Byla 2-1187/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Jokana“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-428-227/2014 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jokana“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Jokana“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas nuolat didėja. 2012 m. sausio 1 d. buvusi 22 227,07 Lt skola šių metų pirmajame ketvirtyje sudarė 34 173,52 Lt. Administratoriumi siūlė skirti L. P..

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad bendrovė vysto veiklą – pardavinėja gėles, tam išsinuomojusi negyvenamas patalpas, yra 3 darbuotojai, kuriems savalaikiai moka atlyginimus. Planuoja naują veiklos rūšį – kapų priežiūrą, apie tai pasiskelbė ir gavo užsakymus. Atsakovas pripažįsta, kad nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio, kuomet buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą, jis iki 2013 m. sausio 1 d. su ieškovu neatsiskaitė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi iškėlė UAB „Jokana“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė L. P.. Teismas nurodė, kad atsakovo įsiskolinimą patvirtina ieškovo ir atsakovo pateikti dokumentai, iš kurių matyti, jog atsakovo skola ieškovui nuolat didėja. Teismas pažymėjo, kad Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą tik dėl to, kad jis buvo nurodęs vystysiantis naują veiklą, ko pasėkoje gaus papildomai pajamų ir tuo pačiu pelno ir iš to iki 2013 m. sausio 1 d. pilnai atsiskaitys su VSDFV – sumokės 26 201,50 Lt skolą. Teismas nurodė, kad atsakovas nelikvidavo skolos, bet tuo metu buvusi skola nuo 26 201,50 Lt padidėjo iki 34 173,52 Lt. Teismas nustatė, kad atsakovas turto neturi ir nepateikė įrodymų, kad nelikvidavo ir nėra pajėgus likviduoti įsiskolinimą ieškovui. Teismas nurodė, kad atsakovo 2014 m. kovo 1 d. sudarytame balanse apskaityta turto už 62 764 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 71 976 Lt., t. y. skolos beveik lygios turimam turtui. To pagrindu teismas padarė išvadą, kad bendrovė yra nemoki. Teismo vertinimu realiai bendrovė negali likviduoti skolos ir vykdydama veiklą ne tik nemažina įsiskolinimo, bet jį didina, todėl atsakovo nurodytas aplinkybes – nauja veikla: kapų priežiūra, želdinių pardavimas, esant pirmiau nurodytais atsakovo sudaryto balanso duomenimis, neduoda pagrindo išvadai, kad UAB „Jokana“ turi tik laikinų finansinių sunkumų, kuriuos gali įveikti tęsdama veiklą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB ,,Jokana“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį atmesti. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, netinkamai, formaliai, vertino pateiktus įrodymus, nepagrįstai nustatė, jog atsakovas yra nemoki įmonė. Atsakovas nors ir turi įsiskolinimų, tačiau šie ekonominiai sunkumai kitaip nei nurodė Panevėžio apygardos teismas yra laikino, o ne nuolatinio pobūdžio. Susidariusią padėtį nulėmė susiklosčiusi ekonominė situacija – ekonominė krizė ypatingai palietė pagrindinę atsakovo veiklą, t.y. maisto prekių pardavimą, kurį teko nutraukti neišlaikius konkurencijos. Teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, byloje pateiktus duomenis vertino formaliai.

10Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirtąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismas priimdamas ginčijamą nutartį teisingai taikė ir aiškino įstatymo normas reglamentuojančias įmonės nemokumą, priimant sprendimą vadovavosi duomenimis atspindinčiais įmonės finansinę būklę, todėl priimta teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

14Šioje byloje kilo ginčas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Jokana“ iškėlė bankroto bylą.

15Atsakovas UAB „Jokana“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas yra nemoki įmonė, todėl nebuvo pagrindo jai iškelti bankroto bylą.

16ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013).

17Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Pradedant šį procesą, t. y. iškeliant įmonei bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik tokių finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011).

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo byloje pateiktus dokumentus, įvertino byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, skolomis ir galimybe skolas sumokėti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas įpareigojo atsakovo vadovą teismui pateikti finansinius įmonės dokumentus bei kitus svarbius duomenis, įskaitant įmonės kreditorių sąrašą, nurodant kreditorių pavadinimus, adresus, sumas, prievolių įvykdymo terminus, duomenis, kokių kreditorių atžvilgiu vykdomas priverstinai išieškojimas ir kokiai pinigų sumai. Tačiau pagal atsakovo teismui pateiktą kreditorių sąrašą matyti, kad jame nurodyti tik kreditorių pavadinimai ir įsiskolinimo dydis, tačiau nenurodyti prievolių įvykdymo terminai, todėl nėra aišku, kokią dalį sudaro pradelsti įsipareigojimai. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas įmonės finansinę padėtį, vadovavosi UAB „Jokana“ direktorės pateiktais įmonės balansais už 2013 metus ir 2014 m. kovo 31 d. sudarytu balansu. Kaip matyti iš 2014 m. kovo 31 d. įmonės balanso duomenų, įmonė ilgalaikio turto neturi, o trumpalaikis turtas yra 62 764 Lt (b. l. 82). Balanso duomenimis per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 71 976 Lt, kas akivaizdžiai rodo, jog įmonės skolos viršija turimą turą. Atsakovo pateikta pelno (nuostolių) ataskaita už 2013 metus (b. l. 81) patvirtina, kad įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė 15 145 Lt nuostolių. Tuo tarpu atsakovo pateiktoje 2014 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje (b. l. 83) nurodyta, kad įmonės grynasis pelnas buvo 224 Lt, kas teismo vertinimu juridiniam asmeniui yra labai nežymi suma ir nesudaro pagrindo spręsti, kad įmonės finansinė padėtis yra gera, tuo labiau kad 2014 m. kovo 31 d. įmonės balanse nurodyta, kad nuostoliai yra 45 488 Lt. Byloje yra nustatyta, kad atsakovas yra skolingas ir valstybės biudžetui. Bankroto bylos iškėlimą teisme inicijavo VSDFV Panevėžio skyrius ir pateikė įrodymus, kad atsakovo skola kreipimosi į teismą metu sudarė 33 281,03 Lt, o kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktoje pažymoje (b. l. 113) nurodyta, kad valstybės biudžetui skola sudaro 34 542,93 Lt, kas patvirtina, jog įsiskolinimas tik didėja ir atsakovas nesiima veiksmų šį įsiskolinimą mažinti. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas turėjo galimybę su motyvuotu prašymu kreiptis į ieškovą dėl įsiskolinimo išdėstymo, tačiau atsakovas su tokiu prašymu nesikreipė.

19Pažymėtina, kad nors atsakovas į bylą nepateikė duomenų, kokią dalį sudaro pradelsti mokėjimai ir įsipareigojimai, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra mokus ir nėra pagrindo iškelti bankroto bylą, nes pagal atsakovo pateiktus duomenis atsakovo turtas mažėja, skolos akivaizdžiai didėja, o svarbiausia – nemokami mokesčiai Sodrai, kurie sudaro darbuotojų darbo užmokesčio dalį. Teismo vertinimu, byloje apeliantas nepaneigė teismo išvadų dėl atsakovo nemokumo būsenos ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme buvimo, o byloje pateikti įrodymai patvirtina įmonės faktinį nemokumą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą.

20Atsakovas atskirajame skunde pripažįsta, kad turi įsiskolinimų, tačiau jo vertinimu šie ekonominiai sunkumai yra laikino, o ne nuolatinio pobūdžio. Teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka. Kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas, atsakovui 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismas (b. l. 77) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmetė, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas vykdo ūkinę-komercinę veiklą ir imasi veiksmų įsiskolinimui mažinti. Tačiau bylos duomenimis atsakovas nesiėmė veiksmų stabilizuoti įmonės padėtį bei grąžinti susidariusį įsiskolinimą, todėl įmonės finansinė padėtis atitinka nemokios įmonės statusą. Apeliantas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikia įrodymus, kad vykdo veiklą ir gauna naujų užsakymų, tačiau teismo vertinimu, konstatavus įmonės nemokumą, tolimesnis veiklos vykdymas ir nepašalinimas iš apyvartos nemokaus subjekto, neužtikrintų ekonomikos gyvybingumo ir pažeistų tiek kreditorių, tiek ir pačios įmonės interesus.

21Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teismas nepasisako, nes jie neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad bendrovė vysto veiklą –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB ,,Jokana“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo... 10. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Šioje byloje kilo ginčas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB... 15. Atsakovas UAB „Jokana“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai... 16. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama,... 17. Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo byloje... 19. Pažymėtina, kad nors atsakovas į bylą nepateikė duomenų, kokią dalį... 20. Atsakovas atskirajame skunde pripažįsta, kad turi įsiskolinimų, tačiau jo... 21. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teismas nepasisako, nes jie... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 23. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...