Byla 2-48-344/2013
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių fauga“ atstovui advokatui Marijui Veličkai,

4atsakovo UAB „Techsis“ atstovams Algirdui Birkantui ir advokatei Irenai Sinkevičienei,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Šiaulių fauga“ ieškinio reikalavimus atsakovui UAB „Techsis“, trečiajam asmeniui UAB „Kivida“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas n u s t a t ė :

7ieškovas, vadovaudamasis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.681 str. 1 d., 6.655 str. 1 d., LR Mokėjimų , atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str., prašė priteisti iš atsakovo 20 000 Lt skolą, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas advokatas Marijus Velička paaiškino, kad 2011 m. gruodžio 2 d. ieškovas UAB ,,Šiaulių fauga“ ir trečiasis asmuo UAB ,,Kivida“ sudarė darbų vykdymo sutartį atlikti montavimo darbus objekte Televizorių g. 9, Šiauliai. 2011 m. gruodžio 6 d. tarp UAB ,,Kivida“, UAB ,,Techsis“ ir UAB „Šiaulių fauga“ buvo sudarytas susitarimas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, pagal kurį atsakovas UAB „Techsis“ įsipareigojo sumokėti tiesiogiai ieškovui. Iki 2012 m. sausio 30 d. atsiskaitymas tarp šalių vyko normaliai, tačiau liko neapmokėti darbai, nurodyti 2012 m. sausio 30 d. darbų atlikimo akte, kurį pasirašė ieškovo ir trečiojo asmens atstovai, kurio pagrindu išrašyta sąskaita ser. SIA Nr. 1200026, kurios neapmokėtas likutis yra 551,31 Lt, bei 2012 m. vasario 29 d. darbų atlikimo akto, kurį pasirašė ieškovo ir trečiojo asmens atstovai, pagrindu išrašyta sąskaita ser. SIA Nr. 1200059, neapmokėta suma – 22 848,68 Lt, viso neapmokėta 23400,00 Lt. Ieškovui žinoma, kad UAB „Kivida“ yra pateikęs prašymą atsakovui dėl 20 000 Lt apmokėjimo. Atsakovas UAB „Techsis“ privalėjo apmokėti ieškovui už atliktus darbus tiesiogiai, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 6 d. susitarimu, kurio 2.2. p. nustatyta, kad UAB „Techsis“ įsipareigoja per sutartą terminą po atliktų darbų akto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp UAB „Kivida“ ir UAB „Fauga“ pasirašymo atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, t. y. ieškovu, pervedant pinigus į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Ieškovui toks susitarimas užtikrino atsiskaitymą už atliktus darbus, nes UAB „Kivida“ tuo metu jau buvo restruktūrizuojama. 2012 m. rugpjūčio 9 d. į ieškovo direktorės Ingridos Gulbinienės elektroninį paštą atsiuntė pranešimą, kad dėl objekto, esančio Televizorių g., 9, Šiauliai pridavimo 2012 m. rugpjūčio 20-24 dienomis, UAB „Kalvis“, sustabdė atsiskaitymus ir nurodė, kad pridavus objektą valstybinei komisijai, bus atsiskaityta su jų įmone.

8Atsakovo UAB ,,Techsis“atstovas direktorius Algirdas Birkantas paaiškino, kad pinigai pagal 2011 m. gruodžio 6 d. susitarimo 2.1. p. buvo pravedami tik gavus raštišką ,,Kividos“ prašymą, nes tai UAB „Kivida“ uždirbti pinigai tik ji turėjo teisę skirstyti. Prašymo dėl minimų sąskaitų apmokėjimo iš ieškovo nebuvo gauta, bendrovė yra moki ir gavusi prašymą, būtų apmokėjusi. Jo manymu, pagal Susitarimo 2.1. p. turėjo būti pateiktas prašymas ir tada būtų apmokėję, tačiau jokio prašymo iš UAB „Kivida“ negavo. Vadovavaois tokia praktika, kad UAB „Kivida“ pateikdavo prašymus apmokėjimui, o tada UAB „Techsis“ jai apmokėdavo. UAB „Techsis“ jokio pranešimo ieškovui dėl atsiskaitymų sustabdymo nerašė, tas raštas buvo adresuotas UAB „Šiaulių bankas“, nes objekto, esančio Televizorių g. 9, Šiauliai, finansavimui Šiaulių banke sudarytos dvi kredito sutartys, darbuotojai galėjo sumaišyti elektroninio pašto adresus.

9Liudytojas S. G. paaiškino, kad nuo 2005 m. dirba UAB ,,Techsis“, direktoriaus atostogų metu jį pavadavo ir prisimena, kad Šiaulių bankui buvo rašytas raštas dėl pinigų, nes vėlavo mokėti paskolą. Jam tuo metu UAB ,,Šiaulių fauga“ neskambino, dabar žino, kad raštas buvo ne ten išsiųstas. Apie tai, kad raštas išsiųstas ne tuo adresu pasakė direktorius teismo koridoriuje, tačiau jis prisimena, kad siunčiama buvo būtent Šiaulių bankui. Apie tai, kad su ieškovu neatsiskaityta jam žinoma nuo praėjusių metų rudens.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Dėl skolos priteisimo.

122011 m. gruodžio 2 d. sutartimi Nr. 471202112 ieškovas UAB „Šiaulių Fauga“ ir trečiasis asmuo UAB „Kivida“ susitarė dėl darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo objekte, esančiame Televizorių g. 9, Šiauliai (4-5 b. l.), o 2011 m. gruodžio 6 d. susitarimu, įgyvendindami minėtą sutartį, atsakovas UAB „Techsis“, kaip Genrangovas, trečiasis asmuo UAB „Kivida“, kaip Rangovas, ir ieškovas UAB „Šiaulių Fauga, kaip Subrangovas, sudarė susitarimą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus pagal sutartį Nr. 471202112 ir Statybos rangos sutartį Nr. 11-12, tvarkos (6-7 b. l.). Susitarimo 1 str. nustatė susitarimo dalyką – atsiskaitymo už atliktus darbus pagal minėtas sutartis, tvarką, o 2 str. šalys nusistatė įsipareigojimus – 2.1. str. trečiasis asmuo UAB „Kivida“ (Rangovas) įsipareigojo laiku priimti (ieškovo UAB „Šiaulių Fauga“ (Subrangovo) atliktus darbus, pasirašyti atliktų darbų aktus ir pateikti atsakovui UAB „Techsis“ (Genrangovui) susipažinti, o 2.2. str. ieškovas UAB „Techsis“ (Genrangovas) įsipareigojo per sutartą 30 dienų terminą, kurį numatė 3.1. str., trečiajam asmeniui UAB „Kivida“ (Rangovui) pasirašius atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą arba sąskaitą faktūrą, atsiskaityti tiesiogiai su ieškovu UAB „Šiaulių Fauga“ (Subrangovu), pervedant pinigus tiesiogiai į jo nurodytą sąskaitą banke. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų negalima padaryti kategoriškos išvados, kad atsakovas iki šios bylos iškėlimo žinojo apie ieškovo padarytus darbus ir tarp ieškovo ir trečiojo asmens pasirašytą 2012 m. sausio 30 d. darbų atlikimo aktą bei išrašytą sąskaitą faktūrą ser. SIA Nr. 1200026, kurios neapmokėtas likutis yra 551,31 Lt, bei 2012 m. vasario 29 d. darbų atlikimo aktą bei išrašytą sąskaitą faktūrą ser. SIA Nr. 1200059, neapmokėta suma – 22 848,68 Lt, viso neapmokėta 23400,00 Lt. Teismas nesivadovauja byloje esančiais įrodymais – trečiojo asmens UAB „Kivida“ prašymu (13 b. l.), nes prašymas pateiktas remiantis ne ieškovo nurodyta sąskaita; nesivadovauja ir elektroniniu pranešimu (13, 119, 120 b. l.), nes jis adresuotas ne ieškovui; taip pat atmeta liudytojo S. G. parodymus apie elektroninio laiško išsiuntimo apsirikimą, tačiau teismas pripažįsta, kad atsakovas apie nesumokėtas sumas ieškovui už padarytus bei priimtus darbus garantuotai sužinojo 2012 m. spalio 22 d. (25 b. l.), t. y. kai gavo ieškinį ir turėjo galimybę su ieškovu susiderinti skolos sumas bei apmokėti reikalaujamą sumą. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovas turėjo pareigą tiesiogiai sumokėti reikalaujamą sumą į ieškovo sąskaitą, kuri nurodyta 2011 m. gruodžio 6 d. susitarimo 3.1. str. Susitarimo 2.1. str. nurodyta, kad Rangovas, t. y. trečiasis asmuo UAB „Kivida“, įsipareigoja laiku priimti Subrangovo, t. y. ieškovo UAB „Šiaulių Fauga“, atliktus darbus, pasirašyti atliktų darbų aktus ir pateikti Genrangovui, t. y. atsakovui UAB “Techsis“, susipažinti, tačiau šis susitarimo straipsnis neįpareigoja nei ieškovo, nei trečiojo asmens pateikti prašymo atsakovui, kurį būtent atsakovas turi apmokėti, o tai reiškia, kad šalys nesusitarė, kokiu aktu trečiasis asmuo įsipareigoja informuoti atsakovą apie privalomus mokėjimus. Teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į tikruosius šalių ketinimus (LR CK 6.193 str.), teismas nebejoja, kad ieškovas, žinodamas tai, jog trečiajam asmeniui UAB „Kivida“ iškelta restruktūrizavimo byla, kas viešai paskelbta teismų informacinėje sistemoje LITEKO, siekdamas garantuoto atsiskaitymo už atliktus darbus, užsitikrino apmokėjimą už juos, pasirašydamas minėtą trišalį susitarimą, kuriuo atsakovas už atliktus ir priimtus darbus įsipareigojo mokėti tiesiogiai ieškovui, tačiau susitarime nenumatyta jokia sąlyga apie tai, kad apmokėjimas atliekamas tik po to, kai trečiasis asmuo UAB „Kivida“ pateikia atsakovui prašymą ar kitokį reikalavimą. Kaip minėta, atsakovas apie skolą tikrai sužinojo ne vėliau, kaip 2012 m. spalio 22 d., skolos iki šiol nesumokėjo, todėl iš jo priteitina ieškovo prašoma 20 000 Lt suma (LR CK 6.38 str.).

13Dėl palūkanų priteisimo.

14Kaip žinia, netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (LR CK 6.70 str., 6.71 str.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

15Ieškovas, vadovaudamasis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str., prašė priteisti 8,05 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Šis įstatymas taikomas netinkamai vykdant komercinius sandorius, kurių sąvoka pateikiama minėti įstatymo 2 str. 1 d. Teismas nelaiko 2011 m. gruodžio 6 d. tarp šalių sudaryto susitarimo komerciniu sandoriu minėto įstatymo 2 str. 1 d. prasme, todėl pripažįsta, kad šiuo atveju minėtas įstatymas netaikytinas, todėl iš atsakovo UAB „Techsis“ priteistinos LR CK 6.210 str. 2 d. numatytos 6 proc. palūkanos (LR CK 637 str. 2 d.).

16Analizuojant ieškovo atstovo pateiktą advokato pagalbos išlaidų pažymą (109 b. l.), teismas konstatuoja, kad, vadovaujantis LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, prašomos advokato pagalbos išlaidos negali būti priteistos pilnai, nes 2012 m. gruodžio 3 d. parengiamasis teismo posėdis vyko ne 2,5 val., o 1,1 val. (69-70 b. l.), todėl priteistina tik dalis tos dienos išlaidų, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstoliui V. Drungilui buvo pateiktas ir apmokėtas pavėluotai ir ieškovui pateikti dokumentai buvo grąžinti ne dėl atsakovo kaltės (31-48), todėl šios išlaidos nepriteistinos, kitos pateiktos sumos neviršija rekomenduojamų dydžių, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies palūkanų atžvilgiu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (LR CK 1.5 str.) , advokato pagalbos išlaidos mažintinos 3 proc., todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 3 094,30 Lt (3 190,00 Lt x 3 proc. = 3 094,30 Lt) advokato pagalbos išlaidos (109, 110-118 b. l., LR CPK 98 str.), ir 600 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str.,

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovo UAB ,,Šiaulių fauga“, įm. k. 145607529, buveinė Kelmės g. 1A, Šiauliai, a. s. Nr. LT93 7300 0100 7719 0885, banke ,,Swedbank“ AB, banko kodas 73000, naudai iš atsakovo UAB „Techsis“, įm. k. 180359062, buveinė Pramonės g. 15 A, Telšiai, 20 000 (dvidešimt tūkst.) Lt skolą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo 2012 m. spalio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 3 094,30,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai