Byla 2-555-163/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui N. J., atsakovui A. J., jo atstovei advokatei V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. J. 793 442 Lt žalą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog 2010-07-22 nutartimi iškėlus UAB „Navalio jūrų agentūra“ bankroto bylą, UAB „Bankroto administratorių biuras“ buvo paskirta UAB „Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratoriumi. Po bankroto bylos iškėlimo buvusiam bendrovės direktoriui A. J. kilo pareiga perduoti administratoriui bendrovės turtą ir visus dokumentus. Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2010-11-23, o atsakovas dokumentus perdavinėjo iki 2011 m. birželio mėn. Atsakovas daugiau kaip šešis mėnesius uždelsė tinkamai perduoti bendrovės turtą ir dokumentus administratoriui, dalies turto ir dokumentų iki šiol neperdavė. Atsakovui neįvykdžius ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. numatytos pareigos bankrutuojančiai įmonei buvo padaryta žala. Žalos dydį patvirtina 2010-12-31 UAB „Navalio jūrų agentūra“ finansinės atskaitomybės duomenys, pagal kuriuos įmonė turėjo turto už 949 175 Lt, iš kurių neperduoto turto trūkumas sudaro 793 442 Lt. Dėl buvusio įmonės direktoriaus kaltės pavėluotai perdavus ar iš viso neperdavus įmonės turtą ir dokumentų, įmonė neturėjo galimybės realizuoti turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovui neperdavus debitorinių įsiskolinimų – 905 229 Lt patvirtinančių dokumentų, bankroto administratorius prarado galimybę tinkamai ir operatyviai administruoti šiuos įsiskolinimus. Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, kurie pagrįstų, kad įmonės balanse apskaitytas konkretus turtas 793 442 Lt sumai buvo perliestas tretiesiems asmens, todėl laikytina, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas bankroto administratoriui dėl atsakovo kaltės ir pareigų nevykdymo, todėl atsakovas turi atlyginti įmonei padarytą žalą pagal balanse apskaityto ir neperduoto turto vertę.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog įmonės materialusis turtas, kurį įmanomą fiziškai perduoti, bei dokumentai buvo administratoriui perdavinėjami siunčiant juos paštu. Visi BUAB „Navalio jūrų agentūra“ dokumentai administratoriui yra pateikti, materialusis turtas perduotas. Liko neperduoti tik areštuoti biuro baldai bei jūriniai konteineriai, esantys Vilniuje, Panerių geležinkelio stotyje. Jokios realios žalos BUAB „Navalio jūrų agentūra“ nėra patyrusi (b. l. 47-50).

6Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

9A. J. nuo 2006 m. sausio 17 d. iki 2010 m. lapkričio 23 d. buvo UAB „Navalio jūrų agentūra“ direktorius (t. I, b. l. 33). Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartimi UAB „Navalio jūrų agentūra“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nutartimi buvo nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ valdymo organai (vadovas, savininkas-akcininkai) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus iki 2010 m. rugpjūčio 3 d., t. y. dokumentų perdavimui nustatytas 12 d. terminas (t. I, b. l. 10-12). Ši nutartis įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 23 d. (t. I, b. l. 14-18). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo R. K. 2010 m. lapkričio 25 d. pranešimu, kuris išsiųstas 2010 m. gruodžio 2 d., informavo UAB „Navalio jūrų agentūra“ direktorių ir akcininką A. J. iki 2010 m. gruodžio 6 d. perduoti nurodytus dokumentus ir suteikti reikalingą informaciją (t. I, b. l. 19). Direktoriui neperdavus prašomų dokumentų Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi buvo nustatytas 15 dienų terminas per kurį bankrutuojančios UAB „Navalio jūrų agentūra“ valdymo organai turi įvykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį perduoti paskirtajam bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (t. I, b. l. 22-23). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2010 m. gruodžio 28 d. raštu A. J. nurodė perduoti bendrovės turtą ir dokumentus iki 2011 m. sausio 3 d. (t. I, b. l. 24). Atsakovui to nepadarius, Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. išdavė vykdomąjį raštą (t. I, b. l. 26-27), kurį bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2011 m. sausio 28 d. perdavė vykdyti antstolei B. T. (t. I, b. l. 28). Atsakovas 2011 m. kovo 7 d. išsiuntė bankroto administratoriui raštą, kad jo reikalavimą perduoti turtą ir dokumentus įvykdys, o 2011 m. balandžio 7 d. informavo bankroto administratorių, kad dokumentai bus pradėti siųsti nuo 2011 m. balandžio 11 d. A. J. bankroto administratoriui paštu išsiuntė dokumentus 2011 m. balandžio 27 d., 2011 m. gegužės 10 d., 2011 m. gegužės 11 d., 2011 m. gegužės 17 d, 2011 m. gegužės 21 d. 2011 m. gegužės 25 d., 2011 m. gegužės 28 d., 2011 m. gegužės 30 d., 2011 m. gegužės 31 d. Automobilis ( - ) perduotas 2011 m. gegužės 27 d., multifunkcinis fakso aparatas HP Laser Jet, skaitmeninis fotoaparatas N. C. išsiųsti per kurjerius UAB „DPD Lietuva“ 2011 m. gegužės 31 d. Su dokumentais bankroto administratoriui buvo perduotas UAB „Navalio jūrų agentūra“ balansas 2009 m. rugsėjo 1 d. (t. I, b. l. 36), taip pat 2010 m. gruodžio 31 d. sudarytas balansas už 2010 m. (t I, b. l. 65-66).

10Dėl bendrovės vadovo atsakomybės

11Nagrinėjamojoje byloje ieškinį buvusiam įmonės vadovui (vieninteliam jos akcininkui) dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu vadovo (atsakovo) neteisėtu neveikimu, t. y. įmonės turto ir dokumentų neperdavimu bankroto administratoriui po to, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, padaryta žala bankrutavusiai UAB „Navalio jūrų agentūra“.

12Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reglamentuoti (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1-3 dalys, 2.87 straipsnis. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

13Įstatyme nustatyta, kad tuo atvejų, kai įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.).

14Teismui iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jie turi pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Taip pat jiems lieka pareiga įstatymų nustatyta tvarka atsakyti už įmonei padarytą žalą. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau - ĮBĮ) nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Nustačius, kad turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo (nagrinėjamu atveju direktoriaus) kaltės ir pareigų nevykdymo, direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (CK 2.87, 6.245-6.249, 6.263 str.).

15Nagrinėjamojoje byloje ieškovės pradinis reikalavimas buvo atlyginti 1 300 326,53 Lt žalą, atsiradusią buvusiam direktoriui neperdavus administratoriui turto ir dokumentų pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. balansą. Teismo posėdžio vykusio 2013 m. liepos 5 d. metu ieškovės atstovas sutikslino savo reikalavimus, atsisakė dalies padarytos žalos dydžio ir prašė priteisti iš atsakovo 793 442 Lt žalą, remdamasis tuo, kad atsakovas, kaip buvęs UAB „Navalio jūrų agentūra“ akcininkas ir direktorius, veikė nesąžiningai ir neperdavė administratoriui bendrovės turto ir dokumentų. Ieškovė nurodė, kad pagal balansą iš ilgalaikio turto neperduota materialus turtas medžio masyvo medinės lentynos, kurių vertė 6 634,00 Lt, finansinis turtas 12 501,00 Lt. Iš materialaus turto perduoto automobilio ( - ) vertė yra 1 200 Lt, nors balanse nurodyta 4 888,00 Lt. Iš trumpalaikio turto neperduota dokumentų dėl išankstinių apmokėjimų 186 921,00 Lt sumai ir iš skolininkų gautinų 583 698,00 Lt sumų (t. III, b. l.173).

16Dėl medžio masyvo medinių lentynų

17Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ nuosavybės teise priklausė medžio masyvo medinės lentynos, kurių vertė balanse nurodyta 6 634,00 Lt. Perduodamas turtą bankroto administratoriui atsakovas minėtų lentynų neperdavė, 2011 m. rugsėjo 28 d. jis raštu nurodė bankroto administratoriui, kad minėtos lentynos randasi adresu ( - ). Atsakovo nurodytame pastate yra daug įmonių ir bendrovių, todėl, kaip paaiškino ieškovės atstovas, bankroto administratorius nuvykęs nurodytu adresu, nežinojo kur kreiptis ieškant lentynų. 2012 m. gegužės 7 d. raštu bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti informaciją apie tikslią medžio masyvo lentynų saugojimo vietą, t. y. asmens, laikančio (saugančio) turtą pavadinimą, vardą, pavardę, adresą ir kt. (t. III, b. l. 10). Apie tai buvo nurodyta 2013 m. liepos mėnesio 5 d. teismo posėdyje, kurio metu atsakovas sutikslino lentynų buvimo vietą ir nurodė, kad jos yra saugomos UAB „Ad Rem“ patalpose, esančiose ( - ) (t. III, b. l. 186, 189). UAB „AD REM LEZ“, kurios buveinė ( - ), atsakydama į bankroto administratoriaus paklausimą nurodė, kad jos patalpose nesandėliuojamas ir nesaugomas UAB „Navalio jūrų agentūra“ turtas – medžio masyvo lentynos (t. V, b. l. 3). 2013 m. gruodžio 30 d. teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad šios lentynos saugomos ne UAB „Navalio jūrų agentūra“ vardu, o jo vardu.

18Realiai neįvykdžius pareigos perduoti turtą administratoriui, savo teiginius, kad turtas yra išlikęs ir kaltės dėl pasyvaus elgesio- turto neperdavimo administratoriui-nėra, turi įrodyti atsakovas (CPK 12, 178 str.). Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad medžio masyvo lentynos yra išlikusios ir saugomos. Teismas šiuos atsakovo teiginius vertina kritiškai. Atsakovas, nagrinėjant bylą teisme turėjo galimybę perduoti jas ieškovei, tačiau to nepadarė. Teismo vertinumu, nei aplinkybė, kad neperduotas turtas yra išlikęs, nei atsakovo pateikti argumentai savo pasyviam elgesiui pateisinti, nėra įtikinami. Jokių įrodymų, patvirtinančių realų turto buvimą, turto buvimo vietą, atsakovas nepateikė, jis neįrodė, kad turtas nėra prarastas ir dėl pateisinamų priežasčių neperduotas administratoriui. Toks atsakovo elgesys neatitinka įstatymų reikalavimų, nustatytų bendrovės vadovui, pažeidžia bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių interesus, daro jiems žalą, nes negalima atgauti turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus, neatitinka ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

19Esant išdėstytoms aplinkybėms reikalavimas dėl 6 634,00 Lt žalos už neperduotą turtą priteisimo tenkintinas.

20Dėl finansinio 12 501,00 Lt turto

21Ieškovė nurodė, kad atsakovas neperdavė jai finansinio turto 12 501,00 Lt sumoje, nors balanse toks turtas nurodytas. Atsakovas nurodė, kad 12 501,00 Lt buvo sumokėti kaip įnašas steigiant UAB „Klaipėda Container Freight Station“. Iš pateiktos steigimo sutarties matyti, kad UAB „ADORA“ ir UAB „Navalio jūrų agentūra“ 2006 m. birželio 20 d. susitarė steigti UAB „Klaipėda Container Freight Station“, įsigyjant po penkis šimtus vardinių paprastųjų akcijų už 50 000 Lt sumą. Sutartyje buvo nustatytas akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai: 25 procentus įstatinio kapitalo dydžio įnašus steigėjai įneša į bendrovės kaupimo sąskaitą per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, o likusią sumą steigėjai įneša iki 2007 m. birželio 19 d. (t. III, b. l. 194-196). 25 procentai nuo 50 000 Lt sudaro 12 500 Lt, kuriuos UAB „Navalio jūrų agentūra“ įnešė pagal steigimo sutartį. Atsakovas paaiškino, kad tęsti steigimo sutartyje nustatytus mokėjimus bendrovė buvo finansiškai nepajėgi, todėl neįnešė likusių 37 500 Lt. Pagal steigimo sutarties 4.3 punktą, jeigu akcijas pasirašęs asmuo per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą akcijų neapmoka, laikoma, kad akcijas įgijo pati bendrovė ir akcijų pasirašymo sutartis su tuo asmeniu negalioja, įnašai už pasirašytas akcijas negrąžinami. Nors bankroto administratoriui UAB „Klaipėda Container Freight Station“ steigimo sutartis nebuvo perduota, tačiau atsakovas 2013 m. liepos 22 d. pateikė teismui, ši sutartis patvirtina atsakovo nurodytas aplinkybes dėl 12 500 Lt įmokų sumokėjimo steigiant UAB „Klaipėda Container Freight Station“, jų negrąžinimo toliau nevykdant sutartį, todėl tai, kad steigimo sutartis laiku nebuvo perduota bankroto administratoriui nėra pagrindas žalai atsirasti, šioje dalyje ieškinys netenkintinas.

22Dėl automobilio VW Golf perdavimo

23Ieškovė nurodo, kad automobilis ( - ) gamybos, valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė balanse buvo nurodyta 4 888,00 Lt, buvo perduotas su trūkumais dėl kurių jo vertė yra 1 200,00 Lt, todėl bendrovei padaryta 3 688,00 Lt žala. Kaip įrodymą ieškovė pateikė 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Oldvila“ atliko minėto automobilio išorinės apžiūros metu nustatytų defektų aktą (t. III, b. l. 9). Tai, kad 1997 m. gamybos automobilio ( - ) vertė balanse nurodyta 4 888,00 Lt, nors ieškovės manymu jo vertė tik 1 200 Lt, neįrodo, kad tikroji automobilio vertė ir buvo 4 888,00 Lt ir, kad įmonei padaryta 3 688,00 Lt žala. Nuolatos naudojamas 14 metų senumo automobilis nusidėvi, todėl jo vertė nebūtinai turi atitikti likutinę vertę pagal apskaitos dokumentus. Byloje yra pateikti duomenys apie automobilio ( - ) išorinės apžiūros metu nustatytus defektus. Akte taip pat nurodoma, kad automobilis techniškai netvarkingas, neeksploatuotinas, tačiau kuo remiantis daroma tokia išvada, nenurodoma, tai patvirtinantys įrodymai nepateikti. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ginčo automobilis iš Klaipėdos į Vilnių nuvažiavo savo eiga, jis buvo perduotas Vilniuje 2011 m. gegužės 27 d., todėl teismas kritiškai vertina įrašą akte, kad automobilis neeksploatuotinas. Nagrinėjamojoje byloje nepateikta įrodymų kokia buvo automobilio būklė ir kokia buvo jo reali vertė iki perdavimo, bei kokia jo reali vertė po perdavimo, ieškovė nepateikė įrodymų, kad automobilio vertė atitiko jo vertei pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. kad jo reali vertė buvo 4 888,00 Lt, jos teiginiai pagrįsti tik subjektyviu aplinkybių vertinimu, todėl reikalavimas dalyje dėl 3 688,00 Lt nuostolių priteisimo negali būti tenkinamas.

24Dėl išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų

25Pagal atsakovo sudarytą balansą įmonės trumpalaikį turtą sudaro 186 921,00 Lt išankstiniai apmokėjimai ir 718 308,00 Lt gautinos sumos. Ieškovė nurodo, kad atsakovui neperdavus debitorinį įsiskolinimą patvirtinančių dokumentų (užsakymų, sutarčių, paslaugų perdavimo aktų, skolų suderinimo, susirašinėjimo dokumentų ir kt.) administratorius prarado galimybę tinkamai ir operatyviai administruoti šiuos įsiskolinimus ir išieškoti juos iš skolininkų, tokiu būdu įmonei buvo padaryta 770 619,00 Lt žala (186 921,00 Lt. išankstiniai apmokėjimai ir 583 698,00 Lt gautinos skolos).

26Ieškovė yra pateikusi teismui debitorinių skolų, kaip gautinų sumų, iššifravimą (t. III, b. l. 175).

27Nagrinėjant bylą teisme atsakovas, aiškindamas aplinkybes dėl kurių susidarė debitorinis įsiskolinimas nurodė, kad:

28- su įmonėmis OLVERA ESTATE (skola 18 171,15 Lt), techninių paslaugų „Kotenas“ (skola 3 181,91 Lt), STA LOGISTICS (skola 767,87 Lt), Transfreight Corpotration (skola 508,07 Lt), UAB „Baltfima“ (skola 567,22 Lt), UAB „M. A. Fleiber“ (skola 5 584,35 Lt), UAB „Ribosa“ (skola 172,81 Lt), UAB „Softimus“ (skola 54 301,69 Lt), WARTBERG (skola 65,25 Lt), YORK Management (skola 1 593,02 Lt), Asco Group (skola 3 242,29 Lt) buvo susitarta dėl pervežimo jūros transportu (konosamentas), todėl bankroto administratoriui buvo perduotos tik sąskaitos ir apmokėjimai, rašytinės sutartys dėl paslaugų sudaromos nebuvo, todėl ir neperduotos;

29- įmonė ITK Internationales (skola 25 239,97 Lt) elektroninio susirašinėjimo metu užsakė krovinio (ventiliatorių) pervežimo paslaugą. Už 10 reisų apmokėjo, o nuo kitų 10 reisų atsisakė, todėl buvo išrašyta sąskaita baudai ir prastovai apmokėti. Apmokėjimai nebuvo atlikti, elektroninis susirašinėjimas neišsaugotas, todėl administratoriui neperduotas;

30- A. V. (skola 2 613,60 Lt) skolingas už įmonės baldų nuomą. Rašytinė sutartis dėl baldų nuomos sudaryta nebuvo. Dėl šios skolos bendrovė 2010-11-23 su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, tačiau nesumokėjus žyminio mokesčio 2011 m. kovo 14 d. nutartimi ieškinys atsisakytas priimti, dokumentai grąžinti bendrovei, 2011 m. birželio 16 d. perduoti bankroto administratoriui. A. V. skolos nepripažįsta;

31- su užsienio įmonės LANXI VEGA (skola 52,20 Lt), SHTERN E. U. FOOD (skola 73,08 Lt), TPS SEA (skola 49,59 Lt), WARTBERG (skola 65,25 Lt), A. P.M. (skola 68,22 Lt), CARGOCARE (skola 335,72 Lt), I.C.E.TRANSPORT (skola 48,10 Lt) buvo atsiskaitinėjama užsienio valiuta, todėl įsiskolinimai galėjo gautis dėl užsienio valiutos kurso svyravimų;

32- OAO „TOLYATI AZOT“ (skola 339 965,92 Lt) pagal 2008 m. sutartį užsakė pastatyti jūrų uostąPo pusės metų sutartį nutraukė dėl lėšų trukumo. Dalis darbų buvo padaryta, tačiau su bendrove OAO „TOLYATI AZOT“ pilnai neatsiskaitė. Bendrovė bylinėjosi Rusijos arbitraže, tačiau buvo priimtas jai nepalankus sprendimas;

33- su Teo. LT (skola 1 210,00 Lt) žodžiu buvo sutarta, kad TEO. LT naudosis žinybine telefono stotimi ir mokės nuomos mokestį, todėl jiems buvo išrašyta sąskaita, tačiau TEO. LT jos neapmokėjo;

34- UAB „ERGO LIETUVA“ (skola 109 322,55 Lt) bendrovė buvo apsidraudusi. Įvykus draudiminiam įvykiui draudimo bendrovė neatlygino nuostolių. 2008 m. gegužės 19 d. su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo kreiptasi į teismus, tačiau ieškinys paliktas nenagrinėtu;

35- su ŽŪK „RASEINIŲ JAVAI“ (skola 17 015,07 Lt) rašytinė sutartis sudaryta nebuvo. Bendrovė šiam kooperatyvui teikė paslaugas, už kurias buvo sumokėta avansu. Kooperatyvui atsisakius paslaugų, jų bendrovė per kelis kartus grąžino sumokėtą avansą, tačiau gal būt grąžino per daug arba balanse klaidingai nurodyta, kad kooperatyvas skolingas;

36- įmonei Nort Western Shipping CO (skola 112 891,90 Lt) UAB „Navalio jūrų agentūra“ apmokėjo pateiktą sąskaitą už prastovą, tačiau negavo iš jų prastovą patvirtinančių dokumentų, todėl įmonę įrašė į skolininkus;

37- bendrovės darbuotojams A. B. (skola 9 830,57 Lt), J. S. ((skola 3 800 Lt), Č. L. (skola 3 193,55 Lt) avansu buvo apmokėtos komandiruotės išlaidos: A. B. buvo komandiruotas į Vietname vykstantį seminarą, Č. L. buvo komandiruotas į darbą Toljatyje, Rusijoje, J. S. buvo komandiruotas į Ukrainą. A. B. ir Č. L. į komandiruotes išvyko, pavestą darbą atliko, tačiau į buhalteriją nepristatė tai patvirtinančių dokumentų, todėl išmokėtos sumos buvo įrašytos kaip skola. J. S. į darbą neatvyko, atsakovas 2010-07-30 su ieškiniu dėl žalos atlyginimo kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, tačiau, neįvykdžius teismo 2010-08-25 nutartimi nustatyto įpareigojimo sumokėti 2 276,00 Lt žyminį mokestį, ieškinys pripažintas nepaduotu ir grąžintas ieškovui;

38- A. V. įmonė „Alva“ (skola 44,94 Lt) teikė bendrovei komunalines paslaugas, skola galėjo gautis per klaidą permokėjus pateiktas sąskaitas;

39- įmonė Active Communications Europe (skola 4 972,97 Lt) bendrovei atliko pervežimo paslaugas, rašytinė sutartis nesudaryta, buvo susitarta satelitiniu ryšiu per laivo kapitoną. Įmonė pervežimo paslaugas atliko, tačiau nepateikė dokumentų, kurių pagrindu jai 2009-01-23 buvo pervesta 4 972,97 Lt, todėl balanse įrašyta skola;

40- advokatui A. B. (skola 2 400 Lt) buvo sumokėta grynais pinigais už atstovavimą civilinėje byloje su UAB „Adora“. Tai patvirtinančių dokumentų bendrovė negavo, todėl advokatas įrašytas į skolininkų sąrašą. Analogiškai į skolininkų sąrašą įrašyta advokatė I. M., kuriai už teisines paslaugas buvo sumokėta 100 Lt grynais pinigais. Abu advokatai paslaugas bendrovei suteikė;

41- įmonei Baltic Foods (skola 2 968,74 Lt) buvo permokėta už rapso krovinio transportavimą, pervedimus darydavo jis pats, kodėl permokėjo nepamena, rašytinė sutartis dėl pervežimų sudaryta nebuvo;

42- su įmone A. K. reklamos (skola 177,00 Lt) sutartis sudaryta nebuvo, ši įmonė teikdavo bendrovei reklamos paslaugas. Kodėl atsirado 177,00 Lt permoka paaiškinti negali;

43- iš įmonės Delino Management (skola 19 335,68 Lt) bendrovė samdė laivą „Egora“, ar buvo sutartis nepamena, bet visi dokumentai perduoti administratoriui. Už laivą avansu pervedė 19 335,68 Lt, tačiau laivo įmonė nesuteikė;

44- iš įmonės OOCL (skola 8 371,51 Lt) bendrovė pirko konteinerių transportavimo laivais paslaugas, sutarčių nebuvo, paslaugos buvo užsakytos elektronine žinute. 8 371,51 Lt galėjo būti avansas;

45- kodėl į skolininkų sąrašą įtraukta įmonė Transfeight corporacion (skola 14 704,20 Lt) nežino, nes neturi sąskaitų, iš kurių būtų galima pasakyti išsamiau;

46- kodėl susidarė UAB „Falck security“ 0,70 Lt skola taip pat nežino, matomai buvo permoka už paslaugas;

47- UAB „Komsaras“ (skola 254,66 Lt) aptarnavo UAB „Navalio jūrų agentūra“ orgtechniką. Sutartis su šia bendrove sudaryta nebuvo, tiesiog, esant reikalui, buvo iškviečiami specialistai. Pinigai 254,66 Lt sumoje jiems buvo pervesti už suteiktas paslaugas;

48- UAB „Maersk Lietuva“ (skola 1 221,40 Lt) bendrovei teikė krovinių transportavimo jūrų konteineriuose paslaugas, kodėl balanse įrašyta jų skola 1 221,40 Lt paaiškinti negali, sutartis nebuvo sudaryta.

49- su UAB „Omnitel“ (skola 1 251,98 Lt) sutartis buvo sudaryta 2006 m. 2009 m. viduryje sutartis buvo sustabdyta, 2009 m. rugsėjo-spalio mėn. sumokėta pavedimu 5 000,00 Lt, kodėl įrašyta skola nežino, gal buvo permoka;

50- UAB „SEKARGAS IR KOMPANIJA“ (skola 274,94 Lt) teikė bendrovei paslaugas, sutartis nesudaryta. Skola susidarė matomai permokėjus 274,94 Lt;

51- UAB „Tek Poseidon“ (skola 156,00 Lt) skola galėjo gautis dėl valiutų kurso svyravimų arba dėl permokos;

52- Su UAB „VPA Logistics“ (skola 253,95 Lt) nėra nei sutarčių, nei susirašinėjimo, kodėl jie kaip 235,95 Lt skolininkai įrašyti į balansą pasakyti negali;

53- UAB „Lietuva Statoil“ (skola 181,89 Lt) galėjo būti permoka;

54- Všį „Eikneta“ (skola 100 Lt) avansinė įmoka už paslaugas.

55Taigi, nagrinėjamojoje byloje ieškovas žalos atsiradimą sieja su skolą patvirtinančių dokumentų, t. y. užsakymų, sutarčių, paslaugų perdavimo aktų, skolų suderinimo, susirašinėjimo dokumentų ir kt. neperdavimo bankroto administratoriui. Atsakovas nurodo, kad sutartys nebuvo sudarinėjamos, susitarimai buvo daromi elektroniniu būdu ar telefono skambučiais. Sprendžiant dėl sutarčių sudarymu pervežant jūriniu transportu, pirmiausia vertintinos pervežimų jūra srityje priimtų nacionalinių ir tarptautinių (prie kurių Lietuva yra prisijungusi) teisės aktų nuostatos. Prekybinės laivybos įstatymas reglamentuoja santykius, atsirandančius jūrų laivais vežant krovinius, bagažą ir keleivius, nustato darbo laive santykius tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys (Prekybinės laivybos įstatymo 1 straipsnis; čia ir toliau – 2008 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. X-1628 redakcija, galiojusi nuo 2008 m. liepos 3 d.). Lietuva yra prisijungusi prie 1924 m. Tarptautinės konvencijos dėl teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės), iš dalies pakeistos 1968 m. Briuselio protokolu, iš dalies pakeičiančiu Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Visbiu taisyklės) ir iš dalies pakeistos Protokolu (protokolas dėl SST) (konsoliduotas šių teisės aktų tekstas toliau vadinamas Hagos–Visbiu taisyklėmis). Tarptautiniai kroviniai jūra vežami vadovaujantis Hagos–Visbiu taisyklių pagrindu suvienodintais konosamentais arba panašiais nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais, jei tokie dokumentai yra susiję su prekių vežimu jūra, įskaitant pirmiau minėtą konosamentą arba panašų dokumentą, išduotą remiantis frachtavimo sutartimi arba pagal ją, nuo tada, kai toks konosamentas ar panašus nuosavybę patvirtinantis dokumentas pradeda reglamentuoti vežėjo ir dokumento turėtojo santykius (Hagos–Visbiu taisyklių 1 straipsnio b punktas). Pažymėtina, kad su Hagos–Visbiu taisyklėmis suderinta Prekybinės laivybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostata, jog krovinių vežimo jūra sutarties sudarymo faktą ir jos turinį patvirtina konosamentas ar kitas dokumentas. Hagos–Visbiu taisyklių 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja vežėją tinkamai ir rūpestingai pakrauti, tvarkyti, sukrauti, vežti, laikyti, prižiūrėti ir iškrauti vežamas prekes. Tai – tradicinės vežėjo pareigos. Taisyklių 1 straipsnio e punkte nurodyta, kad prekių vežimas apima laikotarpį nuo momento, kai prekės yra pakrautos į laivą, iki momento, kai jos iškraunamos iš laivo. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 15 punkte nustatyta, kad krovinių vežimo jūra sutartis – susitarimas, pagal kurį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti jūra į paskirties uostą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą frachtą. Šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad krovinių vežimo jūra sutarties sudarymo faktas ir jos turinys patvirtinamas konosamentu. Krovinių vežimo jūra dokumentas (konosamentas) patvirtina sutarties sudarymo faktą ir jo turėtojo nuosavybės teisę į konosamente nurodytą krovinį bei suteikia teisę jo turėtojui disponuoti jūra vežamu kroviniu. Šias teises turi vežėjas, kol krovinio nepristato gavėjui. Konosamentas yra perduodamas dokumentas, jis nurodomas išrašant sąskaitas, todėl nagrinėjamu atveju konosamentai negalėjo būti perduoti bankroto administratoriui.

56Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos atsakovas, kad ir pavėluotai, tačiau perdavė bankroto administratoriui UAB „Navalio jūrų agentūra“ buhalterinius dokumentus. Kad išrašytos sąskaitos ir mokėjimo pavedimai perduoti administratoriui ginčo nėra. Šį faktą patvirtina ir tai, kad ieškovė pateikė teismui atsakovo prašomas sąskaitas ir mokestinius pavedimus. Įrodymų, kad sutartys ir kiti dokumentai patvirtinantys debitorinį įsiskolinimą buvo, tačiau nebuvo perduoti bankroto administratoriui, ieškovė nepateikė. Byloje esantys įrodymai kaip tik patvirtina atsakovo teiginius, kad ieškovės pageidaujamų dokumentų nebuvo: A. V. neigia skolą ir tvirtina, kad sutartis dėl baldų nuomos nebuvo sudaryta; TEO.LT nurodo, kad nesinaudojo bendrovės žinybine telefono stotimi, nebuvo sudariusi sutarties dėl naudojimosi ja, todėl neturi pagrindo mokėti (t. V, b. l. 11). Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas negalėjo perduoti bankroto administratoriui sutarčių, kurios nebuvo sudarytos.

57Balanse nurodyta, kad OAO „TOLYATI AZOT“ skolinga 339 965,92 Lt. Ieškovė nurodo, administratoriui neperduoti visi skolos susidarymą pagrindžiantys ir tinkamai įforminti dokumentai, taip pat bylos vedimui būtini dokumentai, iš pateiktų dokumentų negalima suprasti kokioje stadijoje yra Rusijos arbitraže nagrinėjama byla, kas ir kokiu pagrindu joje atstovauja bendrovę. Nagrinėjant bylą teisme nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ dėl skolos iš OAO „TOLYATI AZOT“ priteisimo, kreipėsi į Rusijos Federacijos Samaros srities arbitražinį teismą, kuris ieškinio nepatenkino. Vėliau, nors jau buvo įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas per jam priklausančią UAB „Eurodoma“ apmokėjo atsakovo samdytai Rusijos bendrovei OOO UK Zevs 7 720 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliacinio skundo padavimu byloje prieš OAO „TOLYATI AZOT“. Byla 2011-03-18 buvo išnagrinėta apeliacine tvarka ir arbitražinio teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Tai rodo, kad atsakovas, nors ir nebeturėdamas įgaliojimų atstovauti UAB „Navalio jūrų agentūra“, ėmėsi priemonių skolai iš OAO „TOLYATI AZOT“ išieškoti, todėl negalima teigti, kad dėl to padaryta žala bendrovei. Ieškovės motyvas, kad apeliacinio arbitražo teismo nutartį buvo galima apskųsti, tačiau jie neturėdami dokumentų to negalėjo padaryti, nereiškia, kad federalinis arbitražas būtų priėmęs kitokį sprendimą ir patenkinęs ieškinį.

58Kaip bendrovės skolininkas 109 322,55 Lt sumai balanse įrašyta UAB „ERGO“. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad bendrovė buvo apsidraudusi UAB „ERGO“, o įvykus draudiminiam įvykiui neatlygino nuostolių. Atsakovas 2008 m. gegužės 19 d. su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (t. IV, b. l. 34-36). Teismo 2009-09-15 nutartimi ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu. Atsakovui apskundus šią nutartį, teismo 2010-10-01 nutartimi atskirasis skundas pripažintas nepaduotu. Ši nutartis įsiteisėjo 2011-04-21 (t. IV, b. l. 28-33). Atsakovas 2010-11-30, jau įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu priteisti iš atsakovo UAB ERGO Lietuva“ 109 322,55 Lt (t. IV, b. l. 41-42). Teismas 2010-12-03 nutartimi atsisakė priimti ieškinį, nes jį padavė neįgaliotas asmuo. Atsakovas 2010-12-15 atskiruoju skundu apskundė šią teismo nutartį. Teismas 2010-12-20 nutartimi atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą. Ši nutartis įsiteisėjo 2011-04-14 (t. IV, b. l. 37-38, 39, 40).

59Į balansą įtraukti duomenys, kad įmonė Nort Western Shipping CO skolinga 112 891,90 Lt, nes jai pravestas išankstinis apmokėjimas. Atsakovas paaiškino, kas UAB „Navalio jūrų agentūra“ apmokėjo Nort Western Shipping CO pateiktą sąskaitą už prastovą, tačiau negavo iš jų prastovą patvirtinančių dokumentų, todėl įmonę įrašė į skolininkus. Ginčo, kad prastovos nebuvo ir apmokėta nepagrįstai, nėra. Kadangi dokumentai patvirtinantys prastovą nebuvo pateikti bendrovei, atsakovas negalėjo jų perduoti ir administratoriui.

60Į balansą kaip skolininkai įrašyti įmonės darbuotojai A. B. (skola 9 830,57 Lt), J. S. ((skola 3 800 Lt), Č. L. (skola 3 193,55 Lt). Atsakovas nurodė, kad A. B. buvo komandiruotas į Vietname vykstantį seminarą, jam buvo apmokėtos išlaidos. A. B. į Vietnamą išvyko, dalyvavo seminare, tačiau jis į buhalteriją nepristatė ataskaitos ir išlaidas pateisinančių dokumentų, todėl buvo įrašytas į skolininkus. Č. L. buvo komandiruotas į darbą Toljatyje, Rusijoje. Jam buvo sumokėta 3 193,55 Lt, darbą jis atliko, tačiau buhalterijai nepateikė ataskaitos ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl buvo įrašytas į skolininkus. Ginčo dėl to, kad minėti darbuotojai buvo išvykę į komandiruotes ir atliko darbus už kuriuos sumokėti pinigai, nėra. Todėl tai, kad buhalterijai nebuvo pristatytos atskaitos ir dokumentai ir šie darbuotojai įrašyti į skolininkus, neįrodo, kad bendrovei buvo padaryta žala. Darbuotojams nepateikus ataskaitos ir dokumentų bendrovei, atsakovas neturėjo galimybės pateikti jų administratoriui, tačiau nesant realios žalos bendrovei, priteisti ją iš atsakovo nėra pagrindo.

61J. S. buvo komandiruotas į Ukrainą, vykdė patikrą plaukiojančio doko ir į Rusiją. Avansu jam buvo išmokėta 3 800 Lt, tačiau J. S. į darbą neatvyko, atsakovas 2010-07-30 su ieškiniu dėl žalos atlyginimo kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, tačiau, neįvykdžius teismo 2010-08-25 nutartimi nustatyto įpareigojimo sumokėti 2 276,00 Lt žyminį mokestį, ieškinys pripažintas nepaduotu ir grąžintas ieškovui (t. IV, b. l. 93-101). Tai, kad tuo laiku UAB „Navalio jūrų agentūra“ jau buvo iškelta bankroto byla, tik teismo nutartis dar nebuvo įsiteisėjusi, patvirtina tą aplinkybę, kad bendrovė neturėjo galimybės sumokėti žyminio mokesčio.

62Įmonė Active Communications Europe, kaip nurodė atsakovas, į skolininkų sąrašą buvo įtraukta, nes nepateikė dokumentų, kurių pagrindu jai 2009-01-23 buvo pervesta 4 972,97 Lt. Pinigai buvo pervesti už atliktas pervežimo paslaugas, susitarta buvo satelitiniu ryšiu per laivo kapitoną, todėl bankroto administratoriui perduoti dokumentų, patvirtinančių apmokėjimo pagrįstumą, negalėjo, tačiau pervežimo paslaugos buvo suteiktos, todėl žala bendrovei nepadaryta.

63Advokatui A. B., atsakovo teigimu, už atstovavimą civilinėje byloje su UAB „Adora“ grynais pinigais buvo sumokėta 2 400 Lt, tai patvirtinančių dokumentų bendrovė negavo, todėl advokatas įrašytas į skolininkų sąrašą. Analogiškai į skolininkų sąrašą įrašyta advokatė I. M., kuriai už teisines paslaugas buvo sumokėta 100 Lt. grynais pinigais. Ginčo, kad advokatai paslaugas bendrovei suteikė, nėra, teigti, kad dėl to buvo padaryta žala negalima. Nagrinėjamojoje byloje surinkti įrodymai kelia abejones balanso, kuriuo savo reikalavimus grindžia ieškovė, teisingumu. Atsakovas negalėjo paaiškinti kodėl į balansą kaip skolininkai įrašytos visa eilė įmonių: UAB „Maersk Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „SEKARGAS IR KOMPANIJA“, UAB „VPA Logistics“, UAB „Statoil Lietuva“, Transfeight corporacion“. UAB „Omnitel“ skolos nepripažįsta, prašo nurodyti už ką arba pagal kokias sąskaitas ji skolinga (t. V, b. l. 9, 14); UAB „SEKARGAS IR KOMPANIJA“ su skola nesutinka, jie nurodo, kad už suteiktas paslaugas UAB „Navalio jūrų agentūra“ jiems skolinga 294 Lt, tai patvirtina byloje esantys įrodymai (t. V, b. l. 15); . UAB „VPA Logistics nurodo, kad nėra skolingi BUAB „Navalio jūrų agentūra, jų argumentai ir juos pagrindžiančių dokumentų kopijos yra perduotos administratoriui (t.5, b, l. 10); UAB „Lietuva Statoil“ skolos nepripažįsta, nurodo, kad BUAB „Navalio jūrų agentūra“ buhalteriniai duomenys yra klaidingi, buhalterinis likutis 2013-10-08 duomenimis yra 0,00 Lt (t. V, b. l. 13). Pats atsakovas pripažįsta, kad ŽŪK „RASEINIŲ JAVAI“ į balansą kaip skolininkas įrašytas klaidingai. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“ vyriausioji buhalterė D. S. nuo 2009 m. spalio 1 d. išėjo iš darbo nesutvarkiusi buhalterinės apskaitos už 2009 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius (t. IV, b. l. 102, 104-104), balansą darė naujai samdytas žmogus, todėl tikėtina, kad jis galėjo būti sudarytas klaidingai. Taip pat tikėtina, kad užsienio įmonių LANXI VEGA (skola 52,20 Lt), SHTERN E. U. FOOD (skola 73,08 Lt), TPS SEA (skola 49,59 Lt), WARTBERG (skola 65,25 Lt), A. P.M. (skola 68,22 Lt), CARGOCARE (skola 335,72 Lt), I.C.E.TRANSPORT (skola 48,10 Lt), su kuriomis buvo atsiskaitinėjama užsienio valiuta, skola gavosi dėl užsienio valiutos kurso svyravimų.

64Iš išdėstyto darytina išvada, kad byloje neįrodyta, jog sutartys ir kiti debitorinį įsiskolinimą pagrindžiantys dokumentai buvo sudaryti, atsakovas negalėjo perduoti bankroto administratoriui nesančių dokumentų, tikėtina, kad 2009 m. balansas sudarytas klaidingai, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas.

65Be to, ieškovė nurodė, kad debitorinės skolos pagrinde atsirado 2006-2007 metais, todėl net ir turėdama dokumentus ji nebūtų galėjusi pareikšti reikalavimus atlyginti dėl sutarties pažeidimo kilusią žalą, nes šiems reikalavimams taikomas bendrasis CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas.

66CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatytos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 6 634,00 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. balandžio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

67CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė šioje byloje atleista nuo 11 934 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Byloje patenkintas 0,80 procentas ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovo priteistina valstybei 95 Lt žyminio mokesčio ir 992 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti.

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

69ieškinį tenkinti iš dalies.

70Priteisti iš A. J. BUAB „Navalio jūrų agentūra“ 6 634,00 Lt Lt (šešis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt keturis litus) žalos atlyginimą.

71Reikalavimą dalyje dėl 786 808,00 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuonių litų) žalos atlyginimo atmesti.

72Bylą dalyje dėl 506 884,56 Lt (penkių šimtų šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt keturių litų 56 centų) žalos atlyginimo nutraukti.

73Priteisti iš A. J. BUAB „Navalio jūrų agentūra“ 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 6 634,00 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. balandžio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

74Priteisti iš A. J. 95 Lt (devyniasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio valstybei.

75Priteisti iš BUAB „Navalio jūrų agentūra atsakovui 992 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

76Laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

77Sprendimas per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovė BUAB ,,Navalio jūrų agentūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti bei priteisti... 6. Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka ir... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 9. A. J. nuo 2006 m. sausio 17 d. iki 2010 m. lapkričio 23 d. buvo UAB „Navalio... 10. Dėl bendrovės vadovo atsakomybės... 11. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį buvusiam įmonės vadovui (vieninteliam jos... 12. Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja... 13. Įstatyme nustatyta, kad tuo atvejų, kai įmonės vadovas nevykdo arba... 14. Teismui iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo... 15. Nagrinėjamojoje byloje ieškovės pradinis reikalavimas buvo atlyginti 1 300... 16. Dėl medžio masyvo medinių lentynų... 17. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Navalio jūrų agentūra“... 18. Realiai neįvykdžius pareigos perduoti turtą administratoriui, savo... 19. Esant išdėstytoms aplinkybėms reikalavimas dėl 6 634,00 Lt žalos už... 20. Dėl finansinio 12 501,00 Lt turto... 21. Ieškovė nurodė, kad atsakovas neperdavė jai finansinio turto 12 501,00 Lt... 22. Dėl automobilio VW Golf perdavimo... 23. Ieškovė nurodo, kad automobilis ( - ) gamybos, valstybinis Nr. ( - ) kurio... 24. Dėl išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų... 25. Pagal atsakovo sudarytą balansą įmonės trumpalaikį turtą sudaro 186... 26. Ieškovė yra pateikusi teismui debitorinių skolų, kaip gautinų sumų,... 27. Nagrinėjant bylą teisme atsakovas, aiškindamas aplinkybes dėl kurių... 28. - su įmonėmis OLVERA ESTATE (skola 18 171,15 Lt), techninių paslaugų... 29. - įmonė ITK Internationales (skola 25 239,97 Lt) elektroninio... 30. - A. V. (skola 2 613,60 Lt) skolingas už įmonės baldų nuomą. Rašytinė... 31. - su užsienio įmonės LANXI VEGA (skola 52,20 Lt), SHTERN E. U. FOOD (skola... 32. - OAO „TOLYATI AZOT“ (skola 339 965,92 Lt) pagal 2008 m. sutartį užsakė... 33. - su Teo. LT (skola 1 210,00 Lt) žodžiu buvo sutarta, kad TEO. LT naudosis... 34. - UAB „ERGO LIETUVA“ (skola 109 322,55 Lt) bendrovė buvo apsidraudusi.... 35. - su ŽŪK „RASEINIŲ JAVAI“ (skola 17 015,07 Lt) rašytinė sutartis... 36. - įmonei Nort Western Shipping CO (skola 112 891,90 Lt) UAB „Navalio jūrų... 37. - bendrovės darbuotojams A. B. (skola 9 830,57 Lt), J. S. ((skola 3 800 Lt),... 38. - A. V. įmonė „Alva“ (skola 44,94 Lt) teikė bendrovei komunalines... 39. - įmonė Active Communications Europe (skola 4 972,97 Lt) bendrovei atliko... 40. - advokatui A. B. (skola 2 400 Lt) buvo sumokėta grynais pinigais už... 41. - įmonei Baltic Foods (skola 2 968,74 Lt) buvo permokėta už rapso krovinio... 42. - su įmone A. K. reklamos (skola 177,00 Lt) sutartis sudaryta nebuvo, ši... 43. - iš įmonės Delino Management (skola 19 335,68 Lt) bendrovė samdė laivą... 44. - iš įmonės OOCL (skola 8 371,51 Lt) bendrovė pirko konteinerių... 45. - kodėl į skolininkų sąrašą įtraukta įmonė Transfeight corporacion... 46. - kodėl susidarė UAB „Falck security“ 0,70 Lt skola taip pat nežino,... 47. - UAB „Komsaras“ (skola 254,66 Lt) aptarnavo UAB „Navalio jūrų... 48. - UAB „Maersk Lietuva“ (skola 1 221,40 Lt) bendrovei teikė krovinių... 49. - su UAB „Omnitel“ (skola 1 251,98 Lt) sutartis buvo sudaryta 2006 m. 2009... 50. - UAB „SEKARGAS IR KOMPANIJA“ (skola 274,94 Lt) teikė bendrovei paslaugas,... 51. - UAB „Tek Poseidon“ (skola 156,00 Lt) skola galėjo gautis dėl valiutų... 52. - Su UAB „VPA Logistics“ (skola 253,95 Lt) nėra nei sutarčių, nei... 53. - UAB „Lietuva Statoil“ (skola 181,89 Lt) galėjo būti permoka;... 54. - Všį „Eikneta“ (skola 100 Lt) avansinė įmoka už paslaugas.... 55. Taigi, nagrinėjamojoje byloje ieškovas žalos atsiradimą sieja su skolą... 56. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos atsakovas, kad ir pavėluotai,... 57. Balanse nurodyta, kad OAO „TOLYATI AZOT“ skolinga 339 965,92 Lt. Ieškovė... 58. Kaip bendrovės skolininkas 109 322,55 Lt sumai balanse įrašyta UAB... 59. Į balansą įtraukti duomenys, kad įmonė Nort Western Shipping CO skolinga... 60. Į balansą kaip skolininkai įrašyti įmonės darbuotojai A. B. (skola 9... 61. J. S. buvo komandiruotas į Ukrainą, vykdė patikrą plaukiojančio doko ir į... 62. Įmonė Active Communications Europe, kaip nurodė atsakovas, į skolininkų... 63. Advokatui A. B., atsakovo teigimu, už atstovavimą civilinėje byloje su UAB... 64. Iš išdėstyto darytina išvada, kad byloje neįrodyta, jog sutartys ir kiti... 65. Be to, ieškovė nurodė, kad debitorinės skolos pagrinde atsirado 2006-2007... 66. CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto... 67. CPK 93 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 69. ieškinį tenkinti iš dalies.... 70. Priteisti iš A. J. BUAB „Navalio jūrų agentūra“ 6 634,00 Lt Lt (šešis... 71. Reikalavimą dalyje dėl 786 808,00 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt... 72. Bylą dalyje dėl 506 884,56 Lt (penkių šimtų šešių tūkstančių... 73. Priteisti iš A. J. BUAB „Navalio jūrų agentūra“ 5 procentų dydžio... 74. Priteisti iš A. J. 95 Lt (devyniasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio... 75. Priteisti iš BUAB „Navalio jūrų agentūra atsakovui 992 Lt (devynis... 76. Laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m.... 77. Sprendimas per 30 d. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...