Byla 2A-40-524/2015
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-26 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Rimvidos Zubernienės, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2A-1812-524/2014, iškeltą pagal ieškovės UAB ,,G4S Lietuva“ ieškinį Klaipėdos miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo ir atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-26 sprendimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 38102,12 Lt skolą, 228,49 Lt delspinigius, 1149,92 Lt žyminį mokestį bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė su atsakove sudarė apsaugos paslaugų teikimo sutartis Nr. J12-160, J12-161, J9-931, sutarčių termino pabaiga – 2013-08-01. 2013-08-12 ieškovė išrašė sąskaitas faktūras Nr. RB564653, RB564657, RB564663 už rugpjūčio mėnesį suteiktas paslaugas, tačiau atsakovė atsisakė apmokėti sąskaitas faktūras.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-26 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 38102,12 Lt skolą, 228,49 Lt delspinigius, 1149,92 Lt žyminį mokestį, 2400 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „G4S Lietuva“. Nurodė, kad ieškovė, vadovaudamasi sutarties J9-931 6 punkte nurodyta apmokėjimo tvarka, 2013-08-28 pateikė atsakovei paslaugų atlikimo-perdavimo aktą Nr. J9-931 bei pateikė sąskaitą faktūrą RB Nr. 564663 632,33 Lt už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12. Ieškovė taip pat išrašė sąskaitas- faktūras Nr. RB Nr. 564657 15813,50 Lt bei sąskaitą faktūrą RB Nr. 564653 21656,29 Lt už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12. Atsakovė 2013-09-06 raštu grąžino ieškovei sąskaitas faktūras motyvuodama, jog sąskaitų apmokėjimui nėra teisinio pagrindo, kadangi apsaugos paslaugų teikimo sutarčių galiojimo terminas baigėsi 2013-08-01. Taip pat nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių iki 2013-08-01 bei nuo 2013-08-13 yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu šalys privalo vykdyti savo teises ir pareigas (Civilinio kodekso 6.1 straipsnis). Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalyje numatyta, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, jog pasibaigus tarp šalių sudarytoms sutartims, nei raštišku, nei žodiniu būdu ieškovės neprašė pratęsti savo paslaugų teikimą, iki bus sudaryta kita sutartis. Tačiau teismo posėdžio metu dalyvavęs ieškovės atstovas regiono komercijos vadovas D. K. paaiškino, jog gavus pranešimą iš atsakovės apie viešojo konkurso rezultatą, kuriame buvo nurodyta, jog viešąjį konkursą laimėjo ieškovė, žodžiu kalbėjosi su R. G., kuri žodžiu paprašė nepalikti be apsaugos švietimo įstaigų, jog paslaugų teikimo nutraukti nereikia, iki bus sudaryta sutartis tarp šalių, dėl tos priežasties ieškovė iki naujos sutarties sudarymo (2013-08-13) teikė savo paslaugas atsakovei. Iš paslaugų atlikimo priėmimo akto Nr. J9-931 matyti, jog ieškovė sutartyje nurodytas paslaugas suteikė už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12, o atsakovė dėl atliktų paslaugų pretenzijų ieškovei neturi, aktas pasirašytas tiek ieškovės, tiek atsakovės atstovų. Be to, 2013-09-06 rašte, kuriuo atsakovė grąžino ieškovei pateiktas sąskaitas faktūras, atsakovė paprašė perrašyti sąskaitas pagal naują tarp šalių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės atstovės argumentas, jog atsakovė nepripažįsta, jog paslaugos faktiškai buvo suteiktos, o paslaugų atlikimo priėmimo aktas R. G. pasirašytas per klaidą, nepagrįstas. Be to, pažymėjo, jog pretenzijų dėl paslaugų nesuteikimo ar nekokybiškų paslaugų teikimo nebuvo gauta iš atsakovės. 2013-06-06 Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbė naują konkursą dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų pastatų apsaugos paslaugų pirkimo, kuris apėmė ir pagal minėtas tris sutartis saugomus objektus. Ieškovė 2013-07-12 gavo ieškovės pranešimą apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą (b. l. 169, I tomas), o 2013-07-30 iš atsakovės gautas pranešimas, kuriame kviečiama sudaryti sutartį (b. l. 170, I tomas), tą pačią dieną susisiekta su atsakovės atstove E. D., kuri nurodė, jos sutartį paruoš Klaipėdos miesto savivaldybė. Kadangi sutartis buvo ruošiama ne ieškovės, o atsakovės atstovų, galutinė sutartis Nr. J9-906 pasirašyta 2013-08-13 (b.l. 2-10, II tomas). Įvertinus aplinkybę, jog ieškovė 2013-07-12 žinojo, kad bus sudaryta nauja sutartis su atsakove dėl objektų saugojimo, nesilaikė sutarčių 17.5 punkto - pasibaigus ar nutraukus sutartį anksčiau laiko, per 5 darbo dienas atsiimti objekte įrengtą apsaugos sistemą.

4Apeliaciniu skundu atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-26 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti arba Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-26 panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad atsakovė su ieškove sudarė tris apsaugos paslaugų teikimo sutartis, kylančias iš viešųjų pirkimų teisinių santykių: 1) 2011-05-27 apsaugos paslaugų teikimo sutartį Nr. J12-160; 2) 2011-05-27 apsaugos paslaugų teikimo sutartį Nr. J12-161; 3) 2012-09-07 apsaugos paslaugų teikimo sutartį Nr. J9-931. Visos šios trys sutartys galiojo iki 2013-08-01. Pratęsimo galimybių sutartyse nebuvo numatyta. Ieškovė siekia prisiteisti skolą už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12. Atsakovė, baigiantis minėtų sutarčių vykdymo terminams, pradėjo organizuoti naują viešųjų pirkimų konkursą apsaugos paslaugoms teikti. Dėl objektyvių aplinkybių buvo nespėta iki ankščiau nurodytų sutarčių pasibaigimo(iki 2013-08-01) užbaigti pirkimo procedūrų ir sudaryti sutarčių su konkurso laimėtoju (viešojo pirkimo konkursą laimėjo ieškovė). Atsakovė naujas viešųjų pirkimų sutartis su konkurso laimėtoju sudarė

52013-08-13. Nesutinka su ieškovės argumentais, kad iki naujų sutarčių pasirašymo, t. y. laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12, teikė apsaugos paslaugas atsakovei, kadangi nei žodinio, nei rašytinio susitarimo su ieškove dėl paslaugų teikimo pasibaigus minėtų sutarčių vykdymo terminams nesudarė ir ieškovės paslaugų ginčo laikotarpiu neužsakė. Viešojo pirkimo sutartis gali būti pakeista tik griežtai laikantis įstatymo reikalavimų, be to, rašytinės formos sutarties pakeitimas turi būti įformintas raštu (CK 6.192 straipsnio 4 dalis). CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo - pardavimo sutartims Civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas imperatyvas draudžia keisti sutarties nuostatas, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas į šį imperatyvą neatsižvelgė ir ginčą išsprendė vadovaudamasis CK 6 knygos nuostatomis. Tenkinus ieškinio reikalavimą buvo pakeistos ginčo sutartys – pratęsiant jų terminus ir kainą, t. y. esminę sąlygą, kurią keisti yra draudžiama. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčo sutartyse nebuvo numatyta galimybių jas pratęsti, taip pat nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas ginčo sutarčių pratęsimui. Taigi, byloje nesant rašytinių įrodymų, kad atsakovė 2013-08-01 iki 2013-08-12 laikotarpiu užsakė paslaugas iš ieškovės, bei įvertinant tai, kad atsakovė yra biudžetinė įstaiga, norėdama įsigyti paslaugas, tai padaryti privalo laikydamasi VPĮ nuostatų ir procedūrų, teismo sprendimas yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai priteisė 228,49 Lt delspinigių, kadangi CK 6,72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis, o tokio susitarimo dėl delspinigių mokėjimo šalys nesudarė. Taip pat pirmosios instancijos teismas nemotyvuoja, kodėl priteisia visą ieškinio sumą, o ne 2013-08-12 akte nurodytą 632,33 Lt sumą. Minėtą aktą atsakovės darbuotoja pasirašė per klaidą.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,G4S Lietuva“ prašo atmesti atsakovės apeliacinį skundą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-26 sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, ištyrė bei įvertino byloje esančius įrodymus. Ištyręs byloje esančių faktinių aplinkybių bei įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 13 d. ieškovė atsakovei teikė apsaugos paslaugas tarp šalių sudarytų sutarčių pagrindu ir tomis pačiomis sąlygomis, todėl tinkamai ir motyvuotai buvo išrašytos sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas. Taip pat nurodo, kad atsakovė kilus ginčui sutiko ir neginčijo fakto, kad ieškovė teikė atsakovei saugos paslaugas sutarčių pagrindu. Šį faktą patvirtina ieškovės ir atsakovės 2013 m. rugpjūčio 12 d. paslaugų atlikimo-priėmimo aktas, kuriame aiškiai nurodoma, kad vadovaujantis Pradine sutartimi Nr. 3 Vykdytojas, t. y. ieškovė, atliko sutartyje numatytas paslaugas, atsakovė neturi ieškovei pretenzijų dėl atliktų paslaugų. Be to, 2013 m. rugsėjo 6 d. rašte, kuriuo atsakovė grąžino ieškovei pateiktas sąskaitas faktūras, atsakovė paprašė perrašyti sąskaitas pagal naują tarp šalių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo, taip dar kartą patvirtindamas, kad atsakovė gavo ir priėmė ieškovės laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 13 d. suteiktas apsaugos paslaugas, jos buvo tinkamos ir sutiko už jas mokėti. VPĮ 18 str. 8 d. bei VPT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1S-93 patvirtintose taisyklėse „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių

7Patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 113-4317) yra reglamentuota perkančiosios organizacijos pareiga kreiptis į VPT dėl galimybės pakeisti sutartį, todėl atsakovė neturi teisinio pagrindo VPT sutikimo nebuvimą naudoti prieš ieškovę. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, VPĮ normas bei teismų praktiką, teigia, kad toliau vykdant Pradines sutartis nebuvo sąlygų, kurios būtų ribojusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo 2011 m. liepos 9 d. CVP IS paskelbtame konkurse, dalyviams, t. y. nebuvo ribojama konkurencija ir tuo labiau nebuvo pažeistas viešasis interesas.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

10Byloje nustatyta, kad ieškovė savo reikalavimą kildina iš su atsakove sudarytų paslaugų teikimo sutarčių Nr. J12-160, J12-161 ir J9-931. Sutartis Nr. J12-160 buvo sudaryta 2011-05-27 dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų apsaugos šiaurinėje miesto dalyje, jos 50 p. buvo nustatyta, jog ji įsigalioja 2011-08-01, ir 21p. buvo nurodyta, jog ji galioja dvejus metus, t.y. iki

112013-08-01 (t.1, b.l.9-16). Tą pačią dieną tokiam pačiam terminui tarp šalių buvo sudaryta kita sutartis Nr. J12-161 dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų apsaugos paslaugų teikimo naujamiesčio dalyje (t.1, b.l. 26-33) ir 2012-09-07 buvo sudaryta kita paslaugų teikimo sutartis dėl BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaiko centro pastato apsaugos. Šio sutarties II dalies 3 p. buvo nurodyta, kad sutarties vykdymo pabaiga 2013-08-01 (t.1, b.l. 43). Šiose sutartyse buvo nurodytas konkretus jų galiojimo terminas, kuris buvo perkeltas iš viešųjų pirkimų sąlygų, kuriose buvo nurodytas atsakovės perkamos paslaugos terminas - 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo, o pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad sutartis įsigalioja 2011-08-01 (t.1, b. l. 130).

12Kita 2012-08-13 sutartis taip pat sudaryta viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (t. 2, b.l. 2), todėl aiškinant paminėtų sutarčių punktus dėl jų termino nustatymo pagal CK 6.193 str. nustatytas taisykles darytina išvada, kad sutarčių galiojimo terminas buvo aiškiai apibrėžtas tiek sudarant sutartis, tiek pačiose sutartyje aiškiai nurodytu terminu - 24 mėnesiais. Be to, paminėtų sutarčių 21p. buvo nurodyta bendra 2 metų sutarties kaina ir kaina su PVM per kalendorinį mėnesį, todėl išanalizavus sutarčių Nr. J12-160 ir J12-161 tekstus negalima padaryti išvados, kad atsakovė buvo įsipareigojusi mokėti tik už faktiškai atliktą darbą, t. y. už faktiškai suteiktas paslaugas pagal abiejų šalių pasirašytus atliktų paslaugų perdavimo - priėmimo aktus. Tokia nuostata buvo įtvirtinta tik sutartyje Nr. J9-931 (t.1, b.l.43), t.y. dėl vieno objekto, esančio ( - ), apsaugos. Todėl šioje byloje iškilus ginčui dėl ieškovės suteiktų paslaugų apmokėjimo už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12 pagal 2013-08-12 PVM sąskaitas faktūras (t.1, b.l.47-57) bei atsakovo atstovės pasirašytas sąskaitas (t.1, b.l.72-73) negalima padaryti išvados, jog šių sąskaitų pateikimo metu šalis siejo sutartiniai santykiai ir šias pateiktas sąskaitas atsakovė turėjo pareigą apmokėti pagal paminėtas sutartis. Akivaizdu, kad sutarčių terminai buvo pasibaigę, analizuojant sutarčių turinį negalima padaryti išvados, kad sutarčių vykdymo terminai buvo susiję su faktiniu paslaugų teikimu ar galiojo iki kito viešojo pirkimo metu sudarytos sutarties. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-120/2013; kt.). Įvertinus pagal paminėtas taisykles ieškovės veiksmus sudarant sutartį darytina išvada, jog tris kartus sudarant ir vykdant sutartį buvo pabrėžtas jos terminas, t. y. viešojo pirkimo sąlygose nurodytas sutarties sudarymo terminas - 24 mėnesiai nuo 2011-08-01, pačioje sutartyje nustatant jos vykdymo terminą ir apskaičiuojant jos terminą. Be to, įvertintinas ir ieškovės veiksmas 2013-08-12 sudarant paslaugų atlikimo –priėmimo aktą dėl objekto pagal sutartį J9-931 dėl objekto, esančio ( - ), apsaugos (t.1, b.l.86). Toks aktas sudarytas jau pasibaigus paminėtos sutarties galiojimui, t. y. už faktiškai atliktą paslaugą.

13Byloje nėra įrodymų, kad tokie aktai buvo sudaromi vykdant visas paminėtas sutartis, t. y. Nr. J12-160, J12-161, todėl darytina išvada, kad ieškovė negali remtis aplinkybe, jog atsakovė privalo tinkamai vykdyti paminėtas sutartis po jų galiojimo laikotarpio. Byloje nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos terminuotos paslaugų teikimo sutartys. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal CK 6.720 straipsnio 1 dalį paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais. Nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, jog buvo sutarusi su atsakove dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo pratęsimo laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12. CK 6.58 įtvirtina taisyklę, kad sutartis privalo būti vykdoma tinkamai, sąžiningai ir nustatytais terminais. Tačiau ginčo laikotarpiu sutartis buvo pasibaigusi ir Atsakovė neturi pagrindo mokėti ieškovei sutartyje numatyto atlyginimo, nes CK 6.720 str. 3 d. tokią pareigą sieja su šalių pasirašyta sutartimi. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010).

14Esant šalių sutartiniams santykiams šalių sutartis turi būti taikoma, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o įstatymo nuostatos taikomos tiems klausimams, dėl kurių šalys nesusitarė. Todėl šiuo atveju pagal CK 6.724 str. taikytinos teisės normos, nustatančios bendrąsias rangos taisykles ( CK 6.644-6.671 str.). Jei vykdant rangos sutartį paaiškėja, kad būtina atlikti papildomų darbų ar dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, sutartyje nustatytą darbų kainą galima keisti ir prievolės vykdymo metu (CK 6.653 straipsnio 4 dalis).

15Kasacinis teismas, aiškindamas su darbų kainos keitimu susijusias teisės normas, yra pabrėžęs, jog konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo metu gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.653straipsnio 6 dalis) . CK 6.653 str. taikymas yra susijęs su sutarties vykdymo suvaržymu, kuris iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą. Vienas tokios pusiausvyros pažeidimo variantų – iš esmės padidėjusi įvykdymo kaina (CK 6.204 straipsnio 2 dalis). Tokia situacija susidaro tuo atveju, kai vykdoma ta pati šalių sudaryta sutartis, t. y. vykdoma pradinė darbų apimtis, bet ne atliekami papildomi darbai, kurie aiškiai išeina už pradinio šalių susitarimo ribų.

16Šioje byloje ieškovė iškėlė ginčą dėl jos įrodinėjamų atliktų papildomų darbų pasibaigus sutartims. Jei šalys nesusitaria kitaip, CK 6.653 straipsnyje nurodyta konkreti kaina taikoma tik pagal rangos sutartį, bet ne papildomiems darbams, t. y. nenumatytiems rangos sutartyje, nes byloje įrodyta, kad šalių sutartys buvo pasibaigusios ir ieškovė nekėlė ginčo dėl šių sutarčių pakeitimo pagal CK 6.233 str. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-12-04 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-530/2007 pažymėjo, jog vienos iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų bei darbų perdavimas ir priėmimas, todėl pagal CPK 178 str. nustatytas taisykles nesant rašytinio susitarimo dėl papildomų darbų ieškovė privalėjo įrodyti, jog dėl darbų pagal pasibaigusias sutartis Nr. J12-160 ir J12-161 buvo sudaryti darbų priėmimo ir perdavimo aktai, vien PVM sąskaitų faktūrų išrašymas teismų praktikoje aiškinamas kaip buhalterinis veiksmas, neįrodantis sutartinių santykių tarp šalių buvimo. Toks aktas šalių buvo 2013-08-12 pasirašytas dėl objekto, esančio ( - ), apsaugos ( t.1, b.l. 86), todėl šios ieškinio dalies dėl 632, 33 Lt priteisimo atmesti nėra teisinio pagrindo, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šį aktą aiškino plečiamai, t. y. apėmė ir kitus objektus, dėl kurių šalys nebuvo susitarusios šiame akte.

17Be to, šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad ginčo paslauga buvo perkama viešojo pirkimo būdu, akivaizdu, jog ši aplinkybė ieškovei yra žinoma, todėl sutarties vykdymo santykiams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas taikytinas tiek, kiek jis juos reguliuoja, pvz., viešojo pirkimo sutarties keitimui, papildomų darbų pirkimui). Kasacinis teismas pabrėžė, kad sutarties kainos padidinimas, t. y. viešojo pirkimo sutarties esminės sąlygos keitimas sutarties galiojimo metu, jei tam nėra aiškaus leidimo pirminės sutarties sąlygose, gali pažeisti skaidrumo ir vienodo požiūrio į dalyvius principus, todėl ši aplinkybė teisiškai reikšminga šioje byloje, nes paminėti įrodymai įrodo, jog paslauga buvo perkama 24 mėnesiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011). Pasisakydama šiame kontekste, t. y. apie esminių viešojo pirkimo sutarties sąlygų keitimą, išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo Teismo praktiką, pažymėjo, kad perkančioji organizacija negali vienašališkai pakeisti pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų, ypač tų, kurios, jei būtų viešojo pirkimo kvietime, būtų leidusios tiekėjams pateikti iš esmės kitus pasiūlymus, todėl ji turi pareigą griežtai laikytis jos paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų ne tik pasiūlymų vertinimo metu, bet ir iki sutarties įvykdymo pabaigos. Pagal konkrečios bylos aplinkybes sprendžiama, kaip sutartyje ar atskirose jos sąlygose atitinkamus klausimus reglamentuoja teisės normos – imperatyviai ar dispozityviai, t. y. kai šalys gali susitarti kitaip negu nustatyta įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010). Šalys laisvos sudaryti savarankiškas sutartis, susitardamos dėl atskirų darbų. Tokiu atveju šalys susitaria dėl atskiro sutarties dalyko ir nustato kiekvienos iš jų teisių bei pareigų apimtį. Įvykdžius kiekvieną iš tokių sutarčių prievolės pagal įvykdytą sutartį pasibaigia (CK 6.123 straipsnis), todėl tik PVM sąskaitų faktūrų išrašymas pagal pasibaigusią sutartį neįrodo susitarimo dėl tolesnės prievolės vykdymo ir jos termino pratęsimo. PVM sąskaita faktūra yra finansinės apskaitos dokumentas, kuriame turi atsispindėti atliekama ūkinė operacija (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12, 13 straipsniai) ir teismų praktikoje yra išaiškinta, kad jis išrašomas atliktų darbų perdavimo akto pagrindu ir savaime nevertintinas kaip šalių sutartinius santykius nustatantis ar keičiantis, o šioje konkrečioje situacijoje kaip sandoris dėl papildomų darbų pasibaigus sudarytų sutarčių terminui (CK 1.63 straipsnis).

18Paminėtais motyvais darytina išvada, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12 šalių nesiejo sutartiniai santykiai, todėl nėra pagrindo padaryti išvados, jog atsakovė netinkamai vykdė paslaugų teikimo sutartis Nr. J12-160, J12-161, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir ieškinio dalis dėl 37 469, 79 Lt atmestina. Ieškovė paslaugų atlikimo-priėmimo aktu įrodė, kad atliko atsakovei paslaugą laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12 už 183, 14 EUR

19(632,33 Lt ) bei 1, 06 EUR (3, 67 Lt ) delspinigių, pratęsdama 2012-09-07 sutarties Nr. J9-931 galiojimą, todėl ši ieškinio dalis tenkinta pagrįstai (CPK 326 str. 1d.3 p.).

20Pakeitus sprendimą keistinos ir bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, iš atsakovės ieškovei priteistini 20 EUR žyminio mokesčio paduodant ieškinį ir 20 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1d.1p. 83 str. 5p., 98 str. ).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teismas

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą pakeisti ir iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteisti 183, 14 EUR skolos, 1, 0 6 EUR delspinigių, 20 EUR žyminio mokesčio paduodant ieškinį ir 20 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB ,,G4S Lietuva‘‘.

23Kitas ieškinio dalis atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 38102,12 Lt... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-26 sprendimu ieškinį tenkino.... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo Klaipėdos... 5. 2013-08-13. Nesutinka su ieškovės argumentais, kad iki naujų sutarčių... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,G4S Lietuva“ prašo... 7. Patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 113-4317) yra reglamentuota perkančiosios... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovė savo reikalavimą kildina iš su atsakove... 11. 2013-08-01 (t.1, b.l.9-16). Tą pačią dieną tokiam pačiam terminui tarp... 12. Kita 2012-08-13 sutartis taip pat sudaryta viešųjų pirkimų įstatymo... 13. Byloje nėra įrodymų, kad tokie aktai buvo sudaromi vykdant visas paminėtas... 14. Esant šalių sutartiniams santykiams šalių sutartis turi būti taikoma, kiek... 15. Kasacinis teismas, aiškindamas su darbų kainos keitimu susijusias teisės... 16. Šioje byloje ieškovė iškėlė ginčą dėl jos įrodinėjamų atliktų... 17. Be to, šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad ginčo... 18. Paminėtais motyvais darytina išvada, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-08-12... 19. (632,33 Lt ) bei 1, 06 EUR (3, 67 Lt ) delspinigių, pratęsdama 2012-09-07... 20. Pakeitus sprendimą keistinos ir bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą pakeisti ir... 23. Kitas ieškinio dalis atmesti....