Byla 2-224/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1495-538/2013, kuria patvirtintas Eris Invest EHF finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1495-538/2013, kuria patvirtintas Eris Invest EHF finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi nutraukė UAB „Adakris“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Eurobankrotas“.

4BUAB „Adakris“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė prašymą patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, o pareiškėjo Eris Invest EHF 3 609 649 EUR (12 463 396,07 Lt) finansinį reikalavimą pripažinti nepagrįstu. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė finansinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi įtraukė Eris Invest EHF su 12 463 396,07 Lt finansiniu reikalavimu į BUAB „Adakris“ kreditorių sąrašą.

7Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditoriaus TOPP VERKTAKAR EHF 12 463 396,07 finansinis reikalavimas UAB „Adakris“ restruktūrizavimo byloje. Kreditoriui TOPP VERKTAKAR EHF perleidus reikalavimo teisę HAMARSFELL EHF, pastarasis Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo įtrauktas į kreditorių sąrašą su 12 463 396,07 Lt finansiniu reikalavimu vietoje TOPP VERKTAKAR EHF. Taip pat nustatyta, kad HAMARSFELL EHF 2013 m. kovo 14 d. sutartimi perleido Eris Invest EHF 12 463 396,07 Lt reikalavimo teisę į UAB „Adakris“. Įvertinęs faktines aplinkybes, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, reikalavimo teisės perleidimo sutartis bei teismo nutartis, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad kreditoriaus Eris Invest EHF 12 463 396,07 Lt finansinis reikalavimas yra pagrįstas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9BUAB „Adakris“, atstovaujamas administratoriaus įgalioto asmens S. P., pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nenustatė ar reikalavimo teisės perleidimo faktas buvo atskleistas skolininkui. Skolininkas apie reikalavimo teisės perleidimą nebuvo ir nėra informuotas iki šiol.
  2. Byloje nėra jokių dokumentų, kurie patvirtintų daugiau kaip 12 mln. litų skolą. Ieškovas savo reikalavimus kildina ne iš buhalterinių dokumentų (sąskaitų faktūrų ir kt.), bet iš anksčiau restruktūrizavimo byloje patvirtinto finansinio reikalavimo. Dokumentų, pagrindžiančių skolą nėra ir restruktūrizavimo byloje.
  3. Nėra dokumentų, kurie patvirtintų, jog teisės reikalauti daugiau kaip 12 mln. litų perleidimas buvo realiai apmokėtas, t. y., nėra duomenų, pagrindžiančių sandorio kainą ir apmokėjimą.
  4. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad reikalavimo teisės perleidimo sutartį pasirašė nurodytų juridinių asmenų vadovai ir kad jie turi įgalinimus tokius dokumentus pasirašyti.

10Kreditorius Eris Invest EHF atsiliepimu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Telšių apskrities VMI, atlikusi patikrinimą dėl UAB „Adakris“ sandorių su Islandijos mokesčių mokėtoju TOPP VERKTAKAE EHF, 2009 m. gruodžio 31 d. surašė pažymą, kuri liudija, jog sandoriai buvo realūs, faktiškai įvyko. BUAB „Adakris“ bankroto byloje esantys dokumentai įrodo, kad administratorius gavo naujojo kreditoriaus pranešimą apie 2013 m. kovo 14 d. sudarytą reikalavimo teisės perleidimo naujajam kreditoriui Eris Invest EHF sutartį.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir pareikštus reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).

14Taigi administratoriui turi būti pateikti ne vien tik patys kreditorių reikalavimai, bet ir juos pagrindžiantys dokumentai, nes tik tokiu atveju gali būti patikrintas reikalavimų pagrįstumas. Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 str., ĮBĮ 9 str. 2 d. 6 p.).

15Nustatyta, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino Eris Invest EHF 12 463 396,07 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Adakris“ bankroto byloje. Spręsdamas dėl šio reikalavimo pagrįstumo, teismas rėmėsi reikalavimo teisių perleidimo sutartimis, sudarytomis tarp TOPP VERKTAKAE EHF ir HAMARSFELL EHF bei HAMARSFELL EHF ir Eris Invest EHF, bei įsiteisėjusiomis Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. ir 2012 m. sausio 10 d. nutartimis, kuriomis UAB „Adakris“ restruktūrizavimo byloje buvo patvirtintas prieš tai buvusių kreditorių 12 463 396,07 Lt finansinis reikalavimas (Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi patvirtintas TOPP VERKTAKAE EHF 12 463 396,07 Lt reikalavimas, o 2012 m. sausio 10 d. nutartimi TOPP VERKTAKAE EHF pakeistas į HAMARSFELL EHF). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą visiškai įrodytais, t. y. prejudiciniais faktais laikomos aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje, tačiau nurodytose Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. ir 2012 m. sausio 10 d. nutartyse nebuvo tirtos ir nagrinėtos faktinės aplinkybės apie tai, iš kur ir kokiu pagrindu atsirado sutartimi perleistas reikalavimas, ar sutartyje nurodytas reikalavimo dydis visiškai atitinka dokumentuose, iš kurių turėjo atsirasti šis reikalavimas, nurodytas sumas. Nutraukus restruktūrizavimo bylą ir iškėlus UAB „Adakris“ bankroto bylą, administratorius turi teisę ir pareigą patikrinti bei, esant abejonėms, nesutikti su pareikštu reikalavimu. Bankroto administratoriui išreiškus abejones dėl 12 463 396,07 Lt finansinio reikalavimo, nurodžius, kad nei restruktūrizavimo, nei bankroto byloje nebuvo pateikti skolą pagrindžiantys pirminiai dokumentai, teismas privalėjo šias aplinkybes tirti ir spręsti dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo.

16CK 6.104 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad reikalavimo teisės įsigijimą patvirtinantis dokumentas savaime (arba vien tik jis) nepatvirtina reikalavimo teisės pagrįstumo. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

17Nagrinėjamu atveju byloje, išskyrus 2013 m. kovo 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kitų dokumentų, patvirtinančių naujojo kreditoriaus Eris Invest EHF reikalavimo teisę, nebuvo pateikta, o pirmosios instancijos teismas, kilus ginčui, šių dokumentų nereikalavo. Taigi skolą pagrindžiančių dokumentų egzistavimas, jų turinys ir įrodomoji reikšmė liko neiširti.

18Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje egzistuojantis viešasis interesas lemia teismo pareigą išnagrinėti ir nustatyti kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumą ir jo dydį. Pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų nagrinėjamo kreditorinio reikalavimo patvirtinimui reikšmingų aplinkybių ir patvirtino jį, nesant pakankamų jo pagrįstumą patvirtinančių įrodymų.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nurodytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priima civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011 ir kt.).

20Nagrinėjamu atveju dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų bylos nagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme reikštų jos nagrinėjimą visa apimtimi iš naujo, o po jos išsprendimo būtų suvaržyta šalių teisė į apeliaciją. Dėl išdėstytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir Eris Invest EHF finansinio reikalavimo pagrįstumo ir jo tvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir Eris Invest EHF finansinio reikalavimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Adakris“ tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi nutraukė UAB... 4. BUAB „Adakris“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė prašymą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi įtraukė Eris... 7. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. BUAB „Adakris“, atstovaujamas administratoriaus įgalioto asmens S. P.,... 10. Kreditorius Eris Invest EHF atsiliepimu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 14. Taigi administratoriui turi būti pateikti ne vien tik patys kreditorių... 15. Nustatyta, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patvirtino... 16. CK 6.104 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimą perleidęs kitam asmeniui... 17. Nagrinėjamu atveju byloje, išskyrus 2013 m. kovo 14 d. reikalavimo teisių... 18. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje egzistuojantis viešasis interesas... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 327... 20. Nagrinėjamu atveju dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų bylos... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir...