Byla 2A-40-212/2009

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Rimanto Savicko, Zinos Mickevičiūtės (pranešėjos), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant atsakovui Ž. M. ir jo atstovei adv. Dainai Vaidachavičienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Ž. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-58-400/2008 pagal L. M. ieškinį atskovui Ž. M. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokinio turto padalijimo, nepilnamaečių vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo, iškeldinimo iš buto, neturtinės žalos priteisimo ir atsakovo Ž. M. prieškinį ieškovei L. M. dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių kaltės, santuokinio turto padalijimo, nepilnmaečių vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo, trečiajam asmeniui Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui, R. M., A. M.,

Nustatė

5Ieškovė prašo nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 2002-04-13 Panevėžio metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 87, dėl atsakovo kaltės; nustatyti nepilnamečių vaikų R. ir V. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ja; vaikų išlaikymui priteisti iš atsakovo po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės; pavesti jai uzufrukto teise disponuoti šiomis piniginėmis lėšomis; priteisti iš atsakovo 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir padalinti santuokoje įgytą turtą. Dalijant turtą prašė jai priteisti ¾ viso santuokinio turto, kuri pinigine išraiška sudaro 37 687,50 Lt, o atsakovui turto už 12 562,50 Lt. Prašė jai priteisti vieno kambario butą ( - ), 47 200 Lt vertės; sofą lovą, 150 Lt vertės; drabužių spintą, 400 Lt vertės; prieškambario baldus, 150 Lt vertės; skalbimo mašiną, 1000 Lt vertės; šaldytuvą, 300 Lt vertės; dujinę viryklę, 200 Lt vertės. Iš viso priteisti turto už 49 400 Lt. Atsakovui prašė priteisti: televizorių, 400 Lt vertės; virtuvinį komplektą, 250 Lt vertės; sekciją, 300 Lt vertės, iš viso priteisti turto už 850 Lt. Už jai tenkančią didesnę turto dalį atsakovo naudai iš jos priteisti 11 712,50 Lt piniginę kompensaciją, kurią išmokėti per dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat prašė atsakovą iškeldinti iš jai priteisto buto ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti santuoką su ieškove dėl abiejų sutuoktinių kaltės; priteisti jam visą butą ( - ), nes jis pirktas už jo tėvo dovanotus pinigus, kitą turtą palikti ieškovei; nepilnamečių vaikų R. ir V. M., gim. ( - ), gyvenamąjąvietą nustatyti su ieškove, o jų išlaikymui sutinka mokėti po 130 Lt kas mėnesį iki jų pilnametystės. Ieškovės reikalavimą priteisti 10 000 Lt neturtinės žalos atmesti, kaip nepagrįstą.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, o priešieškinį atmetė. Santuoką tarp L. M. ir Ž. M., įregistruotą 2002-04-13 Panevėžio miesto CMS, nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės; po santuokos nutraukimo atsakovui paliko pavardę M., o ieškovei – G.; padalijo santuokoje įgytą turtą, 90 150 Lt vertės. Ieškovei L. M. asmeninėn nuosavybėn priteisė: butą su rūsiu, esantį ( - ), 87 000 Lt vertės, sofą lovą 150, Lt vertės, prieškambario badų komplektą, 150 Lt vertės, drabužių spintą, 400 Lt vertės, televizorių, 400 Lt vertės, skalbimo mašiną, 1000 Lt vertės, šaldytuvą, 300 Lt vertės, dujinę viryklę, 200 Lt vertės, virtuvinį komplektą, 250 Lt vertės, sekciją, 300 Lt vertės, iš viso turto už 90 150 Lt. Atsakovui iš ieškovės priteisė 29 000 Lt kompensaciją už jai tenkantį visą butą. Nepilnamečių vaikų R. M. ir V. M., gimusių ( - ), gyvenamąją vietą nustatė kartu su motina L. M. Priteisė iš Ž. M. materialinio išlaikymo vaikams įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2008-02-29 po 260 Lt, kiekvienam ir materialinį išlaikymą vaikams po 250 Lt, kiekvienam, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės. Lėšas, skirtas nepilnamečių vaikų išlaikymui, uzufrukto teise pavedė tvarkyti motinai L. M. Atsakovą Ž. M. iškeldino iš buto, easnčio ( - ), su jam priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl buto, esasnčio ( - ), pripažinimo jo asmenine nuosavybe atmetė.

8Nustatė, kad šalys susituokė 2002-04-13, santuokoje, ( - ), gimė du vaikai: R. ir V. Kadangi šalių santuoka faktiškai iširo ir nebegalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės gyventi normalų santuokinį gyvenimą bei bendrai tvarkyti ūkį, santuoką nutraukė. Pagrindine santuokos iširimo priežastimi laikė atsakovo ligą, nes jis serga lėtine psichikos liga. Atsakovas pripažįno, kad dėl ligos ne visada sugebėdavo tinkamai įvertinti ir spręsti šeimoje iškilusias problemas. Iš aplinkybių visumos teismas padarė išvadą, jog šeima iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir todėl ieškovės reikalavimą dėl 10 000 Lt neturtinės žalos pripažįno nepagrįstu ir netenkino. Dalydamas turtą, nurodė, kad įstatymas leidžia nukrypti nuo lygių dalių principo, atsižvelgė į nepilnamečių vaikų interesus, kitas svarbias aplinkybes ir priteisė ieškovei didesnę turto dalį. Sprendė, kad santuokos metu įsigytas butas ( - ), negali būti dalijamas natūra, nes šalis negalės juo realiai naudotis. Buto vertę nustatė pagal turto vertintojo UAB „Verslavita“ pažymą, t. y. 87 000 Lt.

9Teismas, įvertinęs esamus įrodymus ir nenustatęs dokumentų, patvirtinančių, kad butas buvo atsakovui Ž. M. perleistas nuosavybėn, reikalavimą pripažinti butą ( - ), jo nuosavybe, atmetė. Butą laikė įgytu už šeimos lėšas ir pripažįno jį bendrąja jungtine nuosavybe. Teismas konstatavo, kad atsakovas nekritiškas savo būsenos atžvilgiu, dažnai keičia darbovietes, sunkiai pritampa kolektyve, yra priklausomas nuo tėvų, kurie jį remia finansiškai, suranda darbą. Šias aplinkybes laikė svarbiomis, leidžiančiomis nukrypti nuo lygių dalių principo dalijant santuokinį turtą, todėl ieškovei priteisė visą butą, o atsakovui kompensaciją, atitinkančią 1/3 dalį buto vertės, t. y. 29 000 Lt. Kitą santuokoje įgytą turtą, 1450 Lt vertės, priteisė ieškovei, nes atsakovas atsisakė reikalavimo į šį turtą ir kompensacijos.

10Šalys sutarė, kad nepilnamečiai vaikai R. ir V., gim. ( - ), gyvens su motina, ieškove L. M., todėl teismas, įvertinęs Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą ir visus įrodymus, esančius byloje, nustatė vaikų gyvenamąją vietą su motina L. M. Priteisdamas išlaikymą nepilnamečiams vaikams, teismas jo dydį nustatė proporcingai jų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai. Ieškovės manymu, vaikų išlaikymui reikia po 600 Lt kas mėnesį. Teismas nustatė, kad ieškovė dirba ir jos darbo užmokestis yra 741 Lt, vaikai gauna 52 Lt dydžio pašalpą kiekvienas, kurią skiria Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Atsakovas nedirba, registruotas darbo biržoje, pašalpų negauna. Jis sutinka teikti vaikams materialinį išlaikymą po 130 Lt kas mėnesį, nes šiuo metu neturi pajamų. Spręsdamas priteistino išlaikymo dydžio klausimą, teismas atsižvelgė į nurodytas aplinkybes, į tai, kad atskovas jaunas ir darbingas asmuo, tačiau dėl ligos turi ribotas galimybes susirasti gerai apmokamą darbą. Be to, jis priklausomas nuo tėvų, kurie jį remia finansiškai. Sprendė, kad ieškovės turtinė padėtis šiuo metu yra geresnė nei atsakovo ir ji turi bei gali skirti vaikams didesnį nei atsakovas išlaikymą, todėl iš atsakovo kiekvieno vaiko išlaikymui priteisė po 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės.

11Taip pat nurodė, kad padalijus santuokoje įgytą šalių butą ir priteisus jį ieškovei, atsakovas prarado teisę į šį butą. Atsižvelgęs į tai, kad butas yra vieno kambario, šalys nuolat konfliktuoja ir dėl to kenčia jų vaikai, atsakovą iš buto iškeldino su jam priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

12Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-11-12 sprendimą ir padalyti santuokoje įgytą turtą, kurio vertė 90 150 Lt, lygiomis dalimis kiekvienam po ½ turto dalį, priteisti ieškovei asmeninėn nuosavybėn butą su rūsiu, easntį ( - ), 87 000 Lt vertės, sofą lovą, 150 Lt vertės, prieškambario baldų komplektą, 150 Lt vertės, drabužių spintą, 400 Lt vertės, televizorių, 400 Lt vertės, skalbimo mašiną, 1000 Lt vertės, šaldytuvą, 300 Lt vertės, dujinę viryklę, 200 Lt vertės, virtuvinį komplektą, 250 Lt vertės, sekciją, 300 Lt vertės, iš viso turto už 90 150 Lt. Jam priteisti iš L. M. 43 500 Lt kompensaciją už asmeninėn nuosavybėn ieškovei atitenkantį butą ( - ). Taip pat prašo priteisti išlaikymą vaikams R. ir V. M., gim. ( - ), po 150 Lt kiekvienam, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės. Sprendimo dalį dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo panaikinti, o likusią dalį palikti nepakeistą.

13Nesutinka su teismo sprendimu padalyti santuokoje įgytą turtą nukrypstant nuo lygių dalių principo. CK 3.123 str. numato, kad nukrypti nuo lygių dalių principo galima atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį, kitas svarbias aplinkybes. Jis sutinku su teismo pozicija, kad vieno kambario butas natūra turi atitekti ieškovei, nes su ją lieka gyventi vaikai ir kitaip padalinti vieno kambario butą neįmanoma. Nesutinka su teismo vienu iš motyvų, dėl ko būtina nukrypti nuo lygių dalių principo, t. y. su aplinkybėmis, išdėstytomis ekspertizės išvadoje, kad dėl jo ligos pobūdžio ir eigos jis pakeitęs daug darboviečių, nesugeba atlikti pavesto darbo ir yra priklausomas nuo tėvų. Mano, kad šias aplinkybes teismas nepagrįstai pripažino svarbiomis ir leidžiančiomis nukrypti nuo lygių dalių principo ieškovės naudai. Mano, kad sutuoktinio sveikatos būklė, jo turtinė padėtis suteikia jam teisę į didesnę, o ne mažesnę turto dalį. Įvertinęs ligą, teismas negalėjo pabloginti jo turtinės padėties. Turėjo įvertinti, kad ginčo butas, kuris yra bendroji santuokinių nuosavybė, įgytas už jo tėvų dovanotas lėšas, kad jis atsisakė viso santuokos metu įgyto ir jiems dovanoto kilnojamojo turto ir paliko jį ieškovei. Teismas, siekdamas apsaugoti ieškovės, su kuria lieka vaikai, interesus, iš esmės pažeidė jo interesus.

14Nesutinka su teismo priteistu išlaikymo įsiskolinimu už laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2008-02-29 ir materialinio išlaikymo vaikams po 250 Lt periodinėmis išmokomis kiekvienam dydžiu. Mano, kad teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes. Jis su vaikais dažnai bendrauja, parsiveda iš darželio, savaitgaliais būna pas močiutę, o nuo 2007-05-18 iki teismo sprendimo priėmimo su ieškove gyveno kartu ir kartu rūpinosi vaikais. Be to, teismas priteisė ieškovei laikiną išlaikymą po 130 Lt iki įsiteisės teismo sprendimas, o nutartyje buvo konstatavęs, kad jis pagal išgales rūpinasi savo vaikais. Tuo metu jis dirbo ir gaudavo minimalų atlygį. Visi šie įrodymai tik patvirtina, kad nuo ieškinio padavimo dienos jis rūpinosi savo vaikais pagal išgales ir pajamas, pirko jiems maistą, drabužius nupirkdavo jo motina, todėl nėra ieškovei skolingas vaikų išlaikymo lėšų. Visiškai nemotyvavo, kodėl įsiskolinimą priteisė po 260 Lt kiekvienam vaikui, kai tuo tarpu jo pajamos buvo minimali alga, o vėliau ir šiuo metu yra bedarbis, pašalpos negauna. Tais pačiais motyvais grindžia ir savo nesutikimą su priteisto išlaikymo vaikams dydžiu. Mano, kad 250 Lt kiekvienam vaikui yra per didelė suma, tuo labiau, kad teismas, remdamasis ekspertų išvadomis konstatavo, kad jam sunku susirasti darbą. CK 3.192 str. numato, kad išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai. Jis neginčija, kad vaikams jų poreikių tenkinimui būtinas 600 Lt išlaikymas kiekvienam, tačiau teismas turėjo įvertinti, ar jis objektyviai pajėgus šiuo metu vaikams skirti išlaikymą po 250 Lt. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina, kaip priežastis, dėl kurios gali būti priteistas mažesnis išlaikymo dydis. Jo sunki turtinė padėtis susidarė ne dėl jo paties nerūpestingo elgesio, neatsakingumo, o dėl ligos, kuri atsirado ir paaštrėjo gyvenant santuokoje su atsakove. Teismas sprendime konstatavo, kad ieškovės asmeninės savybės turėjo poveikio ir jų šeimos santykių tvirtumui. Nors teismas sprendime nurodo, kad jis jokių pajamų negauna, pats yra išlaikomas tėvų, dėl ligos turi ribotas galimybes įsidarbinti, tačiau priteisė išlaikymą periodinėmis išmokomis kaip iš dirbančio ir pajamas gaunančio žmogaus.

15Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

16Apeliacinis skundas tenkitinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu L. M. ir Ž. M. santuoka, įregistruota 2002-04-13 Panevėžio miesto CMS, nutraukta. Teismas, nutraukdamas santuoką, išsprendė nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo bei santuokoje įgyto turto padalijimo klausimus (CK 3. 59 str.). Apeliantas su sprendimu nesutinka tik dalyje, o būtent: mano, kad teismas, dalydamas turtą, nepagrįstai nukrypo nuo lygių dalių principo; be pagrindo priteisė vaikų išlaikymo įsiskolinimą; nustatė nepagrįstai didelį išlaikymą vaikams ir visiškai neatsižvelgė į jo turtinę padėtį.

18Byloje nustatyta ir neginčijama, kad vieno kambario butas ( - ), 87 000 Lt vertės yra įgytas šalių santuokos metu ir yra bendroji jungtinė jų nuosavybė. Šalims gyvenant santuokoje gimė du vaikai: R. ir V. M., gim. ( - ), kurių gyvenamoji vieta nustatyta su motina, L. M.

19Šalių butas, kaip ir kitas santuokoje įgytas turtas, dalytinas pagal CK trečiojoje knygoje nustatytas taisykles. CK 3.117 str. 1 d. įtvirtintas sutuoktinių bendro turto lygių dalių principas ir nukrypti nuo šio principo galima tik CK 3. 123 str. nustatytais atvejais, o būtent: nepilnamečių vaikų interesai, vieno sutuoktinio sveikatos būklė ar jo turtinė padėtis arba kitos svarbios aplinkybės. Turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Kuomet natūra abiems sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes (CK 3.127 str. 3 d.).

20Nagrinėjamojoje byloje ginčo butas yra nedalus, nes yra vieno kambario, šalys kartu gyventi nebegali, dviejų nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove. Pirmosios instancijos teismas butą natūra priteisė ieškovei ir atsakovas su tuo sutinka. Tačiau jis mano, kad teismas nepagrįstai nukrypo nuo lygių dalių principo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienu atveju nukrypimo nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių mastas ir turto padalijimo būdas priskirtini teismo diskrecijai, įvertinant individualias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006-10-18 civ. b. Nr. 3K-3-526/2006; 2007-06-29 civ. b. Nr. 3K-3-301/2007; 2008-07-04 civ. b. Nr. 3K-3-353/2008 ir kt.).

21Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynibos principas reiškia, kad spręsdamas visus šeimos klausimus, susijusius su vaikais, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausiai atsižvelgti į vaikų interesus ir jais vadovautis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką šeimos bylose, pripažįsta, kad nepilnamečių vaikų interesus teismas privalo įvertinti tiek spręsdamas, ar neturi būti nukrypta nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, tiek ir nustatydamas bendro turto padalijimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-28 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-49/2008). Todėl nukrypimas nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių principo, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus ir tuo pagrindu skiriant tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, didesnę turto dalį, pateisinama jam tenkančia didesne našta, auginant ir ugdant šalių nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-220/2007).

22Šalių vaikai yra gimę ( - ), jų gyvenamoji vieta nustatyta su motina, todėl iki jų pilnametystės būtent ieškovei didesnė našta teks dėl jų priežiūros ir ugdimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl buto padalijimo. Teismas teisingai įvertino visas faktines bylos aplinkybes, teisingai taikė materialines teisės normas, todėl šioje dalyje priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti apelianto nurodytais motyvais nėra pagrindo.

24Dėl išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo vaikams priteisimo.

25Įstatymas nustato abiejų tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o jų išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3. 192 str.). Spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, teismas turi nustatyti išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius vaikų poreikius ir įvertinti abiejų tėvų turtinę padėtį. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, o įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3. 200 str.).

26Pirmosios instancijos tesimas, priteisdamas iš atsakovo išlaikymą vaikams po 250 Lt kiekvienam, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, palaikė ieškovės poziciją, kad kiekvieno vaiko išlaikymui reikia po 600 Lt kas mėnesį, įvertino ieškovės gaunamas pajamas (741 Lt darbo užmokesčio ir 52 Lt pašalpa vaikams), atsakovo dabartinę turtinę padėtį ir galimybę dirbti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas gali mokėti kiekvienam vaikui po 250 Lt kas mėnesį ir tai nėra didelė suma. Byloje yra duomenų, kad atsakovas turėtą darbą paliko savo noru, yra darbingas ir gan jauno amžiaus žmogus, turi statybininko specialybę, todėl turi visas galimybes įsidarbinti. Be to, apeliacinės instancijos teisme atsakovas pateikė Panevėžio darbo biržos pažymą iš kurios matyti, kad nuo 2008-11-01 atsakovui mokama 603 Lt nedarbo draudimo išmoka. Dėl pasakyto, teisėjų kolegija atmeta apelainto argumentus, kad vaikams priteistas išlaikymas yra per didelis.

27Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad teisė į išlaikymą vaikams atsirado nuo ieškinio pateikimo dienos, t. y. nuo 2007-03-01 (t. 1, b. l. 3–6). Tai patvirtina ieškovės 2008-02-20 pateiktas prašymas priteisti iš atsakovo laikiną materialinį išlaikymą vaikams, nes nuo pareiškimo į teismą padavimo dienos jis išlaikymo vaikams neteikia (t. 1, b. l. 134). Pagrįstų įrodymų, kad nuo 2007-03-01 atsakovas vaikams teikė pakankamas išlaikymą, byloje nėra. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-02-25 nutartimi (t. 1, b. l. 136) iš atsakovo priteistas laikinas išlaikymas vaikams po 130 Lt kiekvienam iki sprendimo priėmimo dienos. Apeliacinio teismo posėdyje atsakovas patvirtino, kad šį išlaikymą jis moka iki šiol. Nesant kitų įrodymų, teisėjų kolegija sprendžia, kad nuo 2007-03-01 iki 2009-02-04 (šios nutarties įsiteisėjimo dienos) atsakovas nesumokėjo 8640 Lt išlaikymo (500 x 23 mėn. – 260 x 11 mėn.), todėl ši pinigų suma priteistina iš atsakovo.

28Teisėjų kolegija, apibendrindama visa, kas išdėstyta, sprendžia, kad apelianto argumentas dėl išlaikymo vaikams įsiskolinimo iš dalies yra pagrįstas, todėl pimosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovo nuo 2007-03-01 iki 2008-02-29 priteistas išlaikymo įsiskolinimas po 260 Lt kiekvieman vaikui kas mėnesį, keistinas. Kitoje dalyje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-11-12 sprendimas paliktinas nepakeistu.

29Bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, nes atsakovui buvo suteikta Valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisnė pagalba, apmokant išlaidas 100 procentų (CPK 96 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo vaikams įsiskolinimo ir materialinio išlaikymo vaikams priteisimo pakeisti:

33Priteisti iš Ž. M., a. k. ( - ), R. M., gim. ( - ), ir V. M., gim. ( - ), 8640 Lt išlaikymo nepriemoką už laikotarpį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2009 m. vasario 4 d. ir po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki R. ir V. M. pilnametystės.

34Kitoje dalyje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Ieškovė prašo nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 2002-04-13... 6. Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti santuoką su... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 8. Nustatė, kad šalys susituokė 2002-04-13, santuokoje, ( - ), gimė du... 9. Teismas, įvertinęs esamus įrodymus ir nenustatęs dokumentų,... 10. Šalys sutarė, kad nepilnamečiai vaikai R. ir V., gim. ( - ), gyvens... 11. Taip pat nurodė, kad padalijus santuokoje įgytą šalių butą ir priteisus... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės... 13. Nesutinka su teismo sprendimu padalyti santuokoje įgytą turtą nukrypstant... 14. Nesutinka su teismo priteistu išlaikymo įsiskolinimu už laikotarpį nuo... 15. Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 16. Apeliacinis skundas tenkitinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 17. Nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu L. M. ir Ž. M.... 18. Byloje nustatyta ir neginčijama, kad vieno kambario butas ( - ), 87 000... 19. Šalių butas, kaip ir kitas santuokoje įgytas turtas, dalytinas pagal CK... 20. Nagrinėjamojoje byloje ginčo butas yra nedalus, nes yra vieno kambario,... 21. Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių ir... 22. Šalių vaikai yra gimę ( - ), jų gyvenamoji vieta nustatyta su... 24. Dėl išlaikymo įsiskolinimo ir išlaikymo vaikams... 25. Įstatymas nustato abiejų tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo... 26. Pirmosios instancijos tesimas, priteisdamas iš atsakovo išlaikymą vaikams po... 27. Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad teisė į išlaikymą vaikams atsirado nuo... 28. Teisėjų kolegija, apibendrindama visa, kas išdėstyta, sprendžia, kad... 29. Bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, nes atsakovui buvo suteikta Valstybės... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą dalyje... 33. Priteisti iš Ž. M., a. k. ( - ), R. M., gim. ( - ), ir V. M.,... 34. Kitoje dalyje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 12 d....