Byla eB2-4649-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Matrix Labs OU pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto byloje,

Nustatė

2kreditorius Matrix Labs OU pareiškimu prašo patvirtinti 243 101, 53 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį grindžia sąskaitomis faktūromis. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi patvirtintas trečios eilės kreditoriaus Matrix Labs OU 12 973, 74 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas, likusioje dalyje dėl 230 127, 79 Eur BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto administratorius Aivaras Aleksiejevas su prašomu patvirtinti kreditoriniu reikalavimu nesutinka.

3BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto administratorius nurodo, kad pagal BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ buhalterinės apskaitos duomenis, įsipareigojimai Matrix Labs OU sudaro 12 973, 74 Eur sumą, taigi bankroto administratorius nesutinka su Matrix Labs OU pareikštu reikalavimu dalyje, kuri viršija 12 973, 74 Eur sumą. Skirtumas tarp Matrix Labs OU pareikšto reikalavimo ir sumos pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis sudaro 230 127, 79 Eur, todėl mano, kad kreditoriaus reikalavimas šioje dalyje nepagrįstas. Nurodo, kad Matrix Labs OU reikalavimą grindžia šešiomis sąskaitomis faktūromis. Pažymi, kad viena iš sąskaitų faktūrų Nr. 2014-2015, 226 453, 70 Eur sumai išrašyta 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. jau po UAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto bylos iškėlimo (2015 m. gruodžio 21 d.). Be to, sąskaitoje nurodyta, kad sąskaita išrašyta už prekes sandėlyje, nors UAB „Tomahawk diagnostic technologies“ neturi jokio prekių sandėlio. Bankroto administratoriui buvęs UAB „Tomahawk diagnostic technologies“ vadovas nurodė, kad kreditoriaus nurodomas prekių kiekis 2014 – 2015 metais nebuvo tiekiamas. Todėl mano, kad Matrix Labs OU sąskaitą faktūrą BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ išrašė nepagrįstai. Atkreipė dėmesį, kad ginčijama sąskaita nepasirašyta UAB „Tomahawk diagnostic technologies“ atstovo, neįtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą bei nepagrįsta kitais tiekimą įrodančiais įrodymais.

4Prašymas atmestinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

7Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

8Kreditorius Matrix Labs OU kreditorinį reikalavimą grindžia BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ išrašytomis sąskaitomis faktūromis: 2015 m. gruodžio 31 d. sąskaita faktūra Nr. 2014-2015, 226 453, 70 Eur sumai, 2015 m. vasario 10 d. sąskaita faktūra Nr. 021003, 650 Eur sumai, 2015 m. kovo 26 d. sąskaita faktūra Nr. 032605, 1 500 Eur sumai, 2015 m. kovo 26 d. sąskaita faktūra Nr. 032606, 4 125 Eur sumai, 2015 m. kovo 26 d. sąskaita faktūra Nr. 032607, 326, 76 Eur sumai, 2014 m. lapkričio 14 d. sąskaita faktūra Nr. 111431, 12 375 Eur sumai.

9Bankroto administratorius nesutinka su visu prašomu patvirtinti kreditoriniu reikalavimu, apeliuodamas į tai, kad ne visos kreditoriaus sąskaitos įtrauktos į BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ buhalterinę apskaitą.

10Šiems argumentams pagrįsti bankroto administratorius pateikė išrašą iš BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ sąskaitos Nr. 4431 apie prekybos skolas tiekėjams už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. bei už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., pagal kurį matyti, kad į BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ buhalterinę apskaitą įtrauktų Matrix Labs OU BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ išrašytų sąskaitų suma sudaro 12 973, 74 Eur.

11Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau tekste – BAĮ) 2 straipsnio 1 dalis numato, kad apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau tekste – PVMĮ) 2 straipsnio 30 dalį PVM sąskaita faktūra – šiame įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas, o šio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje numatyti privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Pagal šio įstatymo 16 straipsnio 3 dalį apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu (žr.pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-289-183/2015).

12Dėl reikalavimo pagrįstumo teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas bankrutuojančiai įmonei (CPK 12, 178 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta UAB ,, Vaiba“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta IĮ „Šakių agrocentras“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta UAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-630/2012).

13Nors 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr.2015-2015 dėl 226 453, 70 Eur sumos atitinka esminius įstatymo šiam apskaitos dokumentui nustatytus rekvizitus (BAĮ 13 straipsnis, PVMĮ 80 straipsnis), tačiau į bylą nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad šis finansinis dokumentas buvo pateiktas BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“, ar kad skolininkas būtų atsisakęs juos priimti ir apskaityti savo apskaitoje.

14Teismo vertinimu, vien tokios PVM sąskaitos faktūros egzistavimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad pagal ją BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ atsirado prievolė atsiskaityti su kreditoriumi. Be to, nepateikti įrodymai, kokiu pagrindu BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ turėtų apmokėti įtrauktų Matrix Labs OU už jai suteiktas paslaugas, o pagal sąskaitoje faktūroje nurodytas paslaugas (Inventory 2014-2015 (store)) apskritai neaišku, kokio pobūdžio paslaugas ar prekes Matrix Labs OU tiekė BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditoriaus atlikti kreditorinio reikalavimo aritmetiniai skaičiavimai neaiškūs, kadangi pagal 2014 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 111431 matyti, kad mokėtina suma sudaro 12 375 Eur, tuo trapu kreditorius nurodo, kad pagal šią sąskaitą faktūrą mokėtina suma sudaro 10 046, 07 Eur, o pagal BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ sąskaitos Nr. 4413 išrašą už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“, debetas sudarė 10 314, 90 Eur sumą.

15Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

16Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

17Taigi, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius įrodymais nepagrindė jo teiginių dėl ginčo finansinio reikalavimo pagrįstumo dalyje dėl 230 127, 79 Eur sumos, todėl šioje dalyje kreditoriaus Matrix Labs OU kreditorinis reikalavimas BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto byloje netvirtintinas.

18Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

19atsisakyti patvirtinti papildomą 230 127, 79 Eur dydžio trečios eilės kreditoriaus Matrix Labs OU kreditorinį reikalavimą BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto byloje.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. kreditorius Matrix Labs OU pareiškimu prašo patvirtinti 243 101, 53 Eur... 3. BUAB „Tomahawk diagnostic technologies“ bankroto administratorius nurodo,... 4. Prašymas atmestinas. ... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 6. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 7. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 8. Kreditorius Matrix Labs OU kreditorinį reikalavimą grindžia BUAB „Tomahawk... 9. Bankroto administratorius nesutinka su visu prašomu patvirtinti kreditoriniu... 10. Šiems argumentams pagrįsti bankroto administratorius pateikė išrašą iš... 11. Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau tekste – BAĮ) 2 straipsnio 1 dalis... 12. Dėl reikalavimo pagrįstumo teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo... 13. Nors 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr.2015-2015 dėl 226 453, 70... 14. Teismo vertinimu, vien tokios PVM sąskaitos faktūros egzistavimas nėra... 15. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 16. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 17. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius įrodymais nepagrindė jo... 18. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 19. atsisakyti patvirtinti papildomą 230 127, 79 Eur dydžio trečios eilės... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...