Byla 2A-949-459/2016
Dėl avanso grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės ir Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės IĮ „Amburia“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės „Aura Group AS“ ieškinį atsakovei IĮ „Amburia“ dėl avanso grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, jame prašė priteisti iš atsakovės 2867,23 Eur, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-05-28 ieškovė su atsakove sudarė reklamos kūrimo paslaugų sutartį Nr. 2014-05-28-01, pagal kurią atsakovė įsipareigojo teikti reklamos kūrimo paslaugas ir darbų rezultatą su visomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis perduoti ieškovei, o ieškovė įsipareigojo priimti ir mokėti už suteiktas paslaugas. Sutarties 6.2 punkte atsakovė įsipareigojo pateikti išorinio puslapio (titulinio) dizainą per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, o galutinis sutarties įvykdymo terminas buvo 50-70 darbo dienų nuo koncepcinio išorinio puslapio (titulinio) maketo varianto patvirtinimo. Šalys susitarė, kad reklamos kūrimo paslaugų (tinklalapio sukūrimo - suprogramavimo) galutinė kaina – 11000 Lt (3185,82 Eur) (Sutarties 5.1 p.). Ieškovė pagal sutarties 5.3 punktą bei 2014-05-28 avansinę sąskaitą 2014-05-30 sumokėjo atsakovei 11000 Lt. Atsakovė per 9 mėnesius atliko 10 proc. sutartyje numatytų darbų, pateikė du išorinio puslapio dizaino koncepcinius sprendinius. Atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ieškovei turėjo esminės reikšmės, nes ši siekė pateikti reklamą bei informaciją apie savo teikiamas paslaugas potencialiems klientams. 2015-03-04 ieškovė išsiuntė atsakovei pranešimą apie sutarties nutraukimą ir pareikalavo grąžinti dalį sumokėto avanso, atsakovė gauto avanso negrąžino, todėl ieškovė, įvertinusi atsakovės atliktus darbus, prašo priteisti 2867,23 Eur.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-01 sprendimu tenkino dalį ieškinio: priteisė ieškovei iš atsakovės 2230 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutartimi sulygtų darbų atlikimo. Ieškovė nurodė, kad darbai tinkamai nebuvo atlikti – autentiškas ir unikalus įmonės internetinis tinklalapis nebuvo sukurtas, atsakovė teigė, kad darbus atliko tinkamai ir perdavė juos tarp šalių sudarytoje sutartyje numatyta tvarka. Iš šalių pasirašytos sutarties matyti, kad atsakovė įsipareigojo pateikti unikalaus autentiško išorinio puslapio dizaino variantus, sukurti vidinio puslapio dizainą, atlikti reklamos parengimo viešam pateikimui elektroninėje erdvėje paslaugas. 2015-03-04 nutraukdama sutartį ieškovė nurodė, kad „pateikti išorinio puslapio dizaino koncepsiniai sprendimai neatitinka AURA GROUP AS užsakytų paslaugų apimties ir kokybės reikalavimų, jie nėra nei unikalūs nei autentiški“. Tai, kad sukurtas produktas nėra autentiškas, patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. U., dirbantis reklamos kūrimo sferoje, tvirtinęs, kad „sukurta tik 0,5 kodo, o visa kita išnaudota trečiųjų šalių“, bei R. J., programuotojas, baigęs informatikos studijas, ieškovės iniciatyva įvertinęs atsakovės darbą ir padaręs išvadą, kad interneto svetainė www.auragroup.no, kurią IĮ „Amburia“ pateikė užsakovui, yra kurta ne autentiškais IĮ „Amburia“ sprendimais, bet naudojantis nemokamais šablonais laisvai platinama turinio valdymo sistema. Teismas padarė išvadą, kad paslaugų teikėjas savo įsipareigojimų, numatytų 2014-05-28 Reklamos kūrimo paslaugų sutartyje, tinkamai neįvykdė. Ieškovė, pateikusi atsakovei pretenzijas 2015 metų vasario mėnesį, 2015-02-18 elektroniniame laiške nurodė darbo nepriimanti bei pasinaudojo šalių pasirašytoje sutartyje nustatyta galimybe vienašališkai nutraukti sutartį paslaugų teikėją informuojant prieš 10 darbo dienų iki numatomos nutraukimo dienos. Tokiu atveju įstatymas įpareigoja užsakovą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Įvertinus tai, kad visa darbų vertė buvo sumokėta avansu, atsižvelgiant į teisme apklausto liudytojo nurodytas analogiškų sutarčių rinkos kainas, ieškovės patirtas papildomas išlaidas sudarant naują tinklalapio sukūrimo sutartį, teismas padarė išvadą, kad ieškinys pagrįstas iš dalies: ieškovei iš atsakovės priteista dalis (70 %) avansu sumokėtų pinigų - 2230 Eur.

4Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, jame prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-01 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovės pozicija bylos nagrinėjimo metu buvo nenuosekli. Sutarties vykdymo metu atsakovei nebuvo pateikta jokių pretenzijų ar pasiūlymų, o remiantis Reklamos kūrimo paslaugų sutarties 5.2 punktu tinkamu darbų ar jų dalies perdavimu laikomas jų pateikimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, jeigu paslaugų gavėjas nepateikia argumentuotų pretenzijų dėl paslaugų kokybės per 5 darbo dienos nuo jų pateikimo dienos. Šalių sudarytoje sutartyje nėra numatyta atsakovės pareiga į sukurtą svetainę įkelti ieškovės įmonės ar gaminių/paslaugų nuotraukas. Teismo pripažintas pagrįstu ieškovės motyvas, jog atsakovė svetainėje nesukūrė internetinės parduotuvės ir neva dėl šios priežasties svetainė negali funkcionuoti, yra visiškai nepagrįstas, nes sutartyje šalys nenumatė, kad atsakovė papildomai įsipareigoja sukurti internetinę parduotuvę. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog panašios internetinės svetainės sukūrimas kainuoja apie 300 Eur. Teismas ginčijamame sprendime visiškai nepagrįstai rėmėsi ieškovės atstovų ir specialistų išvadomis bei parodymais, jog atsakovė naudojosi trečiųjų asmenų sukurtomis programomis. Akivaizdu, jog atsakovė, įsipareigojusi sukurti svetainę ieškovei, neįsipareigojo sukurti specialių tik ieškovei skirtų kompiuterinių programų. Teismas taip pat visiškai neatsižvelgė į tai, jog ieškovė pretenzijas atsakovei pradėjo reikšti tik 2015 metų vasario mėnesį, kai neilgai trukus pasirašė naują darbų atlikimo sutartį su kita analogiškas paslaugas teikiančia įmone už žymiai mažesnę kainą, o tai suteikia pagrindą manyti, jog būtent tai ir įtakojo ieškovę pradėti reikšti atsakovei nepagrįstas pretenzijas siekiant sutaupyti lėšų. Atsakovė išreiškia abejonės ir dėl specialistų ir liudytojų išvadų bei parodymų patikimumo.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė visiškai nepagrįstai teigia, jog ieškovė jai nereiškė jokių pretenzijų. Elektroninių laiškų turinys atskleidžia, kad tarp šalių vyko ginčas. Atsakovė, veikianti kaip verslininkė, savo srities profesionalė, sutarties tinkamai neįvykdė: tai patvirtina ieškovės pretenzijos, priverstinis rangos sutarties sudarymas su kitais programuotojais, liudytojas, nurodęs, kad programa padaryta ne iki galo.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Atsakovė prašė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinio skundo motyvus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-05-28 tarp šalių buvo sutaryta Reklamos kūrimo paslaugų sutartis 2014-05-28-01, pagal kurią paslaugų teikėjas (atsakovė) įsipareigojo teikti paslaugų gavėjui (ieškovei) reklamos kūrimo paslaugas ir darbų rezultatą su visomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis perduoti paslaugų gavėjui, o paslaugų gavėjas įsipareigojo priimti ir mokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, šalys susitarė, kad galutinė paslaugų kaina – 11000 Lt (sutarties 5.1 p.), paslaugų gavėjas įsipareigojo sumokėti atsakovei 11000 Lt dydžio avansą (sutarties 5.3 p.) (tomas I, b. l. 5-7). Ieškovei 2014-05-28 buvo pateikta avansinė sąskaita 11000 Lt sumai, kurią ieškovė apmokėjo 2014-05-30 (tomas I, b. l. 10, 12, 23). Ieškovė 2015-03-04 išsiuntė atsakovei pranešimą dėl sutarties nutraukimo su prašymu grąžinti dalį sumokėto avanso – 2867,23 Eur, nurodydama, kad sutartis nėra įvykdyta, atlikta 10 proc. sutarties apimties, pateikti išorinio puslapio (titulinio) dizaino koncepciniai sprendimai neatitinka užsakytų paslaugų apimties ir kokybės reikalavimų, nėra unikalūs ir autentiški (tomas I, b. l. 8, 27, 123).

10Bendravimas dėl sutarties vykdymo vyko elektroninio ryšio priemonėmis. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė su tuo susijusius įrodymus. Iš atsakovės pateiktų atsiliepimo priedų matyti, kad atsakovė 2014-06-16 pranešė parengusi pirmuosius maketus, 2014-07-02 siūlė „rytoj po pietų“ aptarti naujus maketus, 2014-07-08 nurodė išsiuntusi 15 naujų maketų, 2014-08-12 nurodė galbūt savaitės pabaigoje pristatysianti web projektą, 2014-08-14 pranešė, kad svetainė suprogramuota, siuntė prisijungimus prie svetainės ir jos turinio valdymo, nurodė, kad persiuntė instrukciją, kaip valdyti tinklalapio turinį. Susirašinėjimas atnaujintas 2014-11-11, ieškovės atstovas A. P. rašė, jog „trūksta krepšelio kaip buvom kalbėję. Kada galėtume padiskutuoti?“ (tomas I, b. l. 148), toliau komunikacija vyko 2015 m. vasario mėnesį (tomas I, b. l. 79-89, 125-136, 141-145). 2015-03-09 ieškovė sudarė Aura Group tinklalapio sukūrimo sutartį Nr. 150316 su nauju vykdytoju, darbai buvo atlikti už 2000 Eur ir perduoti 2015-11-10 (tomas I, b. l. 162-164, 166, 168, 170).

11Ieškovė, kaip savo argumentus pagrindžiantį įrodymą, pateikė 2015-09-18 R. J., turinčio programuotojo kvalifikaciją, išvadą apie atsakovės pateiktą interneto svetainę www.auragroup.no. Išvadoje nurodyta, kad turinio valdymo sistema padaryta WordPress (laisvai platinama turinio valdymo sistema) pagrindu; svetainės dizainas paremtas laisvai platinamu ir atsakovės modifikuoto šablono pagrindu; prekių katalogas, krepšelis, paieška, akcijos, daugiakalbiškumas realizuoti įskiepio pagrindu; svetainėje patalpintos fotografijos paimtos iš įvairų interneto šaltinių (tomas I, b. l. 121).

12Taip pat posėdžio pirmosios instancijos teisme metu buvo apklaustas liudytojas M. U., vykdantis individualią kompiuterių programavimo, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų ir kt. veiklą. Jis paaiškino, kad atsakovės sukurta programa nėra padaryta iki galo, programos kodas nebuvo tinkamai ir pilnai aprašytas, nors tai yra būtina, todėl sukurtas tinklapis neprisitaikė prie monitoriaus ir nebuvo tinkamai atvaizduojamas, nėra sinchronizacijos, apsaugos kodų, neaprašytas nuotraukų dydis, nurodė, kad atsakovės sukurto produkto dizainas labai paprastas, nėra unikalus, panaudotas vienas dizaino šablonas, dėl vidinių puslapių nurodė, jog iš esmės nieko naujo, trečiųjų šalių sukurtas animacinis modulis. Turinio valdymo sistema – atviro kodo sistema, sukurta trečiųjų šalių ir įdiegta, duomenų bazės sistema yra, prekių katalogas yra, bet atsakovė nekūrė, panaudojo trečiųjų šalių sukurtą modelį, prekių paieškos modelis yra, krepšelio modelis taip pat įeina į elektroninės parduotuvės įskiepį, krepšelio, akcijinių prekių, užklausos modelis įeina į elektroninės parduotuvės įskiepį, nuotraukų galerijos modelis įeina kartu su turinio valdymo sistema, naudojamas kalbų modelis sukurtas trečiųjų šalių. Liudytojas teigė, kad toks darbas rinkoje kainuoja apie 300 eurų, nes sukurta tik 0,5 kodo, užbaigta svetainė rinkoje kainuoja nuo 1000 iki 1500 eurų, gali kainuoti ir daugiau.

13Atsakovė teigia, jog teismas sprendimą priėmė remdamasis specialisto išvada, tačiau Civilinio proceso kodekse nenumatyta tokia įrodinėjimo priemonė kaip specialisto išvada. Be to, kaip programavimo specialistu įvardintas asmuo tėra įgijęs Vilniaus kolegijos neuniversitetinių studijų programuotojo kvalifikaciją, tad jo žiniomis negalima remtis kaip specialisto išvada. Atsakovė kvestionuoja ir M. U. išvadų patikimumą, kadangi atsakovei prieštaraujant, jog šis asmuo būtų apklaustas ir duotų paaiškinimus kaip specialistas, šis asmuo buvo apklaustas kaip liudytojas.

14Kolegija pažymi, jog bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, Nr. 3K-3-398/2006, Nr. 3K-3-416/2007, Nr. 3K-3-427/2008).

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutartimi sulygtų darbų atlikimo: ieškovė teigia, kad darbai tinkamai nebuvo atlikti – autentiškas ir unikalus įmonės internetinis tinklalapis nebuvo sukurtas, atsakovė įrodinėja, kad darbus atliko tinkamai ir perdavė juos tarp šalių sudarytoje sutartyje numatyta tvarka. Ieškovė savo reikalavimams pagrįsti kaip rašytinį įrodymą pateikė specialisto išvadą ir jos iniciatyva liudytoju buvo apklaustas M. U.. Šių asmenų išvadas ir parodymus teismas įvertino pagal savo vidinį įsitikinimą, vertindamas juos kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėtina, jog iš teismo sprendimo turinio nenustatyta, jog šiems įrodymams teismas būtų suteikęs prioritetinę reikšmę ar vadovavęsis jais nevertindamas jų kitų bylos įrodymų kontekste. Atsakovė, abejodama jų patikimumu ir siekdama paneigti šių įrodinėjimo priemonių informacijos turinį, galėjo prašyti skirti ekspertizę byloje, tačiau tokio reikalavimo nereiškė, savo poziciją įrodinėjo į bylą pateiktais įrodymais, kuriuos pirmosios instancijos teismas įvertino ir visų bylos įrodymų pagrindu priėmė sprendimą byloje.

16Atsakovė taip pat teigia, jog sutarties vykdymo metu atsakovei nebuvo pateikta jokių pretenzijų ar pasiūlymų, o remiantis Reklamos kūrimo paslaugų sutarties 5.2 punktu tinkamų darbų ar jų dalies perdavimu laikomas jų pateikimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, jeigu paslaugų gavėjas nepateikia argumentuotų pretenzijų dėl paslaugų kokybės per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos. Kolegija šį atsakovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė su šiuo atsakovės argumentu susijusias aplinkybes. Iš šalių susirašinėjimo matyti, jog 2014-11-11 ieškovė prašė persiųsti instrukcijas, kaip valdyti tinklalapį, nurodė, kad trūksta krepšelio, teigė, jog bandys „pasileidinėti tinklalapį“, klausė „kada galėtų užmesti ant serverio“ ir t. t. A. P. su rangovo atlikta užduotimi susipažino ir puslapį išbandė tik 2015-02-16, po to, kai internetinio puslapio valdymas buvo perkeltas į ieškovės serverį. Į ieškovės nurodytus sukurto produkto trūkumus, į užklausą dėl priėmimo - perdavimo akto, į teiginius, jog darbo „nepriimu, nes tai nėra tinklapis sukurtas mums, šablonus pardavinėk kam nors kitam“ atsakovė reagavo sutikdama ištaisyti ieškovės nurodytus trūkumus („patobulinimus dėl atvaizdavimo išmaniuose telefonuose būtinai atliksime„/„būtinai patobulinsime“ ir pan.) (tomas I, b. l. 129-143 b. l.). Kadangi šalys buvo numačiusios, jog darbų priėmimas elektroninio ryšio priemonėmis yra tinkamas darbų priėmimo - perdavimo būdas, o iš šalių susirašinėjimo akivaizdu, jog ieškovė reiškė pretenzijas dėl darbų kokybės, tuo tarpu atsakovė dar 2015 metų vasarį atsakinėdama į ieškovės pretenzijas sutiko trūkumus ištaisyti, sutiktina su pirmosios instancijos teismas išvada, jog faktiškai atliktų darbų perdavimas - priėmimas tarp šalių vyko 2015 metų vasario mėnesį.

17Atsakovė, argumentuodama savo nesutikimą su teismo sprendimu, nurodo, jog šalių sudarytoje sutartyje nėra numatyta atsakovės pareiga į sukurtą svetainė įkelti ieškovės įmonės ar gaminių/paslaugų nuotraukas. Teismo pripažintas pagrįstu ieškovės motyvas, jog atsakovė svetainėje nesukūrė internetinės parduotuvės ir neva dėl šios priežasties svetainė negali funkcionuoti, yra visiškai nepagrįstas, nes sutartyje šalys nenumatė, kad atsakovė papildomai įsipareigoja sukurti internetinę parduotuvę. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog panašios internetinės svetainės sukūrimas kainuoja apie 300 Eur. Taigi atsakovė iš esmės įrodinėja, jog darbus pagal sutartį atliko tinkamai.

18Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos sutarties turinio, atsakovė buvo įsipareigojusi pateikti unikalaus autentiško išorinio puslapio (titulinio) dizaino variantus, kartu pažymint, kuris sprendimas rekomenduojamas; sukurti vidinio puslapio dizainą, kuris stilistiškai atitiktų paslaugos gavėjo patvirtintą išorinio puslapio (titulinio) dizainą, arba jeigu paslaugų gavėjas per penkias darbo dienas nuo unikalaus autentiško išorinio puslapio (titulinio) dizaino variantų pateikimo el. paštu nepateikia patvirtinimo dėl išorinio (titulinio) dizaino pasirinkimo, sukurti vidinio puslapio dizainą, kuris stilistiškai atitiktų rekomenduojamą (titulinio) dizaino sprendimą; atlikti reklamos parengimo viešam pateikimui elektroninėje erdvėje paslaugas, kaip tai nurodyta šioje sutartyje „Reklamos kūrimo paslaugos“, jei paslaugos gavėjui per penkias darbo dienas nuo unikalaus autentiško išorinio puslapio (titulinio) dizaino variantų pateikimo el. paštu nepareiškia pretenzijos su nurodytais trūkumais. Taigi pagal sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi sukurti iš esmės unikalaus autentiško išorinio puslapio (titulinio) dizaino variantus ir vidinio puslapio dizainą bei suteikti reklamos parengimo viešam pateikimui elektroninėje erdvėje paslaugas. Ieškovė teigė, jog ji norėjo unikalaus dizaino, veikiančio įmonės puslapio, tačiau atliktas darbas, už kurį avansu buvo sumokėti visi sutartyje nurodyti pinigai, nuvylė užsakovą, nes buvo šabloniškas, neautentiškas, įkeltos ne įmonės nuotraukos, o pabandžius jas pakeisti, deformavosi vaizdas ir t.t. Ieškovės direktorius teigė, kad jis nėra specialistas, todėl norėjo tinkamai suprogramuoto tinklapio, kurio turinį būtų galima valdyti. Atsakovės direktorius nurodė, kad sutarties projektas buvo parengtas jo iniciatyva, ieškovei nebuvo žadėta sukurti elektroninę parduotuvę ir mokėjimo sistemą, nebuvo susitarta dėl įmonės svetainės pritaikymo mobiliems įrenginiams, turinį turėjo užpildyti pats ieškovas.

19Pagal Aukščiausiojo Teismo praktiką, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.).

202015-03-04 nutraukdama sutartį ieškovė nurodė, kad „pateikti išorinio puslapio dizaino koncepsiniai sprendimai neatitinka AURA GROUP AS užsakytų paslaugų apimties ir kokybės reikalavimų, jie nėra nei unikalūs nei autentiški“. Taigi akivaizdu, jog ieškovė iš esmės tikėjosi, jog pagal sutartį užsakyto darbo rezultatas bus unikalus ir autentiškas. Sutartyje atsakovei buvo numatyta pareiga sukurti autentišką produktą. Vertinant atsakovės pateikto produkto autentiškumą, pirmosios instancijos teismas įvertino liudytoju apklausto M. U. parodymus, kuris teigė, kad „sukurta tik 0,5 kodo, o visa kita išnaudota trečiųjų šalių“. R. J. ieškovės iniciatyva įvertino atsakovės darbą ir padarė išvadą, kad interneto svetainė yra kurta ne autentiškais IĮ „Amburia“ sprendimais, bet naudojantis nemokamais šablonais laisvai platinama turinio valdymo sistema ir t. t. Atsižvelgiant į ieškovės pateiktų įrodymų turinį, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų, numatytų 2014-05-28 Reklamos kūrimo paslaugų sutartyje - nepateikė paslaugų gavėjui unikalaus autentiško išorinio puslapio (titulinio) dizaino variantų. Atsakovė šių įrodymų nepaneigė, t. y. neįrodė, jog sukūrė produktą, atitinkantį sutarties reikalavimus.

21CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės atliktų darbų kokybe, pasinaudojo sutartyje numatyta galimybe vienašališkai nutraukti sutartį. Tokiu atveju įstatymas įpareigoja užsakovą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, padarė išvadą, jog atsakovė tinkamai atliko apie trečdalį sutartų darbų, patyrė tam tikrų išlaidų, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 70 proc. avansu sumokėtų pinigų - 2230 Eur. Kolegija konstatuoja, jog ši pirmosios instancijos teismo išvada atitinka faktines bylos aplinkybes, pateiktų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų turinį. Atsakovė leistinais įrodymais šios teismo išvados nenuginčijo.

22Atsakovės argumentas, jog teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog ieškovė pretenzijas atsakovei pradėjo reikšti tik 2015 metų vasario mėnesį, kai neilgai trukus pasirašė naują darbų atlikimo sutartį su kita analogiškas paslaugas teikiančia įmone už žymiai mažesnę kainą, o tai suteikia pagrindą manyti, jog būtent tai ir įtakojo ieškovę pradėti reikšti atsakovei nepagrįstas pretenzijas siekiant sutaupyti lėšų, atmestinas kaip deklaratyvaus pobūdžio prielaida, nesudaranti teisinio pagrindo paneigti pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo.

23Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus šalių argumentus, teisingai aiškino ir taikė materialines teisės normas, nepažeidė proceso teisės normų (CPK 284 straipsnis), tai yra visiškai atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, jame prašė priteisti iš atsakovės... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-01 sprendimu tenkino dalį... 4. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, jame prašo Klaipėdos miesto... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-05-28 tarp šalių buvo sutaryta... 10. Bendravimas dėl sutarties vykdymo vyko elektroninio ryšio priemonėmis.... 11. Ieškovė, kaip savo argumentus pagrindžiantį įrodymą, pateikė 2015-09-18... 12. Taip pat posėdžio pirmosios instancijos teisme metu buvo apklaustas... 13. Atsakovė teigia, jog teismas sprendimą priėmė remdamasis specialisto... 14. Kolegija pažymi, jog bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutartimi sulygtų darbų atlikimo:... 16. Atsakovė taip pat teigia, jog sutarties vykdymo metu atsakovei nebuvo pateikta... 17. Atsakovė, argumentuodama savo nesutikimą su teismo sprendimu, nurodo, jog... 18. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos sutarties turinio, atsakovė buvo... 19. Pagal Aukščiausiojo Teismo praktiką, kai kyla šalių ginčas dėl... 20. 2015-03-04 nutraukdama sutartį ieškovė nurodė, kad „pateikti išorinio... 21. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant... 22. Atsakovės argumentas, jog teismas visiškai neatsižvelgė į tai, jog... 23. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą palikti...