Byla 2A-426-513/2012
Dėl permokėtų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išmokų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės ir Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. J. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „K2 Statyba“ dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir pagal atsakovės UAB „K2 Statyba“ priešieškinį ieškovui V. J. dėl permokėtų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 11 120 Lt dienpinigių, taip pat priteisti iš atsakovės už transporto priemonės Renault Espace, valstybinis Nr. ( - ) nuomą pagal sutartį komandiruotės metu nuo 2011-01-06 iki 2011-03-23, iš viso 1282,82 Lt, priteisti neteisingai apskaičiuotą ir išskaičiuotą 11,60 Lt sumą už maitinimą, atsakovės pavedimu sumokėtą 1 000 Lt sumą už kurą pripažinti kaip ieškovo komandiruotėje patirtas išlaidas, priteisti iš atsakovo 0,07 proc. dydžio delspinigius už su darbo santykiais susijusias išmokas, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, priteisti iš atsakovo 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5000 Lt neturtinės žalos.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 569,18 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-09-27 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės UAB „K2 Statyba“ išskaičiuotą 11,60 Lt sumą už maitinimą ieškovo V. J. naudai. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovo V. J. 569,18 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 569,18 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2114 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „K2 Statyba“ naudai. Nurodė, kad tarp šalių sudarytoje darbo sutartyje buvo nustatyta, kad įmonėje dienpinigių normos nustatomos direktoriaus įsakymu ir yra ne mažesnės kaip 50 procentų maksimalios dienpinigių sumos, nustatomos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu. Ieškovas darbo sutartį pasirašė, todėl laikytina, kad susitarė su atsakove dėl mažesnio dienpinigių dydžio. Atsakovės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta, kad kiekvienai komandiruotei yra skirta konkreti dienpinigių suma, paskaičiuota objekto sąmatoje pagal normatyvinį darbo laiką, dienpinigių priedai skaičiuojami komandiruotei pasibaigus, kai yra sugaišto darbo laiko duomenys. Ieškovas, pradėdamas dirbti, buvo pasirašytinai supažindintas su darbo tvarkos taisyklėmis, todėl teismas laikė, kad ieškovas buvo informuotas ir sutiko su dienpinigių paskaičiavimo tvarka. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai ir teisingai paskaičiavo ieškovui dienpinigius už komandiruotėje išbūtą laiką (DK 220 straipsnis). Iš pateikto 2010 metų rugsėjo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio matyti, kad ieškovas iki 2010-09-15 buvo komandiruotėje, o nuo 2010-09-16 jam buvo suteiktos neapmokamos atostogos, todėl ieškovas negalėjo pasinaudoti maitinimo paslaugomis darbe. Atsakovė nepagrįstai iš ieškovo darbo užmokesčio išskaitė 11,60 Lt už 2010 metų rugsėjo mėnesį, todėl šį ieškovo reikalavimą tenkino. Dėl nuomos mokesčio už atsakovės automobilio Renault Espace, valstybinis Nr. ( - ) naudojimą komandiruotės metu, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovė dienpinigius ieškovui už komandiruotėje išbūtą laiką paskaičiavo pagrįstai ir teisingai. Atsakovė į ieškovo banko sąskaitą pervedė 21 480 Lt, o turėjo sumokėti ieškovui 19 628 Lt dienpinigių, todėl susidarė 1 852 Lt permoka. Pagal 2011-05-31 avansinę apyskaitą atsakovė dalį ieškovui pervestų pinigų, t. y. 1 282,82 Lt, užskaitė už automobilio nuomą. Teismas konstatavo, kad atsakovė sumokėjo ieškovui 569,18 Lt daugiau negu turėjo sumokėti. Be to pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė atliko tam tikrus neteisėtus veiksmus bei kad ieškovui padaryta neturtinė žala.

5Apeliaciniu skundu ieškovas V. J. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-27 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas neatskleidė bylos esmės, neatsižvelgė į DK 35 straipsnyje nustatytus bendruosius darbo subjektų teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo principus. Darbo sutarties 7 p. remiasi darbo tvarkos taisyklėmis įmonėje, tos taisyklės tampa sudėtine darbo sutarties dalimi ir teismas privalėjo aiškintis darbo vidaus taisyklių 5.6 p. prasmę. Teismas taip pat pažeidė įrodymo vertinimo taisykles, kadangi neįvertino darbo vidaus taisyklių 5.6 p., kuris yra objektyvus įrodymas, jog buvo numatyta mokėti 200 Lt dienpinigių.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-27 sprendimą nepakeistą, priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino ne tai, kaip norėjo ieškovas, nėra pagrindas, kad pagal byloje esančius įrodymus bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Teismas padarė pagrįstas ir teisėtas išvadas, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas ir sutiko su sumažinta dienpinigių paskaičiavimo tvarka, taip pat, jog atsakovė neskolinga ieškovui už automobilio nuomą.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-08-11 sudarė terminuotą darbo sutartį Nr. 16, pagal kurią ieškovas dirbo pas atsakovą pagal projektą – iki kol bus atlikti pagal paskyrą objekte darbai. Darbo sutartyje numatyta, kad įmonėje dienpinigių normos nustatomos direktoriaus įsakymu ir yra ne mažesnės kaip 50 procentų maksimalios dienpinigių sumos, nustatomos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu. Tarp šalių 2011-03-08 sudaryta nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas sutiko atlygintinai naudoti jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę Renault Espace, valstybinis Nr. ( - ) komandiruotės metu, o atsakovė įsipareigojo už transporto priemonės nuomą mokėti po 590 Lt per mėnesį, išskaičiuojant 15 procentų gyventojų pajamų mokestį ir sumokant juos už ieškovą į valstybės biudžetą nustatyta tvarka.

10Teisėjų kolegija atmeta apelianto skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

11Darbuotojui mokamų dienpinigių tikslas – padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo į komandiruotę, kai darbuotojas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos išvyksta darbdavio pavedimu, darbdavio nurodomai užduočiai atlikti.

12Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis (DK 220 straipsnio 1 dalis), komandiruotam darbuotojui garantuojama darbo laiko apskaita (DK 143 straipsnio 1 dalies 2 punktas), komandiruojamam darbuotojui mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos (DK 220 straipsnio 1 dalis). Nebiudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos kompensuojamos pagal Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ nuostatas (DK 220 straipsnio 2 dalis). Šio nutarimo 5.1 punkte įtvirtinta teisė darbo sutarties šalims keisti nustatytą dienpinigių dydį, tačiau tik esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta – darbo sutartyje.

13Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovės vidaus darbo taisyklių 5.6. punktu numatyta mokėti 200 Lt dydžio dienpinigių. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad ginčo šalių buvo aptartas 200 Lt dydžio dienpinigių klausimas ieškovo komandiruočių metu. 2010-08-11 darbo sutarties 7 punkte numatyta, kad įmonėje dienpinigių normos nustatomos direktoriaus įsakymu. UAB „K2 Statyba“ vidaus darbo taisyklių 5.6 punktas numato, kad dienpinigių normos darbuotojams nustatomos direktoriaus įsakymu, kiekvienai komandiruotei yra skirta konkreti dienpinigių suma, paskaičiuota objekto sąmatoje pagal normatyvinį darbo laiką ir nurodyta komandiruotės darbų paskyroje, dienpinigių priedai skaičiuojami komandiruotei pasibaigus, kai yra sugaišto darbo laiko duomenys. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2010-08-13 pasirašė darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale. UAB „K2 Statyba“ direktoriaus 2010-09-15 buvo nustatyta dienpinigių norma – 146 Lt; 2010-12-22 įsakymu – 100 Lt; 2011-03-25 130 Lt. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas buvo informuotas ir sutiko su dienpinigių paskaičiavimo tvarka, kadangi, pradėdamas dirbti, buvo pasirašytinai supažindintas su darbo tvarkos taisyklėmis.

14Ieškovas apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo atsakovui priteistų permokėtų dienpinigių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi atsakovės pateiktu apskaičiavimu, įrodymų, paneigiančių nustatytas aplinkybes, byloje nepateikta, argumentų ir motyvų teiginiui, jog neatskleista bylos esmė, pagrįsti, apeliantas nenurodo.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ieškovo ir atsakovės reikalavimų pagrįstumą teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-27 sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovės naudai turėtų būti priteisiamos jo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Atsakovės pateikti dokumentai patvirtina, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą atsakovė UAB „K2 Statyba“ advokatei Astai Kaušikaitei sumokėjo 800 Lt, todėl ši suma priteistina iš ieškovo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Iš ieškovo V. J. atsakovei UAB „K2 Statyba“ priteisti 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-09-27 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas V. J. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo ieškovo apeliacinį... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-08-11 sudarė terminuotą... 10. Teisėjų kolegija atmeta apelianto skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo.... 11. Darbuotojui mokamų dienpinigių tikslas – padengti padidėjusias darbuotojo... 12. Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta... 13. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovės vidaus darbo taisyklių 5.6.... 14. Ieškovas apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 16. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovės naudai turėtų būti... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti... 19. Iš ieškovo V. J. atsakovei UAB „K2 Statyba“ priteisti 800 Lt išlaidų...