Byla e2A-744-267/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Burbulienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vytauto Kursevičiaus, Rasos Bartašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios V. J. firmos „Kompasas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 23 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. e2-2770-637/2019 pagal ieškovės bankrutavusios V. J. firmos „Kompasas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“, ieškinį atsakovui V. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą pradiniu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 15 908,30 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą nagrinėjant ieškovė patikslino savo reikalavimus, juos sumažindama, t. y. prašydama priteisti iš atsakovo 5 908,30 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovei V. J. firmai „Kompasas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. 2018 m. birželio 8 d. nutartimi teismas įpareigojo ieškovės savininką per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą, įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir viso įmonės savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Bankroto administratorius nustatė, jog nuo įmonės įregistravimo, t. y. nuo 1994-05-23, iki bankroto bylos iškėlimo dienos ieškovės V. J. firmos „Kompasas“ savininkas ir vadovas buvo atsakovas V. J.. Bankroto administratorius bandė susisiekti su atsakovu, kad šis perduotų bankroto administratoriui įmonės dokumentus bei turtą ir taip įvykdytų Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartyje nustatytus įpareigojimus, tačiau to padaryti nepavyko. Ieškovė nurodo, kad atsakovas nėra perdavęs bankroto administratoriui įmonės turto bei dokumentų, nėra sudaręs įmonės balanso bankroto bylos iškėlimo dieną bei savo turto sąrašo. Dėl atsakovo veiksmų nėra galimybės nustatyti tikrosios įmonės finansinės padėties, įmonės turto, bankroto administratorius neturi galimybės išaiškinti tikrosios įmonės veiklos, debitorinių skolų, jų pagrindimo ir t. t. Taigi, atsakovas savo veiksmais užkirto galimybę bankroto administratoriui vykdyti debitorinių skolų išieškojimą, nustatyti, kokį turtą turi įmonė, ar ji vykdė veiklą nepažeisdama teisės aktų nustatytų teisių ir pareigų. Ieškovė nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo padarytos žalos dydį sudaro ieškovės bankroto byloje teismo patvirtinta 5 908,30 Eur kreditorių finansinių reikalavimų suma.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

93.

10Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

113.1.

12Ieškovas nepateikė įrodymų, kad bandė susisiekti su atsakovu, kad šis paskirtam bankroto administratoriui perduotų įmonės dokumentus ir turtą, o su ieškiniu pateiktas 2018 m. birželio 19 d. pranešimas (dėl dokumentų ir turto perdavimo) yra be įrodymų, kad išsiųstas ir įteiktas atsakovui.

133.2.

14Ieškovas nepateikė duomenų apie įmonei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kt. bei duomenų apie šio turto vertę. Nesant šių duomenų teismas negali nustatyti, ar ieškovė bankroto bylos iškėlimo metu turėjo finansinio turto, kurį atsakovas privalėjo perduoti bankroto administratoriui.

153.3.

16Ieškovas neįrodė atsakovo padarytos žalos dydžio, priežastinio ryšio tarp žalos ir atsakovo veiksmų.

173.4.

18Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ) numato specialią tvarką, pagal kurią spendžiamas įmonės valdymo organų pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus nevykdymo klausimas, o ieškovės bankroto administratorius nesikreipė į teismą su prašymu skirti atsakovui baudą.

19III. Apeliacinio skundo argumentai

204.

21Apeliaciniu skundu ieškovė bankrutavusi V. J. firma „Kompasas“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“, prašo priimti papildomus įrodymus, panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą ir patikslintą ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

224.1.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 1 dalimi, jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti. CPK 179 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva įstatymų numatytais atvejais ir kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia tai, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Šio proceso teisėtumo kontrolė yra pavesta teismui. Viešojo intereso buvimas įpareigoja bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, tai apima ir teisę rinkti įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta UAB „Belmedas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-476/2011; 2014 m. sausio 2 d. nutartis, priimta AB banko Snoras bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-106/2014). Šiuo atveju ieškovas – bankrutavusi įmonė, todėl pirmosios instancijos teismas atsižvelgiant ne tik į anksčiau išdėstytą kasacinio teismo praktiką, susijusią su viešuoju interesu ir teismo pareiga būti aktyviu, bet ir į CPK įtvirtintas įrodymų rinkimo normas, turėjo ieškovui pasiūlyti pateikti įrodymus, kurių teismui trūko siekiant išsiaiškinti visas faktines aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą byloje, o ne atmesti ieškinį, nebandant išsiaiškinti visų teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingų aplinkybių.

244.2.

25Pirmosios instancijos teismui sudvejojus, ar nurodymas dėl turto ir dokumentų perdavimo buvo nusiųstas atsakovui, teismas turėjo galimybę, o atsižvelgus į tokio pobūdžio bylose vyraujantį viešąjį interesą – ir pareigą, pasiūlyti ieškovui pateikti atitinkamus įrodymus, o ne atmesti ieškinį. Nurodymas dėl turto ir dokumentų perdavimo atsakovui V. J. buvo siųstas registruota pašto siunta, adresu, kuris yra nurodytas Juridinių asmenų registre, tačiau grįžo atgal, nes jo nepavyko įteikti. Tuo pačiu Juridinių asmenų registre nurodytu adresu atsakovui nepavyko įteikti dokumentų nei VSDFV Klaipėdos skyriui inicijuojant bankroto bylą, nei bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui, nei civilinę bylą Nr. e2-2770-637/2019 išnagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui.

264.3.

27Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį taip pat nurodė, jog ieškovė nepateikė duomenų apie įmonei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kt., bei duomenų apie šio turto vertę. Nesant šių duomenų teismas negali nustatyti, ar ieškovė bankroto bylos iškėlimo metu turėjo finansinio turto, kurį atsakovas privalėjo perduoti bankroto administratoriui. Pagrindinė priežastis, lėmusi ieškinio pateikimą atsakovui – įmonės turto ir dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui, įmonės balanso nutarties iškelti bankroto bylos įsiteisėjimo dienos duomenimis nesudarymas ir savininko turto, įskaitant tą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sąrašų nesudarymas (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Atsakovui neįvykdžius šios įstatymo pareigos, bankroto administratorius neturi galimybės nustatyti, kokį turtą turėjo įmonė, kokia jo vertė, kokias debitorines skolas turi įmonė, ar buvo sudaryti įmonės tikslams prieštaraujantys ar kreditorių teises pažeidžiantys sandoriai ir t. t. Kadangi ieškovei nėra perduoti jokie įmonės dokumentai, atitinkamai ieškovė šių dokumentų negalėjo pateikti ir bylą nagrinėjusiam teismui. Ieškovė šias aplinkybes nurodė procesiniuose dokumentuose, jokių priešingų duomenų byloje nėra pateikta.

284.4.

29Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnis, numatantis, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo ir savininko civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Teisminėje praktikoje bankrutuojančios bendrovės balanso nesudarymas bankroto bylos iškėlimo dieną ir finansinių dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui pripažįstamas kaip pakankamas pagrindas reikalauti atlyginti žalą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyrius teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 7 d., nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1105/2014; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyrius teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d., nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2A-492/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų Teisėjų kolegijos nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-137/2013). Dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, pažeidinėjant teisės aktus, nevykdant įstatymų ir Klaipėdos apygardos teismo 2018-06-08 nutartimi nustatytų pareigų bei bendros pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, neteikiant dokumentų ir informacijos, neperduodant įmonės turto, yra užkirstas kelias bankroto administratoriui patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį, nei 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas), vykdyti debitorinių skolų išieškojimą, išaiškinti tikrąjį bankrutavusios įmonės turtą, jo sudėtį, buvimo vietą, įmonės veiklą, skolininkus ir skolas pagrindžiančius dokumentus. Dėl šių priežasčių įmonės bankroto byloje nėra galimybės tenkinti kreditorių, tarp kurių yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (žala valstybei), finansinių reikalavimų. Taigi, atsakovo neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra akivaizdūs ir įrodyti.

304.5.

31Kartu pasakytina, kad bankroto administratorius turi teisę savarankiškai nuspręsti ir pasirinkti tokį įmonės ir jos kreditorių teisių gynimo būdą, kuris jam atrodo efektyviausias, todėl tai, kad bankroto administratorius nesikreipė į įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu skirti įmonės vadovui baudą dėl įmonės dokumentų ir turto neperdavimo arba su prašymu pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, nesudaro teisinio pagrindo atmesti ieškinį.

325.

33Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.

34Teismas

konstatuoja:

35Apeliacinis skundas netenkinamas.

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

376.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

39Dėl naujų įrodymų priėmimo

407. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 4 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau.

418.

42Nagrinėjamu atveju atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują įrodymą – atsakovui išsiųsto nurodymo dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo lydraštį. Priežasties, dėl kurios įrodymas pateikiamas apeliacinės instancijos teismui, nenurodo.

439.

44Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateikto dokumento turinį, konstatuoja jų ryšį su apeliacinio skundo argumentais ir pirmosios instancijos teismo išvadomis, todėl atsakovo pateiktus įrodymus priima (CPK 314 straipsnis). Pažymėtina, kad byloje pateikti nauji įrodymai buvo išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, jokių prieštaravimų dėl jų priėmimo iki bylos nagrinėjimo pradžios nebuvo pateikta.

45Dėl vadovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų

4610.

47Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo, kaip ieškovės V. J. firmos „Kompasas“ savininko ir vadovo, 5 908,30 Eur žalos atlyginimą, kadangi atsakovui nevykdant pareigos perduoti įmonės turto ir dokumentų, ieškovė negali patenkinti 5 908,30 Eur teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų.

4811.

49Ieškinys atlyginti žalą taikant civilinę atsakomybę bendrovės vadovui gali būti pareikštas šiais skirtingais pagrindais: dėl vadovo veikloje įstatymu nustatytų pareigų pažeidimo, fiduciarinių pareigų pažeidimo ir (arba) netinkamo verslo sprendimo priėmimo, dėl kurių atsirado žala. Priklausomai nuo ieškinio reikalavimo pagrindo, skiriasi įrodinėjimo pareigos nustatant vadovo civilinės atsakomybės sąlygas apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-403/2019).

5012.

51Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Taigi, šioje byloje atsakovui yra pareikštas ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl atsakovo neteisėto neveikimo, pasireiškusio Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą nevykdymu.

5213.

53Administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas įstatyme numatytas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

5414.

55Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi patvirtinti ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai 5 908,30 Eur sumai. Tačiau ieškovė nepateikė duomenų apie įmonei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kt., bei duomenų apie šio turto vertę. Nesant šių duomenų teismas negali nustatyti, ar ieškovė bankroto bylos iškėlimo metu turėjo turto, kurį atsakovas privalėjo perduoti bankroto administratoriui, kokia šio turto vertė ir taip įvertinti, kaip atsakovui neperdavus ieškovės turto bankroto administratoriui padidėjo įmonės kreditorinių įsipareigojimų apimtis, t. y. nustatyti, kokio dydžio žala buvo padaryta ieškovei atsakovo veiksmais.

5615.

57Kaip pastebėjo pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės taikymo taisyklę: esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens neteisėti veiksmai (kuriais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia) ir tos įmonės kreditoriaus žala (likviduotos įmonės bankroto byloje patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma, neišieškota bankroto procese), priežastinis ryšys tarp šio asmens neteisėtų veiksmų, sukeliant tyčinį bankrotą, ir tos įmonės kreditoriaus žalos (sumos, neišieškotos įmonės bankroto byloje) yra preziumuojamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų dėl tyčinio bankroto požymių ir neįrodė visų būtinųjų sąlygų įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti.

5816.

59Šios bylos kontekste svarbi aplinkybė, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje V. J. firmos „Kompasas“ bankroto byloje Nr. eB2-513-826/2019 įmonės vadovas V. J. 2019-11-22 pateikė prašymą dėl bylos medžiagos kopijų, nuorašų, išrašų gavimo (LITEKO duomenys, Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. eB2-513-826/2019). Teisėjų kolegijai kyla pagrįstų abejonių ar bankrutavusios V. J. firmos „Kompasas“ vadovui yra žinoma apie teismo įpareigojimą perduoti įmonės turtą ir dokumentus administratoriui. Nurodymą atsakovui V. J. bankroto administratorius išsiuntė registruota pašto siunta, adresu, kuris yra nurodytas Juridinių asmenų registre, tačiau siuntos nepavyko įteikti. Ieškovei atstovaujančios UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ apeliacinėje instancijoje pateiktus įrodymus teisėjų kolegija vertina kaip įteikimo fikciją ir administratoriaus neprofesionalumą.

6017.

61Iš apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovės bankrutavusios V. J. firmos „Kompasas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ duomenų, įrodančių padarytos žalos dydį ir priežastinį ryšį tarp žalos ir atsakovo veiksmų, neturi, tačiau tokių duomenų surinkimas yra ne šios bylos, o bankroto bylos dalykas (ĮBĮ 11 straipsnis).

6218.

63Apeliantas nurodo, kad viešojo intereso šioje byloje buvimas įpareigoja bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, tai apima ir teisę rinkti įrodymus, jei jų trūksta. Nors apeliacinės instancijos teismas ir sutinka, kad byloje egzistuoja aiškiai išreikštas viešasis interesas, tai neatleidžia ieškovei atstovaujančio bankroto administratoriaus nuo pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. įrodyti vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtinąsias sąlygas (CPK 178 straipsnis).

6419.

65Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė vadovo civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nepažeidė procesinės teisės normų reikalavimų, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 straipsnis. 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

67Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą pradiniu ieškiniu prašydama priteisti iš... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. balandžio 23 d.... 11. 3.1.... 12. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad bandė susisiekti su atsakovu, kad šis... 13. 3.2.... 14. Ieškovas nepateikė duomenų apie įmonei nuosavybės teise priklausantį... 15. 3.3.... 16. Ieškovas neįrodė atsakovo padarytos žalos dydžio, priežastinio ryšio... 17. 3.4.... 18. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ) numato... 19. III. Apeliacinio skundo argumentai... 20. 4.... 21. Apeliaciniu skundu ieškovė bankrutavusi V. J. firma „Kompasas“,... 22. 4.1.... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 24. 4.2.... 25. Pirmosios instancijos teismui sudvejojus, ar nurodymas dėl turto ir dokumentų... 26. 4.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį taip pat nurodė, jog... 28. 4.4.... 29. Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato Lietuvos... 30. 4.5.... 31. Kartu pasakytina, kad bankroto administratorius turi teisę savarankiškai... 32. 5.... 33. Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.... 34. Teismas... 35. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 37. 6.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 40. 7. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės... 41. 8.... 42. Nagrinėjamu atveju atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują... 43. 9.... 44. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateikto dokumento turinį,... 45. Dėl vadovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų... 46. 10.... 47. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo, kaip ieškovės... 48. 11.... 49. Ieškinys atlyginti žalą taikant civilinę atsakomybę bendrovės vadovui... 50. 12.... 51. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 52. 13.... 53. Administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas... 54. 14.... 55. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m.... 56. 15.... 57. Kaip pastebėjo pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo išplėstinė... 58. 16.... 59. Šios bylos kontekste svarbi aplinkybė, kad Klaipėdos apygardos teisme... 60. 17.... 61. Iš apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 62. 18.... 63. Apeliantas nurodo, kad viešojo intereso šioje byloje buvimas įpareigoja... 64. 19.... 65. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 67. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 23 d....