Byla 2-610-241/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų išieškojimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skolų išieškojimas“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Autoprofilis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas turėjo skolinį įsipareigojimą UAB „Arkėja“. Šį reikalavimą 2014 m. balandžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „Arkėja“ perleido ieškovui UAB „Skolų išieškojimas“, todėl ieškovas nuo 2014 m. balandžio 29 d. yra atsakovo kreditorius. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, likdamas skolingu 1 409,16 Lt (841 Lt skola, 500 Lt administravimo išlaidos, 68,16 Lt metinės palūkanos). Šiuo metu atsakovo skola ieškovui sudaro 2 410,47 Lt, kadangi ieškovas patyrė 1 001,31 Lt išlaidų, susijusių su teisinėmis paslaugomis, rengiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 5 iki 2, atsakovas turi 2 nepadengtus įsiskolinimus ir 3 turto areštus, atsakovo skola valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2 942,11 Lt. Kadangi atsakovas negali atsiskaityti su savo kreditoriumi, jam keltina bankroto byla.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, priteisė atsakovu iš ieškovo 87 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus buhalterinius dokumentus – 2013 m. gruodžio 31 d. bei 2014 m. gruodžio 22 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitas, kreditorių ir debitorių skolų sąrašą bei skolų sumas, nustatė, kad visi įmonės kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 323,717,50 Lt sumą, kuri neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės – 821 523 Lt, todėl padarė išvadą, kad atsakovas negali būti pripažintas nemokiu pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį. Teismas nustatė, 2014 m. gruodžio 22 d. mokėjimo pavedimu atsakovas sumokėjo ieškovui 841 Lt skolą, todėl atsakovas pagrįstai tvirtina, kad bendrovė šiuo metu pradelstų įsiskolinimų neturi, įsipareigojimus kreditoriams vykdo.

6Teismas atmetė atsakovo prašymą skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu, nurodęs, jog neturi pagrindo pripažinti, kad ieškovas, įgyvendindamas įstatymo nustatytą teisę kreipti į teismą, buvo nesąžiningas ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.Vien ta aplinkybė, kad įvertinus abiejų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir rašytinius dokumentus, atsakovui bankroto bylą atsisakyta iškelti, nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo nesąžiningumą bei skirti jam baudą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti bei klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas yra mokus. Byloje nepakanka įrodymų dėl atsakovo finansinės padėties, todėl teismas neturėjo galimybės ištirti bei teisingai įvertinti atsakovo finansinę būklę. Nesant kreditorių ir skolininkių sąrašų, ankstesnių bei ataskaitinių metų pilnos apimties (kaip tą numato teisės aktai) finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie atsakovui priklausančio turto realią vertę bei turto likvidumą, duomenų apie teisminius procesus, išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą, teismas negalėjo konstatuoti atsakovo mokumo. Dėl šių priežasčių teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

102. Nutartis priimta teismui neišsiaiškinimus bylos esmės ir neišnagrinėjus ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų bei pažeidžiant ĮBĮ imperatyvius reikalavimus, todėl esant neatskleistai bylos esmei, apeliacinės instancijos teismas turi panaikinti nutartį ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atsakovas prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais.

121. Apeliantas teigia, kad vadovaujantis ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktu, atsakovui turėjo būti iškelta bankroto byla, tačiau ĮBĮ 4 straipsnyje yra išvardyti pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai, o ne bankroto bylos iškėlimo pagrindai. Bankroto bylos iškėlimo pagrindai yra nurodyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose. Nei pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, nei atskirajame skunde apeliantas nenurodė bei neįrodė nei vieno bankroto bylos iškėlimo pagrindo. Pagrindas įmonei kelti bankroto bylą yra ne pareiškėjo ar teismo abejonės dėl įmonės mokumo, o akivaizdus įmonės negalėjimas vykdyti savo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams ir šie įsipareigojimai turi viršyti pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Apeliantas nenurodė svarių argumentų, kurie patvirtintų atsakovo nemokumą. Vien apelianto spėjimai dėl galimo atsakovo nemokumo, nepagrįsti objektyviais įrodymais, negali būti pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą.

132. Atskirajame skunde plačiai analizuojama įspėjimo dėl bankroto bylos iškėlimo tvarka, tačiau nei atsakovo atsiliepime į apelianto pareiškimą, nei teismo nutartyje nebuvo nurodoma, kad apeliantas nevykdė ar netinkamai vykdė savo pareigą informuoti ir įspėti atsakovą, todėl šie argumentai yra pertekliniai ir byloje neturi įrodomosios reikšmės.

143. Apeliantas nurodo, kad pareiškėjas vis dar yra atsakovo kreditorius, kadangi pareiškimo sumą sudaro 2 410,47 Lt, o atsakovas sumokėjo tik 841 Lt. Atsakovas pažymi, kad ši suma sudaro pagrindinę skolą, o likusi neapmokėta suma atsirado, kaip apelianto patirtos skolos administravimo išlaidos, vienašališkai apskaičiuotos paties apelianto, su kuriomis atsakovas niekada nesutiko ir nesutinka iki šiol, todėl jų ir neįtraukia į savo balansą bei į kreditorių sąrašus. Kadangi apeliantas nėra atsakovo kreditorius, todėl jis neturėjo teisės reikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kitų pagrindų, kuriais remdamasis apeliantas turėtų teisę inicijuoti atsakovui bankroto bylą, nėra.

154. Apelianto teiginiai, kad byloje nepakanka įrodymų apie atsakovo finansinę padėtį, neatitinka tikrovės. Atsakovas, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 27 d. pranešimo dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įpareigojimus, kartu su atsiliepimu į pareiškimą pateikė visą pranešime nurodytą informaciją: kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose buvo nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, finansinės atskaitomybės dokumentus 2014 m. spalio 1 d., informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Nutartyje buvo įvertintas atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balansas, 2014 m. gruodžio 22 d. balansas, 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, atsakovo debitorių ir kreditorių sąrašas ir 2014 m. gruodžio 22 d. atsakovo mokėjimo pavedimo nuorašas, patvirtinantis, kad atsakovas apeliantui sumokėjo 841 Lt skolą. Remdamasis ištirtais ir įvertintais įrodymais, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo kreditoriniai įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas negali būti pripažintas nemokiu pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį.

16I. A. instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

18Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar teismas pagrįstai atsisakė atsakovui iškelti bankroto bylą. Apelianto manymu, teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo mokumo, o byloje nepakanka įrodymų, patvirtinančių atsakovo finansinę padėtį, todėl teismas neturėjo galimybės ištirti bei teisingai įvertinti atsakovo finansinę būklę.

19Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-842/2008). Bankroto bylos iškėlimo pagrindai yra įtvirtinti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei įmonė yra nemoki, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės–komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, nusprendęs, kad šis yra mokus, t. y. jo finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtos nemokumo būsenos.

20Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad skundžiama nutartis priimta teismui neišsiaiškinimus bylos esmės ir neišnagrinėjus ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų. Atsakovas teismui pateikė tiek 2013, tiek 2014 metų pabaigos pelno (nuostolių) ataskaitas, balansą, pirkėjų skolų sąrašą bei atsakovo skolų sąrašą tiekėjams. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino atsakovo pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus. Teismas teisingai nustatė, kad pagal atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balansą, atsakovo turtas sudarė 890 370 Lt, o per vienerius metus mokėtinos skolos ir įsipareigojimai – 96 075 Lt (47 b. l.); atsakovo balanso, sudaryto 2014 m. gruodžio 22 d., duomenimis, atsakovo turtas sudaro 821 523 Lt (ilgalaikis materialus turtas – 380 551 Lt, trumpalaikis turtas – 440 972 Lt), per vienerius metus mokėtinų skolų ir įsipareigojimų įmonė neturi, o po vienerių metų jos mokėtinos sumos – 323 718 Lt (48 b. l.). Teismas nustatė, kad įmonės veikla pelninga, 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė turėjo 153 834 Lt pelno (46 b. l.), o pagal 2014 m. gruodžio 22 d. pelno (nuostolių) ataskaitą – 11 877 Lt (49 b. l.). Įvertinęs atsakovo turimą turtą, įsipareigojimų ir skolų sumas, teismas pagrįstai konstatavo, kad visi atsakovo kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 323 717,50 Lt, kurie neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės – 821 523 Lt, todėl atsakovas negali būti pripažintas nemokiu pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį. Dėl šių priežasčių negalima sutikti su apelianto argumentais, kad teismas neišsamiai išanalizavo atsakovo finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus ar kad neatskleidė bylos esmės.

21Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė atsakovo finansinės padėties ir padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo mokumo, todėl neturi pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Atsakovas prašo už atsiliepimą į atskirąjį skundą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šių išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, todėl nėra galimybės šį prašymą tenkinti (CPK 98 str.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui bankroto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Teismas atmetė atsakovo prašymą skirti ieškovui baudą už... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 9. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas yra mokus. Byloje... 10. 2. Nutartis priimta teismui neišsiaiškinimus bylos esmės ir neišnagrinėjus... 11. Atsakovas prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į... 12. 1. Apeliantas teigia, kad vadovaujantis ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktu, atsakovui... 13. 2. Atskirajame skunde plačiai analizuojama įspėjimo dėl bankroto bylos... 14. 3. Apeliantas nurodo, kad pareiškėjas vis dar yra atsakovo kreditorius,... 15. 4. Apelianto teiginiai, kad byloje nepakanka įrodymų apie atsakovo finansinę... 16. I. A. instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo... 18. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar teismas pagrįstai atsisakė atsakovui... 19. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto procesas taikomas tada,... 20. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad skundžiama nutartis priimta... 21. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi... 22. Atsakovas prašo už atsiliepimą į atskirąjį skundą priteisti... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....