Byla e2-1381-737/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš sutarties nevykdymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“ prašo priteisti jai iš atsakovo D. M. 817,76 Eur / 2823,56 Lt skolos, kurią sudaro: 434,43 Eur / 1500 Lt negrąžinta paskola, 19,18 Eur/ 66,22 Lt palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino, 364,15 Eur/ 1257,34 Lt palūkanų suma po kredito grąžinimo termino, 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, įteikti atsakovui asmeniškai (LR CPK 123 str. 1 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės elektroninių ryšių priemonėmis pateikti elektroninės formos rašytiniai įrodymai – vartojimo kredito sutartis: 2012-04-17 Nr. 962727002, jos papildymai – 2012-04-26, 2012-05-01, 2012-08-23 bei sutarties bendrosios sąlygos; GRT išrašas apie asmenį; 2012-04-17, 2012-04-26, 2012-05-01, 2012-08-23 sąskaitų išrašai dėl kredito suteikimo atsakovui; palūkanų skaičiavimo paaiškinimas, Juridinių asmenų Registro centro išrašas, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis 2015-04-29 mokėjimo nurodymas patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Nustatyta, kad 2012-04-17 ieškovė ir atsakovas nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9862274001, pagal kurią ieškovė 30 dienų terminui suteikė atsakovui 260,66 Eur / 900 Lt kreditą su 114,37% dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovo prašymu 2012-04-26 ieškovė suteikė papildomai 28,96 Eur/100 Lt kreditą; 2012-05-01 – papildomai 72,41 Eur/ 250 Lt; 2012-08-23 - 72,41 Eur/ 250 Lt. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą ir 2012-12-13 turėjo grąžinti ieškovei 434.43 Eur / 1500 Lt skolos ir 19.18 Eur/ 66.22 Lt palūkanų, iš viso - 453.61 Eur/ 1566.22 Lt sumą. Atsakovas nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminu bei liko skolingas ieškovei 434,43 Eur / 1500 Lt kredito.

8Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, jog tarp šalių sudarytos paskolos pagrindu atsirado paskolos prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CPK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CPK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CPK 6.59 str.). Atsakovas savo prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (LR CPK 6.256 str. 2 d.). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistina 453.61 Eur/ 1566.22 Lt skolos.

9Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės 364,15 Eur/ 1257,34 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2012-12-14 iki 2013-06-20, t.y. 199,90 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 str. 1 d., 6.213 str. 1 d., 6.872 str. ir 6.874 str. 1 d.. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 199,90 (kai bendra vartojimo kredito metinė palūkanų norma sutartyje numatyta 114,37%; bendra kredito kainos metinė norma - 198,30%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-12-14 iki 2013-06-20, iš viso paskaičiuota 369,20 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už šešis mėnesius paskaičiuota 364,15 Eur/ 1257,34 Lt palūkanų suma, lygi beveik trims ketvirtadaliams skolos sumos, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už pusę metų laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, - taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis Civilinio kodekso 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, paskaičiuotų už pusę metų, dydis mažintinas per pusę - iki 182,07 Eur/ 628,67 Lt.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.). Todėl iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (87,50%) ieškovei iš atsakovės priteistina 15,75 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, paskaičiuotos 1,63 Eur pašto išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str.- 287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr.LT91 7300 0101 1149 6911, „Swedbank“ AB, iš atsakovo D. M., a.k( - ) gyv. ( - ), 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) negrąžintos paskolos, 19,18 Eur (devyniolika eurų 18 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo, 182,07 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 07 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2015-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,75 Eur (penkiolika eurų 75 ct) žyminio mokesčio.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai