Byla 2A-826-450/2019
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „StatVilsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimo, kuriuo pripažinta, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prelista“ veikla pasibaigė dėl bankroto,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Prelista“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72.

8Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Prelista“ bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bankroto administravimo partneriai“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti BUAB „Prelista“ veiklą pasibaigusia dėl bankroto. Nurodė, kad per bankroto ir likvidavimo laikotarpį buvo užbaigtos įmonės bankroto ir likvidavimo procedūros. Turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, įmonė neturi.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. sprendimu tenkino bankroto administratorės prašymą ir pripažino, kad BUAB „Prelista“ veikla pasibaigė dėl bankroto bei nusprendė ją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

134.

14Teismas nustatė, kad BUAB „Prelista“ Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Įmonės bankroto administratorė pateikė teismui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2018 m. spalio 3 d. pažymą, kurioje nurodyta, kad agentūra duomenų apie BUAB ,,Prelista“ sukauptas atliekas ir užterštą dirvožemį ar gruntą neturi. Teismas nenustatė, jog BUAB ,,Prelista“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertino, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Teismas taip pat nustatė, kad įmonė veiklos nebevykdo, registruoto turto ir transporto priemonių neturi, įmonės mokumas neatstatytas; teismuose kitų bylų, kuriose BUAB ,,Prelista“ būtų dalyvaujančiu asmeniu, nėra. Administratorė pateikė įrodymus, jog kreditoriai apie teismo posėdį informuoti tinkamai, prieštaravimų dėl BUAB ,,Prelista“ pabaigos negauta.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

165.

17Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „StatVilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priimti naujus įrodymus; sustabdyti apeliacinį procesą, kol bus išnagrinėtas UAB „StatVilsta“ skundas dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

185.1.

19Liko neišnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. BUAB „Prelista“ 21 675 Eur reikalavimo teisė į skolininką L. S. 2018 m. birželio 14 d. teisių perleidimo sutartimi buvo parduota D. J. už 6 950 Eur sumą, nepaisant to, kad teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygomis skolininkas sumokėti 21 675 Eur skolą įmonei buvo įsipareigojęs iki 2018 m. liepos 31 d. Sprendimas dėl įmonės 21 675 Eur reikalavimo teisės į skolininką pardavimo laisvu būdu, neskelbiant varžytynių, buvo priimtas įmonės 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto posėdyje Nr. 2, tačiau apeliantei apie tai tapo žinoma, kai dokumentus su reikalavimo teisės pardavimu gavo iš skolininko 2019 m. kovo 12 d. el. paštu. Įmonės kreditoriai nebuvo informuoti apie kreditorių komiteto posėdžio sušaukimą, apie priimtus sprendimus, taip pat apie reikalavimo teisių perleidimą. Taip pat teismas neatsižvelgė į tai, kad dėl neteisėtos 2018 m. birželio 14 d. teisių perleidimo sutarties sudarymo įmonė ir jos kreditoriai patyrė 14 725 Eur turtinę žalą

205.2.

21Įmonės turėtos reikalavimo teisės į skolininką suma ženkliai viršijo 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, todėl kreditorių komiteto nutarimu buvo pažeistos ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos.

225.3.

23Kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti dėl BUAB „Prelista“ pabaigos; kreditoriai buvo informuoti, kad teismo posėdis vyks 2019 m. vasario 4 d. ir pateikiamos teismo nutartys, nesusijusios su BUAB „Prelista“ pabaiga. Atsižvelgiant į tai, apeliantė nepateikė prieštaravimų, nes neturėdama teisinių žinių, negalėjo tinkamai suvokti administratorės pateiktos informacijos.

245.4.

25UAB „StatVilsta“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 ir nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu, o apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl neišnaudotų galimybių kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus yra tiesiogiai siejamas su apskųsto kreditorių komiteto nutarimo teisėtumu ir jo pasekmių likvidavimu, todėl yra pagrindas sustabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėtas atskirasis skundas.

266.

27Atsiliepimu į kreditorės apeliacinį skundą BUAB „Prelista“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo partneriai“, prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

286.1.

29Kreditorė inicijavo teisminį ginčą pateikdama reikalavimus, kurių tenkinimas neturės jokios teigiamos įtakos jos materialiniams interesams šiame bankroto procese, o inicijuotas ginčas tik užvilkins įmonės bankroto procesą.

306.2.

31ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikomas nustatomos turto pardavimo kainos atžvilgiu, o ne parduodamo reikalavimo dydžiui. Kreditorių komitetas dėl 21 675 Eur reikalavimo teisės į skolininką pardavimo nusprendė vykdyti pardavimą be varžytynių laisvu pardavimu dviem etapais, pirmame etape nustatant turto pardavimo kainą 8 670 Eur, o antrame – 6 936 Eur. Komiteto nutarimu buvo nuspręsta pardavinėti turtą už ne mažesnę nei 8 670 Eur kainą, o šis dydis yra mažesnis nei 250 bazinių socialinių išmokų dydis, numatytas ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

326.3.

33UAB „StatVilsta“ nepagrįstai nurodo, kad reikalavimo pardavimas už 6 950 Eur padarė įmonei 14 725 Eur turtinę žalą, nes yra tikimybė, kad už 6 950 Eur reikalavimo teisę į skolininką įsigijęs naujasis kreditorius neatgaus už reikalavimą sumokėtos 6 950 Eur sumos.

346.4.

35UAB „StatVilsta“ yra trečios eilės kreditorė, net jei būtų gauta 21 675 Eur suma, o ne faktiškai gauta 6 950 Eur suma, šių sumų 14 725 Eur skirtumas yra mažesnis nei 17 578,53 Eur suma, t. y. mažesnė nei BUAB „Prelista“ bankroto procese nepatenkinti antros eilės kreditorių reikalavimai, todėl jokia daugiau gautų lėšų suma nebūtų paskirstyta atsiskaityti su UAB „StatVilsta“.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

387. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė. Dėl naujų įrodymų priėmimo

398.

40Apeliantė UAB „StatVilsta“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – 2019 m. kovo 12 d. BUAB „Prelista“ skolininko L. S. el. laišką su priedais, Nekilnojamojo turto registro išrašus dėl skolininko L. S. areštuoto turto, BUAB „Prelista“ bankroto administratorės 2019 m. vasario 5 d. el. laiškus su priedais. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą bei į tai, kad byloje nėra duomenų apie kreditorės piktnaudžiavimą įrodymų teikimo teise ir vertindama, kad naujų įrodymų pateikimas apeliacinio proceso neužvilkins, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus, kuriuos vertins kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis). Dėl įmonės pabaigos

419.

42Bankroto byloje kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, pripažinti atsakovės BUAB „Prelista“ veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

4310.

44Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

4511.

46ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

4712.

48Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.

4913.

50Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos nustatęs, kad egzistuoja visi ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti reikalavimai – kreditorių reikalavimams tenkinti įmonė lėšų ir turto neturi, visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra baigtos, byloje nėra duomenų, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkindama kreditorių reikalavimus, bankroto administratorė teismui pateikė ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

5114.

52Apeliantė savo skundą iš esmės grindžia argumentu, kad BUAB „Prelista“ bankroto administratorė neišnaudojo visų galimybių kuo geriau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, nes laisvu pardavimu pardavus BUAB „Prelista“ 21 675 Eur reikalavimo teisę į skolininką L. S. už 6 950 Eur liko nepatenkintų kreditorinių reikalavimų. Nurodo, kad jei reikalavimo teisė būtų buvusi parduota racionalesniu ir labiau ekonomiškai pamatuotu būdu, iš turto pardavimo kainos galėjo būti pilnai patenkinti ne tik pirmos ir iš dalies antros eilės kreditorių reikalavimai, tačiau ir paskesni kreditorių reikalavimai ar bent jų dalis.

5315.

54Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimu Nr. 3 nuspręsta 21 675 Eur reikalavimo teisės į skolininką L. S. pardavimą vykdyti laisvu pardavimu dviem etapais, pirmame etape nustatant turto pardavimo kainą 8 670 Eur, o antrame – 6 936 Eur. 2018 m. birželio 14 d. Teisių perleidimo sutartimi pradinė kreditorė BUAB „Prelista“ visas reikalavimo teises į skolininką L. S. perleido naujajam kreditoriui D. J. už 6 950 Eur. Apeliantė 2019 m. kovo 15 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti/pripažinti negaliojančiu BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimą Nr. 3, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms ir kreditorių interesams, bei atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi prašymo atnaujinti terminą netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjos UAB „StatVilsta“ skundą. Apeliantė dėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuris nėra išnagrinėtas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija, atmesdama apeliantės argumentus dėl administratorės visų galimybių kuo geriau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus neišnaudojimo, pažymi, kad formalus skolos išieškojimo proceso inicijavimas, turint pakankamai duomenų apie skolininko turtinę padėtį ir įvertinus išieškojimo realumą, šiuo atveju neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), neužtikrintų bankrutavusios įmonės operatyvaus likvidavimo tikslo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad bankroto procesas yra viešo intereso procesas ir vienas iš jo tikslų yra skaidrumas, operatyvumas, efektyvumas ir ekonomiškumas, vertina, kad šiuo konkrečiu atveju sprendimo dėl įmonės pabaigos panaikinimas reikštų nepagrįstą bankroto proceso vilkinimą. Juo labiau kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio BUAB „Prelista“ kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, kadangi tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo (reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo).

5516.

56Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nenustatyta kliūčių priimti sprendimą dėl BUAB „Prelista“ pabaigos. Dėl apeliantės informavimo

5717.

58Apeliantės teigimu, bankroto administratorė tinkamai neinformavo apie BUAB „Prelista“ pabaigos klausimo nagrinėjimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Prelista“ 2019 m. sausio 17 d. kreditorių komitetas 4-uoju darbotvarkės klausimu svarstė ir nutarė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl BUAB „Prelista“ pabaigos. Vilniaus apygardos teisme 2019 m. vasario 5 d. gautas atsakovės BUAB „Prelista“ bankroto administratorės prašymas dėl įmonės pabaigos, kurį teismas 2019 m. vasario 5 d. nutartimi skyrė nagrinėti rašytiniame teismo posėdyje 2019 m. vasario 13 d. 8.30 val., taip pat nutarė apie teismo posėdį paskelbti specialiame internetiniame tinklapyje bei įpareigojo bankroto administratorę apie priimtą nutartį informuoti kreditorius. Pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką 2019 m. vasario 5 d. paskelbtas specialiame interneto tinklapyje. Bankroto administratorė 2019 m. vasario 5 d. el. laišku kreditorius informavo apie teismo posėdžio vietą ir laiką, tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantė, siųstame pranešime buvo neteisingai nurodyta teismo posėdžio data. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, kad nepaisant to, jog bankroto administratorė, siųsdama pranešimus kreditoriams, neteisingai nurodė posėdžio datą, sprendžia, kad apeliantės procesinės teisės pažeistos nebuvo, nes ji apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuota paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Dėl bylos stabdymo

5918.

60Apeliantė prašo stabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėtas jos atskirasis skundas dėl BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 3 panaikinimo, nes apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl neišnaudotų galimybių kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus yra tiesiogiai siejamas su apskųsto kreditorių komiteto nutarimo teisėtumu ir jo pasekmių likvidavimu. Kaip jau minėta nutarties 15 punkte, įmonės pasibaigimas neužkerta kelio BUAB „Prelista“ kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nagrinėjamu atveju bylos sustabdymas neatitiktų bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo bei bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos principų, bankroto proceso tikslų. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse suformuotas vienas teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014). Nurodytos teismų praktikos kontekste bankroto procedūros pratęsimas, sustabdant apeliacinio skundo dėl BUAB „Prelista“ pabaigos nagrinėjimą neapibrėžtam laikui be aiškių tikslų ir pagrindų pažeistų teisminio bankroto procedūros tikslus, todėl teisėjų kolegija apeliantės prašymą stabdyti apeliacinį procesą atmeta kaip nepagrįstą. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

6119.

62Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įmonės užbaigimą ir pagrįstai priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6320.

64Teisėjų kolegijai atmetus kreditorės apeliacinį skundą, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme įgijo BUAB „Prelista“ bankroto administratorė, tačiau ji nepateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo nespręstinas

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Prelista“... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. sprendimu tenkino bankroto... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad BUAB „Prelista“ Lietuvos Respublikos įmonių... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 5.... 17. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „StatVilsta“... 18. 5.1.... 19. Liko neišnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios... 20. 5.2.... 21. Įmonės turėtos reikalavimo teisės į skolininką suma ženkliai viršijo... 22. 5.3.... 23. Kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti dėl BUAB „Prelista“ pabaigos;... 24. 5.4.... 25. UAB „StatVilsta“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. gegužės 21 d.... 26. 6.... 27. Atsiliepimu į kreditorės apeliacinį skundą BUAB „Prelista“,... 28. 6.1.... 29. Kreditorė inicijavo teisminį ginčą pateikdama reikalavimus, kurių... 30. 6.2.... 31. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikomas nustatomos turto pardavimo... 32. 6.3.... 33. UAB „StatVilsta“ nepagrįstai nurodo, kad reikalavimo pardavimas už 6 950... 34. 6.4.... 35. UAB „StatVilsta“ yra trečios eilės kreditorė, net jei būtų gauta 21... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 39. 8.... 40. Apeliantė UAB „StatVilsta“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus... 41. 9.... 42. Bankroto byloje kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas, vadovaujantis ĮBĮ 32... 43. 10.... 44. Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų... 45. 11.... 46. ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ... 47. 12.... 48. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 49. 13.... 50. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos... 51. 14.... 52. Apeliantė savo skundą iš esmės grindžia argumentu, kad BUAB „Prelista“... 53. 15.... 54. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“... 55. 16.... 56. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju... 57. 17.... 58. Apeliantės teigimu, bankroto administratorė tinkamai neinformavo apie BUAB... 59. 18.... 60. Apeliantė prašo stabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą, kol nebus... 61. 19.... 62. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 63. 20.... 64. Teisėjų kolegijai atmetus kreditorės apeliacinį skundą, teisę į... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 66. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....