Byla 2-1763/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Longista“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-2141-577/2011 pagal pareiškėjų BUAB „Longista“, UAB Rehau“, VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4679-772/2008 buvo nutarta bylą perduoti pagal teismingumą Šiaulių miesto apylinkės teismui, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl prašymo atnaujinti procesą teismingumo, t.y. ar šį prašymą turi nagrinėti bylą, kurioje pareikštas prašymas, išnagrinėjęs Šiaulių miesto apylinkės teismas, ar Vilniaus apygardos teismas, kuriam byla buvo persiųsta prijungti prie nagrinėjamos vieno iš pareiškėjų bankroto bylos.

5Pareiškėjai siekia atnaujinti procesą civilinėje byloje, išnagrinėtoje Šiaulių miesto apylinkės teismo, tačiau kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo Šiaulių miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje byloje dėl to, kad prašymo padavimo metu vienam iš pareiškėjų - UAB „Longista“ Vilniaus apygardos teisme iškelta bankroto byla.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras” prašo bylą perduoti pagal teismingumą Šiaulių miesto apylinkės teismui, mano, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo priimtas pažeidžiant CPK 367 str. 4 d. nustatytas teismingumo taisykles.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi nutarė civilinę bylą Nr. 2-2141-577/2011 pagal pareiškėjų BUAB „Longista”, UAB „Rehau” VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą suinteresuotam asmeniui UAB „Senasis Dvaras” dėl proces atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4679-772/2008 pagal pareiškėjų UAB „Longista” ir UAB „Senasis dvaras” prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo perduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui nagrinėti pagal teismingumą.

9Teismas nurodė, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo sprendimo klausimas negali būti priskirtinas administratoriaus reikalavimui bankrutavusios įmonės skolininkui arba tapatinamas su byla, kurioje bankrutuojančia įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

10Be to, prašymo pateikimo ir jo priėmimo, taip ir prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijos yra procedūrinis procesinis veiksmas, kuris turi būti atliekamas vadovaujantis išimtinai CPK straipsnių, reglamentuojančių proceso atnaujinimą, taisyklėmis. Tik prašymo dėl proceso atnaujinimo patenkinimo atveju, kuomet byla nagrinėjama pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, esant ĮBĮ numatytoms sąlygoms, gali būti sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Pareiškėjas BUAB „Longista“ atskiruoju skundu prašo skundžiam nutartį panaikinti ir prašymą dėl proceso atnaujinimo perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

13CPK 367 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmos instancijos teismui, yra bendroji norma, taikoma tik tuomet, kai nėra specialaus teisinio reguliavimo. Esant bendrosios (CPK 367 straipsnio 3 dalis taikoma tuomet, kai nėra specifinių aplinkybių) ir specialiosios (CPK 166 straipsnio 2 dalis taikoma tik tais atvejais, kai sprendžiam klausimai, susiję su bankrutuojančia bendrove) normos konkurencijai, taikoma specialioji norma ir todėl byloje reikėjo vadovautis CPK 163 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 166 straipsnio 2 dalimi ir Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatomis, pagal kurias bylos, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai bankrutuojančiai bendrovei, perduodamos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4679-772/2008, dėl kurios Vilniaus apygardos teismui buvo teikiamas prašymas atnaujinti procesą, buvo persiųsta ir prijungta prie BUAB „Longista” bankroto bylos, nagrinėjamos Vilniaus apygardos teisme.

14Byloje svarbu atsižvelgti ir į tikslą kuo greičiau tarp šalių atkurti teisinę taiką. Prašymas atnaujinti procesą buvo pateiktas dar 2009 metų pabaigoje ir dar nėra išnagrinėtas. Esant tokiai situacijai, proceso atnaujinimo klausimo nagrinėjimo perdavimas kitam teismui nesiderina su tinkamo proceso siekiu.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Rehau“ nurodė, kad atskirąjį skundą ir jo motyvus palaiko.

16Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo atskirąjį skundą tenkinti. Be paminėtų atskirojo skundo motyvų nurodo ir tai, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo perdavimas nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismui, esant iškeltai bankroto bylai, prieštarautų proceso ekonomiškumo ir bankroto procedūros prigimčiai - nustatyti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus ir patenkinti juos iš bendrovės turto visiems kreditoriams efektyviausiai ir operatyviausiai (CPK 7 str., ĮBĮ 30 str. 2 ).

17Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, proceso atnaujinimo sprendimo klausimas negali būti priskirtas administratoriaus reikalavimams bankrutavusios įmonės skolininkui arba tapatinamas su byla, kurioje bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010, kurioje konstatuota, kad pareiškimas dėl proceso atnaujinimo paduodamas CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka ir CPK 366 straipsnio 1 dalies pagrindais ir kad reikalavimas, jog sandoris būtų ginčijamas tik civiliniuose įstatymuose nustatytais pagrindais (sandorio stabilumo principas), galioja ir ginčijant teismo patvirtintą taikos sutartį proceso atnaujinimo stadijoje. Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK nuostatas prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas nelaikomas turtinio pobūdžio ginču (CPK 80 straipsnio 5 dalis).

192. Procesinė teisė imperatyviai reikalauja prašymą dėl proceso atnaujinimo paduoti civilinę bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui, todėl pareiškėjai, remdamiesi CPK 367 straipsniu, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2- 4679-772/2008 privalėjo kreiptis į Šiaulių miesto apylinkės teismą, kadangi nei CPK, nei specialusis teisės aktas - Įmonių bankroto įstatymas - jokių išimčių, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo būtų nagrinėjamas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, nenumato, atvirkščiai, proceso atnaujinimo Įmonių bankroto įstatymas net nereglamentuoja. Proceso atnaujinimo klausimus reglamentuoja tik ekstraordinarios CPK nuostatos, inter alia CPK 367 straipsnio 3 dalis.

203. proceso atnaujinimas yra ekstraordinari civilinio proceso stadija, susidedanti iš kelių etapų: 1) prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo; 2) prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo, kuris gali būti užbaigtas nutartimi atnaujinti arba atsisakyti atnaujinti procesą; 3) priėmus nutartį atnaujinti procesą, byla nagrinėjama pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles (CPK 370 straipsnio 4 dalis). Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, pirmieji du etapai reglamentuojami išimtinai pagal CPK XVIII skyriaus nuostatas ir tik perėjus į trečiąjį etapą gali būti sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

214. CPK 2 straipsnyje nurodytas proceso tikslas yra ne tik kuo greičiau tarp šalių atkurti teisinę taiką, bet ir tinkamai taikyti įstatymus, o CPK 7 straipsnyje įtvirtintas koncentruotumo principas gali būti taikomas tik tuomet, jei tai nekenkia tinkamam bylos išnagrinėjimui.

225. Skundžiamoje nutartyje teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir bylą perdavė pagal teismingumą Šiaulių miesto apylinkės teismui, nes, priešingu atveju, išnagrinėjus bylą iš esmės Vilniaus apygardos teisme, būtų pažeistos teismingumo taisyklės, kas sąlygotų pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliutų negaliojimą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Šioje byloje spręstinas teismingumo, t.y. civilinės bylos priskyrimo konkrečiam teismui klausimas. CPK 367 straipsnis nustato, kuriam teismui pateikiami prašymai dėl proceso atnaujinimo. Reglamentavimas skiriasi, priklausomai nuo pagrindo, kuriuo prašoma atnaujinti procesą. Kompetencija tiek atnaujinti bylą tuo pagrindu, kad Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, jog Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutariami prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuva, tiek šiuo pagrindu atnaujinus procesą išnagrinėti bylą priskiriama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (CPK 367 str. 1 d.). Taip realizuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kaip galutinės instancijos teismo funkcija kontroliuoti Lietuvos teismų sprendimų atitikimą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos protokolams. Kompetencija tiek atnaujinti procesą tuo pagrindu, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, tiek šiuo pagrindu atnaujinus procesą išnagrinėti bylą suteikiama tam teismui, kuris galimai neteisėtos sudėties išnagrinėjo bylą (CPK 367 str. d.). Taip sudaroma galimybė ištaisyti procesinę klaidą nuo tos proceso stadijos, kurioje procesinė klaida (neteisėtos sudėties teismas) padaryta ir todėl nebuvo tinkamai įvykdytas teisingumas. Prašymai atnaujinti bylą kitais pagrindais nagrinėti pateikiami bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Taip sudaroma galimybė išnagrinėti bylą, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo pagrindą sudarančias aplinkybes, o proceso dalyviai nepraranda teisės bendra instancine tvarka skųsti teismo sprendimų, kurie priimami įvertinus proceso atnaujinimo pagrindu buvusias aplinkybes. Taigi CPK 367 straipsnis nenustato tokio teisinio reglamentavimo, pagal kurį vienas teismas turėtų kompetenciją išspręsti proceso atnaujinimo klausimą, o kitas – išnagrinėti bylą, kurioje atnaujintas procesas.

26Aiškinant CPK 367 straipsnį kartu su Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią, visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, kartu su Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, darytina išvada, kad šioje byloje tiek išspręsti proceso atnaujinimo klausimą, tiek išnagrinėti bylą, jeigu procesas bus atnaujintas, kaip pirmosios instancijos teismas turi BUAB „Longista“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

27Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad yra visuotinai pripažįstama, jog vienas iš teisminės gynybos veiksmingumo kriterijų – bylos išnagrinėjimo operatyvumas. Šis kriterijus pripažįstamas reikšmingu tiek nacionaliniame lygmenyje, tiek tarptautinėje teisėje. Atitinkamai kaip vienas iš pagrindinių sąžiningo teismo proceso principo elementų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje numatyta žmogaus teisė į tai, kad jo byla būtų išnagrinėta per protingą laiką. Koks laikotarpis laikytinas protingu, vertintina konkrečios bylos konkrečių aplinkybių kontekste ir atsižvelgiant į tai, kad Europos žmogaus teisių teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą protingo termino sąvoką, savo praktikoje kaip vieną iš vertintinų aspektų yra išskyręs kompetentingų institucijų elgesį (pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių teismo 2000 m. liepos 27 d. sprendimas byloje Klein prieš Vokietiją).

28Pagal nagrinėjamos bylos duomenis pareiškėjai BUAB „Longista“, UAB „Rehau“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4679-772/2008 Vilniaus apygardos teismui padavė dar 2009 m. gruodžio 21 d. 2010 m. sausio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi šis prašymas buvo pripažintas atitinkančiu CPK 369 straipsnio reikalavimus, priimtinu ir paskirtas jo nagrinėjimas teismo posėdyje 2010 m. liepos 1 d. Kadangi dėl teismo delsimo suinteresuoti asmenys nebuvo laiku informuoti apie posėdį ir teisę pateikti atsiliepimus, 2010 m. liepos 1 d. buvo patenkintas atsakovo prašymas atidėti posėdį ir paskirta nauja posėdžio data – 2010 m. rugsėjo 9 d. Šią dieną teismo posėdis buvo atidėtas į 2010 m. gruodžio 14 d. (dėl advokato užimtumo). 2010 m. gruodžio 14 d. teisme gautas UAB „Senasis dvaras“ atstovo prašymas perduoti bylą pagal teismingumą Šiaulių mieto apylinkės teismui. Nutartis dėl šio prašymo buvo priimta ir paskelbta 2010 m. gruodžio 28 d. (prašymas perduoti bylą pagal teismingumą atmestas). UAB „Senasis dvaras“ atstovas 2011 m. balandžio 13 d. vėl pateikė prašymą perduoti bylą pagal teismingumą Šiaulių miesto apylinkės teismui. Šis prašymas buvo nagrinėtas 2011 m. balandžio 14 d. posėdyje ir patenkintas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. priimta ir paskelbta nutartimi, kuri ir yra skundžiama. Akivaizdu, kad vien prašymo atnaujinti procesą teismingumo klausimas Vilniaus apygardos teisme buvo sprendžiamas daugiau kaip metus, kelis kartus, jo išsprendimas užsitęsė ne tik dėl teismo didelio užimtumo, bet ir dėl paties teismo veiksmų, kol po metų buvo nuspręsta Vilniaus apygardos teismo žinioje esančią bylą perduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui tam, kad būtų išspręstas proceso atnaujinimo klausimas ir, jeigu procesas bus atnaujintas, byla vėl būtų sugrąžinta į Vilniaus apygardos teismą. Tokia proceso eiga nesiderina su civilinio proceso tikslais teismui rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu ir nesudaryti sąlygų bylą vilkinti (CPK 2, 7 ir 72 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl prašymo atnaujinti procesą teismingumo, t.y. ar šį... 5. Pareiškėjai siekia atnaujinti procesą civilinėje byloje, išnagrinėtoje... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras” prašo bylą perduoti pagal... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi nutarė civilinę... 9. Teismas nurodė, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo sprendimo klausimas... 10. Be to, prašymo pateikimo ir jo priėmimo, taip ir prašymo atnaujinti procesą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Pareiškėjas BUAB „Longista“ atskiruoju skundu prašo skundžiam nutartį... 13. CPK 367 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta, kad prašymas dėl proceso... 14. Byloje svarbu atsižvelgti ir į tikslą kuo greičiau tarp šalių atkurti... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Rehau“ nurodė, kad atskirąjį skundą ir jo... 16. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras“ atsiliepimu į atskirąjį... 18. 1. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, proceso atnaujinimo... 19. 2. Procesinė teisė imperatyviai reikalauja prašymą dėl proceso atnaujinimo... 20. 3. proceso atnaujinimas yra ekstraordinari civilinio proceso stadija,... 21. 4. CPK 2 straipsnyje nurodytas proceso tikslas yra ne tik kuo greičiau tarp... 22. 5. Skundžiamoje nutartyje teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Šioje byloje spręstinas teismingumo, t.y. civilinės bylos priskyrimo... 26. Aiškinant CPK 367 straipsnį kartu su Įmonių bankroto įstatymo 15... 27. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste teisėjų kolegija papildomai... 28. Pagal nagrinėjamos bylos duomenis pareiškėjai BUAB „Longista“, UAB... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartį panaikinti ir...