Byla e2A-642-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Belam LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimo bei atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prisidėjimą prie atsakovų Šiaulių rajono savivaldybės mero ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-1930-590/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Belam LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ ieškinius atsakovei Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir pirkimo nutraukimo, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti negaliojančiomis Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau –Direkcija) atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“ sąlygas dėl pirkimo objektų – transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbų ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbų – sujungimo į vieną; 2) nutraukti Pasienio kontrolės punktų direkcijos atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“ (pirkimo Nr. 168108) procedūras; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2015-10-09 perkančioji organizacija Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje(toliau - CVP IS) paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą pirkimą „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“, pirkimo Nr. 168108 (toliau – Pirkimas). Pirkimo sąlygose numatyta, kad į Pirkimo objekto apimtį įeina ne tik pastatų statybos (modernizavimo) darbai, kelio tiesimo darbai, eismo reguliavimo sistemos įrengimas ir kiti darbai, bet ir transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos (toliau – NAS)įrengimo darbai (Pirkimo sąlygų 2.6 p.), kurie yra visiškai nesusiję su likusį Pirkimo objektą sudarančiais darbais, ir gali būti įsigyjami kitame pirkime. UAB „Belam LT“ suinteresuota dalyvauti pirkime, tačiau dėl perkančiosios organizacijos dirbtinai sustambinto pirkimo objekto negalėjo pateikti pasiūlymo. Ieškovės vertinimu, perkančioji organizacija nustatė pernelyg aukštus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos Lietuvoje atitinka tik vienas tiekėjas. Ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kuria pareikalavo paskelbti naują pirkimą, išskiriant NAS į atskirą viešąjį pirkimą arba atskirą pirkimo objekto dalį. Perkančioji organizacija 2015-11-09 raštu pretenziją nagrinėti atsisakė, kaip pateiktą praleidus terminą.

5Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pasisakydama dėl atsisakymo nagrinėti ieškovės UAB „Belam LT“ pretenziją, nurodė, kad Pirkimo sąlygas perkančioji organizacija CVP IS paskelbė 2015-10-09, todėl pretenzija dėl Pirkimo dokumentuose suformuluotų reikalavimų potencialaus tiekėjo turėjo būti pateikta iki 2015-10-19. Tuo tarpu UAB „Belam LT“ pretenziją pateikė tik 2015-10-27, t.y. akivaizdžiai praleidusi nustatytą terminą. Be to, atsakovė teigė, kad ieškovė UAB „Belam LT“ nepagrįstai teigia, jog jai eliminuojama galimybė pateikti konkursinį pasiūlymą. Paaiškino, kad UAB „Belam LT“, siekiant atitikti Pirkimo sąlygų 3.3.11 p. nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, tiesiog reikia išsiaiškinti rangovus, kurie tame pačiame pasienio kontrolės punkte yra vykdę statybos darbus, ir su tokiu rangovu perkančiajai organizacijai pateikti bendrą konkursinį pasiūlymą. Atsakovės teigimu, Lietuvoje atlikti NAS instaliavimo darbus gali mažiausiai 4 bendrovės, be to, kadangi pirkimas vykdomas tarptautiniu mastu, tai tiekėjų ratas dar labiau išsiplečia. Taip pat atsakovė nurodė, kad Pirkimo techninį projektą įsigijo iš UAB „Projektų rengimo biuras“, todėl neturėjo jokio teisinio pagrindo abejoti projektuotojų kompetencija ir Pirkimą vykdyti kitu būdu nei tai pasiūlė daryti specialių žinių turintis UAB „Projektų rengimo biuras“. Atsakovė sutiko, kad visas Pirkimo objektas galėtų būti išskaidytas į dalis, tačiau, atsakovės nuomone, tai daryti būti neproporcinga ir neprotinga, atsižvelgiant vien tik į rangovų sukoordinavimo ir garantinių aptarnavimų klausimus. Pažymėjo, kad perkamų skirtingo pobūdžio darbų įgyvendinimas ir atlikimas yra betarpiškai susiję, maža to, darbų kaina yra mažesnė juos perkant kartu, o ne atskirai. Atsakovės teigimu, diegti NAS atskiru statybos etapu kitam tiekėjui jau atlikus modernizavimo darbus būtų visiškai neekonomiška ir neracionalu, nes tokiu atveju NAS turintis įdiegti tiekėjas būtų priverstas naujai įrengtose patalpose bei teritorijoje atlikti instaliacinius darbus, ardant dangas, apdailą ir pan., o vėliau, vėl pakartotinai turėtų atlikti baigiamuosius apdailos darbus, o tai atsakovui papildomai kainuotų. Be to, tai atitinkamai turėtų ir neigiamos įtakos garantinių įsipareigojimų užtikrinimui iš tiekėjo, kuris atliko modernizavimo darbus.

6Ieškovė UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 2.1 punktą, nustatantį, kad Pirkimas į dalis neskaidomas ir reikia pateikti vieną pasiūlymą visai Pirkimo objekto apimčiai; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punktą, nustatantį, kad kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti esamos inžinerinės infrastruktūros (vaizdo stebėjimo bei perimetro apsaugos sistemų) perkėlimo iš esamo Panemunės PKP į naujai statomą Rambyno pasienio punkto aprašymo sąsajas, kuriame turi būti detalizuojamas nenutrūkstamas abiejų sistemų darbas perkėlimo metu. Tiekėjas bus atsakingas už tolimesnį perkeliamos įrangos bei programinės įrangos garantinių ar aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (susitarimą su gamintoju ar įgaliotu atstovu, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus; 3) pripažinti neteisėtais ir panaikinti Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus: a) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr. 3.8) keliamas reikalavimas: Stabdantysis elementas ne mažiau dvi strėlės; b) vaizdo stebėjimo sistemos projekto dalyje, reikalavimuose vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai nurodyta (TS punktas Nr. 3.5) VVS klientinė dalis turi automatiškai atsinaujinti savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga; c) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr.3.8) keliami reikalavimai: Užtvaro pakėlimo trukmė: ne daugiau 5-10s“; „Užtvaro nuleidimo trukmė: ne daugiau 5-12 sek; d) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiams – trijų dalių ir penkių dalių (TS punktai Nr. 3.9 ir 3.10) keliamas reikalavimas, jog stulpelių pakėlimo/ nuleidimo greitis 2 sek.; e) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, eismo valdymo šviesoforui (TS punktas Nr. 3.13) keliamas reikalavimas: apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65; 4) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2015-11-10 atsakymo Nr. 2 punkte nurodytą reikalavimą, jog maksimalus galingumas užtvaro kėlimo metu: ne daugiau kaip 350W; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė UAB „ATEA“ nurodė, kad Pirkimo dokumentų ir Techninės specifikacijos reikalavimai yra pritaikyti gamintojo Digifort, kurį Lietuvoje atstovauja vienintelis ūkio subjektas UAB „Fima“, įrangai. Pagal esamą Pirkimo sąlygų konstrukciją ir perkančiosios organizacijos paaiškinimus, neišskaidžius Pirkimo objekto, pasiūlymą Pirkimui gali pateikti tik tas vienintelis tiekėjas, kuris ankstesnės sutarties vykdymo metu sumontavo ir sukonfigūravo centrinę įrangą, kuri esamo Pirkimo metu turi būti perkelta. Ieškovės įsitikinimu, Pirkimo sąlygų 2.1 ir 6.3.2.9 punktai turi būti panaikinti ir iš esmės pakeisti. Be to, Pirkimo objektas neabejotinai privalo būti išskaidytas į dvi dalis: vieną dalį turi sudaryti darbai, susiję su esamos centrinės įrangos perkėlimu, kitą dalį – likusieji darbai, reikalingi kontrolės punkto modernizavimui. Atitinkamai turi būti pakoreguoti ir su tuo susiję kvalifikaciniai reikalavimai. Techninės specifikacijos 3.8. punkte numatyti reikalavimai priverstinio stabdymo įrenginiui – stabdantysis elementas turi būti iš dviejų strėlių su kompozitine medžiaga. Nurodant strėlių skaičių yra nepagrįstai apribojama tiekėjų konkurencija, kadangi tiekėjai gali pateikti pasiūlymus, kuriuos sudarytų vienos strėlės stabdymo įrenginys, tačiau jis atitiktų keliamus reikalavimus gaminio atsparumo smūgiui klasei ir pilnai tenkintų perkančiosios organizacijos poreikius. Pasisakydama dėl Techninės specifikacijos 3.5. punkte numatytų reikalavimų, ieškovė nurodė, kad šis reikalavimas yra ne tik nepagrįstas, tačiau ir žalingas, nes atnaujinimai turi būti atlikti kvalifikuoto specialisto. Techninės specifikacijos reikalavimas dėl užtvaro pakėlimo (nuo 5 iki 10 sekundžių) ir nuleidimo (nuo 5 iki 12 sekundžių) trukmės taip pat nepagrįsti ir naikintini, patikslinant užtvaro pakėlimo ir nuleidimo trukmę į nuo 12 iki 17 sekundžių. Techninės specifikacijos 3.9. ir 3.10. punktuose keliami reikalavimai, kad stulpelių pakėlimo ir/ar nuleidimo greitis būtų 2 sekundės. Šis reikalavimas, ieškovės nuomone, turi būti panaikintas ir stulpelių pakėlimo/nuleidimo laikas turi būti patikslintas į 6-9 sek. Techninės specifikacijos 3.13. punkte keliamas reikalavimas – apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. Tiek IP65, tiek IP55 apsaugos klasė reiškia, jog prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių. Šviesoforai bus montuojami prie asfaltuotų kelių, kur dulkėtumas santykinai nebus didelis, todėl reikalavimas IP65 klasei yra perteklinis ir dirbtinai riboja konkurenciją, todėl turėtų būti pakeistas į IP55.

8Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija su ieškiniu nesutiko, ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovės teiginiai, jog Pirkimo sąlygų 2.1 p. ir 6.3.2.9 p. nuostatomis jai buvo apribota galimybė pateikti konkursinį pasiūlymą yra visiškai nepagrįsti ir neįrodyti. 2015 m. gruodžio 1 d. kreipusis į Digifort įrangos gamintoją su paklausimu, ar UAB „ATEA“ siekė būti atsakinga už tolimesnį perkeliamos įrangos ir programinės įrangos garantinių ar aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą, paaiškėjo, kad ieškovė UAB „ATEA“ visai nedėjo jokių pastangų Pirkime pateikti konkursinį pasiūlymą, t.y. UAB „ATEA“ net nesikreipė į Digifort įrangos gamintoją su mėginimu išsiaiškinti, ar jai būtų suteiktos atitinkamos atstovavimo teisės. Taip pat atsakovė paaiškino, kad Panemunės-Sovetsko aplinkkelis susijungs su Rambyno pasienio kontrolės punktu, o vykdant Panemunės-Sovetsko aplinkkelio projektą nebuvo kur patalpinti vaizdo stebėjimo bei teritorijos perimetro apsaugos ryšių įrangų, todėl ir buvo priimtas sprendimas jas laikinai patalpinti veikiančiame Rambyno pasienio kontrolės punkte Muitinės departamento administraciniame pastate. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, Techninio projekto XXI dalies „Vaizdo stebėjimo sistema“ 4.1 dalyje „Vaizdo stebėjimo sistema (VSAT)“ 32 pozicijoje buvo nurodyta, kad tiekėjas privalės perkelti esamas spintas (Digifort Enterprise spintą ir Southwest Microwave Intrepid GCM II spintą) iš esamo pastato (Muitinės departamento administracinio pastato), jas pajungti modernizuotame pastate, perkloti optinį kabelį nuo esamo pastato (Muitinės departamento administracinio pastato) iki naujos serverinės (modernizuotame pastate), užtikrinant sistemos suderinamumą. Pažymėjo, kad Pirkimu yra siekiama ne tik modernizuoti Rambyno pasienio kontrolės punktą, bet ir rekonstruoti esamą Muitinės departamento administracinį pastatą, pakeičiant langus, stogą, apšiltinant sienas bei pakeičiant visą vėdinimo sistemą. Muitinės departamento administracinio pastato rekonstrukcijos metu nei pastato, nei įrangos eksploatacija nebus galima. Rekonstravimo metu spintos turės būti perkeltos į kitą vietą. Perkėlimo metu spintos dėl išorinių sienų saugumo nė akimirkai negalės būti išjungtos ir turės nepertrūkstamai dirbti. Jei darbus vykdytų skirtingi rangovai, tai kiltų reali rizika to nepadaryti tinkamai, kadangi vienas ar kitas rangovas gali būti neatlikęs paruošiamųjų darbų, jei dėl kurios nors Pirkimo dalies kiltų teisminis ginčas ar susiklostytų kitos nenumatytos aplinkybės. Pasisakydama dėl kelio užtvaro tipo (stabdančiojo elemento dviejų strėlių) (Techninės specifikacijos 3.8. punktas) atsakovė nurodė, kad perkančioji organizacija turi teisę įsigyti ne bet kokias, o būtent jai reikalingas prekes ir darbus. Sprendimas, kai stabdantysis elementas susideda iš dviejų strėlių, o pačios strėlės gaminamos iš kompozitinės medžiagos, yra pranašesnis dėl ženkliai mažesnio paties įrenginio svorio. Rambyno pasienio kontrolės punkto teritorija yra dirbtiniame 2,5-3,0 m. aukščio pylime. Pagal geologinių tyrinėjimų išvadas, visoje statybos sklypo teritorijoje yra išplitę silpni gruntai bei aukštas gruntinio vandens lygis. Atsižvelgiant į šiuos parametrus, atitinkamai rengiant techninį projektą bei parenkant įrangą, buvo vertinamos jos statinė bei dinaminė apkrovos. Be to, ženkliai mažesnio svorio stabdantysis elementas įvykus incidentui ar gedimo atveju gali būti lengvai pakeičiamas. Pasisakydama dėl automatinio programinės įrangos atnaujinimo (Techninės specifikacijos 3.5. punktas) atsakovė nurodė, kad serverio programinės įrangos atnaujinimas bus atliekamas suplanuotu metu, todėl atitinkamai ir VVS klientinė dalis bus atnaujinama tuo pačiu suderintu metu automatiškai prižiūrint kvalifikuotam specialistui. Atsakovės teigimu, nepagrįstu laikytinas ir ieškovės teiginys, kad reikalavimas, jog maksimalus galingumas užtvaro kėlimo nebūtų ne daugiau kaip 350W, turi būti naikinamas, kadangi tam nėra jokio pagrindo. Techninio projekto dalys yra neatsiejamai susijusios tarpusavyje, o pagal visos įrangos bendrą sunaudojamą energiją yra atitinkamai parinkti dyzeliniai generatoriai bei nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad ieškovė UAB „ATEA“ praleido terminą pretenzijai pateikti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2016m. vasario 3 d. sprendimu ieškinius atmetė.

11Dėl ieškovės UAB „Belam LT“ ieškinio reikalavimų

12Pirmos instancijos teismas, atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė UAB „Belam LT“ praleido pretenzijos pateikimo terminą. Teismas nustatė, kad ieškovė pretenziją pareiškė 2015-11-06 nepraleisdama pirkimo sąlygų 13.2. 2) punkte ir VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyto 10 dienų termino, po to, kai perkančioji organizacija 2015-10-29 atsisakė paaiškinti pirkimo dokumentų sąlygas nurodytas ieškovo 2015-10-27 rašte. Kadangi perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją, byla buvo nagrinėjama iš esmės (CPK 4232 str. 3 d.).

13Įvertinęs ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiomis pirkimo sąlygas dėl pirkimo objektų – transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbų ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbų – sujungimo į vieną, pirmos instancijos teismas jį laikė nepagrįstu ir atmetė. Spręsdamas, ar buvo svarbios priežastys NAS sujungti į vieną Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų pirkimą, pirmos instancijos teismas atkreipė dėmesį į pasienio kontrolės punkto paskirtį ir funkcijas, vadovavosi Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies, 2001-02-02 Vyriausybės nutarimu Nr. 126 patvirtintų Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių 10 ir 30 punktų nuostatomis ir 2013-12-27 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-653 patvirtintais Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatais. Pažymėjo, kad pagal šių nuostatų 8.8 punktą viena iš pagrindinių pasienio kontrolės informacinės sistemos (toliau – PKP IS)funkcijų yra automatiškai fiksuoti įvažiuojančių į PKP ir išvažiuojančių iš PKP motorinių kelių transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklus. Pagal nuostatų 30 punktą PKP IS funkcinę struktūrą sudaro eilių reguliavimo posistemis (30.1 p.) ir eismo valdymo posistemis (30.2 p). Pastarąjį posistemį be kitų modulių sudaro PKP IS krypčių valdymo modulis, kurio funkcijos yra valdyti šviesoforus, pakeliamus užtvarus ir elektroninius ženklus posto viduje; PKP IS palaukimo aikštelės modulis, kurio funkcijos yra skaičiuoti aikštelėje esančias transporto priemones, valdyti įleidimo į PKP pakeliamus užtvarus; PKP IS transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo modulis, kuris skirtas automatiniam transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimui (30.2.3. - 30.2.5. p.). Teismo vertinimu, eismo transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos įrengimas yra eismo valdymo sistemos sudėtinė dalis. Teismui nekilo abejonių, kad paminėtų PKP IS eismo valdymo sistemos modulių pagalba užtikrinama viena iš esminių PKP funkcijų transporto priemonių, vykstančių per valstybės sieną patikrinimas. Aplinkybę, kad minėti moduliai, įskaitant transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo modulį, yra tarpusavyje susiję ir yra eismo valdymo sistemos sudėtinės dalys, pirmos instancijos teismo nuomone, patvirtina pirkimo sąlygose nurodyta Eismo valdymo sistemos dalies Techninė specifikacija ir Techninio projekto sąlygos. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad ieškovės reikalavimas, jog transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimui sistemos įrengimo darbai turi būti išskirti į atskirą pirkimą nuo kitų eismo valdymo sistemos darbų, prieštarauja aukščiau nurodytam teisiniam reguliavimui, pagal kurį transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimui sistema yra sudėtinė eismo valdymo sistemos dalis.

14Be to, pirmos instancijos teismas atmetė Viešųjų pirkimų tarnybos argumentus, kad NAS neturėjo būti įtraukta į pagrindinius darbus, kadangi Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje neatsižvelgė į aukščiau paminėtą teisinį reguliavimą ir į tai, kad ieškovė neginčija eismo valdymo sistemos, kaip pirkimo dalies, sujungimo į vieną pirkimo objektą.

15Taip pat atmesti buvo ieškovės argumentai, kad Pirkimo sąlygų 3.3.11 ir 6.3.2.10 punktai yra neteisėti, ribojantys konkurenciją ir sudarantys sąlygas pirkime pasiūlymą pateikti vieninteliam tiekėjui. Teismo vertinimu, nurodyti argumentai nėra susiję su ieškinio dalyku, kadangi ieškovė nereiškė reikalavimo dėl minėtų punktų pripažinimo neteisėtais ir pašalinimo iš pirkimo sąlygų.

16Dėl ieškovės UAB „ATEA“ ieškinio reikalavimų

17Pirmos instancijos teismas, remdamasis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, nesutiko su atsakove, kad ieškovė praleido 10 dienų terminą pareikšti pretenzijai dėl Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto reikalavimų turinio. Nurodė, kad perkančioji organizacija 2015-11-10 paskelbė atsakymus į tiekėjų klausimus dėl pirkimo dokumentų, kuriuose išaiškino tiekėjams pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto reikalavimų turinį, ieškovė UAB „ATEA“ su atsakovo sprendimu dėl 6.3.2.9 punkto reikalavimų aiškinimo nesutiko ir per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, t.y. 2015-11-13, pareiškė pretenziją.

18Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad Pirkimo sąlygų 2.1 ir 6.3.2.9 punktų reikalavimai diskriminuoja tiekėjus, riboja jų konkurenciją, todėl Pirkimo objektas turi būti išskaidytas į dvi dalis: vieną dalį turi sudaryti darbai, susiję su esamos centrinės įrangos perkėlimu, kitą dalį – likusieji darbai, reikalingi kontrolės punkto modernizavimui. Teismo nuomone, ginčijami pirkimo sąlygų reikalavimai: 2.1 p. reikalavimas dėl pirkimo objektų sujungimo ir 6.3.2.9 p. reikalavimas dėl tiekėjų kvalifikacijos yra nustatyti, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos užsakymu parengto Techninio projekto sąlygas. Techninio projekto XXI dalies „Vaizdo stebėjimo sistema“ 4.1 dalyje „Vaizdo stebėjimo sistema“ 32 nurodyta, jog tiekėjas privalės perkelti esamas spintas (Digifort Enterprise spintą ir Southwest Microwave Interpid GCM II spintą) iš esamo pastato (Muitinės departamento administracinio pastato) iki naujos serverinės (modernizuotame pastate), užtikrinant sistemos suderinamumą. Teismo vertinimu, šiuo metu pasienio kontrolės punkte esamų vaizdo stebėjimo (Digifort Enterprise) ir perimetro apsaugos (Southwest Microwave Interpid GCM II) sistemų (spintų) perkėlimas negali būti išskaidytas į atskirą pirkimą dėl svarbių priežasčių, nes yra glaudžiai susijęs su vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbais modernizuotame pasienio kontrolės punkte. Kadangi įrangos Digifort Enterprise garantinio aptarnavimo terminas nėra pasibaigęs, todėl, teismo nuomone, atsakovė pagrįstai įrangą siekia perkelti į modernizuotą pasienio kontrolės punktą. Be to, teismas pažymėjo, kad perkėlimo metu spintos dėl išorinių sienų saugumo nei akimirkai negalės būti išjungtos ir turės nepertraukiamai dirbti, kas taip pat patvirtina, kad šiuo metu veikiančios įrangos perkėlimas į naujai modernizuotą pasienio kontrolės punktą yra būtinas, siekiant užtikrinti nepertraukimą vaizdo sistemos darbą pasienio kontrolės punkte.

19Kaip nepagrįsti buvo atmesti ir ieškovės argumentai, kad, neišskaidžius įrangos perkėlimo darbų į atskirą pirkimą, diskriminuojami kiti tiekėjai, kadangi pasiūlymą pirkime gali pateikti tik tiekėjas, kuris sumontavo ir sukonfigūravo perkeliamą įrangą. Teismo nuomone, šiuos ieškovės argumentus paneigia Digifort ir Southwest Microwave įrangos gamintojų paaiškinimai, iš kurių matyti, kad minėtos įrangos gamintojai suteikė ginčijamame pirkime pasiūlymą pateikusiems tiekėjams UAB „Neresta“ ir UAB „Euroelektronika“ atstovavimo teisę, teisę diegti, prižiūrėti, tiekti įrangą ir įsipareigojo minėtoms bendrovėms suteikti visą būtiną pagalbą. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovė 2015-10-29 raštu Nr. 2-749 „Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus“ taip pat patvirtino, kad perkančioji organizaciją priims ir lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo reikalaują kvalifikaciją įrodyti.

20Kaip neįrodytus teismas atmetė ir kitus ieškinio reikalavimus, kadangi nesutiko su ieškovu, jog ginčijami Techninės specifikacijos reikalavimai prieštarauja VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatoms, numatančioms, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Pažymėjo, kad atsakovė yra atsakinga už visų Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti, modernizavimą ir plėtojimą, šių objektų statybos projektų užsakymą, statybos techninę priežiūrą ir t.t., todėl tik jai yra gerai žinomi eismo valdymo pasienio kontrolės punktuose poreikiai.

21III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

22Ieškovė UAB „ATEA“ nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir UAB „ATEA“ ieškinį tenkinti visiškai. Be to, prašo išreikalauti iš atsakovės sutartį ir kitus duomenis, iš kurių būtų matyti, koks ūkio subjektas faktiškai atliko Pirkimu perkamos perkeliamos įrangos (Digifort Enterprise spintos ir Southwest Microwave Interpid GCM II spintos) sumontavimo darbus bei kas ir kokiomis sąlygomis yra atsakingas už šios įrangos garantinę priežiūrą.

23Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

241.Teismas, atmesdamas ieškovės argumentus dėl to, kad perkeliama įranga, kuri Pirkime sudaro mažiau nei 1 proc. Pirkimo objekto vertės, objektyviai gali ir turi būti perkama atskirai nuo visų kitų likusių modernizavimo darbų, situaciją ir pateiktus įrodymus įvertino tik formaliai, dalies įrodymų, be kita ko, iš viso nevertindamas, kas lėmė iš esmės neteisingo sprendimo priėmimą. Nors teismas skundžiamame sprendime nurodo, kad šiuo metu pasienio kontrolės punkte esamų vaizdo stebėjimo (Digifort Enterprise) ir perimetro apsaugos (Southwest Microwave Interpid GCM II) sistemų (spintų) perkėlimas negali būti išskaidytas į atskirą pirkimą dėl svarbių priežasčių, nes yra glaudžiai susijęs su vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbais modernizuotame pasienio kontrolės punkte, tačiau šių savo išvadų teismas nepagrindė jokiais įrodymais, rėmėsi tik atsakovės argumentais, kad darbai yra glaudžiai susiję, kad vaizdo stebėjimas negalės būti nutrauktas, kad įrangai vis dar galioja garantinio aptarnavimo terminas. Būtent tai, jog įrangai galioja garantinio aptarnavimo terminas ir kitos sąlygos pagrindžia ieškovės ieškinio pagrįstumą, kad įrangą perkelti ir ją aptarnauti gali tas ūkio subjektas, kuris ir buvo atlikęs darbus – pristatęs ir suinstaliavęs bei sumontavęs Digifort Enterprise ir Southwest Microwave Interpid GCM II spintas. Spintų veikimo nenutrūkstamumą gali užtikrinti tiek tiekėjas, kuris atliks visus modernizavimo darbus, tiek tiekėjas, kuris konkrečiai atliks spintų perkėlimo darbus, tačiau pirmos instancijos teismas šių argumentų visiškai nevertino. Vaizdo sistemos ir perimetro apsaugos programinės įrangos perkėlimo darbus gali atlikti tik gamintojų Digifort Enterprise ir Southwest Microwave Intrepid atstovai. Tuo tarpu visus likusius darbus galėtų atlikti platus IT ir statybos srityje veikiančių ūkio subjektų ratas.

252. Teismas visiškai nevertino to, ar reikalavimas dėl objekto sujungimo yra pagrįstas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 ir 25 straipsnių prasme. Teismas tik formaliai nurodė, kad įrangos gamintojai suteikė atstovavimo teises ne tik tiekėjams, kurie tą įrangą pas perkančiąją organizaciją yra įrengę, bet ir kitiems tiekėjams, kurie kreipėsi dėl atstovavimo teisių suteikimo, tačiau tai nepaneigia, netgi priešingai, patvirtina faktą, kad nustatytos Pirkimo sąlygos dirbtinai apriboja konkurenciją, nes bet kurio tiekėjo galimybės sudalyvauti Pirkime yra nulemtos gamintojo, kuris visiškai nėra susijęs su modernizavimo darbais, valios suteikti ar nesuteikti atstovavimo teises kai kuriems ūkio subjektams konkrečiame Pirkime.

263. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais (2016-01-27 išvada Nr. 4S-273) byloje, ieškovės pateikta specialisto K. N. išvada, kuri patvirtina ieškinio pagrįstumą. Teismo abejonės dėl specialisto kompetencijos yra niekuo nepagrįstos. Be to, pirmos instancijos teismas visiškai nevertino ir nenagrinėjo ieškovės pateiktos specialisto A. P. išvados. Taip pat teismas, priimdamas sprendimą, iš esmės nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-126/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-84-248/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-162-469/2015), kurioje išaiškinti dirbtinio konkurencijos ribojimo atvejai, nepagrįstai sustambinant pirkimo objektą. Pirmos instancijos teismas nepateikė ir nenurodė jokių išimtinių sąlygų, galinčių pateisinti dirbtinį Pirkimo objektų apjungimą į vieną dalį. Skundžiamame sprendime nėra nurodyta jokių aiškių ir realių techninių priežasčių, kodėl vaizdo stebėjimo ir perimetro apsaugos programines įrangas (dvi spintas) būtinai reikia perkelti tuo pačiu metu/ tuo pačiu pirkimu/ to paties rangovo.

274. Tai, kad ieškovė šio konkretaus Pirkimo atveju raštu nepasikreipė į Digifort dėl atstovavimo teisių suteikimo, nekeičia diskriminacinio Pirkimo sąlygų pobūdžio. Viešai gamintojo puslapyje adresu: http://www.digifort.com/distributors skelbiama informacija patvirtina, kad gamintojo Digifort atstovas Lietuvoje yra UAB „Fima“. UAB „Fima“ yra ieškovės tiesioginė konkurentė ir ji UAB „ATEA“ nesuteikia jokių teisių dirbti su gamintojo Digifort įranga. Ieškovė dar šiais metais, siekdama dalyvauti kitame viešajame pirkime, kreipėsi į gamintojo Digifort atstovus Lenkijoje, tačiau buvo gautas atsakymas, kad visos išimtinės teisės veikti Lietuvoje yra suteiktos tik UAB „Fima“, todėl ieškovė neturėjo pagrindo vėl kreiptis į Digifort, nes gamintojo pozicija dėl UAB „ATEA“ yra aiškiai išreikšta – gamintojas tokių teisių ieškovei nesuteikia.

285. Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui, vykdysiančiam modernizavimo darbus, pateikti susitarimą su gamintoju ar įgaliotu atstovu, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus dėl to, kad tiekėjas, vykdysiantis modernizavimo darbus, bus atsakingas už tolimesnį perkeliamos įrangos bei programinės įrangos garantinių ar aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą, yra diskriminacinis, perteklinis ir dirbtinai ribojantis konkurenciją. Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto neteisėtumas yra tiesiogiai susijęs su Pirkimo sąlygų 2.1 punkto neteisėtumu, t. y. su tuo, kad Pirkimo objektas dirbtinai sustambintas, iš jo neišskiriant centrinės įrangos perkėlimo darbų į atskirą Pirkimo objekto dalį.

296. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ir ieškinio argumentus, kad Techninės specifikacijos reikalavimai yra diskriminaciniai. Vien tai, jog Pirkimo sąlygose yra įtvirtintos konkrečios nuorodos į gamintojus ir jų produktus (net jei nuorodos yra netiesioginės) yra griežtai draudžiama ir vertinama kaip konkurencijos ribojimas, todėl tokios sąlygos pripažintinos neteisėtomis ir naikintinomis. Į bylą buvo pateiktos specialistų išvados, patvirtinančios tai, kad Techninės specifikacijos punkte Nr. 3.5 vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai pateiktų reikalavimų visumą atitinka tik vienas gamintojas: Digifort Enterprise. Taip pat į bylą buvo pateikti ir kitų gamintojų (Peritect; Heald) atsakymai, patvirtinantys kad ne tik vaizdo sistemos įrangos dalyje nustatyti diskriminaciniai reikalavimai, bet ir eismo valdymo sistemos dalyje nustatyti reikalavimai, yra diskriminaciniai. Be to, ir pati atsakovė atsiliepime į ieškinį pripažino, kad minimą automatinio atsinaujinimo funkciją (kaip ir likusią techninių reikalavimų visumą) atitinka tik Digifort gamintojo siūloma įranga. t. y. atsakovė nurodo, kad reikalavimas pateikti Digifort įrangą nėra diskriminacinis ir dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes tiekėjas turėjo teisę kreiptis į minėtą gamintoją ir susitarti dėl įrangos tiekimo sąlygų.

307. Byloje nustačius Pirkimo sąlygų neteisėtumą, t. y. pripažinus, kad UAB „ATEA“ ieškinys yra pagrįstas ir turi būti tenkintas, turėtų būti taikomos įstatyme ir teismų praktikoje numatytos pasekmės – Pirkimas turėtų būti pripažintas neteisėtu ir jis ex officio turėtų būti nutrauktas.

31Ieškovė UAB „Belam LT“ taip pat nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą ir tenkinti jos ieškinio reikalavimus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

331. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime klaidingai aiškina patį Pirkimo objektą ir aptaria tik lokalią eismo valdymo sistemą (toliau – Eismo valdymo sistema), kuri turi būti įdiegta Rambyno pasienio kontrolės punkte (toliau – Rambyno punktas). Teismas visiškai ignoravo faktą, kad Rambyno punkte veiks Lietuvos muitinė ir todėl ten turės būti įdiegta kita informacinė sistema – transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistema, kuri bus integruota su Lietuvos muitinės naudojama Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema (toliau – Integruota NAS sistema). Eismo valdymo sistemos vienas iš modulių yra transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo modulis (eismo valdymo sistemos posistemio dalis), kuris skirtas automatiniam transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimui (toliau – Lokali NAS sistema). Integruota NAS sistema yra visiškai atskira sistema ir ji neturi sąsajų su pasienio kontrolės punktuose veikiančia Eismo valdymo sistema. Lokali NAS sistema yra skirta užtikrinti sėkmingą pasienio posto darbą, šis sistema nelygina nuskaitomų transporto priemonių valstybinių numerių su jokiais turimais duomenimis centrinėje Lietuvos muitinės duomenų bazėje. Tuo tarpu Integruota NAS sistema yra skirta tam, kad informacija apie transporto priemonių valstybinius numerius būtų siunčiama į centrinę duomenų sistemą ir lyginama su Muitinės departamento sistemoje turimu nepatikimų transporto priemonių sąrašu, tačiau pirmos instancijos teismas visiškai netyrė į bylą pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad Lokali NAS sistema ir Integruota NAS sistema yra skirtingos ir savarankiškai egzistuojančios sistemos. Teismas ne tik neanalizavo pačių Pirkimo sąlygų, bet ir nesivadovavo Muitinės departamento atsakyme pateikta informacija, kuri patvirtina ieškovės nurodomas aplinkybes. Kadangi pirmos instancijos teismas analizavo tik Eismo valdymo sistemos teisinį reglamentavimą ir ignoravo ieškovės nurodomas aplinkybes ir įrodymus dėl Integruotos NAS sistemos skirtumų nuo Lokalios NAS sistemos, tai teismas padarė klaidingą išvadą, kad transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbai negali būti išskirti į atskirą pirkimą ir visiškai neanalizavo ieškovės reikalavimo pripažinti negaliojančiomis Pirkimo sąlygų dėl pirkimo objektų – Integruotos NAS sistemos ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbų sujungimo į vieną objektą ir jų priskyrimą pagrindiniams darbams.

342. Pirmos instancijos teismas neišsamiai ir neobjektyviai vertino Pirkimo objekto sustambinimo teisėtumo sąlygas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo c.b. Nr. 3K-3-183/2015, c.b. Nr. 3K-3-161-415/2015, c.b. Nr. 3K-3-162-469/2015 ir c.b. Nr. 3K-3-163-415/2015) bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pirkimo objekto stambinimo klausimu. Kadangi teismas klaidingai interpretavo Eismo valdymo sistemą ir nustatė, kad ji dėl teisinio reguliavimo negali būti išskaidyta, proporcingumo kriterijus skundžiamame sprendime iš viso nebuvo analizuojamas. Atsakovės sprendimas Integruotą NAS sistemą įsigyti kartu su kontrolės punkto modernizavimo (statybos darbais) nagrinėjamu atveju nėra pagrįstas jokiomis svarbiomis priežastimis, norimo rezultato galima pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis, t.y. skaidant ginčo pirkimą į atskiras dalis: Integruotos NAS sistemos įrengimo darbai ir Rambyno punkto modernizavimo darbai.

353. Išskaidžius Pirkimo objektą, nebūtų pažeistas visuomenės, valstybės saugumas ar kiti viešieji interesai. Vien faktas, kad Pirkimo objektas yra pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbai, nesuteikia pagrindo aklai vadovautis visuomenės saugumo viešuoju interesu ir iškelti šį interesą aukščiau už sąžiningos konkurencijos principą, kuris taip pat yra ne mažiau visuomenei reikšmingas viešasis interesas.

364. Pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip institucijos, turinčios specialių žinių viešųjų pirkimų srityje, išvadoje išdėstytus pažeidimus. Viešųjų pirkimų tarnyba 2015-11-30 raštu Nr. 4S-3977 įpareigojo atsakovę sustabdyti sutarties sudarymo procedūras ir pateikti Pirkimo dokumentus vertinimui. Iki apeliacinio skundo pateikimo dienos Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvada dar nebuvo parengta.

375. Pirmos instancijos teismas visiškai nevertino Pirkimo sąlygų tuo aspektu, ar jos užtikrina sąžiningą konkurenciją.

386. Nepagrįstas yra ir pirmos instancijos teismo motyvas dėl naujo reikalavimo kėlimo teisminėje stadijoje, kadangi Pirkimo sąlygų 3.3.11 ir 6.3.2.10 punktų teisėtumo klausimas buvo keliamas 2015-11-06 pretenzijoje. Iš esmės tas pats reikalavimas buvo perkeltas ir į ieškinį, tačiau pretenzijoje teisiniai argumentai buvo išdėstyti plačiau.

397. Nors pirmos instancijos teismui buvo teiktas prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau tokio prašymo pirmos instancijos teismas jokiais procesiniais veiksmais taip ir neišsprendė. Šio prašymo ignoravimas pažeidė ieškovės procesines teises ir galimai turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui.

40Ieškovė UAB „ATEA“ atsiliepime į ieškovės UAB „Belam LT“ apeliacinį skundą nurodo, kad palaiko visus UAB „Belum LT“ apeliaciniame skunde pateiktu argumentus ir prašo apeliacinį skundą tenkinti.

41Ieškovė UAB „Belum LT“ atsiliepime į UAB „ATEA“ apeliacinį skundą nurodo, kad palaiko visus ieškovės UAB „ATEA“ apeliacinia skunde nurodytus argumentus ir prašo apeliacinį skundą tenkinti. Ieškovė UAB „Belum LT“ atsiliepime į apeliacinį skundą akcentavo, kad pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nesilaikė CPK 185 ir 260 straipsniuose įtvirtintų reikalavimų ir nukrypo nuo viešųjų pirkimų praktikos bei kasacinio teismo išaiškinimų ginčo klausimais.

42Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsiliepime į ieškovių apeliacinius skundus nurodo, kad su skundai nesutinka, prašo juos atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Be to, prie bylos prašo prijungti jos ir A. P. susirašinėjimą bei perkančiosios organizacijos atsakymus į UAB „ATEA“ klausimus dėl Konkurso sąlygų turinio išaiškinimo.

43Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės UAB „Belam LT“ apeliaciniu skundu argumentus:

441. Kelių objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas priklauso nuo konkrečioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, todėl kasacinio teismo išaiškinimai ieškovės pateiktose bylose negali būti tiesioginiu pagrindu konstatuoti kelių objektų sujungimo į vieną neteisėtumą nagrinėjamoje byloje.

452. Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai neaiškina eismo ar vaizdo valdymo sistemų ar kitų sistemų, nustatytų Pirkimo objekto techniniame projekte reglamentavimo. Šių sistemų reglamentavimą bei jų įgyvendinimą aiškina visiškai kiti teisės aktai, vienas iš jų – 2013 m. gruodžio 27 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-653 patvirtintos Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai), kuriais pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai ir rėmėsi. Apeliantė skunde nenurodė, kad numerių atpažinimo sistemos klausimą reglamentuotų kitokie teisės aktai nei nurodyto skundžiamame pirmos instancijos teismo sprendime, todėl konstatuotina, kad pirmos instancijos teismas ginčui taikydamas Nuostatų reglamentavimą, kaip artimiausią ir vienintelį galimą teisės aktą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

463. Aplinkybes, kad numerių atpažinimo sistemą įsigyti atskirai nuo kitų darbų yra neracionalu bei neprotinga, pagrindžia ne tik Nuostatų reglamentavimas, bet ir 2013 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada Nr. 4-01-5010 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos korupcijos rizikos analizės“, kurioje kaip vienas iš trūkumų Muitinės departamento darbo pasienio kontrolės punktuose nurodyta, jog Medininkų, Lavoriškių, Raigardo bei Šalčininkų kelių postuose NAS, RIKS, kitos duomenų bazės sistemos yra nepilnai tarpusavyje suderintos, todėl rekomenduojama efektyvinti NAS ir RIKS bei kitų duomenų bazių sąsajumą, bei Pirkimo techninio projekto dalys „Eismo valdymo sistema (XII)“ ir Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“. Abiejose Techninio projekto dalyse yra aiškiai aprašyti reikalavimai numerių atpažinimo sistemai ir kitoms sistemoms, jų tarpusavio sąsaja bei būtinumas veikti ir būti suderintoms drauge, t.y. numerių atpažinimo sistema yra ne tik Eismo valdymo sistemos sudėtinė dalis, bet ir vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinė dalis. Tik tikslus Techniniame projekte nustatytų reikalavimų laikymasis gali užtikrinti visapusišką objekto funkcinę paskirtį ir leisti išvengti neracionalaus lėšų panaudojimo bei defektų, kurie buvo nustatyti minėtoje STT išvadoje.

474. Nepagrįstas ir apeliantės UAB „Belam LT“ teiginys, kad Pirkimo sąlygas atitinka tik du rinkos dalyviai, t.y. UAB „Belam LT“ ir UAB „Fima“, todėl jokios kitos įmonės negali turėti Pirkimo sąlygose reikalaujamos patirties. Atsakovės procesiniuose dokumentuose išanalizuota rinka pagrindžia, jog Pirkimo sąlygas atitinka daugiau nei du rinkos dalyviai.

485. UAB „Belam LT“ reikalauja atskirti ne visas Pirkimo techninio projekto dalis „Eismo valdymo sistema (XII)“ ir „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“ nuo likusių darbų, o atitinkamas dalis iš paties Techninio projekto dalių „Eismo valdymo sistema (XII)“ ir „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“, kai tuo tarpu skundžiamame sprendime aptartas teisinis reglamentavimas aiškiai nurodo, kad numerių atpažinimo sistema yra sudėtinė eismo valdymo ir vaizdo stebėjimo sistemų dalis ir tik nedaloma gali užtikrinti pasienio kontrolės punktų funkcijas.

496. Pirkimo objektas yra strategiškai svarbus Lietuvos Respublikai, Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų bei Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos narės, įsipareigojimų vykdymui. Tai buvo konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, kuriose buvo sprendžiamas klausimas dėl pirmos instancijos teismo nutarčių, kuriomis buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo.

507. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nesirėmė Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kuri buvo parengta nesivadovaujant teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Be to, ir pačioje išvadoje nurodyta, jog Viešųjų pirkimų tarnyba nėra kompetentinga pasisakyti dėl Konkurso objekto skaidymo į dalis.

51Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės UAB „ATEA“ apeliaciniu skundu argumentus:

521. Pirmos instancijos teismas vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimais, kuriuose nustatyta, kad kelių pirkimo objektų sujungimas į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausiai priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas yra pagrįstas svarbiomis priežastimis. Teismas, remdamasis Pirkimo techninio projekto dalies „Vaizdo stebėjimo sistema (XII)“ turiniu pagrįstai nustatė, kad sistemos nuo likusių Pirkimo darbų atskirai negali būti išskaidytos, kadangi :

531.1 perkeliamų sistemų serverio darbu remiasi Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, todėl perkeliamos sistemos nors akimirkai nustojusios veikti negalės atlikti joms priskiriamų funkcijų;

541.2 perkeliamos sistemos yra glaudžiai susijusios su vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbais modernizuotame pasienio kontrolės punkte. Pirkimą išskaidžius į atskiras dalis, išlieka didelė tikimybė, kad dėl atskiros pirkimo dalies iškiltų teisminis ginčas. Sistemų perkėlimo daliai atsidūrus teisme likusių darbų rangovas, modernizavęs pastatą, negalėtų tinkamai vykdyti savo tolesnių įsipareigojimų. Laiku neatlikus darbų būtų pažeisti įsipareigojimai Europos Sąjungai ir galiausiai projektas iš viso nebebūtų finansuojamas;

551.3 apeliantė reikalauja atskirti ne visą Pirkimo techninės projekto dalį „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“ nuo likusių darbų, o atitinkamą dalį iš paties Techninio projekto dalies „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI), nors sistemos susideda iš ryšių įrangos, kuri užtikrina sistemos darbą bei reikiamus resursus ryšiui ir išorinių sienų saugumą, todėl jos turi būti perkeltos bendrai ir taip, jog jų darbas nė akimirkai nebūtų nutrauktas;

561.4 apeliantė savo pozicijos pagrįstumą grindžia A. P. išvada, tačiau tokia išvada negali būti remiamasi, kadangi išvados teikėjas A. P. nebuvo informuotas dėl esamos situacijos visa apimtimi. Maža to, A. P. su UAB „ATEA“ siejo darbiniai santykiai, todėl neatmetama galimybė, kad jo išvada galėjo būti šališka.

572. Pirkimu yra siekiama įsigyti ne bet kokius, tačiau konkrečius Pirkimo dokumentuose aprašytus darbus: Lietuvos automobilių kelių direkcijos įsigytų vaizdo stebėjimo (Digifort Enterprise) ir perimetro apsaugos (Southwest Microwave Interpid GCM II) sistemų perkėlimo darbus. Šiuo metu šių sistemų garantinį aptarnavimą atlieka konsorciumas UAB „Kauno keliai“ ir Latvijas Tilti, AS, o ne AB „Fima“, kaip tvirtina apeliantė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tarptautiniu lygiu pripažįstamas garantinio aptarnavimo taisykles ir jų galiojimą, pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Pirkimo dokumentuose suformuotas reikalavimas tiekėjui gauti sistemų atstovavimo teises yra pagrįstas ir teisėtas, kadangi, priešingu atveju, perkėlimo metu pažeidus sistemas, tokių pažeidimo nuostolių, nesant atstovavimo teisėms, garantija neatlygins. Atsižvelgiant į tai, kad kitiems tiekėjams (UAB „Naresta“ ir UAB „Euroelektronika“) pavyko gauti sistemų gamintojų atstovavimo teises, o UAB „ATEA“ į juos net nesikreipė, apeliacinio skundo argumentas, grindžiamas hipoteze, jog net ir kreipusis, toks sutikimas nebūtų gautas, turėtų būti atmestas. Atstovavimo teises galėjo suteikti pats sistemų gamintojas arba UAB „Fima“, kuri yra perkėlimo sistemų atstovė Lietuvoje. Sutiktina, kad UAB „Fima“ gal ir galėjo neišduoti atstovavimo teisės, kadangi ji pati dalyvauja ginčo pirkime, tačiau sistemų gamintojas jokio suinteresuotumo pirkimu neturi, ką patvirtina ir ta aplinkybė, jog atstovavimo teisės buvo suteiktos „Naresta“ ir UAB „Euroelektronika“. Be to, atstovavimo teises galėjo suteikti ir šiuo metu garantiją teikiančio konsorciumo UAB „Kauno keliai“ ir Latvijas tilti, AS, tačiau apeliantas nesikreipė ir į juos. Taip pat perkančioji organizacija priėmė ir lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą tiekėjo kvalifikaciją. Tinkamais būtų laikomi ir išvardintos perkeliamos įrangos bei programinės įrangos gamintojų atestuotų specialistų sertifikatai, tačiau apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad būtų siekusi pasinaudoti ir šia galimybe.

583. Nepagrįstas ir apeliantės argumentas, kad pirmos instancijos teismas sprendimą priėmė neatsižvelgdamas į VPĮ 25 straipsnio nuostatas:

593.1 perkančioji organizacija nei Pirkimo dokumentuose, nei juos paaiškinančiuose dokumentuose, nei teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose niekada nėra teigusi, kokio gamintojo įrangą siekia įsigyti. Apeliantės teiginys, kad yra siekiama įsigyti tik Digifort įrangą, yra paremtas tik pačios apeliantės interpretacijomis;

603.2 Pirkimo sąlygų reikalavimas, kad VVS klientinė dalis turi automatiškai atsinaujinti savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga, yra ne konkretaus gamintojo įranga, o įrangos programa, kuri turi turėti automatinio atsinaujinimo funkciją. Tokia funkcija yra moderni, kadangi įranga atsinaujina pati, o specialistui atnaujinus vieną įrangą, tokie įrangos atnaujinimai galės būti persiųsti į kitas likusias įrangas. Atsižvelgiant į šios funkcijos suteikiama naudą, negalima teigti, kad tai neesminis kokybinis sistemos parametras. Vykdydamos viešuosius pirkimus, perkančiosios organizacijos siekia įsigyti būtent tai, ko joms reikia, o ne tai, ką galėtų pasiūlyti vienas ar kitas tiekėjas.

613.3 K. N. išvada surašyta tais pačiais žodžiais kaip ir UAB „ATEA“ pretenzijos, joje nėra pateikta jokių naujų argumentų, kurie patvirtintų išvadoje nurodomus teiginius.

62IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

64Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

65Atsakovė su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikė ir prašo prijungti prie bylos susirašinėjimą su A. P., kurio pateikta išvada dėl ginčų klausimų, ieškovė UAB „ATEA“ grindžia savo ieškinio reikalavimus, ir 2015 m. lapkričio 13 d. Pirkimo dokumentų paaiškinimą Nr. 2-803. Pažymi, kad ir 2015 m. lapkričio 13 d. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr. 2-803 negali būti vertinamas kaip naujas, kadangi jis buvo aprašytas atsiliepime į UAB „ATEA“ ieškinį, tačiau per klaidą nebuvo pridėtas prie atsiliepimo priedų. Dėl susirašinėjimo su A. P. atsakovė nurodo, kad ji šio įrodymo negalėjo pateikti pirmos instancijos teismui, kadangi A. P. išvada teismui buvo pateikta 2016-01-27, o atsakovė apie jos pateikimą iki ginčijamo teismo sprendimo priėmimo informuota nebuvo.

66Ieškovė UAB „Belam LT“ prašo prie bylos prijungti jos atstovės 2016-03-16 raštą „Dėl informacijos pateikimo civilinėje byloje Nr. e2A-642-302/2016“ ir Pasienio kontrolės punktų direkcijos 2016-03-21 raštą Nr. 2-174 „Dėl informacijos pateikimo civilinėje byloje Nr. e2A-642-302/2016“ bei Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, paskelbtą 2016-03-21.

67Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Be to, pagal kasacinio teismo išaiškinimus apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015; kt.).

68Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „ATEA“ rašytinius paaiškinimus, su kuriais buvo pateikta ir A. P. išvada, pirmos instancijos teismui pateikė tik 2016 m. sausio 27 d., o atsakovė apie jų prijungimą prie bylos iki Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimo priėmimo informuota nebuvo, taip jai nesuteikiant galimybės pareikšti savo nuomonę dėl minėtos išvados, bei į tai, kad susirašinėjamas su A. P., buvo pateiktas su atsiliepimu į apeliacinius skundus, kuris buvo išsiųstas visiems proceso dalyviams susipažinti, teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo šio rašytinio įrodymo, kuris yra susijęs su nagrinėjamu tarp šalių kilusiu ginču, neprijungti prie bylos medžiagos. Atsakovė taip pat prie bylos prašo prijungti 2015 m. lapkričio 13 d. Pirkimo dokumentų paaiškinimą Nr. 2-803. Pastebėtina, kad iš esmės šis įrodymas nėra naujas, jo esmė buvo aprašyta atsakovės atsiliepime į UAB „ATEA“ ieškinį, tačiau tik per klaidą jis nebuvo pateiktas su atsiliepimu teismui. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra jokių kliūčių ir šį įrodymą prijungti prie bylos medžiagos ir vertinti jį visų bylos įrodymų kontekste.

69Vertinant atsakovės prašymo dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos pagrįstumą, papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015; kt.). Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės prašomoje prie bylos prijungti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje šios bylos ginčo klausimais nėra pasisakyta ir negalėjo būti pasisakyta, kadangi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1S-132 „Dėl Viešųjų pirkimų bei viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 ir 35 punktų nuostatas viešųjų pirkimų vertinimai pagal pranešimus yra atliekami tik tuo atveju, jeigu tuo pačiu klausimu teismui nėra pateiktas ieškinys. VPT minėtoje išvadoje tik nustatė, kad atsakovė netinkamai įvertino UAB „Conresta“ ir UAB „Euroelektronika“ pateiktą pasiūlymą ir įpareigojo perkančiąją organizaciją pakartotinai atlikti šio pasiūlymo vertinimą, o tai akivaizdu, kad nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjamoje byloje keliamais klausimais. Taip pat esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje keliamiems klausimams neturi ir kiti ieškovės teikiami rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad atsakovė nesuteikia ieškovei galimybės susipažinti su informacija apie kitus tiekėjus, dalyvaujančius Pirkime. Pažymėtina, kad pagal VPĮ 41 straipsnio 5 dalį susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai viešųjų pirkimų komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, VPT atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, tuo tarpu tiekėjai nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą. Pažymėtina, kad tokios pozicijos yra laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013, 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015). Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip perkančioji organizacija, nepažeidė VPĮ normų ir įstatyme įtvirtintų principų dėl informacijos kandidatams ir dalyviams teikimo pobūdžio, turinio ir apimties. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės prašymas dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos atmestinas kaip nepagrįstas.

70Dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo

71Ieškovė UAB „Belam Lt“ apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą išreikalauti iš atsakovės informaciją, ar pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, kurios atsakovė ieškovei nepateikė, nors 2016-03-16 raštu „Dėl informacijos pateikimo civilinėje byloje Nr. e2A-642-302/2016“ ir buvo prašyta tai padaryti.

72Kaip jau ir buvo minėta anksčiau, atsakovė nepažeidė VPĮ normų ir įstatyme įtvirtintų principų dėl informacijos apie kitus tiekėjus teikimo kitiems kandidatams ir dalyviams. VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje yra apibrėžtas ratas asmenų, kurie turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su kitų tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu. Ieškovė, kaip tiekėja, į minėtą ratą subjektų nepatenka, todėl ieškovės siekis minėtą informaciją gauti per teismą vertintinas kritiškai ir prašymas dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo atmestinas kaip nepagrįstas.

73Dėl faktinių bylos aplinkybių

74Atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - atsakovė, perkančioji organizacija) 2015-10-09 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje(„CVP IS”) paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“, pirkimo Nr. 168108 (toliau – Pirkimas). Pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad pirkimo objektą sudaro rangovo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų tinkamas Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo Šakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. statybos darbų atlikimas, jų įforminimas ir perdavimas užsakovui kaip numatyta šiose viešojo pirkimo konkurso sąlygose ir kaip reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentai, standartai, normos bei kiti norminiai dokumentai, reglamentuojantys šių Darbų atlikimą. Statybos darbus sudaro bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai (mechanikos ir elektrotechnikos (tame tarpe silpnų srovių sistemos). Pagal Pirkimo sąlygų 2.6 punktą perkamų darbus sudaro: 1) pagrindiniai darbai (kuriuos tiekėjas privalės atlikti savo jėgomis (neperduodamas jų vykdyti subrangovams) pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ sudaro: konstrukcijos, sklypo planas, apsauginė signalizacija (įskaitant vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, perimetro apsaugos, bagažo patikros sistemos), eismo valdymo sistemos (automatiniai kelio užtvarai, priverstinio stabdymo įrenginiai, eismo reguliavimo sistema (švieslentės, šviesoforai), transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistema; 2) nepagrindiniai darbai (kuriuos galima vykdyti pasitelkiant trečiųjų šalių pajėgumus subrangovus) sudaro architektūra, elektrotechnika ir kita, pagal techninę specifikaciją, nurodytą konkurso sąlygų 9 priede. Pirkimo sąlygų 2.4 punkte nurodyta, kad pirkimu siekiama modernizuoti transporto priemonių aikšteles, patikros postus, privažiavimo takus ir t. t., todėl viešasis pirkimas yra reikšmingas socialine prasme, susijęs su svarbiu viešuoju interesu - užkardyti valstybės sienos kirtimus nenustatytose vietose, pasienio teisinio režimo pažeidimus, nelegalią migraciją ir kontrabandą. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas 2015 m. lapkričio 19 d. Ieškovės UAB „Belam LT“ ir UAB „ATEA“ ginčo pirkime nedalyvauja, kadangi nepateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymų.

75Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti negaliojančiomis Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – direkcija) atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“ sąlygas dėl pirkimo objektų – transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbų ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbų – sujungimo į vieną; 2) nutraukti Direkcijos atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai“ (pirkimo Nr. 168108) procedūras; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tuo tarpu ieškovė UAB „ATEA“ teismui pateiktu ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 2.1 ir 6.3.2.9 punktus; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus: a) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr. 3.8) keliamas reikalavimas: Stabdantysis elementas ne mažiau dvi strėlės; b) vaizdo stebėjimo sistemos projekto dalyje, reikalavimuose vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai nurodyta (TS punktas Nr. 3.5) VVS klientinė dalis turi automatiškai atsinaujinti savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga; c) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr.3.8) keliami reikalavimai: Užtvaro pakėlimo trukmė: ne daugiau 5-10s“; „Užtvaro nuleidimo trukmė: ne daugiau 5-12 sek; d) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiams – trijų dalių ir penkių dalių (TS punktai Nr. 3.9 ir 3.10) keliamas reikalavimas, jog stulpelių pakėlimo/ nuleidimo greitis 2 sek.; e) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, eismo valdymo šviesoforui (TS punktas Nr. 3.13) keliamas reikalavimas: apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2015-11-10 atsakymo Nr. 2 punkte nurodytą reikalavimą, jog maksimalus galingumas užtvaro kėlimo metu: ne daugiau kaip 350W; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

76Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas abu ieškinius atmetė kaip nepagrįstus. Ieškovės su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka.

77Dėl perkančiosios organizacijos teisės sujungti kelis pirkimo objektus į vieną

78Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos teisės sujungti kelis pirkimo objektus į vieną.

79Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai aišku nereiškia, kad perkančioji organizacija šioje srityje turi visišką diskreciją. Atsižvelgdamas į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).Vėlesnėse nutartyse šiuo klausimu formuodamas praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lemia mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse Nr. 3K-3-161-415/2015, Nr. 3K-3-162-469/2015, Nr. 3K-3-84-248/2015). Nurodytų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste darytina išvada, kad įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus.

80Taigi nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar atsakovė turėjo pakankamą pagrindą sujungti kelis pirkimo objektus į vieną.

81Dėl ieškovės UAB „Belam LT“ apeliacinio skundo

82Ieškovė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimu, apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir tenkinti jos ieškinio reikalavimus. Apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime klaidingai aiškina patį Pirkimo objektą; 2) pirmos instancijos teismas neišsamiai ir neobjektyviai vertino Pirkimo objekto sustambinimo teisėtumo sąlygas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pirkimo objekto stambinimo klausimu; 3) išskaidžius Pirkimo objektą, nebūtų pažeistas visuomenės, valstybės saugumas ar kiti viešieji interesai; 4) pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip institucijos, turinčios specialių žinių viešųjų pirkimų srityje, išvadoje išdėstytus pažeidimus; 5) pirmos instancijos teismas visiškai nevertino Pirkimo sąlygų tuo aspektu, ar jos užtikrina sąžiningą konkurenciją; 6) nepagrįstas pirmos instancijos teismo motyvas dėl naujo reikalavimo kėlimo teisminėje stadijoje, kadangi Pirkimo sąlygų 3.3.11 ir 6.3.2.10 punktų teisėtumo klausimas buvo keliamas 2015-11-06 pretenzijoje; 7) pirmos instancijos teismas nepagrįstai neišsprendė prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.

83Taigi, ieškovės UAB „Belam LT“ teigimu, Pirkimo sąlygos, kuriomis pirkimo objektai – transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos (toliau – NAS) įrengimo darbai ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbai – buvo sujungti į vieną pirkimą, yra neteisėtos, kadangi toks perkančiosios organizacijos sprendimas yra nepagrįstas jokiomis svarbiomis priežastimis. NAS sistema yra visiškai nesusijusi su likusį Pirkimo objektą sudarančiais darbais, todėl gali būti perkama atskiru pirkimu.

84Vykdomas viešasis pirkimas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamos Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos dalis, kuri svarbi visai visuomenei ir viešajam interesui užtikrinti, todėl ginčo pirkimas turi būti vertinamas ir per viešojo intereso prizmę.

85Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamo ginčo kontekste, vertinant ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, tikslinga būtų įvertinti pasienio kontrolės punkto paskirtį ir funkcijas. Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalį pasienio kontrolės punktas – tarptautiniame oro uoste (aerodrome), atvirame tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uoste, geležinkelio stotyje ar prie automobilių kelio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta vieta, kurioje patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos. Pagal 2001-02-02 Vyriausybės nutarimu Nr. 126 patvirtintų Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių 10 punktą patikrinimą pasienio kontrolės punktuose atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, visuomenės sveikatos centrai apskrityse. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę, už prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną kontrolę, (12, 13 punktai).Taigi pasienio kontrolės punktuose naudojant stebėjimo prietaisus ir kitas technines priemones atliekamas asmenų ir transporto priemonių, vykstančių per valstybės sieną, patikrinimas.

86Pasienio kontrolės punkto veiklai užtikrinti naudojama pasienio kontrolės informacinė sistema (toliau – PKP IS), kurios steigimą, struktūrą, funkcijas ir uždavinius reglamentuoja 2013-12-27 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-653 patvirtinti Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai). Sutiktina su apeliante, kad Nuostatai nėra dokumentas, kuris būtų susijęs su viešaisiais pirkimais, ir tačiau Nuostatai reglamentuoja PKP IS steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus ir t.t., kas yra aktualu nagrinėjamai bylai, todėl laikytina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai priimdamas skundžiamą sprendimą šiuo dokumentu rėmėsi. Pagal šių nuostatų 8.8 punktą viena iš pagrindinių PKP IS funkcijų yra automatiškai fiksuoti įvažiuojančių į PKP ir išvažiuojančių iš PKP motorinių kelių transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklus. Pagal minėtų Nuostatų 30 punktą PKP IS funkcinę struktūrą sudaro eilių reguliavimo posistemis (30.1 p.), eismo valdymo posistemis (30.2 p) ir išorinių duomenų apsikeitimo posistemis (30.3 p.), kurio funkcija yra keistis duomenimis su išorinėmis informacinėmis sistemomis. Eismo valdymo posistemį, be kitų modulių, sudaro PKP IS krypčių valdymo modulis, kurio funkcijos yra valdyti šviesoforus, pakeliamus užtvarus ir elektroninius ženklus posto viduje; PKP IS palaukimo aikštelės modulis, kurio funkcijos yra skaičiuoti aikštelėje esančias transporto priemones, valdyti įleidimo į PKP pakeliamus užtvarus; PKP IS transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo modulis, kuris skirtas automatiniam transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimui (30.2.3. - 30.2.5. p.). Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, eismo transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos įrengimas yra eismo valdymo sistemos sudėtinė dalis. Nors ir sutiktina su apeliante, kad 30.2 punkte yra kalbama apie lokalią eismo valdymo sistemą (toliau – Lokali NAS), kurios viena iš funkcijų yra automatinis transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimas, tačiau atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės teiginys, kad Nuostatai neapima ir integruotos transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos (toliau – Integruota NAS), kuri skirta tam, kad informacija apie transporto priemonių valstybinius numerius būtų siunčiama į centrinę duomenų sistemą ir būtų lyginama su Muitinės departamento sistemoje turimu nepatikimų transporto priemonių sąrašu. Be to, pastebėtina, kad nors apeliantė ir tvirtina, kad Nuostatai neapima Integralios NAS sistemos, tačiau nenurodė jokio kito teisės akto, kuris reglamentuotų būtent Integralią NAS. Taigi, nors pritartina apeliantei, kad šios dvi sistemos yra atskiros sistemos, ir skiriasi jų funkcijos, tačiau atmestina kaip nepagrįsta apeliantės pozicija dėl savarankiško šių sistemų egzistavimo ir galimybės Integruotą NAS sistemą išskirti į atskirą pirkimo objektą ir atskirą viešąjį pirkimą. Tai, jog Integrali NAS turi sąsajas su kitomis sistemomis ir tik tarp jų atlikus nepriekaištingą suderinamumą ir užtikrinus sistemų betarpiškumą, objektas galės visapusiškai atlikti savo funkcijas, teisėjų kolegijos nuomone, patvirtina atsakovės į bylą pateikta 2013 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada Nr. 4-01-5010 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos korupcijos rizikos analizė“, kurioje kaip vienas iš trukumų Muitinės departamento darbo pasienio kontrolės punktuose nurodyta, jog Medininkų, Lavoriškių, Raigardo bei Šalčininkų kelių postuose NAS, RIKS ir kitos duomenų bazės sistemos yra nepilnai tarpusavyje suderintos, todėl rekomenduojama efektyvinti NAS ir RIKS bei kitų duomenų bazių sąsajumą (4.1.1.10 punktas). Išvadą, jog Integruota NAS neatsiejamai yra susijusi su visa eismo valdymo sistema, galima daryti ir dėl to, kad visas minėtas sistemas sieja bendras optinio ryšio tinklas. Be to, tai, jog minėti posistemiai yra tarpusavyje susiję ir yra pasienio kontrolės informacinės sistemos (PKP IS), kurią sudaro eilių reguliavimo posistemis, eismo valdymo posistemis ir išorinių duomenų apsikeitimo posistemis, sudėtinės dalys, patvirtina ir pirkimo sąlygose nurodyta Eismo valdymo sistemos dalies Techninė specifikacija ir Techninio projekto sąlygos bei Pirkimo techninio projekto dalys „Eismo valdymo sistema (XII)“ ir „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“. Abiejose Techninio projekto dalyse yra aiškiai aprašyti reikalavimai numerių atpažinimo sistemai ir kitoms sistemoms bei jų tarpusavio sąsajos ir būtinumas būti suderintoms ir veikti kartu. Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, jog nepagrįsta būtų tvirtinti, kad Integruota NAS sistema, nors ji ir nėra paties eismo valdymo posistemio integrali dalis, yra izoliuotai nuo eismo valdymo posistemio veikianti sistema ir nesusijusi su vaizdo stebėjimo sistema, todėl jos įrengimo darbai gali būti išskirti į atskirą pirkimą nuo kitų eismo valdymo posistemio darbų.

87Konstatavus, jog Integruota NAS sistema veikia bendrai su kitais PKP IS sudarančiais posistemiais, sutiktina su atsakove, kad diegti Integruotą NAS atskiru statybos etapu kitiems tiekėjams atlikus modernizavimo darbus ir kitų PKP IS posistemių diegimo darbus, būtų neracionalu ir neekonomiška, kadangi Integralią NAS sistemą turintis įdiegti tiekėjas būtų priverstas naujai įrengtose patalpose bei teritorijoje atlikti instaliacinius darbus, ardant apdailą, dangas ir pan., todėl vėliau atsakovė būtų priversta pakartotinai atlikti baigiamuosius apdailos darbus, o tai akivaizdu, jog sąlygotų papildomas išlaidas. Be to, toks technologinis darbų nevientisumas galimai sukeltų ir nesusipratimus su tiekėju, atlikusiu modernizavimo darbus, dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat galimos ir tokios situacijos, kai, išskaidžius Pirkimą į atskirus pirkimus, dėl bet kurioje pirkimo dalyje kylančių teisminių ginčų galimybė pasirašyti vienu metu atskiras pirkimų sutartis dėl atskirų pirkimo objektų ir kartu atlikti perkamus darbus būtų labai apsunkinta. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė nagrinėjamu atveju neįrodė, kad jos pasiūlymas pirkimo objektą suskaidyti į dvi atskiras dalis ar dviejų atskirų pirkimų organizavimas galėtų užtikrinti sklandų ir operatyvų projekto, kuris pasižymi viešuoju interesu, įgyvendinimą. Pritartina atsakovei, kad tikėtina, jog nagrinėjamu atveju pirkimo objekto skaidymas į dvi atskiras dalis turėtų neigiamos įtakos darniai visuomeninio objekto veiklai, be to, prieštarautų racionalaus lėšų panaudojimo principui.

88Be to, šiuo atveju sujungiant pirkimo objektus į vieną nėra ribojamas vienu tiekėju ir tiekėjų skaičius, kadangi Pirkimo dokumentai suteikia galimybę Pirkime dalyvauti ne tik pavieniams tiekėjams, bet ir ūkio subjektų grupėms (Konkurso sąlygų IV skyrius). Taip pat pastebėtina, kad yra suteikta galimybė dalyvauti ir užsienio rinkos dalyviams, kas papildomai praplečia potencialių tiekėjų ratą. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad galimų tiekėjų skaičius (ar tai būtų vienas ar keliolika) neturi lemiamos reikšmės nustatant neteisėtą konkurencijos iškraipymą, kadangi atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną savaime riboja tiekėjų varžymąsi. Kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausiai priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis ir ar šis sprendimas vienintelis būdas pasiekti norimą tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad NAS įrengimo darbų ir Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų sujungimo į vieną pirkimą sąlygotas tam tikras konkurencijos ribojimas yra sušvelninamas suteikta galimybe tiekėjams kooperuoti kelių tiekėjų pajėgumus. Taip pat pastebėtina, kad nors ieškovė UAB „Belam LT“ bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme ir tvirtino, kad perkančiajai organizacijai sustambinus pirkimo objektą, buvo apribota jos teisė teikti pasiūlymą, tačiau apeliaciniame skunde šis argumentas nebėra keliamas, kas suponuoja išvadą, jog apeliantė pripažįsta, kad vis dėl to jai nebuvo eliminuota galimybė pateikti savo konkursinį pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu su kitu tiekėju.

89Pasisakydama dėl apeliantės argumento, kad pirmos instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, teisėjų kolegija pažymi, jog apeliaciniame skunde nurodomose kasacinio teismo nutartyse Lietuvos Aukščiausias Teismas, plėtodamas ankstesnėse nutartyse formuotą praktiką tik akcentavo, būtent kokios aplinkybės galėtų būti pripažįstamos svarbiomis priežastimis, pateisinančiomis skirtingų pirkimo objektų sujungimą, o kokios – ne, bei pabrėžė, jog kelių objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis. Vadinasi, kelių objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas priklauso nuo konkrečioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių, todėl kasacinio teismo išaiškinimai, pateikti anksčiau nurodytose nutartyse negali būti tiesioginiu pagrindu konstatuoti kelių objektų sujungimo į vieną neteisėtumą nagrinėjamoje byloje.

90Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, bei įvertindamas sudėtingą darbų pobūdį ir pirkimo objekto svarbą visuomenei, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovės UAB „Belam LT“ reikalavimas perkančiosios organizacijos sprendimą transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbus ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbus sujungti į vieną pirkimą pripažinti negaliojančiu yra nepagrįstas.

91Be to, pažymėtina, kad nors Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kaip valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, yra oficialus ir turi didesnę įrodomąją galią, vis tik ji teismui nėra privaloma ir yra vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų viseto ištyrimu (CPK 185 str.), todėl atmestinas kaip nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad teismas turėjo atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytus Perkančiosios organizacijos atliktus galimus pažeidimus. Pažymėtina, kad kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada nesaisto bylą nagrinėjančio teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015, 2015 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015). Taip pat pažymėtina, kad ir pati Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad ji nėra kompetentinga pasisakyti, ar šiuo atveju perkamų skirtingo pobūdžio objektų (NAS diegimas ir statybos (rekonstrukcijos) darbai) įgyvendinimas ir atlikimas yra betarpiškai susiję taip, kad jų nebūtų galima pirkti atskirai.

92Pastebėtina, kad ieškovė UAB „Belam LT“ ieškinyje buvo suformulavusi du reikalavimus: 1) pripažinti negaliojančiomis Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbai“ (pirkimo Nr. 168108) sąlygas dėl pirkimo objektų – transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įrengimo darbų ir pasienio kontrolės punkto modernizavimo statybos darbų – sujungimo į vieną; 2) nutraukti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbai“ (pirkimo Nr. 168108) procedūras. Reikalavimas dėl kvalifikacinio reikalavimo, įtvirtinto Konkurso sąlygų 3.3.11 punkte, ir Konkurso sąlygų 6.3.2.10 punkto pripažinimo neteisėtais ir pašalinimo iš Pirkimo sąlygų nebuvo suformuluotas ir ieškovės pretenzijoje, šie punktai buvo minimi tik teikiant argumentus dėl konkurencijos apribojimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai išsamiai šių sąlygų teisėtumo nevertino ir atmetė ieškovės UAB „Belam LT“ argumentus, kad Pirkimo sąlygų 3.3.11 ir 6.3.2.10 punktai yra neteisėti,

93CPKXXI1 skyriaus normos reglamentuoja viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Šių bylų nagrinėjimas žodinio proceso tvarka galimas tik išimtiniais atvejais, kada teismas įsitikina, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Pažymėtina ir tai, kad prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismui nėra privalomas ir jo nesaisto (CPK4231str. 4 d.).Taigi nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecijos teisė. CPK tiesiogiai neįtvirtina šalių teisės skųsti teismo nutartį, kuria netenkinamas šalies prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai ir pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį ji negali būti skundžiama atskiruoju skundu. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, tai, jog pirmos instancijos teismas ieškovės prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka neišsprendė atskira nutartimi ir bylą iškart išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, niekaip nepažeidžia ieškovės teisių, todėl ir šis apeliacinio skundo atmestinas kaip neturintis jokios įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

94Dėl ieškovės UAB „ATEA“ apeliacinio skundo

95Ieškovė UAB „ATEA“ nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir UAB „ATEA“ ieškinį tenkinti visiškai. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės argumentus dėl dirbtinio Pirkimo objekto stambinimo, kad nepagrįstai buvo atmesti argumentai dėl Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto nepagrįstumo ir Pirkimo sąlygose nustatytų diskriminacinių techninės specifikacijos reikalavimų.

96Dėl Pirkimo objekto stambinimo

97Apeliantės UAB „ATEA“ teigimu, Pirkimo objektas turi būti išskaidytas į dvi dalis: vieną dalį turi sudaryti darbai, susiję su esamos centrinės įrangos perkėlimu, kitą dalį – likusieji darbai, reikalingi kontrolės punkto modernizavimui. Teisėjų kolegija tokią ieškovės poziciją vertina kritiškai.

98Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad ieškovės ginčijami pirkimo sąlygų reikalavimai: 2.1 p. reikalavimas dėl pirkimo objektų sujungimo ir 6.3.2.9 p. reikalavimas dėl tiekėjų kvalifikacijos, yra nustatyti, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos užsakymu parengto Techninio projekto sąlygas. Techninio projekto XXI dalies „Vaizdo stebėjimo sistema“ 4.1 dalyje „Vaizdo stebėjimo sistema“ 32 punkte aiškiai nurodyta, jog tiekėjas privalės perkelti esamas spintas (Digifort Enterprise spintą ir Southwest Microwave Interpid GCM II spintą) iš esamo pastato (Muitinės departamento administracinio pastato) iki naujos serverinės (modernizuotame pastate), užtikrinant sistemos suderinamumą. Be to, iš Techninio projekto matyti, kad perkeliamos sistemos yra glaudžiai susijusios su visos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbais modernizuotame pasienio kontrolės punkte. Pastebėtina, kad apeliantė UAB „ATEA“ reikalauja į atskirą pirkimo objektą išskirti ne visą Techninio projekto dalį „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“, o tik dalį Techninio projekto dalies „Vaizdo stebėjimo sistema (XXI)“, nors visa sistema susideda iš ryšių įrangos, kuri užtikrina visos sistemos bendrą darbą, kas suponuoja išvadą, kad visa sistema turi būti perkelta kartu, jog darbas nė akimirkai nesustotų. Perkeliamų sistemų darbu remiasi Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kas papildomai patvirtina būtinybę užtikrinti sistemos veikimo nepertraukiamumą. Jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad sistemų nepertraukiamą darbą gali užtikrinti ir tiekėjas, kuris neatliks visų kitų modernizavimo darbų, į bylą pateikta nebuvo (CPK 178 str.). Be to, pastebėtina, kad ir įrangos Digifort Enterprise garantinio aptarnavimo terminas nėra pasibaigęs, todėl pagrįstu laikytinas atsakovės sprendimas šią įrangą perkelti į modernizuotą pasienio kontrolės punktą.

99Pirkimą išskaidžius į atskiras dalis, t.y. centrinės įrangos perkėlimo darbus išskyrus į atskirą pirkimą, tikėtina tokia situacija, kad dėl teisminių ginčų, susijusių su tuo pirkimu, likusių darbų rangovas, modernizavęs pastatą, negalėtų toliau vykdyti savo įsipareigojimų: rekonstruoti Muitinės departamento administracinio pastato, nes jame tebestovėtų sistemos; įrengti tarp pastatų kabelines tranšėjas, atlikti sklypo dangos sutvarkymo darbus ir t.t. Nesavalaikis darbų atlikimas sąlygotų viso projekto netinkamą įgyvendinimą ir įsipareigojimų Europos Sąjungai pažeidimą. Be to, nėra jokio pagrindo netikėti atsakovės paaiškinimais, kad programinė įranga tarp sistemų veikia optinių kabelių pagalba, todėl kabelių tiesimo darbai yra numatyti kartu su tranšėjų kasimo darbais, siekiant kelis kartus nekasti tranšėjų, nelupti sklypo dangos, t.y. vadovaujantis ekonomiškumo principu. Šiuos atsakovės paaiškinimus patvirtina ir 2016 m. sausio 4 d. UAB „Verslo investicijų projektai“ išvada Nr. 01-01/1 „Dėl techninių reikalavimų“, kurioje taip pat akcentuojama, jog tiek naujai vaizdo stebėjimo sistemai, tiek perkeliamai įrangai reikės įrengti tas pačias kabelines trasas, jog Dogifort Enterprise spintos ir Southwest Microwave Intrepid GCM II spintos perkėlimo darbai iš Muitinės departamento administracinio pastato į naują serverinę modernizuotame pastate turi būti atliekami vienu statybos etapu, visus darbus atliekant tam pačiam vadovui, kad būtų užtikrintas perkeliamų sistemų suderinamumas bei vykdomų darbų technologinis vientisumas.

100Apeliantė ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimo suskaidyti Pirkimo objektą pagrįstumą įrodinėja 2016 m. sausio 18 d. A. P. ir 2015 m. gruodžio 11 d. K. N. išvadomis. Atkreiptinas dėmesys, kad nors K. N. išvadoje tvirtinama, kad naujai įrengiama vaizdo stebėjimo sistema neturės funkcinio ryšio su perkeliama esamos vaizdo tebėjimo sistemos centrine įranga, todėl šios sistemos gali būti perkamos atskirai, tačiau joje nėra pateikta jokių pagrįstų paaiškinimų ir argumentų, kurie patvirtintų šio teiginio pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmos instancijos teismo pozicijai, kad ši išvada, vertinant ją į bylą pateiktų įrodymų ir šalių paaiškinimų visumoje, negali paneigti atsakovės nurodytų argumentų dėl ginčijamų pirkimo objektų sujungimo būtinybės į vieną pirkimo objektą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pats A. P. susirašinėjime su atsakove aiškiai nurodė, jog, teikdamas 2016 m. sausio 18 d. išvadą, jis nebuvo informuotas dėl dabartinės įrangos perkėlimo vietos, todėl jo išvada gali būti netiksli, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįsta nagrinėjamu atveju būtų remtis ir A. P. teikta išvada. Taip pat pastebėtina, kad pats A. P., atsakydamas į atsakovės paklausimą, nurodė, jog yra dirbęs UAB „ATEA“, kas papildomai kelia abejonių dėl jo pateiktos išvados objektyvumo. Nagrinėjamo klausimo kontekste pakartotinai pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kaip ir bet kuris kitas rašytinis įrodymas, vertinama visų į bylą pateiktų įrodymų kontekste, ji negali būti laikoma prima facie įrodymu, todėl ir apeliantės argumentas, kad pirmos instancijos teismas turėjo vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, negali būti vertinamas pagrįstu.

101Nesutiktina su apeliante ir dėl to, kad neišskyrus įrangos pirkimo darbų į atskirą pirkimo objektą, yra diskriminuojami kiti tiekėjai, kadangi pasiūlymą gali pateikti tik tas tiekėjas, kuris sumontavo ir sukonfigūravo perkeliamą įrangą. Į bylą pateikti Digifort ir Southwest Microwave įrangos gamintojų paaiškinimai, patvirtina, kad minėtos įrangos gamintojai suteikė ginčijamame pirkime pasiūlymą pateikusiems tiekėjams UAB „Neresta“ ir UAB „Euroelektronika“ atstovavimo teisę, teisę diegti, prižiūrėti, tiekti įrangą ir įsipareigojo minėtoms bendrovėms suteikti visą būtiną pagalbą. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos, nuomone patvirtina, jog įrangos perkėlimo darbus gali atlikti ne tik ją įrengę, bet ir kiti tiekėjai, iš įrangos gamintojo gavę sutikimą dėl įrangos perkėlimo ir tolesnės priežiūros. Be to, kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, atsakovė 2015-10-29 rašte Nr. 2-749 „Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus“ taip pat patvirtino, kad perkančioji organizaciją priims ir lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo reikalaujamą kvalifikaciją įrodyti, kas, teisėjų kolegijos nuomone, tik papildomai paneigia ieškovės teiginius, jog ginčo įrangos perkėlimo darbus gali atlikti tik ją įrengę tiekėjai.

102Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas ištyrė visus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas gali būti išskaidytas į dvi atskiras dalis.

103Dėl Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto reikalavimo

104Konkurso sąlygų 6.3.2.9 punkte atsakovė būsimam Pirkimo laimėtojui, vykdysiančiam modernizavimo darbus, nustatė reikalavimą, pateikti susitarimą su gamintoju ar įgaliotu atstovu, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus dėl to, kad tiekėjas, vykdysiantis modernizavimo darbus, bus atsakingas už tolimesnį perkeliamos įrangos bei programinės įrangos garantinių ir aptarnavimo įsipareigojimų vykdymą. Ieškovės UAB „ATEA“ teigimu, šis reikalavimas yra diskriminacinis, perteklinis ir dirbtinai ribojantis konkurenciją.

105Atsižvelgiant į tai, kad jau buvo konstatuota, jog nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas buvo sustambintas teisėtai ir pagrįstai, tai teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su atsakove, jog ir šis reikalavimas tiekėjui yra pagrįstas, kadangi, priešingu atveju, perkėlimo metu pažeidus sistemas, tokių nuostolių, nesant atstovavimo teisės, gamintojas neatlygintų. Be to, teisėjų kolegija pastebi, kad ieškovė taip ir nepateikė įrodymų, kad, siekdama pateikti konkursinį pasiūlymą, negalėjo atstovavimo teisių gauti iš paties gamintojo, kuris neturi jokio suinteresuotumo ginčo pirkimu, arba iš dabar garantiją teikiančio konsorciumo UAB „Kauno keliai“ ir Latvijas tilti, AS.

106Dėl Techninės specifikacijos reikalavimų

107Ieškovė prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti šiuos Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimus:

1081) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr. 3.8) keliamas reikalavimas: Stabdantysis elementas ne mažiau dvi strėlės;

1092) vaizdo stebėjimo sistemos projekto dalyje, reikalavimuose vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai nurodyta (TS punktas Nr. 3.5): VVS klientinė dalis turi automatiškai atsinaujinti savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga;

1103) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr.3.8) keliami reikalavimai: Užtvaro pakėlimo trukmė: ne daugiau 5-10s“; „Užtvaro nuleidimo trukmė: ne daugiau 5-12 sek;

1114) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiams – trijų dalių ir penkių dalių (TS punktai Nr. 3.9 ir 3.10) keliamas reikalavimas, jog stulpelių pakėlimo/ nuleidimo greitis 2 sek.;

1125) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, eismo valdymo šviesoforui (TS punktas Nr. 3.13) keliamas reikalavimas: apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.

113Be to, ieškovė prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2015-11-10 atsakymo Nr. 2 punkte nurodytą reikalavimą, jog maksimalus galingumas užtvaro kėlimo metu: ne daugiau kaip 350W.

114Ieškovės teigimu, šie Techninės specifikacijos reikalavimai prieštarauja VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatoms, kurios numato, jog techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

115VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šios įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti jai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti VPĮ nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Pagal VPĮ 25 str. 1 d. techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ar darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, kaip ir nurodo apeliantė, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str.2 d.), nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

116Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo pozicija, kad ieškovė UAB „ATEA“ į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos teiginį, jog aukščiau išvardinti Techninės specifikacijos reikalavimai neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus.

117Tvirtindama, kad priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS punktas Nr. 3.8) keliamas reikalavimas: Stabdantysis elementas ne mažiau dvi strėlės, diskriminuoja tiekėjus, į bylą, išskyrus savo paaiškinimus, kurie yra pagrįsti tik pačios ieškovės nuomone, nepateikė jokių duomenų, kurie galėtų bent preliminariai patvirtinti, kad viena kelio užtvaro strėlė yra pakankama priverstinio stabdymo įrenginio funkcijai tinkamai atlikti. Be to, nei pirmos instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikti ir jokie įrodymai, kurie patvirtintų, jog užtvarą su vieną strėle įrengti pajėgus tiekėjas nebūtų pajėgus įrengti užtvaro su dviem strėlėmis ir dėl šio pirkimo sąlygų reikalavimo negalėtų pateikti pasiūlymo pirkime.

118Dėl reikalavimo vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai - VVS klientinė dalis turi automatiškai atsinaujinti savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga, jokių argumentų ar įrodymų, išskyrus tuos, kurie buvo pateikti siekiant pagrįsti ieškinio reikalavimus dėl pirkimo objekto sujungimo ir pirkimo sąlygų, susijusių su įrangos perkėlimu, panaikinimo, ir kurie buvo vertintini kaip nepagrįsti, taip pat pateikta nebuvo. Reikalavimus šioje dalyje ieškovė grindžia i K. N. išvada, dėl kurios vertinimo jau pasisakyta anksčiau. Sutiktina su atsakove, kad minėta Techninės specifikacijos sąlyga įtvirtina ne reikalavimą pateikti konkretaus gamintojo įrangą, o įrangos programą, kuri turėtų turėti automatinio atsinaujinimo funkciją. Jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad šis kokybinis sistemos parametras būtų žalingas pateikta nebuvo. Ieškovės apeliaciniame skunde pateikti samprotavimai, kad įrangai automatiškai atsinaujinant tuo tarpu pareigūnai neturės galimybės naudotis sistema, taip pat nėra pagrįsti jokiomis techninėmis aiškiai išdėstytomis priežastimis, todėl apeliacinės instancijos teismas tokiais ieškovės paaiškinimais tikėti neturi pagrindo. Priešingai ieškovės pateiktai pozicijai dėl minėtos programinės įrangos žalingumo, atsakovė tvirtina, kad tokia įrangos funkcija yra moderni, kadangi įranga atsinaujina pati, specialistui atskirai fiziškai nereikia kiekvienos įrangos atnaujinti, arba, jei yra siekiama savarankiškai atnaujinti klientinę dalį, atnaujinus vieną įrangą, tokie įrangos atnaujinimai galės būti persiųsti ir į kitas likusias įrangas. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo tokiais atsakovės paaiškinimais apie minėtos funkcijos teikiamą naudą, siekiant išvengti bereikalingo žmogiškųjų resursų eikvojimo, netikėti. Šios teismo išvados pagrįstumą patvirtina ir 2016 m. sausio 4 d. UAB „Verslo investicijų projektai“ išvada Nr. 01-01/1 „Dėl techninių reikalavimų“, kurioje teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas specialistas pažymi, jog reikalavimas, kad VVS klientinė dalis automatiškai atsinaujintų savo programinės įrangos versiją, jei yra atnaujinta serverio programinė įranga, yra labai aktualus programinės įrangos parametras, padedantis sutaupyti daug laiko.

119Sutiktina su pirmos instancijos teismo nuomone, jog apeliantės UAB „ATEA“ reikalavimai keliomis sekundėmis sulėtinti užtvaro nuleidimo greitį, stulpelių pakėlimo/nuleidimo greitį, sumažinti šviesoforo matomumą, pakeisti užtvaro galingumą prieštarauja perkančiosios organizacijos teisei pasirinkti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantį objektą. Ieškovės pateikti įrodymai, kad rinkoje egzistuoja kitokių, nei reikia perkančiajai organizacijai, techninių parametrų įranga, negali paneigti atsakovės teisės pasirinkti perkamų prekių savybes pagal jos individualius poreikius. Papildomai pažymėtina, kad perkančioji organizacija turi teisę kelti aukštesnius kokybės reikalavimus norimai įsigyti prekei, nei nustato minimalūs standartai, ir tik tai, kad tam tikro tiekėjo, ar asmens, pageidavusio dalyvauti konkurse, turimi pajėgumui neatitinka perkančiosios organizacijos nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie reikalavimai yra apskritai diskriminaciniai.

120Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

121Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Taip pat šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

122Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

123Dėl bylos procesinės baigties

124Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovių UAB „Belam LT“ ir UAB „ATEA“ ieškinius atsakovei Pasienio kontrolės punktų direkcijai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir pirkimo nutraukimo tinkamai ir teisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovių apeliaciniai skundai yra nepagrįsti, todėl atmestini, o Vilniaus apygardos teismo 2016m. vasario 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

125Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

126Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

127Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantėms nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.), o atsakovė įrodymų, pagrindžiančių jos patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme, nepateikė.

128Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

129Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti... 4. Nurodė, kad 2015-10-09 perkančioji organizacija Centrinėje Viešųjų... 5. Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija su ieškiniu nesutiko, prašė... 6. Ieškovė UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: 1)... 7. Ieškovė UAB „ATEA“ nurodė, kad Pirkimo dokumentų ir Techninės... 8. Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija su ieškiniu nesutiko,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2016m. vasario 3 d. sprendimu ieškinius atmetė.... 11. Dėl ieškovės UAB „Belam LT“ ieškinio reikalavimų ... 12. Pirmos instancijos teismas, atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė UAB... 13. Įvertinęs ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiomis pirkimo... 14. Be to, pirmos instancijos teismas atmetė Viešųjų pirkimų tarnybos... 15. Taip pat atmesti buvo ieškovės argumentai, kad Pirkimo sąlygų 3.3.11 ir... 16. Dėl ieškovės UAB „ATEA“ ieškinio reikalavimų ... 17. Pirmos instancijos teismas, remdamasis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 18. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad Pirkimo sąlygų 2.1 ir 6.3.2.9... 19. Kaip nepagrįsti buvo atmesti ir ieškovės argumentai, kad, neišskaidžius... 20. Kaip neįrodytus teismas atmetė ir kitus ieškinio reikalavimus, kadangi... 21. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 22. Ieškovė UAB „ATEA“ nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu,... 23. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 24. 1.Teismas, atmesdamas ieškovės argumentus dėl to, kad perkeliama įranga,... 25. 2. Teismas visiškai nevertino to, ar reikalavimas dėl objekto sujungimo yra... 26. 3. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė viešuosius pirkimus... 27. 4. Tai, kad ieškovė šio konkretaus Pirkimo atveju raštu nepasikreipė į... 28. 5. Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas... 29. 6. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ir ieškinio argumentus, kad... 30. 7. Byloje nustačius Pirkimo sąlygų neteisėtumą, t. y. pripažinus, kad UAB... 31. Ieškovė UAB „Belam LT“ taip pat nesutinka su pirmos instancijos teismo... 32. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 33. 1. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime klaidingai aiškina patį... 34. 2. Pirmos instancijos teismas neišsamiai ir neobjektyviai vertino Pirkimo... 35. 3. Išskaidžius Pirkimo objektą, nebūtų pažeistas visuomenės, valstybės... 36. 4. Pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų... 37. 5. Pirmos instancijos teismas visiškai nevertino Pirkimo sąlygų tuo aspektu,... 38. 6. Nepagrįstas yra ir pirmos instancijos teismo motyvas dėl naujo reikalavimo... 39. 7. Nors pirmos instancijos teismui buvo teiktas prašymas dėl bylos... 40. Ieškovė UAB „ATEA“ atsiliepime į ieškovės UAB „Belam LT“... 41. Ieškovė UAB „Belum LT“ atsiliepime į UAB „ATEA“ apeliacinį skundą... 42. Atsakovė Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos... 43. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės UAB „Belam LT“... 44. 1. Kelių objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas priklauso nuo... 45. 2. Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai neaiškina eismo ar... 46. 3. Aplinkybes, kad numerių atpažinimo sistemą įsigyti atskirai nuo kitų... 47. 4. Nepagrįstas ir apeliantės UAB „Belam LT“ teiginys, kad Pirkimo... 48. 5. UAB „Belam LT“ reikalauja atskirti ne visas Pirkimo techninio projekto... 49. 6. Pirkimo objektas yra strategiškai svarbus Lietuvos Respublikai, Lietuvos... 50. 7. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nesirėmė Viešųjų pirkimų... 51. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės UAB „ATEA“ apeliaciniu... 52. 1. Pirmos instancijos teismas vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimais,... 53. 1.1 perkeliamų sistemų serverio darbu remiasi Valstybės sienos apsaugos... 54. 1.2 perkeliamos sistemos yra glaudžiai susijusios su vaizdo stebėjimo... 55. 1.3 apeliantė reikalauja atskirti ne visą Pirkimo techninės projekto dalį... 56. 1.4 apeliantė savo pozicijos pagrįstumą grindžia A. P. išvada, tačiau... 57. 2. Pirkimu yra siekiama įsigyti ne bet kokius, tačiau konkrečius Pirkimo... 58. 3. Nepagrįstas ir apeliantės argumentas, kad pirmos instancijos teismas... 59. 3.1 perkančioji organizacija nei Pirkimo dokumentuose, nei juos... 60. 3.2 Pirkimo sąlygų reikalavimas, kad VVS klientinė dalis turi automatiškai... 61. 3.3 K. N. išvada surašyta tais pačiais žodžiais kaip ir UAB „ATEA“... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 64. Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 65. Atsakovė su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikė ir prašo prijungti... 66. Ieškovė UAB „Belam LT“ prašo prie bylos prijungti jos atstovės... 67. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 68. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „ATEA“ rašytinius paaiškinimus,... 69. Vertinant atsakovės prašymo dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 70. Dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo... 71. Ieškovė UAB „Belam Lt“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 72. Kaip jau ir buvo minėta anksčiau, atsakovė nepažeidė VPĮ normų ir... 73. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 74. Atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 75. Ieškovė UAB „Belam LT“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti... 76. Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas abu ieškinius atmetė... 77. Dėl perkančiosios organizacijos teisės sujungti kelis pirkimo objektus į... 78. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos... 79. Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), nei... 80. Taigi nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, ar atsakovė turėjo pakankamą... 81. Dėl ieškovės UAB „Belam LT“ apeliacinio skundo... 82. Ieškovė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d.... 83. Taigi, ieškovės UAB „Belam LT“ teigimu, Pirkimo sąlygos, kuriomis... 84. Vykdomas viešasis pirkimas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 85. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamo ginčo kontekste,... 86. Pasienio kontrolės punkto veiklai užtikrinti naudojama pasienio kontrolės... 87. Konstatavus, jog Integruota NAS sistema veikia bendrai su kitais PKP IS... 88. Be to, šiuo atveju sujungiant pirkimo objektus į vieną nėra ribojamas vienu... 89. Pasisakydama dėl apeliantės argumento, kad pirmos instancijos teismas nukrypo... 90. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, bei įvertindamas sudėtingą darbų... 91. Be to, pažymėtina, kad nors Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kaip... 92. Pastebėtina, kad ieškovė UAB „Belam LT“ ieškinyje buvo suformulavusi du... 93. CPKXXI1 skyriaus normos reglamentuoja viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo... 94. Dėl ieškovės UAB „ATEA“ apeliacinio skundo... 95. Ieškovė UAB „ATEA“ nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu,... 96. Dėl Pirkimo objekto stambinimo... 97. Apeliantės UAB „ATEA“ teigimu, Pirkimo objektas turi būti išskaidytas į... 98. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad ieškovės ginčijami pirkimo... 99. Pirkimą išskaidžius į atskiras dalis, t.y. centrinės įrangos perkėlimo... 100. Apeliantė ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimo suskaidyti Pirkimo... 101. Nesutiktina su apeliante ir dėl to, kad neišskyrus įrangos pirkimo darbų į... 102. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas... 103. Dėl Pirkimo sąlygų 6.3.2.9 punkto reikalavimo... 104. Konkurso sąlygų 6.3.2.9 punkte atsakovė būsimam Pirkimo laimėtojui,... 105. Atsižvelgiant į tai, kad jau buvo konstatuota, jog nagrinėjamu atveju... 106. Dėl Techninės specifikacijos reikalavimų... 107. Ieškovė prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti šiuos Pirkimo... 108. 1) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui... 109. 2) vaizdo stebėjimo sistemos projekto dalyje, reikalavimuose vaizdo stebėjimo... 110. 3) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiui... 111. 4) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, priverstinio stabdymo įrenginiams... 112. 5) eismo valdymo sistemos projekto dalyje, eismo valdymo šviesoforui (TS... 113. Be to, ieškovė prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios... 114. Ieškovės teigimu, šie Techninės specifikacijos reikalavimai prieštarauja... 115. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad viešųjų pirkimų tikslas –... 116. Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo... 117. Tvirtindama, kad priverstinio stabdymo įrenginiui – kelio užtvaro tipo (TS... 118. Dėl reikalavimo vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai - VVS... 119. Sutiktina su pirmos instancijos teismo nuomone, jog apeliantės UAB „ATEA“... 120. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 121. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 122. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai... 123. Dėl bylos procesinės baigties ... 124. Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 126. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 127. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 128. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublik?s civilinio proceso... 129. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą....