Byla 2A-169-180/2016
Dėl viešųjų sutarčių pripažinimo niekinėmis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-541-357/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovams Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir uždarajai akcinei bendrovei „Automagija“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Osvalda“, dėl viešųjų sutarčių pripažinimo niekinėmis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Tomadas“ prašė pripažinti niekinėmis atsakovų Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Šiaulių apskrities VPK) ir UAB „Automagija“ 2014 m. spalio 3 d. sudarytas sutartis dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugų teikimo.

4Ieškovė teigė, kad UAB „Automagija“ neatitiko konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, nes atsakovui su pasiūlymu pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, t. y. UAB „Automagija“ pateikė ne automobilių saugojimo aikštelės nuomos, o 2011 m. rugpjūčio 1 d. su subtiekėju UAB „Osvalda“ sudarytą turto pasaugos sutartį (toliau – pasaugos sutartis). Su pasiūlymu nepateikta kitokio pobūdžio sutartis, kurios pagrindu transporto priemonės būtų saugojamos teikiant paslaugas būtent atsakovui.

5Pasaugos sutarties I dalyje nurodyta, kad transporto priemonių saugojimo aikštelė, esanti Išradėjų g. 16A, Šiauliuose, priklauso UAB „Osvalda“ nuosavybės teise. Pagal VĮ Registrų centro duomenis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso valstybei, kuri sklypą išnuomojo O. Kšanio IĮ. UAB „Osvalda“ nuosavybės teise neturi žemės sklypo ir jame esančių statinių.

6Pagal konkurso sąlygas tiekėjas privalėjo būti sudaręs sutartį su saugos tarnyba dėl automobilių saugojimo. UAB „Automagija“ nepateikė duomenų, kad UAB ,,G4S Lietuva“ yra davusi sutikimą užtikrinti objektų techninę apsaugą.

7Ieškovės įsitikinimu, atsakovė UAB „Automagija“ neturi pakankamai techninių pajėgumų tinkamai įvykdyti pasirašytas sutartis, nes naudojasi trečiųjų asmenų, nenurodytų UAB „Automagija“ pateiktame pasiūlyme, pajėgumais. 2014 m. spalio 27 d. perimti transporto priemonių atvyko ne UAB „Automagija“, o trečiojo asmens UAB „Evatransport“ atstovas su UAB „Automagija“ 2014 m. spalio 3 d. išduotu įgaliojimu.

8II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas padarė išvadą, kad pagal konkurso sąlygų 11 punkto reikalavimus tiekėjas privalėjo pats atlikti pagrindinę paslaugos dalį – priverstinai nuvežti, pervežti ir perkelti transporto priemones. Jei tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartį, kitoms paslaugoms teikti ketina pasitelkti subtiekėjus, pasiūlyme privalo juos (subtiekėjus) nurodyti. Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo tiekėjui turėti saugojimo aikštelę nuosavybės teise.

11Teismas sprendė, kad atsakovė s UAB „Automagija“ su savo pasiūlymu pateiktoje pasaugos sutartyje, sudarytoje su UAB „Osvalda“, nustatytas UAB „Osvalda“ įsipareigojimas priimti saugoti jam nuosavybės teise priklausančioje aikštelėje, esančioje Išradėjų g. 16A, Šiauliuose, UAB „Automagija“ pristatytas ir perduotas saugoti transporto priemones. Tai, kad žemės sklypas, kuriame yra paminėta saugojimo aikštelė, nuosavybės teise priklauso ne UAB „Osvalda“, o valstybei, kuri šį sklypą yra išnuomojusi O. Kšanio IĮ, neturi esminės reikšmės, nes abiejų įmonių (UAB „Osvalda“ ir O. Kšanio IĮ) akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo – O. Kšanis. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Automagija“ pateikti ginčo duomenys yra tinkami jos kvalifikacijai pagrįsti.

12Teismas nusprendė, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo pateikti sutartį, sudarytą tarp tiekėjo ir saugos funkciją vykdančia įmone, turinčią atitinkamą licenciją. UAB „Automagija“ išviešino subtiekėją UAB „Osvalda“ bei pateikė subtiekėjo UAB „Osvalda“ su saugos tarnyba UAB „G4S Lietuva“ sudarytą sutartį. Teismas sutiko su atsakovu Šiaulių apskrities VPK, kad šis dokumentas įrodė tiekėjo kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentų 8.6 punkto reikalavimui.

13Teismas padarė išvadą, kad atsakovo UAB ,Automagija“ atitiktį konkurso reikalavimams taip pat įrodo teismui pateiktos sutartys: 2014 m. rugpjūčio 26 d. UAB „Osvalda“ ir UAB „Automagija“ sutartis dėl transporto priemonių saugojimo ir 2013 m. gruodžio 17 d. UAB „Osvalda“ ir O. Kšanio IĮ saugomos automobilių aikštelės, esančios Šiauliuose, Išradėjų g. 16A, nuomos sutartis. Sutartys nėra nuginčytos, galiojančios, todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus ieškovės teiginius, kad jose nurodyta sudarymo data neatitinka realios sudarymo datos.

14Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad atsakovė neturi pakankamų transporto priemonių sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Atsakovės UAB „Automagija“ pasinaudojimas UAB ,,Evatransport“ transporto priemone susijęs su tinkamu ir operatyviu sutarties įvykdymu dėl savų transporto priemonių netikėto gedimo. Teismo vertinimu, šis vienkartinis faktas negali būti siejamas su kvalifikacinių reikalavimų neatitikimu ir nesudaro pagrindo spręsti, kad atsakovė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Kartu su pasiūlymu atsakovė UAB „Automagija“ buvo pateikusi perkančiajai organizacijai pažymą, įrodančią, kad turi specialių transporto priemonių, t. y. atitinka konkurso sąlygų 8.7 punkto reikalavimus.

15Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus ieškovės teiginius, kad atsakovės UAB „Automagija“ saugojimo aikštelė yra netinkama ir neatitinka konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų, nes teismo įsitikinimu, konkurso sąlygose nebuvo konkretaus reikalavimo dėl aikštelės dydžio, nebuvo draudžiama tiekėjui naudotis keliomis aikštelėmis. Atsakovas byloje pateikė papildomus dokumentus apie ginčijamos sutarties tinkamą vykdymą, teismo posėdyje paaiškino, kad iki 2015 m. balandžio 9 d. nėra gavęs jokių duomenų apie galimus UAB „Automagija“ sutartinių įsipareigojimų pažeidimus.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovė UAB „Tomadas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį patenkinti. Skundo esminiai argumentai:

  1. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, dėl to neteisingai nusprendė, kad atsakovė pasiūlymų pateikimo dieną atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Pagal konkurso sąlygas tiekėjas privalėjo pateikti saugojimo aikštelės nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą arba nuomos sutartį. Atsakovės pateikta pasaugos sutartis, sudaryta kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, o ne šio konkurso pagrindu prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų.
  2. Teismas negalėjo atsakovės kvalifikaciją pripažinti tinkama, nes neįvertino melagingos pasaugos sutarties nuostatos, kad aikštelė nuosavybės teise priklauso UAB „Osvalda“. Vien tai, kad šios įmonės ir O. Kšanio IĮ, kuris nuomojasi aikštelę iš valstybės, akcininkas yra tas pats asmuo, nereiškia, kad atsakovė atitiko kvalifikacinį reikalavimą turėti nuosavybės teise priklausančią aikštelę ar ją nuomotis.
  3. Teismas neįsigilino į bylos esmę, neištyrė byloje esančių įrodymų ir nepasisakė dėl ieškovų argumentų, susijusių su konkurso sąlygų reikalavimu dėl automobilių laikymo angaro. Iš atsakovės pateiktų dokumentų akivaizdu, kad tokio angaro atsakovės saugomojoje aikštelėje nėra.
  4. Priešingai nei sprendė teismas, pagal konkurso sąlygų reikalavimus tiekėjas privalėjo pateikti jo ir saugos tarnybos sutartį. Subtiekėjo sudaryta sutartis negali būti laikoma tinkamu įrodymu.
  5. Teismas be pagrindo atmetė kaip neįrodytus apelianto teiginius, kad atsakovė nėra pajėgi tinkama vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė iš apelianto turėjo perimti transporto priemones, tačiau jų paimti atvyko UAB ,,Evatransport“, kuris pateikė atsakovės įgaliojimą. Pagal pirkimo sąlygų reikalavimus ne subtiekėjas, o tiekėjas privalėjo pats vykdyti dalį paslaugų – nuvežti, pervežti ir perkelti transporto priemones. UAB ,,Evatransport“ nebuvo nurodytas kaip subtiekėjas atsakovės pasiūlyme, byloje nėra duomenų, kad transporto priemonės buvo paimtos kitos sutarties pagrindu. Taigi atsakovė nėra pajėgi savarankiškai teikti paslaugas. Teismas neįvertino liudytojų paaiškinimų, kad atsakovė netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

18Atsakovas Šiaulių apskrities VPK atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, o apeliacinio skundo argumentų pagrindu nėra pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

22Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti visas bylos faktines aplinkybes, atskleisti bylos esmę ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t. y. įvykdyti teisingumą (CPK 6, 263, 265, 4238 str.), dėl to byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.).

25VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Taigi kvalifikacija – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

26Nagrinėjamoje byloje nustatyta: atsakovas – Šiaulių apskrities VPK, vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“. Pirkimo objektas buvo suskirstytas į penkias dalis (pirkimo sąlygų 7.2 p.). Perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 17 d. sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju 1, 2, 3 ir 5 pirkimo objekto dalims paskelbė UAB „Automagija“ pasiūlymą. Su laimėtoju 2014 m. spalio 3 d. buvo sudarytos sutartys dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste.

27Apeliantas teigia, kad konkurso laimėtojas UAB „Automagija“ neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, sprendžia, kad yra pagrindas sutikti su šiais apelianto argumentais.

28VPĮ 24 straipsnio 8 dalis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Paminėta, kad VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pagal VPĮ nuostatas tiekėjas, dalyvaujantis viešajame pirkime, tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus gali pats arba pirkimo sutarčiai vykdyti gali pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 str. 5 d.), remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais (VPĮ 32 str. 3 d.). Šis teisinis reguliavimas sudaro galimybę tiekėjui tiek pasitelkti kitą subjektą, kuris atliktų dalį perkamų paslaugų ar darbų, tiek paslaugas teikti ar darbus atlikti pačiam, pasitelkiant kito subjekto pajėgumus (techninius, finansinius ar kt.).

29Nagrinėjamu atveju pagal viešojo konkurso sąlygų 11 punkto reikalavimus tiekėjas privalo pats atlikti pagrindinę paslaugos dalį – priverstinai nuvežti, pervežti ir perkelti transporto priemones. Jei pasiūlyme numatyta, kad tiekėjas kitoms paslaugų teikimo dalims ketina pasitelkti subtiekėjus pirkimo sutarčiai vykdyti, tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius konkrečiai subtiekėjus, kokiai pirkimo daliai ir kokioms paslaugoms atlikti jis ketina juos pasitelkti. Byloje nėra ginčo dėl to, kad konkurso sąlygose buvo numatyta tiekėjų teisė pasitelkti subtiekėjus transporto priemonių saugojimo paslaugoms teikti.

30Viešojo konkurso sąlygų 8.7 punkte nustatyti reikalavimai tiekėjų techniniam pajėgumui: turėti mažiausiai vieną saugojimo aikštelę perkančiosios organizacijos veiklos teritorijoje, kuri, arba jos vietą turi būti aptverta ir saugoma (fizinė arba techninė apsauga) teritorija, tinkama laikyti visų rūšių kelių transporto priemones. Šį kvalifikacinį reikalavimą turėjo pagrįsti VĮ Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjo turima (nuomojama) saugojimo aikštelės teritorija yra registruota nekilnojamojo turto registre. Taigi pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad teikėjas privalėjo turėti aikštelę nuosavybės teise arba ją nuomotis. Iš byloje esančių ir su pasiūlymu pateiktų dokumentų akivaizdu, kad atsakovė UAB ,,Automagija“ pasiūlymo patiekimo dieną neturėjo aikštelės nei nuosavybės teise, nei nuomos pagrindais, nes pateikta 2011 m. rugpjūčio 1 d. sutartis, sudaryta su subtiekėju UAB „Osvalda“, neatitinka reikalautų sutarčių turinio – tai pasaugos sutartis, kurios pagrindu saugotojas UAB „Osvalda“ įsipareigoja priimti saugoti jam nuosavybės teise priklausančioje saugomoje aikštelėje, esančioje Išradėjų g. 16A, Šiauliuose, transporto priemones, kurias UAB „Automagija“ pristatys ir perduos saugojimui. Dėl to yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB ,,Automagija“ neatitiko konkurso sąlygų paminėto punkto reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino atsakovo pateiktos sutarties turinį.

31Pagal 8.6 punkto nuostatas, reglamentuojančias tiekėjo veiklos teisėtumą, buvo reikalaujama, kad tiekėjas (juridinis asmuo) pateiktų registravimo pažymėjimo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Šį kvalifikacinį reikalavimą turėjo patvirtinti licencija pagal Asmens ir turto saugos įstatymą ir Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 116 ,,Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklės“ arba sutartis su saugos funkciją vykdančia įmone, turinčia atitinkamą licenciją. Taigi priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, paminėtas sąlygų punktas aiškiai nustatė, kad reikalavimą – teisę vertis atitinkama veikla, t. y. vykdyti saugos funkciją, turi atitikti pats tiekėjas, o jeigu jis tokia veikla verstis neturi licencijos, turi teisę pasitelkti subtiekėją, turintį tokią licenciją. Tai turi įrodyti sutartimi, sudaryta su teisėtai tokias paslaugas teikiančiu subjektu, išviešinant tokį asmenį kaip subtiekėją.

32Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Automagija“ pasiūlyme atsakovui Šiaulių apskrities VPK subtiekėju, teiksiančiu transporto priemonių saugojimo paslaugas, nurodė UAB ,,Osvalda“, pateikusi jau paminėtą 2011 m. rugpjūčio 1 d. pasaugos sutartį, sudarytą su subtiekėju UAB „Osvalda“, kuria saugotojas UAB „Osvalda“ įsipareigojo priimti saugoti jam nuosavybės teise priklausančioje saugomoje aikštelėje, esančioje Išradėjų g. 16A, Šiauliuose, transporto priemones, kurias UAB „Automagija“ pristatys ir perduos saugojimui paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų tarp UAB „Automagija“ ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 2009 m. lapkričio 5 d. (Šiaulių miesto savivaldybės teritorijai), 2010 m. rugsėjo 27 d. (Kelmės rajono savivaldybės teritorijai) ir 2011 m. balandžio 28 d. (Radviliškio rajono savivaldybės teritorijai) pagrindu.

33Priešingai nei sprendė perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas, paminėta pasaugos sutartis nėra tinkamas tiekėjo kvalifikaciją (vertis atitinkama veikla) pagrindžiantis įrodymas. Nors UAB ,,Osvalda“ pagal paminėtą sutartį sutiko teikti UAB ,,Automagija‘ pasaugos paslaugą, tačiau UAB ,,Osvalda“ nepateikė būtinos licencijos, įrodančios, kad bendrovė turi teisę verstis tokia licencijuojama veikla. Tai, kad ši bendrovė tokios licencijos neturėjo, įrodo jos sutartys su saugos bendrove UAB „G4S Lietuva“, kuri tokia veikla vertėsi teisėtai. Be to, iš sutarties turinio akivaizdu ir tai, kad pasaugą bendrovė įsipareigota teikti ne pagal ginčui aktualią sutartį, sudaromą pagal 2014 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtą konkursą, o pagal sutartis, sudarytas kitų konkursų pagrindu. Taigi perkančiajai organizacijai pateikta 2011 m. rugpjūčio 1 d. pasaugos sutartis visiškai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, todėl negalėjo būti įvertinta kaip tinkamas, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino, formaliai nusprendęs, kad paminėti duomenys yra pakankami išvadai, kad teikėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

34Be to, yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl paminėtos sutarties turinio teisingumo, nurodant, kaip teigia apeliantas, melagingą informaciją apie UAB ,,Osvalda“ aikštelės, esančios Išradėjų g. 16A, Šiauliuose, nuosavybės teisę. Vien tai, kad UAB ,,Osvalda“ ir O. Kšanio IĮ, kuri nuomojasi ginčo aikštelę iš valstybės, yra tas pats akcininkas, nesudaro pagrindo tiekėjui pasiūlyme ar jo prieduose pateikti neatitinkančią tikrovės informaciją. Paminėta, kad pagal viešojo konkurso sąlygas pats tiekėjas turėjo valdyti transporto priemonių saugojimo aikštelę arba ją nuomotis. Pirmosios instancijos teismas į tai neatkreipė dėmesio, šių aplinkybių nenagrinėjo ir nevertino.

35Byloje esantis UAB ,,G4S Lietuva“ pranešimas apie objektų techninės apsaugos užtikrinimą taip pat neįrodo UAB „Automagija“ sutartinių santykiu su šia bendrove, nes, visų pirma, šis pranešimas adresuotas ne UAB ,,Automagija, o UAB ,,Osvalda“. Antra, šiuo pranešimu užtikrinama objektų saugos paslauga ne UAB ,,Automagija“, o UAB „Osvalda“, jei ši laimės viešojo pirkimo konkursą, tačiau UAB ,,Osvalda“ ginčo konkurse kaip tiekėjas nedalyvavo. UAB ,,Osvalda“ ir UAB ,,G4S Lietuva“ elektroninėje saugos sutartyje nenurodytas nei jos (sutarties) galiojimo terminas, nei saugojimo trukmė. Be to, UAB ,,Automagija“ savo pasiūlyme nebuvo nurodžiusi UAB ,,G4S Lietuva“ kaip subtiekėjo. Iš visų šių į bylą pateiktų duomenų teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas UAB ,,Automagija“ nepagrindė tiesioginių sutartinių santykių su licencijuota saugos tarnyba, todėl neatitiko konkurso sąlygų – reikalavimų tiekėjo kvalifikacijai. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė UAB ,,Automagija“, UAB ,,Osvalda“ ir UAB ,,G4S Lietuva“ tarpusavio teisinių santykių.

36Pagal konkurso sąlygų 7.1 punktą paslaugos turėjo būti teikiamos dviem variantais – priverstinai nuvežant transporto priemones ir saugant tais atvejais, kai už šias paslaugas turi susimokėti administracine tvarka baudžiami asmenys (1-as variantas, 7.1.1 p.) ir priverstinis transporto priemonių nuvežimas bei saugojimas, kai už paslaugas moka policijos įstaiga (2-as variantas). Policijos įstaiga turėjo teisę pirkti iš tiekėjo tik nuvežimo (į policijos nurodytas aikšteles) paslaugas pagal 2-ojo varianto nuvežimo įkainį. Pagal byloje pateiktą 2011 m. rugpjūčio 1 d. atsakovės UAB „Automagija“ ir UAB ,,Osvalda“ pasaugos sutartį atsakovė UAB „Automagija“ už turto saugojimą, kaip tai įvardinta sutartyje, saugotojui UAB ,,Osvalda“ neturėjo mokėti. Byloje nėra duomenų, kas atsiskaito su UAB ,,Osvalda“ už transporto priemonių saugojimą pagal 2-ąjį paslaugos teikimo variantą. Taip pat nėra duomenų, kas atsiskaito su UAB ,,G4S Lietuva“, kuri teikia saugojimo paslaugas aikštelėje, esančioje Išradėjų g. 16 a, Šiauliuose. Iš to kyla klausimas ar UAB ,,Aumagija“ pasiūlta sutarties kaina reali, ar perkančioji organizacija tam racionaliai panaudojo valstybės lėšas. Pirmosios instancijos teismas į tai neatkreipė dėmesio ir šių faktinių aplinkybių netyrė ir nevertino, nors lėšų racionalus panaudojimas – vienas iš esminių viešojo pirkimo principų ir tikslų. Teismo pareiga ginti viešąjį interesą ir peržengti ieškinio ribas, jei tai yra būtina (VPĮ 3 str., CPK 4238 str.). Teismas šios pareigos neįvykdė.

37Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės UAB ,,Automagija“ kvalifikaciją patvirtina bylos nagrinėjimo metu pateiktos 2013 m. gruodžio 17 d. UAB „Osvalda“ ir O. Kšanio IĮ saugomos automobilių aikštelės, esančios Šiauliuose, Išradėjų g. 16A, nuomos sutartis, ir 2014 m. rugpjūčio 26 d. UAB „Osvalda“ ir UAB „Automagija“ sutartis dėl saugos paslaugų teikimo, nes šios sutartys nebuvo pateiktos perkančiajai organizacijai su pasiūlymu, be to, jų turinys taip pat nepagrindžia UAB ,,Automagija“ kvalifikacijos (UAB „Automagija“ nėra aikštelės nuomos sutarties šalis, o UAB „Osvalda“ prie šios sutarties nepateikė įstatymų nustatytos licencijos verstis saugos veikla). Nustatyta, kad šias sutartis į bylą pateikė perkančioji organizacija – atsakovas Šiaulių apskrities VPK, kartu su atsiliepimu į ieškinį, gavęs šias sutartis jau iškėlus šią civilinę bylą, ruošiant procesinius dokumentus, pasikreipus dėl to į subtiekėją dėl informacijos patikslinimo. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai prieštarauja VPĮ 28 straipsnio 10 dalies, 32 straipsnio 5 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms, nes prašyti patikslinti, paaiškinti pasiūlymus, nekeičiant jų esmės, galima tik viešųjų pirkimų procedūrų metu, ir leidžia daryti prielaidą dėl ginčo konkurso skaidrumo principo pažeidimo. Sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šios sutartys objektyviai patvirtina atsakovės UAB ,,Automagija“ kvalifikacinių reikalavimų atitikimą pasiūlymo pateikimo dieną, nėra jokio pagrindo. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino priežasčių, dėl kurių šios sutartys nebuvo pateiktos kartu su pasiūlymu ar jo tikslinimo metu, o taip pat neįsigilino į sutarčių turinį. Apeliantas daro prielaidą, kad paminėtos sutartys galėjo būti sudarytos jau po pasiūlymo pateikimo, tačiau teismas šių faktinių aplinkybių nesiaiškino.

38Nors nagrinėjamoje byloje yra pagrindas konstatuoti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų įstatymo bei konkurso sąlygų reikalavimų pažeidimus, tačiau priimti galutinį sprendimą apeliacinėje instancijoje nėra galimybės, nes būtina išreikalauti ir ištirti daug naujų įrodymų, spręsti dėl ieškinio ribų peržengimo, siekiant išsiaiškinti laimėjusio pasiūlymo realią kainą bei racionalaus lėšų panaudojimo aplinkybę, dėl ginčo sutarčių teisinių pasekmių, jei jas reikėtų pripažinti niekinėmis, ir kt.

39Apeliantas ginčijo atsakovų AUB ,,Automagija“ ir Šiaulių apskrities VPK 2014 m. spalio 3 d. viešąsias sutartis dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste paslaugų teikimo, tačiau šios sutartys (ginčo objektas) į bylą nepateiktos; teismas jų nereikalavo, į turinį nesigilino, nesiaiškino sutarčių vykdymo aplinkybių, teikiamų paslaugų kokybės, atsiskaitymo pagal sutartis, įvykdytų sutarčių vertės, sutarčių pratesimo (jei buvo pratęstos) aplinkybių. Šios aplinkybės turi būti nustatinėjamos, nes yra reikšmingos sprendžiant dėl sutarčių teisinių pasekmių (VPĮ 951,2 str.). Taigi visi šie duomenys turi būti išreikalauti ir įvertinti (CPK 177, 179, 185 str.).

40Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra šios normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes – jei byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, kad būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme, o tai sudaro pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

41Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 str. 1 d.). Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes, ir išspręsti ginčą iš esmės, o CPK normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tačiau, įvertinus ginčo esmę bei reikšmę ir tai, kad dėl tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla turi būti nagrinėjama visa apimtimi naujais aspektais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Tai yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos nutartį panaikint ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

43Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Tomadas“ prašė pripažinti niekinėmis atsakovų Šiaulių... 4. Ieškovė teigė, kad UAB „Automagija“ neatitiko konkurso sąlygų... 5. Pasaugos sutarties I dalyje nurodyta, kad transporto priemonių saugojimo... 6. Pagal konkurso sąlygas tiekėjas privalėjo būti sudaręs sutartį su saugos... 7. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė UAB „Automagija“ neturi pakankamai... 8. II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas padarė išvadą, kad pagal konkurso sąlygų 11 punkto reikalavimus... 11. Teismas sprendė, kad atsakovė s UAB „Automagija“ su savo pasiūlymu... 12. Teismas nusprendė, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo pateikti... 13. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo UAB ,Automagija“ atitiktį konkurso... 14. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad atsakovė neturi... 15. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus ieškovės teiginius, kad... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovė UAB „Tomadas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti... 18. Atsakovas Šiaulių apskrities VPK atsiliepime prašo skundą atmesti kaip... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies... 23. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad pirmosios instancijos... 24. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 25. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 26. Nagrinėjamoje byloje nustatyta: atsakovas – Šiaulių apskrities VPK, vykdė... 27. Apeliantas teigia, kad konkurso laimėtojas UAB „Automagija“ neatitiko... 28. VPĮ 24 straipsnio 8 dalis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs,... 29. Nagrinėjamu atveju pagal viešojo konkurso sąlygų 11 punkto reikalavimus... 30. Viešojo konkurso sąlygų 8.7 punkte nustatyti reikalavimai tiekėjų... 31. Pagal 8.6 punkto nuostatas, reglamentuojančias tiekėjo veiklos teisėtumą,... 32. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Automagija“ pasiūlyme atsakovui... 33. Priešingai nei sprendė perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos... 34. Be to, yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl paminėtos sutarties... 35. Byloje esantis UAB ,,G4S Lietuva“ pranešimas apie objektų techninės... 36. Pagal konkurso sąlygų 7.1 punktą paslaugos turėjo būti teikiamos dviem... 37. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo... 38. Nors nagrinėjamoje byloje yra pagrindas konstatuoti perkančiosios... 39. Apeliantas ginčijo atsakovų AUB ,,Automagija“ ir Šiaulių apskrities VPK... 40. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 41. Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą panaikinti ir...