Byla 2S-1600-254/2015
Dėl remonto (defektų šalinimo) būsimų išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Lausta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-175-192/2015 pagal ieškovės UAB „Dinaka“ ieškinį atsakovei UAB „Lausta“ dėl remonto (defektų šalinimo) būsimų išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Dinaka“ 2013-04-30 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 64 628,58 Lt darbų defektų šalinimo būsimų išlaidų. Nurodė, kad tarp šalių 2007-06-12 buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti „Tranzitų centro“ statybos darbus, tačiau vėliau paaiškėjo, kad darbai atlikti nekokybiškai. Ieškovo reikalavimų užtikrinimui 2013-09-05 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštuotos atsakovo piniginės lėšos 64 628,58 Lt sumai, o jų nesant ar esant nepakankamai areštuotas turimas kilnojamas, nekilnojamas turtas nurodytai ieškinio sumai. Ieškovas 2015-04-27 pateikė patikslintą ieškinį, kuriame ieškinio sumą padidino iki 43 999,24 Eur, motyvuodamas tuo, kad paaiškėjo daugiau atsakovo atlikto darbo defektų, taip pat kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant 43 999,24 Eur atsakovui priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, o jo nesant pinigines lėšas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir pakeitė 2013-09-05 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, areštuojant atsakovo nekilnojamuosius arba kilnojamuosius daiktus 43 999,24 Eur sumai, o jų nesant arba esant nepakankamai – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko ir kitose kredito įstaigose, pas trečiuosius asmenis, ar priklausančias atsakovui iš kitų asmenų, ne didesnei kaip 43 999,24 Eur sumai, tačiau leidžiant atsakovui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, atlikti įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Teismas sprendė, kad ieškinio suma yra didelė, ieškinys tikėtinai pagrįstas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones didesnei patikslinto ieškinio sumai.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovė UAB „Lausta“ (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkinti. Apeliantės teigimu, ieškovas nepagrindė patikslinto ieškinio, nes pateiktos sąmatos, kuriomis ieškovas įrodinėja ieškinio sumos padidėjimą, yra pasirašytos tik ieškovo, o ne kvalifikuoto sąmatininko. Nurodo, kad atsakovas yra sėkmingai veikianti statybinė įmonė, tą patvirtina pateikti įmonės finansiniai duomenys. Pasak apeliantės, pagal pirminį reikalavimą jai buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir apeliantė šios priemonės neginčijo, tai, pasak apeliantės, patvirtina jos ūkinį stabilumą ir materialinį užtikrintinumą. Daroma išvada, kad ieškovas neįrodė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo pakeistas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstas, jas padidinant, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Nagrinėjamu atveju, Kauno apylinkės teismas 2013-09-05 nutartimi atsakovo turto ir piniginių lėšų atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės 64 628,58 Lt sumai. Ieškovui patikslinus ieškinį ir padidinus ieškinio sumą, teismas skundžiama nutartimi ieškovo prašymu padidino pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstą iki 43 999,24 Eur. Apeliantas teigia, kad ieškovas nepagrindė patikslinto ieškinio, be to, ieškinio suma jam nėra didelė.

12CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-143-180/2015). Jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad palankus sprendimas ieškovui galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-138-186/2015).

13Minėta, kad sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas. Ieškovas su patikslintu ieškiniu pateikė UAB „Lietuvos kelių statyba“ ir UAB „Kauno keliai“ lokalines sąmatas, kurios, ieškovo teigimu, patvirtina atsakovo atliktų darbų defektų šalinimo būsimas išlaidas, t.y., patvirtina padidintą ieškinio sumą. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas patikslintą ieškinį tikėtinai pagrindė rašytiniais įrodymais, kurie sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės nevertintini.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog 43 999,24 Eur suma yra pripažintina didele atsakovui. Atsakovas nurodo, kad jo finansinė padėtis gera, šiam teiginiui pagrįsti, kartu su atskiruoju skundu pateikė 2013 m. ir 2014 m. įmonės balansus pelno (nuostolių) ataskaitas. Pastebėtina, kad atsakovo pateiktame 2014 m. balanse bei pelno (nuostolių) ataskaitoje piniginės sumos nurodytos eurais. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro balanso duomenimis, 2014 m. finansiniuose dokumentuose duomenys yra pateikti litai. Pagal registrų centrui pateiktus duomenis, atsakovas turto 2014 m. turėjo 1 771 948 Lt (ilgalaikis turtas – 679 853 Lt, trumpalaikis turtas 1 092 095 Lt), atsakovo įsipareigojimai sudarė 1 266 672 Lt, o finansinio turto (sąskaitose, esančių pinigų lėšų) turėjo tik 11 697 Lt. Pelno 2014 m. turėjo 96 407 Lt. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2013-09-05 nutartimi atsakovo turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neskundė, taigi, sutiko su pritaikytais apribojimais ir nepateikė į bylą jokių duomenų, kaip pasikeitė įmonės finansinė būklė (ar ji pagerėjo) nuo minėtos nutarties įsiteisėjimo. Priešingai, iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro balanso duomenų nustatyta, kad 2013 m. atsakovas turto turėjo 1 410 207 Lt, t.y., mažiau nei 2014 m. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors atsakovas turi ilgalaikio turto ir vykdo pelningą ūkinę komercinę veiklą, tačiau minėtų finansinių rodiklių, neįvertinus jų realaus turinio, nepakanka, norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę padėtį bei galimybę įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą. Pastebėtina, kad apeliantė nepateikė kreditorių sąrašo, t.y., negalima nustatyta, ar balanse nurodytos atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 266 672 Lt yra pradelsti įsipareigojimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-700-464/2015). Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad didelė ieškinio suma kelia grėsmę, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

15Teismas pažymi, kad atsakovas, jei jo finansinė padėtis iš tikrųjų yra tokia gera ir prašoma priteisti suma jam nėra didelė, gali pasinaudoti įstatymo suteikta teise sumokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą (CPK 148 straipsnio 2 dalis) ir tokiu būdu apskritai išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be to, įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis (CPK 146 straipsnis).

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai