Byla 2-99-747/2012
Dėl žalos padarytos aplinkai atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams E. S., A. J.,

4atsakovo atstovams G. N., advokatui Arūnui Žliobai,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių regiono apsaugos departamento ieškinį atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl žalos padarytos aplinkai atlyginimo,

Nustatė

6ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos priteisti ieškovui 23830 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2010-12-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pažyma Nr.(20-1)-D8-11915 „Apie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pareigūnų veiklos tarnybinio patikrinimo rezultatus“ nustatyta, kad pagal Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pateiktus dokumentus nustatyta, jog 2005 m. birželio antroje pusėje Žemaitijos nacionalinio parko Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas D. Č. nupurškė neaiškios kilmės herbicidais piktžolėtus takus Platelių sodybos parke. Sudaryta komisija įvertino, kad 2006 m. liepos 4 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.I-304 „Dėl Platelių buvusios dvaro sodybos (G214K) parkui (Platelių k., Platelių sen., Plungės r.) padarytai žalai nustatyti“ komisija, atlikusi patikrinimą nustatė, kad dėl nudžiūvusių medžių parkui padaryta žala ne tik aplinkosauginiu bet ir paveldosauginiu aspektu.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad 2006-07-04 sudaryta komisija įvertino susidariusią situaciją, nustatė, kad gamtai padaryta žala dėl Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojų kaltės. 2011-05-20 Šiaulių regiono departamento sudaryta komisija, kuri pakartotinai patikrino ir nustatė, jog dėl netinkamo herbicidas Arsenalas nudžiūvo šalia takų augantys vertingi medžiai.

8Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006-07-03 įsakymu Nr Į-304 “Dėl Platelių buvusios dvaro sodybos (G214 K) Parkui (Platelių k., Platelių sen., Plungės r.) padarytai žalai nustatyti” Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2006-07-04 surašė ir patvirtino aktą, kuriuo buvo pasiūlyta padarytą žalą atlyginti natūra , t.y. atsodinti medžius pažeistų ir žuvusių medžių vietose pagal rūšis. Atsakovas 2006-07-26 raštu Nr.S-308-(1.9) įsipareigojo “jei nukentėję medžiai neatsprogs, atsodinti atitinkamų rūšių medžius, juos prižiūrėti ir puoselėti”. Žala buvo atlyginta natūra 2008 metais. Vietoje pažeistų ar žuvusių medžių atsakovas Platelių dvaro sodybos regeneravimo projekte nurodytose vietose pasodino ir prižiūri 31 liepą, 3 gudobeles, 27 kaštonus. Žuvę, bedžiūstantys klevai, kuriuos iškirto, kėlė pavojų lankytojams bei statiniams ir augo mažesniu atstumu nuo buvusio rūsio, gatvės bei akmeninės tvoros, nei leidžia techninis reglamentas STR 2.06.01:1999, todėl jų atsodinimo atsisakyta. Medžiai atsodinti tose vietose, kur turėtų būti pagal Parko regeneracijos projektą. 2006-07-04 Aktas nebuvo apskųstas, panaikintas ar pakeistas, todėl aktas bei komisijos siūlymas atlyginti natūra yra galiojantis ir įvykdytas. Dėl žalos atlyginimo natūra įvykdymo netinkamumo jokių pretenzijų ar pastabų pareikšta nebuvo. Žalą atlyginus natūra, negalima reikalauti žalą atlyginti dar ir kitu būdu-pinigais, kadangi žalos atlyginimo būdai yra alternatyvūs ir šalinantys vienas kitą. Mano, kad nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje ieškinio senaties terminas yra praleistas, todėl prašo taikyti ieškinio senatį.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog 2006-07-04 aktu komisija įpareigojo atsakovą atlyginti žalą natūra. Žala atlyginta 2008 metais atsodinus medžius. Žala atlyginta pertekliniu būdu. Prašo taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu prašo ieškinį tenkinti. Teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

11Ieškinys atmestinas.

122010-12-20 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pažyma „Apie Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pareigūnų veiklos tarnybinio patikrinimo rezultatus „ Nr.(20-1)-D8-11915 išvadų 10 p. konstatavo, kad Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai, išpurškę nenustatytomis cheminėmis medžiagomis Platelių dvaro sodybos parko takus, kuomet žuvo ar buvo pažeisti 34 medžiai, padarė žalą aplinkai ir pasiūlyta LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui V. S. organizuoti tyrimą dėl žuvusių ir pažeistų medžių buvusioje Platelių dvaro sodybos parke 2006 m., kai aplinkai buvo padaryta didelė žala.

132011-06-09 nuostolių, padarytų aplinkai Platelių dvaro parke panaudojant herbicidą „Arsenal‘ skaičiavimo aktu nustatyta, kad 2005 m. birželio mėnesį Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro parke, siekiant sunaikinti žolinę augaliją, herbicidu „Arsenal“ buvo purškiami takai. Panaudojus šį herbicidą buvo pažeistos medžių gyvybinės funkcijos ir dėl to nudžiūvo 11 liepų ir 14 klevų. Padarytą žalą aplinkai privalo atlyginti Žemaitijos nacionalinis parkas. Pasiūlyta nuostolius atlyginti geranoriškai per 30 dienų. (l. 9).

14Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2006-07-04 aktu nustatė, kad Platelių dvaro sodybos parkui padaryta žala ne tik aplinkosauginiu, bet ir paveldosauginiu aspektu, parke rasti 34 žuvę ar pažeisti medžiai, iš jų 18 klevų nuo 28 iki 90 cm bei 16 liepų nuo 36 iki 76 cm storio krūtinės mate, kad medžiai pažeisti herbicidų, kurie buvo panaudoti 2005 m. vasarą parko takų žolinei augmenijai naikinti. Šiuo aktu komisija, siūlo atsižvelgiant į tai, kad Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai nežinojo, kad herbicidais naikindami žolinę augmeniją, augančią ant takų, pakenks ir medžiams, augantiems už kelių metrų nuo takų, siūlo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai žalą atlyginti natūra, t.y. artimiausiu metu atsodinti medžius pažeistų ir žuvusių medžių vietose pagal jų rūšis, bei tinkamai prižiūrėti parką ir jame esančius medžius bei želdynus. Šios komisijos narė Šiaulių RAAD atstovė I.Latakaitė dėl surašyto akto atskiros nuomonės nepareiškė. Duomenų, kad 2006-07-04 aktas būtų apskųstas, byloje nėra.

15Atsakovas neneigia, kad 2005 m. Platelių dvaro teritorijoje žolė buvo purškiama herbicidu „Arsenal“, tačiau nesutinka su tuo, kad gamtai padaryta žala nėra atlyginta. Atsakovas teigia, kad žalą, padarytą gamtai, atlygino atsodinant medžius 2008 metais, kaip tai buvo nurodyta 2006-07-04 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos aktu. Medžiai buvo atsodinti iš nupirktų medelių ( l. 70), bei iš Žemaitijos nacionalinio parko daigyno. Šie teiginiai ieškovo nėra paneigti. Be to, Aplinkos ministerijos sudaryta komisija 2010-12-20 pažymoje Nr.(20-10-D-8-11915 (l. 11-23) nurodė, kad patikrinus padėtį vietoje, nustatyti ar augantys dvaro sodybos parke pavieniai medeliai yra atsodintieji, neįmanoma, neatlikus miškininkystės specialistui papildomo tyrimo. Tokio tyrimo byloje nėra. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad prievoliniai santykiai dėl žalos atlyginimo atsirado atsakovui neleistinai sunaikinus 11 liepų ir 14 klevų ir kad pažeidimas, dėl kurio atsirado žala, buvo nustatytas 2006-07-04 ( l. 61-63). Tačiau 2007-07-13 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai buvo išduotas leidimas kirsti Platelių dvaro sodybos parke 15 nudžiūvusių klevų ir 11 liepų pagal 2006-07-04 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos aktą, t.y. medžiai, kurie jau buvo nurodyti 2006-07-04 akte. Leidimas kirsti suderintas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vyriausiuoju valstybiniu inspektoriumi A. E. (l. 24). Nuostoliai paskaičiuoti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus, t.y., vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2002-06-14 įsakymu Nr.D-327 „Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miško ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo: 1.1.2. ir 1.1.3. punktais patvirtinta metodika, nuostolių, padarytų gamtai, atlyginimo atveju medžių, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, žala padaryta gamtai, nustatyta 2006-07-04 ir šiuo aktu nutarta įpareigoti Žemaitijos nacionalinio parko direkciją padarytą žalą gamtai atlyginti natūra. Duomenų, kad žala šiuo būdu neatlyginta, ieškovas nepateikė. Žalos atlyginimo natūra būdas numatytas LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001-04-02 įsakymu Nr.097 „Dėl žalos, padarytos nekilnojamosios kultūros vertybėms, nustatymo ir nuostolių atlyginimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“ 4 p., bei CK 6.281 straipsnio 1 dalimi. Ieškovas ieškinyje remiasi 2011-05-20 Šiaulių regiono departamento sudarytos komisijos pažyma apie aplinkai padarytą žalą Platelių dvaro sodybos teritorijoje, kuri ir jos mastas jau buvo nustatyti 2006-07-04 aktu. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patvirtino, kad žala buvo nustatyta 2006-07-04 aktu, o 2011-05-20 Šiaulių regiono departamento sudaryta komisija pakartotinai patikrino ir nustatė, jog dėl netinkamo herbicido „Arsenal“ panaudojimo buvo padaryta gamtai žala 2006 m. Pripažįsta, jog medžiai buvo atsodinti. Ieškinį ieškovas teismui pateikė 2011-07-04 (l. 2). Tuo remdamasis atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį.

16Ieškinio senaties terminas– tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Kasacinio teismo praktika patvirtina, kad ieškiniams atlyginti padarytą aplinkai žalą pareikšti yra taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas v. V. P.; bylos Nr. 3K-3-372/2008). Ieškinyje nurodyta, kad žala ir jos mastas nustatytas 2006-07-04 aktu, duomenų, kad žala neatlyginta byloje nėra, ieškinys pateiktas teismui praėjus penkeriems metams, t.y. 2011-07-04, atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra pagrįstas ir tenkintinas. Todėl teismas apie kitus atsakovo nurodytus ieškinio atmetimo pagrindus nepasisako.

17Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą (LR CPK 93 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str.,

Nutarė

19ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai 5566 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai