Byla 2YT-28684-752/2016
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0123/13/01404, suinteresuoti asmenys - antstolis M. P., uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. G. skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0123/13/01404, suinteresuoti asmenys - antstolis M. P., uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“.

3Teismas,

Nustatė

42016-11-10 priimtas pareiškėjos D. G. skundas dėl antstolio M. P. 2016-09-27 patvarkymo, kuriuo organizuotos trečiosios pareiškėjai priklausančio turto varžytinės.

5Nesutikdamas su šiuo patvarkymu, pareiškėja nurodė, kad 2011-04-11 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, civilinėje byloje Nr. ( - ), iš pareiškėjos D. G. buvo priteista 64174,90 Eur kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ naudai, priverstinai parduodant D. G. ir L. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 0,8675 ha ploto sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Išieškojimą vykdantis antstolis M. P. organizavo nurodyto nekilnojamojo turto pirmąsias varžytines, kurios neįvyko. Antrosios antstolio organizuotos varžytinės taip pat neįvyko. Antstolis 2016-09-27 pradėjo organizuoti trečiąsias varžytines. Pareiškėjos vertinimu, trečiosios varžytinės organizuojamos neteisėtai, kadangi pagal Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 3 dalį, neįvykus antrosioms varžytinėms, antstolis privalo išieškotojui pasiūlyti paimti neparduotą turtą už tą kainą, už kurią turtas buvo perkamas neįvykusiose antrosiose varžytynėse, o vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 723 straipsnio 3 dalimi, pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėja prašė stabdyti trečiųjų varžytinių organizavimą ir panaikinti išvardinto nekilnojamojo turto areštą bei vykdomąjį raštą grąžinti išieškotojui, sutinkamai su Civilinio proceso kodekso normomis (b.l. 5).

6Antstolis M. P. 2016-11-08 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, vykdymo veiksmų nesustabdė ir skundą bei vykdomąją bylą nutarė persiųsti Kauno apylinkės teismui.

7Patvarkyme antstolis nurodė, kad bendroji Civilinio proceso kodekso 723 straipsnio taisyklė numato, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie sutikimą paimti perduodamą turtą, ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, turtas grąžinamas skolininkui. Tačiau ši taisyklė yra netaikoma išieškant hipotekos kreditoriaus naudai, nes išieškojimo pobūdį nulemia prievolės užtikrinimas hipoteka paskirtis, todėl pareiškėjos skundo netenkino (b.l. 4).

8Suinteresuotas asmuo išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriame prašė pareiškėjos D. G. skundą dėl antstolio veiksmų prašė atmesti. Nurodė, kad antstolis, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 2 dalimi, neįvykus antrosioms turto pardavimo varžytynėms, pasiūlė bankui perimti įkeistą turtą už pradinę antrųjų varžytynių kainą - 39 272 Eur, tačiau išieškotoja 2016-08-26 raštu atsisakė perimti turtą už nurodytą kainą. Išieškotojai atsisakius perimti turtą, antstolis 2016-08-30 patvarkymu nustatė naują turto vertę - 39 272 Eur ir, kadangi dėl šios nustatytos vertės nebuvo gauti nei prieštaravimai, nei skundai iš vykdymo proceso dalyvių, tarp jų ir pareiškėjos, iš naujo paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytynes už 31 418 Eur kainą. Šioms neįvykus antstolis 2016-10-28 raštu pasiūlė turtą perimti bankui už pradinę varžytynių kainą -31 418 Eur, tačiau bankas 2016-11-11 raštu atsisakė perimti turtą už pasiūlytą kainą. Kadangi pagal formuojamą teismų praktiką, pareiškėjos nurodyta Civilinio proceso kodekso 723 straipsnio 3 dalis netaikoma realizuojant įkeistą turtą hipotekos kreditoriui, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Pareiškėja bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016 m. lapkričio 10 d. paskelbiant pranešimą bei teismo pranešimais (Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis, b. l. 8-17). Skundas netenkintinas.

10Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio procesinę veiklą pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 594 str. kontroliuoja teismas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

11Vykdomosios bylos Nr. 0123/13/01404 medžiaga nustatyta, kad antstolis M. P. vykdo 2011-04-11 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. ( - ), kuria iš uždarosios akcinės bendrovės „Medgama“, hipotekos kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos bankas“ priteista 64174,90 Eur skola, palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, priverstinai parduodant D. G. ir L. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 0,8675 ha ploto sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (v.b.l. 4). Antstolis, vykdydamas išieškojimą, 2013-12-31 areštavo pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą (v.b.l. 7-8). 2013-12-31 patvarkymu nusprendė parduoti nurodytą turtą iš varžytinių, paskiriant šio turto vertės ekspertizę (v.b.l. 10, 16). 2014-02-28 uždaroji akcinė bendrovė „Verslavita“ pateikė išvadą Nr. EKN-14-003 dėl areštuoto turto vertės, pagal kurią nustatyta turto vertė 65 454 Eur (v.b.l. 15-46). Antstolis 2016-05-17 patvarkymu išaiškino skolininkui teisę surasti ir pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, nurodė, kad to neatlikus per 20 d. bus skelbiamos turto varžytinės, nustatant pradinę pirmųjų ir antrųjų varžytinių kainą, atitinkamai 80 proc. ir 60 proc. nuo ekspertize nustatytos turto vertės (v.b.l. 87). 2016-06-08 antstolio patvarkymu paskelbtos pareiškėjai dalinės nuosavybės teise priklausančio turto varžytinės (v.b.l. 89). 2016-07-12 patvarkymu varžytinės pripažintos neįvykusiomis, išieškotojai pasiūlyta perimti neparduotą turtą (v.b.l. 90). Išieškotoja 2016-07-19 raštu atsisakė perimti turtą (v.b.l. 91). 2016-07-20 antstolio patvarkymu paskelbtos antrosios turto varžytinės (v.b.l. 92). 2016-08-22 patvarkymu varžytinės pripažintos neįvykusiomis, išieškotojai pasiūlyta perimti neparduotą turtą iš varžytinių (v.b.l. 93). 2016-08-26 raštu išieškotoja atsisakė perimti turtą (v.b.l. 95). Antstolis 2016-08-30 patvarkymu, atsižvelgiant į tai, kad nurodytas turtas neparduotas už eksperto nurodytą kainą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 681 straipsniu, nutarė nustatyti, kad minėto turto vertė yra 39 272 Eur, bei išaiškino skolininkui teisę reikšti prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės bei teisę per 20 d. nuo patvarkymo gavimo dienos surasti ir pasiūlyti areštuoto turto pirkėją. Taip pat nurodė, kad to neatlikus, bus skelbiamos turto varžytinės, nustatant pradinę pirmųjų ir antrųjų varžytinių kainą atitinkamai 80 proc. ir 60 proc. nuo nustatytos turto vertės (v.b.l. 96). 2016-09-27 patvarkymu antstolis paskelbė šio turto varžytines (v.b.l. 99). 2016-10-28 patvarkymu antstolis pripažino nurodytas varžytines neįvykusiomis bei pasiūlė išieškotojai perimti parduodamą turtą už pradinę varžytinių kainą, taip pat išaiškino, kad išieškotojui nepareiškus sutikimo perimti skolininko turtą, bus skelbiamos antrosios turto varžytinės (v.b.l. 100).

12Pareiškėja ginčija antstolio 2016-09-27 m. patvarkymą, kuriuo antstolis paskelbė pareiškėjai ir kitam skolininkui priklausančio turto varžytines. Pareiškėjos teigimu, pagal Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 3 dalį neįvykus antrosioms varžytinėms, antstolis privalėjo išieškotojui pasiūlyti paimti neparduotą turtą už tą kainą, už kurią turtas buvo perkamas neįvykusiose antrosiose varžytynėse, o vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 723 straipsnio 3 dalimi pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui, todėl laikė, kad antstolis varžytines organizuoja neteisėtai, prašė stabdyti trečiųjų varžytinių organizavimą ir panaikinti aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto areštą bei vykdomąjį raštą grąžinti išieškotojui sutinkamai su Civilinio proceso kodekso normomis (b.l. 5).

13Pažymėtina, kad pareiškėjos keliamu klausimu (dėl CPK 723 straipsnio 3 dalies taikymo (netaikymo) vykdant išieškojimą pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą), yra suformuluota Kasacinio teismo praktika. Išplėstinė teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-7-85/2015), išaiškino, kad „vadovaudamasi hipotekos instituto principais, inter alia hipotekos kreditoriaus turimos daiktinės teisės absoliutumu, jo privilegijuota padėtimi prieš kitus kreditorius, greito ir efektyvaus hipotekos kreditoriaus reikalavimo realizavimo principu, išaiškina, kad, vykdant priverstinį išieškojimą pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą, hipoteka įkeisto turto nerealizavus antrosiose varžytynėse, netaikoma CPK 723 straipsnio 3 dalies norma, pagal kurią, neįvykus antrosioms varžytynėms ir kreditoriui neperėmus turto, pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Išieškojimas pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą gali būti atnaujintas šio veiksmo neribojant vienerių metų terminu“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-01-15 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-85/2015).

14Atsižvelgiant į tai, kad antstolis M. P. vykdo 2011-04-11 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-9194-285/2011, kuria hipotekos kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos bankas“ priteista 64 174,90 Eur skola, palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, išieškomos priverstinai parduodant D. G. ir L. G. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą - 0,8675 ha ploto sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (v.b.l. 4), vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju bendroji Civilinio proceso kodekso 723 straipsnio 3 dalies norma netaikytina, kadangi vykdomas išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai.

15Todėl pareiškėjos D. G. skundas dėl antstolio veiksmų netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291–291 straipsniais, 442 straipsnio 6 punktas, 443 straipsnis, 513 straipsniu,

Nutarė

17Atmesti pareiškėjos D. G. skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0123/13/01404.

18Nutarties patvirtintą kopiją siųsti šalims.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai