Byla e2YT-5856-713/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vidutė Liubševičiūtė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui M. P., uždarajai akcinei bendrovei „Sirupio vaistinė“ dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja D.V. R. vaistinė „Ekmedina“ skundu dėl antstolio neveikimo prašo panaikinti: antstolio 2017-12-18 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti; 2017-12-19 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo; 2017-12-19 raginimą įvykdyti sprendimą; priteisti iš antstolio 217,80 Eur išlaidas už advokato pagalbą.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad 2018-01-03 skundu reikalavo, jog antstolis panaikintų 2017-12-18 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti; 2017-12-19 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo; 2017-12-19 raginimą įvykdyti sprendimą; nutraukti vykdomąją bylą; priteisti iš antstolio 217,80 Eur išlaidas už advokato pagalbą. Pareiškėja skundą grindė tuo, jog su išieškotoju buvo atsiskaityta iki vykdomojo rašto išdavimo, priimdamas vykdomąjį dokumentą, antstolis nesilaikė CPK 590 straipsnio 2 dalyje nurodytų nuostatų. Antstolis skundą išnagrinėjo ir tenkino jį iš dalies: atmetė skundo dalį dėl raginimo ir lydimųjų dokumentų išsiuntimo bei vykdomosios bylos pradėjimo ir vykdymo vietos veiksmų pažeidimo; vykdomąją bylą užbaigė kaip įvykdytą. Savo patvarkymo kartu su skundu antstolis neperdavė teismui, todėl pareiškėja pateikė skundą teismui dėl antstolio neveikimo. Pareiškėja nurodė, kad vykdomasis dokumentas negalėjo būti teikiamas vykdyti, kadangi įsiskolinimo nebuvo. Be to, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą, nepatikrino, ar jis vykdytinas jo veiklos teritorijoje. Pareiškėja teigia, jog antstolio veiklos teritorijoje pareiškėjos buveinė neregistruota, taip pat turto nebuvo, todėl antstolis neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui. Kadangi vykdomasis dokumentas buvo priimtas, pažeidžiant įstatymo nuostatas, turėjo būti panaikinti ir išvestiniai dokumentai. Taip pat pareiškėja nurodė, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo patirtos dėl neteisėtų antstolio veiksmų, todėl turi būti priteistos iš antstolio (b. l. 3-5, 6-9).

6Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. 2018-02-12 atsiliepimu į skundą dėl antstolio neveikimo su skundu nesutiko. Antstolis nurodė, kad 2017-12-12 jam buvo pateiktas vykdyti 2017-11-27 Kauno apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. e2-446-717/2017 dėl 327,00 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ išieškotojai UAB „Sirupio vaistinė“. Antstolis nenustatė CPK 651 straipsnio 2 dalies normų pažeidimų, kadangi visi būtini rekvizitai buvo, jį pateikė išieškotojo atstovas, skolininkės buveinė buvo nurodyta A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune. Išieškotojo atstovas nurodė, kad skola nesumokėta, todėl antstolis neturėjo jokios objektyvios galimybės nustatyti, kad skola sumokėta ir yra kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Taip pat antstolis pabrėžė, jog pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad skola sumokėta 2017-11-17, o vykdomasis raštas išduotas 2017-11-27, antstolis neturi kompetencijos revizuoti teismo išduoto vykdomojo rašto pagrįstumo. Dėl vykdomojo dokumento vykdymo antstolio veiklos teritorijoje antstolis pabrėžė, kad vykdomajame rašte buvo nurodyta skolininkės buveinė Kauno mieste, be to, antstolio kontoroje jau buvo vykdomas Kauno apygardos teismo vykdomasis dokumentas, kuriame nurodytas skolininkės adresas Kauno mieste, pati skolininkė susirašinėdama su antstoliu savo buveinę nurodydavo Kauno mieste, todėl antstoliui nekilo abejonių dėl skolininkės buveinės ir vykdomojo dokumento priėmimo. Antstolis teigia, kad pareiga tikrinti skolininko turtą atsiranda tik pradėjus priverstinius vykdymo veiksmus, tuo tarpu raginimo ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas yra informatyvaus pobūdžio, kurie numatyti įstatymo, jie nesukėlė pareiškėjai jokių tiesioginių pasekmių, be to, priimti užbaigtoje vykdomojoje byloje, todėl negali būti skundžiami. Antstolis mano, kad pareiškėja patyrė išlaidas vykdymo procese ne dėl antstolio veiksmų, kadangi bylos užbaigimui pakako pateikti skolos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, o tam advokato pagalba nėra būtina (b. l. 30-31).

7Suinteresuotas asmuo UAB „Sirupio vaistinė“ atsiliepimo į skundą nepateikė (b. l. 29).

8Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis) (b. l. 33).

9Teismas

konstatuoja:

10skundas atmestinas.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0123/17/01517 medžiagos nustatyta, kad antstolis M. P. 2017-12-18 priėmė vykdyti Kauno apylinkės teismo 2017-11-27 vykdomąjį raštą Nr. e2-446-717/2017 dėl 327,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės D. V. R. vaistinės „Ekmedina“ išieškotojai UAB „Sirupio vaistinė“ (v. b. l. 3, 4). Antstolis 2017-12-19 raginime įvykdyti teismo sprendimą nustatė 10 dienų terminą sumokėti skolą. Taip pat 2017-12-19 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo ir išsiuntė juos skolininkei (v. b. l. 5, 6). Vykdomieji dokumentai skolininkei įteikti 2017-12-27 (v. b. l. 7). 2018-01-05 antstolio kontoroje registruotas skolininkės skundas (v. b. l. 8-26). 2018-01-10 patvarkymu antstolis patenkino skolininkės skundą iš dalies, nutarė užbaigti vykdomąją bylą kaip įvykdytą (v. b. l. 27-28). 2018-01-11 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo (v. b. l. 31). 2018-01-23 teisme registruotas skolininkės skundas dėl antstolio neveikimo.

12Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

13Skolininkė savo skundą dėl antstolio neveikimo grindžia CPK 510 straipsnio nuostatomis. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti (CPK 510 straipsnio 4 dalis).

14Dėl skundo reikalavimų, esant užbaigtai vykdomajai bylai.

15Nustatyta, jog antstolis 2018-01-03 pareiškėjos skundą dėl neteisėtai priimto vykdomojo dokumento tenkino iš dalies ir atmetęs kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, vykdomąją bylą užbaigė kaip įvykdytą, nors pareiškėja prašė nutraukti vykdomąją bylą CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu – priėmus vykdomąjį dokumentą neteisėtai vykdyti. Nurodytus antstolio veiksmus pareiškėja apskundė. Pareiškėja nesutinka su vykdomosios bylos užbaigimo pagrindu. Atsižvelgiant į viešosios teisės (proceso normų) turinį ir paskirtį, į tai, kad pareiškėjai nebūtų užkirstas kelias ginti savo teises kuo ekonomiškiau ir operatyviau, nereiškiant naujų ieškinių ir pan., spręstina, kad šios konkrečios bylos specifika įgalina teismą būtent šioje byloje spręsti klausimą dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo – antstolio 2017-12-18 patvarkymo dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti; 2017-12-19 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo; 2017-12-19 raginimo įvykdyti sprendimą, nepaisant to, kad yra priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

16Dėl antstolio patvarkymų panaikinimo.

17Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama: ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (šio Kodekso 650 straipsnis); ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (šio Kodekso 590 straipsnis); ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio Kodekso 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (šio Kodekso 646 straipsnio 5 dalis); ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (šio Kodekso 606 straipsnis); jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalis). Nenustatęs Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 3 dalis).

18Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog išieškotoja UAB „Sirupio vaistinė“, atstovaujama advokato Dariaus Sauliūno, 2017-11-27 vykdomąjį raštą pateikė vykdyti antstoliui M. P.. Vykdomasis dokumentas antstolio kontoroje priimtas 2017-12-18 (v. b. l. 1-4). Ieškotoja, antstoliui pateikdama teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 327,00 Eur skolos išieškojimo, jokių duomenų apie šio vykdomojo dokumento įvykdymą nepateikė. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tais atvejais, kai yra išduotas vykdomasis dokumentas ir išieškotojas prašo tokį dokumentą priimti vykdyti, antstolis turi pagrindą preziumuoti, kad išieškotojui yra žinoma, jog vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-712/2013). Be to, vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos nesuteikia antstoliui teisės ar pareigos tikrinti, ar vykdomasis raštas yra išduotas pagrįstai, o Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 1 dalis įgalina patikrinti, ar nėra priežasčių, sudarančių kliūtis išduotą vykdomąjį raštą priimti vykdyti.

19Atsižvelgiant į tai, jog pateikiant vykdomąjį raštą jokių duomenų apie išieškotojai atliktą piniginę perlaidą antstoliui pateikta nebuvo, be to, įvertinus CPK nurodytą akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus sąrašą, nenustatyta akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą, antstolis pagrįstai priėmė 2017-12-18 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti.

20Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 4 punktą nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą - dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra.

21Nors po 2017-12-19 raginimo įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje įteikimo pareiškėja antstolį informavo, apie tai, kad šį vykdomąjį raštą yra įvykdžiusi iki jo pateikimo antstoliui dienos, ir pateikė įvykdymą patvirtinančius dokumentus, tačiau atsižvelgiant į išdėstytą, tai nesudaro pagrindo laikyti, jog antstolio veiksmai priimant vykdymo proceso dokumentus, t.y. 2017-12-18 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, 2017-12-19 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, 2017-12-19 raginimą įvykdyti sprendimą, yra neteisėti ir naikintini.

22Remiantis CPK 590 straipsnio 2 dalimi, jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Pareiškėja, remdamasi CPK 590 straipsniu, teigia, jog vykdymo vieta neatitinka antstolio M. P. teritorijos, todėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą.

23Juridinių asmenų registro duomenimis D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ buveinė yra V.Grybo g. 34-76, Vilniuje. Tačiau iš vykdomojoje byloje esančio prašymo dėl vykdomojo dokumento pateikimo matyti, kad išieškotoja antstoliui nurodė D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ faktinės buveinės adresą A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, remdamasi Kauno apylinkės teismo vykdomajame rašte nurodyta skolininkės buveine, taip pat viešojoje erdvėje pačios D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ pateikiama informacija https://118.lt/imones/ekmedina-d-v-raulynaitienes-vaistine/3292800. Be to, antstolio M. P. kontoroje vykdoma kita vykdomoji byla Nr. 0123/17/00757, kurioje skolininkė D.V. R. vaistinė „Ekmedina“ savo adresą nurodo taip pat adresą Kauno mieste (v. b. l. 11-50). Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teismas sprendžia, kad antstolis teisingai įvertino, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, ir priėmė jį vykdyti (CPK 651 straipsnio 2 dalis 2 punktas), todėl pripažinti, jog antstolis išieškojimo veiksmus pradėjo nepagrįstai, nėra faktinio pagrindo.

24Dėl prašymo kompensuoti išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

25Pareiškėja skundu prašė priteisti iš antstolio 217,80 Eur išlaidas už advokato pagalbą, nurodydama, kad ji turi teisę naudotis teisininkų pagalba, be to, išlaidas patyrė dėl antstolio neteisėtų veiksmų.

26Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Šioje teisenoje paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013). Tačiau CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

272018-01-10 antstolio patvarkyme dėl pareiškėjos skundo nurodyta, kad atstovavimo išlaidos gali būti kompensuojamos, jei šalies reikalavimai patenkinami ir antstolio veiksmai pripažįstami neteisėtais ir prieštaraujančiais CPK normoms. Antstolis nurodė, kad aplinkybės apie skolos sumokėjimą priimant vykdomąjį raštą vykdyti jis objektyviai negalėjo žinoti, be to, pradėti vykdomieji veiksmai nesukėlė skolininkei jokių teisinių pasekmių, todėl sprendė, kad kompensuoti skolininkės išlaidas nėra teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytinas nepagrįstu pareiškėjos teiginys, jog antstolis visiškai nepasisakė dėl pareiškėjos prašomų priteisti išlaidų už advokato pagalbą.

28Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-397/2010).

29Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad vykdomasis dokumentas priimtas antstolio kontoroje 2017-12-18, 2018-01-03 gautas pareiškėjos skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų su įrodymais apie sprendimo įvykdymą iki vykdomojo dokumento priėmimo. Kadangi sprendimo įvykdymas iki vykdomojo dokumento priėmimo nesukelia skolininkui teisinių pasekmių, nes išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintų Sprendimų vykdymo instrukcijos78 punktas), todėl darytina išvada, jog pareiškėja, elgdamasi atidžiai ir rūpestingai, kilusį ginčą galėjo išspręsti bendradarbiaudama su antstoliu ir nepatirdama jokių finansinių išlaidų. Esant išdėstytoms aplinkybėms bei atsižvelgus į tai, kad pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimus tenkinti nebuvo pagrindo, todėl laikytina, kad pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintas pagrįstai.

30Dėl antstolio neveikimo.

31CPK 510 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami šio kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas grindžiamas inter alia veiksmingumo ir operatyvumo principais. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013, 2014 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2014).

32Pagal CPK 510 straipsnio 3 dalį, jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per įstatymo nustatytą 5 darbo dienų terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 straipsnio 4 dalis).

33Nagrinėjamu atveju, antstolis laikydamasis įstatymo reikalavimų skundą dėl antstolio veiksmų išnagrinėjo per penkias darbo dienas nuo gavimo, tenkindamas jį iš dalies, bylą užbaigė kaip įvykdytą, laikydamasis nuostatos, jog patvarkymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas, esant teismo sprendimui įvykdytam iki vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013).

35Nustatyta, kad pareiškėja 2018-01-03 skundu dėl antstolio veiksmų reikalavo vykdomąją bylą nutraukti, pripažinus, jog vykdomasis dokumentas priimtas neteisėtai vykdyti (CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Tačiau kaip minėta nutartyje, teismas išnagrinėjęs faktines bylos aplinkybes, nenustatė antstolio veiksmų neteisėtumo, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, todėl antstolis po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti nustatęs, kad pateiktas vykdomasis dokumentas iki jo priėmimo vykdyti jau buvo įvykdytas, pagrįstai priėmė patvarkymą užbaigti vykdomąją bylą kaip įvykdytą (CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Šiuo atveju, nepaisant to, jog antstolis 2018-01-10 patvarkyme dėl pateikto skundo nurodė, jog pareiškėjos skundą tenkina iš dalies, tačiau, tenkindamas pareiškėjos reikalavimą, nors ir kitu pagrindu, bet vykdomąją bylą užbaigė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjos tikslas – vykdomosios bylos užbaigimas, buvo patenkintas. Dėl šių priežasčių nebeliko pagrindo laikyti vykdymo proceso pradėjimo dokumentų neteisėtais ar jų naikinti, kadangi tai pareiškėjai nesukeltų jokių materialiųjų teisinių padarinių. Esant nurodytiems pagrindams, antstolis vykdomąjį dokumentą grąžino Kauno apylinkės teismui.

37Kadangi įvertinus vykdomosios bylos medžiagą, nenustatyta, jog atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis būtų pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nepagrįstai priėmęs vykdyti vykdomąjį raštą, parengęs raginimą įvykdyti sprendimą bei patvarkymą užbaigti vykdomąją bylą kaip įvykdytą, o pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo priešingai išvadai, todėl atmestinas pareiškėjos skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų ir neveikimo (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 291 straipsniu,

Nutarė

39atmesti pareiškėjos D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ skundą dėl antstolio M. P. neteisėtų veiksmų ir neveikimo vykdomojoje byloje Nr. 0123/17/01517.

40Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

41Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vidutė Liubševičiūtė... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos D.V. R.... 3. Teismas... 4. pareiškėja D.V. R. vaistinė „Ekmedina“ skundu dėl antstolio neveikimo... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2018-01-03 skundu reikalavo, jog antstolis... 6. Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. 2018-02-12 atsiliepimu į skundą dėl... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Sirupio vaistinė“ atsiliepimo į skundą... 8. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 9. Teismas... 10. skundas atmestinas.... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0123/17/01517 medžiagos nustatyta, kad antstolis M.... 12. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 13. Skolininkė savo skundą dėl antstolio neveikimo grindžia CPK 510 straipsnio... 14. Dėl skundo reikalavimų, esant užbaigtai vykdomajai bylai.... 15. Nustatyta, jog antstolis 2018-01-03 pareiškėjos skundą dėl neteisėtai... 16. Dėl antstolio patvarkymų panaikinimo.... 17. Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis, gavęs... 18. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog išieškotoja... 19. Atsižvelgiant į tai, jog pateikiant vykdomąjį raštą jokių duomenų apie... 20. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos... 21. Nors po 2017-12-19 raginimo įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje įteikimo... 22. Remiantis CPK 590 straipsnio 2 dalimi, jeigu skolininkas yra juridinis asmuo,... 23. Juridinių asmenų registro duomenimis D.V. R. vaistinės „Ekmedina“... 24. Dėl prašymo kompensuoti išlaidas advokato pagalbai apmokėti.... 25. Pareiškėja skundu prašė priteisti iš antstolio 217,80 Eur išlaidas už... 26. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 27. 2018-01-10 antstolio patvarkyme dėl pareiškėjos skundo nurodyta, kad... 28. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis... 29. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad vykdomasis dokumentas priimtas... 30. Dėl antstolio neveikimo.... 31. CPK 510 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad antstolių procesiniai... 32. Pagal CPK 510 straipsnio 3 dalį, jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš... 33. Nagrinėjamu atveju, antstolis laikydamasis įstatymo reikalavimų skundą dėl... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog asmenų, kurių... 35. Nustatyta, kad pareiškėja 2018-01-03 skundu dėl antstolio veiksmų reikalavo... 36. Šiuo atveju, nepaisant to, jog antstolis 2018-01-10 patvarkyme dėl pateikto... 37. Kadangi įvertinus vykdomosios bylos medžiagą, nenustatyta, jog atlikdamas... 38. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, 291... 39. atmesti pareiškėjos D.V. R. vaistinės „Ekmedina“ skundą dėl antstolio... 40. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 41. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...