Byla 2-2622/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti administratorių uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekolas“ bankroto byloje Nr. B2-281-368/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Luodė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti administratorių uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekolas“ bankroto byloje Nr. B2-281-368/2013, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Rekolas“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios UAB ,,Rekolas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Viresita“.

4Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Luodė“ kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti bankroto administratorių UAB „Viresita“ iš BUAB „Rekolas“ administratoriaus pareigų ir paskirti BUAB „Rekolas“ administratoriumi UAB „SBS Legale“, taip pat pripažinti nutartį skubiai vykdytina. Teigė, kad administratorius nereaguoja į pareiškėjo prašymus sušaukti kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditoriams informaciją apie būtinybę priimti sprendimus kelti debitoriams bankroto bylas, peržiūrėti administratoriaus atlyginimo dydį. Pareiškėjo nuomone, administratorius vilkina bankroto procesą, teikia teismui tvirtinti nepagrįstai padidintus kreditorių finansinius reikalavimus, o kreditoriams pateikia neteisingą informaciją apie įmonės turtą. Pažymėjo, kad administratorius ignoruoja kreditorių siūlymus dėl nutarimų projektų įtraukimo į kreditorių susirinkimų darbotvarkę.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB ,,Luodė“ prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo.

8Nurodė, kad teismas, įvertindamas tai, kad individualaus kreditoriaus prašymas atstatydinti administratorių nesiremia daugumos kreditorių valia, pažymi, jog pareiškėjas turėjo pateikti svarius argumentus ir įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kodėl paskirtasis administratorius yra netinkamas eiti pareigas. Jei teismas, nagrinėdamas tokio kreditoriaus prašymą, preliminariai nenustato reikšmingų administratoriaus netinkamumo požymių, toks prašymas gali būti atmetamas neišklausius prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo nuomonės, trumpai nurodant prašymo netenkinimo motyvus. Teismas konstatavo, kad pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 8 d. nutartimi patikslino BUAB „Rekolas“ kreditorių sąrašą ir įtraukė į jį vietoje trečios eilės kreditorės antstolės E. M. , UAB „Luodė“ su 267,11 Lt kreditoriniu reikalavimu. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo UAB „Luodė“ finansinių reikalavimų suma nesiekia 10 procentų teismo patvirtintų visų BUAB „Rekolas“ kreditorių reikalavimų sumos, pažymėjo, jog administratorius neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimus sušaukti kreditorių susirinkimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas savo prašyme kelia klausimus dėl administratoriaus atliekamų veiksmų ir jo ataskaitos turinio, taip pat administratoriaus atlyginimo dydžio, tačiau BUAB „Rekolas“ kreditorių susirinkimas 2012 m. gegužės 15 d, patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (6 klausimas), o 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu 94,8 proc. balsų dauguma patvirtino laikotarpio nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki 2012 m. gruodžio mėnesio administratoriaus veiklos ataskaitą (1 klausimas). Šie kreditorių susirinkimo nutarimai nenuginčyti, todėl pareiškėjas nepagrįstai kelia jau išspręstus klausimus. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad administratorius inicijuoja bankroto bylų iškėlimą nemokiems debitoriams, nepaneigia jo veiksmų teisėtumo. Priešingai, operatyviai iškėlus nemokiam debitoriui bankroto bylą, pasiekiamas ne tik įstatymo leidėjo tikslas – pašalinti nemokius juridinius asmenys iš rinkos, bet ir padidėja galimybės bankroto proceso metu visiškai ar iš dalies patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Teismas plačiau nepasisakė dėl pareiškėjo teiginių apie AB „Ūkio banko“ kreditorinio reikalavimo dydį, kadangi šis klausimas išspręstas įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartimi. Taip pat pakartotinai neanalizuoja administratoriaus laikotarpio nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditoriaus susirinkimo ataskaitoje pateiktų duomenų apie bendrovės turtą, kadangi ši administratoriaus ataskaita 2012 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkime nebuvo patvirtinta (2 klausimas). Pareiškėjo teigimu, administratorius vilkina bankroto procedūras, kadangi 2012 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarimo priėmimo kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo, o teismo nutartis dėl įmonės likvidavimo priimta tik 2012 m. gruodžio 19 d. Teismas nesutiko su pareiškėjo prašymo teiginiais dėl bankroto proceso vilkinimo ir pažymėjo, kad administratoriaus prašymas pripažinti bankrutuojančią įmonę bankrutavusia teisme buvo gautas 2012 m. birželio 7 d., tačiau šis klausimas negalėjo būti operatyviai išspręstas, kadangi BUAB „Rekolas“ bankroto byla su įmonės kreditorių atskiraisiais skundais 2012 m. gegužės 31 d. buvo išsiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui ir grąžinta 2012 m. gruodžio 17 d. Teismo vertinimu, kiti pareiškėjo teiginiai dėl administratoriaus vėlavimo pareiškėjui pateikti atsakymus į jo paklausimus, pareiškėjo siūlymų ignoravimo, įmonei nenaudingų sandorių neanalizavimo, įvertinant jų esmę, šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės, nes įmonės kreditorių susirinkimas 2012 m. gruodžio 21 d. patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą. Be to, administratoriaus nesaisto kiekvieno kreditoriaus išsakyta nuomonė, o pateikti duomenys administratoriaus neįpareigoja su jais sutikti ir imtis veiksmų, kurių pageidauja vienas ar kitas kreditorius. Be to, G. M. įrašytas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą (Nr. B-FA434), ir 2012 m. vasario 7 d. jis UAB „Viresita“ buvo įgaliotas vykdyti BUAB „Rekolas“ bankroto procedūras. Teismas, įvertindamas tai, kad byloje nenustatyta akivaizdžiai nesąžiningo UAB „Viresita“ bankroto administratoriaus elgesio ir nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybes, jog administratorius sąmoningai veikia prieš operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, taip pat nėra duomenų, leidžiančių abejoti šio administratoriaus kompetencija, ir atsižvelgdamas į tai, kad kiti įmonės kreditoriai nekėlė klausimų dėl administratoriaus tinkamo ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pareigų atlikimo, atmetė pareiškėjo prašymą.

9III.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB ,,Luodė“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pagal suformuotą teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Taiigi net atskiras kreditorius gali pateikti teismui prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo; teismas tokį prašymą turi priimti, įvertinti išdėstytas aplinkybes ir priimti motyvuotą nutartį.
 2. Pareiškėjas 2013 m. liepos 5 d. pateikė administratoriui prašymą sušaukti kreditorių susirinkimą bei pateikti kreditoriams informaciją apie būtinybę priimti sprendimus kelti debitoriams bankroto bylas. Taip pat buvo siūloma susirinkimui peržiūrėti administratoriaus atlyginimo dydį. Tačiau administratorius iki šiol jokių veiksmų nesiėmė. Atkreiptinas dėmesys, kad informacija, kodėl nėra šaukiamas susirinkimas nei pareiškėjui, nei kitiems kreditoriams nėra teikiama. Administratorius tyčia siekia išvengti kreditorių susirinkimo sušaukimo, kad nebūtų kreditoriams atskleistos aplinkybės dėl administratoriaus netinkamo funkcijų atlikimo ir nebūtų sumažintas jo gaunamas atlyginimas.
 3. Administratorius pateikė įmonės debitorių sąrašą, kuriame nurodė, kad debitoriai yra UAB „Klegeta“, UAB „Ridas“, UAB „Afarda“, nors iš Liteko viešai skelbiamų duomenų matyti, kad šioms įmonėms buvo iškeltos bankroto bylos, o ieškovas ir bylų iniciatorius buvo administratorius UAB „Viresita“. Be to, UAB „Rekolas“ yra 100 proc. UAB „Sadovalis“ akcijų, kurių balansinė vertė buvo 7 010 000 Lt, savininkas. Kreditoriai 2012 m. gruodžio 21 d. susirinkime buvo patvirtinę šių akcijų pardavimo tvarką ir nustatę, kad jos bus parduodamos varžytynėse. Administratorius kelis mėnesius nepagrįstai vilkino varžytynių paskelbimą, jas paskelbė tik 2013 m. kovo 21 d. ir, dar nepasibaigus antrosioms varžytynėms, UAB „Viresita“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą ir inicijavo bankroto bylos UAB „Sadovalis“ iškėlimą. Iškėlus UAB „Sadovalis“ bankroto bylą, šios įmonės akcijos taptų bevertės. Tokiu būdu kreditoriams padaryta 7 010 000 Lt dydžio žala. Pareiškėjas 2013 m. gegužės 6 d. prašymu kreipėsi į administratorių, prašydamas pateikti informaciją, kokiu pagrindu ir dėl kokių priežasčių jis priėmė sprendimą inicijuoti UAB „Sadovalis“ bankroto bylą, tačiau jokio atsakymo iš administratoriaus negavo. Administratoriaus keltose minėtose bylose bankroto administratoriumi paskirta arba siūloma paskirti UAB „Bankroto administravimas“ arba UAB „Bankroto valdymas“. Šiose įmonėse vienu metu dirba vienas ir tas pats bankroto administratorius N. Č. . Pažymėtina, kad, nors UAB „Viresita“ adresas skelbiamas Kęstučio g. 4, Vilnius, faktiškai administratoriaus įgaliotas asmuo būna ir susirinkimus šaukia tuo pačiu adresu, kaip ir UAB „Bankroto valdymas“ - Perkūnkiemio g. 4-201, Vilnius. Tą patį adresą nurodo ir administratorius N. Č. . Galima daryti išvadas, kad administratorius nesiima veiksmų ir nesiekia atgauti lėšų iš debitorių bei UAB „Sadovalis“ akcijų pardavimo, o rūpinasi tose pačiose patalpose dirbančio kito administratoriaus interesais, inicijuodamas įmonės debitoriams bankroto bylas.
 4. Administratorius 2013 m. sausio 16 d. pateikė teismui prašymą tvirtinti nepagrįstai padidintą AB „Ūkio bankas“ kreditorinį reikalavimą padidinti AB „Ūkio bankas“ reikalavimą 582 986,54 Lt sumą iki 23 699 319,70 Lt, motyvuodamas, kad AB „Ūkio bankas“ perėmė UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ reikalavimą ir antstolės R. I. reikalavimą. Teismas 2013 m. sausio 18 d. nutartimi šį reikalavimą patenkino. Tačiau kreditorių reikalavimų, vietoje kurių administratorius pateikė tvirtinti AB „Ūkio bankas“ reikalavimą, patvirtintų reikalavimų suma yra tik 566 509 Lt (537 892,72 Lt + 28 616,28 Lt), t. y. net 16 477,54 Lt mažesnė. Be to UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ patvirtintas reikalavimas yra delspinigiai - tenkinami 2 etapu. Tačiau administratorius juos pateikė tvirtinti kaip pagrindinę skolą. Atkreiptinas dėmesys, kad administratoriaus pateiktoje reikalavimų perleidimo sutarties Nr. 60-12-31-1/2012 1.1.2 punkte nurodyta, kad UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ turi tik 330 762,14 Lt reikalavimą į BUAB „Rekolas“, kurį perleidžia AB „Ūkio bankas“. Tokiu būdu pradinis AB „Ūkio bankas“ perleistas reikalavimas sudaro tik 359 378,42 Lt (330 762,14 Lt + 28 616,28 Lt) todėl administratorius pateikė teismui tvirtinti nepagrįstai net 223 608,12 Lt padidintą AB „Ūkio bankas“ reikalavimą, kurio reikalavimo teisės AB „Ūkio bankas“ neturi.
 5. Administratorius savo ataskaitoje nuo bankroto pradžios iki pirmojo kreditorių susirinkimo nurodė neteisingą informaciją apie įmonės turtą. Dėl tokių neteisingai pateiktų duomenų, pareiškėjas kreipėsi į administratorių, iš kurio gavo atsakymą, kur administratorius nepateikė pagrįstų įrodymų, kodėl pateikė balanso neatitinkančius duomenis.
 6. Administratorius vilkina bankroto procedūras. Pirmajame kreditorių susirinkime 7 darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarimo priėmimo. Tačiau nutartis dėl likvidavimo buvo priimta tik 2012 m. gruodžio 19 d.. Kreditoriai dar 2012 m. gruodžio 21 d. susirinkime nustatė, kad UAB „Sadovalis“ akcijos turi būti parduodamos iš varžytinių. Tačiau administratorius pirmąsias varžytynes paskelbė tik 2013 m. kovo 21 d. Pareiškėjas 2013 m. liepos 5 d. įteikė administratoriui prašymą nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir jame spręsti klausimus dėl likusio BUAB „Rekolas“ turto pardavimo bei administratoriaus atlyginimo dydžio sumažinimo. Tačiau iki šiol administratorius nesušaukė susirinkimo bei nepateikė jokio atsakymo į pateiktą prašymą.
 7. Pareiškėjas ne kartą kreipėsi j administratorių tiek elektroniniu paštu, tiek raštu, tačiau į daugelį paklausimų administratorius arba vėlavo pateikti atsakymą, arba jo nepateikė iš viso.
 8. Pirmajame BUAB „Rekolas“ kreditorių susirinkime buvo svarstoma administratoriaus veiklos ataskaita. Administratorius savo veiklos ataskaitos skyriuje „Teisinis sandorių patikrinimas“ apsiribojo tik sandorų išvardijimu. Jokios sandorių analizės dėl galimai nenaudingų įmonei sandorių nepateikta.
 9. Bankroto departamento duomenų bazėje jau ilgą laiką pateikiama informacija, kad BUAB „Rekolas“ bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ įgaliotas asmuo 2013 m. rugsėjo 9 d. dienai yra G. M. . Tačiau juridinio bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ darbuotojų sąraše, skelbiamame departamento tinklapyje, nurodyta, kad toks darbuotojas, kaip G. M. , UAB „Viresita“ nedirba. Tokiu būdu BUAB „Rekolas“ bankroto procedūras jau ilgą laiką ir šiuo metu vykdo G. M. - asmuo, nedirbantis juridiniame bankroto administratoriuje ir neturintis tam teisės.
 10. Teisinių ir faktinių aplinkybių kontekste administratorius UAB „Viresita“ neabejotinai turi būti atstatydintas ir pakeistas kitu administratoriumi, kadangi egzistuoja pernelyg daug aplinkybių, leidžiančių pagrįstai abejoti UAB „Viresita“ nešališkumu, sąžiningumu, nepriklausomumu, objektyvumu bei nesuinteresuotumu BUAB „Rekolas“ bankroto bylos eiga ir baigtimi (Elgesio kodekso 8, 9, 11.2- 11.5 straipsniai, ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

12Atsakovo BUAB ,,Rekolas“ bankroto administratorius UAB ,,Viresita“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas nebuvo iniciatoriumi dėl bankroto bylos UAB ,,Klegeta“ iškėlimo bei neiniciavo bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Sadovalis“, o UAB ,,Ridas“ ir UAB ,,Afarda“ buvo ūkio subjektai, kurių negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais ir nemokumas buvo konstatuotas įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Atskirojo skundo argumentai, susiję su AB ,,Ūkio bankas“ reikalavimo pagrįstumu nepagrįsti, nes pradinis AB ,,Ūkio bankas“ reikalavimas Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartimi buvo patvirtintas 23 116 333,16 Lt sumoje, UAB ,,Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ - 537 892,72 Lt. UAB ,,Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ 2012 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 2-204 informavo bankroto administratorių apie šio kreditoriaus reikalavimo tikslinimą, padidinant jį iki 582 986,54 Lt. 2013 m. sausio 4 d. dienos raštu Nr. 2-3 bankroto administratorius buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą AB ,,Ūkio bankas“ ir pilną atsiskaitymą. Vėliau 2013 m. sausio 16 d. bankroto administratorius gavo AB ,,Ūkio bankas“ raštą Nr. 160-03-115 apie tai, kad visas pradinio kreditoriaus UAB ,,Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ reikalavimas 582 986,54 Lt sumoje buvo perleistas AB ,,Ūkio bankas“. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patikslinti AB ,,Ūkio bankas“ finansinį reikalavimą padidinant jį iki 23 699 319,70 Lt (23 116 333,16 + 582 986,54 = 23 699 319,70) ir išbraukiant iš sąrašo UAB ,,Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“. Atsakovo nuomone, pareiškėjo atskirajame skunde pateikiama tik šio asmens subjektyvi nuomonė, nesant jokių kitų objektyvių įrodymų. UAB ,,Luodė“ nepateikia jokių motyvų, kodėl bankroto administratoriaus pateiktose ataskaitose pateikta informacija yra neteisinga ar klaidinanti. Bankroto administratorius pateikė visą prašomą ir reikalingą informaciją, kuri buvo susijusi su turtu ir jo vertėmis. BUAB ,,Rekolas“ bankroto procedūros nėra vilkinamos, visi procesiniai veiksmai atliekami laiku pagal kreditorių ir įstatymų numatytus reikalavimus, o priešingi pareiškėjo pareiškimai yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. UAB ,,Luodė“ gavo visą prašomą informaciją iš bankroto administratoriaus, o informacijos pateikimo forma neatitikimas negali būti laikoma tokios informacijos nepateikimu ir kreditoriaus teisių pažeidimu. Atmestini argumentai apie tai, kad bankroto administratorius ignoruoja kreditorių siūlymus dėl nutarimų projektų įtraukimo kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimais, nes iš pateiktų dokumentų matyti, kad visi UAB ,,Luodė“ prašymai, susiję tiek su alternatyvių nutarimų projektų svarstymu, tiek su jų supažindinimu kitų kreditorių, bankroto administratoriaus yra vykdomi ir tenkinami kiek tai yra objektyviai įmanoma ir tiek, kiek pateikiami prašymai atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus. Pažymėjo, kad pirmojo kreditorių susirinkimo terminas dėl BUAB ,,Rekolas“ sandorių patikrinimo terminas 2013 m. gegužės 15 d. dar nebuvo suėjęs. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad nuo 2012 m. vasario 7 d. BUAB ,,Rekolas“ buvo atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB ,,Viresita“ įgalioto asmens G. M. . Nuo 2013 m. rugpjūčio 13 d. darbo sutartis su G. M. buvo nutraukta. Apie tai Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos buvo nedelsiant informuotas tą pačią dieną, bei nurodytas asmuo, kuris bus įgaliotas toliau vesti BUAB ,,Rekolas“ bankroto bylą. Šioje byloje esančios aplinkybės patvirtina pareiškėjo akivaizdų piktnaudžiavimą tiek civilinėmis, tiek procesinėmis teisėmis, todėl jam skirtina 20 000 Lt bauda.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas kreditoriaus prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, yra pagrįsta ir teisėta.

19Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų gynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktu, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę motyvuotu prašymu kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo. Administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012). Pažymėtina, jog teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013; 2013 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1809/2013). Priešingu atveju, bankroto administratoriaus atstatydinimas vien formaliais pagrindais prieštarautų ĮBĮ siekiamiems tikslams.

20Apeliantas nurodo, kad nepagrįstas AB ,,Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo patvirtinimas BUAB ,,Rekolas“ bankroto byloje. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad 2013 m. sausio 18 d. įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo nutartimi (7 t., 74 b. l.) yra patvirtintas patikslintas AB ,,Ūkio bankas‘ finansinis reikalavimas (23 699 319,70 Lt), išbraukti iš kreditorių sąrašo kreditoriai notarė R. O. I. ir UAB ,,Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“. Atkreiptinas dėmesys, kad įsiteisėjusių teismo nutarčių pagrįstumas gali būti tikrinamas tam tikra įstatymų nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo pasisakyti dėl atskirojo skundo, susijusio su AB ,,Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo patvirtinimu.

21Be to, apeliantas nurodo ir tai, kad paskirtasis bankroto administratorius nesiima veiksmų ir nesiekia atgauti lėšų iš debitorių bei UAB ,,Sadovalis“ akcijų pardavimo, o rūpinasi tose pačiose patalpose dirbančio kito administratoriaus interesais, inicijuodamas įmonės debitoriams bankroto bylas. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad 2012 m. lapkričio 6 d. Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas V. K. pareiškimas dėl bankroto bylos UAB ,,Klegeta“ iškėlimo. Taigi nepagrįsti atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog atsakovo administratorius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Klegeta“. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas taip pat neiniciavo ir bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Sadovalis“. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas pareiškėjo UAB ,,Reservation partner LT“ ieškinys iškelti UAB ,,Sadovalis“ bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-786-372/2013), kuris, apeliacine tvarka patikrinus pirmosios instancijos teismo nutartį, netenkintas. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas ir atsiliepime į skundą pažymėjo atsakovo administratorius, UAB ,,Ridas“ ir UAB ,,Afarda“ bankroto bylų iškėlimą iniciavo atsakovas, tačiau tai negalima traktuoti kaip BUAB ,,Rekolas“ ar jos kreditorių teisių pažeidimu, nes, atsižvelgus į įmonių mokumą, buvo akivaizdu, kad skolos atgavimas buvo mažai tikėtinas. Bankroto procese taip pat yra tenkinami kreditorių reikalavimai ĮBĮ 35 straipsnio nustatyta tvarka, todėl skolos atgavimas yra galimas. Pasisakant dėl UAB ,,Viresita“ inicijuojamose bankroto bylose siūlomų administratorių, pažymėtina, kad apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose nenurodė pakankamo pagrindo išvadai, jog šių administratorių siūlymas pakenkė atsakovo įmonei (CPK 178, 185 str.), todėl atmetami apelianto argumentai apie atsakovo administratoriaus veikimą priešingą įmonės ir kreditorių interesams.

22Apeliantas teigia, kad jis ne kartą kreipėsi į administratorių tiek elektroniniu paštu, tiek raštu, tačiau į daugelį paklausimų administratorius arba vėlavo pateikti atsakymą, arba jo nepateikė iš viso - nurodo, kad nėra gavęs atsakymo į 2013 m. gegužės 6 d. paklausimą, taip pat pažymi, jog pareiškėjui nebuvo tinkamai pateiktas kreditorių sąrašas. Kaip pagrįstai nurodyta atsiliepime į atskirąjį skundą, informacija apie bankroto bylą yra teikiama tik įmonės kreditoriams. Tuo metu, kai buvo pateiktas minėtas apelianto 2013 m. gegužės 6 d. prašymas, BUAB ,,Rekolas“ bankroto administratorius ir bankroto bylą nagrinėjantis teismas gavo 2013 m. gegužės 2 d. ŽŪB ,,Viltis“ prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo. Prašyme buvo nurodyta, kad yra pilnai atsiskaityta su UAB ,,Luodė“ ir kad šio asmens reikalavimas perėjo ŽŪB ,,Viltis“ (7 t., 78, 93-94 b. l.). Kai šis ginčas buvo išspręstas, bankroto administratorius pateikė visą prašomą informaciją, apeliantas šios aplinkybės nepaneigė. Pasisakant dėl kreditorių sąrašo nepateikimo, pažymėtina, kad į bylą yra pateikta informacijos apie BAUB ,,Rekolas“ bankroto bylos eigą teikimo tvarka, patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime (8 t., 20 b. l.), kurioje nurodyta, kad informacija kreditoriams teikiama ne tik atskiru raštu, bet ir kreditorių susirinkimuose (1 p.). 2013 m. kovo 12 d. (nepraėjus nė 10 darbo dienų nuo UAB ,,Luodė“ prašymo gavimo dienos, per kurį turėjo būti suteikta informacija) vyko BUAB ,,Rekolas“ kreditorių susirinkimas, kurio protokole Nr. 3 užfiksuota, kad prieš balsuojant kreditorių susirinkime numatytais klausimais, kreditoriaus UAB ,,Luodė“ atstovas prašo bankroto administratoriaus pateikti bendrą aktualų kreditorių, sąrašą, išdėstyta viename dokumente. Toks dokumentas nėra pateikiamas, tačiau kreditoriams susirinkimo metu yra pateikiamos visos nutartys, kuriomis patvirtinti/tikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai per įmonės bankroto procesą (8 t. 39 b. l.). Teismas sutinka su atsakovo bankroto administratoriaus nuomone, kad informacijos pateikimo forma nagrinėjamu atveju negali būti laikoma pakankamu pagrindu spręsti apie administratoriaus pareigų netinkamą atlikimą (CPK 185 str.).

23Pasisakant dėl administratoriaus veiksmų, susijusių su kreipimusi į teismą dėl atsakovo likvidavimo, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teisme atlikta aplinkybių analize ir teisinėmis išvadomis. Kaip pagrįstai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorius iš esmės laiku pateikė teismui prašymą dėl įmonės likvidavimo. 2012 m. gegužės 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtintas nutarimo projektas įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės likvidavimo ne vėliau kai po 10 darbo dienų nuo šio nutarimo priėmimo (8 t., 18 b. l.). Vadinasi, bankroto administratorius prašymą turėjo pateikti teismui 2012 m. gegužės 29 d. Bylos duomenys patvirtina, kad prašymas dėl likvidavimo buvo išsiųstas 2012 m. gegužės 31 (8 t., 38 b. l.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, kreditorių susirinkime nustatyto termino praleidimas keliomis dienomis negali būti laikomas pakankamu pagrindu spręsti, jog atsakovo bankroto administratorius vilkino bankroto procedūrą. Pažymėtina ir tai, kad antrajame BUAB ,,Rekolas“ kreditorių susirinkime kreditoriai neįpareigojo bankroto administratoriaus skelbti varžytynes nustatytomis konkrečiomis datomis. Todėl varžytynių sušaukimas 2013 m. kovo 21 d. neužvilkino BUAB ,,Rekolas“ bankroto procedūrų vykdymo.

24Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, jog apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginius, susijusius su administratoriaus veiksmais nusakant atsakovo turto vertę, juo labiau, kad administratoriaus ataskaitos, kurioje nurodyta atsakovo turto vertė, kreditorių susirinkimas 2012 m. gegužės 15 d. nepatvirtino.

25Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovo administratorius ignoravo pareiškėjo prašymus, susijusius su kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimų papildymu. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. vasario 28 d. pareiškėjas pateikė bankroto administratoriui raštą dėl vyksiančio BUAB ,,Rekolas“ kreditorių susirinkimo, kuriame buvo pateiktas prašymas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl UAB ,,Sadovalis“ akcijų pardavimo bei informuoti apie tai kitus kreditorius (7 t., 131 b. l.). Administratoriaus įgaliotas asmuo dar tą pačią dieną apie gautą kreditoriaus UAB ,,Luodė“ raštą informavo kitus kreditorius. (7 t., 132-133 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad darbotvarkės pasiūlymas dėl taikos sutarties su R. B. įmone ,,Lotera“ sudarymo, administratoriui buvo pateiktas likus tik 3 dienom iki susirinkimo, t. y. 2013 m. kovo 8 d. (7 t., 134 b. l.). Teismas laiko atsakovo administratoriaus paaiškinimą, kad į biuletenį šis nutarimas nebuvo įtrauktas nesant tam objektyvių galimybių, nes visa susirinkimo medžiaga, taip pat ir susirinkimo darbotvarkė, jau buvo pateikta kreditoriams, be to, jau tuo metu buvo gauti kai kurių kreditorių užpildyti balsavimo raštu biuleteniai laiko pagrįstu, juo labiau, kad 2013 m. kovo 12 d. kreditorių susirinkimo protokole Nr. 3 užfiksuota BUAB ,,Rekolas“ kreditorių susirinkimo eiga patvirtina, jog UAB ,,Luodė“ pasiūlymas buvo įtrauktas ir svarstomas kreditorių susirinkime (8 t., 39-41 b. l.). Todėl atmestini pareiškėjo nurodyti argumentai apie tai, kad bankroto administratorius ignoruoja kreditorių siūlymus dėl nutarimų projektų įtraukimo kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimais.

26Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Rekolas“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios UAB ,,Rekolas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Viresita“. Ši nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 9 d. Įmonės dokumentai bankroto administratoriui buvo perduoti 2012 m. vasario 15 d., todėl akivaizdu, kad terminas sandorių patikrinimui buvo iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. Pirmasis BUAB ,,Rekolas“ kreditorių susirinkimas pagal įstatymo reikalavimus buvo sušauktas 2012 m. gegužės 15 d. Taigi, iki pirmojo kreditorių susirinkimo terminas dėl BUAB ,,Rekolas“ sandorių patikrinimo terminas dar nebuvo suėjęs, todėl apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai įrodinėjo bankroto administratoriaus neveikimą aplinkybe, jog administratorius nevykdė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytos pareigos.

27Apelianto teigimu, G. M. 2013 m. rugpjūčio 9 dienai yra atsakovo administratoriaus įgaliotas asmuo, nors UAB „Viresita“ darbuotojų sąraše, skelbiamame departamento tinklapyje, nurodyta, kad G. M. UAB „Viresita“ nedirba. Bylos duomenys patvirtina, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 13 d. darbo sutartis tarp UAB ,,Viresita“ ir G. M. buvo nutraukta. Apie tai Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos atsakovo administratorius nedelsiant informavo tą pačią dieną (8 t., 57-58 b. l.). Taigi, priešingai nei nurodo apeliantas, bankroto administratorius UAB ,,Viresita“ Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 17 patvirtintų ,,Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo“ taisyklių 5.2 punkte nustatytus reikalavimus įvykdė tinkamai, o už atitinkamos informacijos ir duomenų paskelbimą internetiniame tinklalapyje atsako ne bankroto administratorius UAB ,,Viresita“. Iš viso to, kas nurodyta akivaizdu, kad bankroto administratorius nepažeidė bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

28Atsižvelgdamas į byloje esančias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad kreditorių prašymas atstatydinti bankroto administratorių yra nepagrįstas, paremtas prielaidomis ir subjektyviu kreditorių vertinimu. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog bankroto administratorius vykdo ĮBĮ nustatytas pareigas.

29Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijama nutartimi.

30Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Atsakovas prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

32Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir su tuo susijusį ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju apelianto atskirojo skundo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), todėl atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkinamas.

33Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Atsakovo BUAB „Rekolas“ bankroto administratoriaus UAB ,,Viresita“ prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Rekolas“... 4. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Luodė“ kreipėsi į teismą su prašymu... 5. II.... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė... 8. Nurodė, kad teismas, įvertindamas tai, kad individualaus kreditoriaus... 9. III.... 10. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB ,,Luodė“ prašo panaikinti... 12. Atsakovo BUAB ,,Rekolas“ bankroto administratorius UAB ,,Viresita“ prašo... 13. IV.... 14. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 20. Apeliantas nurodo, kad nepagrįstas AB ,,Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo... 21. Be to, apeliantas nurodo ir tai, kad paskirtasis bankroto administratorius... 22. Apeliantas teigia, kad jis ne kartą kreipėsi į administratorių tiek... 23. Pasisakant dėl administratoriaus veiksmų, susijusių su kreipimusi į teismą... 24. Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, jog apeliantas nepateikė... 25. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovo administratorius ignoravo... 26. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismas 2011 m.... 27. Apelianto teigimu, G. M. 2013 m. rugpjūčio 9 dienai yra atsakovo... 28. Atsižvelgdamas į byloje esančias aplinkybes, apeliacinės instancijos... 29. Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės... 30. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios... 31. Atsakovas prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 32. Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl... 33. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.... 35. Atsakovo BUAB „Rekolas“ bankroto administratoriaus UAB ,,Viresita“...