Byla e2A-276-464/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Algoritmų sistemos“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo ir 2019 m. gegužės 16 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-448-258/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Algoritmų sistemos” ieškinį atsakovėms Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl skolos priteisimo ir sutarties nuraukimo pripažinimo neteisėtu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,Algoritmų sistemos” 2018 m. vasario 15 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, jame prašydama (1) priteisti iš atsakovės Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 98 000 Eur skolą, (2) pripažinti atsakovės Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. sausio 16 d. rašte Nr. (1.5)D2-101 nurodytą pranešimą dėl sutarties nutraukimo neteisėtu ir nepagrįstu.

82.

9Ieškovė, atsižvelgdama į aplinkybę, kad vykstant nagrinėjamos bylos procesui atsakovė Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo likviduota, 2018 m. spalio 2 d. ieškinį patikslino ir naująja atsakove jame įvardijo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, nurodžiusi, kad ši institucija savo elgesiu bei aktyvia pozicija nagrinėjamos bylos procese faktiškai yra pripažinusi savo atsakomybę už biudžetinės įmonės Vaikų išlaikymo fondo administracijos prievoles.

103.

11Ieškovė ieškinį dar kartą patikslino 2018 m. lapkričio 26 d., antrąja atsakove nurodydama Lietuvos Respubliką, ir šiame ieškinyje suformulavo tokius reikalavimus: (1) priteisti solidariai iš atsakovių Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 98 000 Eur žalai atlyginti; pripažinti atsakovės 2018 m. sausio 16 d. raštą dėl sutarties nutraukimo neteisėtu ir nepagrįstu.

124.

13Ieškovė nurodė, kad ji buvo laimėjusi Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VIFA) skelbtą konkursą, kurio pagrindu 2015 m. lapkričio 2 d. pasirašyta informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų sutartis Nr. AS 15-09/S3-34. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo teikti VIFA informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugas (sutarties 1.1.1 punktas), o pirkėja VIFA – sumokėti 98 000 Eur atlyginimą (3.1 punktas). Sutarties 6.1 punkte numatyta paslaugų teikimo trukmė – 9 mėn. nuo jos įsigaliojimo dienos.

145.

15Ieškovės teigimu, ne nuo jos priklausančių aplinkybių per sutartyje numatytą terminą, kurį Viešųjų pirkimų tarnyba ne kartą atsisakė pratęsti, sutartų paslaugų nepavyko suteikti. Teigia, kad pirkėja nuolat keitė ir pildė buhalterinius šablonus, nepatvirtino specifikacijos, keitė poziciją dėl konkrečių sprendimų įgyvendinant darbus, taip pažeisdama sutarties 2.3.1 punkte numatytą pareigą sudaryti visas sąlygas bei suteikti informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugoms teikti. Kadangi sutartį tapo neįmanoma įvykdyti dėl pačios pirkėjos kaltės – iš pradžių pirkėjai nesuteikus esminės informacijos, reikalingos sutarčiai įvykdyti, o vėliau ir iš viso atsisakius ieškovės paslaugų, ieškovė 2017 m. spalio 5 d. pranešimu, vadovaudamasi sutarties 10.3 punktu, t. y. pirkėjui nevykdant savo įsipareigojimų, nurodė nuo 2017 m. spalio 19 d. sutartį nutraukianti. Atitinkamai vėlesnis, t. y. 2018 m. sausio 16 d. pirkėjos pranešimas Nr. (1.5)D2-101, kuriuo ši informavo nuo 2018 m. sausio 31 d. vienašališkai nutraukianti sutartį, yra neteisėtas ir negaliojantis. Sutartis jau buvo nutraukta, be to, pirkėja nenurodė jokio pagrindo sutarčiai nutraukti.

166.

17Tokioje situacijoje, pasak ieškovės, ji Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.720 straipsnio 4 dalyje numatytu pagrindu įgijo teisę į visos sutartyje numatytos 98 000 Eur kainos gavimą. Tačiau pirkėja VIFA 2018 m. liepos 19 d. buvo likviduota, todėl šią sumą prašo priteisti iš likviduotos biudžetinės įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios atsakovės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, taip pat neužtikrinus sklandaus biudžetinės įstaigos likvidavimo ir jos įsipareigojimų įvykdymo – ir pagal šio įstatymo 15 straipsnio 3, 6 dalis. Juo labiau pati atsakovė parengiamajame teismo posėdyje deklaravo ketinanti perimti visas likviduojamos VIFA teises bei pareigas.

187.

19Taip pat egzistuoja visos CK numatytos sąlygos antrosios atsakovės – Lietuvos Respublikos, kaip likviduotos VIFA savininkės, deliktinei civilinei atsakomybei taikyti, t. y. neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala. Ši atsakovė, kaip VIFA savininkė, taip pat neužtikrino, jog iki VIFA likvidavimo būtų tinkamai atsiskaityta su visais kreditoriais. Dėl uždelsto atsiskaitymo ieškovės patirti nuostoliai (patiriamos išlaidos) tik didėja, bet dėl atsakovių neteisėtų veiksmų ieškovė negalėjo nukreipti savo reikalavimo tiesiogiai į pirkėją VIFA. Teigia, kad abi atsakovės yra solidariai atsakingos, nes nuostoliai atsirado dėl jų bendrų neteisėtų veiksmų.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinio dalį dėl 98 000 Eur priteisimo atmetė, o bylos dalį dėl 2018 m. sausio 16 d. rašto pripažinimo neteisėtu nutraukė. Papildomu sprendimu, priimtu 2019 m. gegužės 16 d., teismas priteisė atsakovei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iš ieškovės UAB ,,Algoritmų sistemos“

243 120 Eur bylinėjimosi išlaidas.

259.

26Teismas nustatė, kad informacinės sistemos diegimo etapas pagal jų viešo pirkimo 2015 m. lapkričio 2 d. sutartį turėjo būti užbaigtas 2016 m. liepos 20 d., tačiau per nustatytą terminą sulygti darbai nebuvo atlikti. Teismas nurodė, kad paslaugų suteikimo terminas yra esminė tokios sutarties sąlyga, kuri gali būti keičiama tik išimtinais atvejais ir tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, o ši tarnyba 2016 m. spalio 27 d. sprendimu nesutiko pratęsti paslaugų teikimo termino. Įvertinęs tokias aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovė neįvykdė pagrindinės savo pareigos pagal techninę užduotį – sutartyje nustatytu laiku atlikti informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo darbus ir perduoti pirkėjai diegimo etapo darbų rezultatą pagal šalių pasirašytą paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.

2710.

28Teismas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 2 d. audito ataskaitoje buvo nurodyta, jog ieškovės parengti Informacinės sistemos duomenų saugos projektai yra nekokybiški, dėl kurių net 51 pozicija atlikta su įvertinimu „Blogai“. Ieškovė tik 2017 m. vasario 20 d. raštu Nr. 1-17/50, t. y. pasibaigus terminui darbams atlikti, kreipėsi į pirkėją VIFA dėl informacijos suteikimo. Todėl padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog sutarties ji negalėjo tinkamai įvykdyti būtent dėl pirkėjos kaltės.

2911.

30Teismas nurodė, kad per sutartyje nustatytą terminą visi darbai nebuvo atlikti, sistemos diegimo darbai nepriimti, sutarties terminas nepratęstas, ir, neatlikus pirminių informacinės sistemos diegimo darbų, kitas etapas – informacinės sistemos bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų, pripažintinas neprasidėjusiu. Todėl ieškovės reikalavimą priteisti sutartyje nurodytą užmokestį pripažino nepagrįstu.

3112.

32Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir tokius ieškovės argumentus, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija perėmė likviduotos VIFA teises ir pareigas. Nustatė, kad Vaikų išlaikymo fondo administracija likviduota be teisių ir pareigų perėmimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 81 „Dėl biudžetinės įstaigos Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo“. Teismas konstatavo, kad valstybės institucijų neteisėti veiksmai taip pat yra neįrodyti, todėl atmetė kaip nepagrįstą ir reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovės Lietuvos Respublikos.

3313.

34Teismo vertinimu, ieškovės reikalavimas dėl VIFA 2018 m. sausio 16 d. rašto apie sutarties nutraukimą pripažinimo negaliojančiu, sutarčiai jau esant pasibaigusiai, nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl šią bylos dalį nutraukė. (Pastaba: teismo sprendimo motyvuose nurodyta, kad ieškinys šioje dalyje paliktinas nenagrinėtas).

35III.

36Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3714.

38Ieškovė UAB ,,Algoritmų sistemos“ apeliaciniuose skunduose prašo: (1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas priteisti skolą, ir priimti naują sprendimą – šį jos reikalavimą patenkinti; (2) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. papildomą sprendimą ir atsakovės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas atmesti. Apeliaciniai skundai grindžiami tokiais argumentais:

3914.1.

40Ieškovė atliko esminę darbų dalį, šią aplinkybę patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2016 m. gruodžio 2 d. projekto darbų etapo rezultatų tvirtinimo protokolas Nr. 12. Jame nurodyta, kad, ieškovės vertinimu, yra atlikti darbai už 67 355,94 Eur sumą, o paslaugų gavėjos vertinimu – už 47 711,04 Eur sumą. Todėl, vadovaujantis ir aktualia teismų praktika, ieškovei turėjo būti priteista visu suma (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-419-464/2017).

4114.2.

42Sutartyje numatyti visi darbai nebuvo atlikti per numatytą terminą dėl priežasčių, nepriklausiusių nuo ieškovės. Paslaugų gavėja VIFA 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Viešųjų pirkimų tarnybai pripažino, kad paslaugos nebuvo suteiktos laiku, nes atsirado aplinkybės, už kurias neatsakinga nei viena iš šalių, o Viešųjų pirkimų tarnyba 2016 m. spalio 27 d. sprendime Nr. 4S-3509 nurodė, kad pati perkančioji organizacija (t. y. VIFA) laiku neatliko jai priskirtų funkcijų.

4314.3.

44Paslaugų gavėja nesudarė sąlygų darbams atlikti, o vėliau apskritai prarado suinteresuotumą gauti sutartyje nurodytą rezultatą. Ieškovė dėjo maksimalias pastangas sutarčiai vykdyti ir 2017 m. vasario 20 d. paprašė būtinos informacijos paslaugoms teikti, tačiau paslaugų gavėja prašytos informacijos nesuteikė, taip užkirsdama kelią paslaugoms teikti.

4514.4.

46Teismo sprendimo dalis dėl atsakovių civilinės atsakomybė yra visiškai be motyvų, todėl toks sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu bei vien dėl to turėtų būti panaikintas.

4714.5.

48Paslaugų gavėja buvo biudžetinė įstaiga, kurios atžvilgiu taikytinas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. Pagal šio įstatymo nuostatas, nepaisant to, kad biudžetinės įstaigos yra ribotos atsakomybės juridiniai asmenys, tačiau dėl savo specifikos už biudžetinių įstaigų prievoles atsako biudžetinių įstaigų savininkas, šiuo atveju – Lietuvos Respublika (įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Be to, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo institucija, šiuo konkrečiu atveju – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įstatymo 4 straipsnio 2 dalis). Dėl to abiems atsakovėms kyla pareiga sumokėti ieškovei sutartyje nustatytą kainą.

4914.6.

50Papildomas ir savarankiškas (kitas) teisinis pagrindas atsakovių atsakomybei atsirasti yra jų atliktas vaidmuo, likviduojant paslaugų gavėją VIFA. Biudžetinė įstaiga šiuo atveju buvo likviduota neatsiskaičius su kreditore UAB „Algoritmų sistemos“ ir jokiam trečiajam asmeniui neperdavus skolininkės prievolių, kylančių iš sutarties. Tokia likvidavimo procedūra pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas – Biudžetinių įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktą, pagal kurį likvidatorius arba likvidacinė komisija privalo baigti vykdyti biudžetinės įstaigos prievoles, atsiskaityti su kreditoriais.

5114.7.

52Atsakovės netinkamai atliko biudžetinės įstaigos likvidavimo procedūras, dėl ko kilo žala ieškovei. Atsakovės pažeidė bendrąją rūpestingumo pareigą, kadangi, jau esant iškeltai civilinei bylai dėl skolos iš VIFA priteisimo, konstatavo, kad VIFA neva neturi kreditorių. Būtent dėl to, kad atsakovės neužtikrino, jog biudžetinės įstaigos likvidavimo procedūros vyktų pagal įstatymų nustatytą tvarką, ieškovė ir atsidūrė situacijoje, kai ji yra praradusi galimybę išsiieškoti skolą tiesiogiai iš paslaugų gavėjos.

5314.8.

54Abi atsakovės prisidėjo prie žalos atsiradimo, o specialiuosiuose teisės aktuose (Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis) yra įtvirtinta, kad už biudžetinių įstaigų prievoles atsako biudžetinės įstaigos savininkas. Šios bylos atveju dėl savininkės (Lietuvos Respublikos) bei savininkės pareigas įgyvendinančios institucijos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) teisinio statuso specifikos atsakyti už biudžetinės įstaigos prievoles turėtų abu minėti juridiniai asmenys. Taigi, tiek abiejų atsakovių atlikti veiksmai, tiek jų teisinis statusas suponuoja bendros (solidarios) civilinės atsakomybės atsiradimą ieškovės atžvilgiu.

5514.9.

56Papildomu sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas iš esmės sudaro užmokestis už susipažinimą su bylos medžiaga. Už tokias paslaugas negalėjo būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, todėl teismo priimtas papildomas sprendimas naikintinas. Be to, prašymas dėl 930 Eur atstovavimo išlaidų priteisimo pateiktas jau po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo, todėl jų atlyginimo klausimas apskritai neturėjo būti sprendžiamas.

5715.

58Atsakovė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiliepimuose į ieškovės apeliacinius skundus prašo jų netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimuose nurodomi tokie argumentai:

5915.1.

60Ieškinio dalykas ir pagrindas nėra tinkamai suformuluoti, nėra aišku, kokiu pagrindu prašoma priteisti ieškinyje nurodytą sumą iš atsakovių. Nėra aišku, kokią civilinės atsakomybės formą buvo prašoma taikyti (sutartinę ar deliktinę), aiškiai nenurodytas nei vienas atsakovų neteisėtas veiksmas. Teismas išsamiai pasisakė dėl kiekvieno ieškinyje nurodyto motyvo, nebent jis buvo formuluojamas dviprasmiškai ir aiškiai neapibrėžtai.

6115.2.

62Nenustačius konkrečios pareigos neatlikimo arba netinkamo atlikimo, biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir nekyla pareiga atsakyti už biudžetinės įstaigos prievoles, juo labiau visais atvejais tokia prievolė nekyla ir savininkei – Lietuvos Respublikai, jei biudžetinės įstaigos prievolės viršija biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertę, kaip ir buvo šiuo konkrečiu atveju. Iš 2018 m. liepos 19 d. VIFA likvidavimo akto

63Nr. D5-276 matyti, kad likviduojama įstaiga neturėjo jokio teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto, o to ieškovė ir nesiekė nustatyti. Jei ieškovės reikalavimas ir būtų patenkintas VIFA atžvilgiu, šio reikalavimo nebūtų galima reikalauti iš atsakovių.

6415.3.

65Nei ieškiniu, nei bet kokiu kitu dokumentu ieškovė neginčijo nei likvidacinės komisijos, nei ministerijos veiklos ar jų sprendimų, kaip ir nei vienas likvidacinės komisijos narys nedalyvavo šiame procese. Nei viena atsakovė nėra ir negali būti atsakinga už likvidacinės komisijos darbą.

6615.4.

67Ieškovė nebuvo ir net nebandė tapti likviduojamos biudžetinės įstaigos kreditore, ji nepateikė tokio pareiškimo, nors apie likvidavimo procesą žinojo, juo labiau kad ji neperdavė jokių prekių ar paslaugų VIFA, nepateikė sąskaitų faktūrų.

6815.5.

69Nei viena atsakovė negali veikti VIFA vardu, pati ieškovė nepabaigė vykdyti ginčo sutarties, savo darbo rezultato jokia forma neperdavė, neišrašė finansinės pretenzijos (PVM sąskaitos faktūros), todėl jos reikalavimas yra nepagrįstas.

7015.6.

71Bylinėjimosi išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos, bylos medžiaga didelės apimties, atsakovė privalėjo įvertini visus ieškovės į bylą pateiktus įrodymus. Teismas buvo informuotas, kad ne visos sąskaitos iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos buvo apmokėtos, kadangi biudžetinė įstaiga negali jų iš karto apmokėti.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl apeliantės pareikštų ieškinių ir ginčo esmės

7516.

76Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalis). Šią savo teisę suinteresuoti asmenys gali įgyvendinti pareikšdami teisme ieškinį arba pateikdami kitokį CPK numatytą procesinį dokumentą. Ieškinyje, be kitos būtinos informacijos (CPK 135 straipsnis), turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai).

7717.

78Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pasisakęs, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą. Būtent tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014; 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-248/2017, 45-46 punktai).

7918.

80Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad proceso įstatymai nereikalauja, jog į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi, byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priskirtinas teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015).

8119.

82Teismas, pripažinęs ieškinio faktiniu pagrindu nurodytas aplinkybes įrodytomis, atlieka jų teisinį įvertinimą (nustato ir taiko ginčo teisinį santykį reglamentuojančias teisės normas) ir sprendžia, ar tokio pažeistų teisių gynimo būdo pagrįstai reikalaujama, ar jis taikytinas ir, jei taip, kokia apimtimi. Teismas yra saistomas ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių ir negali nustatyti tokių aplinkybių, kuriomis, reikšdamas reikalavimą, nesirėmė ieškovas, tačiau kitoks, nei ieškovas nurodė, nustatytų aplinkybių teisinis įvertinimas nelaikomas ieškinio pagrindo pakeitimu (ieškinio ribų peržengimu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2014; 2015 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710-611/2015).

8320.

84Nagrinėjamu atveju apeliantė UAB ,,Algoritmų sistemos“ 2018 m. vasario 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl savo teisių gynybos ir pareiškė ieškinį pradinei atsakovei Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ieškinio reikalavimus ieškovė siejo su šalių 2015 m. lapkričio 2 d. pasirašyta Informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų sutartimi, įrodinėdama, kad pradinė atsakovė VIFA pažeidė sutarties 2.3.1. punktą, t. y. nesudarė sąlygų ir nesuteikė informacijos ar dokumentų, būtinų apeliantės paslaugoms suteikti, dėl ko apeliantė negalėjo tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų – teikti vaikų išlaikymo fondo administracijos informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų. Informaciją, kuri, apeliantės įsitikinimu, buvo būtina siekiant įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nurodyta jos 2017 m. vasario 20 d. atsakovei VIFA siųstame rašte Nr. 1-17/50. Taigi, pradinio apeliantės inicijuoto ginčo esmė – ar VIFA suteikė visą reikalingą sutarčiai vykdyti informaciją, jeigu nesuteikė, ar sutarties įvykdymas dėl to tapo neįmanomas, ar paslaugas užsakiusi VIFA privalo sumokėti apeliantei visą sutartyje numatytą paslaugų 98 000 Eur kainą (sutarties 3.1 punktas, CK 6.720 straipsnio 4 dalis). Antruoju reikalavimu apeliantė prašė pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu Vaikų išlaikymo fondo administracijos 2018 m. sausio 16 d. pranešimą dėl sutarties nutraukimo, tvirtindama, kad pati apeliantė dar iki šio pranešimo gavimo jau buvo pranešusi atsakovei VIFA vienašališkai nutraukianti sutartį, pastarajai ją pažeidus.

8521.

86Bylos nagrinėjimo metu nelikus subjekto, kuriam buvo nukreipti apeliantės reikalavimai, t. y. atsakovės VIFA (ši buvo likviduota), apeliantė 2018 m. spalio 1 d. pateikė į nagrinėjamą bylą pavadintą patikslintu ieškinį, kuriame, remdamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies bei 10 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atsakove nurodė likviduotos biudžetinės įstaigos savininkę Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Minėtose teisės normose nustatyta, kad jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms padengti lėšų nepakanka, jos padengiamos biudžetinės įstaigos savininko lėšomis, neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamojo turto vertės; biudžetinės įstaigos savininko jai perduotas ir įstaigos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įstaigos savininkui. Pasak apeliantės, tai, kad būtent biudžetinės įstaigos savininkė turėtų būti atsakove pagal nagrinėjamą ieškinį, patvirtina tiek jos pačios, tiek ir teismo šioje byloje atlikti veiksmai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotas asmuo pats atvyko į

872018 m. gegužės 3 d. parengiamąjį teismo posėdį, o teismas jam leido dalyvauti procese. Pažymėtina, kad ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko apeliantė netikslino, vien pakartojusi pradiniame 2018 m. vasario 15 d. ieškinyje išdėstytus argumentus.

8822.

89Dar viename patikslintu ieškiniu pavadintame procesiniame dokumente, kuris buvo gautas 2018 m. lapkričio 26 d. ir teismo 2018 m. lapkričio 27 d. rezoliucija priimtas, apeliantė jau nurodė dvi atsakoves – Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Lietuvos Respubliką. Teismas nustatė atsakovei Lietuvos Respublikai 30 dienų terminą atsiliepimui į šį ieškinį pateikti, o pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo išsiuntė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, nors toks valstybės šiame ginče atstovas pačiame ieškinyje nebuvo nurodytas. Patikslintame ieškinyje, kitaip nei pateiktame 2018 m. spalio 1 d., apeliantė jau nurodė, kad likviduoto fondo administracijos savininke yra Lietuvos Respublika ir būtent valstybei, o ne Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kyla atsiskaitymo su apeliante pareiga pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 1 dalį, o antroji atsakovė –Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – atsakinga kaip likviduotos biudžetinės įstaigos savininkės teises įgyvendinantis subjektas.

9023.

91Apeliantė 2018 m. lapkričio 26 d. pateiktame patikslintame ieškinyje be aplinkybių, susijusių su jau likviduotos sutarties šalies VIFA netinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, nurodė ir visiškai naujus faktinius bei teisinius aspektus. Šiame procesiniame dokumente ji tvirtino, kad abi atsakovės netinkamai vykdė savo, vienu atveju – kaip likviduotos biudžetinės įstaigos savininkės, o kitu atveju – kaip savininkės teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos prievoles, susijusias su VIFA likvidavimo procedūromis. Apeliantės teigimu, atsakovė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neužtikrino, kad VIFA likvidavimo procedūros vyktų pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3, 6 dalyse, o atsakovė Lietuvos Respublika – pagal to paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą tvarką, t. y. jos abi neužtikrino, kad likvidavimo procedūra būtų užbaigta tik atsiskaičius su visais kreditoriais, todėl yra visos sąlygos Lietuvos Respublikos civilinei atsakomybei kilti. Pasak apeliantės, atitinkamo dydžio žalą jai sukėlė abiejų atsakovių bendrai atlikti neteisėti veiksmai, dėl kurių apeliantė negali išsiieškoti jai priklausančios 98 000 Eur sumos, todėl atsakovėms taikytinas solidarios civilinės atsakomybės institutas.

9224.

93Kaip buvo nurodyta pirmiau, pirmosios instancijos teismas šį apeliantės 2018 m. lapkričio 26 d. pateiktą iš esmės naują ieškinį (pareikštą naujoms šalims nauju faktiniu bei teisiniu pagrindu) priėmė ir jį išnagrinėjo, tačiau sprendime aptarė tik tas aplinkybes, kuriomis apeliantė grindė CK 6.720 straipsnio 4 dalies taikymo galimybę, pripažinęs, kad apeliantė neįrodė nei likviduotos sutarties šalies VIFA kaltės dėl sutarties pažeidimo, nei savo teiginių, kad atsakovėms, kaip VIFA teises bei pareigas perėmusiems subjektams, kyla atsakomybė pagal apeliantės su VIFA sudarytą sutartį. Tokiu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl aiškiai nepakankamo, esant tokiam ieškinio pagrindui bei dalykui, sprendimo motyvavimo – teismo sprendime iš tiesų atsakovių civilinės atsakomybės sąlygos, galinčios lemti civilinės atsakomybės instituto joms taikymą arba, priešingai, netaikymą, nebuvo vertinamos ir aptariamos.

9425.

95Iš byloje esančio išrašo iš Juridinių asmenų registro matyti, kad Vaikų išlaikymo fondo administracija išregistruota 2018 m. liepos 26 d., taigi, apeliantės kreipimosi į teismą momentu (pradinis ieškinys teismui pateiktas 2018 m. vasario 15 d.) ši institucija buvo veikiantis subjektas, atitinkamai, egzistavo ir pagrindas ieškinį dėl sutarties pažeidimo bei nuostolių atlyginimo priimti ir jį nagrinėti Vilniaus apygardos teisme. Kita vertus, iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. liepos 19 d. likvidavimo aktu Nr. D5-276 likvidacinės komisijos pirmininkė patvirtino, kad įstaiga visiškai nutraukė veiklą ir gali būti išregistruota iš Juridinių asmenų registro, įstaiga skolininkų ir kreditorių bei turto neturi. Vadinasi, nebeliko vienos iš dalyvavusios nagrinėjamos bylos procese šalies (atsakovės), todėl teismui atsirado pareiga spręsti jos procesinių teisių perėmimo klausimą.

9626.

97Pagal CPK 48 straipsnį, reglamentuojantį procesinių teisių perėmimą, procesinis teisių perėmimas yra nulemtas materialiųjų subjektinių teisių perėmimo ginčo teisiniame santykyje galimybės. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra materialiųjų subjektinių teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Juo gali būti fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai. Perėmęs materialiąsias teises, asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Procesinio teisių perėmimo apimtį taip pat lemia atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimtis: jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, tai negalima perimti ir atitinkamų procesinių teisių ir pareigų, susijusių su atitinkamų materialiųjų teisių gynyba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008).

9827.

99CK 6.128 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad juridinio asmens (kreditoriaus arba skolininko) likvidavimo atveju prievolė baigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys. Taigi, likviduoto juridinio asmens teisių ir pareigų perėjimas kitiems asmenims yra išimtis iš taisyklės, kurios sąlygų egzistavimą turi įrodyti ja besiremiantis asmuo (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas buvusios atsakovės VIFA procesinių teisių perėmimo klausimo apskritai neišsprendė ir nepasisakė, ar vietoje buvusios atsakovės į bylą gali būti įtraukiamas kitas asmuo ar asmenys, galintys būti atsakomybės subjektais (atsakovais) pagal byloje pareikštą reikalavimą dėl atsiskaitymo pagal sutartį CK 6.720 straipsnio 4 dalyje nurodytu pagrindu.

10028.

101Vien tai, kad apeliantė pateikė patikslintą ieškinį ir teismas jį priėmė, savaime dar nereiškia, kad toks procesinis klausimas teismo buvo išspręstas CPK 48 straipsnyje nustatyta tvarka. Priešingai, tokie teismo sprendimo motyvai, kad atsakovės Lietuvos Respublika ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija nėra perėmusios teisių ir pareigų, kylančių iš pradinės atsakovės ir apeliantės sudarytos sutarties, ir joms negali būti reiškiami reikalavimai, susiję su šia sutartimi ar jos vykdymu, leidžia teisėjų kolegijai spręsti, kad teismas, visgi pripažinęs negalimu atsakovės VIFA teisių bei pareigų perėmimą šioje byloje, civilinę bylą turėjo nutraukti (CPK 293 straipsnio 8 punktas).

10229.

103Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nei VIFA likvidavimo akte, nei Juridinių asmenų registre nėra nurodytas pradinės atsakovės VIFA materialiųjų teisių perėmėjas, o tokia nustatyta aplinkybė teisėjų kolegijai neleidžia sutikti su apeliantės pozicija, kad naujų atsakovių nurodymas patikslintame ieškinyje savaime buvo pakankamas pripažinti jas pradinės atsakovės VIFA teisių perėmėjomis. Be to, naujųjų atsakovių pradinės atsakovės teisių perėmėjomis nelaikė ir pati apeliantė, patikslintu ieškiniu pavadintame procesiniame dokumente neprašiusi iš atsakovių 98 000 Eur paslaugų kainos apmokėjimo pagal CK 6.720 straipsnio 4 dalies nuostatas, bet suformulavusi joms reikalavimą kaip likviduotos įstaigos savininkei / jos atstovei dėl žalos už juridinio asmens likvidavimo procese netinkamai atliktus (neatliktus) veiksmus atlyginimo (CPK 13 straipsnis, CK 1.137 straipsnio 1 dalis, 1.138 straipsnis). Taigi, nagrinėjamo ginčo esmė ir apeliantės siekiamas materialusis teisinis rezultatas yra žalos, patirtos valstybei ir jos institucijai netinkamai vykdant jų įsteigtos biudžetinės įstaigos likvidavimo procedūras, atlyginimas.

10430.

105Tai nustačius, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai neišsprendė to ginčo, kurį patikslintu ieškiniu iniciavo apeliantė, nes nepasisakė dėl atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ar nebuvimo (CPK 330 straipsnis), todėl tokie apeliantės skundo argumentai pripažintini pagrįstais. Dėl rūšinio bylos teismingumo

10631.

107Pirmiau identifikavusi, kokio materialiojo teisinio rezultato siekia apeliantė, teisėjų kolegija sprendžia, kad toks ginčas dėl žalos atlyginimo bendrosios kompetencijos teismams yra neteismingas.

10832.

109Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (CPK 36 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 22 straipsnio 2 dalis) (pvz. Specialiosios teisėjų kolegijos teismingumui 2019 m. spalio 23 d. nutartis Nr. T-68/2019).

11033.

111ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą (Viešojo administravimo įstatymo 2 dalies 4 punktas).

11234.

113ABTĮ 17 straipsnyje apibrėžta administracinių teismų kompetencija. ABTĮ 17 straipsnio

1141 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis). Kai ginčas dėl žalos atlyginimo kyla dėl to, kad atsakovas, viešojo administravimo subjektas, veikdamas jam priskirtoje viešojo administravimo srityje neatlieka kokių nors jam priskirtinų organizacinių veiksmų, tai toks ginčas taip pat nagrinėtinas administraciniame teisme (pvz. Specialiosios teisėjų kolegijos teismingumui 2020 m. kovo 25 d. nutartis Nr. T-36/2020).

11535.

116Šioje byloje apeliantė įrodinėja atsakovių, t. y. valstybės ir jos institucijos, kuri priskirtina prie viešojo administravimo subjektų, organizacinių pareigų, susijusių su biudžetinės įstaigos likvidavimu, numatytų Biudžetinių įstaigų įstatyme, netinkamą vykdymą, dėl kurio jai buvo padaryta žala. Šiuos veiksmus atlikdamos atsakovės veikė ne kaip civilinių teisinių santykių, o kaip viešojo administravimo subjektai. Taigi, nagrinėjamos bylos dalykas yra žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimas, atitinkamai, apeliantės keliamas ginčas patenka į ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtą ginčų dėl žalos atlyginimo kategoriją, kurie pagal įstatyme nustatytas rūšinio teismingumo taisykles yra nagrinėtini administraciniame teisme.

11736.

118Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą, bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklių pažeidimas laikomas absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Kadangi pirmosios instancijos teismas, nenutraukęs pradinei atsakovei VIFA iškeltos civilinės bylos, priėmė apeliantės patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo ir jį išnagrinėjo, be to, jį išnagrinėjo ne tik netinkamai (žr. šios nutarties 30 punktą), bet ir pažeisdamas bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklę, o šis pažeidimas sudaro absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimas panaikintinas ir civilinė byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 36 straipsnio 1 dalis).

11937.

120Panaikinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo ir perduodama civilinę bylą nagrinėti administraciniam teismui, dėl kitų šio apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir žyminio mokesčio

12138.

122Apeliantė apeliaciniu skundu taip pat skundžia ir 2019 m. gegužės 16 d. papildomą teismo sprendimą. Šio apeliacinio skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir dėl jų taip pat nepasisakytina, kadangi bylinėjimosi išlaidos skirstomos atsižvelgiant į CPK 93 straipsnyje nustatytas taisykles, t. y. pagal principą „palaimėjęs moka“. Panaikinus dėl ginčo esmės priimtą teismo sprendimą, atitinkamai, panaikintinas ir 2019 m. gegužės 16 d. papildomas teismo sprendimas, kuriuo buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, o dėl jų paskirstymo pasisakys pirmosios instancijos teismas.

12339.

124Panaikinusi pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, teisėjų kolegija, remdamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktu, grąžina žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą, išaiškindama, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

125Lietuvos apeliacinio teismo, Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

126Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

127Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. papildomą sprendimą.

128Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Algoritmų sistemos“ (juridinio asmens kodas 125774645) 1 695 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį, sumokėtą pagal 2019 m. gegužės 17 d. mokėjimo nurodymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,Algoritmų sistemos” 2018 m. vasario 15 d. kreipėsi į... 8. 2.... 9. Ieškovė, atsižvelgdama į aplinkybę, kad vykstant nagrinėjamos bylos... 10. 3.... 11. Ieškovė ieškinį dar kartą patikslino 2018 m. lapkričio 26 d., antrąja... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad ji buvo laimėjusi Vaikų išlaikymo fondo... 14. 5.... 15. Ieškovės teigimu, ne nuo jos priklausančių aplinkybių per sutartyje... 16. 6.... 17. Tokioje situacijoje, pasak ieškovės, ji Lietuvos Respublikos civilinio... 18. 7.... 19. Taip pat egzistuoja visos CK numatytos sąlygos antrosios atsakovės –... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinio dalį... 24. 3 120 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 25. 9.... 26. Teismas nustatė, kad informacinės sistemos diegimo etapas pagal jų viešo... 27. 10.... 28. Teismas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 2 d. audito ataskaitoje buvo... 29. 11.... 30. Teismas nurodė, kad per sutartyje nustatytą terminą visi darbai nebuvo... 31. 12.... 32. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir tokius ieškovės argumentus, kad Lietuvos... 33. 13.... 34. Teismo vertinimu, ieškovės reikalavimas dėl VIFA 2018 m. sausio 16 d. rašto... 35. III.... 36. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. 14.... 38. Ieškovė UAB ,,Algoritmų sistemos“ apeliaciniuose skunduose prašo: (1)... 39. 14.1.... 40. Ieškovė atliko esminę darbų dalį, šią aplinkybę patvirtina byloje... 41. 14.2.... 42. Sutartyje numatyti visi darbai nebuvo atlikti per numatytą terminą dėl... 43. 14.3.... 44. Paslaugų gavėja nesudarė sąlygų darbams atlikti, o vėliau apskritai... 45. 14.4.... 46. Teismo sprendimo dalis dėl atsakovių civilinės atsakomybė yra visiškai be... 47. 14.5.... 48. Paslaugų gavėja buvo biudžetinė įstaiga, kurios atžvilgiu taikytinas... 49. 14.6.... 50. Papildomas ir savarankiškas (kitas) teisinis pagrindas atsakovių atsakomybei... 51. 14.7.... 52. Atsakovės netinkamai atliko biudžetinės įstaigos likvidavimo procedūras,... 53. 14.8.... 54. Abi atsakovės prisidėjo prie žalos atsiradimo, o specialiuosiuose teisės... 55. 14.9.... 56. Papildomu sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas iš esmės sudaro... 57. 15.... 58. Atsakovė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija... 59. 15.1.... 60. Ieškinio dalykas ir pagrindas nėra tinkamai suformuluoti, nėra aišku, kokiu... 61. 15.2.... 62. Nenustačius konkrečios pareigos neatlikimo arba netinkamo atlikimo,... 63. Nr. D5-276 matyti, kad likviduojama įstaiga neturėjo jokio teisės aktų... 64. 15.3.... 65. Nei ieškiniu, nei bet kokiu kitu dokumentu ieškovė neginčijo nei... 66. 15.4.... 67. Ieškovė nebuvo ir net nebandė tapti likviduojamos biudžetinės įstaigos... 68. 15.5.... 69. Nei viena atsakovė negali veikti VIFA vardu, pati ieškovė nepabaigė vykdyti... 70. 15.6.... 71. Bylinėjimosi išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos, bylos medžiaga didelės... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV.... 74. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. 16.... 76. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 77. 17.... 78. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas šių teisės normų aiškinimo... 79. 18.... 80. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad proceso įstatymai... 81. 19.... 82. Teismas, pripažinęs ieškinio faktiniu pagrindu nurodytas aplinkybes... 83. 20.... 84. Nagrinėjamu atveju apeliantė UAB ,,Algoritmų sistemos“ 2018 m. vasario 15... 85. 21.... 86. Bylos nagrinėjimo metu nelikus subjekto, kuriam buvo nukreipti apeliantės... 87. 2018 m. gegužės 3 d. parengiamąjį teismo posėdį, o teismas jam leido... 88. 22.... 89. Dar viename patikslintu ieškiniu pavadintame procesiniame dokumente, kuris... 90. 23.... 91. Apeliantė 2018 m. lapkričio 26 d. pateiktame patikslintame ieškinyje be... 92. 24.... 93. Kaip buvo nurodyta pirmiau, pirmosios instancijos teismas šį apeliantės 2018... 94. 25.... 95. Iš byloje esančio išrašo iš Juridinių asmenų registro matyti, kad Vaikų... 96. 26.... 97. Pagal CPK 48 straipsnį, reglamentuojantį procesinių teisių perėmimą,... 98. 27.... 99. CK 6.128 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad juridinio asmens (kreditoriaus... 100. 28.... 101. Vien tai, kad apeliantė pateikė patikslintą ieškinį ir teismas jį... 102. 29.... 103. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nei VIFA likvidavimo... 104. 30.... 105. Tai nustačius, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai... 106. 31.... 107. Pirmiau identifikavusi, kokio materialiojo teisinio rezultato siekia... 108. 32.... 109. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bylos rūšinį teismingumą... 110. 33.... 111. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia... 112. 34.... 113. ABTĮ 17 straipsnyje apibrėžta administracinių teismų kompetencija. ABTĮ... 114. 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas... 115. 35.... 116. Šioje byloje apeliantė įrodinėja atsakovių, t. y. valstybės ir jos... 117. 36.... 118. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą, bylų rūšinio... 119. 37.... 120. Panaikinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2019 m. balandžio 17 d.... 121. 38.... 122. Apeliantė apeliaciniu skundu taip pat skundžia ir 2019 m. gegužės 16 d.... 123. 39.... 124. Panaikinusi pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl absoliutaus jo... 125. Lietuvos apeliacinio teismo, Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 126. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir... 127. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. papildomą... 128. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Algoritmų sistemos“...