Byla 2-532/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria teismas uždraudė atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ naudotis turtu, kuris priklauso ieškovui akcinei bendrovei „SEB lizingas“, bet buvo perduotas atsakovui nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu, įpareigojo atsakovą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos perduoti jį saugoti ieškovui, civilinėje byloje Nr. 2-1009-450/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ dėl įpareigojimo grąžinti akcinei bendrovei „SEB bankas“ priklausantį kilnojamąjį turtą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl kilnojamojo turto grąžinimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas uždraudė atsakovui UAB „VSA Vilnius“ naudotis turtu, kuris priklauso ieškovui AB „SEB lizingas“, bet buvo perduotas atsakovui nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu, įpareigojo atsakovą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos perduoti jį saugoti ieškovui, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „VSA Vilnius“, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „VSA Vilnius“ grąžinti ieškovui jam priklausantį kilnojamąjį turtą, kuris atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudotis nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu. Taip pat prašė atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „VSA Vilnius“ naudotis turtu, kuris priklauso ieškovui ir buvo perduotas atsakovui nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu, bei įpareigoti atsakovą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos perduoti jį saugoti ieškovui. Nurodė, kad atsakovo UAB „VSA Vilnius“ neteisėtai valdomas turtas, priklausantis ieškovui AB „SEB lizingas“, yra kilnojamasis turtas – specifinė įranga (automobiliai, konteineriai ir kita speciali įranga), kuriai būdingas didelis nusidėvėjimas. Pažymėjo, kad turto vertė yra 380 830,61 Lt, todėl tikėtina, kad AB „SEB lizingas“ patirs nuostolių, jei šis turtas bus prarastas ar sugadintas. Nurodė, jog iš Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad šiuo metu atsakovo atžvilgiu yra taikoma 12 galiojančių įvairių rūšių turto areštų, kurių bendra suma sudaro net 4 130 050,15 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovo AB „SEB lizingas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir uždraudė atsakovui UAB „VSA Vilnius“ naudotis turtu, kuris priklauso ieškovui AB „SEB lizingas“, bet buvo perduotas atsakovui nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu, įpareigojo atsakovą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos perduoti jį saugoti ieškovui.

9Teismas, įvertinęs ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, pažymėjo, kad yra reali grėsmė, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo vykdymas gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomu. Nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su šio ieškinio reikalavimais, todėl, atsakovui praradus lizinguojamą turtą, kurį šiuo ieškiniu reikalaujama grąžinti ieškovui, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Be to, tokį turtą atsakovui ir toliau naudojant savo veikloje, jis galėtų būti sugadintas ar ženkliai nusidėvėti, o tai sąlygotų ieškovo nuostolius. Nurodė, kad iš Turto areštų aktų pažymėjimų matyti, jog šiuo metu atsakovo UAB „VSA Vilnius“ turtui taikomi didelio masto areštai, siekiant užtikrinti kitų atsakovo kreditorių reikalavimų įvykdymą, todėl sprendė apie atsakovo galimai nestabilią finansinę padėtį. Teismas, siekdamas užtikrinti, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jis galėtų realiai susigrąžinti jam nuosavybės teise priklausančius daiktus iš atsakovo, taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui naudotis lizinguojamu turtu, įpareigojant atsakovą šiuos daiktus perduoti saugoti ieškovui.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesant realios teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, teismas pažeidė teisingumo ir proporcingumo principus. Teismo sprendimas turėjo būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas.

132. UAB „VSA Vilnius“ vykdo specifinę veiklą, teikia viešąją atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugą miesto gyventojams ir įmonėms. Remiantis tarp UAB „VSA Vilnius“ ir Vilniaus miesto savivaldybės sudaryta 2007 m. gegužės 17 d. sutartimi, atsakovas privalo užtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą mieste kiekvieną dieną. Šios paslaugos sustabdymas nors ir trumpam laikui reikštų neabejotiną žalos padarymą ne tik bendrovei, bet ir Vilniaus miesto gyventojams, bendrai miesto sanitarinei ir higieninei būklei, nukentėtų ir pats ieškovas, kadangi, nutraukus licencinę sutartį ir atėmus teisę teikti viešąją paslaugą, UAB „VSA Vilnius“ būtų priverstinai sustabdyta ekonominė veikla ir atsakovas taptų nemokus, nes atliekų tvarkymas yra pagrindinis atsakovo pajamų šaltinis.

143. Skundžiamoje nutartyje nurodytas turtas yra tiesiogiai naudojamas teikiant viešąją atliekų tvarkymo paslaugą. Ieškovas, suteikdamas lizingo paslaugas, žinojo, kokia yra minėto turto paskirtis. Taikant laikinąsias apsaugos priemones šiam turtui ieškovui bus suteikta galimybė pasinaudoti tam tikro pobūdžio spaudimo priemone ir tai iš esmės pažeis šalių interesų pusiausvyros principą.

154. Iš skundžiamos nutarties nėra aišku, kuo remdamasis, teismas konstatavo, jog minėtas turtas galės būti prarastas, sunaikintas ar ženkliai nusidėvės. Turtas yra naudojamas įmonės kasdienėje veikloje, todėl jis negali būti prarastas. Be to, lizinguojamas turtas yra ieškovo nuosavybė, todėl ne tik faktiškai, tačiau ir teisiškai turto atsakovas negali perleisti. Visas turtas yra apdraustas.

165. Ieškiniu prašoma ne priteisti skolą, o grąžinti turtą, kuris ir taip nuosavybės teise priklauso ieškovui. Jei byloje būtų keliamas klausimas dėl skolos priteisimo, turėtų būti vertinamos visai kitos aplinkybės. Remiantis Turto arešto aktų registro duomenimis, areštuotas turtas priklauso atsakovui, o ne ieškovui, todėl jo disponavimo teisė yra apribota.

176. Ieškovas sąmoningai nepateikė teismui duomenų, jog įmonė yra stabili finansiškai ir vykdo veiklą. Tai patvirtina faktas, kad ieškovui atsakovas per 2011-uosius metus sumokėjo

18692 172,00 Lt. Be to, mokėjimai vykdomi kiekvieną mėnesį, sistemingai, nėra jokios grėsmės, kad toliau mokėjimai nebus vykdomi. Priešingai, uždraudus naudotis turtu atsakovui, jis nebegalės vykdyti veiklos ir kartu vykdyti šiuo metu vykdomų mokėjimų ieškovui.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui UAB „VSA Vilnius“ naudotis lizinguojamu turtu, kuris priklauso ieškovui AB „SEB lizingas“, bet buvo perduotas atsakovui nutrauktų finansinio lizingo sutarčių pagrindu ir įpareigojimą atsakovui iki bylos išnagrinėjimo pabaigos perduoti turtą saugoti ieškovui.

21Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

22Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

23Tuo atveju, kai tarp šalių kyla ginčas dėl kilnojamojo turto grąžinimo ir kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovas prašo teismo nustatyti draudimą atsakovui naudotis turtu bei įpareigojimą atsakovui perduoti šį turtą ieškovui iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, teismas turi įvertinti, kokiu teisiniu pagrindu šį turtą valdo atsakovas, ar turtas nuosavybės teise priklauso ieškovui ar atsakovui. Jeigu turtas nuosavybės teise priklauso ieškovui, o atsakovas šį turtą valdo finansinės nuomos sutartinių teisinių santykių pagrindu, reikia įvertinti, ar šie teisiniai santykiai tarp šalių yra pasibaigę, jeigu taip, ar atsakovas priešieškiniu ginčija ieškovo veiksmus, kuriais lizingo sutartis nutraukta, kokiomis aplinkybės ir įrodymais šalys grindžia pareikštus reikalavimus. Kolegija pažymi, kad finansinės nuomos (lizingo) sutarties sudarymo atveju išnuomoto daikto savininku išlieka ne jo naudotojas (nuomininkas, lizingo gavėjas), o daikto nuomotojas (lizingo davėjas) (CK 6.567 str.). Daikto nuomininkui (lizingo gavėjui) naudojantis išsinuomotu daiktu ir nemokant už jį sutarto dydžio nuomos mokesčio, daikto savininkas ne tik patiria nuostolių dėl to, jog už jį negauna nuomos mokesčio ir palūkanų. Verslo tikslais nuomojamas daiktas yra naudojamas versle, jis dėvisi, todėl daikto vertė mažėja. Nemokant nuomos mokesčio už lizingo būdu išsinuomotą daiktą, šio daikto savininkas gali patirti didelių nuostolių. Tai itin aktualu tuomet, kai nuomojamas daiktas dėl naudojimosi juo gali būti sugadintas ar sunaikintas, pavyzdžiui, autotransporto priemonės, o daikto savininkas vienašališkai nutraukė sutartį dėl kitos šalies kaltės ir pareiškė reikalavimą dėl daikto grąžinimo iš daikto buvusio nuomininko. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokiais atvejais, siekiant užtikrinti, kad patenkinus šį reikalavimą, daikto savininkas galėtų iš tiesų susigrąžinti jam nuosavybės teise priklausančius daiktus iš buvusio nuomininko, yra pagrindas taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte įtvirtintas laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti draudimą daikto nuomininkui naudotis išsinuomotais daiktais, įpareigojant šiuos daiktus perduoti jo savininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2010). Netaikius šios laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas patirtų nuostolių, nes negalėtų naudotis turtu, kurio vertė mažėtų, turtas galėtų būti sugadintas ar net sunaikintas.

24Nagrinėjamu atveju ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą UAB „VSA Vilnius“ grąžinti ieškovui jam priklausantį kilnojamąjį turtą (40 turto vienetų, iš kurių didžiausią dalį sudaro transporto priemonės), kuris 2005-2006 m. sudarytų lizingo sutarčių pagrindu atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudotis. Ieškovas, atsakovui nemokant įmokų už naudojimąsi turtu ir susidarius, kaip ieškovas nurodo ieškinyje, 416 111,71 Lt skolai bei 161 914,61 Lt delspinigių, nuo 2011 m. spalio 13 d. vienašališkai nutraukė sutartis. Duomenų apie tai, kad atsakovas priešieškiniu būtų ginčijęs šių sutarčių nutraukimo teisėtumą apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta. Esant tokiai situacijai, kai ieškovas (lizingo davėjas) AB „SEB lizingas“ nutraukė lizingo sutartis su atsakovu (lizingo gavėju) UAB „VSA Vilnius“, pateikė duomenis apie atsakovo įsiskolinimą, o atsakovas neskundė teismui ieškovo veiksmų dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo, žemesnės instancijos teismas turėjo pagrindą pareikštų reikalavimų dėl atsakovo įpareigojimo sugrąžinti ieškovui jo išnuomotą atsakovui turtą įvykdymo užtikrinimui nustatyti draudimą atsakovui UAB „VSA Vilnius“ naudotis lizinguojamu turtu ir jį perduoti saugoti ieškovui. Tai, kad atsakovas teikia viešąsias atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas nesudaro pagrindo leisti jam, nesant teisinio pagrindo (lizingo teisiniai santykiai tarp šalių nutraukti), naudotis toliau turtu, už kurį nėra mokamos įmokos. Priešingu atveju susidarytų situacija, kai teisės subjektas, siekiantis pelno, jį gautų neteisėtai naudodamasis jam nepriklausančiomis transporto priemonėmis. Kaip nepagrįstas atmestinas apelianto atskirojo skundo argumentas, kad nėra pagrindo perduoti turto ieškovui, nes turtas yra apdraustas. Ieškovas yra turto savininkas, ir jis sprendžia kaip naudotis turtu, jį valdyti bei disponuoti. Kai tarp šalių lizingo teisiniai santykiai pasibaigė, neturi teisinės reikšmės aplinkybė, ar turtas yra apdraustas. Taip pat nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai uždraudė atsakovui naudotis turtu, nes reiškiamas ieškinys ne dėl skolos priteisimo, o dėl turto grąžinimo. Jeigu ieškovas reikštų reikalavimą dėl įsiskolinimo priteisimo, šio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui galėtų būti taikomas atsakovo turto areštas. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė užtikrinti reikalavimo dėl turto grąžinimo įvykdymą. Tai, kad teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė šiuo atveju yra prevencinio pobūdžio ir iš dalies sutampa su ieškovo materialiuoju teisiniu reikalavimu, nereiškia, kad ji negali būti taikoma. Atsakovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktas duomuo apie tinkamą prievolių vykdymą pagal lizingo sutartis ieškovui taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad šalis tebesieja lizingo sutartiniai teisiniai santykiai. Juo labiau, kad, kaip minėta, atsakovas neginčija šių santykių pasibaigimo. Be to, atsakovo darbuotojo (finansinės kontrolės skyriaus vadovo) pažyma apie mokamas įmokas nepagrįsta jokiais finansiniais bei kitokio pobūdžio dokumentais (b. l. 34).

25Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

26Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškinyje pareikštus reikalavimus. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

27Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.).

28Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 5 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 152 straipsnio 5 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl kilnojamojo turto grąžinimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas uždraudė atsakovui... 6. Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovo AB... 9. Teismas, įvertinęs ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes bei pateiktus... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 13. 2. UAB „VSA Vilnius“ vykdo specifinę veiklą, teikia viešąją atliekų... 14. 3. Skundžiamoje nutartyje nurodytas turtas yra tiesiogiai naudojamas teikiant... 15. 4. Iš skundžiamos nutarties nėra aišku, kuo remdamasis, teismas konstatavo,... 16. 5. Ieškiniu prašoma ne priteisti skolą, o grąžinti turtą, kuris ir taip... 17. 6. Ieškovas sąmoningai nepateikė teismui duomenų, jog įmonė yra stabili... 18. 692 172,00 Lt. Be to, mokėjimai vykdomi kiekvieną mėnesį, sistemingai,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 21. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 22. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 23. Tuo atveju, kai tarp šalių kyla ginčas dėl kilnojamojo turto grąžinimo ir... 24. Nagrinėjamu atveju ieškovas AB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė teismo... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 26. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones... 27. Ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam... 28. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 152... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti... 31. Nutarties kopijas išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...