Byla 2-418-798/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mevex“ 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir bankroto administratoriaus atstatydinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditoriaus I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus I. R. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mevex“ 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir bankroto administratoriaus atstatydinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Kreditorius I. R. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti BUAB „Mevex“ 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais ir panaikinti 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo sprendimus visais klausimais; atstatydinti/nušalinti bankroto administratorių L. D. nuo BUAB „Mevex“ administravimo, paskirti administratoriumi kitą asmenį.
 2. Kreditorius nurodė, kad ginčijamas susirinkimas įvyko bei sprendimai jame buvo priimti neinformuojant visų jo ir kitų smulkiųjų kreditrorių, po susirinkimo jam nebuvo pateikta susipažinti susirinkimo medžiaga, protokolas. Kreditorius apie susirinkimą sužinojo atsitiktinai iš kito kreditoriaus BUAB „Vevira“ savaitė po susirinkimo.
 3. Kreditoriaus nuomone, bankroto administratorius faktiškai neatliko jokių veiksmų nustatyti, dėl kokių priežasčių ir kieno kaltų veiksmų įmonė tapo nemoki, tyčinio bankroto požymių, taip pat neatliko jokių veiksmų turtui surasti ir kreditorinius reikalavimus patenkinti.
 4. BUAB „Mevex“ bankroto administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ atsiliepimu į skundą, kuriuo prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad apie susirinkimą informavo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka – elektroniniu paštu. Pareiškėjas pats nuolat neatsiima jam siunčiamų procesinių dokumentų ir jie lieka neįteikti pašte. Nurodė, kad susirinkimas vyko teisėtai ir sprendimai jame buvo priimti tinkamai, kadangi ginčijamame kreditorių susirinkime buvo kvorumas (75,36 proc.). Administratorius nurodė, jog visus esminius bankroto reikalavimus yra atlikęs, todėl nėra teisinio pagrindo vien tik formaliais pagrindais atstatydinti bankroto administratorių.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi atmetė kreditoriaus skundą.
 2. Teismas konstatavo, jog byloje nustatytos aplinkybės: 2015 m. liepos 27 d. pirmojo UAB „Mevex“ kreditorių susirinkimo metu patvirtinta pranešimo apie kreditorių susirinkimo sušaukimą tvarka, elektroninio pašto ir Lietuvos paštas išrašai, paneigia pareiškėjo skundo teiginius apie tai, jog jis ir kiti smulkieji kreditoriai nebuvo informuoti apie 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimą, o jam nebuvo išsiųsta kreditorių susirinkimo medžiaga.
 3. Teismas taip pat atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, kadangi iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, jog bankroto administratorius rinko informaciją apie BUAB „Mevex“ turimą turtą (pateiktas balansas, atlikta ilgalaikio turto detalizacija), įmonės akcininkus, vadovus ir darbuotojus, kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat administratorius nagrinėjo BUAB „Mevex“ sudarytus sandorius, atlikdamas jų analizę, teikė tvirtinti arba patikslinti kreditorių sąrašą UAB „Mevex“ bankroto byloje, teikė kreditorių susirinkimo protokolus ir nutarimus bei kitą su bankroto procesu susijusią informaciją.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Kreditorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo išvada, kad bankroto administratorius tinkamai informavo kreditorius apie susirinkimą nepagrįsta, kadangi kreditorius negavo siųsto elektroninio laiško, nes jis net neturi elektroninio pašto adreso. Jis taip pat negavo susirinkimo medžiagos, o ši buvo pateikta tik teisme, jau pasibaigus apskundimo terminui.
  2. Teismas išsamiai neišnagrinėjo kitų skundo argumentų, susijusių su bankroto administratoriaus pareigų nevykdymu.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Mevex“ bankroto administratorius prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:
  1. Kreditoriaus teiginiai, kad jis nebuvo informuotas prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius jam siunčiamos pašto korespondencijos neatsiima, tačiau atskirajame skunde nurodo tą patį adresą, kuriuo administratorius jam visada siuntė informaciją.
  2. Kreditorius ne kartą buvo raginamas atvykti susipažinti su bendrovės bankroto dokumentais, tačiau šia teise nė karto nepasinaudojo. Pateikiami administratoriaus nušalinimo pagrindai yra formalūs.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas kreditoriaus prašymas pripažinti BUAB „Mevex“ 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais ir juos panaikinti bei atstatydinti/nušalinti bankroto administratorių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo

 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliantas esminiu procedūriniu pažeidimu laiko netinkamą kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos laikymąsi.
 3. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje esantis 2015 m. liepos 27 d. pirmojo UAB „Mevex“ kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad kreditoriai 5 klausimu nustatė kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, pagal kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai patvirtinti bankroto byloje įsiteisėjusiomis teismo nutartimis ir procentine išraiška neviršija 10 proc., pateikus raštišką prašymą, su kreditorių susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai gali būti pateikiami faksu arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki susirinkimo dienos.
 4. Apelianto kreditorinis reikalavimo bankroto byloje pagal administratoriaus pateiktus duomenis sudaro 0,286 proc. Bankroto administratorius nurodė, kad jis buvo pateikęs rašyti prašymą pateikti su kreditorių susirinkimu susijusią informaciją ir dokumentus, taigi būtent apeliantui kyla pareiga nurodyti fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, kuriuo būtų galimą jam pateikti informaciją.
 5. Kreditoriams apie BUAB „Mevex“ 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimą buvo pranešta elektroniniu laišku 2016 m. rugsėjo 15 d., kartu pridedant susirinkimui reikalingą informaciją. Apelianto elektroninio pašto adresu nurodomas rr@rrlawf.lt. Viešoje paieškoje šis elektroninio pašto adresas nurodomas kaip Advokatų profesinės bendrijos „Rhetor R&“, kurios dalyviu yra apeliantas, kontaktinis elektroninio pašto adresas. Po ginčijamo kreditorių susirinkimo, 2016 m. rugsėjo 30 d. apeliantui informacija buvo išsiųsta registruota pašto siunta adresu A. Jakšto g. 7-7A, Vilnius, kuris, be to, nurodomas tiek VĮ „Registrų centras“ informacijoje apie Advokatų profesinės bendrijos „Rhetor R&R“ dalyvio, kuriuo yra apeliantas, gyvenamąją vietą, tiek skunde pirmosios instancijos teismui bei atskirajame skunde. Akivaizdu, kad apeliantas laiko, jog dokumentai jam turėtų būti teikiami būtent aukščiau nurodytu adresu, tačiau kaip matyti iš pateiktų pašto darbuotojų atžymų ant apeliantui siųstų laiškų – jis korespondencijos neatsiima, ją palikus pašte.
 6. Šie duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius dėjo maksimalias pastangas pranešti ir įteikti apeliantui informaciją apie kreditorių susirinkimus. Tai, kad apeliantas, vis dar būdamas Advokatų profesinės bendrijos „Rhetor R&R“ dalyviu, netikrina šios kontoros elektroninio pašto adresu gaunamų pranešimų, negali būti laikoma administratoriaus pareigos pranešti nevykdymu, juo labiau, kad pagal susirinkimo sušaukimo tvarką su kreditorių susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai teikiami būtent elektroninių ryšių priemonėmis.
 7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas sutinka, kad nagrinėjamu atveju nebuvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, susiję su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu.
 8. Pažymėtina ir tai, kad kreditorių susirinkime nutarimai priimami kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str.), tačiau kiti kreditoriai nėra padavę skundų dėl šio nutarimo teisėtumo, to taip pat nepadarė ir kiti kreditoriai, kuriems, anot apelianto, nebuvo pranešta apie kreditorių susirinkimą.

6Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

 1. Bankroto administratoriaus teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra nustatyta, kokiais atvejais teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų. Vienas iš tokių atvejų yra, kai šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas ir patenkinus prašymą nebus pažeisti kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.
 2. Pirmosios instancijos teismas netenkino apelianto prašymo atstatydinti bankroto administratorių remdamasis tuo, kad iš byloje esančių duomenų nenustatyta, jog bankroto administratorius UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ bei jo įgaliotas asmuo L. D. būtų neatlikęs esminių bankroto įstatyme numatytų funkcijų, o apeliantas skunde nenurodė svarių ir objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl bankroto administratoriaus netinkamumo eiti BUAB „Mevex“ bankroto administratorius pareiga. Su šia teismo išvada, apeliacinis teismas sutinka.
 3. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2622/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014, kt.).
 4. Apeliantas teigia, kad administratorius nerado įmonės turto ar debitorinių reikalavimų, neatskleidė bankroto priežasčių, tačiau kaip matyti iš kreditorių susirinkime patvirtintos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 3 d. iki 2015 m. liepos 10 d., administratorius pateikė išsamią bendrovės ilgalaikio turto detalizaciją, nurodė, sandorių analizę, tikrino jų pagrįstumą, ar sandoriai nepažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesų, sudarė debitorių sąrašą, išsiuntė jiems pretenzija, į kurių daugumą gauti skolos apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai. Kaip įmonės nemokumą sukėlusi priežastis nurodoma apyvartinių lėšų trūkumas vykdyti lizingo sutartis bei neprisitaikymas prie rinkos. 2016 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintoje ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 10 d. iki 2016 m. rugsėjo 14 d. aiškiai nurodyta bendrovės turto realizavimo tvarka, taip pat sandorių ekonominio ir teisinio pagrįstumo patikrinimo rezultatas bei teisminių ginčų su bendrovės debitoriais rezultatas.
 5. Iš šių duomenų akivaizdu, kad apeliantas nesidomėjo vykdomomis bankroto procedūromis, jų rezultatais, tačiau deklaratyviais pagrindais reiškė aiškiai nepagrįstus reikalavimus. Net ir atskirajame skunde, apeliantui susipažinus su aukščiau aptartais byloje esančiais duomenimis, jis nurodo tapačius argumentus pateiktiems pirmosios instancijos teisme dėl būtinumo atstatydinti bankroto administratorių, kurie pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažinti nepagrįstais.
 6. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais naikinti ar pakeisti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai