Byla 2-11658-794/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Narmontaitei, dalyvaujant ieškovės UAB ,,Blic kreditas“ atstovui J. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Blic kreditas“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 248,00 Lt skolos, 248,00 Lt delspinigių, 200,00 Lt išlaidų susijusių su skolos išieškojimo ne teismo tvarka, 20 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-08-31 ieškovė ir atsakovas sudarė kredito sutartį (kredito sutarties bendrosios sąlygos, kurių CBST kodas 4AB4 EDCA DCA6 7DFF D7CF 4C2F EEAC BD62 ir registracijos Nr. CBREG 313743). Sutartimi ieškovė suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas jį įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3Atsakovas A. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad 2010-08-30 atsakovas su sutuoktine atidarė drabužių parduotuvę prekybos centre FLAGMAN, Gedimino pr. 16, Vilnius. Atsakovas nurodė, kad nuo 2010 m. gruodžio mėn. prekių apyvarta krito, verslas nesisekė, atsakovas buvo atleistas iš darbo, todėl atsakovas pasirašė su ieškove kredito sutartį. Nurodė, kad atsakovas niekada nevengė vykdyti savo įsipareigojimų, tačiau nebuvo ieškomas abiems pusėms naudingas sprendimas. Teigia, kad pasinaudojimas susidariusia situacija, siekiant gauti kaip įmanoma didesnės naudos negali būti laikomas taikiu sprendimo būdu. Nurodė, kad dėl susidariusios finansinės situacijos, atsakovas neturės galimybės atvykti į teismo posėdį ir tinkamai ginti savo interesus. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies - dėl 200 Lt skolos.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad ieškovė yra komercinė įmonė užsiimanti greitųjų kreditų verslu. Mano, kad atsakovas prieš sudarydamas sutartį su ieškove, turėjo galimybę laisva valia pasirinkti jam priimtiną kredito teikėją. Be to per laikotarpį, kai atsakovas naudojosi kreditu, nepareiškė pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės ar kainų dydžio.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b.l. 36), atsiliepime nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvaus (b. l. 33), todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Remiantis byloje esančiais įrodymais ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2010-08-31 ieškovė ir atsakovas sudarė kredito sutartį (kredito sutarties bendrosios sąlygos, kurių CBST kodas 4AB4 EDCA DCA6 7DFF D7CF 4C2F EEAC BD62 ir registracijos Nr. CBREG 313743 (b.l. 9-11). Sutartimi ieškovė suteikė 200,00 Lt kreditą su 48,00 Lt kredito mokesčiu, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2011-05-13 suėjus paskolos grąžinimo terminui, atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų ir kredito nustatyta tvarka negrąžino. Ieškovė siuntė atsakovui raginimus dėl skolos grąžinimo (b.l. 18-20).

8Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2010-08-31 ieškovė ir atsakovas sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei iš viso suteikė 200,00 Lt kreditą su 48,00 Lt kredito mokesčiu. Atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Sutarties pagrindu tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovui laiku negrąžinus kredito, ieškovė turėjo teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas sumas. Ieškovė savo prievolę įvykdė, todėl atsakovas privalėjo įvykdyti savo prievolę, tai yra laiku sumokėti skolą, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Iš teismui pateikto paskaičiavimo matyti, kad atsakovas turi grąžinti 200,00 Lt kredito ir 48,00 Lt kredito mokesčio, iš viso 248,00 Lt skolos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str.). Atsakovas turėjo teisę nutraukti sutartį (Sutarties 2.7.2 punktas, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 37 str.), tačiau sutarties nenutraukė, savo prievolės neįvykdė. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 248,00 Lt skolos.

9Ieškovė prašo priteisti 200,00 Lt išlaidų susijusių su skolos išieškojimo ne teismo tvarka, tačiau nepateikia jokių konkrečių įrodymų dėl šių išlaidų buvimo (CPK 178 str.). Nors vartojimo sutarties 5.3 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui daugiau kaip 30 dienų negrąžinus paskolos, jis privalės sumokėti 200,00 Lt sumą, būtinoms išlaidoms, susijusioms su skolos išieškojimu ne teismo tvarka kompensuoti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris kredito sutartį su ieškovu sudarė pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovei nepateikus jokių įrodymų dėl jos patirtų nuostolių dydžio, ieškovės reikalavimas dėl 200,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų yra atmestinas.

10Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

11Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta standartinė vartojimo kreditavimo sutartis, atsakovas pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis įvertintina taip pat remiantis CK 6.228 str. reikalavimais, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Ieškovė nurodė, kad už 200,00 Lt skolą turi būti mokami 248,00 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 248,00 Lt delspinigių yra tenkintinas iš dalies. Šiuo atveju ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, o atsakovas, kaip vartotojas, yra silpnesnioji sutarties šalis ir laisva valia negalėjo pasirinkti sutarties sąlygų, daro išvadą, kad vartojimo kredito sutartimi numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas piniginių prievolių palūkanų normas, į atsakovui suteiktos vartojimo kredito sutarties sumą (200 Lt), pripažintina, kad minimalius ieškovės nuostolius atlygina delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tačiau, esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, vadovaujantis tuo, kad atsakovas skolingas ieškovei 248,00 Lt sumą, įvertinant bendrą ekonominę valstybės ir gyventojų pragyvenimo lygį, nesant ieškovės konkrečių įrodymų apie nuostolių dydį, prašomi priteisti 0,2 procentų dydžio delspinigiai mažintini iki 0,02 procentų. t.y. iš atsakovo ieškovei priteistina dešimt kartų mažesnė delspinigių suma – 24,80 Lt (248,00 Lt) ieškovės apskaičiuota delspinigių suma : 10 = 24,80 Lt.

12Kadangi atsakovas skolos laiku neapmokėjo, todėl terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti kredito sutarties 7.5 punkte numatytas 20 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.). Todėl iš atsakovo priteistinos 20 (dvidešimties) procentų dydžio metinės palūkanos už priteista sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 68,00 Lt žyminio mokesčio (už reikalavimus, kurių bendra suma yra 272,80 Lt (teismo patenkintų reikalavimų suma) turi būti mokamas ne mažesnis kaip 68,00 Lt žyminis mokestis) ir 150,00 Lt išlaidų, sijusių su procesinių dokumentų paruošimu, viso 218,00 Lt priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 259, 260, 263-268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. K. 248,00 Lt skolos ir 24,80 delspinigių, 20 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 218,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Blic kreditas“.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai