Byla 2-868-676/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir, atsakovų L. C., V. K. (V. K.) priešieškinį ieškovei V. A., dėl prievolės pripažinimo asmeninė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant R. S., dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. N., atsakovų V. K. (V. K.) ir L. C. atstovui advokatui V. Ž. (V. Ž.), civilinėje byloje pagal ieškovės V. A. ieškinį atsakovams V. K. (V. K.), L. C., dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir, atsakovų L. C., V. K. (V. K.) priešieškinį ieškovei V. A., dėl prievolės pripažinimo asmeninė,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 63160,63 Lt skolos, palūkanas iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-03-19 paskolino atsakovui V. K. 6000,00 JAV dolerių, atsakovas tai patvirtindamas pasirašė paskolos raštelį, atsakovė L. C. garantavo už savo sutuoktinį; 2009-02-01 paskolino atsakovui V. K. 14000,00 Lt, atsakovas tai patvirtindamas pasirašė paskolos raštelį, atsakovė L. C. garantavo už savo sutuoktinį; 2009-07-18 paskolino atsakovui V. K. 6600,00 Lt, atsakovas tai patvirtindamas pasirašė paskolos raštelį, atsakovė L. C. garantavo už savo sutuoktinį; 2011-06-18 paskolino atsakovui V. K. 5260,00 JAV dolerių, atsakovas tai patvirtindamas pasirašė paskolos raštelį. Iš viso ieškovė paskolino 20600,00 Lt ir 11260 JAV dolerių, šių paskolų atsakovas bei už jį garantavusi L. C. negražino. Paskolinti pinigai buvo naudojami atsakovų šeimos poreikiams tenkinti, todėl atsakovė L. C. laikytina atsakovo V. K. bendraskole ir įpareigotina solidariai su atsakovu V. K. įvykdyti skolinius įsipareigojimus (T.1, b.l. 2-5). Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (T.1, b.l. 45-48). Atsakovai priešieškiniu prašė pripažinti, kad 206-03-19, 2009-02-01, 2009-07-18, 2011-06-18 sandoriai, kurie įforminti paskolos raštais yra skolininko V. K. asmeninė prievolė ieškovei V. A. (T.1, b.l. 70-71, 82-83). Ieškovė su pareikštu priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (T.1, b.l. 86-88).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimu ieškinys tenkintas iš dalies : pripažinta niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. sudaryta 2006-03-19 paskolos sutartis ir taikyta restitucija – priteista solidariai iš atsakovo V. K. ir atsakovės L. C. ieškovei V. A. 17177,40 Lt bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinta niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. sudaryta 2011-06-18 paskolos sutartis ir taikyta restitucija – priteista iš atsakovo V. K. ieškovei V. A. 12844,92 Lt bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteista iš atsakovų V. K. ir L. C. solidariai 14000,00 Lt skolos, 3040,80 Lt palūkanų už laikotarpį iki ieškinio teismui padavimo dienos ir 8,57 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteista iš atsakovo V. K. 6600,00 Lt skolos, 1805,76 Lt palūkanų už laikotarpį iki ieškinio teismui padavimo dienos ir 10,24 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitoje dalyje ieškinys atmestas; atsakovų V. K. ir L. C. priešieškinys tenkintas iš dalies ir pripažinta, kad 2009-07-18 ir 2010-01-18 paskolos yra atsakovo V. K. asmeninė prievolė kreditorei V. A., kitoje dalyje priešieškinys atmestas (T.1, b.l. 181-189).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-19 nutartimi ištaisyta rašymo apsirikimo klaida, padaryta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1226-639/2013 rezoliucinės dalies devintojoje pastraipoje ir ji išdėstyta taip: „Priteisti iš atsakovų V. K. ir L. C. ieškovės V. A. naudai 2620 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. iš kiekvieno po 1310 litų.“ ; ištaisyta rašymo apsirikimo klaida, padaryta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1226-639/2013 motyvuojamosios dalies aštunto puslapio antros pastraipos pirmoje ir antroje eilutėse ir jos išdėstyti taip: „Pagal 2009-07-18 paskolos sutartį, palūkanos sudaro 1805,76 litų, todėl priteistina iš atsakovo V. K. ieškovei V. A. 1805,76 litų palūkanų iki ieškinio teismui padavimo dienos.“ (T.1, b.l. 199-200). Klaipėdos apygardos teismo CBS teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą apeliacine tvarka, 2013-12-18 nutartimi nutarė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimo dalį, kuria pripažinta niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. sudaryta 2006-03-19 paskolos sutartis ir taikyta restitucija – priteista solidariai iš atsakovo V. K. ir atsakovės L. C. ieškovei V. A. 17177,40 Lt bei 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-02-01 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą (T.2, b.l. 12-17).Teismo 2013-12-18 nutartyje nurodyta, kad iš 2006-03-19 paskolos raštelio matyti, kad atsakovas V. K. pasiskolino iš V. A. ir V. A. 6000,00 JAV dolerių, L. C. paskolos raštelyje nurodė, kad garantuoja už savo vyrą V. K. laiku grąžinti 6000,00 JAV dolerių, V. A. 2008-04-01 mirė, tačiau iš civilinės bylos duomenų nėra galimybės nustatyti, ar ieškovė V. A. po V. A. mirties perėmė reikalavimo teises pagal 2006-03-19 paskolos sutartį, ar reikalavimo teisė į atsakovus pagal 2006-03-19 paskolos sutartį išimtinai priklauso ieškovei V. A.. Nagrinėjama bylos dalis pagal ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovų solidariai 6000,00 JAV dolerių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, ir, atsakovų priešinis reikalavimas ieškovei pripažinti, kad 2006-03-19 sandoris, kuris įformintas paskolos raštu yra skolininko V. K. asmeninė prievolė ieškovei V. A..

5Bylos nagrinėjimo metu šalys naujų duomenų bei įrodymų, prašymų pagal pareikštą ieškinio bei priešieškinio reikalavimą neteikė, teismo posėdžių metu ieškovės atstovas advokatas R. N., atsakovų V. K., L. C. atstovas advokatas V. Ž. naujų aplinkybių nenurodė ir prašė vadovautis anksčiau šioje byloje pateiktais duomenimis bei įrodymais, nurodytais motyvais bei argumentais, šalių pozicija dėl pareikštų reikalavimų nepasikeitė.

6Ieškinys nagrinėjamoje dalyje tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LAT 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

8Byloje nustatyta, kad ieškovė 2006-03-19 paskolino atsakovui 6000,00 JAV dolerių. Paskolos sutartis priskiriama realinių sutarčių kategorijai (CK 6.870 str., 1 d., 2 d.), nes paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka, teisiniai paskolos santykiai tarp sutarties šalių atsiranda, kai šalys susitaria dėl atitinkamo pinigų kiekio perdavimo pinigų gavėjo nuosavybėn ir kai pinigų gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą, tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Įrodinėjimo pareiga, kad šalis sieja prievoliniai paskolos teisiniai santykiai, tenka paskolos davėjui (CPK 178 str.). Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija 2000,00 Lt (CK 6.871 str. 1 d.). Ieškovė savo reikalavimą įrodinėja paskolos rašteliu apie pinigų perdavimą ir atsakovo pinigų gavimą (T.1, b.l. 8-9), paskolos raštelyje nurodyta, kad paskolos sumą atsakovas V. K. gavo ir tai patvirtino savo parašu. Atsakovo atsikirtimai dėl sandorio nebuvimo, t.y. kad pinigai realiai nebuvo perduoti, laikytini nepagrįstais. Sandoriu laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1. 63 str.). Atsakovas yra veiksnus, turintis pakankamą gyvenimišką patirtį, todėl turėjo aiškiai suvokti kokį sandorį tvirtina pasirašydamas, ir kad 6000,00 JAV dolerių gavo. Atsakovas neginčija šio paskolos raštelio pasirašymo fakto, savo parašo. Byloje nebuvo pateikta duomenų bei įrodymų, kad atsakovo valia buvo suvaržyta ar jis kokiu nors kitokiu būdu galėjo būti paveiktas. Byloje tirtų įrodymų pagrindu daroma išvada, kad paskolos dalykas (pinigai) paskolos gavėjui buvo perduoti (CPK 178 str., 185 str.). Įvertinama ir tai, kad atsakovai neigdami, kad pinigai buvo realiai perduoti, tuo pačiu pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad minėtas sandoris, kuris įformintas paskolos rašteliu, yra atsakovo V. K. asmeninė prievolė ieškovei V. A.. Atsakovų atsikirtimai į ieškinio reikalavimą yra prieštaringi, vienu atveju neigiant, kad pinigai buvo perduoti, kitu atveju pareiškiant minėtą priešinį reikalavimą sutinkant, kad pinigai buvo perduoti ir tuo pagrindu atsirado atsakovo V. K. prievolė, kurią prašo pripažinti asmenine. Atsakovai įrodinėdami, kad paskolos sandoris buvo apsimestinis, neginčijo jo CK 1.87 str., 1.91 str. numatytais pagrindais (CK 1.78 str. 2 d.), todėl nėra pagrindo konstatavimui, kad šalių pasirašyta sutartis yra apsimestinė ir kad šalys turėjo galvoje kitą sandorį. Atsakovų argumentus, jog ieškovė neturėjo pinigų, teismas atmeta kaip nepagrįstus, nes praktiškai įmanoma įrodyti tik pinigų turėjimą, bet ne jų neturėjimą. Ieškovės perduotų 6000,00 JAV dolerių faktą patvirtina atsakovo pasirašyti paskolos rašteliai, paskolos davėjas privalo įrodyti pinigų perdavimą, tačiau neprivalo įrodinėti, kad jis turėjo pinigų.

9Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK trečiosios knygos VII skyriuje. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės yra nurodytos CK 3.109 str. 1 d., šio straipsnio 2 d. ir 3 d. reglamentuotos iš vieno iš sutuoktinių sudarytų sandorių atsirandančios solidariosios prievolės. Atsakovai aiškino, kad paskolinti pinigai nebuvo panaudoti bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Bendras sutuoktinių prievoles reglamentuojančiame CK 3.109 str. 1 d. 5 p. nurodytos dvi prievolių grupės – tai prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų ir prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. Byloje nustatyta, kad atsakovė L. C. imant 2006-03-19 paskolą garantavo už savo sutuoktinį atsakovą V. K., todėl, suteikdama garantiją L. C. tuo pačiu davė sutikimą imti sutuoktiniui V. K. paskolą, todėl nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi ar pagal 2006-03-19 paskolą gauti 6000,00 JAV dolerių buvo panaudoti šeimos poreikiams tenkinti, nes pagal CK 3.109 str. 1 d. 5 p. bendrosioms sutuoktinių prievolėms, kurios turi būti vykdomos iš bendro turto, priskiriamos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas. Kadangi atsakovė L. C. davė savo sutuoktiniui sutikimą imti paskolą ir už jį garantavo, prievolė atsiradusi iš šios paskolos pripažintina bendra sutuoktinių, t.y. atsakovų, prievolė (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.), todėl atsakovė L. C. solidariai atsakinga už sutuoktinį – atsakovą V. K..

10Iš 2006-03-19 paskolos raštelio matyti, kad atsakovas V. K. pasiskolino iš V. A. ir V. A. 6000,00 JAV dolerių. Civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad V. A. 2008-04-01 mirė (T.1, b.l. 30). Atsakovė L. C. ginčija ieškovės V. A. teises po V. A. mirties perimant ar neperimant reikalavimo teises pagal 2006-03-19 paskolos sutartį. Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą (CK 5.1 str. 1 d.). Teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu (CPK 45 str. 1 d.). Jeigu įstatymai ar sutartys nenumato ko kita, solidarusis reikalavimas po kreditoriaus mirties padalijamas jo įpėdiniams pagal CK penktojoje knygoje nustatytas taisykles, išskyrus atvejus, kai prievolė yra nedali (CK 6.10 str.). Iš nurodyto teisinio reglamentavimo galima daryti išvadą, kad vieno iš kreditorių mirties atveju solidarusis reikalavimas pasibaigia. Ieškovės V. A. atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad po sutuoktinio V. A. mirties ji paveldėjo visą V. A. priklausantį turtą. Nagrinėjant bylą buvo papildomai pateikti bei išreikalauti duomenys bei įrodymai, iš kurių matosi, kad paveldimą turtą, kuriam išduotas paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas, taip pat sudaro ir reikalavimo teisė į atsakovams paskolintą 6000,00 JAV dolerių sumą (pagrindas : 2006-03-19 paskolos raštelis)(T.2, b.l. 70-91). Nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, laikoma nustatyta, kad ieškovės reikalavimo teisė į atsakovus pagal 2006-03-19 paskolos sutartį išimtinai priklauso ieškovei V. A. (CPK 178 str., 185 str.).

11Byloje nustatyta, kad šalis siejo paskolos teisiniai santykiai. Taip pat nustatyta, kad tarp ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. 2006-03-19 paskolos dalykas buvo užsienio valiuta – JAV doleriai. LAT formuodamas praktiką (LAT 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008), konstatavo esant būtinybę byloje ginti viešąjį interesą – imperatyvių įstatymo normų, nustatančių užsienio valiutos naudojimą Lietuvos Respublikoje, laikymosi užtikrinimą, kad asmenų laisvė sutartimis nustatyti tarpusavio įsipareigojimus nėra absoliuti, nes sutarties šalių valios autonomija yra ribojama imperatyviųjų teisės normų, kurių galiojimo ir taikymo šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti (CK 6.157 str. 1 d.). Sutarties teisėtumas yra būtina jos galiojimo sąlyga. Byloje nustatyta, jog ieškovė ir atsakovas (fiziniai asmenys) 2006-03-19 sudarė paskolos sutartį, kurios dalykas buvo užsienio valiuta – JAV doleriai. Sutarčių sudarymo metu pagal CK 6.36 str. 1 d. piniginės prievolės turėjo būti išreiškiamos ir apmokamos valiuta, kuri pagal galiojančius įstatymus yra teisėta atsiskaitymo priemonė Lietuvos Respublikoje. Užsienio valiutos naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje reglamentuoja 1993-07-07 LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas. Paskolos sutarčių sudarymo metu galiojo imperatyvioji LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 str. 3 d. nuostata, jog užsienio valiuta gali būti naudojama tik šalių susitarimu mokėjimams ir atsiskaitymams negrynaisiais pinigais. Nagrinėjamu atveju sudaryta paskolos sutartis tokio imperatyvaus įstatymo reikalavimo neatitiko. Vadovaujantis CK 1.80 str. 1 d. sandoris, neatitinkantis įstatymo reikalavimų, negalioja, todėl daroma išvada, kad šalių sudaryta 2006-03-19 paskolos sutartis yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento (CK 180 str.). Todėl teismas ex officio konstatuoja sandorių negaliojimo faktą. Pripažinus niekinėmis ir negaliojančiomis šalių sudarytą 2006-03-19 paskolos sutartį, vadovaujantis CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str. 1 d., atsakovas privalo grąžinti ieškovei visą tarp ieškovės ir atsakovo V. K. 2006-03-19 sudarytą paskolos sutartį gautą sumą pagal tuo metu galiojusį JAV dolerio ir Lietuvos Respublikos lito kursą. Byloje nenustatyta, kad atsakovai būtų grąžinęs ieškovei 6000,00 JAV dolerių, todėl atsakovai solidariai privalo solidariai grąžinti ieškovei pagal 2006-03-19 sutartį gautus 6000,00 JAV dolerių, litais, t. y. 17177,40 Lt, kadangi pagal šią paskolą jų prievolė solidari.

12Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinių palūkanų paskirtis yra operatyvaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, todėl, pripažinus šalių sandorį niekiniu ir pritaikius restituciją – priteisus ieškovei jos perduotus pagal minėtą sandorį atsakovui pinigus, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentus procesinių palūkanų. Reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo pagal paskolos sutartį netenkintinas, nes niekinis sandoris negali sukelti pasekmių.

13Pripažinus niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. sudarytą 2006-03-19 paskolos sutartį, taikytina restitucija – priteistina solidariai iš atsakovų V. K. ir L. C. ieškovei V. A. 17177,40 Lt bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-02-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Bylinėjimosi išlaidos išieškomos proporcingai patenkintų bei atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Klaipėdos apygardos teismo CBS teisėjų kolegijos 2013-12-18 nutartimi panaikinta taip pat sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

15Ieškovė pareikšdama ieškinį dėl 63161,00 Lt priteisimo sumokėjo 300,00 Lt žyminio mokesčio (T.1, b.l. 6), teismo 2012-02-01 nutartimi ieškovei buvo atidėtas likusios 1595,00 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimas iki sprendimo priėmimo (T.1, b.l. 32); už advokato paslaugas ieškovė sumokėjo 3000,00 Lt (T.1, b.l. 128-129, 164-165) ir 320,00 Lt už būtinąsias vykdymo išlaidas (T.1, b.l. 130), iš viso – 3620,00 Lt. Ieškinys patenkintas iš dalies, t.y. patenkintas reikalavimas dėl 55468,88 Lt priteisimo, netenkintas reikalavimas dėl 7692,12 Lt priteisimo. Kadangi ieškovei žyminio mokesčio mokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistina 230,76 Lt žyminio mokesčio nuo atmesto reikalavimo dalies. Iš atsakovų ieškovei priteistinas jos sumokėtas 300,00 Lt žyminis mokestis, 320,00 Lt būtinosios vykdymo išlaidos. Vertinama taip pat visų bylos aplinkybių visuma, bylos apimtis bei nagrinėjimo trukmė, sudėtingumas (CPK 93 str.), todėl ieškovės turėtos teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš dalies, t.y. priteistina 2600,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Viso ieškovei iš atsakovų priteistina 3220,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 1610,00 Lt iš kiekvieno atsakovo. Iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistina 1364,10 Lt žyminio mokesčio.

16Atsakovai pareikšdami priešieškinį sumokėjo 282,00 Lt žyminio mokesčio (T.1, b.l. 72), turėjo sumokėti 141,00 Lt, todėl 141,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalis grąžintinas atsakovams ( CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Priešieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovės atsakovams priteistina 70,50 Lt žyminio mokesčio. Atsakovė L. C. pateikdama apeliacinį skundą sumokėjo 450,00 Lt žyminio mokesčio (T.1, b.l. 196), nors, kaip matosi iš apeliacinio skundo turinio ir reikalavimo apimties (ginčijama suma 50622,32 Lt), turėjo sumokėti 1518,67 Lt žyminio mokesčio; taip pat už apeliacinio skundo surašymą sumokėjo advokatui 1000,00 Lt (T.1, b.l. 197); apeliacinis skundas tenkintas iš dalies – tik dalyje dėl 17177,40 Lt sumos, netenkintas reikalavimas dėl 33444,92 Lt, todėl iš atsakovės L. C. priteistina valstybei 1003,35 Lt žyminio mokesčio nuo atmesto reikalavo dalies, valstybei iš ieškovės priteistina 65,32 Lt žyminio mokesčio; iš ieškovės priteistina atsakovei L. C. 450,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 330,00 Lt atstovavimo išlaidų, viso – 780,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Vadovaudamasis CPK 270 str., straipsniais teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

19Pripažinti niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. (V. K.) sudarytą 2006-03-19 paskolos sutartį ir taikyti restituciją – priteisti solidariai iš atsakovo V. K. (V. K.) ir atsakovės L. C. ieškovei V. A. 17177,40 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 17177,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-02-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti ieškovei V. A. iš atsakovų V. K. (V. K.) ir L. C. lygiomis dalimis 3220,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti atsakovams V. K. (V. K.) ir L. C. iš ieškovės V. A. 70,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

22Priteisti atsakovei L. C. iš ieškovės V. A. 780,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti valstybės biudžetui iš ieškovės V. A. 296,08 Lt žyminio mokesčio.

24Priteisti valstybės biudžetui iš atsakovų V. K. (V. K.) ir L. C. lygiomis dalimis 1364,10 Lt žyminio mokesčio.

25Priteisti valstybės biudžetui iš atsakovės L. C. 1003,35 Lt žyminio mokesčio.

26Atsakovams V. K. (V. K.) ir L. C. grąžinti iš valstybės biudžeto sumokėto 141,00 Lt žyminio mokesčio dalį (2012-05-23 Mokėjimo nurodymas AB SEB banko Žardės skyrius).

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 63160,63 Lt skolos,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-21 sprendimu ieškinys tenkintas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-19 nutartimi ištaisyta rašymo... 5. Bylos nagrinėjimo metu šalys naujų duomenų bei įrodymų, prašymų pagal... 6. Ieškinys nagrinėjamoje dalyje tenkintinas iš dalies, priešieškinys... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2006-03-19 paskolino atsakovui 6000,00 JAV... 9. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK... 10. Iš 2006-03-19 paskolos raštelio matyti, kad atsakovas V. K. pasiskolino iš... 11. Byloje nustatyta, kad šalis siejo paskolos teisiniai santykiai. Taip pat... 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas nuo bylos... 13. Pripažinus niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K.... 14. Bylinėjimosi išlaidos išieškomos proporcingai patenkintų bei atmestų... 15. Ieškovė pareikšdama ieškinį dėl 63161,00 Lt priteisimo sumokėjo 300,00... 16. Atsakovai pareikšdami priešieškinį sumokėjo 282,00 Lt žyminio mokesčio... 17. Vadovaudamasis CPK 270 str., straipsniais teismas... 18. ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 19. Pripažinti niekine ir negaliojančia ieškovės V. A. ir atsakovo V. K. (V.... 20. Priteisti ieškovei V. A. iš atsakovų V. K. (V. K.) ir L. C. lygiomis dalimis... 21. Priteisti atsakovams V. K. (V. K.) ir L. C. iš ieškovės V. A. 70,50 Lt... 22. Priteisti atsakovei L. C. iš ieškovės V. A. 780,00 Lt bylinėjimosi... 23. Priteisti valstybės biudžetui iš ieškovės V. A. 296,08 Lt žyminio... 24. Priteisti valstybės biudžetui iš atsakovų V. K. (V. K.) ir L. C. lygiomis... 25. Priteisti valstybės biudžetui iš atsakovės L. C. 1003,35 Lt žyminio... 26. Atsakovams V. K. (V. K.) ir L. C. grąžinti iš valstybės biudžeto sumokėto... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...