Byla 2S-1838-661/2016
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, antstolis I. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundo dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, antstolis I. G..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas R. V. pateikė skundą dėl antstolio I. G. 2016-05-09 Patvarkymo, kuriuo pareiškėjas informuotas apie paskelbtas jo buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynes, už 64 480,00 EUR dydžio pradinę turto pardavimo kainą. Nurodė, jog 2016-04-08 Patvarkymu, antstolis perkainavo minėtą turtą ir nustatė 80 600,00 EUR turto vertę, kuri yra mažesnė, nei buvo nustatyta 2012-07-25 (97 891,57 EUR), įkainojant tą patį turtą. Kadangi nustatyta mažesnė kaina, nei buvo, ir ją nustatė pats antstolis, todėl būtina atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 15 d. nutartimi (b.l. 1-2) pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad priešingai nei nurodo pareiškėjas, juo antstolis 1-5 punktais informavo vykdymo proceso dalyvius apie turto pardavimo iš varžytynių procedūrą, eigą, tvarką, o 6-7 punktuose išaiškino išieškojimo eiliškumą, patvarkymų apskundimo tvarką. Tad skundžiamas patvarkymas yra informacinio pobūdžio ir nėra antstolio procesinis veiksmas ar atsisakymas procesinį veiksmą atlikti CPK 510 str. 1 d. prasme, todėl nesukuria pareiškėjui teisinių pasekmių, kurių teisėtumas arba pagrįstumas galėtų būti įvertintas teismine tvarka. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2016-05-27 antstolio kontorai pateiktą skundą dėl antstolio 2016-05-09 Patvarkymo atsisakytina priimti (CPK 443 str. 1 d., 137 str. 2 d. 3 p.).

5Pareiškėjas R. V. atskiruoju skundu (b.l. 5-9) prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-26961-816/2016 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės priimant skundą. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos pagal apskritai teisme nenagrinėtiną skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodo, kad antstolis taip pat pripažino, kad skundžiamas patvarkymas yra antstolio procesinis veiksmas ar atsisakymas procesinį veiksmą atlikti CPK 510 str. prasme. Nurodo, kad patvarkymas kartu su skelbimu apie buto varžytines ir pradinę turto kainą specialiame interneto tinklalapyje sudarė Antstolio procesinį veiksmą, kurį apeliantas turėjo teisę apskųsti remdamasis CPK 510 str. Nurodo, kad antstoliui paskelbus apie buto varžytines, apeliantui atsirado teisinės pasekmės: apeliantas prarado teisę pasiūlyti iš varžytinių parduodamo buto pirkėją. Nurodo, kad priverstinis buto realizavimas negalėjo būti stabdomas, jeigu antstolis nebus priėmęs patvarkymo dėl varžytinių atšaukimo.

6Antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo skundą atmesti ir nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja skundo pagrįstumo klausimo. Nurodo, kad iš varžytinių parduodamo turto kaina buvo nustatyta tinkamai, vadovaujantis 2016-04-08 patvarkymu, kuriuo įkeistas turtas perkainotas remiantis CPK 718 str. Nurodo, kad šiuo patvarkymu nebuvo sprendžiamas joks procesinis klausimas, kuris sukeltų apeliantui teisines pasekmes. Taip pat nurodo, kad skolos išieškojimas vykdomas nuo 2012 metų, todėl apeliantas turėjo pakankamai laiko surasti ir pasiūlyti realų savo pirkėją, tačiau šia teise nepasinaudojo.

7Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateiktu atsiliepimu su pareikštu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismo nagrinėjančio skundą dėl antstolio veiksmų, nesaisto antstolio priimtas patvarkymas dėl skundo. Taip pat, teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėja pačio skundo iš esmės, teismas netiria ir nevertina skundo teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Apeliantas savo skundą iš esmės grindžia aplinkybe, jog antstolio 2016-05-09 patvarkymas informuojantis apie paskelbtas varžytines ir jų eigą sukelia jam teisines pasekmes, dėl ko pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti apelianto skundą dėl antstolio 2016-05-09 patvarkymo. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis 2016-05-09 patvarkymu informavo šalis apie turto pardavimo iš varžytynių procedūrą, eigą, tvarką ir išaiškino išieškojimo eiliškumą, patvarkymų apskundimo tvarką. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skundžiamas patvarkymas yra informacinio pobūdžio ir nėra antstolio procesinis veiksmas ar atsisakymas procesinį veiksmą atlikti CPK 510 str. 1 d. prasme, todėl nesukuria pareiškėjui teisinių pasekmių, kurių teisėtumas arba pagrįstumas galėtų būti įvertintas teismine tvarka. Apeliantas nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodo, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pripažino, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra nagrinėtinas. Tačiau sutikti su tokiu apelianto teiginiu nėra pagrindo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas apelianto teiginys, kad aplinkybė kad antstolis priėmė nagrinėti skundą reiškia jog ir antstolis pripažino, kad skundžiamas patvarkymas yra antstolio procesinis veiksmas CPK 510 str. prasme. Pažymėtina, kad CPK 613 str. reglamentuoja antstolio patvarkymo turinį. Čia nustatyta, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Iš to seka, kad net ir informacinio pobūdžio klausimus antstolis išsprendžia procesiniu dokumentu – patvarkymu, jame nurodydamas CPK 613 str. 2-4 d. nurodytą informaciją.

11Kita vertus, ir iš paties patvarkymo turinio yra akivaizdu, kad jokių teisinių pasekmių minėtas patvarkymas apeliantui nesukuria, o tik informuoja apie varžytinių procedūrą, eigą ir tvarką. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje ( žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Ž. v. UAB ,,Melsta“, bylos Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Esveras“ v. UAB ,,Jungtinis dujų centras“, bylos Nr. 3K-3-241/2013; kt.). Pažymėtina, kad tenkinus apelianto skundą ir panaikinus antstolio I. G. 2016-05-09 patvarkymą, nors tam nėra visiškai jokio teisinio pagrindo, jokie materialieji teisiniai padariniai apeliantui nekiltu, kadangi galiojant vykdomojoje byloje priimtiems patvarkymams realizuoti apelianto turtą, apie iš varžytinių parduodamą turtą antstolis vis tiek privalo pranešti apeliantui ir kitoms proceso šalims.

12Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

13Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

14Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai