Byla 2-1942/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Toleita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir 2012 m. liepos 27 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5368-464/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaupasta“ ieškinį atsakovams R. J. ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Toleita“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Kaupasta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų R. J. ir UAB ,,Toleita“ 398 595 Lt žalos atlyginimo. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teisės, o jo esant nepakankamai ir pinigines lėšas. Ieškovas nurodė, kad pateiktas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o atsakovai, sužinoję apie iškeltą bylą teisme, gali siekti nuslėpti turimą turtą ir perleisti jį tretiesiems asmenims. Pažymėjo, jog ieškinio suma yra labai didelė, kas padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino – nutarė areštuoti atsakovų R. J. ir UAB ,,Toileta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teisės, o jo esant nepakankamai - ir pinigines lėšas bendrai 398 595 Lt sumai.

62012 m. liepos 26 d. atsakovas UAB ,,Toileta“ pateikė prašymą panaikinti 2012 m. liepos 20 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB ,,Toileta“ atžvilgiu. Prašyme nurodė, kad ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo bei civilinės atsakomybės taikymo atsakovui UAB ,,Toileta“. Pasak atsakovo, nėra pateikta duomenų, kurie pagrįstų, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu teismo sprendimo įvykdymas. Atsakovo nuomone, jo pateikti finansinės atskaitomybės duomenys patvirtina, kad ieškinio suma jam nėra didelė. Dėl pritaikyto arešto mažėja atsakovo įmonės prestižas, galimi nuostoliai dėl prestižo praradimo gali siekti apie 2 mln. litų. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiama ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra ir šalių lygiateisiškumo principas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkino.

9Teismas nurodė, kad atsakovo prašyme išdėstyti argumentai bei naujai pateiktas balansas nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Aplinkybė, kad esant neblogai, pasak paties atsakovo, jo finansinei padėčiai ir veikiant pelningai vien laikinų apribojimų disponuoti jo turimu turtu taikymas gali sukelti atsakovo įmonei jo nurodomus milijoninius nuostolius ar privesti įmonę prie nemokumo, teismo teigimu, taip pat pagrindžia jo įsitikinimą apie tokių priemonių reikalingumą, nes ne kiekvienai įmonei tokios priemonės įtakotų ir jos verslo pabaigą. Šių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad galimo sprendimo neįvykdymo rizika egzistuoja ir šiuo aspektu. Teismo vertinimu, prašymo argumentai dėl neproporcingai suvaržytų atsakovo teisių nėra pagrįsti – siekiant, kad pritaikyti ribojimai atsakovui sukeltų kuo mažesnius suvaržymus, laikinosios apsaugos priemonės pirmiausia buvo pritaikytas atsakovams priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant – piniginėms lėšoms. Teismas atižvelgė į tai, jog atsakovo prašyme nurodoma, kad ilgalaikis materialus atsakovo turtas pagal balanso duomenis sudaro 764 338 Lt sumą, vadinasi, jį aprašius neliks pagrindo areštuoti piniginių lėšų. Teismas pažymėjo, jog atsakovo argumentai dėl ieškovo reikalavimų nepagrįstumo nėra teisiškai reikšmingi, kadangi ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei jo faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, o ieškinio (ginčo) faktinis bei teisinis pagrįstumas šioje proceso stadijoje iš esmės nenagrinėjamas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB ,,Toleita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir 2012 m. liepos 27 d. nutartį, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo bei civilinės atsakomybės taikymo atsakovui UAB ,,Toleita“. Jei teismas būtų atlikęs preliminarų vertinimą, būtų įsitikinęs, kad ši laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga nėra tenkintina. Ieškinys grindžiamas vieninteliu dokumentu 2009 m. liepos 7 d. vieninteliu akcininko sprendimu, kuris tariamai pasirašytas atsakovo įgalioto asmens P. V., tačiau atsakovas pateikė įrodymus, kad toks asmuo pas atsakovą niekada nedirbo. Ieškovas nepagrindė savo reikalavimo faktinėmis aplinkybėmis, todėl ieškinys neturėjo būti priimtas.

132. Ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Didelė ieškinio suma nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamoje byloje, kuri yra dispozityvi, ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovo atžvilgiu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas gali pasunkėti. Teismas, savo iniciatyvas ištraukdamas duomenis iš VĮ Registrų centras, pažeidė šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principus. Teismas objektyviai neišanalizavo atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų, kurie patvirtina, kad atsakovas dirba pelningai, didina savo apyvartą, todėl taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pagrindo.

143. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas savo nesąžiningu elgesiu bandytų nuslėpti turimą turtą ar suteiktų pagrindą manyti, kad tokių veiksmų atsakovas imsis ateityje. Atsakovas neatlieka jokių neteisėtų veiksmų, nesistengia paslėpti savo turto, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankus teismo sprendimas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

154. Teismas klaidingai traktavo, kad turto areštas nedaro neigiamos įtakos atsakovo veiklai, todėl nepagrįstai nepanaikino atsakovo atžvilgiu pritaikyto turto arešto.

16Ieškovas BUAB ,,Kaupasta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. ir 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistas, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas teigia, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškinys preliminariai būtų tenkinamas, o atsakovo nurodomos aplinkybės preliminariai nepaneigia ieškovo ieškinio reikalavimo, nes tik bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje bus galima atsakyti į klausimą dėl atsakovo nurodomo dokumento teisėtumo ir pagrįstumo. Įmonei esant bankrutuojančiai, vyrauja viešasis interesas, todėl teismas turėjo teisę veikti aktyviai. Pareigą įrodyti, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė, turi atsakovas. Iš antstolio V. M. 2012 m. rugpjūčio 2 d. sudaryto turto aprašo matyti, kad atsakovo turimas ilgalaikis turtas sudaro tik 272 217 Lt, nors atsakovas teismui pateikė duomenis, jog ilgalaikio turto turi 764 338 Lt sumai. Atsakovas elgiasi nesąžiningai, pateikdamas teismui tikrovės neatitinkančius duomenis, be to, visas atsakovo ilgalaikis turtas yra areštuotas prokuratūros areštu.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir 2012 m. liepos 27 d. nutartį, kuria atsisakyta panaikinti minėta nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

21Kaip matyti iš šios bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartis, kuria buvo patenkintas ieškovo BUAB ,,Kaupasta“ prašymas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių bei piniginių lėšų areštas - atsakovams buvo išsiųsta jos priėmimo dieną - 2012 m. liepos 20 d. (18 b. l.). Atsakovas UAB ,,Toleita“ šios nutarties atskiruoju skundu neapskundė, tačiau 2012 m. liepos 26 d. pareiškė prašymą dėl 2012 m. liepos 20 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (19-22 b. l.). Tai reiškia, kad apie Vilniaus apygardos teismui 2012 m. liepos 20 d. nutartį, kuria atsakovui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas UAB ,,Toleita“ sužinojo dar iki 2012 m. liepos 26 d. Taigi, atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties atsakovas turėjo teisę paduoti ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 3 d. Tuo tarpu atsakovas UAB ,,Toleita“ atskirąjį skundą dėl 2012 m. liepos 20 d. nutarties padavė tik 2012 m. rugpjūčio 7 d. (kartu ginčydamas ir 2012 m. liepos 27 d. nutartį), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 335 str. 1 d., 26 b. l.). Priežasčių, dėl kurių buvo praleistas šis terminas, apeliantas nenurodo. Akivaizdu, kad šios priežastys negali būti pripažįstamos svarbiomis, nes atsakovas, kaip jau minėta, 2012 m. liepos 26 d. pareiškė prašymą dėl 2012 m. liepos 20 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Taigi, jis turėjo objektyvią galimybę ir paduoti atskirąjį skundą dėl 2012 m. liepos 20 d. nutarties. Esant tokioms aplinkybėms, terminas atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutarties paduoti neatnaujinamas ir todėl apeliacinis procesas pagal šią skundo dalį nutraukiamas (CPK 325 str. 1 d. 1 p., 5 d., 338 str.).

22Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai atsisakė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jo pateikti duomenys esą patvirtina, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones nebuvo preliminariai įvertintas ieškinio pagrįstumas. Teisėjų kolegijos vertinimu, prie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo apelianto pateikta informacija nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovo pateiktas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo į jį faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neturi prejudicinės galios bylos nagrinėjimui iš esmės, tačiau turi esminę reikšmę sprendžiant procesinį klausimą – dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1944/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pateikiami duomenys apie tai, jog vienintelio akcininko sprendimas, kuriuo grindžiamas ieškinys, pasirašytas atsakovo neįgalioto asmens, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Skundžiamos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje nurodyta aplinkybė, kad teismas nevertina atsakovo nurodytų argumentų dėl ieškinio nepagrįstumo, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, netikrino, ar ieškovas nepareiškė akivaizdžiai nepagrįsto materialinio teisinio reikalavimo.

23Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ši prezumpcija gali būti paneigiama atsakovui pateikus duomenis apie savo gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto pateikti duomenys nepaneigia teismo nustatytos aplinkybės, kad reikalavimo suma jam yra didelė ir egzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje pateiktas antstolio V. M. 2012 m. rugpjūčio 2 d. turto aprašas (3639 b. l.), iš kurio matyti, jog apeliantui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra mažesnė už ieškinio sumą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas nei pateiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nei atskiruoju skundu nepaneigė įsiteisėjusia 2012 m. liepos 20 d. nutartimi nustatytos aplinkybės, jog ieškinio suma jam yra didelė, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

24Pripažinus, kad ieškinio suma apeliantui yra didelė, preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Todėl nepagrįstas yra atskirojo skundo teiginys, jog nenustačius apelianto konkrečių veiksmų, kuriais būtų siekiama paslėpti turtą, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemonių.

25Teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde išdėstytais teiginiais, jog jam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia tam tikrus neigiamus padarinius. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Teismas, siekdamas, kad pritaikyti ribojimai apeliantui sukeltų kuo mažesnius suvaržymus, laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia pritaikė apelianto nekilnojamajam, kilnojamajam turtui ir turtinėms teisėms, o tik jo nesant šio turto ar jo nepakankant - lėšoms. Apelianto nurodytos aplinkybės apie tai, jog jis patiria milijoninius nuostolius, pagrįstos tik deklaratyviais teiginiais ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Juo labiau, kad iš centrinės hipotekos įstaigos 2012 m. rugpjūčio 9 d. pranešimo nustatyta, jog vykdydamas 2012 m. liepos 20 d nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, antstolis areštavo apelianto turtinę teisę į S. P. skolą pagal notarės 2011 m. balandžio 28 d. išduotą vykdomąjį įrašą, kur kreditorius yra apeliantas. Ši aplinkybė taip pat paneigia apelianto teiginius, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jam sukelia neproporcingai didelių nuostolių.

26Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB ,,Toleita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutarties.

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB ,,Kaupasta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. 2012 m. liepos 26 d. atsakovas UAB ,,Toileta“ pateikė prašymą panaikinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo prašymo... 9. Teismas nurodė, kad atsakovo prašyme išdėstyti argumentai bei naujai... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB ,,Toleita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo bei... 13. 2. Ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, kad netaikius laikinųjų... 14. 3. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas savo... 15. 4. Teismas klaidingai traktavo, kad turto areštas nedaro neigiamos įtakos... 16. Ieškovas BUAB ,,Kaupasta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas skundžia pirmosios... 20. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą, apeliacinis skundas... 21. Kaip matyti iš šios bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos... 22. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 23. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, kad didelė... 24. Pripažinus, kad ieškinio suma apeliantui yra didelė, preziumuojama, kad... 25. Teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde išdėstytais teiginiais, jog... 26. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 28. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB ,,Toleita“... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą....