Byla 2A-3085-392/2015
Dėl skolos ir baudos priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NTP Valda“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NTP Valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pagal uždarosios akcinės bendrovės „Kraštovaizdžio specialistų biuras“ ieškinį dėl skolos ir baudos priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NTP Valda“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Kraštovaizdžio specialistų biuras“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 8 036,15 Lt už atliktus darbus, 8 160 Lt baudą už sutarties punktų nuostatų pažeidimą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-05-08 ieškovas, atstovaujamas vadovo L. Ž., ir atsakovas, atstovaujamas direktoriaus M. P., sudarė 2014-05-08 rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2014-06-08, su sąlyga, kad užsakovas sutartu laiku atliks avansinį mokėjimą bei sudarys tinkamas sąlygas numatytiems darbams atlikti. 2014-05-13 atsakovas atliko sutartyje numatytą 16 000 Lt avansinį mokėjimą. Sutartimi rangovas įsipareigojo perduoti, o užsakovas priimti atliktą darbą pagal priėmimo-perdavimo aktą, kurį turėjo pasirašyti abi šalys. Suderinus datą su užsakovu, visi darbai buvo atlikti 2014-06-18. Sutarties 3.2. punktu šalys susitarė, kad rangovui pranešus užsakovui apie pasirengimą priduoti darbus, užsakovas per 2 dienų terminą privalo priimti darbus. Šiuo atveju darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pateiktas tik 2014-06-30, nors darbai buvo baigti 2014-06-18. Už darbus atsakovas sumokėjo 39 000 Lt sumą. Pagal darbų priėmimo perdavimo aktą, darbų kainą sudaro 47 036,15 Lt. Pasak ieškovo, atsakovas liko skolingas 8 036,15 Lt už atliktus darbus ir 8 160,00 Lt baudos už sutarties pažeidimą. Viso 16 196,15 Lt. Darbų priėmimo perdavimo aktas iki šiol nepasirašytas, tačiau daliniai atsiskaitymai vyko ir be pasirašyto darbų priėmimo perdavimo akto iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Rugsėjo mėnesio pradžioje, užsakovas patikino rangovą, kad pervedė likusią sumą, t.y. pilnai atsiskaitė su rangovu, tačiau 2014 m rugsėjo 12 d. vietoj pažadėtų 10 036,15 Lt buvo pervesta tik 2 000 Lt. Ieškovas elektroniniu ir registruotu paštu išsiuntė atsakovui 2014-09-30 pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą (b. l. 3-6).

4Atsakovas UAB „NTP Valda“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad darbai buvo užbaigti, darbų priėmimo – perdavimo aktas pateiktas ne 2014-06-30, o 2014-09-15. Kadangi ieškovas darbus atliko netinkamai (neatitiko darbų kiekiai, darbai buvo atlikti nekokybiškai), atsakovas atsisakė pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą bei sumokėti pilną darbų kainą. Dėl netinkamos darbų kokybės ieškovui 2014-09-16 išsiuntė pretenziją, į kurią ieškovas nereagavo, darbų trūkumų neištaisė, tačiau nusprendė sutartį nutraukti vienašališkai. Atsakovo nuomone, ieškovas 8 160 Lt baudos prašo nepagrįstai, be to baudą apskaičiavo neteisingai, kadangi pagal šalių sudarytos sutarties priedą Nr. 1 numatyta 0,2 proc. dydžio baudos nuo visos sutartos sumos be PVM sumokėjimas, t.y. 80 Lt (b.l. 38-39).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas L. Ž. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovas nepasirašė darbų priėmimo aktų. Sutarties kaina apibrėžta sutartyje, tačiau buvo ir neplanuotų darbų, kurie buvo atskirai apibrėžti kituose prieduose: papildomai buvo užsakyta mašina juodžemio, papildomai įrengta apie 100 m kelio bortų prie atsakovo direktoriaus namų, buvo nuomojamas ekskavatorius. Grindinys pagal sutartį buvo įrengtas. Užsakovas dar prašė ir tam tikrų papildomų darbų, kurie atlikti šalių susitarimu. Išrašyta bendra sąskaita atliktiems darbams. Atsakovas sumokėjo pagal pavedimus 39 000 Lt, konkrečiai negalėjo išskirti už kurias eilutes nesumokėjo. Pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą darbų suma sudaro 47 000 Lt. Bauda paskaičiuota nuo pradelstos sumos, kai buvo pateikti darbų priėmimo aktai, kurių atsakovas nepasirašė, skaičiavo iki ieškinio dienos. Skaičiavo 0,2 proc. delspinigius už vieną dieną. Skaičiavo nuo visos sutarties sumos pagal 2014 m. gruodžio mėn. sąmatą, pagal 3.9 punktą. Užsakovas perdavimo-priėmimo akto nepasirašė. Kai aktas buvo įteiktas užsakovas darė mokėjimus ir nurodydavo, kad atsiskaitymas už atliktus darbus. Perdavimo-priėmimo akto pateikti negalėjo, nes atsakovas jo negrąžino. Žino, jog sutartyje akto pateikimas elektroniniu paštu nenumatytas. Negalėjo atsakyti kaip baudą paskaičiavo, gal nuo 40 000 Lt. Darbai buvo pabaigti 2014-06-18 dieną. Sutartį nutraukė, kad būtų galimybė susigrąžinti medžiagas, jei vėliau nebūtų atlikti mokėjimai.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Pripažino, kad buvo sutartiniai santykiai, pasirašyta sutartis, atlikti darbai ir mokėjimai pagal sutartį. Ieškovas dalį darbų atliko nekokybiškai, todėl nesumokėjo apie 2 000 Lt. Bendravo su ieškovu žodžiu, bet darbų brokas nebuvo ištaisytas. Darbų priėmimo akto nepasirašė. Aktą turėjo pateikti ieškovas, tačiau jo niekada nepateikė sutartyje numatyta tvarka. Neišsprendus ginčo dėl kokybės, aktas negalėjo būti pasirašytas. Nepasirašius akto, neatsirado pareiga sumokėti visą sumą. Pateiktais įrodymais pagrįsta 35 823 Lt ir 6 183 Lt, t.y. tai ką susitarė šalys. Teigė, jog ieškinį tenkinus, turi būti priteistas tik nesumokėtos sumos likutis. Pagal 3.9 punktą yra sąlyga, kad užbaigus visus darbus ir užsakovui juos priėmus, tačiau užsakovas darbų nepriėmė. Įrodinėjo, jog netesybos turėtų būti skaičiuojamos nuo neįvykdytos sumos, o ne nuo visos užsakymo sumos. Priėmimo aktas buvo pateiktas rugsėjo 15 d., tačiau jis buvo nepasirašytas dėl nustatytų defektų. Sekančią dieną pateikė pretenziją. Įrodymų dėl pateikimo neturi, negalėjo pasakyti, kas pateikė ir kas priėmė pretenziją. Neplanuoti darbai turėjo būti suderinti. Nežino, ar atsakovas gavo pranešimą dėl sutarties nutraukimo. Darbai buvo pabaigti rugsėjo mėnesį, bet nėra įrodymų, kad atlikti laiku ir tinkamai.

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-05-21 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „NTP Valda“ ieškovui UAB „Kraštovaizdžio specialistų biuras“ 870,94 Eur už atliktus darbus, 973,29 Eur delspinigių ir 64,18 Eur žyminio mokesčio. Priteisė iš ieškovo UAB „Kraštovaizdžio specialistų biuras“ atsakovui UAB „NTP Valda“ 275 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Iš Sutarties priedo Nr. 7.1 nustatė, kad sutartimi šalys susitarė dėl 42 007,18 Lt (35 823,74 darbų + 6 183,44 medžiagų) kainos. Iš byloje pateiktų mokėjimo nurodymų nustatė, kad atsakovas ieškovui 2014-05-14 pervedė iš viso 39 000 Lt. Dėl šios sumos sumokėjimo tarp šalių ginčo nėra. Konstatavo, jog visa šalių sutartimi sulygta 42 007,18 Lt suma ieškovui nesumokėta. Atmetė atsakovo argumentus dėl nekokybiškai atliktų darbų, kadangi šią aplinkybę pagrįsti į bylą įrodymų nepateikta. Sprendė priteisti ieškovui iš atsakovo nesumokėtą likutį pagal sutartį, t.y. 870,94 Eur (3007,18 Lt) (42 007,18 Lt – 39 000 Lt). Atsižvelgęs į tai, kad ieškovas jokių įrodymų ir tikslių paskaičiavimų dėl ieškiniu reikalaujamos 8 036,15 Lt už atliktus darbus sumos nepateikė, taip pat ir teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti už kokius darbus paskaičiuota ši suma, tačiau teigė, kad už papildomus darbus, dėl kurių raštiškų susitarimų nebuvo, o žodinis susitarimas neįrodytas, sprendė, kad ieškovas reikalavimo priteisti 8 036,15 Lt už atliktus darbus neįrodė. Konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog 2014-09-30 pranešimas, dėl vienašališko sutarties nutraukimo, įteiktas atsakovui, taip pat įrodymų, kad sutartis buvo įvykdyta ieškovo nurodytą dieną, t.y. 2014-06-18, o ne rugsėjo mėnesį, kaip teigė atsakovas. Atsižvelgęs į sutarties 3.6. punktą, kuriuo šalys susitarė, jog užsakovui nevykdant bet kurio Sutarties punkto reikalavimų, rangovas turi teisę sustabdyti numatomus ar jau vykdomus darbus, numatytus sutarties priede Nr. 1, arba nutraukti sutartį, išsiunčiant įspėjimą registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą, sprendė, kad sutarties 3.6. punktas negalėjo būti sutarties nutraukimo pagrindu, nes sutartis iš esmės jau buvo įvykdyta. Vertino, kad atsakovas nuo 2014-09-30 galėjo suprasti ir suprato, kad nesumokėjo ieškovui visos sumos pagal sutartį. Atmetė atsakovo argumentus, jog nepriemoka buvo dėl to, kad ieškovas netinkamai atliko darbus, kaip neįrodytus. Padarė išvadą, kad delspinigiai skaičiuotini pagal Sutarties 3.9 punktą, t.y. nuo 2014-10-10 iki 2014-11-20 (40 dienų) ir sudaro 973,29 Eur (3360,57 Lt) (42 007,18 x 0,2 proc. x 40 d.). Kadangi šalys sutarties 3.9 punktu susitarė dėl 0,2 proc. dydžio baudos už uždelstą dieną nuo visos sutartyje numatytos sumos pilnai nesumokėjus sutartą sumą, vertino, kad nustatytas baudos dydis, nei dydžiu, nei procentine išraiška negali būti laikomas neprotingai dideliu, nes nagrinėjant ginčus pirmiausiai turi būti paisoma susitariančių šalių valios. (b.l.54-58).

9Apeliantas (atsakovas) UAB „NTP Valda“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-21 sprendimą dalyje dėl delspinigių priteisimo, sumažinant priteistinų delspinigių dydį iki 24 Eur sumos. Nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką sąžiningomis netesybomis pripažįstami 0,02 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną delspinigiai. Paaiškino, jog didžioji skolos pagal sutartį dalis ieškovui sumokėta, tačiau pirmosios instancijos teismas delspinigius paskaičiavo ne nuo nesumokėtos sumos, o nuo visos sumos. Mano, jog delspinigiai turi būti paskaičiuoti nuo skola pripažintos ir teismo priteistos 870,94 Eur sumos. Taip pat, apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir CK 6.258 straipsnius. Netesybų suma turėjo būti sumažinta, nes 0,2 proc. baudos dydis yra neprotingai didelis. Be to pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino sutarties 3.8 ir 3.9 punktus, kurie reglamentuoja skirtingus baudų mokėjimo pagrindus. Apelianto nuomone, kadangi atsakovas darbų nepriėmė, sutarties 3.9 punktas negalėjo būti taikomas. Sutartis buvo nutraukta vienašališkai, todėl pagal sutarties 3.8 punktą, užsakovas privalo sumokėti 0,2 proc. baudą nuo visos sutartos sumos be PVM, kas apelianto skaičiavimais, sudaro 24 Eur (b.l. 60-61).

10Ieškovas teismo nustatytais terminais atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Nustatyta, kad 2014-05-08 ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) sudarė sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti sutarties priede nurodytus darbus sutartyje nustatytais terminais (iki 2014-06-08) ir tvarka, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus tinkamai priimti ir sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti ieškovui sutartimi sutartą atlyginimą (b. l. 8-11). Sutarties 2.1. punktu šalys numatė, kad bendra sutartyje numatytų darbų ir medžiagų vertė yra nurodyta sutarties prieduose Nr. 7.1 (Naudojamų medžiagų, eksploatuojamos įrangos ir atliekamų darbų sąmatoje 2014-12 Grindinys) ir 7.2 (Naudojamų medžiagų, eksploatuojamos įrangos ir atliekamų darbų sąmata 2014-12 Lietaus nuotekos); atsakovas įsipareigojo sumokėti 16 000 Lt avansą per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, o likusią dalį sumokėti po darbų atlikimo ir darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per 3 darbo dienas, pagal pateiktą sąskaitą (2.3. punktas); užsakovui (atsakovui) nevykdant bet kurio sutarties punkto reikalavimų, rangovas (ieškovas) turi teisę sustabdyti numatomus ar jau vykdomus darbus numatytus sutarties priede Nr. 1, arba nutraukti sutartį, išsiunčiant įspėjimą registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą (sutarties 3.6. punktas) (b.l. 9). 2014-05-13 atsakovas atliko avansinį mokėjimą (b.l. 16). Darbai buvo atlikti 2014-06-18. Už atliktus darbus atsakovas ieškovui iš viso sumokėjo 39 000 Lt (b.l. 17-19). Dėl šios sumos sumokėjimo ginčo tarp šalių nėra. Atsakovas darbų priėmimo –perdavimo akto nepasirašė ir likusios sumos už atliktus darbus ieškovui nesumokėjo. Ieškovas 2014-09-30 pranešimu informavo atsakovą apie vienašališką sutarties nutraukimą (b.l. 14)

14Apeliantas įrodinėja, jog pirmosios instancijos teismo priteistas 973,29 eurų delspinigių dydis per didelis, todėl turėtų būti sumažintas, taip pat delspinigiai skaičiuotini ne nuo visos sumos, o nesumokėtos skolos dalies pagal sutarties 3. 8 punktą.

15Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą netesybų sąvoką, pagal ją netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

16Apelianto nuomone, 0,2 proc. netesybų dydis yra per didelis ir neatitinkantis kasacinio teismo praktikos dėl protingo delspinigių dydžio, nes pagal suformuotą teismų praktiką sąžiningomis pripažįstamos 0,02 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Apeliantas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003, 2005-06-06 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005 (b.l. 61). Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka, kadangi apeliantas remiasi ankstesne Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika, kuomet buvo teigiama, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą paskolos grąžinimo dieną (net 36,5 proc. per metus) yra aiškiai per dideli, todėl jie mažintini iki įprastų – 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų) už kiekvieną praleidimo dieną (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja tokią teismų praktiką, kurioje nurodoma, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal šiuo metu formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negalima laikyti, kad teismų praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Ar konkretus netesybų dydis teismo nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant, ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai, o kitus klausimus, kurie palikti spręsti teismo nuožiūra, sprendė pagal principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsniu) ir iš esmės tokia teise naudojosi protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad dėl 0,2 proc. baudos dydžio, apeliantas, kuris yra verslininkas, turintis patirties verslo ir derybų srityje, galintis įvertinti sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia nuspręsti, ar sudaryti sutartį vienomis ar kitomis sąlygomis (CK 6.156 straipsnis), sudarydamas 2014-05-08 sutartį, nebuvo išreiškęs laisvos valios.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014-05-08 sutartimi šalys susitarė dėl 42 007,18 Lt (35 823,74 darbų + 6 183,44 medžiagų) kainos. Apeliantas ieškovui iš viso pervedė 39 000 Lt sumą. Dėl 39 000 Lt sumos sumokėjimo tarp šalių ginčo nėra. Todėl nesumokėtos pagal sutartį skolos likutis sudaro 870,94 Eur (3007,18 Lt) (42 007,18 Lt – 39 000 Lt). Pirmosios instancijos teismas delspinigius paskaičiavo pagal Sutarties 3.9 punktą, t.y. nuo 2014-10-10 iki 2014-11-20 (40 dienų) nuo visos sutarties kainos (42 007,18 Lt). Vertinant apelianto argumentą, jog pirmosios instancijos teismo priteista 973,29 Eur delspinigių suma, kuomet skolos dalis sudaro 870,94 Eur, šalis pastato į nelygiavertę padėtį, todėl delspinigiai turi būti skaičiuojami ne nuo visos skolos 42 007,18 Lt sumos, o nuo 870,94 Eur (3007,18 Lt) nesumokėtos skolos sumos, pastebėtina, jog šalys UAB „Kraštovaizdžio specialistų biuras“ (rangovas) ir UAB „NTP Valda“ (užsakovas) 2014-05-08 sutarties 3.8 punktu susitarė, kad užsakovas (atsakovas) privalo per 10 darbo dienų nuo sutarties raštiško nutraukimo įteikimo dienos, atlyginti už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas bei įrengimus pagal sutarties priedą Nr. 1 ir sumokėti 0,2 proc. baudą nuo visos sutartos sumos be PVM. Sutarties 3.9. punktu šalys sulygo, jei rangovui (ieškovui) užbaigus visus darbus ir užsakovui (atsakovui) juos priėmus sutartyje nustatyta tvarka, užsakovas sutartyje numatytu terminu pilnai nesumokėjo atlyginimo už atliktus darbus, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojama 0,2 proc. bauda nuo visos sutartyje nustatytos sumos (b.l. 10). Lingvistiškai aiškinant 2014-05-08 sutarties 3.9. punktą akivaizdu, jog šalys dėl netesybų savo valią išreiškė aiškiai ir nedviprasmiškai - rangovui užbaigus visus darbus ir užsakovui juos priėmus sutartyje nustatyta tvarka, užsakovas sutartyje numatytu terminu pilnai nesumokėjo atlyginimo už atliktus darbus, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojama 0,2 proc. bauda nuo visos sutartyje nustatytos sumos. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Konstatuotina, jog apeliantas yra ne vartotojas, o ūkinę – komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kuris yra lygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi, šalių sutartinių santykių pobūdis yra komercinis, todėl iš esmės negalima paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

18Taip pat apeliantas teigia, jog darbų nepriėmė, todėl jo atžvilgiu negali būti taikomas sutarties 3.9 punktas. Iš 2014-05-08 sutarties 1.4.4 punkto matyti, jog apeliantas įsipareigojo darbus priimti pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą (b. l. 8). Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog daliniai atsiskaitymai vyko ir be pasirašyto darbų priėmimo perdavimo akto iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Atsiliepime į ieškinį apeliantas yra nurodęs, kad atsisakė pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą bei sumokėti pilną darbų kainą, nes ieškovas darbus atliko netinkamai (neatitiko darbų kiekiai, darbai buvo atlikti nekokybiškai) (b.l. 38). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas patvirtino, kad priėmimo aktas buvo pateiktas rugsėjo 15 d., tačiau jis nepasirašytas dėl nustatytų defektų. Taip pat 2014-09-16 pretenzijoje – defektų akte yra nurodyta, kad aktas bus pasirašytas bei mokėjimai bus pilnai atlikti tik pilnai ieškovui užbaigus darbus (b.l. 40). Taigi, po darbų atlikimo šalių bendravimas tapo sudėtingas, kilo konfliktų, susijusiais su atliktų darbų kokybe ir kiekiais, todėl atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto apeliantas nepasirašė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas, nesutikdamas su vienašališkai ieškovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad užsakovas darbų nėra priėmęs, atmestinas kadangi pirmos instancijos teisme atsakovas neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto, todėl jis turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių.

19Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, jog sutartis iš esmės jau buvo įvykdyta ir nebuvo pagrindų ją nutraukti, todėl atmetinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad teismas turėjo vadovautis sutarties 3.8 punktu ir priteisti tik 24 Eur delspinigių.

20Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad šalys, tiek dėl 0,2 proc. baudos (delspinigių) dydžio, tiek ir dėl netesybų skaičiavimo už kiekvieną pradelstą dieną nuo visos sutartyje nustatytos sumos, laisva valia susitarė 2014-05-08 sutartimi, dėl kurios teisėtumo ginčo byloje nėra, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo priteista 973,29 Eur delspinigių suma neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) bei pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą.

21Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, apeliacinis skundas atmestinas ir paliktinas pirmosios instancijos teismo sprendimas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Skundą atmesti.

24Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Kraštovaizdžio specialistų... 4. Atsakovas UAB „NTP Valda“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas L. Ž. prašė ieškinį tenkinti.... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko. Pripažino, kad... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-05-21 sprendimu ieškinį tenkino iš... 8. Iš Sutarties priedo Nr. 7.1 nustatė, kad sutartimi šalys susitarė dėl 42... 9. Apeliantas (atsakovas) UAB „NTP Valda“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 10. Ieškovas teismo nustatytais terminais atsiliepimo į apeliacinį skundą... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 13. Nustatyta, kad 2014-05-08 ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas)... 14. Apeliantas įrodinėja, jog pirmosios instancijos teismo priteistas 973,29... 15. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 16. Apelianto nuomone, 0,2 proc. netesybų dydis yra per didelis ir neatitinkantis... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014-05-08 sutartimi šalys... 18. Taip pat apeliantas teigia, jog darbų nepriėmė, todėl jo atžvilgiu negali... 19. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, jog sutartis iš... 20. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad šalys, tiek dėl 0,2 proc.... 21. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 23. Skundą atmesti.... 24. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. sprendimą...