Byla e2A-282-267/2016
Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždaros akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1501-237/2015 pagal ieškovo uždaros akcinės bendrovės draudimo kompanijos (toliau – UAB DK) „PZU Lietuva“ pareikštą ieškinį atsakovui S. R. dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 993,54 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,00 Eur žyminio mokesčio ir 133,17 Eur už ieškinio parengimą.

62. Ieškovė nurodė, kad 2014-03-21 UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjui G. M. išdavė gyventojų turto draudimo liudijimą PZU LT 1685549, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-03-20 buvo apdraustas draudėjo turtas – butas, adresu: ( - ). Ieškovės draustas turtas 2014-12-08 buvo užlietas iš viršuje esančio buto, adresu: 945 Eur. Ieškovė 2014-12-08 įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo 993,54 Eur draudimo išmoką. Dėl užliejimo metu padarytos žalos butui Nr. 32 yra atsakingas buto Nr. 35 savininkas – atsakovas S. R., todėl ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką, įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą 993,54 Eur sumai. 3. Atsakovas S. R. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

84. Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.

95. Teismas pažymėjo, kad įrodinėjimo našta žalos dėl turto sugadinimo atlyginimo bylose tenka ieškovei, kuri turi pateikti įrodymus, patvirtinančius civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą.

106. Atsakovui priklausantis butas po įvykio nebuvo išsamiai apžiūrėtas, duomenų, kad ieškovė ėmėsi kokių nors veiksmų apžiūrėti butą ir nustatyti užliejimo šaltinį, o atsakovas vengė ar trukdė tai padaryti, nepateikta. Teismas vertino, kad nebuvo tirta užpylimo galimybė iš kitų butų ar kitų šaltinių, ar bendrojo naudojimo inžinierinių sistemų gedimo. Byloje nėra duomenų, kur buvo nustatytas vandens išsiliejimas, kada ir kas pašalino vandens gedimus. Aplinkybė, jog užpylimas įvyko būtent iš atsakovo buto, teismui nebuvo akivaizdi ir aiški, ieškovė nepateikė patikimų ir pakankamų įrodymų patvirtinančių, jog 2014-12-08 atsakovui priklausančiame bute įvyko vandens nutekėjimas, dėl ko buvo užlietas butas, esantis ( - ).

117. Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus, nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir žalos atsiradimo, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, teismas ieškovės ieškinį atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

138. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ prašo Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

148. 1. Apeliantės teigimu, užliejimo aplinkybes ir kaltininką, be 2014-12-22 pranešimo apie įvykį, patvirtina 2015-02-03 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštas dėl žalos 2014/303081 ( - ), kuriuo namo administratorius informavo, kad pertvarkant vonios patalpas viršutiniame aukšte trūko vandens vamzdis (ne stovas), todėl buvo aplietas butas Nr. 32. Teismo motyvas, jog minėtas dokumentas yra be registracijos numerio, todėl nelaikomas oficialiu rašytiniu įrodymu pagal LR CPK 197 str. 2 d., nepaneigia šio dokumento įrodomosios galios. Be to, 2015-10-09 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštas Nr. 347 patvirtina, jog 2014-12-08 vanduo bute Nr. 32 pratekėjo iš buto Nr. 35. Apeliantė pažymi, kad teismas nevertino 2015-02-03 rašto kitų įrodymų kontekste.

158.2. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis nėra kaltas dėl apliejimo. Teismo argumentui, jog nebuvo tirta užpylimo galimybė iš kitų butų ar kitų šaltinių, ar bendrojo naudojimo inžinierinių sistemų gedimų paneigti, apeliantas prašo pridėti 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštą, kuris patvirtina, kad avarijų namo bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose nebuvo.

168.3. Apeliantė įsitikinusi, kad teismas nenustatė atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir žalos atsiradimo.

179. Atsiliepimu į apeliacinį atsakovas S. R. prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

189.1. Atsakovo butas nebuvo apžiūrėtas, joks aktas nesurašytas. Jokių remonto darbų atsakovas neatlikinėjo, nepaneigta galimybė, kad buto užpylimas įvyko dėl bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų gedimo, kitų butų ar kitų šaltinių. Taigi, užpylimo židinys nėra užfiksuotas. Apeliantės pateiktame 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“ rašte nebėra nurodomas vandens vamzdžio trūkimo faktas bute adresu: ( - ), todėl tos pačios įstaigos raštai prieštarauja vienas kitam.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2110. Byloje kilo ginčas dėl subrogacinio reikalavimo atlyginti draudėjui išmokėtą draudimo išmoką dėl buto užliejimo.

2211. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostatas reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius.

23Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su G. M. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas butas, esantis adresu: ( - ). Ieškovės draustas turtas 2014-12-08 buvo užlietas iš viršuje esančios buto, esančio adresu: ( - ), todėl draudikui 2014-12-08 įvykį pripažinus draudiminiu, draudėjui išmokėjo 993,54 Eur draudimo išmoką. Šiuo atveju ieškovei, kaip išmokėjusiai draudimo išmoką draudikui, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Todėl, vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 2 dalimi, teismas pagrįstai dėl šios teisės įgyvendinimo sprendė pagal CK numatytas civilinės deliktinės atsakomybės taisykles.

2412. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, t. y. žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad minėta teisės norma turi būti taikoma ir tais atvejais, kai pastate žemiau esančioms patalpoms padaroma žala vandens užliejimu iš aukščiau esančių asmeninės nuosavybės teise valdomų patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad patalpos užpilamos vandeniu iš viršuje esančių patalpų) atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių; dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti; jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014).

2513. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės pozicijai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2015-02-03 dokumentą be registracijos numerio nelaikė oficialiu rašytiniu įrodymu, nes, teismo vertinimu, registracijos nebuvimas esant kitiems privalomiems dokumento rekvizitams nepaneigia šio dokumento įrodomosios galios.

26Apeliantės vertinimu, jos į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad užpylimo židinys buvo būtent atsakovo bute ir tai patvirtina 2015-02-03 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštas dėl žalos 2014/303081 ( - ), kuriuo namo administratorius informavo, kad pertvarkant vonios patalpas viršutiniame aukšte, trūko vandens vamzdis (ne stovas), todėl buvo aplietas butas Nr. 32. Be to, apeliantė kartu su apeliaciniu skundu teikia 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštą, kuris patvirtina, kad avarijų namo bendro naudojimo inžineriniuose tinkluose nebuvo.

27Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra susipažinęs su ieškovės pateiktu nauju įrodymu ir pateikė atsikirtimus dėl šio įrodymo reikšmės atsiliepime į apeliacinį skundą, sprendžia, kad ieškovės 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštas Nr. 3 priimtinas ir vertintinas kitų įrodymų kontekste (CPK 314 straipsnis).

2814. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliantė, siekianti žalos atlyginimo, privalo įrodyti visas deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį. Šiuo atveju būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos – trečiojo asmens buto sugadinimo. Priežastinį ryšį bylose dėl žalos atlyginimo turi įrodyti ieškovė (CPK 178 straipsnis). Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Taigi, ieškovė privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.

2915. Apeliantės argumentai, kad 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“ raštas Nr. 3 patvirtina, jog butas Nr. 32 nebuvo užlietas dėl bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų, apeliacinės instancijos teismo vertinimu nepatvirtina tokios ieškovės pozicijos, o tik nukreipia į kitas galimas buto užliejimo priežastis. Iš esmės tai reiškia, kad bendri pastato, esančio adresu: ( - ), inžineriniai tinklai įtakos įvykusiai avarijai neturėjo. Tačiau tiek iš minėto rašto turinio, tiek iš 2015-02-03 SĮ „Raseinių butų ūkis“ rašto Nr. 3 nėra aišku, kuo remiantis SĮ „Raseinių butų ūkis“ nustatė, kad 2014-12-08 vanduo į butą Nr. 32 pratekėjo būtent iš buto esančio Nr. 35 ir kad kiti aplieto buto Nr. 32 viršuje esantys butai užliejimo įvykiui įtakos neturėjo. Vien deklaratyvių teiginių nurodymas, nesant įrodymų apie fakto konstatavimą, negali patvirtinti padarytos žalos kilimo vietos. Taigi, šiuo atveju ieškovė privalėjo nustatyti visas kitas galimas 2014-12-08 įvykio priežastis, tačiau iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovė, įvykus draudiminiam įvykiui, nesiaiškino žalos atsiradimo židinio, o rėmėsi tik 2014-12-29 turto apžiūros akte išdėstytomis prielaidomis. Teismas vertina tai, kad po patalpų užliejimo įvykio, kuris įvyko 2014-12-08, ieškovės turto apžiūros aktas surašytas tik po dvidešimt vienos dienos. Šiuo atveju nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų turto apžiūros akte nurodytą teiginį, kad įvykio dieną – 2014-12-08 apie avariją buvo pranešta SĮ „Raseinių butų ūkiui“. Svarbu ir tai, kad 2014-12-29 turto apžiūros akte, nurodant įvykio priežastis ir numatomą kaltininką parašyta, jog tikėtina, kad užliejimas įvyko iš buto Nr. 35 vykdant remonto darbus vonios kambaryje. Nurodyti turto apžiūros akto duomenys teismui leidžia daryti išvadą, kad nei įvykio dieną, nei surašant turto apžiūros aktą, buto Nr. 45 savininkas – atsakovas S. R. apžiūroje nedalyvavo, o 45 buto apžiūra nebuvo atlikta. Byloje nėra ir duomenų, kurie patvirtintų vonios remonto darbų atlikimą atsakovo bute.

3016. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad joje esantys rašytiniai įrodymai nepatvirtina, jog patalpos 2014-12-08 buvo užlietos būtent iš atsakovui priklausančių patalpų. Kitų įrodymų, kaip, pavyzdžiui, avarinės tarnybos iškvietimas, atsakovo buto apžiūrėjimas užliejimo metu ar tuoj pat po jo, kurie neginčijamai patvirtintų, kad G. M. priklausantis butas buvo užlietas būtent iš atsakovui priklausančio buto, nepateikta. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė nepateikė duomenų, pagrindžiančių faktą, jog buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, todėl pripažintina, kad ieškovė neįvykdė savo pareigos įrodyti žalos šaltinį ir priežastinį ryšį tarp jai padarytos žalos ir atsakovo veiksmų, todėl pirmosios instancijos teismas ieškinį teisėtai atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Dėl šių aplinkybių atmetamas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nenustatė atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir žalos atsiradimo.

3117. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą teismo sprendimą tinkamai taikė materialines ir procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

32 Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

3318. Atsakovas nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje, todėl jos nepriteisiamos.

34Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama... 6. 2. Ieškovė nurodė, kad 2014-03-21 UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjui G. M.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 4. Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimu... 9. 5. Teismas pažymėjo, kad įrodinėjimo našta žalos dėl turto sugadinimo... 10. 6. Atsakovui priklausantis butas po įvykio nebuvo išsamiai apžiūrėtas,... 11. 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 8. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ prašo Raseinių... 14. 8. 1. Apeliantės teigimu, užliejimo aplinkybes ir kaltininką, be 2014-12-22... 15. 8.2. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis nėra kaltas dėl... 16. 8.3. Apeliantė įsitikinusi, kad teismas nenustatė atsakovo neteisėtų... 17. 9. Atsiliepimu į apeliacinį atsakovas S. R. prašo apeliacinį skundą... 18. 9.1. Atsakovo butas nebuvo apžiūrėtas, joks aktas nesurašytas. Jokių... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. 10. Byloje kilo ginčas dėl subrogacinio reikalavimo atlyginti draudėjui... 22. 11. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu draudimo sutartis... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su G. M.... 24. 12. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų,... 25. 13. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės... 26. Apeliantės vertinimu, jos į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra... 28. 14. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliantė, siekianti žalos atlyginimo, privalo... 29. 15. Apeliantės argumentai, kad 2016-01-04 SĮ „Raseinių butų ūkis“... 30. 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 31. 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 33. 18. Atsakovas nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 34. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 35. Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimą palikti...