Byla 2A-1995-567/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-16331-541/2012 pagal ieškovo UAB „BVIP group“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „BVIP group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 19865,10 Lt skolos, 7203,56 Lt delspinigių, 8,06 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu sudarė Krovinio pervežimo užsakymus: 2012-03-05 Nr. 1591, 2012-03-06 Nr. 1604, 2012-02-21 Nr. 1531, Nr. 1698, 2012-03-20 Nr. 1683 ir Nr. 1688, 2012-03-14 Nr. 1646, 2012-03-08 Nr. 1608, 2012-03-23 Nr. 1703, 2012-03-22 Nr. 1715, 2012-03-28 Nr. 1721, kurių pagrindu ieškovas atliko krovinių pervežimą bei už suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras: 2012-03-09 BVIP Nr. 1553, 2012-03-16 BVIP Nr. 1582, 2012-03-21 BVIP Nr. 1607, 2012-03-26 BVIP Nr. 1622, Nr. BVIP 1618, 2012-03-27 BVIP Nr. 1645, 2012-03-29 BVIP Nr. 1648, 2012-04-02 BVIP Nr. 1674, BVIP Nr. 1673, BVIP Nr. 1672, BVIP Nr. 1675 bendrai 19865,10 Lt. Atsakovas neįvykdė 2012 m. vasario, kovo, balandžio mėnesiais Krovinių pervežimo užsakymais prisiimtų prievolių ir nustatytu laiku tinkamai neatsiskaitė su ieškovu. Pagal išrašytas ir pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas liko skolingas 19865,10 Lt sumą. Remiantis Krovinio pervežimo užsakymų 5 punktu pagrindu, atsakovui laiku neapmokėjus sąskaitų, ieškovas paskaičiavo 7203,56 Lt delspinigių nuo 2012-03-23 iki 2012-06-06 (LR CK 6.37 str., 6.189 str., 6.200 str., LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.).

5Atsakovas AB „Spauda“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį dalyje dėl 7203,56 Lt delspinigių priteisimo atmesti, kaip nepagrįstą, sumažinti delspinigius iki 288,14, skaičiuojant 0,02 % dydžio delspinigius nuo skolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, išdėstyti sprendimo vykdymą per 6 mėn., sudarant 19865,10 Lt skolos grąžinimo dalimis grafiką. Nurodė, kad su ieškinio dalimi, kuria ieškovas teismo prašo priteisti 7203,56 Lt delspinigių, nesutinka, nes ieškovo prašomų priteisti netesybų dydis 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 182,5 % delspinigių per metus, t.y. 30 kartų daugiau, nei numato LR CK. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nenustatyta didesnių kreditoriaus nuostolių, atsižvelgiant į LR CK 6.210 str., 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Krovinio pervežimo užsakymuose nustatyti 0,5 dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-13 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ 19865,10 Lt skolos, 7203,56 Lt delspinigių, 8,06 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (27068,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2869 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „BVIP group“ naudai; atmesti atsakovo AB „Spauda“ prašymą skolos mokėjimą išdėstyti 6 mėnesių terminui. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta iš dalies, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 268 straipsnio 5 dalimi, surašomi sutrumpinti motyvai dėl ieškinio reikalavimo priteisti 19865,10 Lt skolą. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalies nuostatą, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, tai kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir savo teises įgyvendinti sąžiningai (CK 6.158 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymėjo, jog, vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 19865,10 Lt, nes atsakovas nepateikė teismui įrodymų, galinčių patvirtinti nurodyto dydžio skolos sumokėjimą ieškovui (CK 6.65 str., CPK 178 str.), tuo tarpu ieškovo reikalavimą patvirtina į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ir 2012 metų vasario, kovo, balandžio mėnesiais šalių sudaryti krovinio pervežimo užsakymai. Teismas nustatė, kad byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl delspinigių dydžio. Ieškovas apskaičiavo 7203,56 Lt delspinigius: pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1553 pavėluota apmokėti 76 dienas, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1582 - 69, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1607 - 73, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1622 - 53, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1618 - 68, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1645 - 52, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1648 - 56, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1674 - 52, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1673 - 52, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1672 - 52, pagal PVM sąskaitą-faktūrą BVIP Nr. 1675 - 52 (b. l. 4). Atsakovas nesutinka su 0,5 % dydžio delspinigiais ir prašo juos sumažinti iki 0,02 %. Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai. CK 6.248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė laiku buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal LR CK 6.73 str. 2 d., jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. LR CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Netesybų, taigi ir delspinigių, teisinė prigimtis yra ta, kad tai yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma. Teismas turi teisę sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.71 str. 2 d.). Įstatyme sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) nėra apibrėžta (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl teismai kiekvienu atveju nagrinėdami konkrečias situacijas turi vertinti, ar netesybos nėra per didelės. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje buvo pripažįstama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką delspinigių dydis vertintinas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. 2012 m. vasario, kovo, balandžio mėn. sudarytų krovinio pervežimo užsakymų 5 punktu užsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 procentų dydžio netesybas nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kroviniai gabenami komerciniais tikslais, abi šalys yra verslo subjektai, užsiimantys komercine veikla, siekiantys pelno, krovinių pervežimo užsakymų sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą ir joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai. Atsakovas neginčijo ieškovo pateiktose skolos paskaičiavimo lentelėse (b. l. 4) nurodyto delspinigių apskaičiavimo terminų pradžios ir pabaigos, sumų, nuo kurių skaičiuojami delspinigiai. Atsakovas procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka mokėti 288,14 Lt delspinigių pagal PVM sąskaitas-faktūras, t.y. po 0,02 % nuo skolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas konstatavo, jog nei 0,5 % per dieną delspinigių norma santykiuose tarp juridinių asmenų, nei prašoma priteisti 7203,56 Lt delspinigių suma nėra akivaizdžiai per didelė. Aplinkybių, leidžiančių sumažinti delspinigių dydį, nėra, nuo sutarties pasirašymo iki šiol atsakovas nekėlė klausimo dėl sutarto delspinigių procentinio dydžio, todėl iš atsakovo priteistina 7203,56 Lt delspinigių. Teismas nurodė, jog ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. bei 3 str. 4 d. numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas, taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo konkrečiu atveju 2011-12-30 paskelbtą 1,06 % VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 8,06 %. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad galima iš atsakovo priteisti 8,06 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (27068,67 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.). Atsakovas prašo skolos mokėjimą išdėstyti 6 mėnesių terminui. Lietuvos Aukščiausias Teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo vykdymo išdėstymo pobūdį, nurodė, kad galima išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis ar susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Spręsdamas, ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, teismas, pirmiausia, turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo išdėstymo, svarbus šalių lygiateisiškumo principas – būtina nustatyti, kad, išdėsčius sprendimo vykdymą, nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atsakovas, prašydamas išdėstyti skolos mokėjimo 6 mėnesių laikotarpiui, nepateikė jokių įrodymų ir duomenų, patvirtinančių atsakovo siekį mokėti susidariusią skolą dalimis, taip pat nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių jis negali ir negalės jo nurodytą laikotarpį vykdyti sprendimo, konstatavo, kad byloje nenustatytos išimtinės aplinkybės teismo sprendimo vykdymo išdėstymui pagrįsti. Teismas pažymėjo, jog atsakovo argumentas, kad jis dėl sunkios finansinės padėties neturi galimybių priteistą pinigų sumą sumokėti iš karto, nagrinėjamu atveju nelaikytinas svarbia aplinkybe, lemiančia skolos išdėstymo būtinumą. Sprendimo vykdymo išdėstymas iš esmės pažeistų ieškovo interesus ir prieštarautų protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principams (CK 1.5 str., CPK 17 str., 18 str.), todėl padarė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti šį atsakovo prašymą (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.71 str. 3 d., 6.248 str., 6.258 str. 1 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas AB „Spauda“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-13 sprendimą dalyje dėl skolos išdėstymo, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų ir priimti naują sprendimą, sumažinti delspinigius iki 288,14 Lt, skaičiuojant 0,02 % dydžio delspinigius nuo skolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną bei tuo pagrindu atitinkamai sumažinti procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, motyvuodamas tuo, kad nebuvo nurodytos aplinkybės, dėl kurių jis negali ir negalės jo nurodytą laikotarpį vykdyti sprendimo. Įmonei turint finansinių sunkumų, vėluojant atsiskaityti su kreditoriais, svarbu išlaikyti atsiskaitymo su jais proporcingumą ar net prioritetiškumą, kai tai turi reikšmės įmonės veiklai, todėl išimtinai patenkinus pilnai vieno kreditoriaus interesus, būtų pažeistos kitų atsakovo kreditorių teisės ir teisėti interesai. Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, kad jis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliantas nesutinka su sprendimo dalimi, kuria priteisti 7203,56 Lt delspinigiai. Teismo priteistų netesybų dydis 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, sudarančių 182,5 % delspinigių per metus, net 30 kartų viršija LR CK numatytų delspinigių dydį. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino, kad iš atsakovo priteistina 7203,56 Lt delspinigių, t.y. tiek, kiek prašo ieškovas, nes neva atsakovas nuo sutarties pasirašymo dienos nekėlė klausimo dėl sutarto delspinigių dydžio. Pasirašant sutartis dėl krovinių pervežimo, atsakovas nenumatė ir negalėjo numatyti, kad jam gali kilti problemų dėl atsiskaitymų, jo finansinė būklė buvo pakankamai gera (LR CK 6.37 str., 6.73 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Ieškovas UAB „BVIP group“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti, palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-13 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovo patiriami finansiniai sunkumai patys savaime nesudaro pagrindo išdėstyti sprendimo vykdymą. Ieškovas, atlikęs krovinio pervežimus atsakovo užsakymu, pagrįstai tikėjosi, kad su juo bus laiku ir tinkamai atsiskaityta, todėl, išdėsčius sprendimo vykdymą, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Ginčo atveju 0,5 % delspinigių už kiekvieną dieną norma buvo nustatytas ieškovo ir atsakovo sudarytose sutartyse, pagal kurią susidarė atsakovo įsiskolinimas ieškovui. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas yra verslininkas, savo veiklą vykdantis nuo 1991 m., jam keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, todėl, pasirašant krovinių užsakymo susitarimus, atsakovas prisiėmė riziką dėl galimų finansinių sunkumų (LR CK 6.73 str., 6.258 str.). Ieškovas UAB „BVIP group“ pateikė 2013-02-05 PVM sąskaitą-faktūrą LM Nr. 175/13 dėl 605 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (b.l. 149-150).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose, nes apeliantas neginčija pagrindinės skolos dydžio.

13Dėl netesybų dydžio

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

15Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

16Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl negalima leisti skolininkui piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Netesybų mažinimo atveju taikytinas netesybų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų netesybų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu netesybų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs netesybų dydžiai. Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp šalių sudarytuose krovinio pervežimo užsakymuose: 2012-02-21 (b.l. 33), 2012-03-05 (b.l. 29), 2012-03-06 (b.l. 31), 2012-03-08 (b.l. 41), 2012-03-14 (b.l. 37), 2012-03-20 (b.l. 35, 39), 2012-03-21 (b.l. 43), 2013-03-22 (b.l. 47), 2013-03-23 (b.l. 45), 2012-03-28 (b.l. 49), pagal 5 p. numatyta, kad laiku neapmokėjus sąskaitos, atsakovas moka po 0,5 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Toks delspinigių dydis nėra akivaizdžiai per didelis, įvertinus tą aplinkybę, kad pagal 4 p. šalys susitarė, kad atsiskaitymo laikotarpis yra 20 dienų po PVM sąskaitos faktūros kopijos gavimo dienos, o pirmasis atsiskaitymo laikotarpis nustatomas išsikrovimo metu po PVM sąskaitos faktūros kopijos gavimo. Šalių sutartas delspinigių dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, nes jų mažinimas nagrinėjamu atveju reikštų sutarties laisvės principo pažeidimą, įvertinus tą aplinkybę, kad ieškovas pagal 5 punktą už prastovas dėl ieškovo kaltės pakrovime/iškrovime virš 24 valandų įsipareigojo atsakovui papildomai mokėti po 100 eurų už sugaištą pilną parą.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad 7203,56 Lt delspinigiai atitinka civilinės atsakomybės principus, nes iki civilinės bylos iškėlimo ieškovo skolos dydis buvo 19865,10 Lt ir šie delspinigiai kompensuoja ieškovo patirtus minimalius nuostolius iki civilinės bylos iškėlimo.

19Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal šalių sudarytus krovinio pervežimo užsakymus buvo nustatytas atsiskaitymo laikotarpis 20 dienų po PVM sąskaitos faktūros kopijos gavimo dienos, o pirmasis atsiskaitymo laikotarpis - išsikrovimo metu po PVM sąskaitos faktūros kopijos gavimo, darytina išvada, kad šiuo atveju delspinigių mažinimas pažeistų prievolės šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo principą.

20Visuotinai suprantama aplinkybė, kad ūkio subjektas, siekiantis pelno, ir susitaręs su kitu ūkio subjektu dėl atidėto mokėjimo termino už krovinio pervežimo užsakymus po pirmojo atsiskaitymo, tikisi, kad ūkio subjektas, gavęs tinkamą krovinio pervežimo paslaugą, savalaikiai atsiskaitys, o šalių rašytinis susitarimas dėl netesybų kompensuos kreditoriui už nesavalaikį atsiskaitymą patirtus nuostolius. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti delspinigių dydį.

21Pažymėtina, kad dėl 19865,10 Lt pagrindinės skolos, kurios dydžio atsakovas neginčijo, iki šiol nėra atlikti jokie daliniai mokėjimai, tuo patvirtinant, kad padėtis, kai nėra vykdomi net daliniai mokėjimai ieškovo naudai, yra jo tikslas.

22Tokiu būdu kolegija daro išvadą, kad šalių sudarytuose krovinio pervežimo užsakymuose numatytas delspinigių dydis ir ieškovo paskaičiuotas delspinigių dydis nepažeidžia teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų ir yra proporcingas, atitinkantis teisėtų lūkesčių principą.

23Dėl palūkanų priteisimo

24Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8,06 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, t.y. pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė atsakovo, kaip skolininko, atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir pagal CK 6.37 str. ir LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.14 str., 6.6 str. 4 d., 6.71 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

25Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo

26LR CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę šalių padėtį ar kitas aplinkybes, procesinio sprendimo vykdymą išdėstyti.

27Tai, kad atsakovas, pripažindamas 19865,10 Lt įsiskolinimą ieškovui, prašė išdėstyti sprendimo įvykdymą, savaime nereiškia, kad teismas turi pareigą šį prašymą tenkinti. CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti bendrieji teisės principai (kartu ir civilinės teisės principai), taip pat teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai, CK 1.2 straipsnyje įtvirtinti civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai (lygiateisiškumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių) užtikrina, kad teismai, nagrinėdami bylas, tinkamai aiškintų ir taikytų įstatymus. Sprendžiant teismo sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai; jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į kreditoriaus interesus. Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, taip pat būtina atsižvelgti į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą skolininko nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti kreditoriaus teisėti lūkesčiai. CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas reiškia diskriminavimo draudimą ir reikalavimą, kad vienodos situacijos būtų vertinamos vienodai, nebent dėl svarbių priežasčių būtų pakankamas pagrindas vertinti jas skirtingai; taikant lygiateisiškumo principą reikalaujama, kad, nagrinėjant civilinius ginčus teisme, vienodos faktinės sudėties civilinės bylos būtų sprendžiamos vienodai. Pagal teisėtų lūkesčių principą privalu pripažinti teisėtai įgytas asmens civilines teises, jas gerbti ir ginti. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Įvertinus tai, kad atsakovas, teikdamas apeliacinį skundą, įgijo galimybę nevykdyti teismo sprendimo 6 mėnesius, teisėjų kolegija daro išvadą, kad sprendimo vykdymo išdėstymas apelianto prašomiems papildomiems 6 mėnesiams pažeistų ieškovo, kaip kreditoriaus, teises ir teisėtus lūkesčius. Ta aplinkybė, kad ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (b.l. 158), nesuteikia jokių teisinių privilegijų apeliantui ir nesudaro teisinio pagrindo išdėstyti sprendimo vykdymą dėl skolos mokėjimo dalimis. Tai, kad atsakovo įmonė turi finansinių sunkumų, vėluoja atsiskaityti su kitais kreditoriais, nesudaro teisinio pagrindo išdėstyti sprendimo vykdymą dalis, nes nagrinėjamu atveju svarbu užtikrinti lygiateisiškumo principą tarp nagrinėjamos bylos šalių. Įvertinusi aplinkybę, kad dėl apeliacinio skundo padavimo atsakovas turėjo 6 mėnesių terminą nevykdyti mokėjimų ieškovo naudai, teisėjų kolegija pažymi, kad papildomas 6 mėnesių terminas sprendimo vykdymo išdėstymui pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes ieškovas, kaip komercinę veiklą vykdantis subjektas, siekiantis pelno, neturi pareigos savo interesų sąskaita finansuoti atsakovo įmonės veiklą. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų dėl kitų atsakovo kreditorių interesų pažeidimo, nes išieškojimas vykdomas pagal įstatymą, atsižvelgiant į išieškojimo eiliškumą (LR CPK 8 str., 284 str. 1 d.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui yra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir iš atsakovo išieškomos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, nes bylą laimėjo ieškovas (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

30Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad iš atsakovo ieškovo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje dydis neviršija maksimalaus dydžio, todėl nėra teisinio pagrindo jį mažinti (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio). Atmetus apeliacinį skundą, atsakovas įgijo pareigą atlyginti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Už advokato teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme ieškovas sumokėjo 605 Lt (b.l. 149-150). Šių išlaidų dydis nemažinamas, nes neviršija maksimalių bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas: 1500 Lt (1,5 x 1000 Lt (MMA)) už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (LR CPK 88 str., 80 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p., 9 p.).

31Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., LR CPK 177 str., 178 str., 182 str. 1 p., 185 str., 313 str., 320 str. ).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

33Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą nepakeistą.

34Priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ 605 Lt už advokato pagalbą apmokėti ieškovo UAB „BVIP group“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „BVIP group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas AB „Spauda“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-13 sprendimu nusprendė ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas AB „Spauda“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 10. Ieškovas UAB „BVIP group“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla... 13. Dėl netesybų dydžio... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 15. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 16. Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp šalių sudarytuose krovinio... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad 7203,56 Lt delspinigiai atitinka civilinės... 19. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal šalių sudarytus krovinio... 20. Visuotinai suprantama aplinkybė, kad ūkio subjektas, siekiantis pelno, ir... 21. Pažymėtina, kad dėl 19865,10 Lt pagrindinės skolos, kurios dydžio... 22. Tokiu būdu kolegija daro išvadą, kad šalių sudarytuose krovinio pervežimo... 23. Dėl palūkanų priteisimo... 24. Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8,06 %... 25. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo... 26. LR CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę... 27. Tai, kad atsakovas, pripažindamas 19865,10 Lt įsiskolinimą ieškovui,... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui yra atlyginamos jo patirtos... 30. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, apeliacinės... 31. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 33. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą... 34. Priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ 605 Lt už advokato pagalbą apmokėti...