Byla 2A-1288-221/2014
Dėl skolos sumokėjimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“, apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-90-835/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“, ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl skolos sumokėjimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovės atstovė kreipėsi į teismą ieškiniu (b. l. 1–3), prašydama priteisti iš atsakovės 10 308,42 Lt skolą už tiektą šilumos energiją į butus, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės atstovė 2014 m. vasario 7 d. teismui pateikė rašytinį atsisakymą nuo dalies ieškinio, kuriame nurodė, kad atsakovė sumokėjo 8 049,68 Lt skolos dalį, todėl ieškovė šios ieškinio dalies atsisako ir atsisakytų ieškinio reikalavimų bylos dalį prašo nutraukti (b. l. 54).

6Ieškinį dėl 2 258,74 Lt skolos už tiektą šilumos energiją į butus, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovė tiekia šilumos energiją butui, esančiam ( - ) (butas 1), kurį po buto savininko J. P. (J. P.) mirties paveldėjo atsakovė, ir butui, esančiam ( - ) (butas 2), kurį po buto savininko K. D. mirties paveldėjo atsakovė. Mokesčiai už patiektą šilumos energiją apskaičiuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Už butą 1 laikotarpiu nuo buto savininko mirties – 2001 m. gruodžio 24 d. iki 2007 m. kovo 1 d. yra susidariusi 2 243,03 Lt skola už tiektą šilumos energiją, už butą 2 laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. yra susidariusi 15,71 Lt skola už tiektą šilumos energiją. Atsakovė, kaip paveldėtų butų savininkė, privalo vykdyti prievoles ir apmokėti už patiektą šilumos energiją laikotarpiu, kai ji buvo savininkė, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos iki butų perleidimo tretiesiems asmenims. Taip pat prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovės atstovė atsiliepimu (b. l. 32–36) su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė atsakovei informaciją apie butą 1, kaip niekieno nepaveldėtą, pateikė 2007 m. kovo 8 d., o apie butą 2 – 2007 m. rugpjūčio 17 d. Atsakovė skolą už butą 1, susidariusią nuo 2007 m. kovo 8 d. iki 2010 m. kovo 16 d., ir skolą už butą 2, susidariusią nuo 2007 m. rugpjūčio 17 d. iki 2010 m. gegužės 25 d., t. y. nuo to momento, kai ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl butų perėmimo valstybės nuosavybėn iki butų realizavimo, sumokėjo. Mokėjimas už teikiamas paslaugas visą laikotarpį prieštarauja bendriesiems sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams, nes ieškovė, žinodama apie didėjančias skolas, laiku nesiėmė priemonių skolų didėjimo priežastims nustatyti, nieko nedarė, kad atsakovė būtų laiku informuota dėl galimai paveldimo turto. Atsakovė šią informaciją gavo atitinkamai praėjus šešeriems ir aštuoneriems metams po palikėjų mirties. Ieškovė yra juridinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla bei veikiantis savo rizika, ir žinodama apie nuolat augančias skolas ilgą laiką nesiėmė veiksmų didėjančioms skoloms sustabdyti. Dėl ieškovės neveikimo negali būti pažeisti teisėti atsakovės lūkesčiai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu (b. l. 66–69) priėmė ieškovės atsisakymą nuo dalies ieškinio, civilinės bylos Nr. 2-90-835/2014 dalį dėl 8 049,68 Lt skolos priteisimo nutraukė, kitą ieškinio dalį atmetė.

10Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčo laikotarpiu buto 1 savininke 2008 m. lapkričio 26 d. paveldėjimo teisės liudijimo Nr. I-4102 pagrindu ir buto 2 savininke 2009 m. birželio 16 d. paveldėjimo teisės liudijimu Nr. I-1722 pagrindu buvo atsakovė. Šalys rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju nebuvo sudariusios. Atsakovei gana ilgą laikotarpį nebuvo atskleista aplinkybė, kuriai įvykus pagal CK 5.62 straipsnio 1 dalies 3 punktą paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. Todėl, teismo vertinimu, iki šios aplinkybės atskleidimo atsakovė sutarties su ieškove negalėjo sudaryti. Teismo nuomone, šioje situacijoje pati ieškovė pažeidė CK 6.200 straipsnyje įtvirtintą šalių bendradarbiavimo principą, įpareigojantį šalis geranoriškai keistis informacija, kuri yra reikšminga įsipareigojimų vykdymui, ir CK 6.38 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Ieškovė (įmonė, užsiimanti ūkine komercine veikla bei veikianti savo rizika) žinojo (turėjo žinoti) apie didėjančias skolas ir laiku imtis priemonių skolų didėjimo priežastims nustatyti. Atsakovė skolą už teiktas paslaugas butui 1 sumokėjo nuo 2007 m. kovo 8 d. ir skolą už teiktas paslaugas butui 2 sumokėjo nuo 2007 m. rugpjūčio 14 d., tik gavusi ieškinį. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog atsakovė kaip rūpestinga buto 1 savininkė nesielgė tik nuo 2007 m. kovo 8 d., o kaip rūpestinga buto 2 savininkė nesielgė tik nuo 2007 m. rugpjūčio 14 d., kai sužinojo apie buvusių butų savininkų nepriimtą palikimą ir delsė sumokėti skolą, o iki šio termino teismas laikė, kad atsakovė negalėjo vykdyti prievolės dėl nepakankamo pačios kreditorės bendradarbiavimo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovės atstovė apeliaciniu skundu (b. l. 72–75) prašo teismo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimo dalį, kuria patikslintas ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės 2 258,74 Lt skolą atmestas, ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, spręsdamas klausimą dėl atsakovės nuosavybės teisės perėjimo momento į butus, taip pat atsakovės, kaip butų savininkės, vykdyti visas teises ir pareigas, kylančias su nuosavybės teise valdomu turtu. Teismas sprendime neteisingai konstatavo, kad tik apeliantei atskleidus atsakovei aplinkybę, jog butų įpėdiniai nepriėmė palikimo, atsirado pagrindas pagal CK 5.62 straipsnio 1 dalies 3 punktą paveldimam turtui paveldėjimo teise pereiti valstybės nuosavybėn, kadangi atsakovė butų savininke tapo nuo palikėjų mirties dienos, o ne nuo atsakovės sužinojimo apie palikėjų nebuvimą. Ieškovės prašoma priteisti 2 258,74 Lt skola susidarė laikotarpiu po butų palikėjų mirties. Vadovaujantis ginčo laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, šilumos pirkimo–pardavimo sutartinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato / buto savininkas, todėl atsakovei pareiga apmokėti už patiektą šilumos energiją į jai nuosavybės teise priklausančius butus atsiranda nuo butų nuosavybės teisės perėjimo momento, t. y. nuo butų savininkų / palikėjų mirties momento. Ginčo laikotarpiu susidariusi 2 258,74 Lt skola yra kvalifikuotina kaip butų savininkės – atsakovės skola, ir už šią skolą atsakovė atsako sutartiniais / prievoliniais pagrindais. Į butus visu ginčo laikotarpiu apeliantė tiekė centralizuotai gaminamą šilumos energiją. Pagal teisės aktus, šilumos tiekėjas (apeliantė) neturi teisės, siekdamas sumažinti / sustabdyti didėjančius įsiskolinimus, sustabdyti / nutraukti šildymo daugiabučiame name ar pavieniame bute ar nepriskirti tokiam butui šilumos. Skundžiamas sprendimas yra priimtas neteisingai aiškinant CK 5.62 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Byloje nustatęs tikslias buvusių butų savininkų (palikėjų) mirties datas, teismas turėjo tiksliai nustatyti ir palikimo atsiradimo laiką, o tuo pačiu nuosavybės teisės perėjimo momentą. Vadovaujantis CK 5.1 straipsnio 1 ir 2 dalimi, paveldėjus palikėjo turtą, kartu su paveldimu turtu nuo palikėjo mirties, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos, paveldimos ir visos mirusio fizinio asmens teisės ir pareigos.

152. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sutarties šalių bendradarbiavimo principą. Teismas nevertino, jog apeliantė dėl objektyvių priežasčių negalėjo ir neturėjo žinoti, kada butų savininkai numirė ir kad niekas nepriėmė paveldėjimo, todėl negalėjo anksčiau apie tai informuoti atsakovės, kaip galimos įpėdinės. Apeliantė neturi galimybės operatyviai gauti informacijos apie visus vartotojus, negali iš anksto žinoti, kurio buto paveldėtojai nesikreips dėl palikimo priėmimo. Apeliantei niekas nepraneša / neinformuoja apie mirusius šilumos energijos vartotojus, tokie faktai paaiškėja tik pradėjus rinkti duomenis ieškiniams dėl skolų išieškojimo. Be to, pareiga sekti / aiškintis, kurio turto nepriima joks įpėdinis, įstatymiškai yra numatyta ne apeliantei, o būtent valstybės bei savivaldybės institucijoms. Apeliantė negali būti laikoma atsakinga už tai, kad valstybė ar jos įgaliotos institucijos pačios nesirūpina įstatymuose joms numatytų funkcijų tinkamu vykdymu. Teismas nevertino pačios atsakovės atsisakymo bendradarbiauti. Atsakovė informaciją apie bešeimininkius butus gavo 2007 metais, tačiau butų dokumentai buvo sutvarkyti tik po daugiau nei metų. Ieškovė ne kartą prašė atsakovės atstovės informuoti apie buto paveldėjimo eigą bei sumokėti skolą, tačiau atsakovė atsisakė bendradarbiauti su ieškove, be jokių motyvų atsisakė sumokėti skolą. Tik pateikus teismui ieškinį, atsakovė sumokėjo dalį skolos.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 82–83) atsakovės atstovė prašo teismo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimą palikti galioti.

17Nurodė, kad apeliantė informaciją apie butą 1, kaip niekieno nepaveldėtą, pateikė Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai tik 2007 m. kovo 8 d. 2008 m. lapkričio 26 d. palikėjo J. P. nuosavybės teise valdytas butas su bendro naudojimo patalpomis paveldėjimo teise perėjo Lietuvos Respublikai. 2010 m. kovo 16 d. butas parduotas už 6 000 Lt. Kreditoriui UAB „Litesko“ buvo apmokėti vykdomieji dokumentai už 1 993,94 Lt. Atsakovė 2013 m. gruodžio 23 d. sumokėjo ieškovei 895,24 Lt įsiskolinimą už butui tiektą šilumos energiją. Lietuvos Respublika nesutinka mokėti 2 243,03 Lt skolos už butui tiektą šilumos energiją, nes Mokesčių inspekcija informaciją apie paveldimą turtą gavo tik 2007 m. kovo 8 d. Apeliantė informaciją apie butą 2, kaip niekieno nepaveldėtą, pateikė Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai tik 2007 m. rugpjūčio 17 d. 2009 m. birželio 16 d. palikėjo K. D. nuosavybės teise valdytas butas su bendro naudojimo patalpomis paveldėjimo teise perėjo Lietuvos Respublikai. Butas 2 2010 m. gegužės 25 d. aukcione parduotas už 15 400 Lt. Kreditoriui UAB „Litesko“ buvo apmokėti vykdomieji dokumentai už 659,48 Lt. Lietuvos Respublika 2013 m. gruodžio 23 d. apeliantei sumokėjo 2 516,12 Lt, tačiau nesutinka sumokėti 15,71 Lt, kurie susidarė už laikotarpį iki informacijos gavimo apie paveldimą turtą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Apeliantė žinojo apie didėjančias skolas butams, tačiau atsakovės atstovė neturi duomenų, kad apeliantė laiku ėmėsi priemonių skolų didėjimo priežastims nustatyti. Priešingai, Alytaus apskrities VMI apie galimą paveldėjimą valstybės vardu buvo pranešta praėjus daugiau nei septyneriems metams po palikėjų mirties. Paveldėjimo teisės liudijimas yra paveldėtojo nuosavybės teises į turtą patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę laisvai valdyti, naudoti ir disponuoti turtu. Visos prievolės prieš trečiuosius asmenis paveldėtojui atsiranda nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo momento. Todėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo momentas yra atskaitos taškas naujajam turto savininkui, šiuo atveju Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VMI prie FM, vykdyti prievoles, susijusias su paveldėto turto išlaikymu – mokėti už tiektą šilumos energiją. Ieškinio tenkinimas prieštarautų bendriesiems sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams, įtvirtintiems CK 1.5 straipsnyje, nes apeliantė ilgą laiką nieko nedarė, kad Mokesčių inspekcija būtų informuota dėl galimai paveldimo turto.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Teisėja nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

20Byloje kilo ginčas dėl pareigos naujajam turto savininkui, t. y. atsakovei Lietuvos Respublikai, vykdyti su paveldėto turto išlaikymu susijusias prievoles, pradžios, nė vienam buvusių savininkų įpėdiniui nepriėmus palikimo, apie ką apeliantė, butams tiekusi šilumos energiją, atsakovės atstovę informavo tik po kelerių metų nuo palikėjų mirties.

21Bylos duomenys patvirtina, jog butas 1, kuriam ieškovė tiekė šilumos energiją, nuosavybės teise priklausė J. P., kuris 2001 m. gruodžio 24 d. mirė (b. l. 17–18, 37), butas 2 – K. D., kuris mirė 1999 m. spalio 16 d. (b. l. 19–20, 39–40). 2007 m. kovo 8 d. atsakovė gavo ieškovės raštą Nr. 195, kuriame nurodyta, kad už tiektą šilumos energiją butui 1 susidaręs 4 384,12 Lt įsiskolinimas ir kad šis butas yra bešeimininkis, kartu prašo informuoti apie turto perėmimo valstybės nuosavybėn eigą ir baigtį (b. l. 37–38). Informacija apie butą 2 pateikta 2007 m. rugpjūčio 17 d. atsakovės gautame rašte Nr. 659 (b. l. 39–40). 2008 m. lapkričio 26 d. paveldėjimo teisės liudijimu Nr. I-4102 po palikėjo J. P. mirties likusį turtą, t. y. butą 1, ir 2009 m. birželio 16 d. paveldėjimo teisės liudijimu Nr. I-1722 po palikėjo K. D. mirties likusį turtą, t. y. butą 2, paveldėjo atsakovė Lietuvos Respublika (b. l. 9–10, 11–13, 17–18, 19–20) ir jį realizavo – butą 1 pardavė už 6 000 Lt, butą 2 – už 15 400 Lt (b. l. 32–36). Ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos, susidariusios nuo butų savininkų mirties, priteisimo. Atsakovė, iš dalies pripažindama ieškinį, ieškovei sumokėjo skolą nuo ieškovės pateiktų pranešimų apie minėtų butų savininkų mirtį, t. y. nuo 2007 m. kovo 8 d. butui 1 ir nuo 2007 m. rugpjūčio 17 d. butui 2. Pirmosios instancijos teismas priėmė atsisakymą dėl šios ieškinio dalies, kitą ieškinio dalį, t. y. dėl 2 258,74 Lt priteisimo, atmetė, motyvuodamas tuo, kad pati ieškovė pažeidė bendradarbiavimo principą, ilgą laiką neinformavo atsakovės apie butų savininkų mirtį. Su tuo apeliantė nesutinka.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad turtą Lietuvos Respublika paveldi (tampa turto savininke) nuo palikėjo mirties, o ne nuo sužinojimo, kad niekas turto nepaveldėjo, momento.

23Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai, tam, jog įgytų palikimą, turi jį priimti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje išaiškinęs, kad palikimą priėmusiam įpėdiniui palikėjo teisės ir pareigos pereina ne nuo palikimo priėmimo, bet nuo jo atsiradimo dienos (CK 5.3 straipsnis, 5.9 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2009; 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011; kt.). Pažymėtina, kad paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra tik įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, todėl jo išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007; 2008 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2008). Pagal kasacinio teismo išaiškinimą, valstybės atliekamas palikimo priėmimas yra ne valios priimti palikimą pareiškimas (kaip yra kitų įpėdinių atvejais), o jau įvykusio palikimo perėjimo valstybei juridinio fakto įforminimas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu. Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014).

24Nagrinėjamu atveju atsakovė buto 1 savininke tapo nuo savininko J. P. mirties, t. y. nuo 2001 m. gruodžio 24 d., o buto 2 savininke – nuo savininko K. D. mirties, t. y. nuo 1999 m. spalio 16 d. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad konkrečiu atveju apeliantės prašoma iš atsakovės priteisti 2 258,74 Lt dydžio skola susidarė laikotarpiu po butų palikėjų mirties, t. y. tuomet, kai butai nuosavybės teise priklausė atsakovei. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 2 243,03 Lt skolą už patiektą šilumos energiją į butą 1, susidariusią nuo palikėjo mirties iki 2007 m. vasario 28 d., ir 15,71 Lt skolą už patiektą šilumos energiją į butą 2, susidariusią po palikėjo mirties laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d., o tai iš viso sudaro 2 258,74 Lt. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, konstatavusiu, jog ginčo laikotarpiu, nors rašytinė sutartis ir nebuvo sudaryta, šalis siejo faktiniai šilumos pirkimo–pardavimo santykiai, o susidariusi skola yra atsakovės, kaip butų savininkės, skola.

25Pažymėtina, kad pareiga vartotojui atsiskaityti su šilumos tiekėju už patiektą šilumos energiją yra įtvirtinta CK 6.388 straipsnyje, LR ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (neteko galios nuo 2010 m. lapkričio 12 d.) 69.2 punktu, tiek LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 133.2 punktu, 2012 m. rugpjūčio 7 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-155 patvirtintų Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo 29 ir 31 punktais. Sutiktina su apeliante, kad išimčių dėl šios pareigos vykdymo teisės aktuose nėra numatyta jokiems subjektams. Tai reiškia, kad atsakovė, kaip paveldėto turto savininkė, privalo vykdyti prievoles, atsiradusias nuo palikimo atsiradimo dienos, nes nuo palikėjų mirties su paveldimu turtu atsakovei perėjo ir visos palikėjų teisės bei pareigos, susijusios su šilumos vartojimu, t. y. atsakovė įgijo teisę gauti iš ieškovės šilumą, reikalingą turtui išlaikyti ir perėmė pareigą už ją atsiskaityti (CK 5.1 straipsnio 2 dalis) (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-16-480/2014; 2014 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-215-273/2014; 2014 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-724-230/2014).

26Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą, motyvavo tuo, kad pati ieškovė yra kalta dėl skolos susidarymo, nes pažeidė šalių bendradarbiavimo principą, ilgą laiką neinformavo atsakovės apie buvusių butų savininkų mirtį, tuo pažeidė CK 6.200 straipsnio, CK 6.38 straipsnio 3 dalies nuostatas, ir remdamasis CK 6.64 straipsnio 1, 3 dalimis sprendė, jog prievolę pažeidė kreditorius, o ne skolininkas.

27Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Šalių bendradarbiavimo principas reikšmingas vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija, reikšminga prievolei vykdyti, iš sutarties sąlygų kilusiems neaiškumams pašalinti, ar nebuvo pažeista šalių turtinių interesų pusiausvyra ir ar viena šalis iš šio sandorio negavo nepagrįstos naudos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-3/2006; 2014 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2014). Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Net ir konstatavus kreditoriaus kaltės dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo buvimą, CK 6.259 straipsnis palieka teismo diskrecijai spręsti, ar kreditoriaus kaltės laipsnis, forma, apimtis ir pan. sudaro pagrindą sumažinti skolininko atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008).

28Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad sutarties dėl šilumos tiekimo šalys nebuvo sudarę. Teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog apeliantė neturi galimybės operatyviai gauti informacijos apie visus vartotojus, įskaitant ir mirusius, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo ir neturėjo žinoti, kada butų savininkai numirė ir kad niekas nepriėmė palikimo, todėl konkrečiu atveju ir negalėjo anksčiau informuoti atsakovės, kaip galimos įpėdinės. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė, ruošdama medžiagą skolos išieškojimui, sužinojusi apie butų savininkų mirtį, šią informaciją pateikė atsakovei, tačiau ši iš viso nepripažino skolos (b. l. 9–13), ir tik gavusi ieškinį, dalį skolos apmokėjo. Iš dalies sutiktina su atsakove, kad ieškovė ilgą laiką nesiėmė priemonių didėjančioms skoloms sustabdyti, tačiau pažymėtina ir tai, kad įstatymas nenumato konkretaus termino, be ieškinio senaties, kada kreditorius turi pradėti ginti savo pažeistas teises. Be to, iš informacinės sistemos LITEKO duomenų spręstina, kad ginčo butų savininkai sistemingai nemokėjo mokesčių už patiektą šilumą, skolos priteistos teismo sprendimais, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, tai, kad ir toliau nebuvo mokami mokesčiai, augo skolos, negalėjo sukelti ieškovei išskirtinio susirūpinimo. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ir atsakovė, kaip minėta, jokios rašytinės sutarties nebuvo sudariusios, šalis siejo tik faktiniai šilumos pirkimo–pardavimo santykiai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, jog būtent ieškovė kalta dėl susidariusios skolos dėl nepakankamo bendradarbiavimo su atsakove, ne laiku informavimo apie susidariusį įsiskolinimą ir nepagrįstai laikė, jog atsakovė prievolės nepažeidė. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas vėlesnėje savo praktikoje, kuria ir vadovautinasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2011), sprendė, jog įsiskolinimas nuo buto palikėjo mirties priteistas pagrįstai nepaisant atsakovės atsikirtimų dėl ieškovės nebendradarbiavimo ir ne laiku informavimo apie susidariusį įsiskolinimą (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-724-230/2014).

29Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas ieškovės apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl netinkamo materialiosios teisės normų taikymo pakeičia, t. y. panaikina sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas, ir ieškinį tenkina – priteisia 2 258,74 Lt skolą apeliantei ir žyminį mokestį (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendimo motyvuojamoje dalyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog priėmus ieškinio atsisakymą, ieškovei grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, tačiau rezoliucinėje dalyje šis klausimas neišspręstas, todėl ši klaida ištaisytina apeliacinio teismo. Patenkinus apeliacinį skundą, tenkintinas apeliantės prašymas priteisti apeliaciniame procese turėtas išlaidas, pateikus tai patvirtinančius įrodymus (b. l. 78) (CPK 98 straipsnis).

30Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimą pakeisti – sprendimo dalį, kuria patikslinto ieškinio reikalavimas priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos 2 258,74 Lt atmestas, panaikinti ir šią ieškinio dalį tenkinti: priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, įmonės kodas 110818317, iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188728974, 2 243,03 Lt skolą už patiektą šilumos energiją į butą 1, esantį ( - ), susidariusią nuo palikėjo mirties (2001 m. gruodžio 24 d.) iki 2007 m. vasario 28 d., ir 15,71 Lt skolą už patiektą šilumos energiją į butą 2, esantį ( - ), susidariusią nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d., iš viso 2 258,74 Lt, ir 72 Lt žyminį mokestį.

32Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

33Sugrąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, įmonės kodas 110818317, 75 procentus 2013 m. lapkričio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 3699 sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 181 Lt.

34Priteisti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, įmonės kodas 110818317, iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188728974, 72 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovės atstovė kreipėsi į teismą ieškiniu (b. l. 1–3), prašydama... 5. Ieškovės atstovė 2014 m. vasario 7 d. teismui pateikė rašytinį... 6. Ieškinį dėl 2 258,74 Lt skolos už tiektą šilumos energiją į butus, 5... 7. Atsakovės atstovė atsiliepimu (b. l. 32–36) su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Alytaus rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 27 d. sprendimu (b. l.... 10. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčo laikotarpiu buto 1 savininke... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovės atstovė apeliaciniu skundu (b. l. 72–75) prašo teismo panaikinti... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino sutarties šalių... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 82–83) atsakovės atstovė prašo... 17. Nurodė, kad apeliantė informaciją apie butą 1, kaip niekieno nepaveldėtą,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 20. Byloje kilo ginčas dėl pareigos naujajam turto savininkui, t. y. atsakovei... 21. Bylos duomenys patvirtina, jog butas 1, kuriam ieškovė tiekė šilumos... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad turtą Lietuvos... 23. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad valstybė, kaip ir kiti... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovė buto 1 savininke tapo nuo savininko J. P.... 25. Pažymėtina, kad pareiga vartotojui atsiskaityti su šilumos tiekėju už... 26. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą, motyvavo... 27. Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 straipsnio 2... 28. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad sutarties dėl... 29. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas,... 30. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 31. Alytaus rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimą pakeisti –... 32. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 33. Sugrąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“,... 34. Priteisti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, atstovaujamai...