Byla 2-575-357/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovui juristui T. R., atsakovo UAB „Dovirma“ atstovui direktoriui I. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį atsakovui UAB „Dovirma“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovas UAB „Žemaitijos keliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Dovirma“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovo naudai 229 924,11 Lt skolą, 48 944,06 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 278 868,97 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 577,00 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytos pirkimo–pardavimo sutartys, kuriomis ieškovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančias statybines (karjerines) medžiagas (toliau – prekės), o atsakovas įsipareigojo jas nupirkti, apmokėdamas sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. Prekių pateikimo pagrindu ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas už prekes neatsiskaitė iki šiol. Atsakovas praleido mokėjimo terminus, todėl vadovaujantis sutarčių 2.2. punktu privalo sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku priklausančios mokėti sumos.

6Taip pat ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta subrangos sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus per sutartyje nustatytą terminą ir perduoti atliktų darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Ieškovas perdavė atliktus darbus, atsakovas pretenzijų dėl jų nekėlė, tačiau iki šiol už atliktus darbus neatsiskaitė. Pagal subrangos sutarties 10.2 punktą laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7Be to, ieškovas nurodo, kad žodiniu ieškovo ir atsakovo susitarimu ieškovas perdavė atsakovui laikinai valdyti ir naudotis mechanizmus už užmokestį, o atsakovas savo ruožtu įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį. Tuo pagrindu ieškovas išrašė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras: 2011-12-30 Nr. ZKLI 000523, 2012-05-31 Nr. ZKLI 000790, 2012-06-29 Nr. ZKLI 000880, pagal kurias atsakovas nėra atsiskaitęs. Pagal tarp šalių sudarytą skolų suderinimo aktą atsakovas ieškovui iš viso yra skolingas su delspinigiais 278 868,97 Lt.

8Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ieškinį tenkinti iš dalies, sumažinant delspinigių dydį iki 8 277,26 Lt bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad sutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 229 924,11 Lt už atliktus darbus, tačiau nesutinka su priskaičiuotais delspinigiais – 48 944,06 Lt. Atsakovas nurodo, kad negali sumokėti likusios skolos, nes Šiaulių apygardos teismo 2012-11-22 nutartimi iki bus iškelta restruktūrizavimo byla yra sustabdyti visi mokėjimai kreditoriams, kurie yra atsiradę iki pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos. Delspinigiai yra paskaičiuoti nuo akivaizdžiai neprotingos sumos, t. y. nuo visos sandorio sumos – 1 343 118,44 Lt, nors pradelstos skolos likutis sudaro tik – 229 924,11 Lt. Toks ieškovo reikalavimas prieštarauja ir pačiai delspinigių paskirčiai. Ieškovas prie ieškinio nepateikė jokių įrodymų, kad patyrė 48 944, 06 Lt nuostolių dėl atsakovo nesumokėtos 229 924,11 Lt sumos. Atsakovas UAB „Dovirma“ mano, kad teismas, atsižvelgęs į didelę sutarties kainą, į tai, kad dalis prievolės įvykdyta, o ieškovas neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio, turėtų sumažinti delspinigius iki protingo dydžio, t. y. 8 277, 26 Lt.

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

10Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi priimtas atsakovo UAB „Dovirma“ pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dovirma“ (15 b. l.). 2011 m. balandžio 19 d. tarp ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovo UAB „Dovirma“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11-117 (58–59, 60 b. l.) bei 2012 m. kovo 26 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 12-50 (61–62,63 b. l.), kurių pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančias statybines (karjerines) medžiagas, o atsakovas įsipareigojo prekes nupirkti, apmokėdamas sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

112011 m. liepos 11 d. tarp ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovo UAB „Dovirma“ buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 11-331 dėl Telšių miesto stadiono asfalto dangos įrengimo (56–57 b. l). Šios sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus per sutartyje nustatytą terminą ir perduoti atliktų darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

122012-10-31 tarp ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovo UAB „Dovirma“ buvo sudarytas skolų suderinimo aktas 229 924,91 Lt (64 b. l.). Byloje pateiktos ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros (65–80 b. l.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 4, Nr. 5 (81, 83 b. l.), 2011 m. spalio mėn. atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 4 (82 b. l.), 2011 m. lapkričio mėn. atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 5 (84 b. l.). Byloje nustatyta, kad 2011-2012 metais ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis mechanizmais už užmokestį. Tuo pagrindu išrašytos apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras: 2011-12-30 Nr. ZKLI 000523, 2012-05-31 Nr. ZKLI 000790, 2012-06-29 Nr. ZKLI 000880 (69,72, 74 b. l.). Šie rašytiniai įrodymai visiškai įrodo ieškinio pagrįstumą ir atsakovo neapmokėtą 229.924,11 Lt skolos dalį. Ieškovas pateikė 2012-12-13 laikotarpiui, reikalaujamų priteisti iš atsakovo UAB Dovirma“ delspinigių paskaičiavimo pažymą (55 b. l.).

13Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Ginčo šalys pripažįsta ir bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovą UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovą UAB „Dovirma“ siejo pirkimo-pardavimo, subrangos ir statybinių mechanizmų nuomos teisiniai santykiai. Atsakovas neginčija, kad už ieškovo atliktus darbus, iš ieškovo nupirktas prekes bei už išsinuomotus statybinius mechanizmus ieškovui yra skolingas 229,924,11 Lt. Byloje nėra ginčo dėl atsakovo 229,924,11 Lt skolos ieškovui, todėl teismas dėl ieškinio argumentų šiuo teisiniu pagrindu, plačiau nepasisako ir ieškinį šioje dalyje tenkina. Ginčas tarp šalių kyla dėl delspinigių dydžio, nes atsakovas mano, kad jie neprotingai dideli ir neteisingai paskaičiuoti – 48 944,06 Lt.

16Atsakovo UAB „Dovirma“ atsakomybė už prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą buvo numatyta sutartinėmis netesybomis delspinigių forma. 2011-07-11 Subrangos sutarties Nr. 11-331 10.2. punkte šalių aptartas delspinigių dydis praleidus sutarties 9.1. punkte numatytą apmokėjimo terminą – 0,02 proc. nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, 2011-04-19 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11-117 ir 2012-03-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 12-50 2.2. punktuose šalių aptartas delspinigių dydis praleidus sutarties 2.1. punkte numatytą apmokėjimo terminą – 0,05 proc. nuo priklausančios sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (56–57, 58–60, 61–63 b. l.). Kaip vieną iš prašymo mažinti priteistinus delspinigius pagrindų, atsakovas nurodo, kad negrąžinta skola siekia tik 229 924,11 Lt, o ieškovas

17reikalauja priteisti nuo visos 1 343 118,44 Lt sutarties kainos.

18Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

19Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

20Taigi, sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas atsižvelgia į visas bylos aplinkybes, byloje nustatytina, kad konkrečiu atveju, netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės), nes prievolė iš dalies įvykdyta. Taip pat atsižvelgiama į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad kreditorius apie patirtus nuostolius nepateikė duomenų. Teismas taiko ir vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekia nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas. Nagrinėjant bylą ir sprendžiant šalių sutartyje nustatyto dydžio netesybų sumažinimo klausimą, atsakovas rėmėsi CK 6.228 straipsniu, reglamentuojančiu šalies teisę atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos dėl esminės šalių nelygybės. Sutarties sąlyga, nustatanti netesybas, nevertintina pagal CK 6.228 straipsnio, reglamentuojančio sutarties ar atskiros jos sąlygos atsisakymą dėl esminės šalių nelygybės, nuostatas. Šio straipsnio paskirtis yra kita – ginti silpnesniąją sutarties šalį (dažniausiai vartotoją, nors tam tiktais atvejais ir verslo subjektą), kuri privalėjo sutikti su jai pasiūlytomis sutarties sąlygomis. CK 6.228 straipsnio nuostatos netaikytinos sprendžiant ginčą dėl šalių laisva valia sudarytoje sutartyje nustatytų netesybų mažinimo, nes šis klausimas reglamentuojamas CK 6.73, 6.258 straipsnių, todėl CK 6.228 straipsnis netaikytinas, siekiant panaikinti ar pakeisti sutarties sąlygą dėl netesybų ir jų dydžio (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Ž. v. R. J., bylos Nr. 3K-3-106/2010).

21Nagrinėjamoje byloje, kaip jau buvo paminėta, 2011-07-11 Subrangos sutarties Nr. 11-331 10.2. punkte šalių aptartas delspinigių dydis praleidus sutarties 9.1. punkte numatytą apmokėjimo terminą – 0,02 proc. nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas sprendžia, kad UAB „Žemaitijos keliai“ ir UAB „Dovirma“ sutartos netesybos – delspinigiai paskaičiuoti už šešis mėnesius iki ieškinio padavimo, nepažeidžia Sutarties šalių interesų pusiausvyros. Tačiau, šiuo nagrinėjamu atveju, teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas UAB „Dovirma“ yra įvykdęs didesnę dalį prievolės, kad likusios skolos UAB „Dovirma“ negalėjo laiku sumokėti dėl finansinių sunkumų. Dėl šių faktinių aplinkybių yra pagrindas teigti, kad sutartų netesybų (delspinigių) dydis iš esmės pažeidžia Sutarties šalių interesų pusiausvyrą, yra neprotingai didelis ar prieštarauja gerai moralei ir sąžiningai verslo praktikai (CK 6.156, 1.81, 6.258 str.), todėl delspinigių dydis mažintinas iki 10 procentų negrąžintos skolos dalies t.y. iki 22 992,41 Lt.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Iš esmės patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus, teismas laiko, kad ieškovas yra bylą laimėjusi šalis, todėl CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminis mokestis, šiuo atveju – 6 577,00 Lt (4, 85 b. l.) priteistinas ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“ iš atsakovo UAB „Dovirma“.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427, buveinė – Kęstučio g. 11-4, Telšiai) ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“ (įmonės kodas 180264995) 229 924,11 Lt (dviejų šimtų dvidešimt devynių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt keturių litų, 11 centų) skolą.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“ 22 992,41 Lt (dvidešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt dviejų litų, 41 cento) delspinigius.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“ 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos, t. y. 252.916,52 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-11-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“ 6 577,00 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt septynių litų) žyminį mokestį.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 5. Ieškovas UAB „Žemaitijos keliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Taip pat ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 7. Be to, ieškovas nurodo, kad žodiniu ieškovo ir atsakovo susitarimu ieškovas... 8. Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo UAB... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 10. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d.... 11. 2011 m. liepos 11 d. tarp ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovo UAB... 12. 2012-10-31 tarp ieškovo UAB „Žemaitijos keliai“ ir atsakovo UAB... 13. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Ginčo šalys pripažįsta ir bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovą UAB... 16. Atsakovo UAB „Dovirma“ atsakomybė už prievolių neįvykdymą ar... 17. reikalauja priteisti nuo visos 1 343 118,44 Lt sutarties kainos.... 18. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 19. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl... 20. Taigi, sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 21. Nagrinėjamoje byloje, kaip jau buvo paminėta, 2011-07-11 Subrangos sutarties... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427, buveinė... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ ieškovui UAB „Žemaitijos keliai“... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...