Byla eA2-3627-577/2017
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „SiTiBalt“, atstovaujamo UAB “Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens E. K., prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-4817-467/2016 pagal ieškovo Estaban Corporation ieškinį atsakovui UAB „SiTiBalt“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą e2-4817-467/2016 pagal ieškovo Estaban Corporation ieškinį atsakovui UAB „SiTiBalt“, kuriuo ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 260 365,39 Eur skolos, 28 485,44 Eur palūkanų, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, 2016-05-30 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė prašomas ieškovo sumas iš atsakovo. Taip pat teismas nurodė, jog atsakovas per 20 d. nuo preliminaraus sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti teismo sprendimą arba raštu patekti motyvuotus prieštaravimus, o jeigu per 20 d. nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu bus išduotas vykdomasis raštas.

3Įstatymo nustatytais terminais atsakovas prieštaravimų nepateikė, teismo preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2016-06-21, o 2016-07-01 buvo išduotas vykdomasis raštas.

4Atsakovas 2016-07-12 pateikė teismui prieštaravimus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-05-30 preliminaraus sprendimo, kartu prašė atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti.

5Vilniaus apygardos teismas 2016-07-15 nutartimi atsakovo prašymo netenkino; nurodė, kad atsakovo nurodyta termino atnaujinimo priežastis negali būti laikoma svarbia, iš pateiktų prie prieštaravimo dokumentų bei prieštaravimo turinio sprendė, jog termino atnaujinimas neturės įtakos teisingumui, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, galimai patvirtinančių ieškinio pagrįstumą.

6Įstatymo nustatyta tvarka atsakovas teismo nutarties neskundė, tačiau 2016-10-12 teisme buvo gautas atsakovo paskirto bankroto administratoriaus (atsakovui bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2016-09-13 nutartimi (įsiteisėjo 2016-09-24)) prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-07-15 nutarties ir priimti atskirąjį skundą; kartu buvo pateiktas ir atskirasis skundas.

7Vilniaus apygardos teismas 2016-10-24 nutartimi prašymo dėl termino atnaujinimo netenkino.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2017-02-15 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016-10-24 nutartį paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4817-467/2016; prašymą grindžia CPK 366 str. 1 d. 2 p., nurodydamas, jog bankroto administratorius, patikrinęs perduotus buhalterinius atsakovo dokumentus, nesurado jokių įrodymų, patvirtinančių, kad šalių sudarytos Transporto ir ekspedijavimo paslaugų 2014-08-24 sutarties pagrindu buvo teikiamos kokios nors paslaugos atsakovui. Pažymėjo, jog pagal sutarties 2.2.2. p. atsakovas turi vykdyti ieškovo instrukcijas, taip pat išsamiai, remiantis ieškovo nurodymais, užpildyti važtos dokumentus, tuo tarpu tarp įmonės dokumentų bankroto administratorius nerado jokių ieškovo instrukcijų ar nurodymų dėl važtos dokumentų, jie nepateikti ir byloje; pagal sutarties 2.1.8. ir 2.2.9 punktus paslaugų pagal šią sutartį suteikimo faktą turi patvirtinti abiejų šalių sudaryti ir pasirašyti atliktų darbų aktai, kurie turi būti sudaromi kiekvieną mėnesį, tačiau nei vienas toks dokumentas bankroto administratoriui nepateiktas. Šių esminių dokumentų, galinčių patvirtinti paslaugų suteikimo faktą, ieškovas su ieškiniui teismui taip pat nėra pateikęs. Pagal sutarties 3.3. punktą atsakovas, atlikdamas mokėjimą, remiasi Tarifinio atlygio suderinimo protokolu, įformintu priedais, kurie yra neatsiejami šios sutarties dalis, tačiau jokio sutarties priedo ,,Tarifinio atlygio suderinimo protokolo“ atsakovo bankroto administratorius neturi, tokio dokumento nepateikė ir ieškovas. Nesant šio dokumento, nėra galimybės nustatyti, ar iš viso tarp šalių buvo sutarta paslaugų kaina, kurios apmokėjimo reikalauja ieškovas. Pasak atsakovo, ieškovui nepateikus, o įmonėje nesant paslaugų užsakymą, gavimą ir kainos suderinimą patvirtinančių dokumentų, darytina išvada, kad faktiškai paslaugos atsakovui nebuvo suteiktos, o Estaban Corporation išrašytos sąskaitos – faktūros galimai buvo fiktyvios, kuriomis buvo siekta nesąžiningų/neteisėtų tikslų. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovo bendrovė įregistruota Seišelių Respublikoje, „ofšorinėje zonoje”, kur menkai išvystyta finansinės kontrolės sistema, dėl kurios palanku vystyti verslą pažeidžiant mokesčių sistemą reguliuojančius teisės aktus. Galimai fiktyvaus sandorio su Estaban Cororation tikslas buvo fiktyvus bendrovės UAB ,,SiTiBalt“ sąnaudų padidinimas, tuo pačiu sumažinimas pelno mokesčių ir lėšų išvedimas į įmonę, susijusią su vienu iš akcininkų, į teritoriją, kurioje yra nuliniai pajamų ir/ar pelno mokesčio tarifai. Akcentuoja, kad Estaban Corporation direktoriaus A. K. sutuoktinė yra O. K., UAB „SiTiBal“ akcininkė, turinti 30 proc. įmonės akcijų. Prie ieškinio pridėtose sąskaitose – faktūrose yra tik vienos šalies – Estaban Corporation antspaudas. Sąskaitos – faktūros nėra pasirašytos ieškovo, todėl nėra aiškus asmuo, suteikęs paslaugas ir/ar išrašęs sąskaitas – faktūras; ant sąskaitų – faktūrų nėra atsakovo parašų, todėl akivaizdu, kad jos nebuvo atsakovo priimtos, akceptuotos. Pasak atsakovo, prašomos atnaujinti civilinės bylos medžiaga taip pat kelia pagrįstų abejonių patikimumu: UAB „SiTiBalt“ debitorių sąrašas dėl nesuprantamų priežasčių sudarytas ant firminio bendrovės Estaban Corparation blanko; dalis bylos medžiagos, pvz. sąskaitos – faktūros, debitorių sąrašas, nebuvo išversti į valstybinę kalbą. Taip pat atsakovui kyla abejonių, ar A. K. apskritai turėjo teisę veikti Estaban Corpotation vardu civilinėje byloje Nr. e2-4817-467/2016. Bendrovės steigimo dokumentuose nurodoma, kad bendrovės klausimus sprendžia ir tvarko bendrovės valdyba, kuri asmeniui turi išduoti įgaliojimą atlikti ir vykdyti bet kokius veiksmus bendrovės naudai; byloje nėra pateiktas joks bendrovės valdybos išduotas įgaliojimas, kuris leistų A. K. civilinėje byloje veikti įmonės naudai. Atsakovo tvirtinimu, nurodytos faktinės aplinkybės suprantamos kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau civilinėje byloje Nr. e2-4817-467/2016 turėtųjų, dėl kurių keičiasi įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, kas sudaro pagrindą atnaujinti civilinės bylos procesą remiantis CPK 366 str. 1 d. 2 p. Bankroto administratoriaus nuomone, tarp šalių sudaryta Transporto ir ekspedijavimo paslaugų sutartis yra fiktyvus sandoris, kurį administratorius bankroto proceso eigoje actio Pauliana institutu ketina, teikdamas priešieškinį šioje byloje, ginčyti, kaip ir šio sandorio pagrindu išrašytas sąskaitas – faktūras, kurios sudaro bendrovės Estaban Corporation reikalavimo pagrindą. Nurodo, jog sprendžiant dėl proceso atnaujinimo, atsižvelgtina ir į tai, kad UAB „SiTiBalt“ yra iškelta bankroto byla. Iškėlus įmonei bankroto bylą, atsižvelgus į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, viešąjį interesą, taip pat dėl pareigos ne tik greitai bei koncentruotai, bet ir teisingai, visapusiškai išnagrinėti bylą, nustatyti joje objektyvią tiesą byloje yra būtina atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-4817-467/2016 procesą.

10Estaban Corporation atstovas atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą su prašymu atnaujinti procesą nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovo tvirtinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio, jokių įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti dėl sandorio fiktyvumo, atsakovas nepateikė; pažymėjo, jog iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovo vadovas, vadovavęs atsakovui ir pasirašant Transporto ir ekspedijavimo paslaugų 2014-08-24 sutartį bei ją vykdant, ne kartą nuosekliai patvirtino tiek sutartinių santykių egzistavimo faktą, tiek suteiktų paslaugų realumą bei apimtį, tiek sąskaitų gavimą, jų pripažinimą ir akceptavimą, tiek bendrą skolos sumą. Visos ieškovo bei atsakovo ūkinės operacijos taip pat buvo atspindėtos ir atsakovo bankroto administratoriui perduotuose atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentuose, kurių pagrindu atsakovui buvo iškelta ir pati bankroto byla.

11Atsakovo atstovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių paslaugų suteikimo realumą patvirtinančių dokumentų, kas dar kartą patvirtina atsakovo prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą. Tik atnaujinus procesą, vykstant nagrinėjimui iš esmės, bus galima nustatyti objektyviąją tiesą byloje dėl atsakovo skolos ieškovui egzistavimo ir tuo pačiu išvengti nepagrįstų kreditorinių reikalavimų pripažinimo atsakovo bankroto procese.

12Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.

13Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 dalis numato, kad išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai.

14Teismas nenustatė, kad būtų praleistas prašymo padavimo terminas, todėl pasisako dėl CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų buvimo.

15Pažymėtina, jog tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip išimtinė (ekstraordinarinė) įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurio paskirtis – ištaisyti esmines teisines ar faktines klaidas, jeigu jų pasitaikytų anksčiau teismų priimtuose procesiniuose dokumentuose, tačiau tik tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės pažeistas teises ir interesus apginti kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais arba kitų teisių bei įstatymų saugomų interesų gynimo būdų nėra. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytą pagrindą, kurį sudaranti aplinkybė konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatyta, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai ir laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 28342/95; 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 48553/99); kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007; kt.). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; kt.), todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, nurodė, kad jo prašyme nurodytos faktinės aplinkybės suprantamos kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau civilinėje byloje turėtųjų, dėl kurių keičiasi įsiteisėjusio sprendimo išvada dėl ginčo sprendimo, kas sudaro pagrindą atnaujinti civilinės bylos procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

17Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2005; išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2009; teisėjų kolegijos 2015 m lapkričio 17 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr 3K-3-607-917/2015, ir kt.). Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

18Atkreiptinas demėsys, jog esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

19Kaip minėta, pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais: 1) atsakovo bankroto administratoriui nėra galimybės nustatyti ar paslaugos buvo užsakytos, suteiktos ir ar tarp šalių buvo sutarta paslaugų kaina; 2) sutartis buvo fiktyvus sandoris; 3)

20atsakovo debitorių sąrašas parengtas naudojant ieškovo blanką ir šis sąrašas bei sąskaitos neišversti į lietuvių kalbą; 4) ieškovui atstovavęs direktorius tariamai neturėjo pakankamų įgaliojimų. Teismo vertinimu, pareiškėjo aukščiau nurodyti teiginiai nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje.

21Pirma, bankroto administratorius nurodyta aplinkybė, jog iš perduotų jam dokumentų jis negali nustatyti, ar buvo suteiktos paslaugos, nesudaro pagrindo išvadai, kad paslaugos pagal sutartį nebuvo suteiktos.

22Antra, teismas neturi pagrindo vadovautis niekuo nepagrįstomis bankroto administratoriaus abejonėmis ar prielaidomis, kaip antai pareiškėjo nurodyta aplinkybe, jog ieškovas įregistruotas Seišeliuose, todėl dėl šioje teritorijoje galimybės vystyti verslą pažeidžiant mokesčių sistemą buvo galimas fiktyvus sandoris, kurio tikslas buvo fiktyvus atsakovo sąnaudų padininimas, sumažinimas pelno mokesčių ir lėšų išvedimas į teritoriją, kurioje yra nuliniai pajamų ir pelno mokesčių tarifai.

23Trečia, pareiškėjo minimas ieškovo sudarytas debitorių sąrašas buvo pateiktas kaip reikšmingas įrodymas sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; jis nėra tiesiogiai susijęs su reikalavimu priteisti skolą ir nėra sietinas su priimtu teismo sprendimu.

24Ketvirta, iš bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, duomenų matyti, kad dėl preliminaraus sprendimo buvo teikiami prieštaravimai. Teismas, kostatavęs, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, galimai patvirtinančių ieškinio nepagrįstumą, neatnaujino praleisto termino prieštaravimams pateikti. Teismo procesinis sprendimas yra įsiteisėjęs. Akcentuotina, jog pats atsakovo vadovas pasirašė detalų 2015-08-10 Garantinį raštą Nr. 2015/08/10 su išsamiu visų suteiktų paslaugų ir išrašytų sąskaitų aprašymu ir visos skolos pripažinimu, o jo teiktuose prieštaravimuose dėl sprendimo peržiūrėjimo nurodoma, jog atsakovas iš esmės neneigia to, kad ieškovą ir atsakovą siejo sutartiniai teisiniai santykiai, bei to, kad yra susidariusi skola, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti pagal prie garantinio rašto pridėtą mokėjimo grafiką. Atsakovas neneigė mokėjimo grafiko pažeidimo fakto; prieštaravimus gindė tuo, kad šalys turi laikytis susitarimo dėl skolos mokėjimo išdėstymo, susitarimo terminas nėra pasibaigęs, todėl reikalavimas dėl skolos priteisimo nepagrįstas. Taigi, paminėtų dokumentų turinys paneigia pareiškėjo pasvarstymus dėl sandorio fiktyvumo.

25Penkta, teismas priimdamas preliminarų sprendimą vertino byloje pateiktus įrodymus ir jų pagrindu padarė išvadas; tuo tarpu pareiškėjas kitų, paneigiančių byloje pateiktus įrodymus ir patvirtinančių jo nurodytus teiginius, nepateikia (CPK 178 str.), o kvestionuoja teismo nustatytas aplinkybes deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais, įtarimais ir pasvarstymais, kurie negali būti vertinami kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatų kontekste, suteikiančias pagrindą abejoti sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4817-467/2016 teisėtumu ir pagrįstumu (CPK 12 str., 185 str., 366 str. 1 d. 2 p.).

26Kiti pareiškėjo prašyme nurodyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą, todėl teismas dėl jų nepasisako.

27Taigi, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą nepagrįstas; pareiškėjo nurodytais argumentais CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu proceso atnaujinti nėra pagrindo, todėl procesą atnaujinti atsisakytina (CPK 370 str. 3 d.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 str., teismas

Nutarė

29prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą e2-4817-467/2016... 3. Įstatymo nustatytais terminais atsakovas prieštaravimų nepateikė, teismo... 4. Atsakovas 2016-07-12 pateikė teismui prieštaravimus dėl Vilniaus apygardos... 5. Vilniaus apygardos teismas 2016-07-15 nutartimi atsakovo prašymo netenkino;... 6. Įstatymo nustatyta tvarka atsakovas teismo nutarties neskundė, tačiau... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016-10-24 nutartimi prašymo dėl termino... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-02-15 nutartimi Vilniaus apygardos teismo... 9. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus... 10. Estaban Corporation atstovas atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą su... 11. Atsakovo atstovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad ieškovas... 12. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas. ... 13. Lietuvos Respublikos CPK 370 straipsnio 3 dalis numato, kad išnagrinėjęs... 14. Teismas nenustatė, kad būtų praleistas prašymo padavimo terminas, todėl... 15. Pažymėtina, jog tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366... 17. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 18. Atkreiptinas demėsys, jog esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti... 19. Kaip minėta, pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais: 1) atsakovo... 20. atsakovo debitorių sąrašas parengtas naudojant ieškovo blanką ir šis... 21. Pirma, bankroto administratorius nurodyta aplinkybė, jog iš perduotų jam... 22. Antra, teismas neturi pagrindo vadovautis niekuo nepagrįstomis bankroto... 23. Trečia, pareiškėjo minimas ieškovo sudarytas debitorių sąrašas buvo... 24. Ketvirta, iš bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, duomenų matyti, kad... 25. Penkta, teismas priimdamas preliminarų sprendimą vertino byloje pateiktus... 26. Kiti pareiškėjo prašyme nurodyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi... 27. Taigi, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 370 str., teismas... 29. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...