Byla e2-687-673/2015
Dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. R. dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. R. 86,89 Eur negrąžintą paskolos sumą, 8,69 Eur palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 124,86 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2015-04-02. Per nustatytą 30 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr.3527102 bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, ieškovo sąskaitos išrašo bei ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2011-04-27 ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovas R. R. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 300,00 Lt (86,89 Eur) paskolą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-05-27 bei sumokėti 30,00 Lt (8,69 Eur) palūkanas (kredito kainą). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas keletą kartų pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą galutinai turėjo grąžinti iki 2011-08-04. Ieškovo teigimu, atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė ir iki nustatyto termino negrąžino gautos paskolos bei nesumokėjo palūkanų.Įrodymų,patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, skolos dydis neginčijamas.

6Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant duomenų, kad atsakovas grąžino ieškovui visą gautą paskolą ir sumokėjo sutartyje numatytas palūkanas, ieškovui iš atsakovo priteistina 86,89 Eur negrąžinta paskola ir 8,69 Eur palūkanos iki kredito grąžinimo termino.

7Ieškovas, remdamasis Bendrųjų vartojimo kredito sutarties sąlygų 7.1 punktu, taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartimi numatytas palūkanas (vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 121,67 proc.), paskaičiuotas už 2011-08-05 – 2012-04-23 laikotarpį, iš viso 124,86 Eur.

8Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37, 6.261, 6.210 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius – gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai. Todėl teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas iš esmės nepažeidė šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.), ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5, 6.37 str. 3 d.). CK 6.73, 6.258 straipsniai leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Vadinasi, kai palūkanos nustatomos ne įstatymu, bet šalių susitarimu, kilus ginčui, teismas gali nustatyti, kad palūkanos neprotingai didelės ir sumažinti palūkanas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003), į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2006).

9Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, atsakovas prisiėmė prievolę atlyginti ieškovui (kreditoriui) aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimą. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą –121,67 proc., skaičiuojamą ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdamas, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2011-08-05 iki 2012-04-26, iš viso paskaičiuota 124,86 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovopaskaičiavimus, laikytina, jog už mažiau nei devynis mėnesius paskaičiuota 124,86 Eur palūkanų suma, viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė. Be to, atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką – teikia greitąsias vartojimo paskolas – teismas pažymi, kad atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustatytu negrąžinus paskolos ir nesumokėjus paskolos mokesčio, ieškovas ilgą laiką nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pats yra kaltas dėl patiriamų nuostolių. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdamas stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, ieškovas savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdamas šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindamas galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į negrąžintos kredito sumos (86,89 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų dydį (124,86 Eur), laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomų priteisti palūkanų dydis teismo iniciatyva mažintinas iki 60,00 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-536/2008), priteisiant šią sumą iš atsakovo. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šioje byloje ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. R., a. k. ( - ), 86,89 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 89 ct) negrąžintos paskolos,8,69 Eur (aštuonis eurus 69 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 60,00Eur (šešiasdešimteurų) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai