Byla 2YT-41475-1097/2019
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje išieškotojas BUAB „FF lizingas“, antstolis Arminas Naujokaitis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje išieškotojas BUAB „FF lizingas“, antstolis Arminas Naujokaitis.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas (skolininkas) Z. V. 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/01330, kuriuo antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laisvai disponuojamos sumos padidinimo. Pareiškėjas prašė panaikinti antstolio patvarkymą ir nustatyti vykdomojoje byloje privalomą vieno minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio laisvai disponuojamą sumą, o, atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-330-450/2018 ir skundo argumentus, – dviejų MMA dydžių laisvai disponuojamą sumą.

52.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. prašymu kreipėsi į antstolį, prašydamas atsižvelgti į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-330-450/2018 ir nustatyti dviejų MMA dydžių mėnesinę pareiškėjo laisvai disponuojamą sumą. Antstolis skundžiamu patvarkymu nepagrįstai atmetė šį prašymą ir pažeidė įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumą, nes Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi nuo 2018 m. sausio 25 d. nustatė leidimą pareiškėjui iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų 2 (dviejų) MMA dydžių suma. Antstolis dėl to nepasisakė, ignoravo šiuos argumentus ir įsiteisėjusios teismo nutarties vykdymo privalomumą. Be to, antstolis pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą privalomą nustatyti laisvai disponuojamą sumą, lygią vienai MMA, nes nepadidino laisvai disponuojamos sumos iki 555 Eur. Skundžiamas patvarkymas pažeidžia skolininko teises, nes jis negauna valstybės garantuojamo pragyvenimo minimumo.

73.

8Antstolis Arminas Naujokaitis 2019 m. lapkričio 18 d. patvarkymu Nr. S1-51080 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad, skolininko prašymu, 2016 m. birželio 20 d. įregistravo 350 Eur laisvai disponuojamą sumą. 2016 m. liepos 27 d., iš skolininko gavus papildomos informacijos, laisvai disponuojama suma padidinta iki 380 Eur. Šis leidimas nėra panaikintas. Antstolis nustatė, kad skolininko atžvilgiu šiuo metu vykdomos 56 vykdomosios bylos, kurių didžioji dalis yra dėl skolos išieškojimo, todėl, antstolio teigimu, tuo atveju, kai skolininko atžvilgiu vykdomi vykdomieji dokumentai dėl skolos išieškojimo, laisvai disponuojamos sumos nustatymas vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo akivaizdžiai pažeistų kreditorių, kurių naudai išieškomos realios skolos, interesus, nes išieškojimą vykdantys antstoliai neturėtų galimybės nurašyti skolininkui priklausančių lėšų ta apimtimi, kuria skolininkui leista disponuoti lėšomis. Tuo atveju, kai skolininko atžvilgiu vykdomi vykdomieji dokumentai dėl skolos išieškojimo, prioritetas teikiamas realiems reikalavimams įgyvendinti ir taikomos vykdymo proceso normos, naudojamos priverstinio skolos išieškojimo metu.

94.

10Suinteresuotas asmuo išieškotojas BUAB „FF lizingas“ 2019 m. gruodžio 9 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame prašė skundą atmesti kaip teisiškai nepagrįstą. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad skundas grindžiamas deklaratyviais teiginiais, o antstolis atliko tiesėtus veiksmus.

115.

12Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą informuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510–512 straipsniai) bei išsiunčiant teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutarties kopijas, suteikiant suinteresuotiems asmenims galimybę pateikti atsiliepimus į pareiškėjo skundą. Teismui yra pateikta antstolio vykdomoji byla Nr. 0157/16/01330. Teismo vertinimu, šiuo atveju žodinis procesas nėra būtinas, o byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

13Skundas atmestinas.

146.

15Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510–512 straipsniai).

167.

17Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0157/16/01330 medžiagos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-46-881/2016 patenkino ieškovų BUAB „FF lizingas“, UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir trečiąja eile tenkinamų reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui Z. V. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, bendrai neviršijant 630 860,11 Eur sumos. Teismas nurodė, kad piniginės lėšos areštuotinos tik turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio (v. b. t. 1, b. l. 12–13). Išieškotojas BUAB „FF lizingas“ 2016 m. birželio 1 d. pateikė šią nutartį vykdyti antstoliui Arminui Naujokaičiui; antstolis 2016 m. birželio 2 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. t. 1, b. l. 14, 47). 2016 m. birželio 2 d. antstolis priėmė patvarkymą areštuoti skolininko lėšas išieškotojo BUAB „FF lizingas“ 630 860,11 Eur trečios eilės reikalavimui užtikrinti (v. b. t. 1, b. l. 49). 2016 m. birželio 20 d. antstolis įregistravo 350 Eur laisvai disponuojamą sumą, o 2016 m. liepos 27 d. laisvai disponuojama suma padidinta iki 380 Eur (v. b. t. 2, b. l. 9–11, 108); turto aprašuose nurodomi komentarai dėl laisvai disponuojamos sumos – leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios algos dydžio.

188.

192019 m. rugsėjo 18 d. pareiškėjas Z. V. kreipėsi į antstolį, prašydamas nustatyti mėnesinę laisvai disponuojamą sumą, kurią nustatė Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-330-450/2018, t. y. leisti kiekvieną mėnesį disponuoti darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų 2 (dviejų) MMA dydžių suma; taip pat prašė iš išieškotų lėšų už laikotarpius nuo vykdomųjų bylų iškėlimo pervesti skolininkui priklausančias lėšas – už kiekvieną mėnesį po 1 MMA iki 2018 m. sausio 25 d. ir po 2 MMA nuo 2018 m. sausio 25 d. (v. b. t. 3, b. l. 258). Antstolis 2019 m. spalio 8 d. patvarkymu Nr. S1-46013 atmetė šį pareiškėjo prašymą dėl laisvai disponuojamos sumos (v. b. t. 3, b. l. 260).

209.

21Dėl šio antstolio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymo pareiškėjas pateikė nagrinėjamą skundą. Taigi, šios bylos nagrinėjimo dalykas – antstolio Armino Naujokaičio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/01330, kuriuo antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laisvai disponuojamos sumos padidinimo, teisėtumo vertinimas.

2210.

23Iš pareiškėjo 2019 m. rugsėjo 18 d. prašymo antstoliui nustatyti mėnesinę laisvai disponuojamą sumą ir 2019 m. lapkričio 8 d. skundo dėl antstolio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymo turinio matyti, kad savo prašymą nustatyti (padidinti) mėnesinę laisvai disponuojamą sumą pareiškėjas iš esmės grindė Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-330-450/2018, pabrėždamas šios nutarties privalomumą. Šiame kontekste būtina atsižvelgti į tai, koks yra ginčo vykdomosios bylos ir proceso, kuriame priimta pareiškėjo nurodoma teismo nutartis, santykis.

2411.

25Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad šioje vykdomojoje byloje vykdoma Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46-881/2016 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02073-2014-7). Šia nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrintas ieškovų BUAB „FF lizingas“, UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ ieškinys atsakovui Z. V., kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo likviduojamai UAB ,,FF lizingas“ 630 860,11 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi sumažintas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas. Bylos dalis grąžinta nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi pakeistas teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi taikytų ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi pakeistų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, nustatant, kad atsakovo bendrai areštuoto nekilnojamojo, kilnojamojo turto, turinių teisių ir piniginių lėšų vertė negali viršyti 581 774,71 Eur sumos. Teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutarties dalis, kuria nustatyta, kad atsakovui leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio, nebuvo keista, nėra panaikinta.

2612.

27Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad pareiškėjo minima Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2S-330-450/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-43179-2014-0). Ši byla nagrinėjama pagal ieškovų UAB „Skomė“, UAB „Baltic Arms“ ir BUAB „FF lizingas“ ieškinį atsakovui Z. V. dėl 23 169,60 Eur žalos atlyginimo BUAB „FF lizingas“ naudai. Ieškinio reikalavimams užtikrinti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – 23 169,60 Eur sumai areštavo atsakovui Z. V. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą; jo nesant ar nepakankant – areštavo kilnojamąjį turtą, turtines teises arba pinigines lėšas. Ši nutartis buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi nustatant papildomą leidimą atsakovui Z. V. iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nustatyti, kad neribojama atsakovo teisė į mėnesinį darbo užmokestį arba jam prilygintas mėnesines pajamas. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, klausimą išsprendė iš esmės ir pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį, nustatydamas papildomą leidimą atsakovui Z. V. iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų 2 (dviejų) minimalios mėnesinės algos dydžių suma.

2813.

29Taigi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis, kuria pareiškėjas grindė prašymą antstoliui pakeisti laisvai disponuojamos sumos dydį vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/01330, yra priimta kitoje civilinėje byloje, nei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios vykdomos šioje vykdomojoje byloje. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios vykdomos šioje vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/01330, buvo pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi, jų mastas pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 3 d. nutartimi ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi, tačiau dalis, kuria nustatyta, kad atsakovui leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio, nebuvo keista, nėra panaikinta, t. y. galioja ir turi būti vykdoma.

3014.

31Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Viena iš įstatymu nustatytų funkcijų, kurias atlieka antstolis, yra teismo nutarčių, priimtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdymas (CPK 152 straipsnio 6 dalis, 587 straipsnio 4 punktas, 634 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju pažymėtina, kad antstolis vykdo ne išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko, o teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės tikslas – išvengti situacijos, kai, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, prarandamas turtas, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas pagal teismo sprendimą ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas pasidaro neįmanomas arba dėl tos pačios priežasties jo įvykdymas pasunkėja (CPK 144 straipsnis 1 dalis). Teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu. Antstolio vykdoma Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi, be kitko, nustatyta, kad atsakovui leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios mėnesinės algos dydžio. Vėlesnėmis teismų nutartimis ši nutarties dalis nebuvo keista ir nėra panaikinta. CPK 145 straipsnio 6 dalis nustato, jog areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Taigi nurodytas teisinis reglamentavimas įtvirtina aiškų teismo ir antstolio funkcijų pasiskirstymą: teismas turi nurodyti operacijų, kurios gali būti atliekamos su areštuotomis lėšomis, sąrašą, o antstoliui pripažįstama diskrecijos teisė nustatyti konkrečią panaudotiną teismo leistoms operacijoms sumą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-701-464/2017; 2017 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1268-516/2017; kt.).

3215.

33Nagrinėjamu atveju antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ėmėsi reikiamų veiksmų užtikrinant teismo nutarties vykdymą. Taip pat antstolis nustatė piniginių lėšų sumą, kuria leidžiama skolininkui kiekvieną kalendorinį mėnesį disponuoti, nurodydamas komentarus, kad leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų kiekvieną mėnesį disponuoti gaunamomis pajamomis, neviršijančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vienos minimalios algos dydžio. Taip pat vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad antstolis keitė konkretų nurodomą laisvai disponuojamos sumos dydį, atsižvelgiant į tuo metu patvirtintą MMA dydį. Pareiškėjas nesikreipė į laikinąsias apsaugos priemones taikiusį teismą, prašydamas pakeisti nustatytą laisvai disponuojamos sumos dydį. Taip pat ir pateikdamas prašymą antstoliui iš esmės rėmėsi tik kitoje civilinėje byloje priimta teismo nutartimi, tačiau prašymo negrindė jokiais rašytiniais įrodymais, nepateikė antstoliui jokių duomenų, patvirtinančių būtinumą skirti didesnę piniginių lėšų sumą būtinųjų poreikių tenkinimui.

3416.

35Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti antstolio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/01330 neteisėtu, todėl pareiškėjo skundas negali būti tenkinamas. Antstolis, vykdydamas teismo nutartį ir atlikdamas vykdymo veiksmus, negali keisti vykdomo dokumento turinio, o šiuo atveju, minėta, teismo nutartimi nustatyta vieno MMA dydžio laisvai disponuojama suma. Pastebėtina, kad klausimas dėl laisvai disponuojamos sumos nustatymo kitoje civilinėje byloje, kurioje priimta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartimi remiasi pareiškėjas, taip pat buvo spręstas teismo nutartimi.

3617.

37Pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų nurodyti argumentai, susiję su MMA dydžio pokyčiais, neduoda pagrindo kitokiai išvadai, nes klausimas dėl laisvai disponuojamos sumos konkretaus dydžio atitikties MMA nebuvo antstolio nagrinėtas ir pareiškėjas su tuo susijusio prašymo antstoliui neteikė. Atsižvelgiant į tai, kad šioje vykdomojoje byloje nustatomas konkretus laisvai disponuojamos sumos dydis antstolio buvo koreguojamas atsižvelgiant į pasikeitusį MMA dydį, nėra pagrindo laikyti, kad antstolis atsisakė nustatyti tokią laisvai disponuojamą sumą, kuri įtvirtinta vykdomoje teismo nutartyje.

3818.

39Kiti nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4019.

41Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad tenkinti pareiškėjo skundo jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo (CPK 176–179 straipsniai). Todėl antstolio veiksmuose nenustačius įstatymų pažeidimų, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 510–513 straipsniais,

Nutarė

43pareiškėjo Z. V. 2019 m. lapkričio 8 d. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų atmesti.

44Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas (skolininkas) Z. V. 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė skundą dėl... 5. 2.... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. prašymu kreipėsi į... 7. 3.... 8. Antstolis Arminas Naujokaitis 2019 m. lapkričio 18 d. patvarkymu Nr. S1-51080... 9. 4.... 10. Suinteresuotas asmuo išieškotojas BUAB „FF lizingas“ 2019 m. gruodžio 9... 11. 5.... 12. Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą informuoti Lietuvos Respublikos... 13. Skundas atmestinas.... 14. 6.... 15. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 16. 7.... 17. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0157/16/01330 medžiagos... 18. 8.... 19. 2019 m. rugsėjo 18 d. pareiškėjas Z. V. kreipėsi į antstolį, prašydamas... 20. 9.... 21. Dėl šio antstolio 2019 m. spalio 8 d. patvarkymo pareiškėjas pateikė... 22. 10.... 23. Iš pareiškėjo 2019 m. rugsėjo 18 d. prašymo antstoliui nustatyti... 24. 11.... 25. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad... 26. 12.... 27. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad... 28. 13.... 29. Taigi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis, kuria... 30. 14.... 31. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 32. 15.... 33. Nagrinėjamu atveju antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų... 34. 16.... 35. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju... 36. 17.... 37. Pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų nurodyti argumentai, susiję su MMA... 38. 18.... 39. Kiti nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos... 40. 19.... 41. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad tenkinti... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 43. pareiškėjo Z. V. 2019 m. lapkričio 8 d. skundą dėl antstolio Armino... 44. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...