Byla e2-11909-451/2016
Dėl žalos priteisimo, tretieji asmenys – P. J. ir R. Z

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Saugus greitis“ ieškinį atsakovei V. G. dėl žalos priteisimo, tretieji asmenys – P. J. ir R. Z.,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Saugus greitis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. G. 7 434,87 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad bendrovei UAB „Saugus greitis“ 2014-04-04 iškelta bankroto byla, kurios viena iš vadovų buvo atsakovė. Atlikus patikrinimą ir sutvarkius buhalterinę apskaitą nustatyta, kad 2013-12-31 kasos likutis sudaro 3 138,63 Eur (10 837,06 Lt), kurio atsakovė neperdavė bankroto administratoriui. Atsakovės vadovavimo laikotarpiu bendrovė įsigijo turtą: 2012-10-03 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu planšetinį kompiuterį „Blackberry Playbook“ su priedais, kompiuterinę audio sistemą „ACME“ ir fotoaparatą Canon HS system 125 už 2 215,59 Eur (7 650 Lt); 2013-02-12 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu fotoaparatą Nikon D300 ir objektyvą SIGMA už 955,74 Eur (3 300 Lt); 2013-07-31 PVM sąskaitos faktūros pagrindu kompiuterį HP Pavilion ir bevielę pelę Natec už 552,01 Eur (1 906 Lt); 2013-08-01 PVM sąskaitos faktūros pagrindu kompiuterį Tochiba Satelite, bevielę pelę Natec ir krepšį nešiojamajam kompiuteriui už 563,89 Eur (1 947 Lt); 2013-08-06 PVM sąskaitos faktūros pagrindu kompiuterį ACER V3-771 ir priedus už 693,06 Eur (2 393 Lt). Iš viso bendrovė įsigijo turto už 5 020,29 Eur sumą. Buvusi bendrovės direktorė V. G. neperdavė bankroto administratoriui turto už 7 434,87 Eur.

4Atsakovė V. G. su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad laikotarpiu nuo 2013-11-04 iki 2013-12-12 bendrovės turtas ir apskaitos dokumentai buvo einančio direktoriaus pareigas P. J. žinioje, kuris tuo pačiu buvo ir bendrovės akcininkas. Laikotarpiu nuo 2013-12-12 iki bankroto bylos iškėlimo, t. y. iki 2014-04-04 bendrovės turtas ir apskaitos dokumentai buvo vienintelio akcininko ir direktoriaus R. Z. žinioje. Atsakovė nuo 2013-11-04 nevykdė direktorės pareigų. Atsakovei nebuvo žinoma jos atleidimo iš užimamų pareigų data, jos kaip bendrovės direktoriaus įgaliojimai buvo panaikinti 2013-12-11. Dėl atsakovės ligos ji neturėjo galimybės organizuoti inventorizacijos ir turto perdavimo materialiai atsakingų asmenų pasikeitimo dienai (2013-12-11). Byloje nėra duomenų apie inventorizacijos atlikimą ir P. J., kaip materialiai atsakingo asmens, turto perdavimą R. Z.. Atsakovės duomenimis, 2013-12-09 akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, 100 procentų bendrovės akcijų parduotos R. Z. vieninteliam akcininkui. Vienintelio akcininko sprendimu 2013-12-11 R. Z. paskirtas bendrovės direktoriumi. Ieškovė nepateikė duomenų apie vadovo R. Z. sudarytą inventorizavimo komisiją, nustatančią įmonės turto ir piniginių likučių būklę 2013-11-10 dienai, buhalterinės apskaitos dokumentai apie inventorizuojamo turto likučius ir kt. Ieškovė ieškinyje nurodė bendrovės turtą ir pateikė sąskaitas, tačiau sąskaitos nepatvirtina, kad jos buvo apmokėtos, todėl nėra pagrindo reikalauti žalos atlyginimo. Taip pat nepateikė ilgalaikio turto apskaitos kortelių, todėl neaišku ar ieškovės nurodytas turtas buvo apskaitytas bendrovės ilgalaikio ar trumpalaikio turto balanse. Pažymėjo, kad bendrovės direktoriaus įsakymu nustatomos įtraukiamo į apskaitą daikto (prekės) vertės ribos. Vadovaujantis tokiu įsakymu, bendrovėje įsigyjami daiktai (prekės) apskaitomi kaip ilgalaikis ar trumpalaikis turtas ir nuo to priklauso šių daiktų balansinės vertės nustatymas (apskaitant kaip ilgalaikį ar trumpalaikį turtą), t. y. vertės, kurios dydžiu bendrovei galimai padaryta žala. Ieškovė nepateikė įrodymų pagrindžiančių žalos dydį. Prašo priimti sprendimą už akių jei ieškovė nepateiks paruošiamojo dokumento.

5Byloje priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys atmestinas.

6CPK 285 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Be to, sprendimas už akių gali būti priimtas dėl vieno ar kelių ieškovų ar atsakovų, kai šie, esant šioje dalyje nurodytoms sąlygoms, neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį arba per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ar paruošiamojo dokumento byloje, kurioje yra keli ieškovai ar atsakovai.

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas, atlikę formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1711-260/2014 iškėlė UAB „Saugus greitis“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Gudara“ bei nustatė, kad UAB „Saugus greitis“ vadovas ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Ieškovės teigimu atsakovė V. G. neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto – kasos likučio 3 138,63 Eur ir įsigyto turto už 5 020,29 Eur, iš viso: 7 434,87 Eur. Ieškinio faktines aplinkybes ieškovė grindžia: laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki 2013-08-12 išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, 2015-05-27 paaiškinimu, 2013-02-12 pirkimo – pardavimo sutartimi, 2013-03-29 kasos išlaidų orderiu Nr. 69, apyvartos žiniaraščiu, 2013-12-10 priėmimo perdavimo aktu, 2012-10-03 pirkimo – pardavimo sutartimi, 2012-10-03 kasos išlaidų orderiu.

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo.

11Teismo nutartimi pasirengimas nagrinėti bylą teisme nustatytas paruošiamaisiais dokumentais, pakartotinai įpareigojant ieškovę pateikti 2016-05-20 teismo rašte nustatytus dokumentus. Nutartis bankroto administratoriui UAB „Gudara“ 2016-06-15 išsiųsta ir laikytina įteikta 2016-06-16 (CPK 175¹ str. 10 d.). Ieškovė per nustatytą terminą dubliko nepateikė. 2016 m. liepos 7 d. teisėjos rezoliucija pakartotinai nustatytas terminas ieškovei pateikti dubliuką. Nutartis ir atsakovės atsiliepimas su pranešimu pateikti dubliuką bankroto administratoriui UAB „Gudara“ 2016-07-07 išsiųsta ir laikytina įteikta 2016-07-08 (CPK 175¹ str. 10 d.), tačiau ieškovė dubliko ir dokumentų nurodytų atsiliepime bei teismo rašte nepateikė. Iš byloje esančių įrodymų negalima daryti išvados, kad atsakovė V. G. neperdavė bankroto administratoriui bendrovės turto už 7 434,87 Eur, be to byloje nėra duomenų, kokiu laikotarpiu atsakovė ėjo direktorės pareigas, kada ir kokiam laikotarpiui suteiktos atostogos, nedarbingumas, kada atleista ir pan. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstu reiškiamą reikalavimą atsakovei. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Atsakovė V. G. turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

16Ieškovė BUAB „Saugus greitis“ negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai