Byla 2-334/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties, kuria ieškovui paskirta bauda, ir 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl baudos panaikinimo, civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, Vilniaus apygardos teismui dėl teismų atsisakymo nagrinėti skundus ir ieškinius ir dėl atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovo teismai pažeidė jo teises ir vykdė diskriminaciją, trukdydami ir suvaržydami ieškovo teisę į gynybą baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 nagrinėjimo metu. Prašė įpareigoti atsakovą pašalinti padarytus ieškovo teisių pažeidimus, priteisti iš atsakovo 350 396 Lt atlyginimą už ieškovo teisių pažeidimus ir diskriminacijos vykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi paskyrė ieškovui 5 000 Lt baudą; atsisakė priimti ieškovo ieškinį dėl Lietuvos Respublikos teismų atsisakymo išnagrinėti skundus ir ieškinius ir dėl atlyginimo priteisimo už šių teisių pažeidimus; nustatė ieškovui terminą ieškininio reikalavimo – dėl bylos neišnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią laiką – trūkumams pašalinti.

7Ieškovas pateikė prašymą dėl baudos panaikinimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas nenurodė naujų aplinkybių, kurios būtų nežinomos teismui, priimant nutartį dėl baudos paskyrimo, todėl sprendė, kad nėra pagrindo naikinti baudą. Pažymėjo, kad 2012 m. vasario 3 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti ieškovo ieškinį dėl Lietuvos Respublikos teismų atsisakymo išnagrinėti skundus ir ieškinius bei dėl atlyginimo priteisimo už šių teisių pažeidimus, o kitoje dalyje – dėl bylos neišnagrinėjimo administraciniame teisme per įmanomai trumpiausią laiką – buvo nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti. Nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškinį, ieškovas apskundė apeliacine tvarka ir ši nutarties dalis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1061/2012. Šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje konstatuota, kad ieškovas pakartotinai pateikė teismui tokį patį ieškinį, kurio priėmimo klausimas jau buvo išspręstas. Dėl šių aplinkybių teismas ieškovo veiksmus, teikiant analogišką ieškinį, dėl kurio nenagrinėjimo teismuose jau buvo pasisakyta, vertino kaip nesąžiningus ir pripažino juos piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Tai, kad ieškovas tai daro tyčia, suvokdamas savo veiksmus, patvirtina ieškovo turima teisininko specialybė. Dėl to ieškovas turėtų suvokti nutarties tekstą ir suprasti, jog bauda jam paskirta ne už tai, kad jis nepateikė kasacinio skundo, ne už tai, kad jam neatstovauja advokatai, o už analogiškų, jau išnagrinėtų pareiškimų teikimą.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. ir 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimis paskirtą 5 000 Lt baudą panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Nutartimis pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės, nes ieškinio priėmimo ir baudos skyrimo klausimą išsprendė ne apylinkės teismas pagal jam priskirtą kompetenciją, bet apygardos teismas. Ieškiniu buvo prašoma priteisti 396 Lt turtinės žalos ir 350 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, todėl ieškinio priėmimo ir baudos skyrimo klausimą Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo neteisėtai.

122. Nutartimis nukrypta nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo praktikos civiliniame procese ir dėl to buvo pažeistos CPK teisės normos. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-8024-661/2011 buvo paduotas ieškinys pagrįstas tomis pačiomis aplinkybėmis ir faktais kaip ir šioje civilinėje byloje, tačiau teisėjas A. Barkauskas 2011 m. gruodžio 27 d. nutartyje nustatė, kad ieškinio priėmimo klausimas turi būti sprendžiamas apylinkės teisme dėl ieškinio sumos dydžio ir Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį paliko nepakeistą.

133. Nutartys skirti baudą ir atmesti prašymą ją panaikinti pažeidžia jo lygias teises prieš įstatymą ir teismą ir yra diskriminacijos vykdymo jo atžvilgiu įrodymas, pažeidžiantis Konstitucijos 28, 29, 33 straipsnius ir CPK 5, 6, 7 straipsnius bei netinkamą CPK 95 straipsnio taikymą ir aiškinimą.

144. Su ieškiniu ieškovas kreipėsi į teismą gindamas savo teises ir pažeistus interesus CPK 279 straipsnio 4 dalies pagrindu dėl ginčo aplinkybių ir faktų, kurie nebuvo išspręsti įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Šią aplinkybę patvirtina faktas, kad buvo nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus, o kad nuspręsta, jog kai kurios aplinkybės ir faktai jau yra išspręsti teismų procesiniais sprendimais, tai kiekvieno asmens vertinimo klausimas, bet ne piktnaudžiavimo procesine teise įrodymas. Šią aplinkybę pagrindžia ir nutartyse nustatyti neteisėti, jo teises pažeidžiantys faktai, kad bauda neva skiriama ir už tai, jog 2011 metais Vilniaus apygardos teisme buvo gauta 19, o 2012 metais 30 ieškovo ieškinių.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarčių, kuriomis ieškovui buvo paskirta bauda, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

17Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies

18Pirmosios instancijos teismas, nustatęs ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą ir vadovaudamasis CPK 95 straipsniu, 2012 m. vasario 23 d. nutartimi skyrė ieškovui 5 000 Lt baudą.

19CPK 334 straipsnio 1 dalis reglamentuoja atvejus, kuomet pirmosios instancijos teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu – 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Skundžiama nutartis bylos eigos neužkerta, o CPK 107 straipsnyje, reglamentuojančiame baudos panaikinimo ar sumažinimo klausimų nagrinėjimą, nenumatyta apeliacijos dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria paskirta bauda, galimybė. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalis, kuria ieškovui paskirta bauda, negali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal šią ieškovo atskirojo skundo dalį nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

20Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties

21Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.).

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirta 5 000 Lt bauda. Atsakovas pateikė pareiškimą dėl baudos panaikinimo, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė.

23Apelianto manymu, baudos paskyrimas pažeidžia jo lygias teises prieš įstatymą ir teismą, patvirtina diskriminacijos jo atžvilgiu vykdymą. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka.

24CPK 95 straipsnyje numatyta teismo teisė dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, paskirti iki dvidešimties tūkstančių litų baudą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005).

25Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Kai į teismą kreipiamasi kitu tikslu, o ne siekiant realiai apginti savo teisę, toks elgesys nors ir atrodo teisėtas, tačiau turi paslėptą neteisėtą tikslą ir reiškia piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais.

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paskyrė ieškovui 5 000 Lt baudą dėl to, kad ieškovas pakartotinai teikia ieškinį toms pačioms šalims, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kurį jau išnagrinėjo pagal jo atskirąjį skundą aukštesnės instancijos teismas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas reiškia ieškinį po to, kai jį pripažino nenagrinėtinu teisme ne tik pirmosios instancijos teismas, bet ir apeliacinės instancijos teismas. Tokius ieškovo veiksmus teismas pripažino nepagarba teismui, tokio ieškinio pareiškimą vertino nesąžiningu, nes ieškovui žinoma, kad pirmosios instancijos teismas jau yra išnagrinėjęs tokį reikalavimą ir jo priimta nutartis pripažinta teisėta ir pagrįsta apeliacinės instancijos teismo. Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas, turintis teisininko išsilavinimą ir neatstovaujamas advokatų, rašo ir teikia teismui nepagrįstus ieškinius, todėl padarė išvadą, kad ieškovas sugebėjo suvokti apeliacinės instancijos teismo nutarties turinį, bet sąmoningai teikė nepagrįstą ieškinį pakartotinai, tuo trukdydamas teismo darbą. Teismas sprendė, kad pareiškime dėl baudos panaikinimo ieškovas nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų žinomos teismui priimant nutartį dėl baudos skyrimo, todėl ieškovo prašymą atmetė.

27Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4770-619/2011 atsisakė priimti ieškovo reikalavimus atsakovams Lietuvos Respublikai ir Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui dėl dvigubų teisingumo standartų ir diskriminacijos vykdymo jo atžvilgiu administracinėje byloje Nr. I-831-554/2010. Ieškinys buvo grindžiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. I-835-554/2010, ieškovui teigiant, kad šioje byloje jo atžvilgiu buvo taikyti dvigubi teisingumo standartai ir vykdoma diskriminacija. Teismas pripažino nenagrinėtinu teisme šį ieškovo reikalavimą dėl to, kad ieškovo prašomų nustatyti reikalavimų konstatavimas teismo sprendimu reikštų konstatavimą, kad kitoje nagrinėtoje byloje Nr. I-835-554/2010 procesiniai veiksmai ir sprendimai buvo priimti suvaržius ieškovo teises, t. y. buvo nepagrįsti ir neteisėti.

28Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas ieškinį grindžia Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo veiksmais administracinėje byloje Nr. Ik-853-554/2010, tačiau bendrosios kompetencijos teismas neturi teisės revizuoti aukščiausios teisminės institucijos specializuotų teismų grandyje Lietuvoje priimtų sprendimų, kas būtų neišvengiama nagrinėjant minėtą ieškinio reikalavimą. Taigi ieškinio reikalavimą dėl dvigubų teisingumo standartų taikymo ir diskriminacijos vykdymo pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino atsakovo orumą ir kankino, kolegija nurodė, kad jis išimtinai susijęs su reikalavimu dėl 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK rašto Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimo rašto Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimo rašto Nr. 5-13-S-14 panaikinimo (2 ieškinio reikalavimas), o Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. Ik-853-554/2010, nustatyta, kad pastarieji reikalavimai negali būti nagrinėjami teismuose. Reikalavimas pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities VPK ir policijos departamentas bendrininkavo ir padėjo Jonavos rajono apylinkės teismui bei Kauno apygardos teismui prievartauti A. B. turtą baudžiamojoje byloje Nr. I-15-831/2009 taip pat nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), nes nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka negali būti revizuojami ikiteisminio tyrimo institucijų ir teismų, nagrinėjusių baudžiamąją bylą, kurioje A. B. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 232 straipsnį už nepagarbą teismui (baudžiamoji byla Nr. 1-15-813/2009), veiksmai vien tikslu konstatuoti A. B. teisių pažeidimus.

292012 m. sausio 10 d. ieškovas vėl pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, prašydamas pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teismai pažeidė jo teises ir vykdė jo atžvilgiu diskriminaciją trukdydami ir suvaržydami jo teisę į gynybą baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 nagrinėjimo metu. Šį ieškinio reikalavimą 2012 m. vasario 3 d. nutartimi teismas atsisakė priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, kuris numato atsisakymą priimti ieškinį, jei yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Tokį ieškovo elgesį teismas pripažino piktnaudžiavimu procesu ir paskyrė ieškovui baudą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-923/2012, 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį, paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, iš naujo reikšdamas reikalavimą, o ne teikdamas kasacinį skundą ar prašymą dėl proceso atnaujinimo, siekia, kad žemesnės instancijos teismas pripažintų neteisėtu ir nepagrįstu Lietuvos apeliacinio teismo priimtą nutartį.

30Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismo išvadų, kuriomis remdamasis ir vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu teismas atsisakė priimti dalį ieškovo ieškinio reikalavimų, teisingumą patvirtino apeliacinės instancijos teismas, todėl argumentai, kuriais teismas grindė ieškovo veiksmų, teikiant pakartotinį ieškinį toms pačioms šalims, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kai dėl tokio reikalavimo jau buvo pasisakyta kitų – tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų, vertinimą piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, pripažintini pagrįstais. Kitaip vertinti ieškovo veiksmus teikiant reikalavimą, kuris ankstesniais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais buvo pripažintas nenagrinėtinu teisme, teisėjų kolegija nemato pagrindo.

31Apelianto argumentai dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu yra nepagrįsti. Apelianto teigimu, ieškinio priėmimo ir baudos paskyrimo klausimai buvo sprendžiami apygardos teisme, kai pagal bylų rūšinio teismingumo taisykles ieškinys teismingas apylinkės teismui, nes ieškiniu ieškovas prašė priteisti tik 396 Lt turtinės ir 350 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Ieškinio, kurio priėmimo klausimą sprendė pirmosios instancijos teismas, reikalavimu ieškovas prašė priteisti iš valstybės 350 396 Lt atlyginimą, ieškinyje nurodė, kad jam padaryta 250 396 Lt turtinė ir 100 000 Lt neturtinė žala. Taigi, apygardos teismas, spręsdamas tokios sumos ieškovo ieškinio priėmimo klausimą, CPK 27 straipsnio, reglamentuojančio civilinių bylų teismingumą apygardų teismams, 1 punkto nepažeidė. Tai, kad visa reikalaujama priteisti turtinė žala ieškinyje nebuvo pagrįsta faktiniais duomenimis nelemia bylos teismingumo apylinkės teismui. Nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatos nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistos. Atkreiptinas dėmesys, kad ir Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo atskiruosius skundus dėl šioje byloje priimtų Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. ir 2012 m. kovo 14 d. nutarčių, nenustatė absoliutaus jų negaliojimo dėl bylų rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 2-923/2012 ir Nr. 2-1061/2012). Dėl nurodytų priežasčių apelianto argumentai dėl absoliutaus nutarties negaliojimo atmestini, jie neturi įtakos baudos skyrimo teisėtumui ir pagrįstumui.

32Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškinimo CPK 95 straipsnį, pagrįstai nepanaikino ieškovui paskirtos baudos, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies, kuria ieškovui paskirta bauda.

35Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovo teismai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi paskyrė ieškovui 5... 7. Ieškovas pateikė prašymą dėl baudos panaikinimo.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartimi šį prašymą... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3... 11. 1. Nutartimis pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės, nes ieškinio... 12. 2. Nutartimis nukrypta nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo... 13. 3. Nutartys skirti baudą ir atmesti prašymą ją panaikinti pažeidžia jo... 14. 4. Su ieškiniu ieškovas kreipėsi į teismą gindamas savo teises ir... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarčių, kuriomis ieškovui buvo paskirta... 17. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalies... 18. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs ieškovo piktnaudžiavimo... 19. CPK 334 straipsnio 1 dalis reglamentuoja atvejus, kuomet pirmosios instancijos... 20. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarties... 21. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi ieškovui už... 23. Apelianto manymu, baudos paskyrimas pažeidžia jo lygias teises prieš... 24. CPK 95 straipsnyje numatyta teismo teisė dalyvaujančiam byloje asmeniui,... 25. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas paskyrė ieškovui 5 000 Lt... 27. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi... 28. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi minėtą Vilniaus... 29. 2012 m. sausio 10 d. ieškovas vėl pateikė Vilniaus apygardos teismui... 30. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismo... 31. Apelianto argumentai dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo CPK... 32. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl... 35. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....