Byla 2A-316-330/2015
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danguolės Martinavičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Edalitas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-904-513/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kesonas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Edalitas“, trečiajam asmeniui V. M., dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Kesonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Edalitas“, trečiajam asmeniui V. M., kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančia visą 2009-02-19 tarp atsakovės D. K. (UAB „Edalitas“) ir UAB „Kesonas“ sudarytą patalpos pirkimo–pardavimo sutartį; 2) taikyti restituciją, grąžinant 2009-02-19 patalpos pirkimo–pardavimo sutartimi perleistą turtą arba atlyginant perleisto turto vertę (158 300 Lt) ekvivalentu pinigais.

5Atsakovas UAB ,,Edalitas“ su ieškiniu nesutiko, be kita ko, prašė taikyti ieškinio senatį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį atmetė, taip pat pripažino atsakovo UAB „Edalitas“ teisę į 3 992,50 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Kesonas“ bankroto byloje. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad ieškovo pateiktas ieškinys atmetamas dėl praleisto ieškinio senaties termino (CK 1.126 str., 1.131 str.) bei neįrodžius sandorio pripažinimo negaliojančiu pagal actio Pauliana pagrindų (CK 66.6 str., CPK 185 str.). Teismas sprendė, kad atmetus ieškinį ieškovas turėtų atlyginti atsakovui turėtas 3 992,50 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurios, įvertinus bylos apimtį, surašytų procesinių dokumentų skaičių ir advokato dalyvavimą teismo posėdyje, pripažintinos pagristomis. Kadangi ieškovas yra bankrutavusi įmonė, o kreditorių reikalavimai tenkinami Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka, todėl teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, pripažino atsakovui teisę į 3 992,50 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Kesonas“ bankroto byloje (CPK 7-8 str., ĮBĮ 10 str. 9 d., 26 str. 1 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliantas (atsakovas) UAB „Edalitas“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas prašo priteisti iš ieškovo 3 992,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat priteisti 800 Lt išlaidų, susijusių su turto vertinimo paslauga, išieškant šias sumas iš ieškovo administravimo išlaidoms skirtų lėšų, taip pat priteisti iš ieškovo išlaidas advokato pagalbai už apeliacinio skundo surašymą apmokėti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neišsprendė atsakovo išlaidų, patirtų turto vertinimo paslaugai apmokėti, priteisimo klausimo. Atsakovas, gindamasis nuo pareikšto ieškinio, turėjo pagrįstų išlaidų dėl ginčo turto įvertinimo sandorio sudarymo dienai, tam patyrė 800 Lt išlaidų, o kartu su tripliku pateikė teismui išlaidas patvirtinančius dokumentus. Tokio pobūdžio išlaidos yra susijusios su bylos nagrinėjimu ir yra būtinos, todėl atmetus ieškinį turėjo būti priteistos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

112. Teismas netyrė atsakovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų. Atsakovas nėra kreditorius ieškovo bankroto byloje, į ginčą buvo įtrauktas pagal ieškovo pareikštą ieškinį, todėl atsakovo teisės ir pareigos, susijusios su ieškovu, atsirado po bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Atsakovas prašomų priteisti išlaidų patyrė dėl ieškovo inicijuoto teismo proceso, todėl bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas.

12Atsakovas BUAB ,,Kesonas“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

131. Atsakovui manant, kad byloje nebuvo išspręstas išlaidų, susijusių su turto vertinimu, atlyginimo klausimas, jis turėjo kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo, o ne teikti apeliacinį skundą.

142. Bankroto administratorius nėra laisvas disponuoti pinigais, skirtais atskirų rūšių administravimo išlaidoms apmokėti, ir nėra nevaržomas pareigos atsiskaityti. Išskirtinai tik kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti, keisti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti disponavimo išlaidomis tvarką. Atsakovui priteisiant bylinėjimosi išlaidas iš bankroto administravimo išlaidų sąmatos, būtų pažeista kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarka, o tuo pačiu ir likusių ieškovo kreditorių interesai.

153. Atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už apeliacinio skundo surašymą susidarė ne dėl ieškovo veiksmų, o dėl teismo priimto sprendimo turinio. Kadangi ieškovas niekaip negali daryti įtakos teismui sprendžiant bylas, darytina išvada, kad prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo surašymą turėtų būti atmestas, nes šių išlaidų susidarymo pagrindas niekaip nesusijęs su ieškovo veiksmais.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apelianto (šiuo atveju – atsakovo) apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 320 straipsnio 1 dalis).

18Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atmetus ieškinį, pripažino atsakovo UAB „Edalitas“ teisę į 3 992,50 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Kesonas“ bankroto byloje. Apeliantas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigdamas, kad atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

19Nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, bylos NR. 3K-3-381/2013). Tiek bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu (pvz., kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams), tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 straipsnio 2, 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Nordopt“ v. UAB „Optima trade“, bylos Nr. 3K-3-547/2013). Aplinkybė, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina kreditorių susirinkimas, savaime nereiškia, jog iš šios sąmatos negali būti dengiamos kitos sąmatoje nenumatytos išlaidos. Jeigu tam tikros išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti, tai tokios išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos. Jeigu įmonė patyrė išlaidų po bankroto bylos iškėlimo, svarstytina, ar jos neturėtų būti priskirtos prie administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Otega“ v. antstolė V. Ž. ir kt., bylos Nr. 3K-3-112/2011).

20Nagrinėjamoje byloje atsakovo UAB „Edalitas“ išlaidos dėl bylos nagrinėjimo atsirado po bankroto bylos ieškovui UAB ,,Kesonas“ iškėlimo. Jų atsiradimą lėmė ieškovo BUAB ,,Kesonas“ pareikšti materialieji reikalavimai atsakovui UAB „Edalitas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimus atmetė. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo pripažinta atsakovo UAB „Edalitas“ teisė į 3 992,50 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Kesonas“ bankroto byloje dėl tokio mokėjimo, kuris turi būti atliekamas iš bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų, nes pagal savo teisinę prigimtį jis (mokėjimas) atitinka administravimo išlaidoms skiriamų lėšų paskirtį. Atsakovas bylinėjimosi išlaidų patyrė todėl, kad ieškovas, kuriam iškelta bankroto byla, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą su ieškiniu, teismo pripažintu nepagrįstu. Jei bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, siekdama padidinti savo turtą, patiria bylinėjimosi išlaidų, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Todėl tuo atveju, kai išsprendus bankrutuojančio ieškovo pareikštus reikalavimus, jie yra netenkinami, ir teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda ieškovo prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos turi būti atlyginamos iš bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų. Priešingu atveju bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus arba nepagrįstai nesutikdama su jai pareikštais reikalavimais.

21Dėl nurodytų aplinkybių atsakovo UAB „Edalitas“ turėtos 3 992,50 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias pirmosios instancijos teismas laikė pagrįstomis ir dėl kurių fakto bei dydžio nesiginčijama, turi būti apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. iš ieškovo administravimo išlaidoms skirtų lėšų (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

22Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad atsakovas, gindamasis nuo pareikšto ieškinio, turėjo 800 Lt išlaidų dėl ginčo turto įvertinimo sandorio sudarymo dienai (t. 1, b. l. 179), kurias prašė priteisti triplike išdėstytame prašymu (t. 1, b. l. 142-145). Pirmosios instancijos teismas dėl šio atsakovo prašymo skundžiamame sprendime nepasisakė.

23Pažymėtina, kad CPK 88 straipsnyje nurodytas išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis. Kitos būtinos ir pagrįstos gali būti įvairios išlaidos, nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalyje. Tiek rengimosi bylai metu, tiek ją nagrinėjant šalys gali turėti įvairių išlaidų, kurių neįmanoma numatyti įstatyme. Esminiai šių išlaidų požymiai yra jų būtinumas ir racionalumas, be to, jos turi būti pagrįstos rašytiniais įrodymais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas priteisti iš ieškovo BUAB ,,Kesonas“ administravimo procedūroms skirtų lėšų 800 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų sumokant už ginčyto sandorio dalyko įvertinimą, tenkintinas, kadangi šios išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais ir yra susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikinant jo dalį, kuria pripažinta atsakovo teisė į 3 992,50 Lt kreditorinį reikalavimą, ir nurodant, kad atsakovui priteisiama iš ieškovo BUAB ,,Kesonas“ 1 388 Eur (kas atitinka 4 792,50 Lt (3 992,50 + 800 Lt)) bylinėjimosi išlaidų, apmokant jas iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų.

25Atsakovas UAB „Edalitas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, jog už apeliacinio skundo surašymą patyrė 183,98 Eur (635,25 Lt) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t. 2, b. l. 34-37). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, taip pat įvertinus tai, kad iš ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą turinio matyti, jog ieškovas nesutiko su visais atsakovo apeliacinio skundo argumentais, atsakovui priteisiama iš ieškovo 183,98 Eur bylinėjimosi išlaidų, apmokant jas iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų (CPK 93 str., ĮBĮ 36 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimą.

28Panaikinti sprendimo dalį, kuria pripažinta atsakovo UAB „Edalitas“ teisė į 3 992,50 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Kesonas“ bankroto byloje.

29Sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo išdėstyti taip: „Priteisti atsakovui UAB ,,Edalitas“ (juridinio asmens kodas 300077188) iš ieškovo BUAB ,,Kesonas“ (juridinio asmens kodas 300064874) 1 388 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, apmokant jas iš BUAB „Kesonas“ administravimo išlaidoms skirtų lėšų“.

30Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

31Priteisti atsakovui UAB ,,Edalitas“ iš ieškovo BUAB ,,Kesonas“ 183,98 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus, 98 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, apmokant jas iš BUAB „Kesonas“ administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 5. Atsakovas UAB ,,Edalitas“ su ieškiniu nesutiko, be kita ko, prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Apeliantas (atsakovas) UAB „Edalitas“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti... 10. 1. Teismas neišsprendė atsakovo išlaidų, patirtų turto vertinimo paslaugai... 11. 2. Teismas netyrė atsakovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš... 12. Atsakovas BUAB ,,Kesonas“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 13. 1. Atsakovui manant, kad byloje nebuvo išspręstas išlaidų, susijusių su... 14. 2. Bankroto administratorius nėra laisvas disponuoti pinigais, skirtais... 15. 3. Atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už apeliacinio skundo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl... 19. Nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma... 20. Nagrinėjamoje byloje atsakovo UAB „Edalitas“ išlaidos dėl bylos... 21. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovo UAB „Edalitas“ turėtos 3 992,50 Lt... 22. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad atsakovas, gindamasis nuo pareikšto... 23. Pažymėtina, kad CPK 88 straipsnyje nurodytas išlaidų, susijusių su bylos... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas pakeisti pirmosios... 25. Atsakovas UAB „Edalitas“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimą.... 28. Panaikinti sprendimo dalį, kuria pripažinta atsakovo UAB „Edalitas“... 29. Sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo išdėstyti taip:... 30. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 31. Priteisti atsakovui UAB ,,Edalitas“ iš ieškovo BUAB ,,Kesonas“ 183,98 Eur...