Byla 2YT-12560-1032/2016
Dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų, suinteresuoti asmenys AS „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujama UAB „(duomenys neskelbtini)“, S. K

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų, suinteresuoti asmenys AS „( - )“, atstovaujama UAB „( - )“, S. K.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas: pripažinti antstolio Gintaro Kairio 2016-07-11 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytinių vykdomojoje byloje Nr. 0154/13/00123, S-2724, neteisėtu ir jį panaikinti; pripažinti varžytines Nr. 124614 neteisėtomis ir jas atšaukti; skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę nekilnojamojo daikto 0,2475 ha komercinės paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Palanga, ir jame esančių pastatų vertei nustatyti. Pareiškėjas nurodė, kad po 2013-03-29 priimto patvarkymo dėl turto vertės nustatymo ir varžytinių skelbimo visiškai pasikeitė žemės sklypo vertė, turto kaina padidėjo, nes su kreditoriaus sutikimu, sklype yra pradėti statyti septyni pastatai, statyba nėra baigta. Pažymėjo, kad antstolis Gintaras Kairys vykdymo proceso metu, žinodamas apie ginčo sklype esančius statinius, neskyrė papildomos ar pakartotinės ekspertizės, taip pat patvarkyme ir varžytynių skelbime nenurodė apie sklype esančius statinius. Pažymėjo, jog areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas teismų praktikoje yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga.

3Antstolis Gintaras Kairys 2016-07-28 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, skundą kartu su vykdomąja byla perdavė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolis patvarkyme pažymėjo, kad skolininkas ir įkeisto daikto davėjas yra informuoti raštiškai apie turto vertės nustatymą, jo skyrimą ir vertę, todėl žinojo savo teises ir pareigas, tačiau dėl nustatytos turto vertės niekada nesikreipė. Turto pardavimo varžytynės paskelbtos tik įkeistam turtui, t. y. žemės sklypui. Nurodė, jog nėra gavęs jokių dokumentų, kad žemės sklype, adresu ( - ), Palanga, yra kažkokie pastatai, jokio leidimo skolininkai neprašė ir antstolis nedavė, todėl, antstolio nuomone, varžytynės yra paskelbtos teisėtai, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

4Suinteresuotas asmuo AS „( - )“, Lietuvoje atstovaujama UAB „( - )“, pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodo, jog nesutinka su pareiškėjo skundu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2014-09-18 skolininkė S. K. ir skolininkas A. B. kreipėsi į išieškotojo AS „( - )“ atstovą UAB „( - )“ su prašymu išduoti leidimą vykdyti nedidelės kvadratūros namų statybas ant įkeisto žemės sklypo ir iš gautų pinigų už tokių namų realizavimą, pilnai atsiskaityti su išieškotoja. Suinteresuotas asmuo AS „( - )“, Lietuvoje atstovaujama UAB „( - )“, išdavė skolininkams leidimą, tačiau ne faktinių statybos darbų vykdymui, o tik dokumentacijos rengimui ir gavimui pažymėdamas, jog kreditorius neprieštarauja, kad skolininkė S. K. pateiktų savivaldybei prašymą specialiesiems architektūros reikalavimams gauti ir gautų statybos leidimą, tačiau faktinių statybų klausimas nebuvo aptarinėjamas. Teigė, jog apie statybas sužinojo tik 2016-07-28 gavusi teismo nutartį, kuria sustabdytos įkeisto turto pardavimo varžytynės. Mano, jog skolininkai laiku neinformavo kitų vykdymo proceso šalių apie statybos darbus ant įkeisto žemės sklypo, o šį faktą atskleidžia tik antstoliui paskelbus varžytynes. Pažymėjo, kad daiktinės teisės į minėtus nebaigtus statyti pastatus nėra įregistruotos, todėl jie negali būti areštuoti, įvertinti ir realizuoti, be to teisės aktai nedraudžia ir neriboja antstolio realizuoti iš varžytynių įkeistą žemės sklypą, ant kurio stovi nebaigti statyti statiniai.

5Skundas tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Gintaras Kairys vykdo 2013-01-04 Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarės D. J. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-63 dėl 80 729,18 Eur skolos, 6387,89 Eur palūkanų, 4642,70 Eur delspinigių išieškojimo iš skolininko A. B. ir subsidiariai atsakingos įkaitos davėjos S. K. išieškotojos AS „( - )“ naudai, vykdomojo rašto pagrindu pradėta vykdomoji byla Nr. 0154/13/00123. 2013-01-25 turto arešto aktu antstolis areštavo įkeistą žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Palangoje, turto areštas įregistruotas Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registre 2013-01-28. Antstolis 2013-02-27 priėmė patvarkymą, kuriuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo turto vertintojai I. R. pavedė įkainoti S. K. priklausantį hipoteka įkeistą žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ), Palangoje. Patvarkymu dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių skelbimo, priimtu 2013-03-29, atsižvelgdamas į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo turto vertintojos I. R. 2013-03-13 pažymą apie nekilnojamojo turto rinkos vertę, antstolis Gintaras Kairys nustatė, kad žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), Palangoje, rinkos vertė yra 176000 Lt (50 973,12 Eur) bei paskelbė pirmąsias turto varžytynes. 2013-04-15 patvarkymu pagal išieškotojo prašymą antstolis sustabdė vykdomąją bylą iki atskiro išieškotojo prašymo, 2013-05-14 patvarkymu antstolis vykdomąją bylą atnaujino ir paskelbė įkeisto turto pardavimo varžytynes, 2013-07-16 patvarkymu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis. Hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, 2013-08-22 patvarkymu paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės, kurios įvyko, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-19 nutartimi pripažintos neteisėtomis ir panaikintas varžytynių rezultatą. 2014-01-13 patvarkymu paskelbtos antrosios įkeisto turto pardavimo varžytynės, kurios 2014-02-12 atšauktos dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 2014-06-12 antstolis paskelbė antrąsias turto pardavimo varžytynes, tačiau varžytynės neįvyko nedalyvavus nė vienam pirkėjui. 2015-03-05 antstolio kontoroje gautas išieškotojo prašymas sustabdyti vykdomąją bylą iki atskiro išieškotojo raštiško prašymo. 2015-03-13 patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo Nr. S-2287 antstolis sustabdė bylą iki atskiro išieškotojo raštiško prašymo. 2015-10-19 patvarkymu Nr. S-9358 antstolis, atsižvelgiant į išieškotojo prašymą, atnaujino vykdomąją bylą. 2015-11-27 patvarkymu Nr. S-10763 dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolis paskelbė pirmąsias varžytynes, pradinė turto pardavimo kaina – 40778,00 Eur. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, 2016-07-11 patvarkymu antstolis Gintaras Kairys paskelbė antrąsias varžytynes bei nustatė pradinę turto pardavimo kainą – 30584,00 Eur.

7Iš byloje pateiktos 2016-06-21 VĮ Registrų centras pažymos nustatyta, kad S. K. adresu ( - ), Palanga, priklauso žemės sklypas su nebaigtais statyti 7 pastatais – svečių namais, kurie nėra įregistruoti (b. l. 8-13). Antstolis paskelbė jau antrąsias žemės sklypo pardavimo varžytynes, tačiau nei patvarkyme, nei pranešime apie varžytynes nėra nurodoma informacija, jog žemės sklype yra nebaigti statyti statiniai, iš pranešimo turinio nėra aišku, ar parduodamas tik žemės sklypas, ar sklypas kartu su jame esančiais statiniais, į kuriuos daiktinės teisės vis dar nėra įregistruotos. Antstolis pateikdamas teismui rašytinius paaiškinimus nurodė, kad iš kitų šaltinių (žodžiu) sužinojęs, kad ant žemės sklypo adresu ( - ), Palanga gali būti kažkas pastatyta, nedelsiant užsiklausė nekilnojamojo turto registrą ir nustatęs, kad yra įregistruoti 7 pastatai, kuriems suteikti unikalūs numeriai, surašė turto arešto aktą ir išsiuntė įregistruoti areštą, tačiau VĮ Registrų centras atsisakė jį įregistruoti, nes į šiuos daiktus-pastatus daiktinės teisės į juos nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Nurodo, kad kadangi jokie prašymai nebuvo išreikšti nei iš VĮ Registrų centras, nei iš skolininkų A. B. ir įkeisto daikto savininkės S. K., antstolis priėmė patvarkymą ir paskelbė varžytynes įstatymo nustatyta tvarka apie tai informuojant proceso šalis (b.l. 62).

8Pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais (CK 4.12 straipsnis). Antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.13 straipsnio 1 dalis). Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog remiantis Civilinio kodekso 4.40 straipsnio 1 dalimi, žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip, o Civilinio kodekso 6.395 straipsnio 1 dalis numato, jog parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į šiuos objektus perėjimo klausimas, priešingu atveju laikoma, jog nuosavybės teisė į parduodamame žemės sklype esančius statinius, pastatus ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo savininkui. Tokiu būdu pardavus turtą iš varžytynių, gali būti parduotas ne tik žemės sklypas, bet ir jame esantys statiniai, kurie nagrinėjamu atveju, nėra įkainoti ir kurių vertė nenustatyta. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog skolininkė S. K. į VĮ Registrų centras su prašymu dėl nebaigtų statyti statinių įregistravimo viešame registre kreipėsi dar 2016-02-25, tačiau VĮ Registrų centras 2016-03-10 užsakymas atidėtas, nurodžius, jog skolininkė turi kreiptis į antstolį dėl turto arešto patvarkymo (b. l. 14). Duomenys apie suformuotus naujus daiktus (daikto registravimas) VĮ Registrų centre įregistruoti 2016-03-08 (b.l. 12). Pareiškėjas nurodė, jog leidimo prašė žodžiu, nors teismui 2016-08-16 pateiktuose paaiškinimuose antstolis pažymėjo, jog jokių prašymų ar dokumentų iš skolininkų nėra gavęs, apie statinius žemės sklype sužinojo iš kitų šaltinių, nustatęs, jog žemės sklype yra statinių, juos areštavo, tačiau turto arešto aktas registre nebuvo įregistruotas, nes į pastatus nėra įregistruotos daiktinės teisės (b.l. 22). Tokiu būdu byloje pateikti duomenys patvirtina, jog dar iki skundžiamo veiksmo atlikimo – patvarkymo apie turto pardavimo varžytynes priėmimo antstoliui turėjo ir galėjo būti žinomi duomenys apie pasikeitusią žemės sklypo būklę (suformuotus naujus daiktus – pastatus), galinčią turėti įtakos parduodamo turto vertei.

9Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo AS ,, ( - )“ nurodo, jog skolininkė S. K. nuosavybės teisės į nebaigtus statyti statinius nėra įregistravusi, todėl šio turto antstolis negalėjo ir negali areštuoti, vertinti bei realizuoti kartu su žemės sklypu šių statinių. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog skolininkė S. K. išreiškė valią įsiregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį turtą – nebaigtus statyti statinius, pateikė prašymą VĮ Registrų centras, tačiau fakto registravimas sustabdytas būtent dėl antstolio G. Kairio taikytų turto areštų, t. y. apribojimų, kurie sudaro kliūtis išviešinti duomenis apie statinių savininką. Nors byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog skolininkas raštu kreipėsi į antstolį dėl turto arešto akto pakeitimo ir/ar leidimo įregistruoti turtą, tai nepanaikina antstolio pareigos nustatyti tinkamą turto vertę, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, užtikrinant tiek išieškotojo, tiek skolininkų interesų pusiausvyrą, domėtis realizuojamo turto būkle ir jos pasikeitimu (CPK 583 straipsnio 1 dalis, 681 straipsnis). Kritiškai vertintinas ir išieškotojo teiginys, jog apie įkeistame žemės sklype atliktus statybos darbus AS ,, ( - )“ sužinojo tik 2016-07-28. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog skolininkas A. B. ir įkeisto daikto savininkė S. K. prašymu kreipėsi į išieškotoją leidimo įkeistame turte statyti statinius (svečių namus) (b.l. 30), skolininkė prašė ,,duoti sutikimą dėl būsimų statybų“, išieškotoja sutiko, kad skolininkė gautų būtinus dokumentus, statybos leidimą (b.l. 36), todėl turėjo ir galėjo suprasti, jog po dokumentų gavimo skolininkas ir įkeisto daikto savininkė imsis realių statybos darbų, juolab, kad būtent būsimiems statybos darbams leidimo jie ir prašė. Be to visos šios aplinkybės nepaneigia fakto, jog šiuo metu įkeistame žemės sklype yra pradėti statyti 7 pastatai (svečių namai), duomenys apie statinius yra išviešinti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, todėl realizuojant įkeistą žemės sklypą į šią aplinkybę turi būti atsižvelgta.

10Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytos areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės reikalauja, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Pažymėtina, jog antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis.

11Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Nagrinėjant antstolio teisę (pareigą) vertinti eksperto nustatytą turto įvertinimą ir savo iniciatyva skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje – tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados. Antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Kitas papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 3 dalis). Antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimus dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

12Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog nekilnojamojo turto – žemės sklypo vertė buvo nustatyta 2013-03-13 VĮ Registrų centras turto vertinimo ekspertės pateiktos pažymos pagrindu. Laikotarpiu iki 2016-07-11 patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytynių priėmimo, žemės sklypo būklė pasikeitė – žemės sklype buvo pradėti statyti 7 pastatai, viešajame registre išviešintas šių statinių egzistavimo faktas. Tačiau daiktinės teisės į nurodytą turtą nėra įregistruotos (b.l. 8-13). Tokiu būdu iš varžytynių parduodant žemės sklypą, kuriame yra Nekilnojamojo turto registre neįregistruotų statinių, parduodamo turto vertė nustatoma remiantis žemės sklypo kartu su statiniais rinkos verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog nors patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo, antstolis nurodo, jog varžytynėse parduodamas tik įkeistas žemės sklypas. Pažymėtina, kad parduodamas žemės sklypas ir jame esantys statiniai yra neatsiejamai susiję, tokiu būdu pardavus įkeistą turtą ir neaptarus nuosavybės teisės į sklype esančius statinius perėjimo klausimus, būtų sudarytos sąlygos turtą parduoti už mažesnę, nei tuo metu galiojanti, rinkos kainą. Pažymėtina, jog vienas iš pagrindų pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra turto pardavimas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

13Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, vykdymas išieškojimą iš įkeisto turto, paskelbė įkeisto turto pardavimo varžytynes, kuriose turto pardavimo kaina nustatyta pagal 2013-03-13 atliktą vertinimą, neįvertino pasikeitusios įkeisto turto būklės, duomenų, jog žemės sklype yra pradėti ir nebaigti statyti septyni statiniai, nors galėjo ir turėjo vykdymo procese nustatyti šias aplinkybes, statinių buvimo faktas žemės sklype yra registruotas viešajame registre, todėl turėjo būti žinomas antstoliui dar iki 2016-07-11 antrųjų varžytynių paskelbimo. Antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus, neįvertino naujų duomenų, parduodamo turto vertę nustatė remdamasis prielaida, jog žemės sklype nėra statinių, tokiu būdu nesilaikė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, todėl turto vertę nustatė ne objektyviai – neįvertinus žemės sklype esančių pastatų rinkos vertės. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, jog 2016-07-11 patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių priimtas neteisėtai, pažeidžiant vykdymo procesą, o būtent turto pardavimo iš varžytynių ir varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, kaip ir jo pagrindu paskelbtos varžytynės.

14Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus pareiškėjo skundo argumentus ir motyvus, bei atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką, susijusią su varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymu, pareiškėjo A. B. skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas, panaikintinas antstolio Gintaro Kairio 2016-07-11 patvarkymas Nr. S-2724 dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0154/13/00123, patvarkymo pagrindu paskelbtos varžytynės pripažintinos neteisėtomis, antstolis įpareigotinas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nuostatomis ir Sprendimų vykdymo instrukcija nekilnojamojo daikto – 0,2475 ha komercines paskirties žemės sklypo su ant jo esančiais pastatais, adresu ( - ), Palanga, unikalus Nr. ( - ), vertei nustatyti, skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 510-513, 681, 682 straipsniai).

15Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pagal pareiškėjo A. B. prašymą civilinėje byloje Nr. e2-12440-328/2016 teismo 2016-07-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdyti antstolio Gintaro Kairio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0154/13/00123, įskaitant paskelbtas turto varžytynes Nr. 124614, iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų. Išnagrinėjus pareiškėjo skundą, teismo 2016-07-28 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos įsiteisėjus šiai nutarčiai.

16Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513, 681, 682 straipsniais, teismas,

Nutarė

17pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų, suinteresuoti asmenys AS „( - )“, atstovaujama UAB „( - )“, S. K., tenkinti.

18Panaikinti antstolio Gintaro Kairio 2016-07-11 patvarkymą Nr. S-2724 dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0154/13/00123.

19Pripažinti 2016-07-11 patvarkymu paskelbtas varžytynes Nr. 124614 neteisėtomis ir jas atšaukti.

20Įpareigoti antstolį Gintarą Kairį vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nuostatomis ir Sprendimų vykdymo instrukcija nekilnojamojo daikto – 0,2475 ha komercines paskirties žemės sklypo su ant jo esančiais pastatais, adresu ( - ), Palanga, unikalus Nr. ( - ), vertei nustatyti, skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę.

21Nutarčiai įteisėjus, panaikinti teismo 2016-07-28 nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2-12440-328/2016, taikytas laikinąsias apsaugos priemones,

22Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui Gintarui Kairiui grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0154/13/00123.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Zubrickaitė, rašytinio... 2. pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas: pripažinti... 3. Antstolis Gintaras Kairys 2016-07-28 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo... 4. Suinteresuotas asmuo AS „( - )“, Lietuvoje atstovaujama UAB „( - )“,... 5. Skundas tenkintinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Gintaras Kairys vykdo 2013-01-04... 7. Iš byloje pateiktos 2016-06-21 VĮ Registrų centras pažymos nustatyta, kad... 8. Pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais... 9. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo AS ,, ( - )“ nurodo, jog... 10. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatytos areštuoto... 11. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu šiame... 12. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog nekilnojamojo turto –... 13. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 14. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus pareiškėjo skundo... 15. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pagal... 16. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513, 681, 682... 17. pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio Gintaro Kairio veiksmų,... 18. Panaikinti antstolio Gintaro Kairio 2016-07-11 patvarkymą Nr. S-2724 dėl... 19. Pripažinti 2016-07-11 patvarkymu paskelbtas varžytynes Nr. 124614... 20. Įpareigoti antstolį Gintarą Kairį vadovaujantis Civilinio proceso kodekso... 21. Nutarčiai įteisėjus, panaikinti teismo 2016-07-28 nutartimi, civilinėje... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui Gintarui Kairiui grąžinti vykdomąją... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...