Byla 2-700-464/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Palemonas“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1239-436/2015, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palemonas“ iškelta bankroto byla, paskirtas bankroto administratorius pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Rekosta“, uždarosios akcinės bendrovės „Versina“, uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ ir uždarosios akcinės bendrovės „A. Žilinskio ir ko“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui iškėlimu, įmonės mokumo vertinimu, administratoriaus parinkimu.

5Ieškovai UAB „Rekosta“, UAB „Versina“, UAB „Elga“ ir UAB „A. Žilinskio ir ko“ savarankiškais ieškiniais (pareiškimais) prašė iškelti atsakovui UAB „Palemonas“ bankroto bylą, paskirti įmonės bankroto administratorių. Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą bendraieškiai motyvavo tuo, kad atsakovas dėl savo finansinės padėties nepajėgia vykdyti turtinių įsipareigojimų, yra nemokus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015-01-15 nutartimi (t. 1, b l. 117-121) iškėlė atsakovui UAB „Palemonas“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ pasiūlytą kandidatą – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

8Teismo vertinimu, atsakovo vadovas pateikė į bylą neteisingus duomenis apie įmonės įsiskolinimus kreditoriams - įmonės skolos kreditoriams yra didesnės, nei atsakovo vadovo nurodoma. Teismas pažymėjo ir tokia aplinkybę, kad atsakovas į debitorių sąrašą įtraukė įmones, kurios yra bankrutavusios arba jau išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, taigi dalis skolų į atsakovo turto balansą negalėjo būti įtrauktos, vadinasi, šie atsakovo pateikti duomenys taip pat neatspindi realios UAB „Palemonas“ turtinės ir finansinės padėties. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas sprendė, kad atsakovo skolos yra žymiai didesnės, o turto vertė mažesnė, todėl atsakovo pradelstos skolos kreditoriams viršija daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgdamas į tai, teismas UAB „Palemonas“ pripažino nemokia ir iškėlė įmonei bankroto bylą. Dėl įmonei skiriamo administratoriaus teismas nurodė, kad visi pasiūlyti kandidatai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazės duomenis, teismas nustatė, kad didžiausią patirtį turi ir daugiausiai bankroto procesų yra užbaigęs siūlomas administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas įvertino ir tai, kad įmonės, kuriai keliama bankroto byla, buveinė yra Kaune, šios įmonės turtas yra taip pat Kaune, todėl, atsižvelgiant į administravimo metu patiriamas išlaidas, teismas atmetė bankroto administratorių kandidatūras, kurių buveinės yra kitame mieste. Kadangi atsakovas UAB „Palemonas“ yra pakankamai didelė įmonė, teismas jo administratoriumi paskyrė tame pačiame mieste esantį ir didžiausią patirtį turintį administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurį pasiūlė ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atsakovas UAB „Palemonas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-01-15 nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Palemonas“ perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

 1. Nepagrįstai buvo konstatuota, kad atsakovo skolos yra žymiai didesnės nei įmonės turto vertė. Dėl beviltiškų skolų atsakovo turimas turtas mažintinas 30 076,21 Lt suma. Tačiau dėl to turimas turtas sumažėja nežymiai, likusio turto vertė sudaro 740 015 Lt. UAB „Palemonas“ pradelstų įsipareigojimų suma yra 327 269,66 Lt, įskaitant skolas UAB „Rekosta“ (22 171,56 Lt), UAB „Versina“ (60 963,23 Lt), UAB „Elga“ (105 762,70 Lt), UAB „Vėtrūna“ (26 000 Lt). Tačiau dėl skolų UAB „Elga“ bei UAB „Versina“ atsakovas kreipėsi į prokuratūrą, todėl skolos dydžiai šiai dienai yra neaiškūs. Kadangi atsakovo turto vertė yra 740 015 Lt, o pradelstų įsipareigojimų suma - 327 269,66 Lt, pusę atsakovo turto vertės jie neviršija ir įmonės nemokumo nėra.
 2. Nepagrįstai į pradelstų įsipareigojimų sumą buvo įtrauktas UAB „Žilinskio ir ko“ finansinis reikalavimas. Dėl šio kreditoriaus 124 999,28 Lt skolos vyksta ginčas teisme. Tarp šalių kilęs ginčas dėl skolos pagrįstumo, toje pačioje byloje atsakovas UAB „Palemonas“ yra pareiškęs priešieškinį dėl 328 339,04 Lt nesumokėtos kainos dalies priteisimo. Todėl 124 999,28 Lt suma nepagrįstai buvo įtraukta į pradelstų įsipareigojimų sumą.
 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad turimas atsakovo turtas yra mažesnės vertės nei nurodyta atsakovo balanse. Teismas neanalizavo turimo atsakovo turto vertės pagrįstumo, o tik nurodė, jog dalis atsakovo turėtų transporto priemonių yra išregistruotos, neturi draudimo arba techninės apžiūros. Tačiau nebuvo nustatinėjama transporto priemonių vertė, todėl neaišku, kokiu pagrindu buvo padarytos išvados apie turto vertės sumažėjimą ar kad ji neatitinka nurodytos balanse.
 4. Teismas, vadovaudamasis 2013 m. atsakovo balanso duomenimis, padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo įsipareigojimai viršijo pusę į balanso įrašytos turto vertės. Balanse įrašytos sumos bei įsipareigojimai yra netapatūs pradelstoms skoloms. Teismas nepagrįstai balanse nurodytas trumpalaikių įsipareigojimų sumas prilygino įmonės pradelstų įsipareigojimų dydžiui. Negalima vadovautis tik balanse nurodytų mokėtinų sumų ir finansinių įsipareigojimų dydžiu, sprendžiant dėl įmonės nemokumo.
 5. Teismas nebuvo aktyvus ir netyrė visų bylos aplinkybių. Išvados dėl atsakovo nemokumo buvo padarytos atlikus formalų bylos nagrinėjimą. Teismas turėjo atsižvelgti į viešosios teisės normas bei išsamiai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Vien ta aplinkybė, jog atsakovas yra skolingas ieškovams, savaime nedaro pagrindo išvadai, jog yra pagrindas iškelti bankroto bylą bei pašalinti atsakovą iš rinkos. Atsakovas nevėluoja mokėti atlyginimų darbuotojams bei nėra viešai paskelbęs ar kitaip pranešęs, jog neketina vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams.

11Ieškovas UAB „Versina“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-01-15 nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir klausimą išspręsti iš esmės – paskirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Admivita“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nutarties dalis dėl bankroto administratorius paskyrimo yra nepagrįsta, priimta pažeidžiant bankroto proceso normas. Teismui buvo pasiūlytos 4 bankroto administratorių kandidatūros, todėl teismas turėjo spręsti, kuri iš pasiūlytų kandidatūrų yra pranašiausia bei kuris administratorius sugebės skandžiai administruoti įmonę. Teismas iš esmės netyrė, nevertino bei nelygino pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, nesiėmė jokių veiksmų, kad paskirtų labiausiai tinkantį bankroto administratorių.
 2. Viešai prieinami duomenys tvirtina, kad tarp atsakovo UAB „Palemonas“ ir ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ yra kilę dideli nesutarimai, abi šios įmonės viena kitai inicijavo procesus dėl bankroto bylų iškėlimo. Be to, atsakovo balanse nurodyti įsipareigojimai skiriasi nuo UAB „A. Žilinskio ir ko“ nurodytos skolos dydžio. Tai, kad teismas paskyrė bankroto administratoriaus kandidatūrą, kurią siūlė būtent ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“, kelia pagrįstų abejonių, ar kreditorius UAB „A. Žilinskio ir ko“ nesieks išimtinai sau palankių bankroto administratoriaus sprendimų, kad būtų išspręsti jo ir atsakovo UAB „Palemonas“ ginčai.
 3. Teismo paskirtas bankroto administratorius pasižymi itin dideliu užimtumu, lyginant su kitais kandidatais. Paskirtam bankroto administratoriui dirba 10 darbuotojų, kurie šiuo metu vykdo net 179 bankroto procedūras, taigi vienam darbuotojui tenka po 17,9 bankrutuojančias įmones. Be to, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra ir restruktūrizavimo administratorius, kuris šiuo metu vykdo 26 restruktūrizavimo bylas. Todėl bankroto procedūra bus neefektyvi bei neperspektyvi.
 4. Ieškovo UAB „Versina“ siūlomas kandidatas UAB „Admivita“ šiuo metu vienija net 11 bankroto administratorių kolektyvą, kuris bendrai vykdo 56 procedūras. UAB „Admivita“ darbo krūvis yra net 4 kartus mažesnis nei teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Be to, šis administratorius turi savo filialus tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, todėl galės veikti operatyviau bei mažesnėmis veiklos sąnaudomis. Teismų praktikoje pripažįstama, jog didelis baigtų bankroto procedūrų kiekis savaime nelemia bankroto administratoriaus kandidatūros prioritetiškumo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad dėl UAB „Admivita“ šališkumo jokių abejonių nekyla, šis kandidatas laikytinas tinkamiausiu.

12Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovo UAB „Palemonas“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas teisingai nustatė, kad įmonės finansinių dokumentų duomenys neatitinka tikrovės. Atsakovo kreditorių reikalavimai, įskantant ir tuos kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti įsiteisėjusiais teismo sprendimais, yra žymiai sumažinti. Kai kurie kreditoriai nebuvo net įtraukti į įmonės kreditorių sąrašą (pvz. UAB „Vėtrūna“). Didžiausi atsakovo debitoriai UAB „Sandromas“ bei UAB „Arvasa“, yra seniai likviduoti ir išregistruoti juridiniai asmenys.

142. Atsakovo pozicija yra nenuosekli. Priešingai, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, šiuo metu jis pats pripažįsta, jog turto vertė iš tiesų yra mažesnė. Taip pat pripažįsta, jog kitų kreditorių reikalavimai yra žymiai didesni, tačiau bando įrodinėti, jog jų reikalavimų dydžiai yra neaiškūs dėl kreipimosi į prokuratūrą. Be to, atsakovas prašo jo padėtį įvertinti visais kitais aspektais, nei buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme.

153. Atsakovo įsiskolinimai tik didėja. Atsakovas teigdamas, jog jo finansiniai sunkumai yra laikini, iki šiol neįvykdė visiškai jokių įsipareigojimų savo kreditoriams. Taigi net ir pripažinus, jog atsakovo turto vertė yra 740 015 Lt bei atmetus UAB „A. Žilinskio ir ko“ reikalavimą, kuris yra ginčijamas teisme, tačiau įtraukus visus teismų sprendimais patvirtintus reikalavimus, pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę turto vertės ir būtų pagrindas įmonę pripažinti nemokia.

16Atsakovas UAB „Palemonas“ atsiliepime į ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą prašo tenkinti atsakovo atskirąjį skundą ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui perduoti nagrinėti iš naujo, o netenkinus atsakovo UAB „Palemonas“ atskirojo skundo, prašo ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą patenkinti ir pakeisti Kauno apygardos teismo 2015-01-15 nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo - bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Atsakovo teikiami balanso duomenys tvirtina, kad jis nėra nemokus. Įmonės turto vertė yra 322 077 EUR, o pradelstų įsipareigojimų suma tik 86 563,18 EUR. Beviltiškos skolos sudaro tik 8 710,67 EUR sumą. Įmonės turimos transporto priemonės su buhalteriškai likutinėmis vertėmis buvo įtrauktos į balanso duomenis. Tačiau teikiama VšĮ „Emprekis“ pažyma patvirtina, kad realiai transporto priemonių vertė yra didesnė. Į įmonės kreditorių sąrašą neįtraukti tik finansiniai reikalavimai, kurie ginčijami teisme.
 2. Ieškovas UAB „Versina“ pagrįstai nurodė, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, netyrė ir netikrino aplinkybių, reikšmingų bankroto administratoriaus paskyrimui. Teismas nepagrįstai paskyrė ieškovo UAB „Žilinskio ir ko“ siūlomą kandidatą, kadangi šiam ieškovui atsakovas yra pareiškęs priešieškinį teisme, taip pat šiam ieškovui atsakovas inicijavo bankroto procesą. Todėl šio bankroto administratoriaus nešališkumas kelia abejonių.
 3. UAB „Admivita“ kandidatūra geriausiai atitinka bankroto administratoriaus skyrimo kriterijus. Šio bankroto administratoriaus darbo krūvis yra mažiausias, buveinė yra Kaune. Teismas, skirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į darbo krūvį bei veiklos vykdymo vietą.

17Ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“ atsiliepime į atsakovo UAB „Palemonas“ ir ieškovo UAB „Versina“ atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir Kauno apygardos teismo 2015-01-15 nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas padarė pagrįstas išvadas dėl atsakovo nemokumo. Atsakovas savo finansiniais duomenimis klaidina teismą. Atsakovas buvo pareiškęs priešieškinį ieškovui UAB „A. Žilinskio ir ko“, tačiau prašydamas atidėti žyminio mokesčio už priešieškinį sumokėjimą teikė teismui kitokius savo turtinės padėties rodiklius ir teigė neturintis galimybių sumokėti net 7 283 Lt dydžio žyminio mokesčio. Atsakovo byloje teikiama pelno (nuostolių) ataskaita neatitinka tikrovės.
 2. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ 124 999, 28 Lt reikalavimas neįtrauktinas į bendrą kreditorinių reikalavimų sumą. Šis reikalavimas yra išimtinai pagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais ir tarp šalių vykdytais atsiskaitymais. Pats atsakovas ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ finansinį reikalavimą (63 234,55 Lt sumai) įtraukė į kreditorinių reikalavimų sąrašą bei traktavo kaip pradelstą. Taigi teismas turėjo teisę įtraukti paties atsakovo pripažintą ir neginčijamą reikalavimo dalį į pradelstų įsipareigojimų sumą. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai, net ir įvertinos jo atskirajame skunde teikiamą balansą ir turto vertės skaičiavimus, viršiją pusę į balansą įrašyto turto vertę.
 3. Ieškovo UAB „Versina“ teiginiai dėl paskirto bankroto administratoriaus šališkumo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Paties UAB „Admivita“ siekis administruoti atsakovą kelia abejonių. Ieškovo UAB „Versina situacija yra panaši į ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“. Nors ieškovas UAB „Versina“ teigia, jog jo reikalavimas atsakovui yra 60 963,23 Lt, tačiau pats atsakovas nurodo tik 46 000 Lt dydžio reikalavimą. Atsakovas dėl skolų UAB „Versina“ kreipėsi į prokuratūrą, taigi ir jų tarpusavio santykiai yra konfliktiški. Ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių jo teiginius, jog dėl didelio kiekio vykdomų bankroto procedūrų paskirtas bankroto administratorius bus nepajėgus ir neoperatyviai vykdys atsakovo bankroto procesą. Be to, UAB „Versina“ siūlomo kandidato patirtis ženkliai nusileidžia teismo paskirtam kandidatui. Taigi UAB „Versina“ siūlomas bankroto administratorius nėra pranašesnis už teismo paskirtą.

18Ieškovas UAB „Rekosta“ atsiliepime ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra, o atsakovo UAB „Palemonas“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

19Ieškovas UAB „Elga“ atsiliepime į atsakovo UAB „Palemonas“ bei ieškovo UAB „Versina“ atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir Kauno apygardos teismo 2015-01-15 nutartį palikti nepakeistą.

20IV. Suinteresuotų asmenų prašymai

212015-04-01 prašymu ieškovas UAB „Rekosta“ ir 2015-03-31 prašymu ieškovas UAB „Elga“ atsisako nuo pareiškimų iškelti atsakovui UAB „Palemonas“ bankroto bylą. Ieškovas UAB „Rekosta“ nurodo, kad 2015-03-31 atsakovo atstovai visiškai su juo atsiskaitė pagal Kauno apygardos teismo 2014-06-10 sprendimą, todėl ieškovas suinteresuotumo bylos nagrinėjimu nebeturi. Ieškovas UAB „Elga“ nurodo, kad su atsakovu UAB „Palemonas“ yra pasiektas susitarimas dėl atsikaitymo ateityje, todėl laiko, kad atsakovo įsiskolinimas UAB „Elga“ nėra pradelstas. Ieškovas UAB „Elga“ prašo priimti jo atsisakymą nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą ir bylą šioje dalyje nutraukti (CPK 140 str. 1 d.).

22V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atsakovo UAB „Palemonas“ atskirasis skundas tenkintinas.

24Ieškovo UAB „Versina“ atskirasis skundas atmestinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „Palemonas“ iškelta bankroto byla, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

26Dėl ieškovų UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymo nuo ieškinių

27Ieškovų UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymai nuo ieškinio neprieštarauja įstatymams, nepažeidžia atsakovo ir (ar) kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, viešojo intereso gynimo poreikio nėra. Ieškovams UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymo nuo ieškinio teisiniai padariniai yra žinomi (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Taigi nėra teisinio pagrindo jų nepriimti. Tačiau byla nutraukiama tik ieškovų UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ reikalavimų dalyje, kadangi dalies ieškovų pareikštas ieškinio atsisakymas nekeičia byloje esančių kitų ieškovų reikalavimų ir jų materialiojo teisinio suinteresuotumo bankroto bylos atsakovui iškėlimu. Dėl tos priežasties, t. y. vien šiems ieškovams UAB „Rekosta“ bei UAB „Elga“ atsisakius ieškinio reikalavimų, nėra pagrindo naikinti byloje priimtą nutartį, kuria iškelta bankroto byla UAB „Palemonas“. Analogiška praktika dėl atsisakymo nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą formuojama ir kitose bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-26 nutartis c. b. Nr. 2-312-381/2015).

28Dėl UAB „Palemonas“ mokumo vertinimo ir naujų įrodymų priėmimo

29Apeliacinio proceso tikslas – nustatyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės taikymo ir faktų nustatymo klaidas ir jas ištaisyti (lot. revisio prioris instantiae), tačiau ne dar kartą išnagrinėti bylą iš naujo. Dėl šios priežasties ir dėl siekio užtikrinti proceso ekonomiškumą, koncentraciją ir apibrėžtumą įstatyme nustatytas naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui ribojimas (CPK 314 straipsnis). Prieš apeliacinės instancijos teismo posėdį atsakovas UAB „Palemonas“ bei ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“ pateikė naujus įrodymus, kuriais kiekvienas iš jų, siekia pagrįsti įmonės mokumą (nemokumą), pirmosios instancijos teismo paskirto ir siūlomo skirti bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumą, taip pat ir tai, jog tarp ginčo šalių vyksta teisminiai procesai dėl turtinių reikalavimų viena kitos atžvilgiu. Pateikti įrodymai gali patvirtinti reikšmingas faktines aplinkybes dėl atsakovo mokumo, dalis jų gautų po apskųstos teismo nutarties priėmimo, todėl priimami ir vertinami.

30Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgimo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-02. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013-11-21 nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013).

31Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Tačiau teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-18 nutartis c. b. Nr. 2-1406/2011, 2013-10-03 nutartis c. b. Nr. 2-2300/2013). Šiame kontekste pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.).

32Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pripažino įmonę esant nemokia atlikęs formalų įrodymų vertinimą, nepagrįstai didelę reikšmę suteikė negalimų išieškoti apelianto debitorinių įsiskolinimų sumai, nepagrįstai į pradelstų įsipareigojimų sumą įtraukė teisme ginčijamą UAB „Žilinskio ir ko“ finansinį reikalavimą, neteisingai nustatė, jog atsakovo turtas yra mažesnės vertės nei įrašyta balanse, o taip pat neišsiaiškino realiai įmonės pradelstų įsipareigojimų dydžio. Su tokiais apelianto argumentais iš dalies sutiktina.

33Pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino atsakovo pateiktus finansinių dokumentų duomenis, pagal kuriuos atsakovo balanse apskaitomas turtas sudarė 770 230 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 332 744 Lt, kas, atitinkamai, reikštų, jog įmonės finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytos nemokumo apibrėžties. Iš apskųstos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas, vertindamas atsakovo mokumą, padarė tokias esminės išvadas, kad teismui pateiktame kreditorių sąraše neteisingai nurodyti kreditorių (byloje esančių ieškovų) finansiniai reikalavimai, kurių skolos yra priteistos įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Be to, įmonės balanse apskaityta ir įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės, t. y. į įmonės turto masę įtrauktos ir visiškai beviltiškos debitorines skolos, atsakovo vardu registruotų transporto priemonių yra nemažai, tačiau tik trys iš jų yra tvarkingos ir dalyvauja eisme, o 33 transporto priemonės yra išregistruotos. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovo skolos yra ženkliai didesnės, o turto vertė mažesnė, nei nurodė atsakovo vadovas, ir pripažino įmonę nemokia. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos faktines aplinkybes, iš dalies sutinka su atsakovo UAB „Palemonas“ atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas pakankamai formaliai taikė ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Atsakovą nemokiu pripažinęs pirmosios instancijos teismas nenustatė ir nutartyje neįvardijo įmonės bendro pradelstų įsipareigojimų kreditoriams konkretaus dydžio (sumos) bei šių įsipareigojimų santykio su turimo turto realia verte, kurią teismas laikė nustatyta.

34Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad pats apeliantas nagrinėjamos bylos procese iš tiesų elgėsi nepateisinamai pasyviai ir įmonės nemokumo klausimą sprendusiam pirmosios instancijos teismui nepateikė pakankamai duomenų apie UAB „Palemonas“ finansinę padėtį, nors šis pasyvumas neturi paneigti bylos išnagrinėjimo tikslo – išspręsti kilusį ginčą teisingai, juolab kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme buvo pateikti detalesni ir išsamesni įmonės finansinę būklę apibūdinantys įrodymai. Antai bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme atsakovo pateiktame 2015-01-31 balanse (t. 3, b. l. 32) nurodyta, kad įmonė turi 322 077 Eur vertės turto, kurį sudaro 143 508 Eur vertės ilgalaikis materialus turtas bei 178 569 Eur vertės trumpalaikis turtas, iš kurio 172 311 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Įmonės įsipareigojimus sudaro 123 899 Eur suma, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 116 683 Eur (t. 3, b. l. 32). Pagal 2015-01-31 pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis, atsakovo veikla buvo pelninga, įmonės pelnas sudaro 111 507 Eur (t. 3, b. l. 33). Atsakovo pateiktas kreditorių sąrašas, sudarytas 2015-01-31 dienai, tvirtina, jog pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 94 157,31 Eur (325 106,36 Lt). Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas įmonės nemokumą, akcentavo, kad atsakovo nurodyti pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai (357 841,76 Lt; t. 2, b. l. 69) yra netikslūs, kadangi vien įsiskolinimas UAB „A. Žilinskio ir ko“ sudaro ne 63 234,55 Lt, kaip nurodo pats atsakovas (t. 2, b. l. 69), bet 124 999,29 Lt, todėl įvertinus pradelstų įsipareigojimų netikslumus ir jų santykį su turimu turtu (134 516,16 Lt debitorinėmis skolomis, kurios, anot teismo, netikslios bei kilnojamo ir nekilnojamo turto specifika) sprendė, kad įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį yra nemoki. Tokiam formaliam vertinimui nepritartina. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pradelsta skola laikė 124 999,28 Lt atsakovo skolą ieškovui UAB „A. Žilinskio ir Ko“ (t. 1, b. l. 147). Pagal formuojamą teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą įmonės įsipareigojimai, kurie yra ginčijami teisme, paprastai neįskaitomi į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-03 nutartis c. b. Nr. 2-562/2011, 2011-10-20 nutartis c. b. Nr. 2-2569/2011, 2012-04-16 nutartis c. b. Nr. 2-894/2012 ir kt.). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-861-230/2015 pagal ieškovo UAB „A. Žilinskio ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „Palemonas“ dėl avanso grąžinimo, apmokėjimo už paslaugas ir nuostolių atlyginimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nesumokėtos kainos dalies priteisimo. Esant tokioms aplinkybėms kol kas nėra pagrindo UAB „A. Žilinskio ir Ko“ prašyme iškelti atsakovui bankroto bylą nurodomos atsakovo skolos, su kuria atsakovas nesutinka, įtraukti į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą, vertinant įmonės pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykį.

35Kita vertus, apeliacinės instancijos teisme gauti ieškovų (atsakovo kreditorių) UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymai nuo pareiškimų iškelti bankroto bylą, iš kurių tikėtina, kad atsakovas atsiskaitė su kreditoriumi UAB „Rekosta“, o su kreditoriumi UAB „Elga“ pasiekė susitarimą dėl atsiskaitymo įvykdymo ateityje, todėl kreditorius UAB „Elga“ savo pareiškime pripažįsta, jog jo kreditorinio reikalavimo suma jau nėra pradelsta. Taigi pradelstų atsakovo įsipareigojimų bendra suma sumažėja atitinkamai minėtų kreditorių UAB „Elga“ (reikalavimo suma 26 219 Eur) bei UAB „Rekosta“ (reikalavimo suma 6 421,32 Lt Eur) reikalavimo sumomis (94 157,31 Eur - 26 219 Eur- 6 421,32 Eur = 61 516,99 Eur). Be to, aptartos aplinkybės yra ir vienas iš netiesioginių faktų, reikšmingų vertinant įmonės gebėjimą ateityje vykdyti savo įsipareigojimus ir taikyti prioritetą įmonės reabilitaciniam tikslui. Iš aptarto darytina išvada, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršytų pusę į 2015-01-31 balansą įrašyto turto vertės (322 077 Eur / 61 516,99 Eur), jeigu turimo turto vertės klausimas būtų nustatytas pagal šio balanso duomenis.

36Nepaisant aukščiau padarytų išvadų, pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį yra lyginami įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto reali vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-11 nutartis c. b. Nr. 2-2514/2011, 2011-10-06 nutartis c. b. Nr. 2-2525/2011, 2011-09-15 nutartis c. b. Nr. 2-2387). Remiantis bylos medžiaga, atsakovo nurodoma turimo turto vertė vis tik kelia pagrįstų abejonių, ar ji yra reali. Pirmiau minėta, kad didesniąją atsakovo aktyvų dalį sudaro trumpalaikis turtas, t. y. per vienerius metus gautinos sumos, kuris balanse apskaitomas 172 311 Eur dydžio verte (t. 3, b l. 32). Bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovas į debitorių sąrašą įtraukė įmones, kurios yra bankrutavusios arba jau išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, pagrįstai pripažino, kad tokios skolos yra beviltiškos ir į turto balansą negali būti įtrauktos. Atsakovas, nepritardamas pirmosios instancijos teismo išvadoms, teigia, jog dėl beviltiškų debitorinių skolų įmonės turtas sumažėja tik nežymia 30 076,21 Lt (8 710,67 Eur) suma bei pateikė teismui pakoreguotą debitorių sąrašą (t. 3, b. l. 35-36). Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek pirmosios instancijos teisme įvertintas, tiek atsakovo naujai parengtas ir bylos dalį sudarantis įmonės debitorių sąrašai yra visiškai neinformatyvūs. Pagal debitorių sąrašo duomenis, priešingai nei apskaitoma 2015-01-31 balanse, atsakovo debitoriniai reikalavimai bendrai sudaro mažesnę sumą (105 304,13 Eur). Taip pat nenurodyti jokie atsiskaitymo terminai, debitorinių įsiskolinimų kilmė ir pan. Jokių kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo per vienerius metus gautinas sumas, byloje nėra pateikta (CPK 12 str., 178 str.). Be to, didžiausi atsakovo debitoriai yra šios bylos kreditoriai, inicijavę atsakovo bankroto procedūrą – UAB „Versina“ (debitorinio reikalavimo suma 14 349,61 Eur), UAB „A. Žilinskio ir ko“ (debitorinio reikalavimo suma 52 533,31 Eur). Taigi atsakovo turtinių teisių, kurias sudaro per vienerius metus gautinos debitorinių įsiskolinimų sumos, realumas iš esmės liko neįvertintas. Pirmosios instancijos teismas turėjo įpareigoti atsakovo vadovą tinkamai įvykdyti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, o aptarti debitorių sąrašo trūkumai neleidžia apeliacinės instancijos teisme nustatyti realaus įmonės debitorinių įsiskolinimo dydžio, sudarančio bendrą atsakovo turto masę.

37Šiuo atveju aktualus ir kito balanse nurodyto materialaus ilgalaikio atsakovo turto vertės realumas, nes, ypač iškilus ginčui dėl balanse įrašytos turto vertės, įmonės mokumo būklės vertinimas vien pagal balanse įrašytus skaičius negali būti laikomas išsamiu ir neformaliu. Pagal 2015-01-31 balanso duomenis ilgalaikio materialaus atsakovo turto vertė apskaityta 143 508 Eur suma (t. 3, b. l. 32). Šio turto vertės realumui pagrįsti byloje pateiktas ilgalaikio turto sąrašas, kuriame turto likvidacinė vertė sutampa su balanse nurodyta 143 507,88 Eur (t. 3, b. l. 37-38). Ilgalaikio turto sąrašas leidžia nustatyti, kad didžiausios vertės atsakovo turimas ilgalaikis materialus turtą sudaro tokie objektai: namo blokai (16 334,57 Eur), mobilus karkasinis namelis (10 333,64 Eur), aliuminio surenkami pastoliai (10 576,92 Eur), lengvasis automobilis BMW (10 242,17 Eur), surenkamas angaras (63 900,02 Eur) ir kt. Surenkamo angaro (sandėlio) rinkos vertei pagrįsti atsakovas pateikė 2003-08-01 išduotą statybų leidimą (surenkamų metalinių konstrukcijų sandėliui statyti), 2015-01-29 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. NT15-01-31, kurios išvadoje sandėlio rinkos vertė nurodyta 63 900 Eur, bei akcininko sprendimą šio turto vertę apskaityti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Tačiau ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ apeliacinės instancijos teismo teikiami nekilnojamojo turto registro duomenys tvirtina, kad nuosavybės teisės atsakovo vardu į šį sandėlį įregistruotos nebuvo (šio statinio, unikalus Nr. 4400-0458-3806, statusas nekilnojamojo turto registro duomenimis nurodytas kaip formuojamas). Aptartos aplinkybės, nesant papildomų paaiškinimų apie atsakovo investicijas į šį turtą, apie atsakovo veiksmus, įteisinant nuosavybę, kelia pagrįstų abejonių dėl šio sandėlio, kaip nekilnojamojo daikto, vertės, nurodytos turto vertinimo ataskaitoje, apskaitymo finansinės atskaitomybės dokumentuose. Kito nekilnojamojo turto, nurodyto nekilnojamojo turto registre (katilinės, džiovyklos, šiltnamio, automobilių stovėjimo aikštelės) reali rinkos vertė nagrinėjamoje byloje taip pat nenustatyta, nors byloje kilęs ginčas dėl atsakovo ilgalaikio materialiojo turto vertės. Šalys (atsakovas UAB „Palemonas“, ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“) apeliacinės instancijos teismui pateikė vienas kitam prieštaraujančius paaiškinimus dėl ilgalaikio materialaus turto realios vertės. CPK 212 str. 1 d. yra numatyta, kad išaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. Nustatyti tikslią atsakovo ilgalaikio materialaus turto vertę nagrinėjamu atveju yra itin svarbu ir dėl aukščiau apeliacinės instancijos teismo aptartų atsakovo trumpalaikio turto (per vienerius metus gautinų sumų) realumo, be to, būtent ilgalaikis turtas sudaro didesniąją atsakovo turto dalį. Nuo konkrečios turto vertės priklauso ir atsakovo turto bei pradelstų įsipareigojimų santykis, iš kurio sprendžiama apie bendrovės (ne)mokumą.

38Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas, nustatydamas atsakovo turimo turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį, formaliai vertino atsakovo pateiktus finansinius dokumentus, nesiaiškino atsakovo turto realios jo vertės, nenustatė (neidentifikavo) pradelstų įsipareigojimų konkrečios sumos, akcentuodamas vien tik atsakovo pateiktų duomenų netikslumus, neatsižvelgė į galimybę pašalinti netikslumus bei prieštaravimus paskyręs žodinį teismo procesą. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

39Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

40Ieškovas UAB „Versina“ (apeliantas) kvestionuoja skundžiamą nutartį dalyje dėl paskirto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumo ir kelia jo pakeitimo klausimą. Pirmiau konstatavus, kad teismas nenustatė esminių aplinkybių, reikalingų padaryti išvadą dėl atsakovo nemokumo (pradelstų skolų dydžio, tikrosios turto vertės, jų santykio, įmonės veiklos perspektyvų), šis keliamas klausimas nėra teisiškai aktualus. Tačiau atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo pareigą pasisakyti dėl kiekvieno atskirtojo skundo argumentų, įvertintinas ir šio atskirojo skundo argumentų pagrįstumas.

41Ginčydamas paskirto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ tinkamumą, apeliantas vienu iš esminių argumentų nurodo, kad teismuose tebenagrinėjant atsakovo UAB „Palemonas“ ir ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ turtinius ginčus, pirmosios instancijos teismo paskirtas ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ pasiūlytas bankroto administratorius kelia pagrįstų abejonių dėl paskirto administratoriaus galimybių išlikti nešališkam. Su tokia apelianto pozicija iš esmės sutiktina. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-20 nutartis c. b. Nr. 2-1255/2010, 2009-08-27 nutartis c. b. Nr. 2-1114/2009 ir kt.). Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi ieškovo UAB „A. Žilinskio ir ko“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, neįvertino situacijos, nes, esant akivaizdiems nesutarimams tarp ieškovo ir atsakovo įmonių tarpusavio finansinių įsipareigojimų, inicijuojant vienas kitam ir bankroto bylų iškėlimą (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), UAB „A. Žilinskio ir ko“ pasiūlytas bankroto administratorius nėra pats tinkamiausias kandidatas administruoti bankrutuojančią įmonę. Šiam administratoriui neabejotinai tektų veikti interesų konflikto situacijoje. Paskirdamas bankroto administratorių, teismas privalėjo įvertinti ne tik skiriamo asmens turimą patirtį, jo buveinės vietą, bet ir tai, ar parinkta kandidatūra nesukels priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras, bei ieškoti geriausio kompromiso. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Tik tai užtikrina sklandų bankroto bylos procesą. Paskyrus ieškovo UAB „A. Žilinskio ir Ko“ pasiūlytą bankroto administratorių, abejonės dėl bankroto administratoriaus galimybės užtikrinti sklandžią bankroto bylos eigą nepaneigtos. Kiti ieškovo UAB „Versina“ nurodyti bankroto administratoriaus vertinimo kriterijai (didelis darbo krūvis, patirtis, buveinė) neturi lemiamos reikšmės konstatuojant administratoriaus paskyrimo netinkamumą, kadangi bankroto administratorių buveinės vieta, užimtumas, profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių.

42Taigi sutiktina su ieškovo UAB „Versina“ atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino reikšmingų šiam klausimui išspręsti aplinkybių visumą, tačiau bylą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas neturi procesinių galimybių pakeisti paskirtąjį bankroto administratorių kitu. Išnagrinėjus bankroto bylos iškėlimo klausimą iš naujo ir nusprendus iškelti UAB „Palemonas“ bankroto bylą, bankroto administratorius pirmosios instancijos teismo turės būti paskirtas remiantis nuo 2015-01-01 įsigaliojusia (Įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas; Žin., 2013, Nr. 36-1725) nauja administratorių skyrimo tvarka. Pagal naująją tvarką bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa, sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 293 straipsnio 4 punktu, 302 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44Priimti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Rekosta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ atsisakymus nuo ieškinio ir nutraukti bylą dalyje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Rekosta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ ieškinius.

45Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Palemonas“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos juridiniam asmeniui... 5. Ieškovai UAB „Rekosta“, UAB „Versina“, UAB „Elga“ ir UAB „A.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015-01-15 nutartimi (t. 1, b l. 117-121) iškėlė... 8. Teismo vertinimu, atsakovo vadovas pateikė į bylą neteisingus duomenis apie... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atsakovas UAB „Palemonas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 11. Ieškovas UAB „Versina“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 12. Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovo UAB „Palemonas“... 13. 1. Teismas teisingai nustatė, kad įmonės finansinių dokumentų duomenys... 14. 2. Atsakovo pozicija yra nenuosekli. Priešingai, nei bylą nagrinėjant... 15. 3. Atsakovo įsiskolinimai tik didėja. Atsakovas teigdamas, jog jo finansiniai... 16. Atsakovas UAB „Palemonas“ atsiliepime į ieškovo UAB „Versina“... 17. Ieškovas UAB „A. Žilinskio ir ko“ atsiliepime į atsakovo UAB... 18. Ieškovas UAB „Rekosta“ atsiliepime ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį... 19. Ieškovas UAB „Elga“ atsiliepime į atsakovo UAB „Palemonas“ bei... 20. IV. Suinteresuotų asmenų prašymai... 21. 2015-04-01 prašymu ieškovas UAB „Rekosta“ ir 2015-03-31 prašymu... 22. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atsakovo UAB „Palemonas“ atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Ieškovo UAB „Versina“ atskirasis skundas atmestinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Dėl ieškovų UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymo nuo ieškinių... 27. Ieškovų UAB „Rekosta“ ir UAB „Elga“ atsisakymai nuo ieškinio... 28. Dėl UAB „Palemonas“ mokumo vertinimo ir naujų įrodymų priėmimo... 29. Apeliacinio proceso tikslas – nustatyti pirmosios instancijos teismo... 30. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 31. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 32. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 33. Pirmosios instancijos teismas kritiškai vertino atsakovo pateiktus finansinių... 34. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad pats... 35. Kita vertus, apeliacinės instancijos teisme gauti ieškovų (atsakovo... 36. Nepaisant aukščiau padarytų išvadų, pažymėtina ir tai, kad Lietuvos... 37. Šiuo atveju aktualus ir kito balanse nurodyto materialaus ilgalaikio atsakovo... 38. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teismas,... 39. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 40. Ieškovas UAB „Versina“ (apeliantas) kvestionuoja skundžiamą nutartį... 41. Ginčydamas paskirto bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto... 42. Taigi sutiktina su ieškovo UAB „Versina“ atskirojo skundo argumentais, kad... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 44. Priimti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Rekosta“ ir uždarosios... 45. Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį panaikinti ir bankroto...