Byla 3K-3-507/2014
Dėl antstolės veiksmų

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algio Norkūno, Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolės Linos Ugnės Dzikienės kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. M. skundą, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Linai Ugnei Dzikienei, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir A. M., dėl antstolės veiksmų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje keliami teisės klausimai dėl antstolio veiksmų apskundimo, skundo dėl antstolio veiksmų, paduoto praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus, nagrinėjimo, išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų skundžiant antstolio veiksmus, atlyginimo priteisimo.

6Pareiškėja 2013 m. birželio 14 d. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais: 1) 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo; 2) 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą areštuoti lėšas, adresuotą AB SEB bankui; 3) 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą areštuoti lėšas, adresuotą AB „Swedbank“; 4) 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą areštuoti lėšas, adresuotą AB Šiaulių bankui; įpareigoti antstolę nutraukti visus vykdymo veiksmus pareiškėjos atžvilgiu; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad 2013 m. gegužės 23 d. iš savo sutuoktinio sužinojo, jog vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297 pagal Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo iš skolininko A. M. (pareiškėjos sutuoktinio) valstybei priteista 4665 Lt bylinėjimosi išlaidų, antstolė 2013 m. sausio 8 d. patvarkymu dėl informacijos apie turtą pateikimo pareiškėjai nurodė atvykti pas antstolę bei pateikti informaciją apie turimą turtą ir 2013 m. sausio 8 d. patvarkymais areštavo banko sąskaitose esančias jos pinigines lėšas. Pareiškėjos teigimu, dėl jos antstolė atlieka vykdymo veiksmus neturėdama vykdomojo dokumento, be to, ji (pareiškėja) su savo sutuoktiniu (skolininku) yra sudariusi vedybų sutartį, pagal kurią tiek pajamos, tiek turtas yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, informacija apie vedybų sutartį yra įregistruota viešame registre, todėl turėjo būti žinoma antstolei. Nurodžiusi, kad apie visus antstolės veiksmus ji sužinojo tik 2013 m. gegužės 23 d., kai ją sutuoktinis informavo apie dėl jos atliktus vykdymo veiksmus, pareiškėja teismo prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, jeigu būtų manoma, kad ji apie antstolės veiksmus turėjo sužinoti anksčiau.

7Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2013 m. birželio 21 d. priėmė patvarkymą, kuriuo: pareiškėjos neįpareigojo pateikti informacijos apie turimą turtą pagal antstolės 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297; panaikino 2013 m. sausio 8 d. patvarkymais taikytą areštą pareiškėjos sąskaitoms, esančiomis AB SEB banke, AB „Swedbank“, AB Šiaulių banke; nutraukė visus vykdymo veiksmus dėl pareiškėjos vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297; netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti; netenkino pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo; pareiškėjos skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme nurodyta, kad nepavykus skolos išieškoti iš skolininko, išieškojimas buvo nukreiptas į bendrąją jungtinę nuosavybę, areštuojant skolininko sutuoktinės – pareiškėjos sąskaitas. Patvarkymai pareiškėjai buvo išsiųsti jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, todėl procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo, nors visi laiškai, adresuoti tiek skolininkui, tiek pareiškėjai, grįžo neįteikti. Apie vykdymą žinojo ir skolininkas, ir pareiškėja, tačiau nepateikė antstolei duomenų apie šeimos turto teisinį režimą. Antstolė neturi prieigos prie Vedybų sutarčių registro ir neturi galimybės patikrinti fakto apie sutuoktinių sudarytas tokio pobūdžio sutartis. Pareiškėjos piniginių lėšų sąskaitų areštas 2013 m. birželio 17 d. panaikintas, nurašyta pinigų suma (9,69 Lt) 2013 m. birželio 18 d. grąžinta į tą pačią sąskaitą, t. y. pareiškėjai su skundu pateikus vedybų sutartį, jos turtui taikytas areštas panaikintas. Pareiškėjos teiginys, kad apie 2013 m. sausio 8 d. patvarkymus ji sužinojusi tik 2013 m. gegužės 23 d., yra nepagrįstas, nes minėti patvarkymai 2013 m. sausio 9 d. buvo išsiųsti pareiškėjos ir jos sutuoktinio skolininko gyvenamosios vietos adresu. Kadangi nenurodytos priežastys, dėl kurių praleistas skundo dėl antstolės veiksmų pateikimo terminas, nepridėti įrodymai, kuriais remiantis pareiškėjos praleistas terminas turėtų būti atnaujinamas, tai pareiškėjos reikalavimas panaikinti 2013 m. sausio 8 d. antstolės patvarkymus nenagrinėtinas, todėl iš to negali kilti ir piniginio pobūdžio teisinės pasekmės – patirtos bylinėjimosi išlaidos, taigi jos nepriteistinos. Pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra be pagrindo, išlaidos advokatui už skundo surašymą yra nepagrįstai didelės. Pareiškėjai, jos sutuoktiniui tereikėjo pateikti antstolei vedybų sutartį ir visos taikytos vykdymo priemonės būtų panaikintos, todėl kreipimasis į advokatą buvo visiškai netikslingas. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas turi būti netenkinamas ir antstolė neturi patirti nuostolių.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

9Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi: priėmė pareiškėjos atsisakymą nuo reikalavimo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė; tenkino reikalavimą dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo ir priteisė iš antstolės 1815 Lt teisinės pagalbos išlaidų pareiškėjos naudai. Teismas nustatė, kad antstolė vykdė išieškojimą pagal Kauno apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-121-555/2011 dėl 4665 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. M. valstybės naudai. Nepavykus skolos išieškoti iš skolininko, antstolė 2013 m. sausio 8 d. patvarkymais įpareigojo pareiškėją – skolininko sutuoktinę pateikti informaciją apie turtą ir areštavo jos sąskaitas, esančias AB SEB bankas, AB „Swedbank“, AB Šiaulių banke. Gavusi pareiškėjos skundą, antstolė 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu panaikino dėl pareiškėjos 2013 m. sausio 8 d. priimtus patvarkymus, nes antstolei kartu su skundu buvo pateikta skolininko ir pareiškėjos 2011 m. gruodžio 28 d. sudaryta vedybų sutartis, pagal kurią tiek pajamos, tiek turtas yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Pareiškėjai atsisakius reikalavimo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, teismas priėmė šį pareiškėjos atsisakymą ir šią civilinės bylos dalį nutraukė. Teismas nurodė, jog sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą yra svarbu nustatyti priežastis, dėl kurių pareiškėja patyrė šias išlaidas, t. y. ar antstolės veiksmai buvo teisėti. Teismas nenustatė, kad antstolė per laikotarpį nuo 2013 m. sausio 8 d. iki 2013 m. birželio 17 d. (iki patvarkymų panaikinimo) būtų pasiūliusi išieškotojui, skolininkui ar, kaip antstolė manė, bendrosios nuosavybės dalyviui – pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Antstolės argumentą, kad Vedybų registro duomenys nėra vieši, o ji neturinti prieigos prie šio registro, todėl negalėjusi patikrinti duomenų, teismas atmetė kaip nepagristą, nes pagal Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalį antstoliai turi teisę gauti visą informaciją iš visų valstybės registrų. Teismas sprendė, kad antstolė be teisinio pagrindo areštavo pareiškėjos, kuri nebuvo vykdomosios bylos dalyvė, pinigines lėšas, veikė neteisėtai, dėl antstolės neteisėtų veiksmų pareiškėja patyrė išlaidas, susijusias su skundo dėl antstolės veiksmų surašymu. Kadangi pareiškėjos ir antstolės suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, teismas, vadovaudamasis CPK 443 straipsnio 6 dalimi, priteisė iš antstolės pareiškėjos patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą. Teismas atmetė antstolės teiginį, kad advokato pagalba buvo visiškai nereikalinga, ir atsižvelgdamas į tai, kad prašyta priteisti suma neviršijo Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodyto maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, sprendė, kad patenkinus skundo reikalavimą dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo nebus pažeisti CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai.

10Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal suinteresuoto asmens antstolės atskirąjį skundą, 2014 m. sausio 28 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolė, areštuodama pareiškėjos pinigines lėšas, tokiems veiksmams atlikti neturėjo teisinio pagrindo, t. y. veikė neteisėtai. Antstolės nurodytus argumentus dėl jos galimybių naudotis Vedybų sutarčių registru ir kad patvarkymai panaikinti tik dėl to, jog pareiškėja su skundu pateikė vedybų sutartį, o ne dėl to, kad antstolė pripažino veiksmų neteisėtumą, apeliacinės instancijos teismo vertino kaip nepaneigiančius pagrįstų pirmosios instancijos teismo išvadų dėl antstolės veiksmų neteisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad antstolės atlikti vykdymo veiksmai pareiškėjos atžvilgiu neatitiko įstatymo reikalavimų ne dėl tos priežasties, kad antstolė neturėjo informacijos apie vedybų sutartį, bet apskritai dėl negalimumo juos atlikti pareiškėjos atžvilgiu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėja, pateikdama antstolei skundą siekė, kad šios neteisėti patvarkymai būtų pripažinti negaliojančiais, todėl, antstolei panaikinus skundžiamus patvarkymus, pareiškėjos skundas yra patenkintas visiškai. Kadangi abiejų šalių interesai ir suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingi, pareiškėjos patirtos skundo surašymo išlaidos iš antstolės priteistos pagrįstai (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Apeliacinės instancijos teismas atmetė atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė nagrinėti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, nes šis paduotas pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja, teikdama skundą antstolei, kartu prašė atnaujinti terminą jam paduoti, o antstolė 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu pareiškėjos prašymo netenkino ir termino neatnaujino, todėl pirmosios instancijos teismas pagal CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas pagrįstai priėmė nagrinėti tokį skundą. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad nors antstolė ir netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui dėl jos veiksmų paduoti, tačiau būtent dėl pareiškėjos paduoto skundo panaikino savo neteisėtus patvarkymus, taigi pareiškėja pasiekė norimą rezultatą, o prašymas atnaujinti terminą tebuvo tik sąlyga tam pasiekti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolei iš esmės patenkinus pareiškėjos skundą, tai faktiškai reiškia, kad antstolė skundą nagrinėjo nepaisydama praleisto termino, tai yra tolygu termino atnaujinimui; pareiškėja pagrįstai atsisakė reikalavimo atnaujinti terminą skundui paduoti, kai skundas buvo perduotas nagrinėti teismui dėl nepatenkintos skundo dalies, t. y. dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

11III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį bei priimti naują sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Kasatorė nurodo, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 510, 512 straipsnių nuostatas. Pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam naikinamajam devyniasdešimt dienų terminui, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolių veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad skundas, paduotas teismui praleidus šį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų T. J. ir kt. skundą dėl antstolės veiksmų, bylos Nr. 3K-3-340/2006). Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad antstolė atnaujino skundo padavimo terminą, nors 2013 m. birželio 21 d. patvarkyme yra aiškiai nurodyta, jog praleistas skundo padavimo terminas neatnaujintinas. Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, pareiškėjos skundas dėl antstolės 2013 m. sausio 8 d. patvarkymų negalėjo būti nagrinėjamas ir negalėjo atsirasti procesinės pasekmės – pareiga atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad antstolė, išnagrinėjusi skundą, 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu pareiškėjos prašymo netenkino ir termino neatnaujino, todėl teismas pagal CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas pagrįstai priėmė nagrinėti tokį skundą, kasatorės teigimu, yra teisiškai nepagrįsta, prieštarauja protingumo principui bei kasacinio teismo praktikai, pagal kurią teismas tokį skundą turėjo atsisakyti priimti. Anot kasatorės, 2013 m. sausio 8 d. patvarkymai buvo panaikinti ne dėl pareiškėjos skundo, bet atsižvelgus į pateiktą vedybų sutartį.

142. Teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjų T. J. ir kt. skundą dėl antstolės veiksmų, bylos Nr. 3K-3-340/2006, taip pat 2008 m. kovo 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-143/2008, kurioje išaiškinta, kad CPK 512 straipsnyje nustatytas terminas yra naikinamasis, todėl, jam pasibaigus, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų.

153. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalį, nes peržengė atskirojo skundo ribas. Kasatorė teigia, kad yra neaišku, kodėl skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendė teismas, jeigu jis pats pripažino, jog šį klausimą sprendžia antstolis. Anot kasatorės, tai akivaizdus įrodymas, kad apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacinio skundo ribas. Teismai peržengė bylos nagrinėjimo ribas, nes nagrinėjo skundą, kuris buvo pateiktas praleidus naikinamąjį skundo padavimo terminą. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad pirmosios instancijos teismas, pareiškėjai atsisakius savo reikalavimo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo, civilinės bylos dalį dėl termino skundui paduoti atnaujinimo nutraukė.

16Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Dėl antstolio veiksmų apskundimo, skundo dėl antstolio veiksmų, paduoto praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus, nagrinėjimo, išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų skundžiant antstolio veiksmus, atlyginimo priteisimo

20Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, t. y. turi būti užtikrintas antstolio veiksmų teisėtumas. Antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Siekiant užtikrinti antstolio atliekamų veiksmų teisėtumą, suinteresuotai šaliai, manančiai, kad antstolio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti pažeidžia teises ar įstatymų saugomus interesus, suteikta teisė apskųsti antstolio procesinius veiksmus arba atsisakymą atlikti procesinius veiksmus (CPK 510 straipsnis).

21CPK 510 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami šio kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka. CPK 510 straipsnio 2 dalyje (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija), be kita ko, nustatyta, kad: skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą; skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo; jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė; praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendžia antstolis; antstolis priežastis, dėl kurių buvo praleistas skundo padavimo terminas, pripažinęs svarbiomis, praleistą terminą gali atnaujinti patvarkymu; antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą gali būti skundžiamas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, laikantis šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytų terminų. CPK 512 straipsnyje (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. X-1839 redakcija) nurodyta, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

22Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šių teisės normų aiškinimo ir taikymo, yra konstatvęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas grindžiamas inter alia veiksmingumo ir operatyvumo principais. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-549/2013). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tais atvejais, kai antstolis per CPK 510 straipsnyje nustatytą terminą nepriima patvarkymo dėl pateikto skundo, vykdymo proceso dalyvis turi teisę kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų tiesiogiai į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-549/2013); tais atvejais, kai skundas nenagrinėjamas dėl to, kad antstolis termino praleidimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis ir termino neatnaujina, skundą padavęs asmuo neprivalo dar kartą kreiptis į antstolį dėl termino atnaujinimo klausimo persvarstymo, o turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą, t. y. netaikant išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos; tokiais atvejais, kai antstolis patvarkymu skundo iš esmės nenagrinėja, tačiau jo netenkina dėl to, kad praleistas skundo padavimo terminas, o skundą padavęs asmuo ginčija termino praleidimo faktą, išankstinė ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka antstolio patvarkymui apskųsti netaikytina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Molesta“ skundą dėl antstolės veiksmų, bylos Nr. 3K-3-282/2014).

23Šioje byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297 pagal Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. išduotą vykdomąjį raštą, kuriuo iš skolininko A. M. (pareiškėjos sutuoktinio) priteista 4665 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, antstolė 2013 m. sausio 8 d. patvarkymu dėl informacijos apie turtą pateikimo pareiškėjai nurodė atvykti pas antstolę ir pateikti informaciją apie turimą turtą, o 2013 m. sausio 8 d. patvarkymais areštavo jos lėšas, esančias pareiškėjos sąskaitose bankuose. Pareiškėja 2013 m. birželio 14 d. pateikė antstolei skundą dėl šios veiksmų, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais nurodytus patvarkymus, įpareigoti antstolę nutraukti dėl jos (pareiškėjos) visus vykdymo veiksmus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodžiusi, kad apie visus antstolės veiksmus ji sužinojo tik 2013 m. gegužės 23 d., kai ją sutuoktinis informavo apie dėl jos atliktus vykdymo veiksmus, pareiškėja nurodė, jog tuo atveju, jeigu būtų manoma, kad ji apie antstolės veiksmus turėjo sužinoti anksčiau, ji teismo prašo atnaujinti terminą skundui paduoti. Prie skundo pareiškėja, be kita ko, pridėjo viešame registre įregistruotą jos (pareiškėjos) ir sutuoktinio sudarytą vedybų sutartį, pagal kurią tiek pajamos, tiek turtas yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2013 m. birželio 21 d. priėmė patvarkymą, kuriuo: pareiškėjos neįpareigojo pateikti informacijos apie turimą turtą pagal antstolės 2013 m. sausio 8 d. patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo; panaikino 2013 m. sausio 8 d. patvarkymais taikytą areštą pareiškėjos sąskaitoms bankuose; nutraukė visus vykdymo veiksmus dėl pareiškėjos vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297; netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti; netenkino pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo; pareiškėjos skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Kauno apylinkės teismui. Šiam teismui ruošiantis nagrinėti bylą, pareiškėja atsisakė nuo reikalavimo dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo.

24Kasatorė teigia, kad teismai, priimdami apskųstus procesinius sprendimus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjų T. J. ir kt. skundą dėl antstolės veiksmų, bylos Nr. 3K-3-340/2006, taip pat 2008 m. kovo 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. V. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-143/2008, kuriose išaiškinta, kad: CPK 512 straipsnyje nustatytas trisdešimties dienų terminas yra naikinamasis, todėl, jam pasibaigus, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų; skundas, paduotas teismui praleidus šį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo šį kasatorės argumentą laikyti teisiškai pagrįstu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, negalima suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. M. v. sodininkų bendrija „Lakštingala“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-194/2008; 2009 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Baltijos žuvys“, bylos Nr. 3K-3-247/2009). Įvertinusi tai, kad po to, kai buvo priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-340/2006, Nr. 3K-3-143/2008, CPK įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl antstolių veiksmų apskundimo esmingai pakito, o šioje byloje turi būti taikoma jau pasikeitusi proceso teisė, kuri galiojo procesinių veiksmų atlikimo metu, taip pat įvertinusi tai, jog nurodytų bylų ir šios bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios arba labai panašios, teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytose kasacinio teismo nutartyse pateikti išaiškinimai, kuriais remiasi kasatorė, šioje byloje nelaikytini teismo precedentais.

25CPK 613 straipsnyje nustatyta, kad bet kokius vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu, o šis patvarkymas gali būti skundžiamas CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Tam tikrų antstolio patvarkymų pripažinimas neteisėtais, panaikinimas iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrąžinimą į iki pažeidimo buvusią situaciją ir, vykdymo procesui tęsiantis, antstolis konkrečioje vykdomoje byloje toliau atlieka reikiamus procesinius vykdomuosius veiksmus. CPK nereglamentuoja situacijos, kaip turėtų elgtis antstolis dėl savo priimtų patvarkymų, kai skundas dėl jų paduodamas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus ir antstolis termino praleidimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis, tačiau, susipažinęs su skundu, įsitikina savo patvarkymų neteisėtumu. Kita vertus, CPK 510 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje numatyto skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Vadovaudamasi tuo, kad proceso teisės normos (CPK 510, 512 straipsniai) aiškintinos ir taikytinos taip, jog pasiektas rezultatas atitiktų išankstinės ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos tikslus (veiksmingumą, operatyvumą), užtikrintų antstolio veiksmų teisėtumą, galimų pažeidimų pašalinimą ir žalos padarymo išvengimą, racionalią ir sklandžią vykdymo proceso eigą, teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiu atveju, kai skundas dėl antstolio patvarkymų šiam paduodamas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus ir antstolis termino praleidimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis, tačiau, susipažinęs su skundu, įsitikina savo patvarkymų neteisėtumu, antstolis turi priimti patvarkymą panaikinti savo ankstesnius neteisėtus patvarkymus ir išspręsti kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdymo procesą grąžinti į iki pažeidimo buvusią situaciją. Toks patvarkymas gali būti skundžiamas CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka.

26Iš šios bylos duomenų matyti, kad antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu pati panaikino savo ankstesnius dėl pareiškėjos priimtus patvarkymus, būtent dėl kurių buvo paduotas skundas, tačiau netenkino pareiškėjos prašymų atnaujinti terminą skundui paduoti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, o pareiškėjos skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Kauno apylinkės teismui. Patvarkymas motyvuotas tuo, kad: pateikus vedybų sutartį visi areštai dėl pareiškėjos naikintini; praleistas skundo padavimo terminas neatnaujintinas, nes nenurodyta svarbių jo praleidimo priežasčių; neatnaujinus praleisto skundo padavimo termino pareiškėjos reikalavimas panaikinti antstolės 2013 m. sausio 8 d. patvarkymus nenagrinėtinas, todėl ir nepriteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos; prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas neturi pagrindo, išlaidos advokatui už skundo surašymą yra nepagrįstai didelės, pareiškėjos kreipimasis į advokatą buvo visiškai netikslingas, nes tereikėjo pateikti antstolei vedybų sutartį; vykdymo veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas turi būti netenkinamas ir antstolė neturi patirti nuostolių.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nors antstolė ir netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui dėl antstolės veiksmų paduoti, tačiau būtent dėl pareiškėjos paduoto skundo pati panaikino savo neteisėtus patvarkymus, o pareiškėja pasiekė norimą rezultatą – neteisėtų patvarkymų panaikinimą. Termino skundui paduoti atnaujinimas tebuvo tik viena iš sąlygų tam pasiekti. Nors antstolė ir deklaravo savo ankstesnių patvarkymų teisėtumą ir konstatavo su tuo susijusių pareiškėjos reikalavimų nenagrinėtinumą dėl praleisto skundo padavimo termino, tačiau juos panaikino kaip neteisėtus ir taip iš esmės patenkino pareiškėjos skundą materialiuoju teisiniu aspektu, todėl apeliacinės instancijos teismas teisingai vertino, kad antstolė pareiškėjos skundą, nepaisydama praleisto jo padavimo termino, išnagrinėjo iš esmės. Tokią išvadą patvirtina ir antstolės 2013 m. birželio 21 d. patvarkymo motyvai dėl jos galimybės gauti Vedybų sutarčių registro duomenis, pareiškėjos sudarytos vedybų sutarties teisinės reikšmės vykdymo procesui, prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinimo pagrindimo. Antstolei 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu iš esmės patenkinus pareiškėjos skundą materialiuoju teisiniu aspektu, tačiau atsisakius tenkinti reikalavimus dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, būtent šių reikalavimų nagrinėjimas buvo perduotas teismui (perkeltas į teismą). Pirmosios instancijos teismui ruošiantis nagrinėti bylą, pareiškėja atsisakė nuo reikalavimo dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Įvertinusi pareiškėjos reikalavimą, kurį bylą nagrinėję teismai patenkino, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo teismams taikyti CPK 512 straipsnyje nustatytų procesinių terminų praleidimo teisines pasekmes. Konstatuotina, kad kasacinio skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 510, 512 straipsnius.

28Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja, skųsdama antstolės veiksmus, turi teisę naudotis teisininkų pagalba, šia teise disponuoti savo nuožiūra, ir tai, kad jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas nagrinėti teismui (CPK 510 straipsnio 2 dalis), teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėja išlaidos advokato pagalbai už skundo dėl antstolio veiksmų surašymą apmokėti buvo pagrįstos ir, kaip teisingai konstatavo teismai, šios išlaidos buvo patirtos dėl neteisėtų antstolės veiksmų. Kasatorei ginčijant teismų procesinius sprendimus dėl jos pareigos atlyginti šias išlaidas egzistavimo apskritai, o 2013 m. birželio 21 d. patvarkymu netenkinus pareiškėjos prašymo dėl jų atlyginimo motyvuojant ir tuo, kad jos yra nepagrįstai didelės, darytina išvada, jog šioje byloje teisėjų kolegijai būtina pasisakyti ir dėl pareiškėjos naudai iš kasatorės priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. spalio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. T. skundą dėl antstolės veiksmų, bylos Nr. 3K-3-432/2014, spręsdama klausimą dėl pareiškėjos J. T. patirtų išlaidų (300 Lt) advokato pagalbai apmokėti už privaloma ikiteismine tvarka surašytą skundą dėl antstolio veiksmų priteisimo iš antstolės, nurodė, kad pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) 8.1 punktą už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, maksimaliai atlygintina (priteistina) išlaidų suma apskaičiuojama taikant 0,35 minimalios mėnesio algos koeficientą, dėl to pareiškėjai priteistina 300 Lt advokato atstovavimo išlaidų atlyginimo už advokato surašytą ir pateiktą antstolei skundą privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka. Teisėjų kolegija šioje byloje pritaria nurodytai kasacinio teismo formuojamai praktikai dėl Rekomendacijų aiškinimo bei taikymo ir konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai, pareiškėjos A. M. naudai iš antstolės priteisdami 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą, netinkamai taikė Rekomendacijų 8.2 punktą ir nepagrįstai netaikė Rekomendacijų 8.1 punkto. Dėl to apskųsti teismų procesiniai sprendimai iš dalies keistini, pareiškėjos naudai iš antstolės priteistas išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas mažintinas iki 362,25 Lt (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis)

29Kasacinio skundo teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalį, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra argumentuotas, todėl nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas. Kiti kasacinio skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi ir nedarantys įtakos apskųstų teismų nutarčių teisėtumui.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Kasaciniame teisme patirta 38,45 išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2014 m. lapkričio 20 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Iš dalies tenkinus kasacinį skundą, proporcingai patenkintiems ir atmestiems reikalavimams, valstybei iš pareiškėjos priteistina 30,76 Lt, o iš antstolės turėtų būti priteista 7,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1, 2 dalys). Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nurodyta 7,69 Lt suma iš antstolės nepriteisiama, nes yra mažesnė nei 10 Lt.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties dalį, kuria iš antstolės Linos Ugnės Dzikienės pareiškėjos A. M. naudai priteista 1815 Lt teisinės pagalbos išlaidų, ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria nurodyta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis palikta nepakeista, pakeisti ir išdėstyti taip:

34„Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolės Linos Ugnės Dzikienės ( - ) 362,25 Lt (tris šimtus šešiasdešimt du Lt 25 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą pareiškėjos A. M. ( - ) naudai.“

35Kitas Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

36Priteisti iš pareiškėjos A. M. ( - ) 30,76 Lt (trisdešimt Lt 76 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši priteista suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, įstaigos kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660.

37Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje keliami teisės klausimai dėl antstolio veiksmų apskundimo, skundo... 6. Pareiškėja 2013 m. birželio 14 d. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų,... 7. Antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2013 m. birželio 21 d.... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi: priėmė pareiškėjos... 10. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal suinteresuoto asmens... 11. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo antstolė prašo panaikinti Kauno... 13. 1. Kasatorė nurodo, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir... 14. 2. Teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos... 15. 3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalį, nes... 16. Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Dėl antstolio veiksmų apskundimo, skundo dėl antstolio veiksmų, paduoto... 20. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis priverstinės teismo... 21. CPK 510 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad antstolių procesiniai... 22. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šių teisės normų aiškinimo ir... 23. Šioje byloje nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0050/12/00297 pagal Kauno... 24. Kasatorė teigia, kad teismai, priimdami apskųstus procesinius sprendimus,... 25. CPK 613 straipsnyje nustatyta, kad bet kokius vykdymo proceso metu... 26. Iš šios bylos duomenų matyti, kad antstolė, išnagrinėjusi pareiškėjos... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas... 28. Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja, skųsdama antstolės veiksmus, turi... 29. Kasacinio skundo teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Kasaciniame teisme patirta 38,45 išlaidų, susijusių su procesinių... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties dalį, kuria iš... 34. „Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolės Linos Ugnės Dzikienės ( - )... 35. Kitas Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 16 d. nutarties ir Kauno apygardos... 36. Priteisti iš pareiškėjos A. M. ( - ) 30,76 Lt (trisdešimt Lt 76 ct)... 37. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...