Byla 2-969-881/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ nemokumo administratorės prašymą pratęsti likvidavimo terminą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ nemokumo administratorės prašymą pratęsti likvidavimo terminą.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ nemokumo administratorė pateikė atsakovės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą pratęsti atsakovės likvidavimo procedūros terminą iki 2021 m. kovo 9 d. dėl teisminio ginčo su AS „Air Baltic Corporation“ ir Tarptautiniu oro uostu „Ryga“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 27 d. nutartimi prašymo netenkino.

103.

11Teismas nustatė, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-3-781/2020 ieškovės BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškinys yra atmestas. Kadangi įmonės likvidavimo procedūros pratęsimas galimas tik išimtiniais atvejais, išimtinė aplinkybė, dėl kurios buvo pateiktas prašymas pratęsti likvidavimo terminą, išnyko, teismas prašymą laikė nepagrįstu.

12III. Atskirojo skundo argumentai

134.

14Atskiruoju skundu atsakovė bankrutavusi akcinė bendrovė „flyLAL-Lithuanian Airlines“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pratęsti terminą atsakovės likvidavimo procedūrai užbaigti iki 2021 m. kovo 9 d. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Teismas nukrypo nuo suformuotos praktikos, pagal kurią, sprendžiant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 84 straipsnio 4 dalyje numatytą prašymą pratęsti likvidavimo terminą, reikia atsižvelgti į tai, ar likvidavimo procedūros metu buvo atlikti JANĮ šeštajame skirsnyje numatyti veiksmai, ar išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Po Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A- 3- 781/2020 administratorius neišnaudojo visų JANĮ nustatytų galimybių patenkinti kreditorių reikalavimus, t. y. pateikti dėl šio sprendimo kasacinį skundą.

174.2.

18Nesuėjus kasacinio skundo padavimo terminui, teismas negalėjo konstatuoti, kad teisminis ginčas, kaip išimtinė aplinkybė JANĮ 84 straipsnio 4 dalies prasme, išnyko.

194.3.

20Skundžiama nutartimi paneigta apeliantės teisė būti išklausytai ir pristatyti savo bylą, teisė kreiptis į teismą (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis).

214.4.

22Teismas neatsižvelgė į tai, kad likvidavimo procedūros termino pratęsimas atitinka viešąjį interesą. Dar nesibaigęs teisminis ginčas su AS „Air Baltic Corporation“ ir Tarptautiniu oro uostu „Ryga“ turi didelės įtakos visai apeliantės nemokumo procedūrai. Net jeigu ieškinys nebūtų visiškai patenkintas, o būtų paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, būtų patenkinta daugiau kaip pusė visų kreditorių finansinių reikalavimų.

234.5.

24Apeliantės likvidavimo procedūros terminas yra sąlygotas teisminio ginčo prieš AS „Air Baltic Corporation“ ir Tarptautinį oro uostą „Ryga“ nagrinėjimo aplinkybių. Šio teisminio ginčo trukmę diktuoja ne apeliantė, o atsakovai.

254.6.

26Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statistiką, apeliantės kasacinis skundas gali būti išnagrinėtas iki 2021 m. sausio 1 d., todėl apeliantės prašomas nustatyti terminas (2021 m. kovo 9 d.) yra konkretus ir pagrįstas.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

295.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

316.

32Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas nemokumo administratorės prašymas pratęsti įmonės likvidavimo terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

337.

34Pirmosios instancijos teismas atmetė nemokumo administratorės prašymą pratęsti metams įmonės likvidavimo terminą, nustatęs, kad aplinkybė, kuria administratorė grindė pateiktą prašymą, išnyko – BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškinys atsakovėms AS „Air Baltic Corporation“ ir Tarptautiniam oro uostui „Ryga“ įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo 30 d. sprendimu atmestas.

358.

36Apeliantė su tokia teismo išvada nesutinka, teigdama, kad, kol nepasibaigė kasacinio skundo dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo padavimo terminas, pirmosios instancijos teismas negalėjo konstatuoti, kad teisminis ginčas pasibaigė. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip teisiškai nepagrįstus.

379.

38CPK 279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Taigi, Lietuvos apeliaciniam teismui 2020 m. kovo 30 d. priėmus sprendimą, kuriuo apeliantės ieškinys buvo atmestas, pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, kad apeliantės inicijuotas teisminis ginčas yra pasibaigęs ir atitinkamai nėra jokių pateisinamų priežasčių toliau tęsti apeliantės likvidavimo procedūrą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien įstatyme įtvirtinta galimybė apskųsti apeliacinės instancijos teismo priimtą sprendimą kasacine tvarka nesuteikė pirmosios instancijos teismui pakankamo pagrindo kitaip vertinti apeliantės pateikto prašymo, nes skundžiamos nutarties priėmimo metu toks apeliantės kasacinis skundas nebuvo paduotas ar juo labiau priimtas nagrinėti (CPK 350 straipsnio 1 dalis).

3910.

40Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1197-330/2017; 2019 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- 826- 450/2019).

4111.

42Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad, nagrinėjant klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos konstatavimo (iš esmės tas pats vertintina sprendžiant ir įmonės likvidavimo termino pratęsimo klausimą), esminę reikšmę turi pagrįstos prielaidos, ar egzistuoja galimybė didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, o vykstantys teisminiai ginčai, kuriuose bankrutavusi įmonė dalyvauja vienu ar kitu procesiniu statusu, patys savaime neriboja galimybės konstatuoti įmonės veiklos pabaigą, jai (įmonei) atitinkant įstatyme numatytas sąlygas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1197-330/2017).

4312.

44Taigi, pirmosios instancijos teismui nustačius, kad apeliantei bankroto byla iškelta 2009 m. kovo 9 d., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto, o apeliantės nurodomas teisminis ginčas, kaip vienintelė priežastis tęsti likvidavimo procedūrą, yra užbaigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, nenukrypdamas nuo teismų formuojamos praktikos, sprendė, kad pagrindo pratęsti įmonės likvidavimo terminą nėra.

4513.

46Pasisakydamas dėl apeliantės argumento, kad likvidavimo procedūros termino pratęsimas atitiktų viešąjį interesą (nes, anot apeliantės, leistų patenkinti daugiau kaip pusę visų kreditorių finansinių reikalavimų), apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, viena vertus, byloje nėra žinoma pačių kreditorių pozicija dėl tolesnio likvidavimo procedūros tęsimo (be kita ko, toliau didinant įmonės administravimo išlaidas), kita vertus, teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditorių teisė į teisminę gynybą išlieka net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; 2019 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-826-450/2019). Be to, kaip minėta, vykstantis teisminis ginčas savaime nepagrindžia realios galimybės didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, o skundžiamos nutarties priėmimo metu tokio teisminio ginčo apskritai nebebuvo.

4714.

48Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas nemokumo administratorės prašymo pratęsti įmonės likvidavimo terminą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 27 d. nutartimi prašymo... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. kovo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu atsakovė bankrutavusi akcinė bendrovė „flyLAL-Lithuanian... 15. 4.1.... 16. Teismas nukrypo nuo suformuotos praktikos, pagal kurią, sprendžiant Lietuvos... 17. 4.2.... 18. Nesuėjus kasacinio skundo padavimo terminui, teismas negalėjo konstatuoti,... 19. 4.3.... 20. Skundžiama nutartimi paneigta apeliantės teisė būti išklausytai ir... 21. 4.4.... 22. Teismas neatsižvelgė į tai, kad likvidavimo procedūros termino pratęsimas... 23. 4.5.... 24. Apeliantės likvidavimo procedūros terminas yra sąlygotas teisminio ginčo... 25. 4.6.... 26. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statistiką, apeliantės... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 5.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 6.... 32. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 33. 7.... 34. Pirmosios instancijos teismas atmetė nemokumo administratorės prašymą... 35. 8.... 36. Apeliantė su tokia teismo išvada nesutinka, teigdama, kad, kol nepasibaigė... 37. 9.... 38. CPK 279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo... 39. 10.... 40. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto bylos... 41. 11.... 42. Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad, nagrinėjant klausimą dėl... 43. 12.... 44. Taigi, pirmosios instancijos teismui nustačius, kad apeliantei bankroto byla... 45. 13.... 46. Pasisakydamas dėl apeliantės argumento, kad likvidavimo procedūros termino... 47. 14.... 48. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 50. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...