Byla 1-51-297/2012
Dėl kraujosruvos odoje ir poodyje kaktos dešinėje pusėje bei lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tą pačią dieną apie 9 val. 34 min. kaltinamasis Druskininkų miesto apylinkės teismo pastato, esančio Druskininkų g. 43, Druskininkuose, vestibiulyje įspyrė vieną kartą dešine koja nukentėjusiajam G. B. į nugarą ir taip sukėlė jam fizinį skausmą

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė,

2sekretoriaujant Akvilei Povilanskaitei,

3dalyvaujant prokurorui Juozui Valickui,

4gynėjui advokatui Antanui Skomantui,

5nukentėjusiesiems G. B., R. J., M. V.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7T. T., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis Gardino g. 38-303, Druskininkai, teistas:

81) 2006-02-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, pritaikius BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

92) 2006-12-21 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. l d., 178 str. l d., taikant BK 64 str., laisvės atėmimu 1 metams 9 mėnesiams, pritaikius BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

103) 2007-06-14 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. l d., 178 str. 2 d., taikant BK 63 str. 4 d., 9 d., 64 str. 1 d., 3 d., laisvės atėmimu 2 metams;

114) 2007-07-05 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., laisvės atėmimu 2 metams 2 mėnesiams;

125) 2007-10-25 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., laisvės atėmimu 2 metams 4 mėnesiams, Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-09 nutartimi pritaikius BVK 157 str., lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos prieš 1 metus 25 dienas, 2009-04-14 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi panaikintas lygtinis paleidimas, nuteistasis pasiųstas atlikti likusią pagal nuosprendį 1 metų 25 dienų laisvės atėmimo bausmę;

136) 2010-02-08 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., 140 str. 1 d., taikant 64 str. 1 d., 3 d., laisvės atėmimu 2 metams, 2011-07-22 paleistas atlikęs bausmę;

147) 2011-12-28 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams, šiuo metu atliekantis bausmę, teistumai neišnykę, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 290 str., 286 str. 1 d., 284 str. 1 d.

15Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

16kaltinamasis T. T. įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, o būtent 2011 m. gruodžio 14 d. apie 9 val. 25 min. Druskininkuose, Vytauto g. 41 esančio Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau-Alytaus apskrities VPK) Druskininkų policijos komisariato (toliau-Druskininkų PK) laikino sulaikymo kameroje, Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjui G. B., specialistui M. V. ir patruliui R. J. vykdant savo pareigas, išvedant kaltinamąjį į teismo posėdį, kaltinamasis įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus - Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėją G. B., specialistą M. V. ir patrulį R. J., išvadindamas juos necenzūriniais žodžiais ir žodžiais „pyderai, mentai, gaidžiai", po to, tęsdamas nusikalstamus veiksmus, apie 9 val. 32 min., vedamas į Druskininkų miesto apylinkės teismą, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Druskininkų g., Druskininkų m., tarp Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK pastato ir Druskininkų miesto apylinkės teismo, keikė necenzūriniais žodžiais policijos pareigūnus G. B., M. V. ir R. J., juos įžeidinėdamas išvadino žodžiais „mentai, gaidžiai“, o atvestas į Druskininkų miesto apylinkės teismo vestibiulį, toliau tęsė nusikalstamus veiksmus ir koliojo necenzūriniais žodžiais savo pareigas einančius policijos pareigūnus G. B., M. V. ir R. J. ir įžeidė juos išvadinęs žodžiais „mentai, gaidžiai".

17Be to, kaltinamasis T. T., panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino valstybės tarnautojui, o būtent jis 2011 m. gruodžio 14 d. apie 9 val. 32 min. automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje priešais Druskininkų miesto apylinkės teismo pastatą, panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjui G. B., einančiam jam pavestas pareigas konvojuojant suimtą kaltinamąjį į Druskininkų miesto apylinkės teismą, t. y. sudavė galva G. B. į dešinį antakį, tuo sukeldamas nukentėjusiajam fizinį skausmą ir padarydamas jam nežymų sveikatos sutrikdymą dėl kraujosruvos odoje ir poodyje kaktos dešinėje pusėje bei lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tą pačią dieną apie 9 val. 34 min. kaltinamasis Druskininkų miesto apylinkės teismo pastato, esančio Druskininkų g. 43, Druskininkuose, vestibiulyje įspyrė vieną kartą dešine koja nukentėjusiajam G. B. į nugarą ir taip sukėlė jam fizinį skausmą.

18Be to, kaltinamasis T. T. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o būtent jis 2011 m. gruodžio 14 d. apie 9 val. 32 min. Druskininkų g. 43, Druskininkuose, viešoje vietoje, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje priešais Druskininkų miesto apylinkės teismo pastatą, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, tyčia suduodamas galva tyrėjui G. B. į dešinį antakį, tuo padarydamas nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą.

19Kaltinamasis T. T. kaltę pripažino iš dalies. Paaiškino, kad jis necenzūriniais ir įžeidžiančiais žodžiais vadino policijos pareigūnus, kurie konvojavo jį į teismo posėdį, taip pat jis sudavė du smūgius vienam iš konvojaus pareigūnų, bet toks jo elgesys buvo išprovokuotas pačių pareigūnų veiksmais. Kaltinamasis nurodė, kad 2011-12-14 9.30 val. Druskininkų miesto apylinkės teisme turėjo būti nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje jis buvo kaltinamas dėl plėšimo. Kadangi tuo metu jam buvo taikomas suėmimas, 2011-12-14 ryte jis buvo pristatytas iš Alytaus apskrities VPK areštinės į Druskininkų PK ir patalpintas į laikino sulaikymo patalpą, iš kur turėjo būti konvojuojamas į teismo posėdį. Dėl nervinės įtampos kaltinamasis pasijuto blogai, apie tai jis pasakė policijos pareigūnams ir paprašė iškviesti jam greitąją med. pagalbą, nes tikėjosi gauti iš medikų raminančių vaistų. Bet policijos pareigūnai į jo prašymus nereagavo. Protestuodamas kaltinamasis aštriu metaliniu daiktu susižalojo ranką dilbio srityje. Po kiek laiko į laikino sulaikymo patalpą atėjo trys policijos pareigūnai ir liepė jam išeiti iš patalpos, sakydami, kad jis bus vedamas į teismą. Kaltinamasis atsisakė vykdyti pareigūnų nurodymus, kadangi nebuvo atsižvelgta į jo prašymą iškviesti med. pagalbą. Tada policijos pareigūnai panaudojo fizinę jėgą, uždėjo antrankius ir užgauliodami žodžiais, prievarta vedė kaltinamąjį pėsčiomis į teismo pastatą, esantį šalia policijos komisariato. Kaltinamasis, būdamas išprovokuotas tokio pareigūnų elgesio, vedamas gatve garsiai keikėsi, vadino policininkus įžeidžiančiais žodžiais, automobilių stovėjimo aikštelėje jis kirto su galva šalia jo ėjusiam pareigūnui į veido sritį, o paskui dar įspyrė tam pačiam pareigūnui į nugarą.

20Be kaltinamojo dalinio kaltės pripažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

21Nukentėjusysis G. B., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjo pareigose, apklaustas teisme parodė, kad 2011-12-14 apie 9.25 val. jam ir policijos pareigūnams M. V. bei R. J. buvo pavesta vykdyti suimto kaltinamojo konvojavimą pėsčiomis iš Druskininkų PK, esančio Vytauto g. 41, Druskininkuose, laikino sulaikymo patalpos į Druskininkų miesto apylinkės teismą, esantį Druskininkų g. 43, Druskininkuose, kur turėjo vykti teismo posėdis. Konvojaus vyresnysis buvo M. V.. Pastarasis pirmas įėjo į laikino sulaikymo patalpą ir pasakė kaltinamajam, kad jis bus vedamas į teismą, todėl pareikalavo, kad jis eitų su konvojaus pareigūnais. Tačiau kaltinamasis atsisakė išeiti iš laikino sulaikymo patalpos ir nepaaiškindamas tokio elgesio motyvų jis pradėjo plūsti pareigūnus visokiais necenzūriniais žodžiais. Tada kaltinamajam buvo dar kartą pasiūlyta išeiti iš patalpos, tačiau jis nereagavo, keikė pareigūnus ir vadino įžeidžiančiais žodžiais "pyderai, mentai, gaidžiai, eikit n...". Kaltinamasis buvo įspėtas, kad jo atžvilgiu gali būti panaudota fizinė prievarta, bet kaltinamasis ir toliau nevykdė pareigūnų reikalavimų vykti į teismo posėdį ir nesiliovė įžeidinėjęs pareigūnus. Kadangi visos įtikinimo priemonės buvo neveiksmingos, esant tarnybiniam būtinumui, kaltinamojo atžvilgiu buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai ir antrankiai, suimtojo rankos buvo surakintos už nugaros. Išvedus kaltinamąjį iš Druskininkų PK pastato ir vedant jį per automobilių stovėjimo aikštelę link Druskininkų miesto apylinkės teismo, pastarasis ir toliau garsiai keikė pareigūnus, juos užgauliojo, netikėtai jis trenkė su savo galva nukentėjusiajam, kuris ėjo jam iš kairės, į dešinį antakį, nukentėjusysis pajuto stiprų skausmą. Jis įspėjo kaltinamąjį, kad šis nutrauktų neteisėtus veiksmus ir taip nesielgtų, tačiau šis ir toliau keikėsi, muistėsi, aktyviais veiksmais bandė ištrūkti. Po kelių minučių, jiems įėjus į teismo pastatą, vestibiulyje, nukentėjusiajam einant priekyje konvojuojamo kaltinamojo, jis pajuto smūgį į nugarą juosmens srityje, atsisukęs pamatė, kad kaltinamasis jam įspyrė su koja. Teismo pastate kaltinamasis toliau keikė konvojaus pareigūnus ir vadino juos "lopai, mentai, pyderai, gaidžiai" bei grasino išėjęs į laisvę nupjauti jiems galvas. Nukentėjusysis tą pačią dieną kreipėsi pas teismo med. specialistą, o vakare jis pasijuto blogiau, atsirado stiprūs galvos skausmai, todėl nuvyko į ligoninės priėmimo skyrių, kur buvo apžiūrėtas, nustatytas galvos smegenų sukrėtimas.

22Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis G. B. savo parodymus apie jo atžvilgiu panaudotą fizinį smurtą patvirtino nusikaltimo vietoje (b. l. 6-9).

232011-12-14 - 2012-01-05 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Alytaus poskyrio medicinos specialisto išvada Nr. G 945/11(06) patvirtina, kad G. B. buvo padaryta kraujosruva odoje ir poodyje kaktos dešinėje pusėje bei lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, sužalojimas padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio pasekoje, sužalojimo pasekoje nukentėjusysis galėjo jausti fizinį skausmą, sužalojimas kvalifikuotas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 25-27).

24Nukentėjusysis M. V., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresn. specialistu, apklaustas teisme parodė, kad 2011-12-14 9.25 val. jis kaip konvojaus viršininkas gavo nurodymą konvojuoti suimtą kaltinamąjį iš Druskininkų PK į Druskininkų miesto apylinkės teismą. Konvojavimą vykdė kartu su pareigūnais G. B. ir R. J.. Kai įėjo į laikino sulaikymo patalpą, pamatė, kad kaltinamasis susižalojęs rankos dilbį, jis pareiškė, kad į teismą neis. Sužalojimas nebuvo rimtas, todėl M. V. nurodė kaltinamajam išeiti iš patalpos ir vykti į teismo posėdį, bet kaltinamasis nepakluso, pradėjo visokiais žodžiais keikti ir užgaulioti konvojaus pareigūnus, į perspėjimus liautis ir paklusti reikalavimams nereagavo. Nukentėjusysis įspėjo kaltinamąjį, kad tokiu atveju bus panaudota fizinė prievarta, o kai kaltinamasis ir toliau nevykdė pareigūnų reikalavimų, buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai ir uždėti antrankiai, tačiau ir po to kaltinamasis visaip priešinosi išvedamas, kojomis bandė įsispirti į durų staktą. Vedamas į teismą, kaltinamasis nesiliovė garsiai keikęs ir užgauliojęs pareigūnus. M. V. ėjo konvojaus priekyje, o G. B. su R. J.-šalia kaltinamojo. Vienu metu atsisukęs M. V. pamatė, kaip kaltinamasis su galva smogė jam iš kairės ėjusiam G. B.. Įeinant į teismo pastatą, pirmas pro duris ėjo G. B., tuo momentu kaltinamasis koja įspyrė jam į nugarą. Teismo pastato vestibiulyje kaltinamasis ir toliau garsiai plūdo policijos pareigūnus, juos vadino įžeidžiančiais žodžiais „mentai, gaidžiai, pyderai“.

25Nukentėjusysis R. J., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patruliu, apklaustas teisme patvirtino, kad kaltinamasis, nenurodydamas priežasčių, atsisakė eiti į teismą, o vedamas prievarta, visą kelią iki teismo salės įžeidinėjo konvojaus pareigūnus, garsiai šaukdamas ir vadindamas juos necenzūriniais bei įžeidžiančiais žodžiais „gaidžiai, mentai, pyderai“, be to, jiems grasino, žadėdamas nupjauti galvas, G. B. smogė su galva ir pataikė į kaktos dešinę pusę, kur išsyk iššoko gumbas, be to, įeinant pro duris į teismo vestibiulį, kaltinamasis spyrė su koja priekyje jo ėjusiam G. B. į nugarą.

26Liudytoja A. Ž. apklausta teisme parodė, kad 2011-12-14 ryte ji kartu su drauge K. G. atėjo į Druskininkų m. apylinkės teismą, kur jos buvo kviečiamos kaip liudytojos baudžiamojoje byloje dėl plėšimo. Laukdama teismo posėdžio pradžios, liudytoja pro langą matė, kaip trys policijos pareigūnai vedė į teismą kaltinamąjį T. T.. Jiems įeinant pro duris į teismo pastatą, kaltinamasis staiga spyrė su koja priekyje jo ėjusiam pareigūnui į nugarą. Po to kaltinamasis buvo įvestas į teismo posėdžių salę ir kas vyko toliau ji nematė ir negirdėjo, nes laukė už durų.

27Liudytoja K. G. patvirtino mačiusi, kaip kaltinamasis koja įspyrė vienam iš konvojaus pareigūnų, be to, ji nurodė girdėjusi, kaip kaltinamasis vadino pareigūnus necenzūriniais ir įžeidžiančiais žodžiais.

28Iš pareigybių aprašymų matyti, kad M. V., G. B., R. J. yra statutiniai valstybės tarnautojai, kuriems pavestos funkcijos užtikrinant viešąjį saugumą (b. l. 64-69).

29Nurodymas dėl kalinamųjų konvojavimo patvirtina, kad 2011-12-14 Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK viršininkas skyrė policijos pareigūnams M. V., R. J. ir G. B. vykdyti teisminį konvojų ir konvojuoti suimtąjį T. T. maršrutu Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK – Druskininkų m. apylinkės teismas – Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK (b. l. 45).

30Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad 2011-12-14 9.30 val. Druskininkų miesto apylinkės teismo posėdžių salėje vyko teisiamasis posėdis, į kurį suimtas kaltinamasis buvo pristatytas su sargyba, posėdžio metu kaltinamasis nepateikė jokių prašymų ir pretenzijų, kad jam reikalinga būtinojo med. pagalba ar kad dėl sveikatos būklės jis negali dalyvauti teismo posėdyje, kuris vyko visą dieną iki 15.30 val. (b. l. 55-62).

31Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus visumoje, daro išvadą, kad kaltinamojo T. T. kaltė padarius jam inkriminuotus nusikaltimus yra įrodyta. Kaltinamasis neneigia, kad jis viešoje vietoje –automobilių stovėjimo aikštelėje šalia teismo pastato panaudojo fizinį smurtą prieš policijos pareigūną G. B., vykdantį jam pavestas konvojuotojo pareigas, tyčia suduodamas jam smūgius į galvą ir į nugarą, taip pat kaltinamasis pripažįsta, kad tiek laikino sulaikymo patalpoje, tiek ir gatvėje, vedant jį į teismą, bei teismo vestibiulyje jis keikė konvojaus pareigūnus necenzūriniais žodžiais, vadino juos įžeidžiančiais žodžiais. Šias aplinkybes patvirtina nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai, teismo medicinos specialisto išvada. Kaltinamojo veiksmai atitinka nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 290 str., 286 str., 284 str. 1 d. požymius. Pagal BK 290 straipsnį atsako tas, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį. Šia teisės norma saugoma normali pareigas einančio valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veikla, autoritetas, taip pat jo asmeninė ir profesinė garbė bei orumas. BK 290 str. numatyto nusikaltimo objektyvioji pusė pasireiškia savo pareigas einančio valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimu. Įžeidimas reiškia, kad kaltininkas prieš pareigas vykdantį nukentėjusįjį atlieka nepadorius veiksmus, išsako žeminančius žodžius, demonstruoja bendrą neigiamą jo asmenybės vertinimą, diskredituoja jį ir kenkia jo moraliniam prestižui tiek aplinkinių, tiek ir jo paties akyse. Nusikaltimas laikomas baigtu nuo nukentėjusiojo įžeidimo momento. Įstatyme nėra numatyta aplinkybių, kurioms esant valstybės tarnautojų ar kitas viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų įžeidinėjimas galėtų būti pateisinamas. Įžeidimas padaromas būtent kaip atsakas į teisėtai pavestų pareigų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-29 nutartis baudž. byloje Nr. 2K-525/2011, 2011-06-28 nutartis baudž. byloje Nr. 2K-375/2011 ir kt.). Nukentėjusieji G. B., M. V., R. J. yra policijos pareigūnai, taigi, pagal LR Policijos veiklos įstatymo 2 str. 3 d. jie yra statutiniai valstybės tarnautojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims. Nurodymas dėl kalinamųjų konvojavimo patvirtina, kad 2011-12-14 pareigūnai M. V., R. J. ir G. B. vykdė jiems pavestas pareigas, planine tvarka konvojuojant suimtą kaltinamąjį pėsčiomis iš policijos komisariato į teismo posėdį, kuris turėjo vykti Druskininkų miesto apylinkės teismo patalpose. Konvojavimas buvo vykdomas pagal Konvojavimo taisykles, patvirtintas LR Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro 2005-07-29 įsakymu Nr. 1R-240/1 V-246 (toliau - Taisyklės). Kaltinamojo paaiškinimus, kad policijos pareigūnų veiksmai prieštaravo įstatymui, nes pareigūnai nekvietė jam med. pagalbos, naudojo fizinę jėgą, teismas vertina kaip gynybinius. Pagal Taisyklių 224 p. konvojuotojas turi teisę panaudoti fizinę prievartą (kovinių imtynių veiksmus, antrankius), esant tarnybiniam būtinumui ir tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai įvykdyti, kai įtikinimo priemonės buvo neveiksmingos arba negalimos. Konvojuojamiesiems yra taikomi režimo reikalavimai, pagal Taisyklių 126 p. konvojuojamieji privalo vykdyti visus teisėtus konvojaus pareigūnų reikalavimus. Iš nukentėjusiųjų M. V., G. B., R. J. parodymų seka, kad kaltinamojo fizinė būklė buvo normali, nebuvo jokių požymių, kad dėl sveikatos būklės kaltinamajam buvo būtina skubi med. pagalba ir jis negalėjo būti konvojuojamas į teismą. Iš 2011-12-14 teismo posėdžio protokolo matyti, kad kaltinamasis nereiškė prašymų atidėti teismo posėdį dėl blogos savijautos, jis davė teisme parodymus, atsakinėjo į klausimus. Laikytina, kad konvojaus pareigūnų reikalavimai kaltinamajam buvo teisėti ir kaltinamasis privalėjo juos vykdyti, todėl kaltinamojo paaiškinimai, kad jis veikė išprovokuotas neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų, atmestini. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis, nesutikdamas su policijos pareigūnų teisėtais reikalavimais išeiti iš laikino sulaikymo patalpos ir vykti į teismo posėdį, norėdamas pažeminti pareigūnus, parodyti savo negatyvų požiūrį į jų atliekamas pareigas, viešoje vietoje, t. y. laikino sulaikymo patalpoje, miesto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje ir teismo pastato vestibiulyje, girdint pašaliniams asmenims, tyčia, ne vieną kartą, pavadino pareigūnus įžeidžiančiais žodžiais - „mentais“, „gaidžiais“, „pederastais“, taip pat vadino juos necenzūriniais žodžiais, kurie teismų praktikoje laikomi įžeidžiančiais. Daugkartinis žeminančių, niekinančių žodžių naudojimas sustiprina jų įžeidžiantį turinį bei parodo ir patvirtina kaltininko tikslą įžeisti asmenį, kuriam adresuojami šie žodžiai. Kaltinamojo įžeidinėjimai buvo intensyvūs, tęsėsi netrumpai ir buvo kryptingai išsakyti būtent dėl pareigūnų vykdomų funkcijų. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad kaltinamojo veikoje yra tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji BK 290 str. numatyto nusikaltimo požymiai. Taip pat byloje įrodyta, kad kaltinamasis, priešindamasis policijos pareigūnams, atliekantiems jiems pavestas konvojavimo pareigas, pavartojo prieš nukentėjusįjį G. B. fizinį smurtą, suduodamas jam smūgį su galva ir spirdamas koja, tuo padarydamas nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, fizinį smurtą jis panaudojo kryptingai, siekdamas sutrukdyti policijos pareigūnui atlikti savo pareigas. Taigi, kaltinamasis suvokė savo veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Tokie kaltinamojo veiksmai atitinka BK 286 str. numatyto nusikaltimo požymius. BK 286 straipsnis neturi dalių, todėl kaltinimas patikslinamas, pašalinant jame nurodytą šio straipsnio 1-ąją dalį. Fizinio smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje teismų praktikoje laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-248/2008, 2K-447/2010). Kaltinamasis T. T. viešoje vietoje –automobilių stovėjimo aikštelėje, matant pašaliniams asmenims, suduodamas smūgį nukentėjusiajam G. B. į galvą, dėl ko nukentėjusysis patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, dėl tokių jo veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka. Pripažintina, kad šiuose kaltinamojo veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d., sudėtis. Iš kaltinimo pašalinama, kad viešosios tvarkos pažeidimas buvo padarytas vartojant policijos pareigūnų atžvilgiu necenzūrinius ir įžeidžiančius žodžius, nes tokie veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 str. 1 d. Kaltinamajam inkriminuoti nusikaltimai buvo tęstinė nusikalstama veika, padaryta veikiant vieninga tyčia, tikslu tyčia pasipriešinti naudojant fizinį smurtą savo funkcijas vykdžiusiems policijos pareigūnams ir juos įžeisti, todėl laikytina, kad šiuo atveju yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-03 nutartis baudž. byloje Nr. 2K-70/2012).

32Skiriant bausmę kaltinamajam T. T., atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis padarė tris nusikaltimus, kurie priskiriami prie nesunkių nusikaltimų, jis veikė tiesiogine tyčia, pavartojo fizinį smurtą prieš policijos pareigūną, vykdžiusį savo tarnybines pareigas. T. T. nusikalto būdamas pirmiau teistas už tyčinius nusikaltimus, taigi, yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str. 1 d.). BK 56 str. 1 d. nustatyta, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai turi būti skiriama laisvės atėmimo bausmė. Tuo pagrindu ir siekiant BK 41 str. įtvirtintų bausmės tikslų, skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė. Nustatant bausmės dydį, atsižvelgiama į tai, kad nusikaltimai tyčiniai, smurtiniai, T. T. nedaro išvadų iš ankstesnių teistumų ir nerodo noro bei pastangų taisytis, byloje nėra nustatyta nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių.

33Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinis ieškinys 128,43 Lt sumai už nukentėjusiajam G. B. suteiktas gydymo paslaugas yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas, kaltinamasis su ieškiniu sutiko. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 str., 6.283 str. reikalavimus žalą, padarytą asmeniui, kurio sužalota sveikata, privalo atlyginti ją padaręs asmuo. Byloje nustatyta, kad nukentėjusiajam G. B. VšĮ Druskininkų ligoninėje 2011-12-14 buvo suteiktos chirurgo, radiologo ir neurologo paslaugos, kurių kaina 128,43 Lt, paslaugos apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (b. l. 31-33), šį biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri turi atgręžtinio reikalavimo teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (CK 6.280 str.), tuo pagrindu iš kaltinamojo priteistina Valstybinei ligonių kasai 128,43 Lt žalos atlyginimo.

34Nukentėjusysis G. B. pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. G. B. nurodė, kad nusikaltimu buvo padaryta žala jo sveikatai ir jis buvo įžeistas, dėl suduotų smūgių jautė fizinį skausmą, patyrė dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, nes teko vykti pas teismo med. specialistą ir į ligoninę, gaišti laiką, jam kaip pareigūnui tenka nuolat bendrauti su žmonėmis ir jis jautė diskomfortą, pažeminimą dėl aiškiai matomų sužalojimų jo veide. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu sutiko iš dalies, prašydamas teismo atsižvelgti į tai, kad jis neturi jokio turto ir pajamų, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl prašė ieškinį sumažinti. Nukentėjusiojo G. B. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies. Lietuvos Respublikos BPK 44 str. 10 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Kai tokia žala nukentėjusiajam neatlyginama savanoriškai, jos atlyginimo nukentėjusysis gali siekti pareikšdamas kaltinamajam arba už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 str.). Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 115 str.). G. B. prašo priteisti jam 2000 Lt kompensaciją padarytai neturtinei žalai atlyginti. Neturtinė žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai (CK 6.250 str. 2 d.). Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeiminiams santykiams. Byloje neginčytinai nustatyta, kad dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų G. B. buvo sutrikdyta sveikata, jis jautė fizinį skausmą, patyrė dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, nepatogumus. Kartu teismas įvertina tai, kad nukentėjusiajam padarytas sveikatos sutrikdymas kvalifikuotas kaip nežymus, nepadaryti negrįžtami sveikatos pakenkimai, nusikaltimai yra susiję su nukentėjusiojo vykdytomis tiesioginėmis pareigomis ir nukentėjusysis pagal savo pareigas turi būti pasiruošęs tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai įveikti tokias situacijas bei iš anksto numatyti, jog teisės pažeidėjai gali būti priešiškai nusiteikę, kas gali lemti tiek fizinį pasipriešinimą, tiek pareigūnų įžeidimą. Teismas, įvertinęs aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo, protingumo kriterijais sprendžia, jog neturtinei žalai atlyginti priteistina 1000 Lt dydžio piniginė kompensacija (Kauno apygardos teismo 2011-03-08 nutartis baudž. byloje Nr. 1A-139-81/2011).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 304-307 str.,

Nutarė

36T. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 290 str., 284 str. 1 d. ir nuteisti: pagal BK 286 str. skirti laisvės atėmimą 1 metams 3 mėnesiams, pagal BK 290 str. skirti laisvės atėmimą 8 mėnesiams, pagal BK 284 str. 1 d. skirti laisvės atėmimą 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes subendrinti jas apimant ir skirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1 metams 3 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., šią bausmę subendrinti su Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-12-28 nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, ir skirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams. Įskaityti į bausmės laiką bausmę, iš dalies atliktą pagal Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-12-28 nuosprendį.

37Nustatyti atlikti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose.

38Visiškai tenkinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį ieškinį. Priteisti iš T. T., asmens kodas ( - ), Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679, buveinė Europos a. 1, LT-03505 Vilnius, a.s. ( - ), “Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 128,43 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus 43 centus) žalos atlyginimo.

39G. B. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti G. B. iš T. T. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) neturtinei žalai atlyginti.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė,... 2. sekretoriaujant Akvilei Povilanskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui Juozui Valickui,... 4. gynėjui advokatui Antanui Skomantui,... 5. nukentėjusiesiems G. B., R. J., M. V.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. T. T., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 8. 1) 2006-02-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 9. 2) 2006-12-21 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 10. 3) 2007-06-14 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str.... 11. 4) 2007-07-05 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 12. 5) 2007-10-25 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 13. 6) 2010-02-08 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 14. 7) 2011-12-28 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 15. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 16. kaltinamasis T. T. įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, o... 17. Be to, kaltinamasis T. T., panaudodamas fizinį smurtą, pasipriešino... 18. Be to, kaltinamasis T. T. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o būtent jis... 19. Kaltinamasis T. T. kaltę pripažino iš dalies. Paaiškino, kad jis... 20. Be kaltinamojo dalinio kaltės pripažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais... 21. Nukentėjusysis G. B., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK... 22. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis G. B.... 23. 2011-12-14 - 2012-01-05 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos... 24. Nukentėjusysis M. V., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK... 25. Nukentėjusysis R. J., dirbantis Alytaus apskrities VPK Druskininkų PK... 26. Liudytoja A. Ž. apklausta teisme parodė, kad 2011-12-14 ryte ji kartu su... 27. Liudytoja K. G. patvirtino mačiusi, kaip kaltinamasis koja įspyrė vienam iš... 28. Iš pareigybių aprašymų matyti, kad M. V., G. B., R. J. yra statutiniai... 29. Nurodymas dėl kalinamųjų konvojavimo patvirtina, kad 2011-12-14 Alytaus... 30. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad 2011-12-14 9.30 val.... 31. Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus visumoje, daro išvadą, kad... 32. Skiriant bausmę kaltinamajam T. T., atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų... 33. Byloje pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 34. Nukentėjusysis G. B. pareiškė byloje civilinį ieškinį dėl 2000 Lt... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301 str.,... 36. T. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 290 str., 284... 37. Nustatyti atlikti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose.... 38. Visiškai tenkinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 39. G. B. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti G. B. iš T. T. 1000... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...