Byla e2-279-820/2020
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Aurelijai Vingrienei, atsakovo atstovė advokato padėjėja Neringa Petrauskaitė, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DLG“ ieškinį atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per Lietuvos filialą, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus ekspedicija“, Omega - Petrol Sp.z.o.o., Prismafood s.r.l., uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Sagauta“, dėl draudimo išmokos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Pripažinti 2017-05-09 įvykį, kai krovinį gabenęs vežėjas Omega - Petrol Sp. z.o.o. nepristatė krovinio gavėjui, draudžiamuoju.

91.2.

10Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje ieškovės UAB „DLG“ naudai 27 226,65 EUR (dvidešimt septynis tūkstančius du šimtus dvidešimt šešis eurus, 65 ct) draudimo išmokos.

111.3.

12Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje ieškovės UAB „DLG“ naudai 800,00 EUR (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) ginčo sprendimo ne teismine tvarka išlaidas.

131.4.

14Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje ieškovės UAB „DLG“ naudai 6 procentus metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo teismo priteisto sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

151.5.

16Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo Lietuvoje ieškovės UAB „DLG“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinančius įrodymus ieškovė pateiks teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos

172.

18Ieškovas nurodė, jog 2016 m. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Vežamų krovinių draudimo sutartis Nr. KD 007752 (toliau - draudimo sutartis), kurios pagrindu ieškovė apdraudė visų rizikų krovinių draudimu savo ir partnerių ekspedijuojamus krovinius nuo pervežimo metu gręsiančių žuvimo, sugadinimo, dingimo pavojų (1.1. p.). Draudimo sutarties objektai yra ieškovės ekspedijuojami kroviniai (1.2. p.). Tarp šalių sudaryta sutartimi buvo apdrausti kroviniai, kurių gabenimą organizuoja (ekspedijuoja) ne tik ieškovė, bet ir ieškovės partneriai: UAB „Vilniaus ekspedicija“; UAB „Delta transportas“; UAB „Nerginta“; UAB „Deltatrans“; UAB „Baltic Consol Line“ (1.3. p.).

193.

202017-04-25 UAB „Vilniaus ekspedicija“ ir Omega - Petrol Sp.z.o.o. sudarė pervežimo sutartį Nr. A53738, pagal kurią Omega - Petrol Sp.z.o.o. įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Italija (krovinio siuntėjas - Prismafood s.r.l.) - Lietuva (Kauno g. 55, Vievis). Pakrovimo data - 2017-04-26/27, pristatymo data - 2017-05-02. Sutartį su Omega - Petrol Sp.z.o.o. UAB „Vilniaus ekspedicija“ sudarė veikdama su ieškove sudarytos sutarties dėl minėto krovinio pervežimo pagrindu (ieškovė yra krovinio vežėjas pagal CMR važtaraštį). Iš CMR važtaraščio matyti, kad krovinys buvo perduotas faktiniam krovinio vežėjui Omega - Petrol Sp.z.o.o.

214.

222017-05-09 d. UAB „Vilniaus ekspedicija“ užsakymu krovinį gabenęs vežėjas Omega - Petrol Sp. z.o.o. nepristatė krovinio gavėjui. Vežėjo Omega - Petrol Sp.z.o.o. transporto priemonės RZE35952/RZE30128 buvimo vieta nėra žinoma. UAB „Vilniaus ekspedicija“ raštu 2017-05-08 Nr. VE/17/05/08-03 kreipėsi į Vilniaus apskr. VPK ir raštu 2017-05-08 Nr. VE17/05-08-02 kreipėsi į Lenkijos policijos komisariatą Komenda Miejska Policji w Myslowicach, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, paskelbta transporto priemonės RZE35952/RZE30128 paieška ir patraukti atsakomybėn kalti asmenys. 2017-09-21 buvo kreiptasi į Lenkijos policijos komisariatą Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Tačiau nei Lenkijos, nei Lietuvos policijos pradėti tyrimai jokių rezultatų nedavė, krovinys surastas nebuvo.

235.

24UAB „Vilniaus ekspedicija“ 2017-05-08 raštu Nr. VE17/05/08-01 kreipėsi į vežėją Sp.z.o.o. „Omega-Petrol“, prašydama pristatyti krovinį. 2017-05-16 raštu Nr. VE17/05/16-01 pareikalavo iš vežėjo atlyginti nuostolius dėl krovinio praradimo, nei į vieną iš laiškų vežėjas neatsakė.

256.

26Galutinis krovinio gavėjas OOO „Metronom“ 2017-11-02 pažyma patvirtino, kad krovinio negavo, taip pat patvirtino, kad nėra krovinio savininku, todėl žalos dėl krovinio praradimo nepatyrė. Vadovaujantis išdėstytu, krovinio savininku išliko jo siuntėja Prismafood s.r.l.

277.

28Bendra dingusio krovinio vertė pagal pridedamas į bylą krovinio vertę patvirtinančias sąskaitas yra 54 453,30 EUR.

298.

302017-11-02 ieškovė gavo pretenziją iš krovinio savininkės Prismafood s.r.l. dėl krovinio praradimu padarytos žalos atlyginimo. 2017-11-13 tarp ieškovės ir krovinio savininkės Prismafood s.r.l. buvo sudaryta sutartis (sutartis ir jos patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą pridedami), kurios pagrindu ieškovė atlygino minėtai bendrovei 27 226,65 EUR. 2018-01-30 Tarptautinio mokėjimo pavedimo pagrindu ieškovė sumokėjo Prismafood s.r.l. 27 226,65 EUR žalos atlyginimo sumą, todėl laikytina atlyginusia nuostolius ir įgijusia reikalavimo teisę.

319.

322017-10-02 atsakovės raštu Dėl priimto sprendimo byloje Nr. KD/17/00006 (pridedamas) atsakovė atsisakė pripažinti įvykį draudžiamuoju ir išmokėti draudimo išmoką. Tokį savo sprendimą atsakovė motyvavo tuo, kad pagal šalių sudarytos sutarties 2.2. p., draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais (CMR) draudimą sumai, ne mažesnei nei 200.000,00 EUR (...) ir kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui. Atsakovė nustatė, kad vežėjas Omega - Petrol Sp.z.o.o. krovinį priėmė vežti transporto priemone RZE35952/RZE30128. Įvertinusi ieškovės persiųstus dokumentus transporto priemonės RZE35952/RZE30128 draudiko ERGO Hestia draudimo liudijimą Nr. 903011901369 ir jo prieduose pateiktą informaciją, nustatė, jog nurodyta transporto priemonė nėra įtraukta į ERGO Hestia apdraustų transporto priemonių sąrašą. Vadovaudamasi išdėstytu atsakovė nenustatė, kad transporto priemonė RZE35952/RZE30128 krovinio pervežimo metu buvo apdrausta CMR draudimu ir šiuo pagrindu atsisakė išmokėti draudimo išmoką.

3310.

34Atsakovės atsisakymas išmokėti draudimo išmoką buvo priimtas nustačius, kad ieškovė sudarė su atsakove Vežamų krovinių draudimo sutartį Nr. KD 007752, pagal kurios 2.2. p., draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais „CMR“ draudimą sumai ne mažesnei nei 200.000,00 EUR (...) ir kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui“. Atsakovė nenustatė, kad transporto priemonė RZE35952/RZE30128 krovinio pervežimo metu buvo apdrausta CMR draudimu, kaip reikalaujama draudimo sutarties 2.2. p.

3511.

36Šalių sudaryta draudimo sutartis yra labiau palanki atsakovei. Faktiškai krovinio pervežimą vykdžiusios transporto priemonės CMR draudimo neturėjimas neturėjo jokios įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui. Draudimo objektu pagal sudarytą draudimo sutartį yra draudėjo ekspedijuojami kroviniai, kurie buvo apdrausti nuo pervežimo metu gręsiančių žuvimo, sugadinimo, dingimo pavojų (1.1. p., 1.2. p.). Pats savaime toks įvykis (krovinio praradimas) būtų kvalifikuojamas kaip draudžiamasis įvykis, todėl vertinant šią aplinkybę su atsisakymo mokėti draudimo išmoką motyvais galima spręsti apie tai, kad draudiko prisiimta rizika, lyginant ją su draudėjo įsipareigojimais, yra smarkiai sumažinta, kas rodo draudimo sutarties šalis esant nelygiavertėje padėtyje.

3712.

38Ieškovė mano, kad atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra nukreiptas išimtinai tik į atsakovės turtinio intereso apsaugojimą (regreso teisės įgyvendinimą). Tokia draudimo pozicija yra nesuderinama su draudimo sutarties paskirtimi. Primintina, kad draudimo paskirtis - apsaugoti asmens turtinius interesus kompensuojant draudėjo turtinius praradimus, kuriuos jis patiria atsitikus draudiminiam įvykiui (CK 6.987 straipsnis). Civilinės atsakomybės draudimo sutartimi siekiama sumažinti atlygintinos žalos neigiamus padarinius atsakingo už žalą asmens turtinei padėčiai. Šios sutarties tikslas yra už draudėjo mokamas draudimo įmokas perduoti draudikui ateityje galimos žalos atlyginimo prievolę.

3913.

40Ieškovė dėjo maksimalias pastangas padėdama atsakovei aiškinti įvykusio įvykio aplinkybes, rinkti rašytinius įrodymus. Ieškovės didelių pastangų ir darbo dėka krovinio savininkui atlygintos žalos suma buvo sumažinta nuo 54 453,30 EUR iki 27 226,65 EUR, t. y. per pusę. Ieškovė darė viską, kad atlygintinų nuostolių suma būtų kuo mažesnė, ko dėka sumažėjo ir atsakovės prašomos išmokėti draudimo išmokos suma. Deja, bet atsakovė į šias ieškovės pastangas priimant sprendimą neatsižvelgė, jų nevertino.

4114.

42Draudiko atsisakymo mokėti draudimo išmoką pagrįstumas pirmiausia turi būti vertinamas šalių sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutartyje nustatytos draudimo apsaugos aspektu. Draudimo apsaugos apimtį lemia draudimo objektas, draudžiamųjų įvykių, nedraudžiamųjų įvykių sąrašas bei kitos draudimo sutarties sąlygos, nustatančios draudimo sutarties šalių įsipareigojimų turinį, kuris leidžia spręsti apie draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnį.

4315.

44Įvykis pripažintinas draudžiamuoju, nes atitinka sutarties sąlygas, todėl mechaniškas atsisakymas mokėti draudimo išmoką, neatsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, jo pobūdį ir įtaką draudžiamojo įvykio atsiradimui ar žalos padidėjimui, yra nesąžininga pozicija ieškovės atžvilgiu.

4516.

46Draudimo apsaugos apimtis nustatyta tarp šalių sudarytos Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. KD 007752 1.3. p.: šia sutartimi apdraudžiami kroviniai, kurių gabenimą organizuoja (ekspedijuoja) ne tik Draudėjas, bet ir Draudėjo partneriai: UAB „Vilniaus ekspedicija“, UAB „Delta Transportas“, UAB „Nerginta“, UAB „Deltatrans LT“, UAB „Baltic Consol Line“. Taigi draudimo sutartimi buvo apdrausti visi ieškovės ir nurodytų partnerių žinioje esantys kroviniai. Nustačiusi, kad faktiškai gabenęs krovinį vežėjas nebuvo apsidraudęs CMR draudimu, atsakovės bendrovė priėmė sprendimą neatlyginti žalos. Sąlyga, kad draudimo išmoka nemokama, jei krovinį gabenęs automobilis nebuvo apdraustas CMR draudimu reiškia, kad ieškovės teisę gauti išmoką atsakovė sieja su savo teise regreso tvarka atgauti išmokėtą sumą iš vežėjo draudiko. Toks sutarties punktas eliminuoja didžiąją dalį draudimo rizikos ir tokia draudimo sutartis yra naudinga tik vienai jos pusei - atsakovei, kuri realiai eliminuoja savo pačios riziką. Netgi kai faktinis krovinio vežėjas nebuvo apsidraudęs CMR draudimu, atsakovės teisė išieškoti atlygintus nuostolius iš kaltųjų asmenų nėra apribota - krovinį praradęs vežėjas yra aiškus, todėl atlyginusi žalą, atsakovė turi galimybę ją išieškoti iš kaltų asmenų tiesiogiai, CMR draudimo nebuvimas tam įtakos nedaro.

4717.

48Turto draudimo sutartis yra rizikos sutartis. Draudėjas, sudarydamas turto draudimo sutartį, siekia apsaugoti savo ar trečiojo asmens (jei sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai) turtinius interesus, susijusius su apdraudžiamu turtu, nuo rizikų, galinčių sukelti tam tikro dydžio nuostolius. Nuostolių atsiradimo riziką pagal sutartį perima draudikas, suteikdamas draudimo apsaugą - įsipareigodamas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalis). Tačiau, vadovaujantis atsisakymo mokėti draudimo išmoką motyvais, galima spręsti, kad nagrinėjamu atveju atsakovės bendrovė žalą atlygintų tik užsitikrinusi savo nekvestionuojamą galimybę išieškoti atlygintus nuostolius. Su tokia sąlyga sudaryta draudimo sutartis neatitinka pagrindinio jos požymio - rizikos sutarties.

4918.

50Ginčijama draudimo sutarties sąlyga yra nesąžininga, nes suabsoliutina draudiko interesą regreso būdu išieškoti atlygintą žalą prieš draudėjo interesą gauti žalos atlyginimą įvykus draudžiamajam įvykiui. Draudimo sutartis sudaroma prisijungimo būdu, kilus abejonių dėl jos nuostatų aiškinimo, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalimi, jos aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Atsižvelgdamas į motyvus, ieškovė prašė draudimo sutarties nuostatą, kurios pagrindu buvo priimtas sprendimas atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, vertinti kaip nesąžiningą, o 2017-05-09 įvykį, kai krovinį gabenęs vežėjas Omega - Petrol Sp. z.o.o. nepristatė krovinio gavėjui, draudžiamuoju.

5119.

52Dėl atsakovės kaltės, ieškovė patyrė ginčo sprendimo ne teismine tvarka išlaidas. Ieškovė pagrįstai pirmiausia siekė klausimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo spręsti ne teisminiu keliu kreipdamasi į advokatę teisinės pagalbos, už kurią sumokėjo 800,00 EUR. Advokatė konsultavo ieškovę dėl atsakovės atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrįstumo, dalyvavo derybose, parengė 2018-09-19 ieškovės kreipimosi į atsakovę su prašymu dėl priimto sprendimo byloje Nr. KD/17/00006 peržiūrėjimo tekstą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė patyrė išlaidų, susijusių su draudimo išmokos sumos išieškojimu ne teismo tvarka, ir šios išlaidos jai privalo būti atlygintos. Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p. atsakingas asmuo nuostolius patyrusiam asmeniui, turi atlyginti ir protingas išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Išlaidos už ginčo sprendimą ikiteismine tvarka yra protingo dydžio, būtinos ir racionalios, todėl priteistinos iš atsakovės.

5320.

54Šioje byloje ieškovas ieškinio pareiškimo dienai patyrė šias išlaidas – 1 000 EUR išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Prašome šias išlaidas priteisti iš atsakovo.

5521.

56Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

57II.

58Atsakovo atsikirtimų santrauka

5922.

60Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per filialą, pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6123.

62Atsakovas nurodė, jog ieškovas UAB „DLG“ ieškinyje, be kita ko, teigia, kad tarp ieškovo ir atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje sudarytos draudimo sutarties Nr. 007752 sąlyga (2.2. p.) „Draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000,00 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200 000,00 EUR, tai nemažesnei nei krovinio vertė) ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui “ yra nesąžininga, draudiko atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra nukreiptas išimtinai tik į atsakovo turtinio intereso apsaugą (regreso teisės įgyvendinimas), CMR draudimo neturėjimas neturėjo jokios įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui, draudiko nustatyta standartinė draudimo sutarties sąlyga (ieškovo nuomone, 2.2. p. yra standartinė sutarties sąlyga) neatitinka krovinių draudimo esmės ir tikslo, draudimo sutartis, anot ieškovo UAB „DLG“, buvo sudaryta prisijungimo būdu, dėl to kilus abejonių dėl sutarties nuostatų aiškinimo, jos turi būti aiškinamos prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.

6324.

64Ieškovas UAB „DLG“ pas atsakovą vežamus krovinius draudė nuo 2013 m. iki 2018 m.:

6524.1.

66Draudimo polisas Nr. KD 004959 (draudimo laikotarpis nuo 2013-09-27 iki 2014-09-26);

6724.2.

68Draudimo polisas Nr. KD 005906 (draudimo laikotarpis nuo 2014-09-27 iki 2015-09-26);

6924.3.

70Draudimo polisas Nr. KD 006659 (draudimo laikotarpis nuo 2015-09-27 iki 2016-09-26);

7124.4.

72Draudimo polisas Nr. KD 007752 (draudimo laikotarpis nuo 2016-09-27 iki 2017-09-26) - šio draudimo poliso galiojimo metu įvyko įvykis, kurį ieškovas prašo pripažinti draudžiamuoju;

7324.5.

74Draudimo polisas Nr. KD 008998 (draudimo laikotarpis nuo 2017-09-27 iki 2018-09-27).

7525.

76Kiekviename iš aukščiau išvardintų draudimo polisų (įskaitant ir ginčo draudimo polisą Nr. KD 007752) yra nurodyta, kad draudimo sutarties pagrindas yra Vežamų krovinių savanoriško draudimo taisyklės (toliau - Taisyklės), atitinkamai polisuose skiriasi tik nurodytų Taisyklių redakcijos Nr.

7726.

78Priešingai nei teigia UAB „DLG“, būtent Taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku. Tuo tarpu draudimo polise (liudijime), draudimo sutartyje, prieduose prie draudimo poliso ir/ar sutarties yra nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys ir sąlygos. Ieškovas pateikė Vežamų krovinių draudimo sutartį Nr. 007752, kurios 2 sk. „Draudimo sąlygos“ 2.1. p. nurodyta: BTA Vežamų krovinių savanoriško draudimo taisyklės Nr. 013.1 (Visų rizikų draudimas įskaitant pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo rizikas), taip pat draudimo sąlygos ir apimtis, nurodyti šioje sutartyje. Papildomos sąlygos: <... > 2.2. „Draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000,00 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200 000,00 EUR, tai nemažesnei nei krovinio vertė) ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui.“ Taigi, ieškovas ir atsakovas individualiai susitarė dėl 2.2 p.

7927.

80Aplinkybę, jog Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 00775 sąlygos buvo suderintos su ieškovu individualiai, patvirtina ir tai, kad sutartyje yra išdėstytos konkrečiai ieškovo poreikius atitinkančios, draudėjui individualiai taikomos sąlygos, tokios kaip, pvz., 1.3. p. (šia sutartimi apdraudžiami Kroviniai, kurių gabenimą organizuoja (ekspedijuoja) ne tik Draudėjas, bet ir Draudėjo partneriai <...>); 4.3. (Draudėjas ir jo partneriai privalo kiekvieną ketvirtadienį raštu deklaruoti per praėjusią savaitę (nuo pirmadienio iki sekmadienio) ekspedijuotų krovinių apyvartą) ir t. t. Be to, Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 007752 13.3. p. yra nurodyta, kad esant prieštaravimams tarp Draudimo taisyklių Nr. 013.1 ir sutarties teksto, pirmenybė teikiama sutarties tekstui. Šios aplinkybės patvirtina, jog Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 007752 sąlygos, įskaitant ir 2.2. p., tarp ieškovo ir atsakovo buvo aptartos individualiai, kaip reglamentuoja CK 6.187 str., jeigu sutarties standartinės sąlygos prieštarauja nestandartinėms, pirmenybė teikiama nestandartinėms, t. y. individualiai šalių aptartoms, sąlygoms. Tokios, sutartį individualizuojančios, sąlygos priklauso nuo draudėjo pasirinkimo neišeinant už tam tikrų įstatymo ir draudiko nustatytų ribų. Nuo draudimo apsaugos apimties (sutarties galiojimo termino, teritorijos, kitų sąlygų) susitarimo priklauso draudikui mokamo atlyginimo už prisiimtus įsipareigojimus - draudimo įmokos - dydis.

8128.

82Individuali sutarties sąlyga yra sutarčių laisvės principo išraiška ir yra vykusių tarp šalių derybų rezultatas, todėl ji nereikalauja tokių apsaugos būdų, kurie įtvirtinti CK 6.185 str., taikymo kaip standartinės sutarčių sąlygos, kurias iš anksto parengia viena šalis nederindama su kita šalimi. Todėl nebuvo pagrindo susiformuoti draudėjo UAB „DLG“ lūkesčiui, kad jis įgis apsaugą kitokiomis aplinkybėmis, negu yra nurodytos draudimo sutarties sąlygoje.

8329.

84Kaip minėta, ieškovas UAB „DLG“ pas atsakovą vežamus krovinius draudė nuo 2013 metų. UAB „DLG“ interesus sudarant draudimo sutartis, jas vykdant, atstovavo draudimo brokeris - UADBB „Sagauta“. Draudimo brokerių įmonė yra profesionalus tarpininkas, kuriam keliami ypatingi profesionalumo, patikimumo ir skaidrumo reikalavimai; draudimo tarpininkas, privalo elgtis taip, kad dėl jo veiksmų nenukentėtų draudimo teisiniuose santykiuose dalyvaujantys asmenys (žr. CK 6.246 str., Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo).

8530.

86Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje teikia įrodymus, jog prieš pradedant drausti UAB „DLG“ vežamus krovinius, būtent iš UADBB „Sagauta“ el. paštu buvo gauta užklausa, su išdėstytais draudėjo duomenimis, pageidaujamomis sąlygomis ir kita informacija (el. laiškai ir užklausa pridedami). Iš UADBB „Sagauta“, atstovaujančios UAB „DLG“ interesus, atsiųstos užklausos matyti, kad šioje byloje ieškovo ginčijamas Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 007752 2.2. punktas buvo pasiūlytas paties ieškovo, t. y. jo interesus atstovaujančio draudimo brokerio. Šią ieškovą atstovavusio draudimo brokerio pasiūlytą sąlyga atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje priėmė, įtraukė į 2013 m. sudarytą Vežamų krovinių draudimo sutartį Nr. 004959/1, atitinkamai ši sąlyga kartojosi visose vėliau tarp ieškovo ir atsakovo sudarytose vežamų krovinių draudimo sutartyse 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.

8731.

88Atsakovo vertinimu, ieškovas, bandydamas grįsti ieškinio reikalavimus, nenurodė esminių faktinių aplinkybių, susijusių su draudimo polisų sudarymu dar nuo 2013 m., neatskleidė aplinkybių dėl UADBB „Sagauta“ kaip tarpininko dalyvavimo sudarant draudimo sutartis, taip pat nepagrįstai Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 007752 nuostatas, įskaitant 2.2. p., įvardijo standartinėmis sąlygomis, prašydamas ją pripažinti nesąžininga.

8932.

90Byloje nekyla ginčo, jog faktinis vežėjas Omega - Petrol Sp. Z.o.o. krovinį priėmė vežti transporto priemone RZE35952/RZE30128. Įvertinus tiek žalos bylos administravimo ieškovo persiųstą, tiek į bylą pateiktą paminėtos transporto priemonės draudiko ERGO Hestia draudimo liudijimą Nr. 903011901369 ir jo prieduose pateiktą informaciją, matyti, jog nurodyta transporto priemonė nebuvo įtrauktą į ERGO Hestia apdraustų transporto priemonių sąrašą. Dėl to AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje 2017-10-02 priimtame sprendime Nr. TD2180899 pagrįstai nurodė, jog krovinio draudimo apsauga pervežimo ir 2017-05-09 įvykio metu negaliojo, dėl to reikalavimo teisę turintys asmenys ir/arba UAB „DLG“ neįgijo teisės į draudimo išmoką.

91III.

92Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka

9333.

94Tretysis asmuo UADBB „Sagauta“ atsiliepime į ieškinį. Nurodė, jog 2016 m. tarp Ieškovės ir Atsakovo, tarpininkaujant UADBB „Sagauta“, buvo sudaryta Vežamų krovinių draudimo sutartis Nr. KD 007752. Nei viena iš Sutarties šalių nekvestionuoja šios sutarties sudarymo fakto bei galiojimo. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.).

9534.

96Atsakovas remdamasi viena iš Sutarties nuostatų - Draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200.000 EUR, tai ne mažesnei nei krovinio vertė) ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui - pripažino 2017-05-09 įvykį nedraudžiamuoju.

9735.

98Ieškovė teikdama ieškinį Teismui ginčija šią nuostatą, kaip nesąžiningą, tačiau jos pripažinti negaliojančia Teismo neprašo. Civilinio proceso dispozityvumo principas nustato, jog Šalys ir kiti proceso dalyviai, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.). Teismas ex officio pripažinti negaliojančia gali tik niekinę sutartį (ar jos nuostatą).

9936.

100Minėta Sutarties nuostata yra pakankamai tiksli ir aiški, jog ją galima būtų aiškinti priešingai akivaizdžiam jos turiniui. Sutinkamai su tuo (kadangi tai nėra nuostatos aiškinimo, o nuostatos galiojimo klausimas), priešingai nei teigia Atsakovas savo atsiliepime, nėra svarbu, kuri iš Sutarties šalių pasiūlė minėtą individualią draudimo sutarties sąlygą.

10137.

102Tretysis asmuo UAB „Vilniaus ekspedicija“ su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.

10338.

104Tretysis asmuo UAB „Vilniaus ekspedicija“ nurodė, jog bylos šalys sudarė Vežamų krovinių draudimo sutartį, pagal kurią draudimo objektu yra draudėjo ekspedijuojami kroviniai, kurie apdrausti nuo pervežimo metu gręsiančių žuvimo, sugadinimo, dingimo pavojų (1.1.-1.2. p.). Draudimo apsauga pagal Draudimo sutartį galioja ir bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ ekspedijuojamiems kroviniams. Atsakovas atsisako išmokėti draudimo išmoką, remdamasis Draudimo sutarties 2.2. punktu, kuriame yra nustatyta, kad draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR [...] ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui

10539.

106Manome, kad į Draudimo sutarties 2.2. punkto sąlygą reikėtų pažiūrėti ne formaliai, o atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyros principą. Draudimo sutarties paskirtis - apsaugoti draudėjo turtinius interesus kompensuojant draudėjo turtinius praradimus, kuriuos jis patiria atsitikus draudiminiam įvykiui. Krovinio vagystė nagrinėjamu atveju pripažintina draudžiamuoju įvykiu, nes atitinka sutarties sąlygas, todėl sutinkame su ieškovo UAB „DLG“ pozicija, jog mechaniškas atsisakymas mokėti draudimo išmoką, neatsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, jo pobūdį ir įtaką draudžiamojo įvykio atsiradimui ar žalos padidėjimui, nėra sąžininga pozicija ieškovo ir jo partnerių atžvilgiu.

10740.

1082017-04-25 bendrovė UAB „Vilniaus ekspedicija“ sudarė su vežėju Omega-Petrol Sp. z o.o. Pervežimo sutartį Nr. A53738, pagal kurią vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Italija - Lietuva. Bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkas iš vežėjo iš karto pareikalavo atsiųsti CMR draudimo polisą. Iš vežėjo buvo gautas CMR draudimo polisas. Bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkas papildomai kreipėsi į vežėjo draudiką ERGO HESTIA su prašymu patvirtinti, ar draudimo polisas galioja. Draudimo bendrovė ERGO HESTIA, po eilės vadybininkų laiškų ir priminimų, patvirtino, kad draudimo polisas Nr. 903011901369 galioja.

10941.

110Faktinis vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. yra Lenkijoje įregistruota įmonė. Lenkijoje egzistuoja dvi galimybės vežėjams apdrausti CMR draudimu, o būtent: 1) apdrausti įmonės veiklą kartu su visu transporto priemonių parku; 2) apdrausti konkrečias transporto priemones. Dažniausiai Lenkijos vežėjai pasirenka būtent pirmą variantą ir apdraudžia įmonės veiklą su visu autoparku, todėl lenkų vežėjai paprastai nesiunčia jokių transporto priemonių sąrašų, o atsiunčia vien draudimo polisą. Lenkijos draudimo bendrovės taip pat neteikia informacijos dėl konkrečių transporto priemonių, o tik patvirtina ar draudimo polisas galioja. Be to, dažniausiai atsakymus iš Lenkijos draudimo bendrovių galima sulaukti tik po kelių dienų, t. y. faktiškai po krovinių pakrovimo datos. Nei UAB „Vilniaus ekspedicija“, nei ieškovas UAB „DLG“ neturi galimybės priversti užsienio šalių draudimo bendroves apskritai teikti informaciją dėl kitos įmonės draudimų, nes prašoma draudikus, kad jie pažeistų konfidencialumą su jų klientais, pažeistų duomenų apsaugos reikalavimus ir platintų konfidencialius duomenis nesusijusiems asmenims. Draudimo sutarties 2.2. punkto sąlyga yra ydinga ir praktiškai jos įgyvendinti neįmanoma. Bendrovė UAB „Vilniaus ekspedicija“ šią sąlygą įgyvendino tiek kiek buvo įmanoma ir net daugiau nei galima. Svarbu taip pat atsižvelgti į ekspeditorių veiklos specifiką - tai yra operatyvus darbas, labai suspaustas terminais, taip pat atsižvelgti į krovinių pervežimo paslaugų rinką - pervežimus iš Italijos į Lietuvą paprastai vykdo lenkų vežėjai, nes jie siūlo geriausią kainą, o jų paslaugų kokybė yra aukšta.

11142.

112Bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkai turi didelę patirtį dirbant su lenkų vežėjais. Vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. nebuvo pirmas pasamdytas lenkų vežėjas. Dėl CMR draudimo specifikos Lenkijos rinkoje, vežėjo Omega-Petrol Sp. z o.o. draudimo polisas Nr. 903011901369 nesukėlė jokių įtarimų, nes jis buvo galiojantis, o pačiame polise nebuvo išvardintas visas automobilių parkas, o tik paskutiniai pokyčiai. Be to, kaip jau buvo minėta aukščiau, dažniausiai lenkų vežėjai pasirenka įmones veiklos draudimą, pagal kurį apdraudžiamas visas autoparkas. Akivaizdu, jog bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininko veiksmai, t. y. CMR draudimo poliso iš vežėjo Omega-Petrol Sp. z o.o. gavimas, papildomas kreipimasis į vežėjo draudimo bendrovę ERGO HESTIA su prašymu patvirtinti, ar draudimo polisas galioja, yra atsargūs ir rūpestingi. UAB „Vilniaus ekspedicija tikrina vežėjus viešoje erdvėje internete ir jokių neigiamų atsiliepimų apie vežėją Omega-Petrol Sp. z o.o. tuo metu nebuvo. Taigi, UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininko veiksmai buvo sąžiningi ir rūpestingi.

11343.

114UAB „Vilniaus ekspedicija“ nedelsiant kreipėsi su pareiškimais į Lietuvos ir Lenkijos policiją, kai vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. nustojo atsiliepinėti per ryšio priemones.

11544.

116Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovo atsisakymas išmokėti išmoką, vadovaujantis Draudimo sutarties punktu 2.2. atrodo formali ir nesąžininga. CMR draudimo buvimas/nebuvimas konkrečiai transporto priemonei neturi reikšmės, nes CMR draudimas šiuo atveju vis tiek negaliotų ir regresas į CMR draudimo bendrovę ERGO HESTIA nebūtų galimas. Kadangi atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pats siūlo CMR draudimo paslaugas, jam yra žinoma, kad vagystės atvejai priskiriami prie nedraudžiamųjų įvykių. Atsakovo Vežėjų kelių transportu civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 038.2 4 skyriuje „Nedraudžiamieji įvykiai“ vagystės atvejai taip pat priskiriami prie nedraudžiamųjų įvykių. Taigi, sąlyga turėti CMR draudimą konkrečiai transporto priemonei nagrinėjamu atveju tampa beprasmiška, kadangi atsakovui nesukelia galimybės regresuoti į vežėjo draudimo bendrovę ERGO HESTIA. Sutinkame su ieškovo UAB „DLG“ argumentais, jog tuo atveju, jeigu ieškovo teisė gauti draudimo išmoką būtų vienareikšmiškai siejama vien su draudiko teise regreso tvarka atgauti išmokėtą sumą iš vežėjo draudiko, tokia draudimo sutartis būtų naudingą tik draudikui, nes realiai eliminuotų draudiko riziką, šalys būtų nelygiavertėje padėtyje ir pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą. Pažymime, jog atsakovui išmokėjus draudimo išmoką, net nesant CMR draudimo konkrečiai transporto priemonei, išlieka draudiko teisė reikalauti žalos atlyginimo iš kaltų asmenų ir CMR draudimo nebuvimas tam įtakos nedaro.

11745.

118Kadangi krovinio vagystė patenka į draudimo objektą pagal Draudimo sutartį ir nagrinėjamas įvykis kvalifikuotinas kaip draudžiamasis įvykis, todėl atsakovui kyla pareiga išmokėti ieškovui UAB „DLG“ draudimo išmoką. Ieškovas dėjo dideles pastangas, kad krovinio savininkui atlygintinų nuostolių suma būtų sumažinta nuo 54 453,30 EUR iki 27 226,65 EUR, ko atsakovas nepagrįstai nevertino ir neatsižvelgė.

11946.

120Manome, kad esant ginčui dėl Draudimo sutarties turinio bei jos sąlygų, Draudimo sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Sutinkame su ieškovo UAB „DLG“ argumentu, kad atsakovo interesas regreso būdu išieškoti atlygintus nuostolius iš vežėjo CMR draudimo bendrovės neturi būti suabsoliutinamas. Bendrove UAB „Vilniaus ekspedicija“ ir ieškovas elgėsi sąžiningai, rūpestingai ir atsargiai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir Lenkijos vežėjų draudimo specifiką, todėl atsakovo atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra neteisingas ir neteisėtas.

121IV.

122Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados Teismas konstatuoja :

12347.

124Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

12548.

126Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs, kad vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Multiidėja“ v. I. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Visbalta“ v. N. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-399-701/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-224-469/2016 ir kt.).

12749.

128Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

12950.

130Ginčas kilęs ne tarp socialiai pažeidžiamų asmenų, todėl teismas šioje byloje neturi teisės imtis iniciatyvos ir rinkti įrodymus.

13151.

132Šalys sudarė Vežamų krovinių draudimo polisą ir sutartį Nr. KD 007752 (1 t., p. 10-13, 3 t., p. 98-99, 100-103). Kartu su Draudimo sutartimi galiojo ir bendrosios Vežamų krovinių savanoriškojo draudimo Taisyklės Nr. 013.1 (3 t., p. 111-116).

13352.

134Byloje nėra ginčo, jog UAB „Vilniaus ekspedicija“ su Omega-Petrol Sp. z o.o. Pervežimo sutartimi Nr. A53738 (1 t., p. 14-15) sutarė, jog 2017 m. balandžio 26/27 d. bus paimtas krovinys iš trečiojo asmens Prismafood s.r.l. Italijoje ir pristatytas UAB „Vilniaus ekspedicijai“ 2017 m. gegužės 02 d. į sutartą vietą Lietuvoje.

13553.

136Byloje nėra ginčo, jog krovinį Omega-Petrol Sp. z o.o. iš Prismafood s.r.l. Italijoje paėmė, tai patvirtina ir CMR važtaraštis (1 t., p. 18-19). Byloje nėra ginčo, jog Omega-Petrol Sp. z o.o. priimtas ir vežtas krovinys nebuvo pristatytas į Lietuvą sutartu laiku ir dingo Lenkijoje.

13754.

138Lenkijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio krovinio (1 t., p. 24-25).

13955.

140Ieškovas atlygino Prismafood s.r.l. 27 226,65 EUR nuostolius, atsiradusius dėl krovinio praradimo (1 t., p. 64-65, 68), dėl žalos dydžio ginčo byloje nėra. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas, kaip krovinio siuntėjas ir draudėjas, turi reikalavimo teises (1 t., p. 36-37, 58-59, 64-65).

14156.

142Atsakovas 2017 m. spalio 02 d. raštu Nr. TD2180899 (1 t., p. 69-70) atsisakė išmokėti draudimo išmoką ieškovui motyvuodamas tuo, jog pagal Draudimo sutarties 2.2 punktą draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR <...> ir kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui. Atsakovo teigimu, jis nustatė, jog vežėjo Omega-Petrol Sp. z o.o. krovinį priėmusi vežti transporto priemonė nėra įtraukta į apdraustų transporto priemonių sąrašą. Remdamasis šia aplinkybe atsakovas nusprendė, kad draudimo apsauga pervežimo ir įvykio metu negaliojo bei atsisakė mokėti draudimo išmoką.

14357.

144Omega-Petrol Sp. z o.o. draudikas ERGO HESTIA pateikė atsakovui su Omega-Petrol Sp. z o.o. susijusius draudimo dokumentus (1 t., p. 71-81). Iš šių duomenų matyti, jog pats vežėjas buvo apsidraudęs savo civilinę atsakomybę, tačiau tarp Omega-Petrol Sp. z o.o. apdraustų automobilių nėra automobilio atlikusio vežimą, t. y. nėra duomenų apie draudimo galiojimą vežimą atlikusiai transporto priemonei.

14558.

146Ieškovo teigimu įvykis yra draudžiamasis, nes Draudimo sutarties 2.2 punkto sąlyga, atleidžianti atsakovą nuo atsakomybės, neatitinka draudimo sutarties esmės, yra nesąžininga, sudaryta prisijungimo būdu, todėl netaikytina. Su šiais teiginiais nesutiktina.

14759.

148Tarp ieškovo ir atsakovo draudiminiai teisiniai santykiai tęsėsi nuo 2013 metų iki 2019 m. rugsėjo 26 d. (3 t., p. 80-110), kiekvienais metais sudarant draudimo sutartį. Nors buvo sudaromos draudimo sutartys kiekvienais metais, tačiau 2.2 punkto sąlyga buvo nustatoma ta pati: „draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200 000 EUR, tai ne mažesnei nei krovinio vertė) ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui“.

14960.

150Aplinkybę, jog šalys suprato Draudimo sutarties 2.2 punktą esmę ir pasekmes patvirtina ir pervežimų vykdymo aplinkybės – vežėjas, prieš atlikdamas pervežimą pareikalavo draudimo poliso iš vežimą atliekančio pervežėjo ir dar pasitikslino pervežėjo draudiko ERGO HESTIA ar draudimas galiojantis. Ši aplinkybė patvirtina, jog šalys suprato Draudimo sutarties 2.2 punktą, jo esmę ir jį vykdė.

15161.

152Draudimo sutartį ieškovas su atsakovu pasirašė dėl sutarties sąlygų derėdamasis per draudimo brokerį UADBB „Sagauta“. Iš draudimo brokerio susirašinėjimo su atsakovu (3 t., p. 117-121) matyti, jog Draudimo sutarties 2.2 punktą pasiūlė pats ieškovas ir dėl jos buvo individualiai susitarta bei draudimo paslaugos kaina paskaičiuota vertinant tokią riziką.

15362.

154Taigi byloje nustatyta, jog Draudimo sutarties 2.2 punkto sąlygą, kurios pagrindu atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmoką ir kurią ieškovas laiko nesąžininga ir netaikytina, yra pateikta ieškovo, veikiančio per draudimo santykių profesionalą – draudimo brokerį, šalių buvo suprasta ir vykdoma: ieškovas reikalaudavo draudimų iš vežėjų, o atsakovas įvertino sutikdamas pasirašyti draudimo sutartį ir nustatydamas draudimo įmoką. Atsižvelgiant į šias aplinkybes nėra pagrindo Draudimo sutarties 2.2 punktą laikyti nesąžiningu, pažeidžiančiu draudimo sutarčių esmę ir neįpareigojančių šio ginčo teisinio santykio šalių, todėl atsakovas turėjo teisę vadovautis Draudimo sutarties 2.2 punktu.

15563.

156Ieškovo teigimu, Lenkijos Respublikoje galioja dvejopi vežimo draudimo būdai: draudžiamas arba visas bendrovės automobilių parkas, arba draudžiamos atskiros vežėjo transporto priemonės. Šiuo atveju, buvo apdraustas visas vežėjo autoparkas ir papildomomis sutartimis papildomos transporto priemonės. Be to, ieškovo teigimu, trečiojo asmens UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkas padarė viską, kas būtina, t. y. susiekė su vežėju trečiuoju asmeniu Omega-Petrol Sp. z o.o., gavo draudimo polisą, užklausė vežėjo Omega-Petrol Sp. z o.o. draudiką – ERGO HESTIA ir, gavęs atsakymą, jog draudimo polisas galioja, užsakė pervežimą. Ieškovas teigia, jog jo samdytas vežėjas atliko visus būtinus ir pakankamus veiksmus.

15764.

158Kaip minėta, Draudimo sutarties 2.2 punkto sąlyga buvo: „draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad vežėjas, vykdantis pervežimą autotransportu, turi galiojantį vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200 000 EUR, tai ne mažesnei nei krovinio vertė) ir, kad draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui“. Aiškinant šią sutarties nuostatą matyti, jog buvo sutarta dėl dviejų sąlygų - vežimą atliekantis vežėjas privalėjo turėti galiojantį vežėjo automobiliais atsakomybės (CMR) draudimą sumai ne mažesnei nei 200 000 EUR (jei krovinio vertė mažesnė nei 200 000 EUR, tai ne mažesnei nei krovinio vertė). Tai buvo būtina, bet nepakankama sąlyga, nes minėtame punkte nustatyta ir antroji sąlyga - jog draudimo apsauga galioja krovinį transportuojančiam automobiliui. Draudimas galioja tik esant šioms dviem sąlygoms in corpore.

15965.

160Ginčo, jog vežimas buvo atliekamas vežėjo trečiojo asmens Omega-Petrol Sp.z.o.o. transporto priemone RZE35952/RZE30128, byloje nėra.

16166.

162Trečiojo asmens UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkas vežėjo Omega-Petrol Sp.z.o.o. draudikui išsiuntė elektroninį laišką, kuriame klausė“ „Ar nurodytas vežėjo CAD yra tinkamas, atsakymo reikia šiandien!!!“ (3 t., p. 148). Vežėjo draudikas ERGO HESTIA elektroniniu laišku (3 t., p. 148) atsakė: „Atsakydamas į pranešimą patvirtinu, kad atsiųsti duomenys, susiję su polisu 903011901369, sutampa su duomenimis, esančiais mūsų sistemoje. Polisas apmokėtas pagal grafiką“. Iš šių elektroninių laiškų matyti, jog UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkui Omega-Petrol Sp.z.o.o. draudikas ERGO HESTIA patvirtino, jog vežėjas Omega-Petrol Sp.z.o.o. yra apsidraudęs ir draudimo polisas yra galiojantis, tačiau iš šio susirašinėjimo negalima nustatyti kokiai sumai buvo apsidraudęs vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. ir ar buvo apdrausta vežimą atliekanti konkreti vežėjo transporto priemonė, šiuo atveju - RZE35952/RZE30128. Iš minėto susirašinėjimo turinio matyti, jog vežėjo vadybininkas klausė draudimo bendrovės ERGO HESTIA dėl vežėjo civilinės atsakomybės draudimo buvimo, tačiau nesiteiravo dėl draudimo galiojimo konkrečiai, pervežimą vykdančiai, transporto priemonei.

16367.

164Ieškovo teigimu, Lenkijos Respublikoje galioja vežėjo dvi draudimo rūšys: viso parko ir atskirų transporto priemonių draudimo, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, jog šiuos teiginius (CPK 178 straipsnis). Iš vežėjo Omega-Petrol Sp.z.o.o. draudimo poliso (2 t., p. 197) matyti, jog vežėjas yra apsidraudęs 350 000 EUR sumai, todėl ginčo Draudimo sutarties sąlyga, kad suma viršytų 200 000 EUR yra tenkinta. Iš vežėjo Omega-Petrol Sp.z.o.o. draudimo poliso neįmanoma nustatyti, kokios transporto priemonės yra apdraustos ir ar apdraustas visas vežėjo Omega-Petrol Sp.z.o.o. transporto parkas. Prie poliso yra priedas (1 t., p. 80) iš kurio matyti, kad pokyčiai taikomi konkrečioms transporto priemonėms. CK 1.12 straipsnio 2 dalis nustato, jog: „jeigu užsienio teisės taikymą numato šalių susitarimas, visus su taikomos užsienio teisės turiniu susijusius įrodymus, atsižvelgdama į tos teisės oficialų aiškinimą, jos taikymo praktiką ir doktriną atitinkamoje užsienio valstybėje, pateikia ginčo šalis, kuri remiasi užsienio teise“. Taigi ieškovas, teigdamas, jog Lenkijos Respublikoje galioja dvi vežėjų draudimo rūšys, privalėjo pateikti šiuos teiginius pagrindžiančius įrodymus, tačiau to nepadarė, todėl teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 straipsnis). Liudytojo, atlikusio užsakymą ir rašiusio elektroninį laišką draudikui ERGO HESTIA liudijimas nelaikytinas tinkamu ir pakankamu įrodymu patvirtinančiu, jog buvo apdrausta vežimą atliekanti konkreti vežėjo transporto priemonė - RZE35952/RZE30128, nes liudytojas nėra pirminis ir tinkamas informacijos šaltinis, neturi tinkamo išsilavinimo, yra transporto vadybininkas, kurio žinios rėmėsi jo darbine praktika, o ne objektyviais šaltiniais - faktine Lenkijos Respublikos draudimo santykių ir šio konkretaus atvejo su ERGO HESTIA analize. Byloje nėra draudiko ERGO HESTIA patvirtinimo ar kitų įrodymų, jog vežėjo Omega-Petrol Sp. z o.o. vežimui naudota transporto priemonė RZE35952/RZE30128 turėjo draudimą, todėl ieškovo teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

16568.

166Nesutiktina su ieškovo teiginiais, jog Draudimo sutarties 2.2 punktu buvo neproporcingai sumažinta atsakovo draudimo rizika ir paneigta draudimo sutarties esmė. Kaip matyti iš draudimo sutarties, atsakovas buvo apdraudęs ne tik ieškovo, bet ir jo partnerių (Draudimo sutarties 1.3 punktas) organizuojamą krovinių pervežimą. Logiškas ir pateisinamas Draudimo sutartyje nustatytas reikalavimas, jog ieškovas, ar jo partneris, vežimui atlikti pasitelkdamas trečiuosius asmenis, kurie nėra žinomi draudimo bendrovei, draudimo bendrovė turi teisę nustatyti tam tikrus reikalavimus, kad ieškovo pasitelkti tretieji asmenys atitiktų sutartus reikalavimus. Priešingu atveju atsakovas privalėtų prisiimti atsakomybę dėl ieškovo veiksmų, negalėdamas daryti jokios įtakos. Būtent ieškovo veiksmai, pasitelkiant bet kokius trečiuosius asmenis vežimui atlikti, gali padidinti atsakovo atsakomybę esant draudiminiam įvykiui. Atsižvelgiant į tai ieškovo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti.

16769.

168Ieškovas savo teiginius grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007 (skelbta - Teismų praktika. 2007, 29). Ieškovas pateikia šias teismo citatą, kuria grindžia savo teiginius dėl Sutarties 2.2 punkto negaliojimo: „jeigu draudikas nustato tokias standartines sutarties sąlygas arba jas aiškina tokiu būdu, jog draudėjui nustatytų prievolių apimties atžvilgiu draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnis visiškai išnyksta arba tampa toks minimalus, kad iš esmės paneigiamas, tuomet tokios sąlygos arba toks jų turinio aiškinimas neatitinka pačios draudimo esmės ir tikslo“.

16970.

170Visa pastraipa iš minėtos teismo praktikos yra: „Kolegija pažymi, kad įstatymas nedraudžia draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kada draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. Tačiau ši teisė neturi paneigti civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, todėl draudimo sutarties sąlyga, ribojanti draudiminės apsaugos apimtį ir apibrėžianti draudimo rizikos laipsnį, vertintina kaip esminė draudimo sutarties sąlyga, dėl kurios šalys turi aiškiai susitarti, kiek įmanoma ją sukonkretinti, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, paneigiant pačią draudimo sutarties esmę. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kad jeigu draudikas nustato tokias standartines sutarties sąlygas arba jas aiškina tokiu būdu, jog draudėjui nustatytų prievolių apimties atžvilgiu draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnis visiškai išnyksta arba tampa toks minimalus, kad iš esmės paneigiamas, tuomet tokios sąlygos arba toks jų turinio aiškinimas neatitinka pačios draudimo esmės ir tikslo“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007. Teismų praktika. 2007, 29). Taigi, kaip matyti iš teismo nutarties, ieškovo pateikiama citata yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvada, kodėl teismas sutinka su apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kurį ir cituoja ieškovas.

17171.

172Tačiau prieš tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo priežastis, sąlygas ir aplinkybes, kaip turėtų būti sudaromos draudimo sutarties sąlygos, ribojančios draudiminę apsaugą. Būtent šių priežasčių nustatymas ir leistų spręsti apie draudimo sąlygos tinkamumą.

17372.

174Teismas nurodė, kad įstatymas nedraudžia draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kada draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti: 1) ši teisė neturi paneigti civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų; 2) draudimo sutarties sąlyga, ribojanti draudiminės apsaugos apimtį ir apibrėžianti draudimo rizikos laipsnį yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl šalys turi aiškiai susitarti, kiek įmanoma ją sukonkretinti, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

17573.

176Sutarties 2.2 sąlyga nepaneigia civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, nes, pirma, ieškovas teikė ekspedijavimo paslaugas ir buvo draudžiamos ekspedijavimo paslaugos. Teikdamas ekspedijavimo paslaugas ieškovas galėjo pasirinkti bet kurį vežėją, taip visą atsakomybę dėl savo pasirinkimo tinkamumo perkeldamas draudimo bendrovei. Todėl ginčijama Sutarties 2.2 sąlyga mažino draudimo bendrovės riziką, atsirandančią iš ieškovo veiksmų. Antra, Sutarties 2.2 sąlyga nepaneigė civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog kitam vežėjui esant apsidraudus, atsakovas visiškai nusiima riziką, nes žalą galėtų išsiieškoti regreso tvarka. Su šiais teiginiais nesutiktina, nes ieškovo teiginys būtų teisingas, jei atsakovas sprendimą dėl draudimo išmokos mokėjimo būtų susiejęs su draudimo išmokos išmokėjimą su rezultatu - faktiniu žalos išsiieškojimu. Tačiau, šiuo atveju, draudimo bendrovė prisiėmė riziką išmokėti draudiminę išmoką įvykus draudiminiam įvykiui, nepriklausomai nuo šios draudiminės išmokos išsiieškojimo rezultato. Taigi, atsakovas draudiminės išmokos mokėjimą laike siejo su tinkamu ieškovo Sutarties įvykdymu ir draudiminiu įvykiu, o ne rezultatu - galimybe įvykdyti atgręžtinį reikalavimą. Sutiktina su ieškovo argumentais, jog esant apdraustai transporto priemonei galimybės išieškoti išmokėtą draudiminę išmoką padidėja, tačiau to negarantuoja, nes vežėją apdraudusi draudimo bendrovė gali išmokėti ne visą išmoką, gali atsisakyti mokėti, gali baigti veiklą ir t. t., todėl sutarties rizika išlieka ir atsakovo atžvilgiu, nes atsakovas buvo įsipareigojęs išmokėti draudimo išmoką įvykus draudiminiam įvykiui ir nepriklausomai nuo išmokos išsiieškojimo rezultato. Taigi Sutarties 2.2 punkto sąlyga nepaneigia civilinės atsakomybės draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, nepanaikina draudimo sutarties rizikos.

17774.

178Sutarties 2.2 punkte esanti sąlyga yra konkreti ir nesudaro draudikui sąlygų nepagrįstai nemokėti draudimo išmokos, nes yra nurodytos konkrečios sąlygos, kurias privalėjo įvykdyti ieškovas – pervežimą atliekantis vežėjas turėjo turėti vežėjo CMR draudimą ne mažesnei nei 200 000 EUR sumai ir draudimas turėjo galioti vežimą atliekančiai transporto priemonei. Dėl šios sąlygos šalys aiškiai susitarė, šią sąlygą pasiūlė ieškovas, t. y. tai nebuvo standartinė sąlyga, sąlyga nedviprasmiška ir nesunkiai įvykdoma be didesnių papildomų finansinių resursų.

17975.

180Ieškovas pareiškė reikalavimą pripažinti ginčo įvykį draudžiamuoju bei iš to kylančius išvestinius reikalavimus – priteisti draudiminę išmoką, nuostolių išieškojimo išlaidas, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

18176.

182Teismas šiame sprendime Nustatė pirma, Sutarties 2.2 punktas yra teisėtas ir galiojantis. Antra, ieškovas nepateikė įrodymų, jog vežimą atlikęs vežėjas Omega-Petrol Sp.z.o.o. turėjo galiojantį CMR draudimą ne mažesnei nei 200 000 EUR sumai ir draudimas galiojo vežimą atliekančiai transporto priemonei. Vadovaujantis šiomis aplinkybėmis atsakovas pagrįstai Sutarties 2.2 punkto pagrindu atsisakė pripažinti įvykį draudiminiu ir atsisakė išmokėti draudiminę išmoką, todėl ieškovo reikalavimas dėl ginčo įvykio pripažinimo draudiminiu yra atmestinas. Atmetus pagrindinį reikalavimą atmestini ir iš jo kylantys išvestiniai reikalavimai dėl draudiminės išmokos, nuostolių patirtų sprendžiant ginčą ikiteismine tvarka, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18377.

184Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

185Dėl bylinėjimosi išlaidų

18678.

187Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

18879.

189Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 500 EUR (3 t., puslapiai LITEKO sistemoje nenumeruojami). Atmetus ieškinį atsakovui iš ieškovo priteistina 500 EUR bylinėjimosi išlaidų.

19080.

191Teismas patyrė 30,05 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

19281.

193Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

194atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje (kodas 300665654) iš ieškovo UAB „DLG“ (kodas 126004149), 500 EUR (penkis šimtus euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš ieškovo UAB „DLG“ (kodas 126004149) 30,05 EUR (trisdešimt euro ir 05 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Pripažinti 2017-05-09 įvykį, kai krovinį gabenęs vežėjas Omega - Petrol... 9. 1.2.... 10. Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo... 11. 1.3.... 12. Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo... 13. 1.4.... 14. Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo... 15. 1.5.... 16. Priteisti iš atsakovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialo... 17. 2.... 18. Ieškovas nurodė, jog 2016 m. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta... 19. 3.... 20. 2017-04-25 UAB „Vilniaus ekspedicija“ ir Omega - Petrol Sp.z.o.o. sudarė... 21. 4.... 22. 2017-05-09 d. UAB „Vilniaus ekspedicija“ užsakymu krovinį gabenęs... 23. 5.... 24. UAB „Vilniaus ekspedicija“ 2017-05-08 raštu Nr. VE17/05/08-01 kreipėsi į... 25. 6.... 26. Galutinis krovinio gavėjas OOO „Metronom“ 2017-11-02 pažyma patvirtino,... 27. 7.... 28. Bendra dingusio krovinio vertė pagal pridedamas į bylą krovinio vertę... 29. 8.... 30. 2017-11-02 ieškovė gavo pretenziją iš krovinio savininkės Prismafood... 31. 9.... 32. 2017-10-02 atsakovės raštu Dėl priimto sprendimo byloje Nr. KD/17/00006... 33. 10.... 34. Atsakovės atsisakymas išmokėti draudimo išmoką buvo priimtas nustačius,... 35. 11.... 36. Šalių sudaryta draudimo sutartis yra labiau palanki atsakovei. Faktiškai... 37. 12.... 38. Ieškovė mano, kad atsisakymas išmokėti draudimo išmoką yra nukreiptas... 39. 13.... 40. Ieškovė dėjo maksimalias pastangas padėdama atsakovei aiškinti įvykusio... 41. 14.... 42. Draudiko atsisakymo mokėti draudimo išmoką pagrįstumas pirmiausia turi... 43. 15.... 44. Įvykis pripažintinas draudžiamuoju, nes atitinka sutarties sąlygas, todėl... 45. 16.... 46. Draudimo apsaugos apimtis nustatyta tarp šalių sudarytos Vežamų krovinių... 47. 17.... 48. Turto draudimo sutartis yra rizikos sutartis. Draudėjas, sudarydamas turto... 49. 18.... 50. Ginčijama draudimo sutarties sąlyga yra nesąžininga, nes suabsoliutina... 51. 19.... 52. Dėl atsakovės kaltės, ieškovė patyrė ginčo sprendimo ne teismine tvarka... 53. 20.... 54. Šioje byloje ieškovas ieškinio pareiškimo dienai patyrė šias išlaidas... 55. 21.... 56. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 57. II.... 58. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 59. 22.... 60. Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per filialą,... 61. 23.... 62. Atsakovas nurodė, jog ieškovas UAB „DLG“ ieškinyje, be kita ko, teigia,... 63. 24.... 64. Ieškovas UAB „DLG“ pas atsakovą vežamus krovinius draudė nuo 2013 m.... 65. 24.1.... 66. Draudimo polisas Nr. KD 004959 (draudimo laikotarpis nuo 2013-09-27 iki... 67. 24.2.... 68. Draudimo polisas Nr. KD 005906 (draudimo laikotarpis nuo 2014-09-27 iki... 69. 24.3.... 70. Draudimo polisas Nr. KD 006659 (draudimo laikotarpis nuo 2015-09-27 iki... 71. 24.4.... 72. Draudimo polisas Nr. KD 007752 (draudimo laikotarpis nuo 2016-09-27 iki... 73. 24.5.... 74. Draudimo polisas Nr. KD 008998 (draudimo laikotarpis nuo 2017-09-27 iki... 75. 25.... 76. Kiekviename iš aukščiau išvardintų draudimo polisų (įskaitant ir ginčo... 77. 26.... 78. Priešingai nei teigia UAB „DLG“, būtent Taisyklės yra standartinės,... 79. 27.... 80. Aplinkybę, jog Vežamų krovinių draudimo sutarties Nr. 00775 sąlygos buvo... 81. 28.... 82. Individuali sutarties sąlyga yra sutarčių laisvės principo išraiška ir... 83. 29.... 84. Kaip minėta, ieškovas UAB „DLG“ pas atsakovą vežamus krovinius draudė... 85. 30.... 86. Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje teikia... 87. 31.... 88. Atsakovo vertinimu, ieškovas, bandydamas grįsti ieškinio reikalavimus,... 89. 32.... 90. Byloje nekyla ginčo, jog faktinis vežėjas Omega - Petrol Sp. Z.o.o. krovinį... 91. III.... 92. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka... 93. 33.... 94. Tretysis asmuo UADBB „Sagauta“ atsiliepime į ieškinį. Nurodė, jog 2016... 95. 34.... 96. Atsakovas remdamasi viena iš Sutarties nuostatų - Draudimo apsauga galioja su... 97. 35.... 98. Ieškovė teikdama ieškinį Teismui ginčija šią nuostatą, kaip... 99. 36.... 100. Minėta Sutarties nuostata yra pakankamai tiksli ir aiški, jog ją galima... 101. 37.... 102. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus ekspedicija“ su ieškiniu sutiko ir prašė... 103. 38.... 104. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus ekspedicija“ nurodė, jog bylos šalys sudarė... 105. 39.... 106. Manome, kad į Draudimo sutarties 2.2. punkto sąlygą reikėtų pažiūrėti... 107. 40.... 108. 2017-04-25 bendrovė UAB „Vilniaus ekspedicija“ sudarė su vežėju... 109. 41.... 110. Faktinis vežėjas Omega-Petrol Sp. z o.o. yra Lenkijoje įregistruota įmonė.... 111. 42.... 112. Bendrovės UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkai turi didelę patirtį... 113. 43.... 114. UAB „Vilniaus ekspedicija“ nedelsiant kreipėsi su pareiškimais į... 115. 44.... 116. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovo atsisakymas... 117. 45.... 118. Kadangi krovinio vagystė patenka į draudimo objektą pagal Draudimo sutartį... 119. 46.... 120. Manome, kad esant ginčui dėl Draudimo sutarties turinio bei jos sąlygų,... 121. IV.... 122. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 123. 47.... 124. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 125. 48.... 126. Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs,... 127. 49.... 128. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 129. 50.... 130. Ginčas kilęs ne tarp socialiai pažeidžiamų asmenų, todėl teismas šioje... 131. 51.... 132. Šalys sudarė Vežamų krovinių draudimo polisą ir sutartį Nr. KD 007752 (1... 133. 52.... 134. Byloje nėra ginčo, jog UAB „Vilniaus ekspedicija“ su Omega-Petrol Sp. z... 135. 53.... 136. Byloje nėra ginčo, jog krovinį Omega-Petrol Sp. z o.o. iš Prismafood s.r.l.... 137. 54.... 138. Lenkijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio krovinio (1 t., p.... 139. 55.... 140. Ieškovas atlygino Prismafood s.r.l. 27 226,65 EUR nuostolius, atsiradusius... 141. 56.... 142. Atsakovas 2017 m. spalio 02 d. raštu Nr. TD2180899 (1 t., p. 69-70) atsisakė... 143. 57.... 144. Omega-Petrol Sp. z o.o. draudikas ERGO HESTIA pateikė atsakovui su... 145. 58.... 146. Ieškovo teigimu įvykis yra draudžiamasis, nes Draudimo sutarties 2.2 punkto... 147. 59.... 148. Tarp ieškovo ir atsakovo draudiminiai teisiniai santykiai tęsėsi nuo 2013... 149. 60.... 150. Aplinkybę, jog šalys suprato Draudimo sutarties 2.2 punktą esmę ir pasekmes... 151. 61.... 152. Draudimo sutartį ieškovas su atsakovu pasirašė dėl sutarties sąlygų... 153. 62.... 154. Taigi byloje nustatyta, jog Draudimo sutarties 2.2 punkto sąlygą, kurios... 155. 63.... 156. Ieškovo teigimu, Lenkijos Respublikoje galioja dvejopi vežimo draudimo... 157. 64.... 158. Kaip minėta, Draudimo sutarties 2.2 punkto sąlyga buvo: „draudimo apsauga... 159. 65.... 160. Ginčo, jog vežimas buvo atliekamas vežėjo trečiojo asmens Omega-Petrol... 161. 66.... 162. Trečiojo asmens UAB „Vilniaus ekspedicija“ vadybininkas vežėjo... 163. 67.... 164. Ieškovo teigimu, Lenkijos Respublikoje galioja vežėjo dvi draudimo rūšys:... 165. 68.... 166. Nesutiktina su ieškovo teiginiais, jog Draudimo sutarties 2.2 punktu buvo... 167. 69.... 168. Ieškovas savo teiginius grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika,... 169. 70.... 170. Visa pastraipa iš minėtos teismo praktikos yra: „Kolegija pažymi, kad... 171. 71.... 172. Tačiau prieš tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo priežastis,... 173. 72.... 174. Teismas nurodė, kad įstatymas nedraudžia draudimo sutartyje nustatyti... 175. 73.... 176. Sutarties 2.2 sąlyga nepaneigia civilinės atsakomybės draudimo esmės ir... 177. 74.... 178. Sutarties 2.2 punkte esanti sąlyga yra konkreti ir nesudaro draudikui sąlygų... 179. 75.... 180. Ieškovas pareiškė reikalavimą pripažinti ginčo įvykį draudžiamuoju bei... 181. 76.... 182. Teismas šiame sprendime Nustatė pirma, Sutarties 2.2 punktas yra teisėtas ir... 183. 77.... 184. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 185. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 186. 78.... 187. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 188. 79.... 189. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 500 EUR (3 t.,... 190. 80.... 191. Teismas patyrė 30,05 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 192. 81.... 193. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 194. atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“...