Byla 2A-2912-577/2014
Dėl 2215,07 Lt skolos, 233,78 Lt palūkanų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės D. Š. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ patikslintą ieškinį atsakovei D. Š., trečiajam asmeniui V. G., dėl 2215,07 Lt skolos, 233,78 Lt palūkanų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus energija“, patikslinęs savo reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovės 2 215,07 Lt skolos už patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05, 233,78 Lt palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-09-18, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 457,05 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiui gyvenamajam namui, taip pat ir butui, esančiam adresu ( - ), kuris priklausė atsakovei iki 2013-07-05. Atsakovei, kol ji buvo buto savininkė, atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumos energiją Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais, tačiau atsakovė šios prievolės nevykdė, už jai patiektą šilumos energiją nemokėjo, todėl už laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05 patiektą šilumos energiją susidarė 2 215,07 Lt įsiskolinimas. Taip pat ieškovas nurodė, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, kurios nagrinėjamu atveju už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-09-18, iš viso, pasak ieškovo, sudaro 233,78 Lt (CK 6.210 str.). Ieškovo nuomone, tai, kad atsakovė negyveno bute, o asmuo, gyvenantis bute, nemokėjo mokesčių už tiekiamą šilumos energiją, neatleidžia buto savininko nuo pareigos sumokėti šiuos mokesčius. Ieškovas su atsakovės teismo posėdžio metu pareikštu prašymu išdėstyti sprendimo įvykdymą vienerių metų laikotarpiui sutiko iš dalies, t.y. sutiko, kad sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

5Atsakovė D. Š. su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodė, kad sutinka su 2 215,07 Lt skola, tačiau nesutinka su jai priskaičiuotomis 233,78 Lt palūkanomis. Atsakovė tvirtino, kad ji nežinojo, jog yra susidariusi skola, todėl ji niekaip negalėjo skolos apmokėti, negaudavo sąskaitų, nes jos buvo siunčiamos adresu ( - ), nors ieškovas žinojo, kad ji gyvena ( - ). Taip pat atsakovė paaiškino, kad parduodant minėtą butą iš varžytinių, ant varžytinių akto buvo uždėtas UAB “Vilniaus energija” spaudas, patvirtinantis, kad nėra skolos, jai tai buvo patvirtinta ir žodžiu. Apeliantė tvirtino, kad parduodant butą ji domėjosi dėl buto skolų, dėl to ne kartą kreipėsi į ieškovą, buvo pateikusi savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo prašė siųsti visą informaciją, tačiau jai nuolat buvo sakoma, jog skolų nėra. Pasak atsakovės, nuo 2010-11-01 iki 2011-10-19 minėtame bute gyveno V. G., o nuo 2011-10-19 iki 2013-07-24 - V. G. motina J. G., kuri raštiškai įsipareigojo mokėti visus komunalinius mokesčius, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė.

6Trečiasis asmuo V. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, apie neatvykimo priežastys teismo neinformavo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš ieškovės atsakovo naudai priteisė 2 215,07 Lt skolos už patiektą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05, 233,78 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t. y. 2 448 Lt 85 ct, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-09-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 457.05 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat sprendimo dalies dėl 2 448,85 Lt skolos ir palūkanų bei 457,05 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Vilniaus energija“ priteisimo įvykdymą buvo nutarta išdėstyti 9 mėnesiams, nustatant, kad D. Š. moka UAB „Vilniaus energija“ 8 mėnesius po 330 Lt kas mėnesį ir 9-tą mėnesį – 265,90 Lt. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė tinkamai nevykdė prievolės laiku sumokėti už jos nuosavybėje buvusiam butui patiektą šilumos energiją ir laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05 įsiskolino ieškovui 2215,07 Lt, todėl buvo konstatuota, kad ieškovo reikalavimas dėl 2 215,07 Lt skolos priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai. Teismas atsakovės argumentus, jog ji nežinojo apie skolą, todėl negalėjo jos sumokėti, vertino kritiškai ir atmetė bei, vadovaudamasis CK 6.210 str. 1 d., konstatavo, kad ieškovo reikalavimas dėl 233,78 Lt palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-09-18 (iki ieškinio pateikimo), priteisimo taip pat yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

10III.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovė D. Š. apeliaciniu skundu prašo išdėstyti mokėjimą vienerių metų laikotarpiui bei patraukti J. G. bendraatsakove. Apeliantė nurodo, kad ieškovas, žinodamas, kad ji gyvena adresu Žvejų g. 36, Vievis, visą informaciją vis tiek siuntė adresu ( - ). Taip pat atsakovė pažymi, kad, priteisus ieškovo prašomą sumą iš jos, ji turėtų teisę regreso tvarka reikalauti jos naudai priteisti ieškovo naudai priteistas sumas iš faktinių šilumos vartotojų. Paaiškina, kad nuo 2011 m. spalio 19 d. bute, esančiame adresu ( - ), gyveno V. G. su savo motina J. G., kuri raštiškai, dalyvaujant liudytojams įsipareigojo mokėti mokesčius už komunalines paslaugas ir priėmė iš V. G. atsiskaitymų knygutę. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės nuomone, J. G. į bylą turėtų būti patraukta bendraatsakove.

13Atsiliepimas į apeliacinį skundą pateiktas nebuvo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad jog butas, esantis adresu ( - ) (toliau – butas), nuo 2008-05-22 iki 2013-07-05 priklausė atsakovei (b.l. 24-27), mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l. 32) – patvirtina, kad atsakovė tinkamai nevykdė prievolės laiku sumokėti už jos nuosavybėje buvusiam butui patiektą šilumos energiją ir laikotarpiu nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05 įsiskolino ieškovui 2 215,07 Lt. UAB „Vilniaus energija“ mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l. 32) patvirtina, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovui už jos butui patiektą šilumos energiją skaičiuojamas nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05, kuomet butas buvo parduotas iš varžytinių (turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 0013/12/00940, b.l. 40). Ši pažyma taip patvirtina, kad atsakovei nemokant už butui tiekiamą šilumos energiją, buvo priskaičiuotos 5 procentų palūkanos, iš viso 233,78 Lt. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo laikotarpiu faktiškai bute, esančiame adresu ( - ), gyveno ne atsakovė, o V. G. ir J. G. (b.l. 11-13; 37; 38-39; 47-48).

17Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt. straipsniai), Šilumos ūkio įstatymą, Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4–260 patvirtintas Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas, kitas specialiąsias teisės normas, ne kartą yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d, nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009; 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2014 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad patalpų, t.y. buto, esančio adresu ( - ), už kurioms tiektą šilumos energiją susidariusį įsiskolinimą ieškovas prašo priteisti, savininkė nuo 2008-05-22 iki 2013-07-05 buvo atsakovė. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui už jos butui patiektą šilumos energiją skaičiuojamas nuo 2010-11-01 iki 2013-07-05, kai minėto buto savininkė buvo būtent atsakovė. Taigi, konstatuotina, jog ieškovas įsiskolinimą už ginčo butui tiektą šilumos energiją priteisti pagrįstai prašo iš atsakovės.

18Apeliantei paaiškintina, kad vien tas faktas, jog atsakovei priklausančiame bute gyveno kiti asmenys, nepaneigia buto savininko prievolės šilumos tiekėjui, o buto savininko ir naudotojo tarpusavio santykiai ir jų pobūdis, nesant įstatymo nustatyta tvarka įregistruotai nuomos sutarčiai, nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui su šilumos tiekėju.

19Pritartina pirmos instancijos teismo nuomonei, kad atsakovės argumentai, jog ji nežinojo apie skolą, todėl negalėjo jos sumokėti, yra atmestini kaip nepagrįsti. UAB „Vilniaus energija“ mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l. 32) patvirtina, kad atsakovei nemokant už butui tiekiamą šilumos energiją, atsakovei buvo priskaičiuotos 5 procentų palūkanos už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2013-09-18, kurios iš viso sudaro 233,78 Lt. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo nepritarti ir šios sumos priteisimui iš atsakovės ieškovo naudai.

20Be to, atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad ji nesutinka ir su ta pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria jos prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą buvo tenkintas tik iš dalies. Kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino sprendimo įvykdymo išdėstymą reglamentuojančias teisės normas, apeliacinės instancijos teismas jų nekartoja, tačiau atkreipia atsakovės dėmesį, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas yra teismo teisė, o ne pareiga, įstatymas nereglamentuoja, kokiems terminams, kokiais dydžiais sprendimo vykdymas galėtų būti išdėstomas, todėl darytina išvada, kad įstatymo leidėjas šį klausimą yra priskyręs teismo diskrecijai. Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, ir ar apskritai nebus paneigtas pats teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą šiuo klausimą, pritaria pirmos instancijos teismo argumentams ir išvadoms šiuo klausimu ir mano, jog šiuo konkrečiu atveju teismo sprendimo vykdymo išdėstymas 9 mėnesių laikotarpiui atitinka ir ieškovo, ir atsakovės interesų pusiausvyrą bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

21Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Taip pat šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Vadovaujantis tuo, kas išdėstytas, spręstina, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

24Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“, patikslinęs savo reikalavimus, prašė... 5. Atsakovė D. Š. su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodė, kad sutinka su 2... 6. Trečiasis asmuo V. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu ieškinį... 10. III.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovė D. Š. apeliaciniu skundu prašo išdėstyti mokėjimą vienerių... 13. Atsiliepimas į apeliacinį skundą pateiktas nebuvo.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad jog butas, esantis adresu ( - ) (toliau –... 17. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis... 18. Apeliantei paaiškintina, kad vien tas faktas, jog atsakovei priklausančiame... 19. Pritartina pirmos instancijos teismo nuomonei, kad atsakovės argumentai, jog... 20. Be to, atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad ji nesutinka ir su ta pirmos... 21. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 22. Vadovaujantis tuo, kas išdėstytas, spręstina, kad pirmos instancijos teismas... 23. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 24. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti...