Byla 2A-30-524/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-03 sprendimo už akių

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2525-769/2013 pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-03 sprendimo už akių.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu teismo prašė priteisti jai iš atsakovo 9 779,80 Lt skolos už laikotarpiu nuo 2010 m. vasario mėn. iki 2012 m. gegužės mėn. tiektą šilumos energiją, 414,43 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas: 306 Lt žyminio mokesčio ir 350,90 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-03 sprendimu už akių ieškovės ieškinį tenkino iš dalies: ieškovei iš atsakovo priteisė 9 779,80 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2013-01-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 294 Lt sumokėto žyminio mokesčio; kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Iš atsakovo priteisė valstybei 12,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Dėl delspinigių teismas nurodė, kad ieškovė remiasi 1995-01-26 Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, kuriame nustatyti delspinigiai fiziniams asmenims, laiku nesumokėjusiems tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių. Teismas, remdamasis teismų praktika, padarė išvadą, kad ieškovė nepatenka į minėto įstatymo 1 straipsnyje išvardytų asmenų ratą, nes nėra nei valstybės nei savivaldybės įmonė, todėl jai taikytinos bendros Civilinio kodekso nuostatos – dėl netesybų ir jų dydžio turi būti susitarta raštu (CK 6.72 str.). Kadangi įrodymų apie susitarimą dėl delspinigių su atsakovu byloje nėra, delspinigiai iš atsakovo nepriteistini. Be to, teismas pažymėjo, kad minėtas įstatymas ieškovei nėra taikytinas, ir todėl, kad reikalavimą priteisti delspinigius ieškovė grindžia vėlavimu sumokėti už šilumos energiją, o ne už suteiktas nuomos ar komunalines paslaugas. Be to, ieškovė į teismą kreipėsi dėl delspinigių, apskaičiuotų nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2011 m. vasario mėn. bei nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. gegužės mėn., kai įstatyme įtvirtintas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

6Dėl 350,90 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą teismas nurodė, kad ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija, kuri nėra teisės šaltinis. Be to, ieškovė UAB „Gelvora“ neturi teisės atstovauti ieškovą teisme, 2011-11-16 ieškovė sudarė atstovavimo sutartį su advokatu M. B., kurį įpareigojo pateikti ieškinį teismui. Kadangi teismui pateiktame ieškinyje nėra jokių duomenų, kad ieškovei byloje atstovauja ir UAB „Gelvora“ kartu su advokatu M. B. (priešingai, ieškinio 4 dalyje nurodyta, kad ieškovės atstovu byloje bus tik advokatas M. B.), ieškinys advokato surašytas 2013-01-22, todėl visiškai nepagrįstas reikalavimas priteisti iš atsakovo 350,90 Lt už UAB „Gelvora“ neva 2012-11-30 surašytą ir pateiktą teismui ieškinį. Be to, teismo neįtikino ieškovės pozicija, jog advokato M. B. kompetencija, jam suteikti įgaliojimai apsiriboja trečio asmens, užsiimančio skolų išieškojimu, neturinčio teisės ieškovo vardu teikti ieškinio teismui, dokumentų pasirašymu. Teismas pažymėjo, kad paslaugų pirkimas siekiant parengti nesudėtingus procesinius dokumentus negali būti laikytinas būtinomis išlaidomis ir priskirtas prie bylinėjimosi išlaidų, ieškovė turi pas ją dirbančius teisininkus, todėl teisinių paslaugų pirkimas su tikslu parengti nesudėtingus procesinius dokumentus ir dėl šios priežasties negali būti laikytinas būtinomis išlaidomis ir priskirtas prie bylinėjimosi išlaidų, kurias turėtų sumokėti atsakovas. Be to, ieškovė 2012-12-31 yra išdavusi įgaliojimą savo įmonės darbuotojui teisininkui S. V. atstovauti jai teisme su teise pateikti ir pasirašyti ieškinį, apskųsti teismo sprendimą ir t. t., todėl, teismo nuomone, savivaldybės kontroliuojamos bendrovės (Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 75,24 proc. akcijų) reikalavimas iš kiekvieno įsiskolinusio miesto gyventojo priteisti po 350,90 Lt už nesudėtingo procesinio dokumento surašymą UAB „Gelvora“ yra nepagrįstas.

7Apeliaciniu skundu ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti: priteisti 414,43 Lt delspinigių ir 350,90 Lt teisinių paslaugų išlaidų. Nurodo, kad atsakovui delspinigiai buvo apskaičiuoti remiantis Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 punktu, kuris numato, kad gyventojams, nesumokėjusiems už gyvenamųjų patalpų nuomą, eksploatavimą, ryšių ir komunalines paslaugas (elektros, šiluminę energiją, dujas, vandenį ir pan.), delspinigiai skaičiuojami praėjus 20 kalendorinių dienų (nedirbantiems pensininkams, jeigu šeimoje nėra darbingo amžiaus asmenų – 30 kalendorinių dienų) nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – po 0,04 procento už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną (įskaitant ir įmokų sumokėjimo dieną). Be to, ieškovė yra priskiriama prie savivaldybės kontroliuojamų įmonių, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovei netaikytinas 1995-01-26 įstatymas Nr. I-775, yra nepagrįsta. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliantė nurodo, kad UAB „Gelvora“ yra juridinis asmuo, teikiantis skolų išieškojimo bei kitas teisines paslaugas, su ieškove sudarytos sutarties pagrindu ruošia ieškinius ieškovei dėl skolų priteisimo bei kitus reikiamus procesinius dokumentus. Be to, UAB „Gelvora“ ieškovei įsipareigojo sudaryti sutartį su advokatu ar advokato padėjėju dėl ieškovės atstovavimo teismuose. Pagal bendradarbiavimo modelį visus procesinius dokumentus rengia UAB „Gelvora“ ir juos pateikia pasirašyti advokatui, todėl ieškovė už teisinę pagalbą ruošiant procesinius dokumentus sumokėjo UAB „Gelvora“.

8Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais dėl delspinigių. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl delspinigių, neatsižvelgė į šalių teisinių santykių pobūdį, t. y. kad šalis sieja teisiniai santykiai dėl energijos (šilumos) tiekimo.

11Energijos pirkimo–pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (6.383 str. 3 d.). Sudarydamas viešąsias sutartis, juridinis asmuo (verslininkas) neturi teisės kam nors suteikti privilegijų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, viešosiose sutartyse nustatomos prekių ir paslaugų kainos bei kitos sąlygos turi būti vienodos visiems tos pačios kategorijos vartotojams, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai atskirų kategorijų vartotojams gali būti taikomos lengvatinės sąlygos (CK 6.161 str.). Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino šalių susitarimą dėl delspinigių ir atsakovo kaip vartotojo statusą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl delspinigių dydžio vartojimo energijos tiekimo sutartyse tuo atveju, kai netesybų dydis yra nustatomas teisės akte, šalys savo susitarimu negali bloginti vartotojo padėties, t. y. nustatyti vartotojui didesnių delspinigių, negu nustatyta įstatyme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Byloje nagrinėjamu atveju ieškovė nereikalavo iš atsakovo daugiau delspinigių, nei nustatyta Vyriausybės nutarime, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vertinti vartojimo sutarties atitiktį ex officio sąžiningumo kriterijui, kadangi Vyriausybės nutarimo atitikties įstatymams ir Konstitucijai kontrolę atlikti kompetentingas tik Konstitucinis Teismas (CPK 1.35 str., Konstitucijos 105 str. 2 p.).

12Ieškovė reikalavimą priteisti delspinigius grindė Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 punktu, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai reikalavimą atmetė remdamasis kito teisės akto, t. y. 1995-01-26 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, nuostatų aiškinimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka 2004-11-29 nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3k-3-651 ieškovei UAB „Vilniaus energija“ delspinigiai buvo priteisti remiantis būtent Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 punktu, kuriame nustatyti 0,04 proc. delspinigiai gyventojams, nesumokėjusiems ir už šiluminę energiją, kasacinis teismas sprendimą paliko nepakeistą konstatavęs, kad teismai pagrįstai iš atsakovės priteisė įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją ir priskaičiuotus delspinigius. Atskirai pažymėtina, kad pats pirmosios instancijos teismas pripažino, jog ieškovė yra savivaldybės kontroliuojama bendrovė (Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 75,24 proc. akcijų).

13Nepagrįsti ir pirmosios instancijos teismo motyvai dėl senaties, kadangi ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str.).

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais dėl išlaidų už procesinio dokumento parengimą klausimu. CPK 88 str. 1 d. 9 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, taip pat ir juridinis, vykdantis teisėtą veiklą, šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija Nr. A3-127, publikuota „Teismų praktikoje“ Nr. 23, Panevėžio apygardos teismo 2008-09-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-321-544/2008, Vilniaus apygardos teismo 2012-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2439-640/2012, Klaipėdos apygardos teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-148-123/2013, kt.). Šioje byloje pateiktas 2012-11-30 suteiktų paslaugų suderinimo aktas (b. l. 18) patvirtina, kad UAB „Gelvora“ ieškovei parengė ieškinį dėl skolos išieškojimo iš atsakovo E. K. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės išlaidų priteisimo klausimą sprendė vadovaudamasis atstovavimą reglamentuojančiomis procesinėmis teisės normomis (CPK 55, 56 str.).

15Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija nėra norminis aktas, tačiau šiuo atveju tai reikšminga tik tiek, kad ji nėra privaloma, kartu pažymint, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija Nr. A3-127 spręsdami bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimus rėmėsi aukštesnės instancijos teismai, tarp jų ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, keliolikoje procesinių sprendimų, todėl konsultacijos nuostatos, perkeltos į teismų sprendimus, sukūrė precedentą atitinkamų kategorijų bylose, teismų sprendimai yra teisės šaltiniai, todėl precedentai susaisto žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus.

16Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime išaiškino, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai – būtent tokiai, kuri būtų grindžiama su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais) neatskiriamai susijusia ir iš jų kylančia maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą. Jeigu priimant teismų sprendimus minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų yra nesilaikoma, ne tik yra sudaromos prielaidos nesuderinamumui ir nenuoseklumui bendrosios kompetencijos teismų praktikoje ir teisės sistemoje atsirasti, ne tik teismų jurisprudencija tampa mažiau prognozuojama, bet ir duodama pagrindo kilti abejonėms, ar atitinkami bendrosios kompetencijos teismai, priimdami tuos sprendimus, nebuvo šališki, ar tie sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs.

17Kita vertus, Konstitucinis teismas pažymėjo, jog teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį ir kt.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje taip pat nuosekliai laikomasi pozicijos, jog nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes teismo pateiktas teisės normų aiškinimas yra ne jų aiškinimas a priori, o siejamas su konkrečios bylos ratio decidendi. Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose: 2008-05-06 Nr. 3K-3-120/2008, 2009-04-27 Nr. 3K-3-186/2009, 2009-06-08 Nr. 3K-3-252/2009).

19Pirmosios instancijos teismas cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą dėl atstovavimo teisinių santykių, tačiau nenurodo šaltinio, todėl negalima nustatyti, ar minėtas išaiškinimas priimtas byloje, kurioje faktinės aplinkybės yra analogiškos šiai bylai. Be to, išaiškinime kalbama apie procesinio dokumento surašymą ir pateikimą, o įstatymas nustato reikalavimus pareiškimą teikiančiam asmeniui, jis turi būti įgaliotas tokį veiksmą atlikti (CPK 137 str. 2 d. 8 p.), kas reiškia ne vien fizinį dokumento pateikimą, o ir šio dokumento pasirašymą. Šioje byloje nagrinėjamu atveju pareiškimą pasirašė ne UAB ,,Gelvora‘‘ atstovas, o ieškovės advokatas. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-735-625/2012, kadangi pastarojoje byloje teismas nustatė, jog Iš mokėjimo nurodymo paskirties matyti, kad UAB „Gelvora“ buvo sumokėta ne už teisines paslaugas, o už būtinas vykdymo išlaidas. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kokius vykdomuosius veiksmus atliko UAB „Gelvora“.

20Kaip minėta, UAB „Gelvora“ ieškovei parengė ieškinį dėl skolos išieškojimo iš atsakovo E. K. Ieškinys buvo pasirašytas advokato, ieškovė nereikalavo priteisti išlaidų už advokato teisinę pagalbą, o prašė priteisti turėtas išlaidas UAB ,,Gelvora‘‘ už ieškinio parengimą, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo spėlioti dėl advokato galių masto šioje byloje. Aplinkybės, kad ieškovė yra išdavusi įgaliojimus atstovauti įmonei savo darbuotojams, ar kad ieškovės 75,24 proc. akcijų priklauso savivaldybei, neturi teisinės reikšmės sprendžiamam klausimui, kadangi asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus; paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą (CPK 51 str.1 d.), įstatymas neriboja ieškovės teisės savo nuožiūra pasirinkti byloje atstovą ir nuspręsti dėl jam suteiktų galių masto. Prašomos priteisti išlaidos kelis kartus mažesnės už teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytus maksimalius dydžius, išlaidos patvirtintos rašytiniais įrodymais, todėl priteistinos (CPK CPK 88 str. 1 d. 9).

21Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų keistinos, ieškovei priteisiant 414,43 Lt delspinigių ir 350,90 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 331 str. 6 d.).

22Pakeitus sprendimą, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, todėl keistina ir sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo, ieškovei iš atsakovės priteisiant visą sumokėtą žyminį mokestį, t. y. 306 Lt (CPK 93 str. 5 d.).

23Taip pat ieškovei iš atsakovo priteistina 72 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (b. l. 41, CPK 93 str. 3 d.).

24Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-03 sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

26„Ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.

27Ieškovei AB „Klaipėdos energija“, buveinė – Danės g. 8, Klaipėdoje, į. k. 140249252, a. s. Nr. ( - ), iš atsakovo E. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), priteisti 9 779,80,54 Lt skolos, 414,43 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (10 194,23 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2013-01-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 306 Lt žyminio mokesčio ir 350,90 Lt procesinių dokumentų rengimo išlaidų.

28Priteisti iš atsakovo E. K. valstybei 12,70 Lt (dvylika litų ir 70 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).“

29Ieškovei AB „Klaipėdos energija“ iš atsakovo E. K. priteisti 72 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė ieškiniu teismo prašė priteisti jai iš atsakovo 9 779,80 Lt... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-03 sprendimu už akių ieškovės... 5. Dėl delspinigių teismas nurodė, kad ieškovė remiasi 1995-01-26 Lietuvos... 6. Dėl 350,90 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą teismas nurodė,... 7. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo... 8. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais dėl delspinigių.... 11. Energijos pirkimo–pardavimo sutartis yra viešoji sutartis (6.383 str. 3 d.).... 12. Ieškovė reikalavimą priteisti delspinigius grindė Vyriausybės 1995-01-25... 13. Nepagrįsti ir pirmosios instancijos teismo motyvai dėl senaties, kadangi... 14. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais dėl išlaidų už... 15. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Lietuvos... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime išaiškino, kad... 17. Kita vertus, Konstitucinis teismas pažymėjo, jog teismų precedentų, kaip... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje taip pat nuosekliai laikomasi... 19. Pirmosios instancijos teismas cituoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. Kaip minėta, UAB „Gelvora“ ieškovei parengė ieškinį dėl skolos... 21. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl... 22. Pakeitus sprendimą, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, todėl... 23. Taip pat ieškovei iš atsakovo priteistina 72 Lt žyminio mokesčio už... 24. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-03 sprendimą pakeisti ir... 26. „Ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Ieškovei AB „Klaipėdos energija“, buveinė – Danės g. 8, Klaipėdoje,... 28. Priteisti iš atsakovo E. K. valstybei 12,70 Lt (dvylika litų ir 70 ct)... 29. Ieškovei AB „Klaipėdos energija“ iš atsakovo E. K. priteisti 72 Lt...