Byla e2-3516-854/2016
Dėl nuosavybės teisės gynimo ir pagal atsakovų priešieškinį ieškovams dėl servituto nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovui V. M., ieškovų V. M. ir D. M. atstovui advokatui Pranui Makauskui, atsakovams D. S., A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. M. ir D. M. ieškinį atsakovams D. S. ir A. S. dėl nuosavybės teisės gynimo ir pagal atsakovų priešieškinį ieškovams dėl servituto nustatymo, ir

Nustatė

2ieškovai V. M. ir D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį galutinai patikslinę (el.b. t. I, l. 1-5; t. III, l. 59-62, 2016-03-08 teismo posėdžio garso įrašas 34.47 min.), prašo:

31) iškeldinti atsakovus D. S. ir A. S. iš gyvenamajame name ( - ), esančios patalpos (koridoriaus), plane pažymėto indeksu 1-15, įpareigojant atsakovus per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti visas kliūtis (namų apyvokos reikmenis, baldus ir visus kitus su tuo susijusius daiktus) iš patalpos (koridoriaus), plane pažymėto indeksu 1-15, ir netrukdyti ieškovams juo naudotis; uždrausti atsakovams D. S. ir A. S. naudotis durimis, kuriomis atsakovai šiuo metu iš patalpos (koridoriaus), plane pažymėtos indeksu 1-15, patenka į patalpas, plane pažymėtas 1-32;

42) uždrausti atsakovams naudotis (eiti, vaikščioti, laikyti daiktus ir pan.) gyvenamojo namo Blindžių g. 23, Vilniuje, terasa (laiptais), plane pažymėtais indeksu 3a1/ž, ir netrukdyti ieškovams jais naudotis;

53) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinys grindžiamas šias argumentais:

7- ieškovas V. M. 1992-06-03 dovanojimo sutarties pagrindu tapo patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-2 (16,65 kv. m.), be įėjimo, ir verandos, plane pažymėtos indeksu 1-1 (4,86 kv.m.), esančių gyvenamajame name ( - ), savininku;

8- 1996-02-14 namo bendraturčiai davė ieškovui sutikimą rekonstruoti ieškovui priklausančią namo dalį – patalpą (verandą), plane pažymėtą indeksu 1-1. Ieškovas rekonstravo verandos patalpas į patalpas, pažymėtas indeksais 1-15 ir 1-18 (žymėjimas pagal naują planą), taip pat savo lėšomis įrengė terasą (laiptus), plane pažymėtus indeksu 3a1/ž, skirtus patekti į priestatą, plane pažymėtą indeksu 2a1/ž, kuriame yra patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-15 ir 1-18. Ieškovui savo lėšomis rekonstravus verandą (plane pažymėtos indeksu 1-1), į patalpas, pažymėtas indeksais 1-15 ir 1-18, ieškovai įgijo nuosavybės teisę į šias patalpas pagal CK 4.47 str. 4 p. Tokiu būdu ieškovai įgijo nuosavybės teisę ir į terasą (laiptus), plane pažymėtą indeksu 3a1/ž. Ieškovų nuosavybės teisė į patalpą (koridorių), plane pažymėtą indeksu 1-15, ir terasą (laiptus), plane pažymėtus indeksu 3a1/ž, taip pat pripažinta Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006-03-09 įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-6464/2006 ir Vilniaus apygardos teismo 2006-06-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-32-570/2006;

9- atsakovai be teisėto pagrindo terasa (laiptais), plane pažymėtais indeksu 3a1/ž, pro duris patenka į ieškovui nuosavybės teise priklausančią patalpą, plane pažymėtą indeksu 1-15, pro kurią patenka į atsakovams priklausančias patalpas, plane pažymėtas indeksu 1-32. Dėl šių atsakovų veiksmų ieškovai negali netrukdomai naudotis jiems priklausančia patalpa (koridoriumi), plane pažymėtu indeksu 1-15, bei nesutinka, kad atsakovai naudotųsi ieškovams priklausančioje terasoje, plane pažymėtoje indeksu 3a1/ž, įrengtais laiptais.

10Atsakovai atsiliepimu į ieškinį (el.b. t. I, l. 83-100; t. IV, l. 31-42), prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad:

11- ginčo objektai yra vienintelė galimybė atsakovams patekti į savo patalpas, todėl ieškinio patenkinimo atveju, jie netektų įėjimo;

12- ieškovų nuosavybės teisė į ginčo objektus atsirado dėl apgaulės ir neteisėtų veiksmų surašant statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą;

13- ieškovams ginčo patalpa (koridorius) bei dalis laiptų nereikalingi, jie niekuomet jais nesinaudojo. Be to, ieškovai rengiasi savo namo dalį parduoti;

14- laiptai nėra pripažinti tinkamais naudotis, ieškovo nuosavybės teisės į juos nėra įregistruotos;

15- laiptai pastatyti ant D. S. priklausančios žemės sklypo dalies;

16- ypač mažo ploto (6,006 m2) atskiro įėjimo pasistatymas atsakovams yra ekonomiškai nenaudingas. Tai sąlygoja ir prasta namo būklė, iš dalies įtakota ir paties ieškovo atliktų statybos darbų;

17- patenkinus ieškinio reikalavimus, būtų nepagrįstai panaikintos viešame registre įregistruotos naudojimosi bendru turtu tvarkos;

18- teismas 2006-03-09 sprendimu nepakeitė buvusio įėjimo (naudojimosi) tvarkos per verandos pirmą aukštą į gyvenamąsias patalpas 1-32, priešingai, patvirtino buvusią ir įregistruotą viešame registre naudojimosi tvarką veranda ir nurodė, kad veranda buvo bendro naudojimosi, o dėl naujo koridoriaus ir 3,64 m2 ploto terasos laiptų naudojimosi tvarkos nurodė galimus sprendimo būdus – CK 4.104 str., 4.126 str.

19Atsakovai pareiškė priešieškinį ieškovams (el.b.t. II, l. 1-22; t. IV, l. 79), kuriuo prašo:

201) nustatyti neterminuotą statinių servitutą gyvenamojo namo patalpai/koridoriui, kadastriniuose planuose pažymėtai indeksu 1-15 (3,40 m2) (ilgis 2,97 m, plotis 1,18 m), išmokant 2000 Eur vienkartinę kompensaciją ir nustatyti neterminuotą servitutą 3,64 m2 plotui terasos 3al/ž (10,07 m2) trijų pakopų riestų betoninių laiptų (2,91 m ilgiui ir 1,18 m pločiui), kuris yra prieš patalpos, pažymėtos indeksu 1-15, lauko duris, paraleliai po atsakovams priklausančių patalpų, pažymėtų indeksu 1-32 rytiniu langu, išmokant 387,11 Eur vienkartinę kompensaciją, t.y. priteisti D. S. ir A. S. šiais statiniais neterminuotais naudotis, siekiant užtikrinti D. S. ir A. S. nekliudomą patekimą į pastariesiems nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, pažymėtas indeksu 1-32 (26,68 m2) (viešpataujantis daiktas) bei tinkamai jomis naudotis. Viso bendrai Vytautui ir D. M. išmokėti 2387,11 Eur vienkartinę kompensaciją, pinigus pervedant be V. M. sutikimo į V. M., gyvenančio Blindžių g. 23-1, Vilnius, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) Swedbank, per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

212) priteisti iš V. M. ir D. M. bylinėjimosi išlaidas.

22Priešieškinį grindė taip pačiais argumentais kaip ir atsiliepimą į ieškinį, be to nurodė:

23- neginčijantys ieškovų nuosavybės teisių į ginčo statinius, tačiau ginčijantys naudojimosi tvarką ginčo statiniais ir todėl prašantys nustatyti ginčo statiniams servitutą;

24- nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis statinių naudoti pagal paskirtį, kadangi atsakovai netektų vienintelio įėjimo į savo patalpas;

25- naujo įėjimo įsirengimas atsakovams ekonomiškai nenaudingas, be to, keltų grėsmę supuvusio namo stabilumui;

26- iš ankstesnių savininkų sudarytų sandorių matyti, kad atsakovams priklausančios patalpos visada buvo perleidžiamos su įėjimu;

27- B. V. kartu su 1/6 namo dalimi atsakovams perdavė koridorių 1-15 ir raktus nuo šio koridoriaus lauko durų;

28- Vilniaus miesto apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimo rezoliucinėje dalyje nesprendė ieškovų teisių dėl naudojimosi tvarkos sena veranda 1-1 (4.86 m2), ir po sprendimo įsiteisėjimo liko buvusi naudojimosi tvarka veranda. Teismas rezoliucinėje dalyje nepriteisė ieškovams ir nuosavybės teisių į verandą. 1992-06-03 dovanojimo sutartimi buvo nustatyta naudojimosi tvarka sena veranda, o ieškovui nugriovus verandą ir jos vietoje pastačius ginčo statinius naudojimosi tvarka veranda transformavosi į naudojimąsi ginčo statiniais.

29- 2007-04-17 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu nebuvo pakeista B. V. 1992-06-03 dovanojimo sutartimi nustatyta naudojimosi tvarka buvusia veranda ir transformavosi į teisę naudotis ginčo statiniais;

30- Patalpų 1-32 ankstesnė savininkė B. V. 2008-05-10 notariškai patvirtino, kad, vadovaujantis CK 4.47 str. 1 d. ir 4.48 str. 2 d., perdavė D. S. visų B. V. pažeistų teisių gynybą dėl B. V. teisėtai naudoto ir valdyto įėjimo į patalpas 1-32, todėl D. S. įgijo tiek teisių ir pareigų į perduotų gyvenamųjų patalpų atskirą įėjimą ir į ginčo koridoriaus naudojimosi tvarką, kiek jų turėjo B. V.;

31- 1992-06-03 dovanojimo sutarties pagrindu ieškovai neįgijo naudojimosi (tame tarpe ir nuosavybės) teisių į visą verandą, veranda buvo padovanota bendram naudojimui ir nugriovimui, V. M. buvo padovanotas tik verandos antras aukštas, pirmas aukštas ir toliau liko B. V. nuosavybėn ir naudojimuisi;

32- D. S. neturi galimybės naudotis (valdyti) visu savo asmeninės nuosavybės teise nupirktu 37 m2 žemės sklypu, nes M., vykdydamas rekonstrukcija, neteisėtai užstatė 4,98 m2 plotą žemės sklypo dalies (37 m2);

33- atlyginimą už servituto nustatymą apskaičiavo pagal vidutinę nekilnojamųjų daiktų rinkos vertę, todėl ieškovams už turto netekimą būtų visiškai kompensuota.

34Atsiliepime į priešieškinį (el.b. t. IV, l. 21-24) ieškovai prašė atsakovų reikalavimus atmesti, nurodydami, kad pagrindo nustatyti servitutą nėra. Savo nesutikimą su priešieškiniu grindė šiais argumentais:

35- atsakovai turi visas objektyvias galimybes netrukdomai naudotis jiems priklausančiomis patalpomis, plane pažymėtomis indeksu 1-32 ir nenustačius servituto;

36- atsakovai teismo sprendimu Nr. 2-3368-235/2014, kuris buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, yra gavę leidimą įsirengti naują įėjimą į patalpas, plane pažymėtas indeksu 1-32, be bendraturčių sutikimo;

37- Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2015-03-24 išdavė D. S. leidimą statyti/rekonstruoti/atnaujinti pastatą, kuriuo buvo leista atsakovams prie namo pasistatyti priestatą, įrengiant naują įėjimą į patalpas, plane pažymėtas indeksu 1-32;

38- nors atsakovai teigia, jog dėl namo nusidėvėjimo jie daryti įėjimo į patalpas negali, nes yra nuostolinga, tačiau namo nusidėvėjimo procentas atsakovams buvo žinomas rengiant rekonstrukcijos projektą ir tai jiems nesutrukdė gauti leidimą statytis priestatą;

39- rekonstrukcijos projekto plane matomas atsakovų įsipareigojimas užtaisyti durų angą, esančią patalpoje/koridoriuje, plane pažymėtame 1-15, taip pat matyti atsakovų priestatų projektas (durys, įėjimas).

40Teismo posėdžių metu šalys ir jų atstovai iš esmės palaikė rašytiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

41Liudytoja B. V. teisme paaiškino, kad sutikimą ieškovo atliktai rekonstrukcijai ji buvo davusi tik todėl, jog manė, jog V. M. pastatys atskirą įėjimą į jai priklausiusias patalpas, ką jis ir padarė. Ji visuomet naudojosi ginčo koridoriumi, kad patektų į savo namo dalį, o į jį patekdavo pro bendrus laiptus, tokia situacija buvo ir jai perleidžiant turtą atsakovams, kito patekimo į dabar atsakovams priklausančias patalpas niekada nebuvo.

42Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas

43Dėl bylos nagrinėjimo ribų

44Bylos nagrinėjimo ribas apsprendžia joje pareikšti reikalavimai (bylos dalykas) bei ieškovo nurodomas išdėstytų reikalavimų faktinis pagrindas (CPK 135 str. 1 d. 2-4 p.). Todėl nagrinėjamoje byloje teismas nevertina šalių argumentų ir pateiktų įrodymų, tiesiogiai nesusijusių su byloje pareikštais reikalavimais, kaip išeinančių už nagrinėjamos bylos ribų (CPK 180 str.).

45Ginčas byloje yra kilęs dėl naudojimosi patalpa, plane pažymėta 1-15, bei terasos (laiptų) dalimi plane pažymėta 3a1/ž (el. b. t. I, l. 20). Ankstesniame plane (iki rekonstrukcijos) - patalpa, pažymėta indeksu 1-1 (el.b. t. I, l. 15).

46Byloje nėra pareikšta jokių reikalavimų, susijusių su bendraturčių nuosavybės teise į žemės sklypą ir/ar jo dalis, jų naudojimusi konkrečia žemės sklypo dalimi, galimybės naudotis tam tikra sklypo dalimi praradimu ar pan., tuo tarpu šioje byloje pareikštiems reikalavimams išnagrinėti aplinkybės, susijusios su bendraturčių teisių į žemės sklypą įgyvendinimu, nėra svarbios. Todėl teismas sprendime nepasisako ir dėl su šiomis aplinkybėmis susijusių atsakovų argumentų. Nagrinėjamai bylai išspręsti nėra svarbūs ir ankstesni sandoriai dėl ginčo patalpų, klausimai dėl šalių vykdytų statybų teisėtumo, todėl teismas jų taip pat nevertina.

47Tarp šalių nėra ginčo dėl fakto, kad iki šiol tiek atsakovai, tiek buvę atsakovams priklausančių patalpų savininkai į jas patekdavo pro ginčo patalpas – dalį terasos bei koridorių. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę bei šalių pareikštų reikalavimų turinį ir apimtį, teismas šioje byloje vertintina, ar atsakovai turi teisę ir toliau ginčo patalpomis naudotis.

48Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

49Ieškovai ir atsakovai yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo adresu ( - ), bendraturčiai (Nekilnojamojo turto registro išrašai, el.b. t. I., l. 9-11; t. II l. 78-79).

501992-06-03 dovanojimo sutartimi B. V. padovanojo po 1/6 namo ( - ), broliui, ieškovui V. M., ir motinai E. M.. Dovanojimo sutartyje nurodyta, kad V. M. naudosis kambariu, plane pažymėtu indeksu 1-2 (16,65 m2), be įėjimo, ir veranda, plane pažymėta indeksu 1-1 (4,86 m2) (kurios dalis yra šios bylos ginčo patalpa – teismo pastaba), E. M. naudosis kambariu, plane pažymėtu indeksu 1-4 (16,98 m2), virtuve 1-3 (10,60 m2) su atskiru įėjimu (el.b. t. I, l. 12-13, 15).

511996-02-14 tuometės ieškovo V. M. bendraturtės davė sutikimą rekonstruoti V. M. priklausančią namo dalį, tame tarpe ir ginčo patalpą (el.b. t. I, l. 14, t. II, l. 39). V. M. gavo leidimą vykdyti darbus (el.b. t. II, l. 50-51).

52Rekonstrukcija baigta ir nauji kadastriniai matavimai įregistruoti 2007 metais (el.b.t. I, l. 16-19), statinį pripažinus tinkamu naudoti 2007-04-17 aktu (el.b. t. II, l. 44-47), kuris nėra nuginčytas. Šios bylos ginčo patalpa (koridorius) po rekonstrukcijos plane pažymėta numeriu 1-15 (3,40 m2), terasa – 3a1/ž (el.b.t. I, l. 20).

532015-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė D. S. leidimą namo dalies rekonstrukcijai (el.b. t. III, l. 55-56), projekte be kita ko numatyta rekonstrukcijos metu pastatyti naują įėjimą į S. priklausančias patalpas (el. b. t. IV, l. 27).

54Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad tarp šalių dėl naudojimosi ginčo objektais nuolat kyla konfliktai, šalys viena kitai teikė įvairius pasiūlymus dėl ginčo išsprendimo, tačiau susitarti nepavyko.

55Prašomo atlygintinio servituto kainą atsakovai apskaičiavo taip, kad ji būtų lygi patalpos 1-15 vidutinei rinkos vertei bei terasos (laiptų) dalies, kuria atsakovai siekia naudotis sukūrimo kainai (el.b. t. II, l. 111-166; t. IV, l. 47-76).

56Prejudicinę reikšmę turintys ankstesni teismų procesiniai sprendimai

57Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-464/2006 pagal ieškovės B. V. (ankstesnės Danutei ir A. S. priklausančios namo dalies savininkės – teismo pastaba) ieškinį atsakovams V. M., E. Š. dėl atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, be kita ko atmetė ieškovės reikalavimus atidalinti jai įėjimą, t.y. patalpą plane pažymėtą 1-15 (3,40 m2), taip pat atmetė reikalavimą priteisti ieškovei neatlygintinai ½ dalį terasos, konstatuodamas, jog tam nėra įstatyminio pagrindo, nes šie objektai nuosavybės teise priklauso V. M. (el.b. t. I, l. 28-33). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-03-09 sprendimas peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Vilniaus apygardos teismo 2006-06-12 nutartimi civilinėje byloje 2A-32-570/2006 paliktas nepakeistas (el.b.t. I, l. 34-36).

58Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3368-235/2014, išnagrinėtoje pagal ieškovų D. S. ir A. S. ieškinį atsakovams V. M. ir D. M. dėl atsakovų atsisakymo duoti sutikimą dalies namo rekonstrukcijai pripažinimo neteisėtu, be kita ko pripažino nepagrįstu V. M. ir D. M. atsisakymą duoti sutikimą D. S. ir A. S. pastatyti naują 6,006 m2 ploto priestatą (įėjimą) į patalpas 1-32 ir leido gauti statybos leidimą bei atlikti darbus be bendraturčių sutikimo (el.b. t. III, l. 39-46). Sprendimą apeliacine tvarka peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas 2015-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-537-160/2015 nurodytą sprendimo dalį paliko nepakeistą (el.b. t. III, l. 47-56).

59Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-20 sprendimu ir 2011-06-17 papildomu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-175-728/2011, išnagrinėtoje pagal ieškovų D. S. ir A. S. ieškinį atsakovams V. M., D. M., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl panaikinto įėjimo į patalpą atstatymo, neteisėto žemės sklypo užstatymo ir žemės sklypo atlaisvinimo, be kita ko buvo atmesti ieškovų CK 4.103 str. 3 d. 2 p. pagrindu pareikšti reikalavimai įpareigoti atsakovą V. M. nugriauti koridoriaus 1-15 išorinę lauko sieną ir lauko duris, skiriančias terasą 3a1/ž ir koridorių 1-15, sieną, skiriančią patalpas 1-15 ir 1-18, taip pat dalį terasos 3a1/ž (el.b. t. IV, l. 141-151, 171-176). Vilniaus apygardos teismas 2012-10-17 nutartimi civilinėje byloje 2?-1130-115/2012 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-20 sprendimą ir 2011-06-17 papildomą sprendimą paliko nepakeistus (el.b. t. IV, l. 152-170).

60Teismas nevertina nagrinėjant kitas bylas šalių pateiktų procesinių dokumentų turinio ir dėstytų argumentų, nes jie buvo ištirti ir įvertinti teismų, priėmusių sprendimus tose bylose. Kartu teismas pažymi, jog nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turi būtent teismų įsiteisėjusiais sprendimais nustatytos aplinkybės, kurių nereikia pakartotinai įrodinėti (CPK 182 str. 2 p.).

61Dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą

62Vilniaus miesto apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimu konstatavo, kad šios bylos ginčo objektai, t.y. koridorius, plane pažymėtas 1-15 (3,40 m2), taip pat terasa, plane pažymėta indeksu 3a1/ž, nuosavybės teise priklauso V. M.. Šią aplinkybę pakartojo ir Vilniaus apygardos teismas 2006-06-12 nutartyje.

63Būtent šioje byloje buvo ginčijama V. M. nuosavybės teisė į nurodytus objektus, ieškinį byloje buvo pareiškusi B. V., todėl jai ši aplinkybė buvo žinoma. Todėl teismas kaip nepagrįstus atmeta šioje byloje liudytoja apklaustos B. V. išdėstytus argumentus, kad ji nesupratusi, jog ginčo patalpas V. M. stato sau, įėjimu į patalpas visuomet naudojosi ji, todėl ir atsakovams patalpas pardavė su įėjimu per ginčo terasą ir koridorių.

64Pardavėjas negali parduoti pirkėjui daugiau negu pats turi, todėl esant nustatytam prejudiciniam faktui, kad ginčo objektai B. V. nepriklausė, atsakovai negalėjo jų įgyti. Teismas atkreipia dėmesį, kad konkrečios įgyjamos patalpos buvo įvardintos ir pirkimo-pardavimo sutartyje ir tarp jų ginčo patalpų nėra (el.b.t. II, l. 60-67).

65Teismas pažymi, kad tai, kaip proceso dalyviai vertina vieną ar kitą aplinkybę, neturi reikšmės, esant dėl tos aplinkybės nustatytam prejudiciniam faktui. Todėl nesant byloje pareikštų jokių reikalavimų dėl ieškovo nuosavybės teisės į bylos ginčo objektus nuginčijimo, teismas nepasisako dėl šalių pateiktų argumentų ir įrodymų, susijusių su tuo, teigiamai ar neigiamai šalys bei kiti asmenys vertina faktą, jog patalpa, plane pažymėta 1-15, taip pat terasa, plane pažymėta indeksu 3a1/ž, nuosavybės teise priklauso V. M., pripažįsta šią aplinkybę ar ją neigia, kadangi teisiškai tai nėra reikšminga.

66Kartu teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovai patys nurodo neginčijantys viešame registre įregistruotų ieškovo nuosavybės teisių į ginčo objektus (el. b. t. I, l. 91).

67Šios bylos kontekste svarbu, jog atidalijimas iš bendros nuosavybės ir naudojimosi tvarkos bendru daiktu nustatymas yra alternatyvūs bendraturčių teisių įgyvendinimo būdai (CK 4.80 str., 4.81 str.), o sprendimu dėl atidalijimo iš bendros nuosavybės konkretų daiktą pripažinus vieno iš bendraturčių nuosavybe, ankstesni susitarimai dėl naudojimosi tuo daiktu tvarkos netenka galios, kadangi nebeegzistuoja bendras daiktas. Tuo tarpu tai, kad ieškovai iki šiol leido atsakovams ir ankstesniems savininkams savo turtu naudotis, nagrinėjamoje byloje nereikšminga, kadangi nuosavybės teisę savininkas įgyvendina savo nuožiūra (CK 4.37 str.), tačiau tai neeliminuoja jo teisės bet kuriuo metu reikalauti pašalinti savo nuosavybės teisių pažeidimus. Asmuo, nesantis daikto savininku, tačiau siekiantis svetimu daiktu naudotis, gali reikšti tokius reikalavimus įstatyme numatytais pagrindais, tame tarpe ir siekti servituto daiktui nustatymo.

68Dėl servituto nustatymo (priešieškinio reikalavimo)

69Servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu (CK 4.111 str. 1 d.). Nustačius servitutą suvaržomos daikto savininko teisės, todėl servitutas gali būti nustatytas tik esant įstatyme (CK 4.126 str.) įtvirtintoms sąlygoms: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį.

70Šioje byloje šalių nesutarimo dėl ginčo objektų naudojimo faktas nustatytas ir neginčijamas, todėl byloje nustatytina, ar yra objektyvus servituto poreikis.

71Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad sprendžiat klausimą dėl servituto nustatymo būtina įvertinti, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016; 2012-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2012-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2012; 2014-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014; kt.).

72Pareiga įrodyti, kad nėra kitų alternatyvių galimybių patenkinti ieškovo daikto naudojimo normaliomis sąlygomis poreikius ar kad tai neįmanoma be neproporcingai didelių sąnaudų, tenka servituto prašančiam asmeniui, šiuo atveju – priešieškinį byloje pareiškusiems atsakovams.

73Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad alternatyva reikalaujamam servitutui egzistuoja – atsakovai turi galimybę įsirengti atskirą įėjimą į savo patalpas, yra parengę tokio įėjimo statybos (namo dalies rekonstrukcijos) projektą ir gavę statybos leidimą. Šiuos darbus vykdyti be bendraturčių sutikimo jiems leista įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tenkinęs tokius reikalavimus teismas be kita ko įvertino ir pačių šios bylos atsakovų nurodytą aplinkybę, kad rekonstrukcija įgalintų šalis išvengti tolesnių konfliktų dėl pateikimo į S. priklausančias patalpas per Merkių terasą ir koridorių.

74Šiame kontekste pažymėtina, jog nuotraukų, kuriose atsakovų teigimu užfiksuota bloga pastato būklė, neleidžianti atlikti rekonstrukcijos, teismas nelaiko pakankamais įrodymais, paneigiančiais galimybę atskirą įėjimą pagal parengtą projektą įrengti.

75Nurodydami, kad atskiro įėjimo įrengimas pareikalautų neproporcingai didelių sąnaudų, atsakovai šios aplinkybės iš esmės niekuo neįrodinėjo. Sąnaudos neprotingomis negali būti pripažįstamos vien todėl, kad naudotis servitutu yra pigiau ir patogiau, nes tai reikštų, kad vieno asmens problemos sprendžiamos kito asmens sąskaita. Taigi vien tai, kad atsakovams atskiro įėjimo įrengimas atsakovams yra ekonomiškai nenaudingas, nes namo būklės jis nepadidins atsakovų turto vertės, negali būti pakankamu pagrindu suvaržyti ieškovo nuosavybės teises nustatant jo turtui servitutą. Pagrindu servitutui nustatyti negali būti ir tokios atsakovų nurodomos aplinkybės, kaip netekimas galimybės prieiti prie patalpų lango iš lauko pusės ir jų nuvalyti, rizika, kad ieškovai rūkys po atsakovų langu, ar pan.

76Dėl nurodytų motyvų teismas sprendžia, kad sąlygų nustatyti servitutui nagrinėjamu atveju nėra, todėl atsakovų priešieškiniu pareikštus reikalavimus atmeta.

77Dėl nuosavybės teisių gynimo (ieškinio reikalavimų)

78CK 4.98 str. nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, t.y. reikšti negatorinį ieškinį. Šiuo pagrindu ieškiniai reiškiami tais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo.

79Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes: pirma, tai, kad jis yra turto savininkas; antra, tai, kad jo teisės yra pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011 ir kt.).

80Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovai turi įrodyti, kad ginčo objektas priklauso jiems nuosavybės teise ir kad atsakovai juo naudojasi neturėdami tam teisinio pagrindo.

81Byloje nustatyta, kad ginčo koridorius ir terasos dalis nuosavybės teise priklauso ieškovams. Byloje taip pat nustatyta, kad ginčo koridoriumi naudojasi išimtinai atsakovai, patekimui į sako patalpas atsakovai taip pat naudojasi ieškovų terasos dalimi. Byloje nustatyta ir tai, kad ginčo objektais atsakovai naudojasi neturėdami tam jokio teisinio pagrindo.

82Todėl teismas sprendžia, kad abu ieškovų pareikšti savarankiški reikalavimai: dėl iškeldinimo atsakovų iš ginčo patalpos, plane pažymėtos 1-15, bei uždraudimo atsakovams naudotis (vaikščioti, laikyti daiktus ir t.t.) ieškovams priklausančia patalpa yra pagrįsti ir tenkintini.

83Teismas sutinka su ieškovų pozicija, kad patenkinus reikalavimus dėl atsakovų iškeldinimo ir uždraudimo naudotis nekilnojamuoju turtu, jiems nustatytinas 3 mėnesių terminas nuo sprendimo įsiteisėjimo sprendimui įvykdyti yra protingas ir pakankamas, atsižvelgiant į tai, kad statybos leidimą atskiro įėjimo įrengimui atsakovai jau turi.

84Ieškinyje pareikšto reikalavimo uždrausti atsakovams naudotis durimis, vedančiomis iš patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-15, patenka į patalpas, plane pažymėtas 1-32, teismas nelaiko savarankišku reikalavimu ir jo atskirai nesprendžia. Pažymėtina, kad minėtų durų vienintelė paskirtis – patekti iš atsakovų patalpų į ieškovų patalpas, patenkinus ieškinio reikalavimus dėl iškeldinimo ir uždraudus atsakovams patekti į ieškovų patalpas, naudojimasis šiomis durimis ir taip nebūtų įmanomas, todėl tokio reikalavimo pareiškimas yra perteklinis.

85Dėl bylinėjimosi išlaidų

86Elektroniniu būdu pareikštus du savarankiškus neturtinius reikalavimus ieškovai apmokėjo 62 Eur dydžio žyminiu mokesčiu (el.b. I t., l. 8, 71-72), kuris, ieškinį patenkinus, ieškovams iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas CPK 93 str. 1 d. pagrindu. Teismas pažymi, kad įrodymai apie ieškovų patirtas advokato pagalbos išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti nebuvo (CPK 98 str. 1 d.).

87Byloje teismas patyrė 6,02 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Kadangi padalijus šias išlaidas dviem atsakovams lygiomis dalimis jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str.).

88Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

89ieškinį tenkinti.

90Iškeldinti atsakovus D. S. ir A. S. iš gyvenamajame name ( - ), esančios patalpos, plane pažymėtos indeksu 1-15, uždrausti ja naudotis.

91Uždrausti atsakovams D. S. ir A. S. naudotis gyvenamojo namo ( - ), terasa (laiptais), plane pažymėtais indeksu 3a1/ž.

92Nustatyti atsakovams 3 mėnesių terminą nuo įsiteisėjimo dienos nustatytiems įpareigojimams įvykdyti, t.y. pašalinti visas kliūtis trukdančias ieškovams naudotis gyvenamajame name ( - ), esančia patalpa, plane pažymėta indeksu 1-15, bei terasa (laiptais), plane pažymėtais indeksu 3a1/ž.

93Priteisti ieškovams V. M., a. k. ( - ) ir D. M., a. k. ( - ) iš atsakovų D. S., a. k. ( - ) ir A. S., a. k. ( - ) lygiomis dalimis 62 Eur bylinėjimosi išlaidų.

94Priešieškinį atmesti.

95Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovai V. M. ir D. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį galutinai... 3. 1) iškeldinti atsakovus D. S. ir A. S. iš gyvenamajame name ( - ), esančios... 4. 2) uždrausti atsakovams naudotis (eiti, vaikščioti, laikyti daiktus ir pan.)... 5. 3) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 6. Ieškinys grindžiamas šias argumentais:... 7. - ieškovas V. M. 1992-06-03 dovanojimo sutarties pagrindu tapo patalpos, plane... 8. - 1996-02-14 namo bendraturčiai davė ieškovui sutikimą rekonstruoti... 9. - atsakovai be teisėto pagrindo terasa (laiptais), plane pažymėtais indeksu... 10. Atsakovai atsiliepimu į ieškinį (el.b. t. I, l. 83-100; t. IV, l. 31-42),... 11. - ginčo objektai yra vienintelė galimybė atsakovams patekti į savo... 12. - ieškovų nuosavybės teisė į ginčo objektus atsirado dėl apgaulės ir... 13. - ieškovams ginčo patalpa (koridorius) bei dalis laiptų nereikalingi, jie... 14. - laiptai nėra pripažinti tinkamais naudotis, ieškovo nuosavybės teisės į... 15. - laiptai pastatyti ant D. S. priklausančios žemės sklypo dalies;... 16. - ypač mažo ploto (6,006 m2) atskiro įėjimo pasistatymas atsakovams yra... 17. - patenkinus ieškinio reikalavimus, būtų nepagrįstai panaikintos viešame... 18. - teismas 2006-03-09 sprendimu nepakeitė buvusio įėjimo (naudojimosi)... 19. Atsakovai pareiškė priešieškinį ieškovams (el.b.t. II, l. 1-22; t. IV, l.... 20. 1) nustatyti neterminuotą statinių servitutą gyvenamojo namo... 21. 2) priteisti iš V. M. ir D. M. bylinėjimosi išlaidas.... 22. Priešieškinį grindė taip pačiais argumentais kaip ir atsiliepimą į... 23. - neginčijantys ieškovų nuosavybės teisių į ginčo statinius, tačiau... 24. - nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis statinių... 25. - naujo įėjimo įsirengimas atsakovams ekonomiškai nenaudingas, be to,... 26. - iš ankstesnių savininkų sudarytų sandorių matyti, kad atsakovams... 27. - B. V. kartu su 1/6 namo dalimi atsakovams perdavė koridorių 1-15 ir raktus... 28. - Vilniaus miesto apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimo rezoliucinėje dalyje... 29. - 2007-04-17 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu nebuvo pakeista B. V.... 30. - Patalpų 1-32 ankstesnė savininkė B. V. 2008-05-10 notariškai patvirtino,... 31. - 1992-06-03 dovanojimo sutarties pagrindu ieškovai neįgijo naudojimosi (tame... 32. - D. S. neturi galimybės naudotis (valdyti) visu savo asmeninės nuosavybės... 33. - atlyginimą už servituto nustatymą apskaičiavo pagal vidutinę... 34. Atsiliepime į priešieškinį (el.b. t. IV, l. 21-24) ieškovai prašė... 35. - atsakovai turi visas objektyvias galimybes netrukdomai naudotis jiems... 36. - atsakovai teismo sprendimu Nr. 2-3368-235/2014, kuris buvo peržiūrėtas... 37. - Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2015-03-24 išdavė D. S.... 38. - nors atsakovai teigia, jog dėl namo nusidėvėjimo jie daryti įėjimo į... 39. - rekonstrukcijos projekto plane matomas atsakovų įsipareigojimas užtaisyti... 40. Teismo posėdžių metu šalys ir jų atstovai iš esmės palaikė... 41. Liudytoja B. V. teisme paaiškino, kad sutikimą ieškovo atliktai... 42. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas... 43. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 44. Bylos nagrinėjimo ribas apsprendžia joje pareikšti reikalavimai (bylos... 45. Ginčas byloje yra kilęs dėl naudojimosi patalpa, plane pažymėta 1-15, bei... 46. Byloje nėra pareikšta jokių reikalavimų, susijusių su bendraturčių... 47. Tarp šalių nėra ginčo dėl fakto, kad iki šiol tiek atsakovai, tiek buvę... 48. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 49. Ieškovai ir atsakovai yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo adresu ( - ),... 50. 1992-06-03 dovanojimo sutartimi B. V. padovanojo po 1/6 namo ( - ), broliui,... 51. 1996-02-14 tuometės ieškovo V. M. bendraturtės davė sutikimą rekonstruoti... 52. Rekonstrukcija baigta ir nauji kadastriniai matavimai įregistruoti 2007 metais... 53. 2015-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė D. S. leidimą... 54. Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad tarp šalių dėl naudojimosi... 55. Prašomo atlygintinio servituto kainą atsakovai apskaičiavo taip, kad ji... 56. Prejudicinę reikšmę turintys ankstesni teismų procesiniai sprendimai... 57. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimu civilinėje byloje... 58. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-04-15 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 59. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-20 sprendimu ir 2011-06-17... 60. Teismas nevertina nagrinėjant kitas bylas šalių pateiktų procesinių... 61. Dėl nuosavybės teisės į ginčo objektą... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2006-03-09 sprendimu konstatavo, kad šios... 63. Būtent šioje byloje buvo ginčijama V. M. nuosavybės teisė į nurodytus... 64. Pardavėjas negali parduoti pirkėjui daugiau negu pats turi, todėl esant... 65. Teismas pažymi, kad tai, kaip proceso dalyviai vertina vieną ar kitą... 66. Kartu teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovai patys nurodo neginčijantys... 67. Šios bylos kontekste svarbu, jog atidalijimas iš bendros nuosavybės ir... 68. Dėl servituto nustatymo (priešieškinio reikalavimo)... 69. Servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos... 70. Šioje byloje šalių nesutarimo dėl ginčo objektų naudojimo faktas... 71. Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad sprendžiat klausimą dėl... 72. Pareiga įrodyti, kad nėra kitų alternatyvių galimybių patenkinti ieškovo... 73. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad alternatyva reikalaujamam... 74. Šiame kontekste pažymėtina, jog nuotraukų, kuriose atsakovų teigimu... 75. Nurodydami, kad atskiro įėjimo įrengimas pareikalautų neproporcingai... 76. Dėl nurodytų motyvų teismas sprendžia, kad sąlygų nustatyti servitutui... 77. Dėl nuosavybės teisių gynimo (ieškinio reikalavimų)... 78. CK 4.98 str. nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos... 79. Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes:... 80. Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovai turi įrodyti, kad ginčo objektas... 81. Byloje nustatyta, kad ginčo koridorius ir terasos dalis nuosavybės teise... 82. Todėl teismas sprendžia, kad abu ieškovų pareikšti savarankiški... 83. Teismas sutinka su ieškovų pozicija, kad patenkinus reikalavimus dėl... 84. Ieškinyje pareikšto reikalavimo uždrausti atsakovams naudotis durimis,... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 86. Elektroniniu būdu pareikštus du savarankiškus neturtinius reikalavimus... 87. Byloje teismas patyrė 6,02 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 88. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 89. ieškinį tenkinti.... 90. Iškeldinti atsakovus D. S. ir A. S. iš gyvenamajame name ( - ), esančios... 91. Uždrausti atsakovams D. S. ir A. S. naudotis gyvenamojo namo ( - ), terasa... 92. Nustatyti atsakovams 3 mėnesių terminą nuo įsiteisėjimo dienos... 93. Priteisti ieškovams V. M., a. k. ( - ) ir D. M., a. k. ( - ) iš atsakovų D.... 94. Priešieškinį atmesti.... 95. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...