Byla e2-12155-1119/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Žymana“ atstovui B. Ž., atsakovės UAB „Krekenavos projektai“ atstovui D. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žymana“ ieškinį atsakovei UAB „Krekenavos projektai“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Žymana“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Krekenavos projektai“ 17 259,16 Eur skolos, 7 780,85 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo, 613,00 Eur žyminį mokestį ir 2000,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovė nurodė, jog šalys 2016 m. spalio 5 d. sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė (pagal Sutartį rangovė) įsipareigojo atlikti darbų vadovo pareigas vykdant fermos statybą R. k., T. sen., Anykščių r., o atsakovė (pagal sutartį – užsakovė) įsipareigojo sumokėti rangovei 24 200,00 Eur su PVM. Atsakovė turėjo apmokėti už atliktus darbus per 10 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Ieškovė darbus atliko tinkamai ir pateikė atsakovei 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) 7 255,16 Eur sumai bei 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą -faktūrą ( - ) 16 944,84 Eur sumai. Atsakovė dalį skolos sumokėjo, tačiau liko nesumokėta 17 259,19 Eur suma.

62.

7Ieškovės atstovas teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad sutarties projektą parengė atsakovė, pasirašant sutartį ginčo dėl to, kad joje yra numatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai, kurie skaičiuojami atsakovei laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, nebuvo. Kadangi atsakovė laiku neatsiskaitė už darbų vadovo suteiktas paslaugas nuo kiekvienos PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos sumos ieškovė paskaičiavo atsakovei delspinigius už 180 dienų, visa delspinigių suma, kurią prašo priteisti iš atsakovės yra 7 780,85 Eur. Dėl minėtų aplinkybių mano, kad nėra pagrindo mažinti prašomus priteisti delspinigius.

83.

9Paaiškino, kad buvo teikiamos tik darbų vadovo paslaugos, o darbai prasidėjo 2016 m. spalio 15 d., baigėsi – 2018 m. pavasarį, galėjo būti kovo mėnesį. Pretenzijų dėl darbų atlikimo atsakovė nereiškė, darbų perdavimo – priėmimo aktų nepasirašė, o į 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) įrašė, kad sąskaita išrašyta už karvidės R. k., A. r. žvyro dangos įrengimą prašomas atsakovės, tačiau faktiškai žvyro dangos jis neįrengė, buvo suteiktos tos pačios Sutartyje nustatytos darbų vadovo paslaugos.

104.

11Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos atstovas teismo posėdyje su ieškiniu sutiko iš dalies, t. y., sutiko su prašoma priteisti skolos suma, kurios negali šiuo metu apmokėti dėl finansinių sunkumų, sutiko dėl delspinigių už 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) paskaičiavimą, tačiau nesutiko su delspinigių už 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) paskaičiavimu, prašė delspinigius pagal minėtą sąskaitą mažinti, skaičiuoti juos taikant 8 proc. dydžio metines palūkanas, kurias taiko bankai. Šį prašymą motyvavo tuo, kad nurodyta sąskaita yra išrašyta už papildomus darbus, tačiau darbai buvo atlikti pagal tą pačią Sutartį. Pažymėjo, kad šalys neaptarė delspinigių dydžio sumai, nurodytai 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitoje - faktūroje ( - ).

125.

13Nurodė, jog jis pateikė ieškovei pasirašyti Sutarties projektą, pagal kurį yra skaičiuojami 0,2 proc. dydžio delspinigiai atsakovei laiku neatsiskaičius už atliktus darbus. Darbai buvo pradėti 2016 m. spalio 15 d., o baigti 2018 m. vasario mėnesį, tačiau kiek užtruko pastato registracija iki gegužės mėnesio.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatytos aplinkybės.

166.

17Šalys pasirašė 2016 m. spalio 5 d. sutartį, kurią pavadino rangos sutartimi Nr. ( - ) (el. b. medž. 8 – 10 l.). Pagal Sutarties 1.1. punktą ieškovė įsipareigojo atlikti darbų vadovo pareigas vykdant fermos statybą R. k., T.sen., A. r., o atsakovė pagal Sutarties 1.2.2. punktą įsipareigojo sumokėti rangovei 20 000,00 Eur be PVM arba 24 200,00 Eur su PVM.

187.

19Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė darbus atliko tinkamai ir pateikė atsakovei 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) 7 255,16 Eur sumai (el. b. medž. 11 l.), kurioje nurodyta, jog sąskaita išrašyta už darbų vadovo pareigų paslaugas R. k., T. sen., A. r. fermos statyboje, bei 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) 16 944,84 Eur sumai (el. b. medž. 12 l.), kurioje nurodyta, jog sąskaita išrašyta už karvidės R. k., A. r. žvyro dangos įrengimą. Šalys pripažino, jog minėtoje sąskaitoje nurodyti darbai (žvyro dangos įrengimas) neatspindi faktinės situacijos, nes šios žvyro dangos ieškovė neįrengė, buvo tik suteiktos darbų vadovo paslaugos atsakovei. Iš 2019 m. sausio 21 d. pranešimo matyti, kad atsakovė pripažino 17 259,16 Eur skolą ir ją žadėjo sumokėti dalimis (el. b. medž. 13 l.).

208.

21Iš ieškovės teismo posėdyje pateikto 2019 m. rugsėjo 2 d. delspinigių paskaičiavimo (el. b. medž. 38 l.) matyti, kad pagal 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) liko neapmokėta 5 755,16 Eur suma, nuo kurios ieškovė už 183 d. paskaičiavo 2 655,39 Eur delspinigių, o pagal 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) liko neapmokėta 14 004,00 Eur suma, nuo kurios už 183 d. ieškovė paskaičiavo 5 125,46 Eur delspinigių.

229.

23Byloje kilo ginčas dėl delspinigių dydžio, kuris buvo taikytas skaičiuojant delspinigius nuo skolos sudariusios laiku neapmokėjus 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ). Kitą ieškinio dalį atsakovas pripažino, todėl dėl reikalavimų priteisti 17 259,16 Eur skolą ir 2 655,39 Eur delspinigius surašytini sutrumpinti motyvai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 str. 5 d.).

24Dėl teisinių santykių kvalifikavimo ir skolos priteisimo.

2510.

26Siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pirmiausia svarbu tinkamai kvalifikuoti ginčo santykius ir nustatyti, kokios materialiosios teisės normos jiems taikytinos. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva; proceso įstatymai nereikalauja, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priklauso teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto. Netgi tais atvejais, kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teisinės kvalifikacijos tikslas – nustatyti, kokie teisiniai santykiai sieja ginčo šalis ir, atitinkamai pritaikius šiuos santykius reglamentuojančias teisės normas, išspręsti ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-414-706/2016, 16 punktas, 2019 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-156-403/2019).

2711.

28Kaip ir buvo minėta sprendimo 6. punkte, šalys Sutartį pavadino rangos sutartimi. Rangos sutarties samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalyje, kur nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibūdintas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.).

2912.

30Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti šiuos požymius: 1) rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (CK 6.644 straipsnio 1dalis, 6.645 straipsnio 1 dalis); 2) darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (CK 6.645 straipsnio 3 dalis, 6.649 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (CK 6.644 straipsnio 3 dalis, 6.645 straipsnio 3 dalis). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai).

3113.

32Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta CK 6.718 straipsnio 5 dalyje. Iš CK nuostatų, reglamentuojančių atlygintinų paslaugų teikimą, darytina išvada, kad vienas paslaugų sutarčių ypatumų yra tas, jog paslaugos teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu. Tokia išvada kyla iš to, kad paslaugos teikėjas paprastai yra profesionalas, veikiantis srityje, kurią gerai išmano ir kurios klientas negali visiškai kontroliuoti. Toks santykių pobūdis lemia paslaugos teikėjo pareigą veikti kliento interesais. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad įstatyme įtvirtintas kliento interesų prioriteto principas. Paslaugų teikėjas, kurio interesai dėl jo turimų žinių ir patirties yra apsaugoti geriau nei kliento, visada turi teikti pirmumą kliento interesams, veikti jo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. P.A.B., bylos Nr. 3K-3-559/2010; 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Vilniaus dizaino kolegija v. V.K., bylos Nr. 3K-3-315/2012).

3314.

34Taigi, nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo, svarbiausias skiriamasis šių sutarčių grupių požymis yra tai, kad pagal atlygintinų paslaugų sutartis įsipareigojama atlikti rūpestingai (atidžiai) tam tikrą veiklą (veiksmus), o pagal rangos sutartis yra įsipareigojama dėl tam tikro darbo rezultato sukūrimo ar pasiekimo bei jo, kaip atskiro objekto ar tam tikros jo dalies, perdavimo kitai šaliai. Kitaip tariant, pirmuoju atveju įsipareigojama dėti tam tikras rūpestingas pastangas atliekant veiksmus, o antruoju – dėti tam tikras pastangas ir pasiekti tam tikrą rezultatą. Todėl atribojant rangos ir paslaugų sutartis svarbu nustatyti, ar šalys susitarė dėl darbų atlikimo, kuriais bus sukuriamas ar pagaminamas atskiriamas nuo pačių veiksmų objektas, turintis savarankišką vertę, kurį būtų įmanoma savarankiškai perduoti užsakovui (rangos sutartis), ar buvo susitarta dėl tam tikros veiklos, kurios rezultatas neatskiriamas nuo pačių veiksmų (paslaugų teikimas) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.).

3515.

36Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė Sutarties 1.1. punktu įsipareigojo atlikti darbų vadovo pareigas statant fermą. Sutarties 3.2.8. punkte nurodyta, kad ieškovė įsakymu skiria B. Ž. statybos darbų vadovu, kurio atestato Nr. ( - ). Visgi nors šalys susitarė, kad už darbus apmokama per 10 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo (Sutarties 3.1.1. p.), Sutartyje yra numatytos teisinės pasekmės, kylančios atsakovei, jei ši nepasirašo atliktų darbų akto (Sutarties 3.1.4. p.), nustatyta ieškovei pareiga ištaisyti defektus, atsiradusius per garantinį terminą (Sutarties 3.2.1. p.), nustatytas garantinis terminas (Sutarties 4.1. p.), bei 2018 m. sausio 29 PVM sąskaita - faktūra ( - ) išrašyta už karvidės R. k., A. r. žvyro dangos įrengimą, tačiau žvyro dangos ieškovė neįrengė, o minėta sąskaita išrašyta už darbų vadovo pareigų paslaugas R. k., T. sen., A. r. fermos statyboje, tačiau darbų perdavimo – priėmimo aktai nebuvo pasirašyti.

3716.

38Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 79 dalį statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

3917.

40Todėl įvertinus įstatyme nustatytas statybos darbų vadovo pareigas ir nenustačius teismo posėdyje, kad ieškovė, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus, sukūrė kažkokį materialų objektą, taip pat nustačius, kad nors Sutartyje yra numatyti rangos sutarčiai būdingos šalių pareigos ir/ar elementai, tačiau faktiškai šių pareigų šalys nevykdė, teismas sprendžia, kad tarp šalių susiklostė paslaugų sutartiniai santykiai.

4118.

42Minėta, kad pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį, sudarius paslaugų sutartį, klientas, o šiuo atveju atsakovė, įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė tinkamai atliko savo sutartines pareigas, t. y., ieškovės paskirtas darbuotojas tinkamai atliko statybos darbų vadovo pareigas, statyba buvo užbaigta, todėl ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei sprendimo 7. punkte nurodytas sąskaitas, prašydama apmokėti 24 200,00 Eur (su PVM). Tačiau atsakovė savo kaip kliento įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesilaikydama Sutartyje nustatyto 10 kalendorinių dienų termino, apmokėjo tik dalį skolos, t. y., apmokėjo iš viso 3 500,00 Eur, o likusios dalies (17 259,16 Eur) neapmokėjo.

4319.

44CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Taigi atsakovė, nevykdydama savo sutartinių įsipareigojimų, ir nesumokėdama Sutartyje nustatytais terminais ieškovei už suteiktas paslaugas, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.716 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, o klientas privalo sutartyje nustatyta tvarka paslaugos teikėjui mokėti už suteiktas paslaugas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų sumokėjusi 17 259,16 Eur skolos, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina minėta skola ir šioje dalyje ieškinys tenkintinas (CPK 270 str.).

45Dėl netesybų priteisimo.

4620.

47Nagrinėjamoje byloje atsakovė sutinka su reikalavimu priteisti 2 655,39 Eur delspinigius paskaičiuotus nuo neapmokėtos pagal 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) sumos, t. y., nuo 5 755,16 Eur už 183 dienų terminą, taikant 0,2 proc. dydžio delspinigių dydį, tačiau nesutinka su reikalavimu priteisti 5 125,46 Eur delspinigius paskaičiuotus nuo neapmokėtos pagal 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) sumos, t. y., nuo 14 004,00 Eur už 183 dienų terminą, taikant 0,2 proc. dydžio delspinigių dydį. Atsakovės nuomone pastaroji sąskaita išrašyta už papildomus darbus ir dėl delspinigių dydžio nebuvo tartasi, todėl turėtų būti taikomas bankų taikomas 8 proc. dydžio metinių palūkanų dydis. Su šiais teiginiais ieškovė nesutiko, nurodė, kad darbai buvo atlikti pagal tą pačią Sutartį, sąskaita išrašyta už tuos pačius darbus, todėl atsakovei laiku neatsiskaičius pagal Sutartį kyla Sutartyje nustatyta atsakomybė. Atsižvelgiant į šalių poziciją visų pirma pateiktini sutrumpinti motyvai dėl neginčijamos delspinigių sumos, o paskiau – išanalizuotinos aplinkybės ir taikytina teisė bei padarytinos išvados dėl ginčijamos delspinigių sumos.

4821.

49Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko), dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

5022.

51Šiai susitarimo sąlygai, kaip ir visai sutarčiai, minėta, taikomas sutarties laisvės principas, netesybų atveju reiškiantis, kad šalys laisvai savo nuožiūra gali numatyti netesybas už bet kokį sutarties pažeidimą ir susitarti dėl abiem šalims priimtino jų dydžio, jei tai neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.156, 6.157 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymų galią (CK 6.189 str. 1 d.). Tai, be kita ko, reiškia ir tai, kad sutartį pažeidusi šalis sutartyje nustatytais atvejais privalo mokėti sutarto dydžio netesybas, o kitai šaliai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

5223.

53Byloje nustačius, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę laiku ir tinkamai atsiskaityti už suteiktas statybos darbų vadovo paslaugas, t. y., Sutarties 3.1.1. punkte nustatytu terminu neapmokėjo pateiktos 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitos – faktūros ( - ), atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 5.1.1. punkte nurodyta, jog atsakovei nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ji moka ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nepamokėtos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat įvertinus tai, kad ieškovė paskaičiavo delspinigius ne nuo visos sąskaitoje nurodytos sumos, o nuo jos dalies, t. y., nuo 5 755,16 Eur sumos įvertinus dalinį skolos apmokėjimą (1 500,00 Eur sumokėta 2018 m. sausio 4 d.) (el. b. medž. 38 l.), kad delspinigiai paskaičiuoti už 183 dienas (taikant įstatymuose nustatytą ieškinio senaties terminą, nustatytą delspinigiams), teismas sprendžia, kad reikalavimas priteisti 2 655,39 Eur delspinigius yra visiškai pagrįstas, todėl tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistini 2 655,39 Eur delspinigiai (CPK 270 str.).

5424.

55Vertinant reikalavimo priteisti 5 125,46 Eur delspinigius pagrįstumą, iškyla Sutarties aiškinimo klausimas, nes šalys skirtingai aiškina tiek Sutarties nuostatas, tiek ir 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitos - faktūros ( - ) išrašymo aplinkybes bei jos santykį su Sutartimi. O būtent, atsakovė teigia, kad minėta sąskaita išrašyta už papildomus darbus, kad šalys nebuvo aptarę delspinigių dydžio klausimo už skolą, susidariusią dėl papildomų darbų atlikimo, o ieškovė teigia, kad minėta sąskaita yra išrašyta pagal tą pačią Sutartį už Sutartyje nustatytus darbus, todėl turi būti taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė bei Sutartyje nustatytas delspinigių dydis.

5625.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis); sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes; aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu; kai ginčo šalys siejamos sutartinių santykių, kilusių iš kelių skirtingų sutarčių, pastarosios, vadovaujantis sisteminiu sutarčių aiškinimo principu, analizuojamos kartu; turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus; pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-377-611/2018, 32 punktas; 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-429-916/2018, 32 punktas). Pažymėtina ir tai, kad įstatyme neteikiamas prioritetas pažodiniam sutarties aiškinimui nereiškia, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas gali būti absoliutinamas, ypač tada, kai šalys skirtingai argumentuoja savo tikruosius ketinimus dėl sutarties ar atskiros jos sąlygos. Subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys.

5826.

59Šioje byloje nustatyta, kad pagal Sutartį ieškovė teikė atsakovei statybos darbų vadovo, statant fermą (karvidę) R. k., A. r., paslaugas. Suteikus šias paslaugas, ieškovė išrašė atsakovei 2 PVM sąskaitas – faktūras, kad ši apmokėtų už suteiktas paslaugas. Taip pat nustatyta, kad 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitoje – faktūroje ( - ) nurodyta paslauga – statybos darbų vadovo paslaugos statant fermą R. k., T.sen., A. r., o 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitoje - faktūroje ( - ) nurodyta, kad ieškovė įrengė žvyro dangą karvidėje, esančioje R. k., A. r., tačiau tarp šalių nėra ginčo, kad faktiškai šio darbo ieškovė neatliko, kad suteikė atsakovei statybos darbų vadovo paslaugas. Nagrinėjamu atveju nėra tiek svarbu, kas paprašė ar pasiūlė į minėtą sąskaitą įrašyti faktinės padėties neatitinkančią informaciją apie suteiktą paslaugą, todėl plačiau apie tai nepasisakytina. Tačiau svarbu yra tai, kad abi šalys sutiko, jog pagal nurodytą sąskaitą atsakovei ieškovė suteikė statybos darbų vadovo paslaugas tame pačiame objekte. Pažymėtina, kad atsakovė nenurodė, kokius kitus papildomus darbus ieškovė atliko, taip pat nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti, jog ieškovės atlikti darbai pagal 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) skiriasi nuo kitų Sutartyje nustatytų darbų apimtimi, pobūdžiu ar kitais požymiais. Iš atsakovės atstovo paaiškinimų, duotų teismo posėdyje, kurie iš esmės sutampa su ieškovės atstovo paaiškinimais, matyti, kad fermos statyba vyko nuo 2016 m. spalio 15 d. iki 2018 m. vasario mėnesio, taigi ir statybos darbų vadovo paslaugos teiktos minėtu laikotarpiu, o sąskaita, dėl kurios kilo byloje ginčas išrašyta 2018 m. sausio 29 d., iš esmės baigiantis fermos statybai, ją priėmė ir pasirašė atsakovės atstovas, nenurodydamas, kad sąskaita išrašyta už papildomus darbus. Paminėtina taip pat tai, kad pagal Sutarties 1.2.2. punktą visa statybos darbų vadovo paslaugų kaina be PVM – 20 000,00 Eur, o su PVM – 24 200,00 Eur, ir būtent tokios sumos gaunamos sudėjus PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas sumas be PVM ir su PVM. Įvertinus šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė, jog ieškovė pagal Sutartį suteikė atsakovei papildomas statybos darbų vadovo paslaugas (CPK 178 str.). Taigi 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaita - faktūra ( - ) išrašyta už Sutartyje šalių sutartas statybos darbų vadovo paslaugas, suteiktas tame pačiame objekte, todėl tinkamai ir laiku atsakovei neatsiskaičius pagal minėtą sąskaitą, kyla Sutartyje nustatyta atsakomybė ir pareiga sumokėti Sutarties 5.1.1. punkte nustatytus delspinigius.

6027.

61Atsakovė prašo mažinti ieškovės prašomus priteisti delspinigius, paskaičiuotus nuo 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitoje - faktūroje ( - ) nurodytos apmokėti sumos, nes delspinigių suma yra per didelė. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, skolininko elgesį, prievolės pažeidimo aplinkybes, jos padarinius, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 konstatavo, kad netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes, dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

6228.

63Kaip minėta, atsakovė nurodė, jog nagrinėjamu atveju mažinant delspinigių dydį reikėtų taikyti bankų taikomas 8 proc. dydžio metines palūkanas, tačiau kodėl būtent toks dydis turėtų būti taikomas šioje byloje atsakovė nepagrindė. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį sutarties nevykdanti šalis privalo mokėti 8 procentų dydžio metines palūkanas. Tačiau nagrinėjamos bylos kontekste paskaičiuojant delspinigius taikyti nurodytas įstatymines palūkanas (jų dydį) nėra teisinio ar faktinio pagrindo, nes šalys Sutartyje nustatė 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo uždelstos atsiskaityti sumos už kiekvieną uždelstą atskaityti dieną, Sutarties projektą su nurodyta Sutarties sąlyga pasiūlė pati atsakovė, abi šalys yra verslininkės, todėl joms taikomi aukštesni atidumo, rūpestingumo standartai. Paminėtina, kad ieškovė paskaičiavo atsakovei delspinigius pagal 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) ne nuo visos sąskaitoje nurodytos sumos su PVM (16 944,84 Eur), o nuo sumos be PVM – 14 004,00 Eur, taigi delspinigiai jau yra sumažinti. Bendra delspinigių suma už atsakovės pavėluotus atsiskaitymus, pagal ieškovės paskaičiavimą siekia 7 780,85 Eur, kai mokėtina skolos dalis – 17 259,16 Eur. Atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškove nuo 2016 m. lapkričio 7 d., taigi 3 metus. Todėl teismui nekyla abejonių, kad ieškovė per 3 metus nuo skolos susidarymo galėjo patirti iš viso 7 780,85 Eur dydžio nuostolius bei 5 125,46 Eur nuostolius, paskaičiuotus laiku neatsiskaičius atsakovei pagal 2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą ( - ). Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, teismo vertinimu 5 125,46 Eur netesybos nėra per didelės ir neprotingos, todėl ši delspinigių suma priteistina iš atsakovės ieškovei (CPK 270 str.). Visa iš atsakovės ieškovei priteistina delspinigių suma yra 7 780,85 Eur.

64Kiti procesiniai klausimai ir bylinėjimosi išlaidos.

6529.

66Iškėlus civilinę bylą skolininkui skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 str.). Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 str. 2 d.) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla, ieškovei pašalinus nurodytus ieškinio trūkumus, laikoma iškelta 2019 m. rugsėjo 16 d., ir ieškovė byloje prašo priteisti iš atsakovės procesines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas ieškovei priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 2 dalį, už priteistą sumą (25 040,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6730.

68Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

6931.

70Ieškovė šioje byloje sumokėjo iš viso 613,00 Eur žyminį mokestį (el. b. medž. 5, 6, 20 l.). Ieškovei ieškinį parengė ir pateikė teismui ieškovės pasirinktas atstovas advokatas L. Z., už kurios paslaugas ieškovė sumokėjo 2000,00 Eur (už atstovavimą ir procesinio dokumento parengimą) (el. b. 4, 14 l.).

7132.

72Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, mokėtinas žyminis mokestis už skolą ir delspinigius yra 563,00 Eur (25 040,01*3/100*0,75), o už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 38,00 Eur (50,00*0,75), taigi visas iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis yra 601,00 Eur. Likusi dalis žyminio mokesčio (12,00 Eur) grąžintina ieškovei kaip žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

7333.

74Ieškovės patirtos advokato išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Todėl atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ginčo sumos dydį, teiktų procesinių dokumentų ir jų priedų apimtį, teismų praktikos ir teisės normų analizę, į tai, kad atsakovės atstovės teismo posėdyje bylinėjimosi išlaidų dydžio neginčijo, kad prašomas priteisti advokato pagalbos išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatyto maksimalaus už advokato teikiamas teisines paslaugas užmokesčio dydžio koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kai pagal tinklapyje http://www.advokatura.lt/skaiciuokle/ esančią skaičiuoklę už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 935,70 Eur, o maksimalus už ieškinio surašymą užmokestis – 2339,25 Eur, iš atsakovės ieškovei priteistinos 2000,00 Eur išlaidos už advokato suteiktas paslaugas.

7534.

76Iš atsakovės valstybės naudai priteistinos 5,47 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“; CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

7735.

78Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo dienos (CPK 150 str.).

79Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

80ieškinį tenkinti visiškai.

81Priteisti iš atsakovės UAB „Krekenavos projektai“, į. k. 303209403, ieškovei UAB „Žymana“, į. k. 155308557, 17 259,19 Eur (septyniolikos tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų, 19 ct) skolą, 7 780,85 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimties eurų, 85 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 25 040,01 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 601,00 Eur (šešių šimtų vieno euro) žyminį mokestį ir 2000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

82Grąžinti ieškovei UAB „Žymana“, į. k. 155308557, 12,00 Eur (dvylikos eurų) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2019 m. rugsėjo 4 d. mokėjimo nurodymu (dokumento Nr. 17591) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

83Priteisti iš atsakovės UAB „Krekenavos projektai“, į. k. 303209403, valstybei 5,47 Eur (penkių eurų, 47 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas – 5660, gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos).

84Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo dienos.

85Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio dalies grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

86Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Žymana“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB... 6. 2.... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad sutarties... 8. 3.... 9. Paaiškino, kad buvo teikiamos tik darbų vadovo paslaugos, o darbai prasidėjo... 10. 4.... 11. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jos atstovas teismo posėdyje su... 12. 5.... 13. Nurodė, jog jis pateikė ieškovei pasirašyti Sutarties projektą, pagal... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatytos aplinkybės.... 16. 6.... 17. Šalys pasirašė 2016 m. spalio 5 d. sutartį, kurią pavadino rangos... 18. 7.... 19. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė darbus atliko tinkamai ir pateikė... 20. 8.... 21. Iš ieškovės teismo posėdyje pateikto 2019 m. rugsėjo 2 d. delspinigių... 22. 9.... 23. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių dydžio, kuris buvo taikytas... 24. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo ir skolos priteisimo.... 25. 10.... 26. Siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pirmiausia svarbu tinkamai kvalifikuoti... 27. 11.... 28. Kaip ir buvo minėta sprendimo 6. punkte, šalys Sutartį pavadino rangos... 29. 12.... 30. Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti... 31. 13.... 32. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 33. 14.... 34. Taigi, nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo,... 35. 15.... 36. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė Sutarties 1.1. punktu... 37. 16.... 38. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 79... 39. 17.... 40. Todėl įvertinus įstatyme nustatytas statybos darbų vadovo pareigas ir... 41. 18.... 42. Minėta, kad pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį, sudarius paslaugų sutartį,... 43. 19.... 44. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 45. Dėl netesybų priteisimo.... 46. 20.... 47. Nagrinėjamoje byloje atsakovė sutinka su reikalavimu priteisti 2 655,39 Eur... 48. 21.... 49. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 50. 22.... 51. Šiai susitarimo sąlygai, kaip ir visai sutarčiai, minėta, taikomas... 52. 23.... 53. Byloje nustačius, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę laiku ir... 54. 24.... 55. Vertinant reikalavimo priteisti 5 125,46 Eur delspinigius pagrįstumą, iškyla... 56. 25.... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant... 58. 26.... 59. Šioje byloje nustatyta, kad pagal Sutartį ieškovė teikė atsakovei statybos... 60. 27.... 61. Atsakovė prašo mažinti ieškovės prašomus priteisti delspinigius,... 62. 28.... 63. Kaip minėta, atsakovė nurodė, jog nagrinėjamu atveju mažinant delspinigių... 64. Kiti procesiniai klausimai ir bylinėjimosi išlaidos.... 65. 29.... 66. Iškėlus civilinę bylą skolininkui skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK... 67. 30.... 68. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 69. 31.... 70. Ieškovė šioje byloje sumokėjo iš viso 613,00 Eur žyminį mokestį (el. b.... 71. 32.... 72. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, mokėtinas žyminis mokestis už skolą... 73. 33.... 74. Ieškovės patirtos advokato išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais.... 75. 34.... 76. Iš atsakovės valstybės naudai priteistinos 5,47 Eur išlaidos, susijusios su... 77. 35.... 78. Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi taikytos... 79. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 80. ieškinį tenkinti visiškai.... 81. Priteisti iš atsakovės UAB „Krekenavos projektai“, į. k. 303209403,... 82. Grąžinti ieškovei UAB „Žymana“, į. k. 155308557, 12,00 Eur (dvylikos... 83. Priteisti iš atsakovės UAB „Krekenavos projektai“, į. k. 303209403,... 84. Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi taikytas... 85. Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio dalies grąžinimo pavesti vykdyti... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...