Byla e2-1454-934/2015
Dėl prekės ženklo pripažinimo ieškovo nuosavybe

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Gintarei Jusčiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Endemik“ atstovui advokatui Artūrui Gutauskui, atsakovo UAB ,,Sosdiagnostika“ atstovui advokatui Nerijui Katiliui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Endemik“ ieškinį atsakovui UAB ,,Sosdiagnostika“ dėl prekės ženklo pripažinimo ieškovo nuosavybe,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2014-02-04 E. M. ir V. G. sudarytą nuosavybės teisės į 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų perleidimo sandorį negaliojančiu; pripažinti 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ nuosavybe, priteisiant šių akcijų kainą iš uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ tiesiogiai E. M.; pripažinti prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ nuosavybe; priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ naudai solidariai iš atsakovų UAB „Sosdiagnostika“ ir UAB „Endemiko tyrimai“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ patirtas su žyminio mokesčio sumokėjimu, teismo nutarčių vykdymu ir advokato pagalba susijusias, taip pat kitas bylinėjimosi išlaidas (T. 1, b. l. 2-7).

3Teisme 2014-10-06 gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio dalies atsisakymo, kuriuo prašė bylą dalyje dėl 2014-02-04 E. M. ir V. G. sudaryto nuosavybės teisės į 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir dėl 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų pripažinimo uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ nuosavybe, priteisiant šių akcijų kainą iš uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ tiesiogiai E. M. nutraukti (T. 1, b. l. 113-114).

42014-10-14 teismas nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir civilinę bylą dalyje dėl 2014-02-04 E. M. ir V. G. sudaryto nuosavybės teisės į 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir dėl 50% UAB „Sosdiagnostika“ akcijų pripažinimo uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ nuosavybe, priteisiant šių akcijų kainą iš uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ tiesiogiai E. M. nutraukė (T. 1, b. l. 115-116).

5Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka.

6Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nesuteikus ieškovui galimybės įgyvendinti jo turėtą pirmenybės teisę ir 50% UAB ,,Sosdiagnostika“ akcijų neteisėtai perleidus V. G. – įvyko ir 2011-12-20 bendradarbiavimo sutarties Nr. B-12-20 (toliau – Bendradarbiavimo sutarties) 4.3 punkte numatyta sąlyga, numačiusi, kad jeigu UAB ,,Sosdiagnostika“ akcijas, nesant ieškovo rašytinio sutikimo, įsigys bent vienas naujas akcininkas, UAB ,,Sosdiagnostika“ įsipareigojo neatlygintinai perleisti ieškovui visas teises į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“. Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punkte numatyta sąlyga teisių į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ neatlygintinam perleidimui laikytina jau įvykusia, nes V. G. jau yra faktiškai įregistruotas 50% UAB ,,Sosdiagnostika“ akcijų savininku. Todėl atsižvelgiant į visas Bendradarbiavimo sutarties nuostatas, žodžio „Endemik“ svarbą ieškovo veikloje, istorinius ieškovo ir UAB ,,Sosdiagnostika“ ryšius ir sąsajas bei paties Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punkto teksto formuluotę – laikytina, kad teisių į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ perleidimui pakanka vien įvykusio UAB ,,Sosdiagnostika“ akcijų perleidimo fakto naujam akcininkui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui teisės į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ nėra perleistos geruoju – UAB ,,Sosdiagnostika“ tokiais veiksmais pažeidžia Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punktą, o kartu ir LR CK 6.200 straipsnyje įtvirtintą pareigą sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. (T. 1, b. l. 2-7).

7Pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas patikslino ieškinio pagrindą ir nurodė, kad paaiškėjus, kad Bendradarbiavimo sutartis nuo 2013-08-09 buvo nutraukta dėl UAB ,,Sosdiagnostika“ kaltės, yra pagrindas reikalauti priteisti iš UAB ,,Sosdiagnostika“ prekės ženklą tuo pačiu teisiniu pagrindu, t. y. Bendradarbiavimo sutarties 4.3 p., tačiau tik remiantis kita alternatyvia šio punkto sąlyga, t. y. nutraukus Bendradarbiavimo sutartį, nepriklausomai nuo nutraukimo priežasčių (T. 2, b. l. 6, 10-13).

8Atsakovas UAB ,,Sosdiagnostika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (T. 1, b. l. 61-62), kuriame prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ginčijamo akcijų perleidimo sandorio sudarymo metu Bendradarbiavimo sutartis jau buvo nutraukta ieškovo iniciatyva nuo 2013-08-09, todėl UAB ,,Sosdiagnostika“ įsipareigojimai pagal Bendradarbiavimo sutartį jau buvo pasibaigę. Todėl ieškovas nebegali reikalauti laikytis Bendradarbiavimo sutartyje buvusių įsipareigojimų. Pripažinus sandorį negaliojančiu, negali būti taikomos sandorio pripažinimo negaliojančiu tokios teisinės pasekmės, kaip nurodo ieškovas. Nutraukus Bendradarbiavimo sutartį, išnyko UAB ,,Sosdiagnostika“ pareiga perleisti teises į prekės ženklą, jei akcijas įsigys bent vienas naujas akcininkas (T. 1, b. l. 61-62).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje ir pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, susijusias su Bendradarbiavimo sutarties nutraukimu ir prekės ženklo pripažinimo ieškovo nuosavybe (T. 1, b. l. 171a-172; t. 2, b. l. 21-22).

10Teismo posėdžio metu atsakovas papildomai nurodė, jog nesutinka su ieškovo reikalavimu, kadangi atsakovo įsitikinimu Bendradarbiavimo sutartis yra niekinė, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms. Taip pat nurodė, jog ieškovas nepragrįstai nutraukė Bendradarbiavimo sutartį, kadangi tam nebuvo pagrindo (T. 1, b. l. 171a – 172; t. 2, b. l. 21-22).

11Ieškinys tenkintinas.

12Ginčo esmė. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl atsakovo atsisakymo, nutraukus Bendradarbiavimo sutartį, neatlygintinai perleisti prekės ženklą „ENDEMIK diagnostika“ ieškovui. Ieškovas įrodinėja, kad nutraukus sutartį, atsakovas turėjo neatlygintinai perleisti prekės ženklą ieškovui, tačiau atsakovas šios Bendradarbiavimo sutartyje numatytos pareigos neįvykdė. Atsakovas įrodinėja, jog Bendradarbiavimo sutartis yra niekinė, kadangi prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms, be to, atsakovo įsitikinimu, nutraukti bendradarbiavimo sutarties nebuvo pagrindo. Ginčo dėl prekės ženklo įregistravimo tarp šalių nekilo.

13Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės.

14Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Bendradarbiavimo sutartis (T. 1, b. l. 44-47). Iš Valstybinio patentų biuro registro duomenų matyti, kad prekės ženklas „ENDEMIK diagnostika“ nuosavybės teise priklauso UAB „ENDEMIK DIAGNOSTIKA“ (T. 1, b. l. 49-50). Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad UAB „ENDEMIK DIAGNOSTIKA“ nuo 2013-09-23 pakeitė pavadinimą į UAB „Sosdiagnostika“ (T. 1, b. l. 8-13). Ieškovas 2013-07-11 raštu Nr. S13/629 pranešė atsakovui, kad nuo 2013-08-09 nutraukia Bendradarbiavimo sutartį (T. 1, b. l. 100). 2013-07-11 raštu Nr. S13/629 ieškovas pranešė atsakovui, kad atsakovui išlieka įsipareigojimas per 1 mėnesį sutarties pabaigos neatlygintinai pašalinti žodį „ENDEMIK“ iš įmonės pavadinimo ir neatlygintinai perleisti ieškovui visas teises į prekės ženklą „ENDEMIK diagnostika“ (T. 1, b. l. 63).

15Byloje nustatytų teisei taikyti reikšmingų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas.

16Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia ir tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju, šalys yra verslininkės, atstovaujamos profesionalių teisininkų, todėl būtent joms tenka procesinė našta pagrįsti savo reikalavimus ar atsikirtimus. Teismas neturi pareigos būti aktyvus, rinkti įrodymų savo iniciatyva, todėl apie tam tikrų faktų buvimą, ar jų nebuvimą, teismas sprendžia pagal šalių byloje pateiktus įrodymus.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslinęs ieškinio pagrindą, nurodė, kad atsakovui pareiga neatlygintinai perleisti ieškovui prekės ženklą atsirado Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punkto pagrindu, t.y., ieškovui vienašališkai nutraukus Bendradarbiavimo sutartį. Byloje nustatyta, kad Bendradarbiavimo sutartimi šalys sutarė, kad „Sutarčiai ar Laboratorinių tyrimų sutarčiai pasibaigus ar nustojus galioti, arba Vykdytojui ar Užsakovui vieną iš jų ar abi nutraukus, nepriklausomai nuo Sutarties ar Laboratorinių tyrimų sutarties pasibaigimo, nustojimo galioti ar nutraukimo priežasčių, taip pat jeigu Vykdytojo akcijas, nesant Užsakovo rašytinio sutikimo, įsigys bent vienas naujas akcininkas, Vykdytojas įsipareigoja per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties ar Laboratorinių tyrimų sutarties pabaigos dienos neatlygintinai pašalinti žodį „ENDEMIK“ iš savo įmonės pavadinimo, ir neatlygintinai perleisti Užsakovui visas teises į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ (registracijos Nr. 57800, registracijos data 2008 m. rugsėjo 8 d.).“ (Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punktas). Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas 2013-07-11 raštu pranešė atsakovui, kad nuo 2013-08-09 nutraukia Bendradarbiavimo sutartį, o 2013-07-11 raštu ieškovas pakartotinai pranešė atsakovui, kad atsakovui išlieka įsipareigojimas per 1 mėnesį sutarties pabaigos neatlygintinai pašalinti žodį „ENDEMIK“ iš įmonės pavadinimo ir neatlygintinai perleisti ieškovui visas teises į prekės ženklą „ENDEMIK diagnostika“. Aplinkybių, jog minėti pranešimai buvo įteikti atsakovui, atsakovas neginčijo, kita vertus, pats atsakovas teismui pateikė 2013-08-14 raštą, kuriame, be kita ko, ieškovas pakartotinai siūlė atsakovui neatlygintinai perleisti prekės ženklą (T. 1, b. l. 63). Be to, atsakovas, pateikdamas atsiliepimą į ieškinį, pripažino, jog ieškovo 2013-07-11 raštas Nr. S13/629 patvirtina, kad Bendradarbiavimo sutartis buvo nutraukta nuo 2013-08-09 (T. 1, b. l. 62). Įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog atsakovas būtų ginčijas ieškovo vienašalį sutarties nutraukimą ir jis būtų pripažintas neteisėtu, atsakovas nepateikė (( - ) straipsnis). Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog tarp šalių sudaryta bendradarbiavimo sutartis buvo nutraukta nuo 2013-08-14.

18Minėta, jog Bendradarbiavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo, kad nutraukus sutartį ar nustojus jai galioti, per 1 mėnesį nuo sutarties pabaigos, neatlygintinai pašalinti žodį „ENDEMIK“ iš savo įmonės pavadinimo, ir neatlygintinai perleisti ieškovui visas teises į prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“ (Bendradarbiavimo sutarties 4.3 punktas). Byloje nustatyta, kad dalį bendradarbiavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovas įvykdė, t. y. 2013-09-23 pakeitė įmonės pavadinimą, išbraukiant žodį „ENDEMIK“, tačiau neperleido teisių į prekės ženklą. Iš Bendradarbiavimo sutarties formuluotės „neatlygintinai perleisti <...> visas teises į prekių ženklą <...>“, matyti, jog šalys gera valia iš esmės susitarė, jog Bendradarbiavimo sutarties nutraukimo atveju, prekės ženklas neatlygintinai bus perleistas ieškovo nuosavybėn. Toks aiškinimas, teismo vertinimu, atitinka tikrąją šalių valią ir ketinimus (CK 6.193 straipsnis). Tačiau atsakovas Bendradarbiavimo sutartimi prisiimto įsipareigojimo neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti prekės ženklą UAB „ENDEMIK“ nuosavybe yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Įrodymų, kurių pagrindų teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė.

19Atsakovo teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, jog Bendradarbiavimo sutartis yra niekinė, kadangi prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų sandorio negaliojimo faktą. Iš Bendradarbiavimo sutarties turinio matyti, jog šalys iš esmės susitarė nekonkuruoti tarpusavyje tam tikroje srityje bei numatė sutarties nutraukimo teisinius padarinius, o tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatytų sąlygų buvimą bei pripažinti ją niekine, o objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė. Pažymėtina tai, kad kasacinis teismas laikosi vieningos praktikos, kad teismas ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes, tik tuomet, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-01-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003; 2004-03-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004; 2014-10-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Nagrinėjamu atveju atsakovas nereiškė reikalavimų (priešieškinio) dėl bendradarbiavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o apsiribojo abstrakčių paaiškinimu, jog Bendradarbiavimo sutartis prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatoms, nors teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, siūlė atsakovui pateikti papildomus įrodymus, kurie pagrįstų nurodytas aplinkybes (T. 1, b. l. 171a-172). Kita vertus, ūkio subjektų, tariamai pažeidžiančių Konkurencijos įstatymo nuostatas, veiksmų vertinimas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, o duomenų, jog atsakovas savo tariamai pažeistas teises būtų ginęs Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nustatyta tvarka, nepateikė, taip pat nepateikė duomenų, jog būtų kreipęsis į konkurencijos tarybą dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog remiantis atsakovo nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo Bendradarbiavimo sutartį pripažinti niekine.

20Atsakovo teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, jog ieškovas neturėjo pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį, viena vertus, nepagrįsta jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kita vertus, Bendradarbiavimo sutarties nutraukimo aplinkybių vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi atsakovas nagrinėjamoje byloje nereiškė reikalavimo (priešieškinio) pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Pažymėtina tai, kad dispozityvumo principas privatiniuose santykiuose leidžia sutarties šaliai pasirinkti galimybę savo iniciatyva nesikreipiant į teismą vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios įstatyme ar sutartyje numatytos aplinkybės (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog atsakovas 2013-07-11 pranešimu informavo ieškovą, kad nuo 2013-08-09 vienašališkai nutraukia Bendradarbiavimo sutartį bei nurodė sutarties nutraukimo faktinį pagrindą (T. 1, b. l. 100). Iš 2013-07-11 pranešimo turinio matyti, jog atsakovas sutarties nutraukimą iš esmės grindė esminiu Bendradarbiavimo sutarties pažeidimu – įsipareigojimo tarpusavyje nekonkuruoti nevykdymu. Duomenų, jog atsakovas būtų ginčijęs ieškovo vienašalį sutarties nutraukimą, atsakovas nepateikė. Be to, atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, atsiliepime nurodė, jog Bendradarbiavimo sutartis nutraukta ir pateiktuose procesiniuose dokumentuose šios aplinkybės neginčijo (T. 1, b. l. 74). Tik teismo posėdžio metu ieškovas pakeitė poziciją, nurodydamas, kad ieškovas neturėjo pagrindo nutraukti sutartį vienašališkai. Toks atsakovo nenuoseklumas papildomai įrodo, jog atsakovas iš esmės neginčijo sutarties nutraukimo fakto, o pozicijos pakeitimas vertintinas kaip gynybinė taktika, kuri savaime nesudaro pagrindo konstatuoti sutarties nutraukimą neteisėtu.

21Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

23Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Ieškovas pateikė prašymą priteisti 2019,97 eurų (1634,49 + 385,48) bylinėjimosi išlaidų (T. 1, b. l. 148-156; t. 2, b. l. 18-20, 26). Ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina iki 500 eurų. Mažinant atsakovo patirtas išlaidas, atsižvelgta į rengtų procesinių dokumentų apimtį, jų turinį, vykusių teismo posėdžių skaičių, ieškovo pasirengimą bylos nagrinėjimui. Pažymėtina tai, kad iš ieškovo pateikto paslaugų sąrašo matyti, jog ieškovas patyrė 2904,00 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (T. 1, b. l. 150-151), tačiau ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų, todėl toje apimtyje ieškovo patirtos išlaidos mažintinos, juo labiau, kad iš ieškinio turinio matyti, jog didžioji jo dalis skirta aplinkybių, susijusių su atsisakytais reikalavimais, aprašymu, o dėl nagrinėtino reikalavimo (dėl prekės ženklo pripažinimo ieškovo nuosavybe) ieškovas iš esmės apsiribojo faktinių aplinkybių perrašymu, o tam pakanka minimalių darbo ir laiko sąnaudų. Taip pat nepriteistinos ieškovo patirtos išlaidos už pareiškimo dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimų rengimą bei prašymo dėl bylų sujungimo rengimą (T. 1, b. l. 155-156), kadangi šios išlaidos patirtos ne dėl atsakovo procesinio elgesio, o dėl paties ieškovo pasirinktos gynybinės taktikos. Taigi, viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo ir protingumo, ir nepaisant jų realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010; Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85).

24Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 15,07 eurus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Tenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 93, 96 straipsniai).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti.

27Pripažinti prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“, registracijos numeris Nr. 57800, UAB „ENDEMIK“ nuosavybe.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Sosdiagnostika“, juridinio asmens kodas 300890633, ieškovo UAB „ENDEMIK”, juridinio asmens kodas 220509380, naudai 500,00 eurų bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Sosdiagnostika“, juridinio asmens kodas 300890633, 15,07 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza,... 2. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2014-02-04 E. M. ir V. G. sudarytą... 3. Teisme 2014-10-06 gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio dalies... 4. 2014-10-14 teismas nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir civilinę bylą... 5. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 6. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nesuteikus ieškovui galimybės įgyvendinti... 7. Pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas patikslino ieškinio... 8. Atsakovas UAB ,,Sosdiagnostika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (T. 1, b.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje ir pateiktuose... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas papildomai nurodė, jog nesutinka su ieškovo... 11. Ieškinys tenkintinas. ... 12. Ginčo esmė. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl atsakovo atsisakymo,... 13. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės.... 14. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp... 15. Byloje nustatytų teisei taikyti reikšmingų faktinių aplinkybių teisinis... 16. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslinęs ieškinio pagrindą, nurodė, kad... 18. Minėta, jog Bendradarbiavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo, kad nutraukus... 19. Atsakovo teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, jog Bendradarbiavimo... 20. Atsakovo teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, jog ieškovas neturėjo... 21. Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 23. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos... 24. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 15,07 eurus... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 270... 26. Ieškinį tenkinti.... 27. Pripažinti prekių ženklą „ENDEMIK diagnostika“, registracijos numeris... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Sosdiagnostika“, juridinio asmens kodas... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Sosdiagnostika“, juridinio asmens... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...